Thorvald Erichsen

(1868–1939)
Norsk maler.

Les mer

Brev fra Thorvald Erichsen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 150.   Brev. Ikke datert. 
«Gjennem en svensk ven har Prins Eugen bedt mig skaffe sig oplysning om Strindberg- portrettet er i Deres egen eie, og om det var mulighed for at faa det kjøbt. For at gjøre det saa enkelt som mulig skriver jeg direkte.» 

Thorvald Erichsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1159.   Brev fra Jens Thiis. Datert 09.02.1933. Se s. 1
«nøie siktet utstilling av yngre malere, begyndende med Thv. Erichsen, Egedius, Torne, Karsten o.s.v. frem til den dag idag. Også til denne måtte galleriet yde sin rikelige medvirk- ning. To slike utstillinger, om mulig slag i slag, vilde være en manifestasjon som ikke kunde undlate å gjøre sit indtryk av hvad nyere malerkunst vil si i dette land, som vil ved siden av Frankrike har hatt den beste malerkunst i Europa.»
Munchmuseet, MM K 1160.   Brev fra Jens Thiis. Datert 18.05.1933. Se s. 1
«kunstverker av Paul Gauguin, av Willumsen, Chr. Krohg, Harriet Backer, Erichsen og Torne og tilmed en \tidlig/ tegning av Matisse, som jeg til å begynne med trodde var av dig. Men først og sisst er det Edv. Munchs kunst som præger huset. Jeg merket mig fire malerier og en vrimmel av grafiske arbeider i begge etager.1) Jeg kan godt si at der drives en Munch-kultus i det huset, ikke minst av de charmante fire døttre og særlig «tvillingene», som jeg kommer tilbake til siden.»
Munchmuseet, MM K 1170.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 1
« Men en gang har jeg vært i Nasjonalgalleriet og op i 2.etage under hendes hjelp og ledsagelse, jeg hadde lovet hende det. En svær tørn forresten i de fæle trappene, jeg måtte ligge et par dager efterpå. Jeg viste hende da de forskjellige salene og orienterte hende litt. Den norske impressionisme interesserte hende ikke synderlig, nok Karsten og Thv. Erichsen, men absolutt ikke Henrik Lund, og hun syntes at hans store sommerlandskap  …  med figurer fra Skåtøy var «det styggeste i hele galleriet». [Dette blir selvfølgelig mellem oss, at jeg har fortalt dig det.] Det er selvfølgelig et uutviklet kunn standpunkt, men jeg hørte på hende som «folkets røst» og hun er meget selvstændig og åpenhjertet.»
Munchmuseet, MM K 1228.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 04.02.1902. Se s. 1
«Du er ikke for gammel til at søge Houens legat. Men iår tviler jeg på at der blir mer end det ene malersti- pendium, som allerede er optat af Erich- sen; han havde det første år ifjor, og det er toårigt. Men du kan prøve og holde ved næste år; jeg anser dig \naturligvis for/ selvskreven og skal gjøre hvad jeg kan.»
Munchmuseet, MM K 1231.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 14.06.1904. Se s. 1
«Læs igjennem dette fra Krohg og send mig det så snarest mulig tilbage. Lad mig så vide hvordan Du stiller Dig. Gerh. Munthe er imod. Harriet Backer, Kitty Kielland, Gustav Vigeland er i tvil, den sidste dog væsentlig på grund af fragt- omkostningerne. ‹Thv›Thv. Erichsen, Nord- hagen og Holmboe er ivrige for. Jeg har skrevet til Collett og vil skriver nu til Eilif. Gad vide om Fritz Thaulow er med; ne …  navnet vilde ialfald gavne.  … . Sig om Du tror det er fornuftig – jeg er ukjendt med forholdene; spørgsmålet for mig er om vi kan underholde en årlig udst. uden at gjøre fjasco. Teppeindustri har vi jo og lidt andet kan vel bli.»
Munchmuseet, MM K 1243.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 23.02.1913. Se s. 1
«Endel yngre kunstnere og jeg vil ikke i 1914 være med i Chr. Krohgs og Haugs suppe og laver utstilling for os selv. {Vil}\Går/ Du være med? De mest fræmtredende navne er Wold-Torne, Thv Erichsen, Henrik Sørensen, Jean Heiberg o.s.v. Jeg har længe syntes at det er en skam for norsk kunst at vi styres som vi gjør; et brud må før eller senere komme. Helst straks. Du kan tale med Sørensen om arrangementet.»
Munchmuseet, MM K 1247.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 20.12.1916. Se s. 1
«Du har vel set at indbydelserne til Stockholmer udstillingen nu blir ordnet gjennem en del av de malere som før dannet «de 14» – altså Torne, Erichsen, Sørensen, Jean Heiberg o.s.v og at det blir høist 30, eller rettere noen og 20.»
Munchmuseet, MM K 1435.   Brev fra Lars Jorde, Kunstnerforbundet. Datert 10.12.1910. Se s. 2
«seg med salg af virkelig kunst og fortjenesten tilfalder kunstnerne uden mellemmænd. De fleste kunsthandlere ser vi jo blir rige. – De kan faa love tilstillet o.s.v. Vil De med deres navn støtte foretagendet ved at ind- sende billeder. Principet er egentlig fransk, i lighed med Bernheims salon hvor man til stadighed kan finde lagre af mere fremstaaende kunstneres arbeider – Dermed forskaanes kjøbere for den generthed som kan komme tilstæde ved at henvende seg direkte paa kunstnerenes atelierer. – 15% svares til forretningen i tilfælde salg. 25 øres entre, og kr 2 ½ partantbilleter. Mange erfarne for- retningsmænd har udtalt sig begeistret om ideen – Paa separatudstillinger har vedkommende kunstner fullt here\r/e dømme over lokalet. Jeg fik i opdrag at spørge Dem, hvad jeg her altsaa i al almindelighed gjør. Bestyrelsen be- staar indtil generalforsamling sammen- kaldes af Herrene Thorvald Erichsen, H. Sørensen Ødegaard og W. Wetlesen. Den sidste er egentlig planens ophav. –»