Herman Wildenvey

(1885–1959)
Norsk forfatter og poet.

Les mer

Herman Wildenvey er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1160.   Brev fra Jens Thiis. Datert 18.05.1933. Se s. 1
«Koths tale på det for ham eiendommelige «Kothske mål» var værdig, kundskaprik og varm og satte den store forsker og det store menneske i klar og riktig belysning. Og rektor Sæ- lands takketale efter avsløringen var ikke mindre god, egentlig noet av det beste jeg har hørt av ham. Men det som gjorde det største inntrykk, var egentlig da Hans Jacob Nilsen trådte frem på podiet og med en herlig røst, som trodset alle fri- luftstales\ns/ vanskeligheter og med intelligent og kunstnerisk tolkning fremsa Bjørnsons store minnedikt om P.A. Munch. Sikkert var det mange i forsamlingen som ikke kjente dig det, og jeg hørte i aften at et av \vore/ største blades refer\er/ende journalister var kommet hen til ham og hadde spurt: «Hvem av vore diktere har skrevet dette dikt?» Han trodde \vel/ det var et dikt for anledningen, og tænkte formodentlig på Wildenvey, siden Olaf Bull er for syk til å kunne gjøre det, den arme store dikter som med hele sin ubeseierlige livs- kraft ligger å kjemper mellem liv og død. Hadde han»
Munchmuseet, MM N 3025.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 2r
«Her stod en del af dem. Flere havde forstukket sig til de øvrige hylder Det var en bok af Dig jeg savner Din bedste – Den om Tryve Andersen Der var ellers bøker af mange: Helge RodeObstfelderGoldsteinRathenau Graf KesslerWildenveyKnut Hamsun»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 175v
«Jeg gik ned på Grand – Alle { … }‹\m/er› kjendte blev der ropt hurra for – Da jeg kom ligedan – Wildenvey anførte –»