Munchmuseet, MM K 1134

MM K 1134, Munchmuseet. Datert 23.08.1905. Brev fra Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Trondhjem
23/8 1905    Kjære Munch


    Først og fremst har jeg at si dig
forfærdelig mange gange tak for det
billede du har git mig. Jeg vidste in-
gen ting om det, før jeg i vinter ved
et tilfælde hørte det af Gjerløw, som
opsporet og fik fat i billedet etsteds
i en baggård, hvor det befandt sig.
Nu hænger det alene på mørk, rolig
væg og stråler med sit farverige
sne \hvidt/ og sit dybe klangfulde blå.
Jeg er forfærdelig glad i det
Og jeg blir stadig mere glad i det
jo længere det henger der. Det er

 

      

nemlig langtfra tilfældet med alle
de billeder jeg eier – jeg eier forresten
bare nogle ganske få.

    Directør Ernest Thiel er Sve-
riges største, rigeste og absolut mest
forstandige mæcen.      Næst efter
Fürstenberg har ingen samlet mere
og bedre svensk kunst. Han har
en ypperlig valgt samling af Lilje-
fors
og Eugène Jansson, Nordström
og Kreuger, Josephson og Carl Lars-
son
, Wilhelmson og Normann
uden sammenligning den mest repræ-
sentative og værdifulde som findes af
svensk kunst. – I senere tid har
han også begyndt at kjøbe udenlandsk.

 

      

    Han har nylig kjøbt Hammershøjs
store gruppebillede med Willumsen og de
andre Kunstnere og de to lys på bordet
– de store fodsålerne – du kjender nok!
Nu iår også Rodin (Sirener) og
Zuloaga. Hans sidste indkjøb er
Van Gogh (et landskab – brillant)
og Edv. Munch (Sandbergs Sommer-
aften med det unge samtalende par)
Selvfølgelig er det mig som har fåt
salget istand. Fru S. som var i
stor nød vistnok for kontanter bad
mig afsætte det for 500 kr. Jeg
satte mig i forb. med Thiel og solgte
det straks useet – for den pris jeg opgav
1000 kr. – Han vilde først kjøbe «en
gammel Munch» og den kunde han
kjøbe uset. Siden skulde han tænke

 

      

på – det som jeg foreslog – en
nyere Munch. Jeg var tilstede
da billedet kom – Tor Hedberg og jeg.
Vi var alle meget henrykt over det,
og jeg vil si, havde jeg kjendt billedet
på forhånd, havde jeg neppe ladt
det uden videre gå til Sverige. Det
er jo ubetinget et ypperligt museums-
stykke fra din ældre tid. Men jeg
er alligevel glad, at det kom på så
gode hænder og i det bedste selskab.
At Thiel senere vilde bestille noget
nyt af dig – det forstod jeg straks.
Men at han vilde være så rask
med at gjøre det, overrasker mig
glædelig. For han har anvendt ca.
30000 på indkjøb iår.

 

      

    Når du nu sender ham noget, så
send ham noget riktig godt. For
samlingen fortjener at behandles vel
og manden også. Han er jøde, men
af den fortræffeligste sort, ser ud som
en franskmand eller spanier, er
intelligent, meget fordomsfri, energisk,
ubøielig viljemenneske med skarpe
gjennemskuerøine – en forretnings-
mand af høi rang – bankdirektør,
men nu mæcen.


    Sig mig nøiatig tittel, årstal
og sted for det billede, han har
kjøbt. Jeg vil rimeligvis reprodu-
cere det i min bog.

 

      

    Jeg vil har i «Ord og Bild»
skrevet en større afhandling om
dig. Den ber man mig nu
om autorisation på fra Tysk-
land.

    Men det er min plan at få
ud en liden bog med mange
og store illustrationer om
dig og af dig – hos Cassierer.
Vil du øieblikkelig svare mig
på denne idé, så skal jeg
skrive og foreslå det.      Kjender
du nogen l oversætter som
du ønsker? Eller skal jeg anta

 

      

en dame som har tilbudt sig?
Fru Leistikow? Kjender du hende?
Bogen skulde helst ud til jul!
Står du på god fod med Cassierer?
for øieblikket. Skal jeg skrive
og foreslå eller gjør du det.

    Nævn ikke noget om at det er
en artikel på norsk, som skal
oversættes. Det er det heller ikke.
Den må bearbeides særskilt,
desuden skal jeg ha mere bio-
grafisk med og mange flere
billeder. Selvfølgelig må den
honoreres ordentlig. Du får
si lidt om hvem jeg er og om
mit store værk. Dette er

 

      

det min agt at sende dig, når
jeg engang får en fast og tryg
adresse opgit, men jeg vil ikke
ha de forskj. hefter flydende om
på forskj. badehoteller omkring
i Europa.

    
    Svar mig nu straks på disse
ting og hils Thiel fra mig.

    Din ven
Jens Thiis