Hans Kinck

Hans Ernst Kinck (1865–1926)
Norsk forfatter. Fetter av Johanne Kinck Munch.

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Hans Kinck

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Nasjonalbiblioteket, Brevs. 189 (PN 207).    Brev. Datert 27.12.1913.
« Forfatteren Hans E Kinck Mesnalien Aschehougs Boghandel Karl Johansgd Hersteds Kristiania Bestum»

Brev fra Hans Kinck til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 444.   Brev. Datert 17.09.1921. 
«Jeg ber Dem undskylde at jeg bryr mig Dem med en liden skrivelse. Sagen er, der er dukket op en ny digter, som endnu intet har udgit, men gaar om med sine ting i mappen. Hans navn er Hans H. Holm, en Kra.-mand, en 25 aar eller saa (vistnok sønnesøn av hattemageren i KarlJohansgade(?); i øko- nomisk og andre henseender uavhængig). Det hænder altsaa av og til at der virkelig dukker op digtere udenfor pennekneg- ternes alfarvei. En u-journalist, som nok i studenterverdenen, alt er paa vei til at komme paa kant med skidtet, som nu selv- bestaltet brer sig paa det literære dommersædes hynder – me- stendes i grunden selv mer eller mindre mislykkede forfattere.» 

Hans Kinck er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 920.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 09.12.1910. Se s. 1
«Sidder her sammen med min ven Kinck, men her regner som i Noahs dage. Naturligvis kommer jeg hjem forat hjælpe med udstilling, men det bliver vel ikke før i april.»
Munchmuseet, MM K 1507.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 14.12.1902. Se s. 2
«       Jeg længes efter at høre, hvordan du har det; af Bladene – jeg læser her kun norskMorgenblad – synes jeg det fremgaar, at der er Gry i den norske Litteratur. – Har du læst Munken Vendt Kinck? Du kan tro, det er drøyt at være syg naar man gerne selv vil være med. I litterær Henseende synes jeg, at Tyskland staar langt, langt tilbake for Norden. Til Malerne kender jeg intet. Skriv nu for Satan.»
Munchmuseet, MM K 4535.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.11.1896. Se s. 4
«Du har vel seet at Hans Kinck blier sammenlignet med Dig – – En Masse Forfattere dukker op, endog «Peter Munthe». –»
Munchmuseet, MM K 4899.   Brev fra Inger Munch. Datert 17.02.1937. Se s. 2
«Det er meget rart at du den hele tid av Kinckfamilien har vært ansett som A’s og families forsørger. Andreas hadde ikke giftet sig med J. hvis ikke moren hadde trumfet det igjennem. Hans Kincks far fikk brev fra Johannes far, hvori han sier at han er så betenkelig for konens idelige skynnen på»
Munchmuseet, MM N 3031.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1942. Se bl. 1v
«Der var ellers bøker af Obstfelder Helge RodeKinckGoldsteinRathenau Graf Kezs Kommentarler»