Munchmuseet, MM T 2913

MM T 2913, Munchmuseet. Datert 1879–1882. Skissebok.
Filologisk kommentar: Dagbok. På noen sider er månedsoverskriftene dekorert med tegninger.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T2913-00-R

 

      
No-MM_T2913-00-Ri

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 7

    December 1879

Mandag den 1ste.    Idag er det bitterlig
koldt. Ruderne er fra øverst til ne-
derst belagte med is.

Torsdag den 4de.    I eftermiddag har
jeg svært meget at gjøre i ‹hol›
glæder mig rigtig til juleferierne

Søndag den 7de.    Igår var det ganske
morsomt i Samfundet. Schoug
redaktøren for denne uge læste
opp a{h}visen der var både mor-
som og righoldig hvorfor Schoug
lønnedes med velfortjent applaus.
Lyche holdt et foredrag om Ca-
mille Desmoulins
. I formid-
dag var jeg og Andreas i vor
frelsers kirke
og gik fra denne til
kunstforeningen. Ragnvald Munch
var her til middag; tante Roll
kom senere udpå eftermiddagen.
Idag godt veir.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 8
December 1879

Torsdag den 11te    traf jeg Ragnvald
Munch, da jeg gik hjem fra
skolen. Han var i strålende humør
da han netop havde været opp
til første afdeling af embedsexa-
menen og fået laud.

Fredag den 12te    Idag fylder jeg mit
16tende år. – fik af papa en pen
boghylde, småpigerne gav mig
paranødder og Andreas en halv
krone. – Fik til kaffeen en deilig
geburtsdagskringle og fordrev
senere aftenen dels med gnav
dels med forskjellige lege.

Lørdag den 13de.    Idag uddeltes sam-
fundets trykte love.

Søndag den 14de.    I går aftes afhold-
tes julelaget. Vi samledes om-
kring kl. 8 i hotel Royal, hvor
vi havde leiet os tre værelser
– et spiseværelse og to mindre,
hvori vi spredte os før vi gik til
bords. Stemningen var i begyn-
delsen noget fortrykt men
des mere livlig blev den under
og efter måltidet, da spiritusen

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 9

gjorde sin virkning. Beværtningen be-
stod af nogenlunde gode saucisser og beaf
med dertilhørende grøntsager. Af drik-
kende havde vi øl, champagne og brænd-
vin, der som vi nedsank under { … }uaf-
brudte skåler – Nogle der havde
færdighed i pianospil spil underholdt
os ved at spille firhændig – Efter bor-
det nød vi kaffe, derefter blev båret
om to sorter liquor og endelig kom
{‹pu›}punschen, der stilledes midt på bor-
det i spiseværelset i en stor bolle og
denne tømtes to ganger. Nu var lys-
tigheden så stor som man kun-
de ønske sig. Glasser sloges istykker,
man drak skål på skål til hinanden
og {h}den ene høirøstede tale afløste den
hinanden. Der spilledes op til dands
og så godt vi kunde dansede vi
nu francais og {a}valser. til klokken
nærmede sig 1. Brandt og Poppe hav-
de da allerede gået hjem syge og blege.
Forresten havde kun en brækket sig.
Nu slukkedes lamperne og man
brød op vel fornøiede med aftenen

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 10

Ved hjørnet af Kirkegaden og
Karljohans gade traf vi sammen
med elever fra andre skoler der lige-
ledes havde { … }turet, blev noget høi-
røstede og kom i en skarp conflict
med tre konstabler. Snart kom
vi dog i den hjerteligste forstå-
else med dem og vi vandrede nu
opover {i}til Drammensveien, Jeg
og {s}Sommerschildt skildtes nu im-
idlerti{g}d ifra s { … }hovedflokken og
vandrede hjemover.

    Idag var frøknerne Munch
og kandidat Jensen her til mid-
dag. Senere kom Ligeledes tante
Elise
, der havde med sig «Leonardo»
til mig som en konfirmationspresent.
Senere kom tante Roll.

Torsdag den 18de var jeg på skøite-
banen der nu er flyttet til Filip-
stadbugten. N Da mine skøiter
er istykker lånte leiede jeg mig
et par for 40 øre. Veiret var deiligt,
isen god og jeg havde mig en
fornøielig aften. På veien did

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 11

gik jeg sammen med Hermanns-
dorf, vor sproglærer, en. Han var meget
gemytlig.

Fredag den 19de    Idag bager vi bakkels.

Onsdag den 24de. I formiddag var
jeg på skøitebanen. Kl 4 omtrent
begyndte vi at pynte juletræet.
Jeg fik af papa «Halte Hulda Kommentar»
og af Karoline {k}Grønvold digte af
Karl Andersøn smukt indbunden.
Papa blev uheldigvis hentet ud
til en syg, men kom dog igjen
tålelig snart igjen. Vi havde til
middag bare hvidkål men til af-
ten medisterkager, og risengrød –
Mjød fik vi ikke på grund af mis-
forståelser; men forsynedes os derimod
rigeligt af juletræet, der bugnede af
æbler, figener, nødder o.s.v. Senere
ud-
på aften bares frem sherry og bakkels.

Torsdag den 25de.    Idag er papa noget
dårlig i maven på grund af maden
igår
. Tante Roll og tante Elise er
her

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 12

Fredag den 26de    Idag formiddag
skulde vi gå i kirke men
kirken var så fuld at vi måt-
te gå tilbage.

Søndag den 28de var vi hos Grønvolds
Foruden os var indbuden tante Jette,
Sofie og Edv. Diriks, Melby med Frue,
Natalia Møller og Paus. Til mid-
dag fik først suppe, derpå skinke
pølse, fuglesteg og forskjellige deserter.


    Januar 1880

Torsdag den 1ste    I formiddag var vi
i Pauli kirke. I eftermiddag hos pro-
fessor Mühre
, hvor det var {meget}\ganske/
hyggeligt.

Fredag den 2den    I eftermiddag kom
tante Roll og frøken Vi{em}\ln/es hid.

Lørdag den 3die    Lauras fødselsdag – hun
fik af mig nødder for 40 øre. Forskjel
Nogle småpiger var indbudne i an-
ledning af dagen.

Mandag den 5te var jeg, papa og tante
i selskab hos fru Nathalia Møller.
Vi fik god beværtning og havde det
meget hyggeligt.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 13
Januar 1880

Torsdag den 8de    Idag blev jeg fær-
dig med en copi af vort portræt
af min oldefar.

Lørdag den 10de mellem 12 og 1{3}2 var
jeg på skøitebanen, hvor det var
meget livligt. Veiret var deiligt og
isen noksaa god. og N En trup tyd-
skere spillede hornmusik.

Søndag den 11te var vi i Pauli kirke.

Mandag den 12te. Idag begyndte jeg
je igjen på skolen. Jeg var i julen
bleven så vandt med at ligge længe
at jeg imorges sov lige til klokken
var 5 minutter over 7 {og}½. I eftermiddag
begyndte vi også med værkstedsarbeide.
Jeg lærte idag at dreie; vi holder
på dermed to timer to gange om ugen
fra 5–7.

Torsdag den 15de     … Eftermiddag var
{s}jeg og papa i tugthusets udsalgsbutik
hvor og fik kjøbte et par støvler til mig.

Fredag den 16de. I eftermiddag var
jeg på skøitebanen. Begyndte idag
med at tage tran.

Lørdag den 17de {I}var jeg i sam-
fundet; hvor der foregik valg på for-

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 14
Januar måned 1880


mand og referent (dette sker hver
anden måned) Lyche valgtes igjen
til formand. Et par sang{numre}e bleve sungne
og efter at avisen, referatet og lign.
vare oplæste endte aftenen med en
discussion om kvindeemansipationen.
Sågodtsom alle (Bentzen ikke) { … }var mere
eller mindre mod denne, som ventelig kun-
de være. I denne uge godt veir, men koldt især i slutten.

Mandag den 19de    Idag er jeg hjemme fra
skolen på grund af en forkjølelse som
jeg vist pådrog mig lørdag da jeg
gik i samfundet; for det var da bitterligt
koldt. Holdt i form{ … }. på med tegning.

Tirsdag den 20de    Idag var jeg på
skolen, da forkjølelsen allerede er næs-
ten borte. Til idag var buden frøken
Brandt, fru Grunck med datter, fru
Budde samt tante Jette. Af disse
kom på grund af misforståelse kun
de 4 første til middag de fire første,
der er papas gamle veninder fra Fredriks-
værn. Til middag havde vi fiskepud-
ding, tiursteg og vingrød samt øl og såtern
dertil. Senere ud på eftermiddagen
kom tante Jette og havde med sig
en skitse, {d}som Edv. Diriks har malet
til papa. Fru og frøken Grunck
gik allerede en stund efter kaffeen

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 15
HJanuar måned 1880


, da den sidste har været meget syg
og derfor \/ være meget forsigtig.

Lørdag den 24de måtte jeg være hjemme
fra skolen på grund af forkjølelsen
der endnu ikke har givet sig.

Lørdag den 31de    I hele denne uge
har jeg måttet forsømme skolen
for forkjølelsen. – Gik i eftermiddag
op til Mourud for at få vide
Slextier til Mandagen. – D I uger
har veiret især i den sidste ttid
været mildt, sneen tøer bort.

Mandag den 2den Februar.    Begyndte
idag igjen på skolen. – Veiret dei-
ligt og mildt.

Mandag den 9de    Igår var min
Scfætter, ka skibskaptein Mühre.
hos os. Var i form. i byen og kjøb-
te ind nogle chemiske apparater.

Tirsdag den 10de    v fik idag bilet
til en koncert vi skal holde
på Søndag sammen med andre sang-
foreninger.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 16

Onsdag den 11te    v Idag ve gik
jeg i byen {f}på værkstedsarbeide
og { … }abonerede på «Unorsk og Norsk».
Mourud var idag oppe hos mig
en stund.

Torsdag den 12te    I eftermiddag
var vi hos tante Jette; did
kom også Kristian Muhre, Ragn-
vald Munch og gamle fru Diriks
med døtre. Havde det meget
hyggeligt.

Fredag den 13de    Idag var tante
Elise her til middag. Papa skulde
undersøge hende da der begynder
at vise sig symptomer på {den}hendes gamle
sygdom.

Mandag den 16de.    Igår holdtes
koncerten for kongen. Jeg deltog kun
efter at halvparten af numerne
vare sungne og Jeg havde nemlig
rent forstået det som om det skulde
have været turnhallen ved siden af
den tekniske skole der var bestemt til

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 17

koncerten, medens det var den
fæstningen, der skulde benyttes.
Da jeg kom til det førstnævnte
sted, fandt jeg turnhallen fuld-
stændig oplyst og folk strømmende
ind; jeg troede derfor alt var i orden.
iMen da jeg kom ind fandt
jeg intet spor til nogen koncert
og f
fik jeg til min overaskel-
se vide, at der skulde holdes
opbyggelse her. Pludselig slog
det ned i min hukommelse at
det skulde være etsteds på fæst-
ningen. Det forteste jeg kunde
st sat for jeg nu didhen. og nåede
endelig efter flere andre  … uheld
den rigtige turnhal. Da jeg tråd-
te frem på brædderne, var sangen i
fuld gang. Foruden os deltog løit-
nants Magnus’s øvrige sangforeninger.
(Fabrikfolk{,}og underoficerer)

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 18

Tirsdag den 30 Marts.


    I over en måned har jeg
nu været syg af influensa.
Den begyndte i slutningen af
forrige måned med en forkjølelse
som et stygt veir pådrog mig. Lørdag
den 21de havde jeg feber og
måtte lægge mig  … ned. Mandag
kom jeg op igjen, var to dage
oppe, fik et så et tilbagefald med
temmelig stærk feber og måtte atter
lægge mig ned{,}. {d}Den næste dag
fulgte noget blod med opspyt-
ningen. Måtte nu iagtage stor for-
sigtighed{.}– Kom først op for omtrent
2 uger siden. Er endnu reconvale-
sent, har hjerteklap og noget sveder
noget; men hosten omtrent går er
ophørt, og {det}alt går idetheletaget
fremad.

Torsdag den 1ste {M}April.
Igår var jeg noget dårligere, frøs endel

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 19
April måned 1880

Idag er jeg meget bra. Har be-
gyndt at læse noget i skolefagene.

Lørdag den 3die    Igåraftes var tante
Roll her; fik lånt flere bøger af
hende. Idag sner og det.

Mandag den 5te    Igår var
tante Roll her til middag. Idag sner
det. ligeledes Det er \nu/ aldeles som
vinter. Tegnede idag mønster til
en kant på en pibehylde, papa som
skal Heggelund skal gjøre.

Tirsdag den 6te    Igår var vor huseier
samt rodemester her forat tilsige
mig at møde på distrigtsmødet
i turnhallen, da jeg skulde hente
min rodeseddel. Da jeg endnu
ikke må ud, v har Andersen
lovet at sørge n tage imod
seddelen for mig.
Idag har jeg holdt på med løv-
sagning. Sneen ligger nu kvarter-
høi.

Onsdag den 7de    Idag regner det noget;
sneen tør stærkt. Fik idag min rode

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 20

seddel.

Torsdag den 8de. Endnu får
jeg noget op om morgen; men
kun ganske lidt. Om det er
af den gamle eller en ny forkjølelse,
ved jeg ikke –  … Jeg har også noget
hjerteklap, især om natten, hvor-
for søvnen er lidt urolig. Forresten
bra. –

Fredag den 9de. Igår eftermiddag
var Maurud inde hos mig
 … Jeg fik vide af ham, at der
havde været en splid mellem
direktøren og teknikkerne i an-
ledning af samfundet; den end-
te uheldigvis med sin dettes
opløsning. Direktøren fordrede
nemlig at man skulde udle-
vere ham avisen, da dette nægtedes
blev direktøren så forbitret, at han
lo lovede { … }vi aldrig skulde blive
få holde samfund mere på
skolen og truede med at udvise af sko-
len
formanden, der havde avisen i sin

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 21
April


værge. Teknikkerne holdt da senere
et møde, hvor{i}ved der blev bestemt,
at avisen skulde brændes{,}og samfun-
dets embedsmand afsættes, forat di-
rektøren ikke skulde kunne have nogen
enkelt at lade det gå ud over.
Endelig opløstes samfundet.

    Igår aftes var kom tante Jette
og Karoline Grønvold h{er}id og blev til
aften{en}s.

    Det er idag deiligt, mildt sol-
skinsveir; sneen fuldstændig borte.

Lørdag den 10de. Idag var jeg ude
med papa, altså første gang efter
på halvanden måned.

Mandag den 12te. Idag er der
deiligt, næsten varmt veir. Marker-
nerne begynder nu at grønnes
stærkt opover landet.

Onsdag den 14de    Idag noget råt veir.

Torsdag den 15de var jeg hos Maurud
Idag er gamle fru Sundt her

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 22
April måned 1880

Søndag den 18de. Var igår i byen
med papa – Gik idag op til Tors-
haug. Markerne er nu tæm-
melig grønne; Træerne begynder
begynder at skyde knopper –


    Jeg har nu kun hjerteklap
tilbage af sygdommen; har hver-
ken hoste eller opspytning

Tirsdag den 20de. I nat sov jeg
dårligt. – Idag regnveir.

Torsd

Fredag den 23de er tante Roll her.
Idag solskinsveir efter at det nu i
et par \dage/ har været noget koldt
nu og overskyet. Jeg må nu
holde mig inde på grund af
en betændelse i øiet.

Lørdag den 24de. Hjerteklappen er nu
betydelig bedre om dagen. Om nat-
ten hindrer den endnu søvnen.
Har nu begyndt med tran, { … }lige-
som jeg vedblivende gjødes med vin,
(Malaga eller Såtern{,}) og eggedosis.

Mandag den 26de. Igår eftermiddag
var fru Grønvold og Alfild Munch
indom hos os.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 23
1880

Fredag den 30de    Idag { … }I eftermid-
dag gik jeg og papa opover til Torshaug.
Veiret deiligt og varmt. Da det nu
en stund har holdt sig noget
koldt, {‹er›}med  …  nordenvind går
det noget langsommere, end man
ventede, med løvspringet. Birke-
træerne er tildels grønne.


    Mai Maaned

Torsdag den 6te., Kristi Himmelsfartsdag.
Igår var jeg og a Andreas i byen
forat indkjø se os ud et pass {k}qro-
quetspil, men da vi ikke noget vi
fandt {ingen}intet pas som passede for
os, og opsatte derfor kjøbet indtil
videre. – Træerne har nu så godt-
som allesteds fået løv.

Onsdag den 12te. Igår havde vi eg fik
vi eggedosis i anledning af at
det var småpigernes dåbsdag
samt mammas fødselsdag.
Præsten Jensen var her på visit
Idag regner det; Heggen
er nu udsprungen.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 24

I eftermiddag holder jeg på med
chemikalier. Fremstillede ammo-
niumnitrat og knaldkviksølv.

Torsdag den 13de    Idag, kom jeg
ved mine chemiske experimen-
ter, kom jeg ved uforsigtighed til
at forårsage en temmelig vol-
som explosion. Jeg skulle an-
stille nogle forsøg med chlor og
terpentinolie, hvorved en del af
olien havde samlet sig i rea-
genserrøret, hvor jeg skulde ud-
vikle\de/ chloren. Da denne kom
sammen med terpentinolien
sprang reagenserrøret ud af
mine knust til atomer hænder og
med en sådan heftighed at
ikke et stykke på { … }to linjers læng-
de blev tilbage. Knaldet be-
døvede mig fuldstændig; an-
sigtet og hænder blev på flere
steder oprevne af glasbiter. Et
havde truffet øiet dog kun i det

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 25
Mai


hvide.

Torsdag den 20de    Idag morges rei-
ste papa til Rinkerike, hvor
han skal være 8 dage på sesjon.

Lørdag den 22de    I formiddag var
jeg i byen og kjøbte farver og
pensler til oliemaling som hvil-
ket jeg nu skal begynde med.

Tirsdag den 25de    Igår reiste papa
tilbage til Ringerike efter at
have været et par dage inde
i byen på besøg. H Jeg gik i
går aftes opover forat se på
optøierne. Rundt om på jorderne
var der samlet større eller min-
dre hobe af spibende og skri-
gende pøbel. En mængde kon-
stabler var beskjæftigede med at
adsplitte dem, {og}men til større hånd-
gemæng kom det ikke dennegang.


    Idag holder jeg på at
male i olie et billede af «Gamle
Akers» K kirke. I de sidste 8 dage

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 26
Mai


har det været kjøligt med tem-
melig skarp vind.

Søndag den den 30te. I dag
er jeg oppe efter at have
holdt sengen i 3 dage på
grund af en voldsom kolerine
med feber, som jeg jeg skaf-
fede mig ved at gå for tynd
ud, {Tirs}Onsdag aften.


    Juni Måned

Den Tirsdag den 1ste. Varmt veir.
Det er nu meget tørt op
over landet, vi har så-
godtsom ikke havt regn i
hele vår, når undtages no-
get i forgårs som faldt i
forgårs. Gik idag opover til Thors-
haug.

Onsdag den 2den    Varmt som

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 27
Juni måned 1880


igår; 20° i skyggen. Var idag i
byen og kjøbte Hhonningfarver
til 2 Kr.

Fredag den 4de var jeg i byen kunst-
foreningen
. Regnveir. Fik idag et
nyt sæt klæder af grå{far}brun farve.

Søndag den 6te er fru Budde og frø-
ken Brandt her. Jeg og Andreas
spillede i eftermiddag kroquet.
Overskyet; ved aftenstider regn

Tirsdag den 8de    Var igår på kunst-
foreningen. Gi{g}k idag til Stortinget,
hvor Sverdrups forslag angående
proklamationen af Storthingets
tilslutning om sta{d}tsrådernes ad-
gang til forhandlingerne, som
grundlov sk
blev forhandlet.

Onsdag den 9de    Veiret har i de
sidste dage været endel koldt.

Torsdag den 10de    Jeg gik i formiddag
opover maridalsveien. Veiret
Jeg begyndte på en skitse men

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 28

fik ikke fuldført den, da det
begyndte at true med uveir. På
tilbageveien blev jeg da også
overfaldt af heftigt regnskyl.

    Sverdrups forslag gik igår
aftes igjennem med 74 stemmer
mod 44. Sverdrup gik ud, da
alt var færdig – klokken var
da 12 om natten – og modtoges
af mængden med stormende
hurraråb. Efter han havde råbt
«held for vort lykkelige fædreland»
istemte folket «Ja vi elsker det-
te landet». –

Lørdag den 12te    Igår {‹eftas›}eftermiddag
til reiste vi ud til Lian.
Kom for sent til det før først-
gående ‹train›, hvorfor vi måtte
vente til det såm afgår 4.15
Imedens Veiret udmærket i alle
dele. På skydsskafferstedet tog
vi ind kaffe kaffe samtil medbragte
kager. Havde forresten med os

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 29

øl og vin. Efter at have streifet
lidt omkring i omegnen reiste vi
tilbage med jernveien kl. 9½. Fra
stationen rei kjørte vi hjem i med en
trille.

Mandag den 14de    Igår formiddag gjorde
jeg isammen med Henning Clouman
en fodtur tur til Ladegårdsøen.
Vi gik først til Skarpsno, hvorfra
vi satte over med båd til ladegårds-
øen. Derefter spadserede tversover
øen til stranden den anden
side, hvorpaa ‹fri› vi, efter at have
hvilt en stund, vendte igjen be-
gav os hjemover. Veiret meget beha-
geligt.

Onsdag den 16de    I de sidste par dage kla
megen stærk hede. Var idag oppe i
{f}Fosveien og malede på et b{l}illede
af en gammel gård. deroppe.

Mandag den 21de. – Fredag var vi
hele dagen ude på Lian. Igår
var gik jeg og Henning Klouman

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 30
Juni måned 1880


{n}Nationalgalleriet. Klou-
man spenderte brus.

Mandag den 28de    Igår formiddag
sp var jeg og Klouman i byen
og slentrede om på omkring på
bryggen og fæstningen. Jeg spen-
derte brus. – Igår aftes
afbrændtes nogle bengalske
lys, som jeg havde selv fabrikeret.


    Idag formiddag var jeg
på bryggen forat tage en
skitse. På grund af regn
kunde jeg ikke fuldføre den.

    Idag dagsregn efter at det
i længere tid har været varmt meget
tørt veir.

Tirsdag den 1ste Juli
Andreas’s fødselsdag. Fik af mig
en kro en halv krone.

{Søn}Mandag den 7de \Igår/ {V}var jeg og Henning
Cl Klouman i Sandvigen
Vi kom for sent til dampskibet,

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 31
Juli måned 1880


som vi først havde tænkt at reise med;
vi måtte derfor tage jernbanen. Veiret var
nokså bra. Jeg tog nogle skitser fra
stedet. Til middagsmad kjøbte vi
os på stationen melk og kager. Kl.
henimod syv reiste \vi/ hjem med jern-
banen.

    Igår aftes brændte jeg noget
bengalsk ild af eget fabrikat.

    Idag regnveir.

Lørdag den 16de    I forgårs var vi sammen
med C. C. Wang{,}(der nu er her i byen{,})
ude på Sandvigen. Reiste didop
me{g}d «Anna» ved middagstider og
vendte om aftenen tilbage med
Jernbanen. Havde det meget hyg-
geligt. Igår var jeg hos doctor Grøn
der undersøgte mig. Han fandt
intet og syntes ikke jeg behøvede
at reise til noget bad, hvilket først
var bestemt.


    Fik igår en lommekniv av
Wang.

    Id

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 32

    August

Onsdag den 18de    Igår kom jeg hjem
til byen efter et tre ugers ophold
på Gardermoen. I de Under den
første halvpart af opholdet var
der stadig regnveir; i de øvrige
dage skyfri himmel med en tropisk
varme. Jeg var derfor ikke under
så heldige betingelser; dog fik
jeg gjort flere nokså hyggelige ture
i omegnen; i de første otte dage
af August gjorde jeg således
næsten hver dag større eller
mindre fodture f.ex. til Lerelven,
Herseøen og Tranbotten. – Andreas
var ligeledes deroppe indtil for en
uge siden. Vi spiste og boede
hos madam Thronsen, hvor det
var tålelig hyggelig, og hvor vi hav-
de tålelig god mad. Vi sad ved
bord sammen med pastor Sørensen og frue.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 33

    For nogle dage siden traf jeg sam-
men med m en handelsmand An-
derssen fra Kristiania, han indbød
mig til et toddylag sammen med
et par andre, (en Simonsen og en Kittelsen)
og vi havde en meget hyggelig aften.

    Den næste dag foretog jeg og
Anderssen en længere fodtur gjen-
nem hele Nannestad; det var et varmt
stykke arbeide (26° R); men \vi/ var dog
fornøiet med turen. Vi var havde
med os Øl og brus og {g}fik desforuden
på flere bondegårder nysilet melk.

    Søndag den 15de var \jeg/ om aftenen i
messen og spiste der. Blev da bekjendt
med en cadet Arneberg, min lærer kap-
tain Arnebergs
nevø. – Igår reiste
jeg da tilbage til byen, \Ole/ Gårder skydsede
mig til Tr{g}øgstad. Reiste på jern-
banen sammen med en Iversen
jeg  …  havde truffet på Gardermoen,
Ved s Lillestrømmen trakterede han
øl.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 34
August


Idag var jeg i byen; jeg skulde
tale med direktør Sinding om \hvorvidt/
jeg ikke kunde komme ind i anden
klasse. Han havde intet derimod
og skulde fritage mig for alt alt
eftermiddagsarbeide

Torsdag den 19de. Igår eftermiddag gi
var jeg på Bygdø. Gik til Skarp-
sno og satte over med båd til
Bygdø
. Veiret deiligt.


    Idag var jeg i byen og kjøb-
te mig en ny skitsebog. Traf
sammen med cadet Arneberg,
med hvem jeg s tog en liden tur
udover Drammensveien til Skarp-
sno. Gik derefter ned på fæst-
ningen og hørte på musikken.

Lørdag den 21de. Var idag oppe i
Nydalen og tog en skitse af
fossen.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 35

Mandag den 23de. Begyndte idag
på skolen. Fra skolen  … gik
jeg og Sommerschildt ned på «Sø-
lyst». Jeg svømmede med kork
under mig, da jeg endnu ikke
er inde i svømmekunsten.
Endnu holder den varmen ved,
20° R. i skyggen.

Søndag den          Har
i denne uge lidt af et eget til-
fælde i magen, og har derfor måt-
tet holde mig inde i de sidste
3 dage. Lige til slutningen
af August holdt varmen .
ved; endnu er det sogar tem-
melig varmt om middagen,
men dog bedre.

Fredag den 17de    Igår, papas fødsels-
dag, var tante Jette, Karoline Grøn-
vold, Sofie Diriks og Edvard Diriks
her til aften.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 36

Mandag den 20de. Lørdag aften
var jeg i samfundet, der nu
igjen er stiftet. Vi har leiet
eget lokale i arbeidersamfundet.

Mandag den 2den Oktober
Igår faldt endel sne-hagl.
Temmelig koldt.

Fredag den 15de    Var i eftermid-
dag oppe hos Gulbrandsen
(af tredie klasse på den tekniske
skole
) Han driver lidt på
at male som mig

Fredag den 22de. Holdt mig
idag hjemme fra skolen. Be-
skjæftigede mig med at male.
Gik ud på eftermiddagen
en tur til byen sammen med
Klouman. Det er nu meget
koldt, rent som midtvinters.
Ruderne er om morgenen fuld-
stændig bedækkede med is og på
dammerne er st isen så fast,
at man uden fare kan skøite
på den.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 39

    November

Mandag den 8de. Jeg har er
nu igjen meldt ud af den tek-
niske skole. Min bestemmelse
er nu nemlig at blive maler{.}–


    I forgårs var Tante Jette, Ka-
roline Grønvold og Nathalia {m}Møller
her til aften{en}s.

    Igår aft tilbragte jeg en meget
hyggelig aften hos mine tanter,
frøknerne Jette og Karoline Munch.
Jeg, Papa og Tante vare indbudne.
Da vi kom fik vi the. Aften-
bordet var veldækket. I løbet af
aftenen læste cand. Jensen høit
for os i A. Munch’s nylig udkomne \digte/
værk, Pave og Reformator Kommentar.

Tirsdag den 9de    Fuld sneføre. Var
Fik idag ny ytterfrak. Gik i efter-
middag i byen med Klouman.
Hentede mine efterladte sager på skolen
Var derefter i Blomqvists ma-
leriudstilling.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 40

Onsdag den 10de. Var i formiddag
på kunstforeningen. Gik i
eftermiddag omkring i byen
med Klouman.

Onsdag den 17de. Tilbragte i-
forgårs aftenen hos Klou-
mann’s. Idag er der
falden meget sne. Veiret
surt med nordlige vinde.

Tirsdag den 23de. Igår kom Heg-
gelund
med mit staffeli.
Læste iaften perspectiv
sammen med H. Klouman.
Gik derefter en tur i byen
med ham.

Fredag den 26de    Igår og idag
tøveir og regn. Var idag i
kunstforeningen.

To

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 43

    December

Onsdag den 8de.
    Igår var jeg i universitetets læsesal
hvor jeg fik frem en …  mængde planger
over de mest bekjendte malerier.
Jeg holder nu nemlig på at studere
kunsthistorien. Var idag i byen forat
bede Rangnvald og hans forlovede
til imorgen aften. Jeg har snekkereret
ihele dag på et staffelie som jeg
skal benytte når jeg er ude tager
skitser ude. Veiret er ‹nu› så { … }deiligt
og mildt at \jeg/ vist uden nogen risiko
kan male lidt ude efter naturen
noget jeg savner meget. –

    For på en n lempelig måde at
komme ind i det franske sprog har
jeg bestemt mig til at lære 20 franske

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 44

ord udenad.

Torsdag den 9de. Var tante Jette,
Edv. Diriks, Ragnvald og frøken
Dahl her til aftens. Vi havde
Fis fiske{p}budding.

Søndag den 12te. Idag fylder jeg
mit 17de år. Fik af papa
og tante hver 1 kr; af Andreas en
pennekniv og af småpigerne en
kam. Havde det idag meget hyg-
geligt. Spiste m frokost ved lys
som sædvanlig { … }på min fødsels-
dag. Havde til middag fiskebud-
ding og rødgrød.

Fredag den 24de. Jeg har nu måt-
tet holde mig inde en tid på grund
af forkjølelse.


Eftermiddag: Holder på at
pynte juletræet, der er pent og \stort/
når til taget. Havde til middag
hvidkål og rul. – Veiret ægte julag-
tigt; udm. føre.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 51

    Marts

Torsdag den 3die. Marts har
be sat ind med kulde. Idag
14°. Var idag på skøite-
banen med Klouman. Derefter
sad vi inde hos Gravesens
hvor H. K. trakterede m først
kaffe og derpå øl.

Søndag den \6te/. I formiddag var
jeg og H. Klouman på Fillipstads-
bugtens skøitebane. Tra Talte der
med Petters‹e›n, min skolekam-
merat fra jeGjertsens skole.
Han, hørte jeg, holdt også på med
maling, men fik ikke lov til
at blive maler, som han  …  gjerne vilde

Mandag den \7de/    I formiddag

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 52

var jeg hos frøknerne
Munch forat og begyndte
 …  et billede af det in \deres/
udvendig stuen som Jeg
blev først trakteret med the \og/
styrkede mig derpå under
malingen på et glas vin.

Onsdag den 9de. Var igår og
idag ligeledes beskjæftiget med
at male stuen. Fik idag
til afvexling en stor kop
aldeles udmærket chokolade.
Mine halvtanter som sæd-
vanlig flinke til at prate –;
mest om er det om Jensen,
hvor om alt dreier sig.


    I det sidste dage stærkt
snefald.

Fredag den 11te. Igår formiddag

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 53

traf jeg sammen en med en slægt-
ning af mig frøken Ho Hofgård
hos frøknerne Munch. Var igår
eftermiddag på skøitebanen
sammen med H. Klouman.
Det sner idag meget.

Onsdag

Fre

Torsdag den 17de. Igår aftes
gjorde jeg færdig en skitse fra
vor frelsers kirkegård.

Fredag den 18de. Idag { … } traf
jeg hos mine tanter frø-
knerne Munch hvor Johan
Munch min tremenning.
Det er en pen, høi fyr stout
og efter hvad jeg kunde skjøn-
ne meget hyggelig fyr.


    Veiret nu meget mildt
og de store masser sne som
som er samlet op i den sidste

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 54

tid svinder hurtig. Petersen
var idag indom forat se mine
skitser; aftalte at male
ud at og male en sammen
imorgen formiddag.

    I eftermiddag gik omkring
med og tradskede i sølen forat
finde et motiv; fandt intet.

    Holder iaften på at læse
«The fair maid of Perth Kommentar»

Søndag den 2{0}7de. Nu har
vi atter fuldstændig vinter
med snefald og kulde. Hol-
der mig nu inde på grund
af forkjølelse. Holder på at
male stilleben. og

Tirsdag den 29de. Lå igår af
forkjølelsesfeber. – Laura
har nu i længere tid
havt bronchit og måttet

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 55

de sidste forten dage holde
sengen. Det sner idag, en del

    April

Lørdag den 9de. Stod igår og idag
ude og malede på et p
stykke fra Akerselven.
Gik iformiddag op til
Johan Munch i «Pult-
osten
» hvor han tegner
Mu a …  arkitekt Mun-
thes kontor. Gik sammen
udover til Skarpsno.


    Veiret er og har været
meget vinterligt. Sneen lig-
ger endnu temmelig opover\høi/
på markerne. Om natten
8 á 12 kuldegrader.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 56

Torsdag den 14de. Gik idag
med H. Klouman opover
til Sørkedalen. Gik hjemme-
fra 7 ½. I Sørkedalen fik vi
ind‹e› på en bondegård melk.
Kom hjem 3 ½ og spiste mid-
dag med rigtig god appetit.


    Solen varmer godt om
dagen men har vanske-
lig forat få bugt med
snemasserne opover landet.

Søndag den 17de gik jeg ved mid-
dagstider opover til Maridalen .

Mandag den 18de 2den Ppåskedag
var jeg i Trefoldighedskir-
ken
; derfra opover til Lysaker.
Skitserte. Spiste nogle kager
med flødemelk til på Tyske-

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 57

strand. Gik hjem ved solnedgang.

Onsdag den 20de. Igår var Knudsen
hos mig for at se på stykkerne
mine. Gik Veiret har i den
sidste tid været surt og koldt
med heftige nordostlige vinde;
idag sogar snefald.


    Bestilte treplader til at
male på hos snedker Millie.

Søndag den 24de. Nils Berg
og Knudsen var oppe hos
mig igår.


    Idag morges drog jeg og
H. Klouman opover til Frog-
nersæteren. Tog ind hos Rustad
hvor vi spiste et stykke brød
smørrebrød af vor medbragte
Niste
medbragte smørrebrød
til melk og kaffe. Var på «Ud-
sigten» hvor til veien næsten var

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 59

ufremkommelig på grund af
sne. Ud på eftermiddagen
begyndte vi på tilbageveien
og kom hjem kl. 8 vel for-
nøiede med turen. Hos Rustad
i protokollen der aftegnede jeg
til minde om dagen mig
og H Klouman siddende i
sofaen.

    Såvel Inger som Laura
ligger nu tilsengs af bronchit.

Lørdag den 30te. Holdt
i eftermiddag på med af skitsere
af gården Steen i Vestre
Aker. Kaptain Sundt en ivrig
dilletant i malerkunsten
kom bort til mig under
mit Arbeide{.}og {V}var meget

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 64

    Mai 1881

Torsdag den 5te. Gjorde igår
færdigt billedet til tanterne
Munch. De trakterede mig
i den anledning med en stor
kop chokolade og kom så
frem med en rigtig nydelig
tegnebog, som en erindrings-
gave.


    Med våren går det sørgeligt
småt

Søndag den 8de. Var igår i sky-
deinstituttet og og skjød nogle skud
I formiddag gik jeg H og F.
Klouman samt Røises spa

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 65

     …  opover til Grefsenåsen.

Torsdag den 12te. På min udflugt
i formiddag gjorde jeg bekjendt-
skab med Leh Lerum, dyremaler
in spe. Jeg traf ham malende
på et stykke i Vestre Aker.


    Fik af ham det råd at have
damar i mi farven.

    Tog i e

Søndag den 15de. Jeg og Lerum
stod igår og malede sammen
i Vestre Aker.

Onsdag den 18de. Malede igår
formiddag et stykke fra Thors-
haug. Ud på eftermiddagen
så jeg på afsløringen af H. Wer-
gelandsstatuen. Det var en
masse mennesker dernede. Bjørn-
son
som i denne anledning er kaldet

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 68

kommet tilbage fra sin Amerika
reise, holdt festtalen. og ‹dessvidere›

    Det hele gik meget høitideligt
for sig og man hilste med
begeistrede hurraråb den afslørede
statuen af folkedigteren. Rundt
om støtten en mængde blev
lagt en prægtige blomster\buketter;/
\den/ første af digterens hustru.

    Jeg og Klouman gik vi \tem-/
tem melig sent igåraftes ned
på fæstningen, hvor der holdtes
folkefest. Ud på søen lod man
stige om
afbrændte man ra
forskjelligt fyrværkeri. – På fæst-
ningspladsen skrål, spetakkel
og dands.

    Veiret er efter et par ugers tåle-
lig varme idag koldt, 3° temp.
og sne på morgenkvisten.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 69

Markerne er nokså grønne.
Træerne  …  knupper så småt.

    Var i formiddag hos i Blom-
qvists maleriudstilling.
Thoulow har et stygt billede
af bryggene der. Diriks et godt
stykke fra fæstningen. Mun
Gerhard Munthe excellerer i to
små udmærkede søstadsbilleder.

Søndag den 22de. Jeg og Klouman
satte idag over til Ladegårds-
øen fra Skarpsno. Klouman spend.
Brus og Celters. Spadserte derefter
langs stranden på sydenden af
øen og tog en Skitse derfra. Reiste
så hjem med «Louise». Veiret dei-
ligt og varmt og træerne springer
ud af alle kræfter.


    \Var/ i eftermiddag på St. Hans-
hauen og så på en ballonopstigning

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 74

    Juni måned 1881.

Lørdag den 4de.
Veiret har i de sidste 14
dage været meget varmt
20 à 23° i skyggen. Træerne
sprang da også udi en fart
så man nu allerede har
hat havt fuld sommer i
flere dage.


    Gjorde for nogle dage siden
bekjendtskab med Jørgen Søren-
sen
, ung landskabsmaler. Vi
gjorde igår færdigt hvert vort
stykke af nogle gamle gårde
bag Gaustad.

    Vi skal
    Jeg skal i eftermiddag drage

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 75

opover til Nordmarken med
H. Klouman, Sørensen og
en del flere andre der skal
tilbringe Pintsen deroppe. Jeg
og Sørensen bliver tilbage \14 dage/
deroppe forat male sammen. \Papa,/
{T}tante og småpigerne er
idag i Sandvigen. Jeg og Andreas
kom forsent til jernbanen.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 76

    Juli måned

Lørdag den 23de. Jeg har nu
{på}over en måned ikke noteret
noget af pure dovenskab.
Nordmarksturen blev fore-
tagen som bestemt. og Følget
bestod af 8 personer: Klo ‹Vi›borg,
Klouman, studenterne Berg og
Montsen, 3de brødre Sørensen
med samt mig selv. Vi
to gik Jeg og min collega Sø-
rensen kjørte til Hammeren.
Derefter gik vi samlede opover
igjennem skogen til Kamp-
hau som vi nåede kl. 12 om
natten. Herinde fik lagt
os på gulvet så godt vi
kunde med nogle dyner under
os. Et følge som kom senere

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 77

måtte derimod lægge sig
på bare gul gulvet,

    Var oppe den næste morgen
kl. 3, og fik os da noget kaffe
og forlod så stedet så hur-
tigt som muligt da hverken
dette eller konen der havde
noget videre appetelig ved sig.
Vi drog nu direkte til vort
bestemmelsessted efter at have
sat være bleven sat over
Bjørnsjøen af en fyr det
som for det første skruede op
ropengene rent urimelig
og senere var uforskammet.
V Mellem H Hakloa og Bjørn-
sjøen var veien næsten ufrem-
kommelig.

    På Hakloa havde vi
det meget godt, langt bedre

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 80

end ventet. Folkene, Ma mand
K kone og trende pene jenter
vare meget hyggelige, og
beværtningen meget god.
Efter at de øvrige vare
dragne hjemover blev jeg
der endnu og Sørensen der
endnu en uges tid forat
male men da \vi/ mest fik
regnveir blev der ikke så
Sstort deraf. Sørensens brødre
kom op og forat følge os
tilbage igjen da disse vare
veikjendte.


    I den sidste tid har jeg
taget skitser fra omegnen
af Kristiania. Nogle styk-
ker har jeg under arbeide
i Maridalen.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 81

Søndag den 24de    Tog i efter-
middag farvel med {E}C. C. Wang
nede på jernbanestationen.
Han har været her i byen
et par dage.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 82

    August

Mandag den 1ste. For trende
dage siden kom jeg hjem
fra et besøg hos Ppræsten
Munch som bor indi i
Røken med sin familie.
Havde det aldeles udmær-
ket der. Tilbragte tiden \til dels/
med roture sammen med
Johan og hans søstre, dels
ved spadserture i omegnen.
Den sidste af de tre dage
jeg var der benyttede jeg

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 83

holdtes et lidet aftensselskab
hvortil vare indbuden bekjendte
fra nærliggende landsteder
Vi unge morede os
først med springelege ude
på engen; senere inde
i en et stort løvsal der var
opført til anledningen.
havde havde vi lege som
frieri på narreri og lignende.
 …  Veiret i den sidste
tid ustadigt og koldt; H
M må derfor vente med
reisen til Gardermoen.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 84

    November.

L Tirsdag den 22de. Jeg har
nu siden slutningen af Au-
gust gået temmelig stadig
på tegneskolen. Jeg kom først
med i Fr frihåndsklassen og
rykkede så efter at have tegnet efter
et par fra gibsfigurer op i et model-
klassen. Her har jeg det meget
koseligt sammen med flere kol-
legaer. Jeg slutter mig især til
landskabsmaler Hjærsing. med
 …  hvem jeg
s

Torsdag den 24de. Var igår i
Oslo og udså mig mig nogle
gadepartier at male.


    I formiddag var gik jeg op til

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 85

Harald Pedersens atelier
forat se på et billede af
til Hjersing; Fra 10 til kl
kl 10–1 holdt jeg og et
par andre vordende malere,
Falck og en bondegut fra Har-
danger, at t på at tegne
 …  i tegneskolen.

    December.

Søndag den          Igår tre sendte
jeg 3 af m småstykker
ned til …  auktions
lokalet hvor der n …  skulde
afholdes auktion over en
hel del malerier. Den

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 86

fik et rigtigt ynkeligt
udfald idet der for de
flæste malerier blev budt
kun ganske lidt over rammens
pris. Af mine 3. k måtte
jeg kjøbe det ene igjen selv
medens \for/ de to øvrige blev givet
11 og 15,50 kroner, lidet neto-
indtægt 10 kr.

Onsdag den

Torsdag den 14de    Idag fik vi
besøg af kaptain E. Munch.
Han var så snil at tilbyde
mig at komme op til sig i til bergen
\til/ Sommeren {og}forat tage studier der.
Jeg fulgte ham senere ned på
til kunstforeningen . – Jeg holder
nu om dagen på med at male
Gamle Akers kirke ifra Ekersbergs-

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 87

jordet.

{‹Fre›}Mandag den 26de. Julaftenen
iår tilbragtes på sædvanlig
måde – juletræ, presenter – jeg
fik paraply
mjød, godter o.s.v.
Jeg fik en paraply samt m
mynt fra Fredriksstad. {2den}1ste
{j}Juledag var vi hos onkel
Anton
hvor vi fra traf
Andreas { … }Bjølstad, 2den jule-
dag havde vi dem hos os.
3die dag var vi buden
til Grønvolds men måtte
give atterbud da far var
dårlig. Igår aftes var
jeg selskab hos pastor Munch.
Jeg havde det særdeles
hyggeligt der; tractamentet

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 88

var udmærket.
    Januar

Lørdag den 28de. Vi er nu
for nogle dage siden flyttet
ind i vort nye logi, Olaf Ryes
plads 4, 3die etage. Vi har
det nu i alle henseender
mere bekvemt. Værelserne er
store og smukke, med mørkt-
malede vægge. Vort værelse
er på to fag og rigtigt hy
hyggeligt.

Jeg var i formiddag
i flere i expeditioner for illu-
strerede blade forat få ind
nogle tegninger. Norsk familie-
blad
havde mange tegninger

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 89

liggende men ikke stort af
penge; for bladet brydde
jeg mig ikke om at overlade
tegningen m
Winter Hjelm
tilbød mig bladet som be-
taling for en tegning; men
jeg vilde først forsøge at
få penger derfor andetsteds.

    Februar

Onsdag den 1ste. Jeg var
Jeg Igåraftes i selskab
hos pastor Munch.
Johan var rekonvalesent
han var nemlig for
nogle dage siden falden
om på gaden og blev
båren b kjørt bevidstløs

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 90

hjem. Han er har nu så-
godtsom overstået anfaldet.

    I eftermiddag  …  gik
jeg mig en tur på skjøiter
udover fjorden; isen var ud-
mærket. – Var senere indom
hos Halvorsen, redag redak-
tøren af «Ny Illustreret Ti-
dende
», so De tegninger jeg
havde medbragt befandtes ikke
at kunne bruges: jeg skulde
derimod tegne endel mindre
partier fra kri Kristiania
omegn og ordne tegningerne
sammen på en plade.

Mandag den 6. Var idag
nede hos Blomkvist med nogle
malerier til kunstauktionen

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 91

Fredag den 10de. Var hele
i eftermiddag hele 4 timer
nede i auktionslokalet
under maleriauktionen forat
vente på at mine stykker
skulde sættes frem; men
der var en sådan mængde
at min mine ikke rak
frem idag; restbeholdningen
af malerier sælges i moge
morgen formiddag. At døm-
me efter priserne idag kan jeg
ikke sætte store forventninger.
Wergeland solgte et stort
stykke for 50 kr – omtrent ram-
mens pis pris. – Der er nu
gjort nogle ganske forskræk-

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 92

kelige forberedelser til kronprins-
parrets ankomst  …  imorgen.
Der er sat op en uhyre triumpf-
bue i Karljohansgaden, den
øvre halvdel af gaden er tæt
beplantet med tvende rader
flagstænger behængt med en
masse flag af norske, svenske
og badenske farver; gården
Husene er ligeledes behængt
prydet med flag, krandse
og alt hvad man har kun-
det fundet på. Svære penger
har gået til alt dette, – 50 000
kr. eller sådan deromkring;
men det skal vel så være!

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 93

Mandag den 13de. Med auktionen
Lørdag formiddag gik det yderst
uheldig. Mine stykker kom
i slutningen da de fleste
vare gåede, så jeg fik dem
dem meget dårligt betalt.
Jeg solgte tvende for stykker
for 21 kr. st. de andre to
kjøbte jeg selv igjen; { … }men det
gik ikke bedre med de
andre {‹unge›}yngre malere. –


    Lørdag eftermiddag ankom
kronprinsparret hertil; stor
det var dårligt regnveir men
alligevel. stor stimmel i gaderne.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 94

Parret kom kjørende opover
Karljohansgaden kl. 3 med en
eskorte af kavele kavalleri
foran og i en med 6 heste
forspændt va vogn. Kron-
prinsessen så vel virkelig
indtagende ud. – Kl 8 begyndte
illuminationen. Hele K Karl-
Johansgade glimrende oplyst, lys i
alle vinduer, lysbuer og opover
hele gaden

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 95

    Marts måned

Tirsdag den 21de. Jeg Jensen
og Torgersen gik idag udover
Drammensveien med vore
 … malerkasser forat tage
et parti vi  … havde fundet
derude: det begyndte imidlertid
at blæse så at vi vendte
om igjen efterat have såt
vore staffelier ind på en gård.
Jeg gjorde i aften færdig en
tegning på tegneskolen

tegneskolen en tegning som
jeg nu har holdt på med
9 dage aftener.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 96

Mandag den 27de.
Jeg er nu færdig med tegne-
skolen for i år; den  …  afslut-
tedes Lørdag, tegningerne skal
udstilles {8}Onsdag og Torsdag.
Om formiddagen holder jeg
nu på med en at male male
efter model, en liden bærergut
sådan \en/ som går på torvet
med kurven på ryggen.
Veiret har nu allerede i
{en}et par uger været temmeligt
mildt og vårligt. Igår for-
middag gik jeg opover mod
maridalen. Underveis traf
jeg Klouman med hvem jeg

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 97

røg uklar for en tid siden på
skøite{r}banen. Vi lod dog nu som
intet var i veien. Veiret var
svært vakkert; det ble begyndte
at gulne lidt af gule heste-
blomster langs veikanten og
oppe i skoven holdt blåveisen
på at springe frem af alle
kræfter. Intet er mere opfriskende
end en en sådan tur en Søndag
morgen især om våren efter
at sne og kulde så længe har
holdt en indenbys.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 100

    Mai måned

Onsdag den 10de. Har nu
en tid holdt på at male
stilleben; ellers tegnet og malt
nogle studiehoveder noget
som intresserer mig meget.
Var for en tid siden oppe
hos min fætter Diriks som
har malt tre ganske fine
småstykker. Han har vis-
selig gode farver blot han
ikke g lader sit ‹gulrøde› i ‹græsset›
komme så meget frem.

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 101

    Kunstforeningen har i dis-
se dage flyttet ind i sit
nye lokale. Uheldigt at
direktørernes halstarrighed
vedligeholder ‹al› spliden mel-
lem foreningen og kunstnerne
De nye statutter er endnu
str mere stridende mod
kunstnernes ønsker idet der
nemlig foreslåes 10 valgte
et forøget antal direktører
nemlig 10 hvoraf blot 3
kan være kunstnere. Ja
striden vil vel blive hård
der ved generalforsamlingen
men det norske \folk/ er og bliver
nu engang forskrækkeligt
konservativt og direktionen

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 102

vil vel seire. – Wentzel
reiste iforgårs til Paris
forat overvære salonen. Ha\n/ er
blevet forsynt med penge
dertil af Thaulow. – Thau-
lows prægtige vinterbillede
fra Kragerø er in{k}dkjøbt af
Nationalgalleriet; det er
nokså mærkeligt, hvor blev
ikke Thaulow klan klan-
dret spalte op og spalte ned … 

 

      
Munchmuseet T 2913, s. 103

    Aubert viste mig tillige
noget a af eget arbeide et
stilleben hvor der virkeligt
var adskilligt godt, samt
nogle landskaber og et interieur
der tegnede til blive god i
farver. Han har stor lyst til
blive maler kan jeg skjønne

 

      
No-MM_T2913-999-V