Munchmuseet, MM N 2996

MM N 2996, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2996 bl. 1r

    Det var vel ingen
heltegjerning af når man
i 1905 i Aasgaardstrand for på
med kniv eller med tomflasker
når man vidste jeg havde blot
en arm til forsvar og den anden
m 2 ‹mellemste› fingre var knuste
og håndens scenersener skadede –

    Heller ikke da en ‹{2}3› bekjendte
norske digtere fik Haukland
til at overfalde mig med { … }jernring
på fingeren – man vidste jeg havde
en arm blot til forsvar –

 

Munchmuseet N 2996 bl. 2r

    Det var { … }Dr Linde i Lübeck
Landgerichtsdirektor Schiefler i
Hamburg – Dr Rathenau ‹i› Berlin
Graf Kezs Kommentarler, Fru Förster Nietzsche
i Weimar hvis gjæst jeg var –
Filosofen Hed i Jena –
Tror Du disse vilde havt med
en uss Kommentarel rømling at gjøre –
Tror Du byen Lübeck hvor man
aller nøiest t vidste alt om mig
og min færd havde indrettet et
stort værelse {at}for min kunst og
som opgaldt en gade efter mig
hvis jeg havde vært en ussel
rømling –

    Det var efter 7 de Juni at man
ventet krig – Da forhandlinger blir
ført i Karlstad hadde ingen på det

    Var det kjækt i 1905 af su skuespiller
Worm Müller at løbe på med kniv eller at på mig Karsten
der for imot mig med en flaske og med hånsord – mot mig med en arm til at forsvare mig med

 

Munchmuseet N 2996 bl. 2v

    Jeg skulde ikke tænkt på dette
hvis ikke forskjellige ting fra
den tid kom mig i hu – Hvis ikke
ved gjennemsyn af mine breve jeg
fandt noget der så ud som
skumle sjofle tanker om mig –
Hvis ikke ligetil det sidse
utrolig skumlerier har voxet
til en bog om mig) – Mens jeg
var helt fordypet i min kunst

    Wan ich slief kamen die
Schwein und frassen von meiner
Lorbeer –


     …  er mærkeligt at man
skal leve et langt liv forat lære
den selvfølgelige ting at der laves
aktieselskaber om en med ens skjæbne
sin insats – { … }Nu først ser jeg alle
rænker der er spundet om mig lige  … 
især når man har fået en slags
 … 

 

Munchmuseet N 2996 bl. 3r

    Jeg Du vidste vel osså at da
jeg kom til Norg i begynnelsen
af Marts fra Tyskland var det ford{ … }i
jeg ventet at kunne bli indlagt på
asyl efter noen ondartede anfald i Hamburg

    De som  …  vet hva jeg havde jeg havt
at udstå i løbet af de sidste år
vil vel ikke undre sig over at
g …  en ond  …  den sygdommen blev fik akut
karakter efter Hauklands blo{ … }dige overfald
med knytnæve og jernring om fingeren et halvt halvt
år i forveien – At jeg Aasgaardstrand med
Karsten drukkenbolten Worm-Müller og
andre med kvinner der slog sig ned i
min stue og levet på mig var intet
sanatorium og vel kunde jeg komme til
at være ubehersket mot en temmelig
ubehersket kvinne – Men at en så
sjofel hævn kunde tages i dette er
er ufatteli

    Hvis man
    Hvis det man skumlet om at anfaldene i Hamburg
var digt så ‹ferdes› nok af folk der husker disse anfald og min sygdom

 

Munchmuseet N 2996 bl. 3v

    At jeg efter 7 måneders fravær fra
mit hjem mine sager og billeder i
Tyskland reiste ned forat udføre
en bestilling og efterse vigtige foret mine
sager kan vel man forstå – uten at
komme  …  med sjofle ‹skummlerier› om
rømming – Jeg tænker ‹nordmænderne›
som Heiberg gjorde ligededan

    –  …  Man trodde de ikke virkeli
på krig da ‹underhandlinger› var begyndt
N 7 de Juni Om 7de Juni ventet
‹alle› krig –

 

 

Munchmuseet N 2996 bl. 4r

    I tilfælde død skal
Advokat H. Nørregaard { … }ordne
mine sager

    
    Edvard Munch