Munchmuseet, MM N 1713

MM N 1713, Munchmuseet. Datert 1933–1935. Brevutkast til Christian Gierløff.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1713 bl. 1r

    
    Kjære Gierløff


    Da jeg holdt på med «mit levnetsløb»
i anledning de 2 bøker der udkom til
min fødselsdag b kom jeg atter til
at tænke på begivenhederne fra 1902–
1{ … }905
– Det var da Dr Linde, Schiefler Kollman
Graf Kezs Kommentarler og fru Förster Nietzs Kommentarche arbeidet
på at hjælpe mig og min kunst
Da Hver sommer da jeg drog til
hjemlandet blev jeg overfaldt af mine
landsmål { … }legemlig og i pressen –
Det var i 1902 Ditten og et annet
overfald der var værre. I Studenterlunden
1903 samtidig hos Blomquist da jeg
udstilte – 1904 forsommeren Haukland
i Kjøbenhavn og så det mærkeligste
og farligste 1905

    At jeg ikke har spurt Dig om
forskjelligt fra det år forstår jeg ikke

 

Munchmuseet N 1713 bl. 1v

    Det var vel så meget der optog
mig – Blandt annet ventet jeg vel
at få et nyt overfald –

    At jeg optar begivenhederne  …  til
prøvelse nu er osså fordi jeg
studsende mærker hist og her
antydninger stikke sit ildelugtende
åsyn op – Det er jo så mange
skumlerier der har dannet en
«skjoldring» om mig og dertil
u plg plagerier fra skattevæsenet
at jeg har indleveret til lensmanden
min afreise fra Vestre Aker til Hvitsten

    Jeg har måttet slutte helt
at male –

    Hvordan man de afskylige og
farlige skumlerier kunne
komme op dengang og fortsætte
har jeg ikke kunnet begribe – Nu
har jeg lidt efter lidt forståt
«hovedkilden» til disse – ‹Så› forstår jeg
nu mer menneskenes utrolige

 

Munchmuseet N 1713 bl. 2r

opfindsomhed i sjofelhed når det
gjælder at ramme e{n}t medmenneske –

    Det har ikke længer været åbne
overfald – Det er nu undergrundsarbeide
Ikke angreb på min kunst nytter. Nei
Jeg skal angribes inderst inde i Karakteren

    Jeg reiste i Marts til Kristiandsand
fra Hamburg Det var forat undgå et muligt på-
tvunget nerveophold – Jeg havde
h{ … }avt 3 dage itræk slige alvorlige
anfald på et hotel at jeg fandt at
måtte reise væk og søge ro i
Kristiandsand – Det var dengang
unionsopløsningen var i udvikling –

    Det var jo ikke ro for mig for denne
sygdom der var over mig og vel
var «forbedret» ved Overfaldet i Kjøbenhavn
Den endte 2 år efter med klinikken i Kjøbenhavn

    Jeg bodde jo i Tyskland og havde
alle mine billeder og sager i
Tyskland – Jeg tog til Aasgaardstrand
KarstenVibes – skuespillere som

 

Munchmuseet N 1713 bl. 2v

drukkenbolten Worm-Möller foruten
en række kurtisører til et par
kjendte damer – var intet sanatorium
for mig –

    Du { … }vet hva hente – I Aasgaardstrand
kunde jeg ikke bli og ranglet i
Oslo –

    { … }Jeg fik bestilling fra Weimar
på et portræt – Jeg måtte ha
penger    jeg havde i 8 måneder
ikke skjøttet mine malerier eller
klaret mine oplagsutgi{ … }fter –

    Så reiste jeg forat male billedet
og stelle med  …  affærer –

    Tror noen jeg vilde ladet min
familie bli alene hjemme hvis
der blev krig? – Selv om man kunde
være så sjo sjofel at tro { … }jeg
vilde flygte – for krigens skyld?

    Forøvrigt va vidste jeg ikke hvor jeg nu
i Norge kunne finde et fredens sted –
Det vet jeg ikke eng{ … }ang nu helt sikkert

 

Munchmuseet N 1713 bl. 3r

    Et er sikkert – Hvis jeg { … }det ikke
havde været for min families
skyld havde jeg nok ventet længe
med at reise hjem –

    Og: Jeg kom ialfald 10 år for tidligt

    Hvis det havde været noget
sjofelt ved mit forhold til
Norge dengang så spør jeg

    Tror Du de personer jeg ovenfor har
nævnt – de fineste og mest fremskudte
i Tyskland havde villet ha noget
mig mig at gjøre {v}hvis jeg var en
ussel rømling?

    Disse personer har  … kunnet sammenligne
alle de begivenheder i Tyskland og
Norge i disse år – De har set min
mig komme fra Norge år for år blødende

 

Munchmuseet N 1713 bl. 3v

blødende på sjæ sjæl og legeme –
    Tror Du Dr Linde der har fulgt
mig skridt for skridt i disse år og
så mig med knust venstre
hånd male bille det bestilte
billede af sine sønner – og set
mig med hånden i bandage udføre
den store Lindemappe havde holdt
sit varme venskab vedlige?

    Tror Du Lübeck havde indrettet
et mu værelse i mussæet for
min de billeder jeg da malte med
knust venstre hånd og dertil
opkaldt en gade efter mig hvis
jeg havde været en rømling