Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 112 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1889, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 3. Munchmuseet
Brev fra R. M. Arbo. Datert 23.04.1889
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 82. Munchmuseet
Brev fra Henrik Dedichen. Datert 16.05.1889
«logi, gør jeg din far bekendt med, hvad jeg videre agter at gøre, forat der skal ha været anledning for ham til at hindre det.»
MM K 115. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 1889–1889
«Maler Munck En Dame ønsker at tale med Jer. Telefon Tønsberg Per Telefon …  Grand
MM K 116. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 1889
«Det var svært morsomt at få brevet dit. Jeg var lidt ræd for, at du ikke skulde have havt godt af reisen. – Gid du nu bare kan holde dig fra uforsigtigheder, så du ikke blir syg igjen! –»
MM K 117. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 01.03.1889
«Det var virkelig morsomt at høre, at du igjen sidder på Grand! Du er nok rent flink nu; men vær nu snil, vær forsigtig, så ikke du får tilfæl- der igjen. – Newfoundlænderen er skudt, så nu jeg trøste mig med mynden. Den er jo for-»
MM K 118. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger, Maria Fredriksen. Datert 04.03.1889
«Charlotte reiser herfra imorgen Mandag med Mid- dags-Toget – og bor hos Søstrene Larsen i Karljohan»
MM K 119. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 11.03.1889
«Se så, nu har da jeg også været på carneval. Så det er slig det! Det var forresten mor- somt. Palle var rent gal af al champagnen; ja, for du kan tro, der vankede meget af den, vi drak svært, synes jeg»
MM K 120. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 03.1889
«Netop får jeg brev fra student Ras- musen. Han beder mig til studen- terballet den 3die April. Nu er jeg i styg knibe, hvad skal jeg gjøre? Siger jeg nei, så kan jeg heller ikke komme til xania, det går jo ikke; at være med ham på bal, det er jo mindre end tiltalende; for han er ‹jo› den ‹mindst›. – Dog synes jeg, jeg må sige ja bare for at komme til dig. – Moderen siger, jeg kan gjøre, som jeg vil. – Stakkers fyr, han får nok ingen taknem- melig dame i mig. – Dette var riktig kjedelig. Jeg tænker, jeg får la det skure og gå med. Skriv snart, kjære, så jeg får høre hvor- ledes du har det.»
MM K 122. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 22.03.1889
«Det bedrøver mig i høi grad at høre, at du nu har været dårlig igjen. Slemme mand! Er det mening i at lægge ivei med arbeide så du rent ødelægger dig? Du kunde gjerne være lidt forsigtig, at jeg maser og beder dig derom, hjælper jo ingenting, endskjøndt jeg er»
MM K 123. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 06.04.1889
«Mange tak for brevet dit. Jeg blev rent lei og ræd, troede der var noget rent galt på færde. Hvordan kan du finde på at komme med undskyldninger, du er da rar! Nu, men jeg var jo rasende u- takkelig den sidste aften, jeg efterlod mig vist ikke noget heldigt indtryk. Jeg var jo også»
MM K 125. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 21.04.1889
«Mange, mange tak for bre- vene dine! Jeg blev så in- derlig glad idag, jeg fik nem- lig begge to idag. – Gundersen var her efter at have fulgt Jæ- ger til Laurvig; han fortalte at du lå syg. Jeg var så»
MM K 126. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 30.04.1889
«Hvor morsomt at få brev igjen! Jeg syntes, det var fælt at være så længe uden. Der kan du se, hvor rar jeg er. Tænk, at like dine breve! Raringen min! Da jeg så fik høre, hvor udmær- ket du ser ud o.s.v. blev jeg så glad, at mit gamle hjerte»
MM K 129. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 1889–1889
«Det gjør mig forfærdelig ondt, at jeg ikke kunde kom- me idag eller i morgen. Mo- deren er nemlig dårlig, hun blev svært klein igår aftes, er dog bedre idag, så jeg håber sikkert at kunne komme torsdag, desværre er det umuligt før. Jeg fik forresten brevet dit sent i eftermiddag ellers hav- de jeg telegraferet idag, nu er»
MM K 131. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 29.05.1889
«Hvorledes blir det, kom- mer dere til at bo i Åsgård- strand i sommer? –»
MM K 132. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 03.06.1889
«Din ide er for glimren- de, fru Pedersens møn- ster vil blive sendt øie- blikkelig. Denne gang skal vi tale alvor. – Nu ser jeg jo tydelig,»
MM K 133. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert [??].06.1889
«Antageligvis kommer jeg til at reise torsdag den 13. med damp- skibet. Kommer noget iveien, skal jeg skrive, når jeg kommer. Skal jeg skrive til Nordstrand eller «Grand». Du er vel i byen så jeg adresser til «Grand», der træf- fer det dig sikrest – Kommer du nedover en trip med S.»
MM K 134. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger, Maria Fredriksen. Datert 11.08.1889
«Jeg var ude og reiste da Deres Breve kom hertil, og da jeg kom hjem laa Meisse syg, og har ligget hele Tiden, saa hun har ikke kunnet skrive heller møde Dem hvorover hun har været me- get lei. – Karl reiser til Kristiania imorgen og kommer sandsynligvis ikke tilbage før Onsdag – I den Tid han er borte, troede Meisse det var heldigst di mødtes; men hvorhen? Hun tror at komme op»
MM K 243. Munchmuseet
Brev fra Halfdan Hertzberg. Datert 1889–1889
«hvori han rooste Normændene svært og sagde, at det var ham altid en glæde naar han \kunde gjøre/ Normænd en tjeneste. Saa bar det da afsted til Berlin; men billetterne havde været saa dyre, at vi \ikke/ havde raad til at blive der, vi kjørte med Ovnibus fra den ene til den anden ende af byen. I Dresden var vi 3 dage første aften var vi isammen med en landsmand paa Tivoli og morede os bra. Andre dagen besaa vi galleriet til vi fik ondt i Hovedet og maven med fanden til karle hollenderne gut, ja de no at se, det er rent mærkelig. Saa var det reisen fra Dresden til München i Dresden havde jeg faaet forstoppelse saa før vi reiste derfra maatte jeg kjøbe laxerolie. Saa maatte vi vente 6 timer i Eger. Saa tog jeg mig en dosis og maat- te holde mig rolig paa Stationen imæns gik Lærum og Jensen ud for at bese byen da havde 2 Mark igjen de havde Jensen da kom et stykke op i byen dem naturligvis og glor kommer en fyr som ser ud som en skikkelig borger og spørger om han skulde vise den omkring dem takket og var fornøet tilsidst kom den op til en gammel forfalden borg. Fyren ringer,  …  kommer en pige ud de føres ind og vises alle ting saa da dem skulde til at gaa saa kostet det en Mark Jensen havde haft uhyggelige Tanker det ante ham hvordan det skulde gaa tog Jensen den skikkelige borgermand i haanden og takket ham meget for hans venlighed o, sv. da dem vilde til at gaa saa sagde han at han ikke havde noget imod at faa til etpar glas Øl han maatte altsaa faa 50 fen. saa kom dem slukøret  …  tilbage til; som sad der grætten stin af for- stoppelsen; thi olien havde endnu ikke virket. 50 Fenning havde vi altsaa at leve 1 nat og dag saa kjøbte vi os et glas Øl som vi drak alle tre af og saa brød for resten da vi ankom til München havde vi ikke en eneste Fenning, men da var vi berget.»
MM K 842. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].07.1889
« tak for brevet deres, det var saa hyggelig aa høre fra dem saa. Havde jeg ikke havt alle disse kjedelige familiebreve og takkebreve at skrive, havde de hørt fra mig for længe siden. Men gudskelov og tak nu er jeg ferdig med dem og vil herefter bare skrive til hyggelige mennesker, aa saa skriver jeg først til dem da. – De tror, jeg lever i en stadig rus de, aa ikke har en tanke tilovers for gamle venner, \men/ da tar de feil, jeg tænker ofte paa gamle venner. De maa huske paa halvdelen af dagen, sidder jeg alene her i hytten, mand min, han er jo paa kontoret.»
MM K 843. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert 1889-1892
«Naar jeg engang imellem faar lyst til at skrive lidt til Dem, ved jeg aldrig, hvor De er. I Paris er De vel neppe i den varmen. I Kristiansand er der en mulighed for, at De er, men det sikreste er vel Kristiania. – –»
MM K 1078. Munchmuseet
Brev fra Torvald Stang. Datert 31.07.1889
«Tak for dit siste brev det var rigtignok ikke meget opmuntrende i økonomisk henseende, men da du nu have fåt stipendiet vilde jeg være meget taknemlig om du kunde låne mig mo nogle penge Jeg er nemlig rent ille ute jeg skal den 9de på Kaholmen og eier ikke et øre, desuden er alle mine løsøre i Folkebanken så jeg ser ingen anden udvei end at bede dig. Hvis du vil låne mig skal»
MM K 1330. Munchmuseet
Brev fra Hjalmar Eilif Peterssen. Datert 12.03.1889
«Ifald De ikke tager Deres Billede tilbage fra Pariserudstillingen anmodes De herved om snarest muligt at indsende Deres Stemmeseddel på Monteur.»
MM K 1409. Munchmuseet
Brev fra Hans Heyerdahl, Amaldus Nielsen, Christian Krohg, Fredrik Borgen, Theodor Kittelsen, Christian Skredsvig, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier). Datert 27.04.1889
«Vi undertegnede malere ville herved udtale vort enstemmige ønske om, at statens stipendium i aar maa blive givet til Edvard Munch som den der utvilsomt hidtil blandt de yngste norske kunstnere har vist det ubetinget største umiddel- bare talent og som i forhold til sin produktion uden sammenligning har nydt mindst opmuntring»
MM K 4365. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.01.1889
«saavidt igjen, at Du kan tænke paa Hjemveien – –»
MM K 4367. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.10.1889
«Tak skal Du have fordi Du skriver saa ofte til os, hvor er det godt, at Du er kommen vel frem og er frisk og har det godt, idag fik vi det sidste Brevkort, Aftenpostens Kritik og Dagbladets sendes Dig – forresten har der endnu ingen Kritik kom- men i Verdens Gang – Aftenposten er opsagt i denne Anledning. Thoresen lader intet høre fra sig –Vi er midt oppe i Flytningen. – Vår første Bestemmelse at vente en Stund er hævet ved at Hansen har leiet Carls, dette fik vi bestemt vide for nogle Dage siden – saa var Reise altsaa bliver i al Hast – under megen Gjenvordighed – idet \er/ Flytning»
MM K 4368. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.10.1889
«Nu er vi da kommen til vort Bestemmelsessted, – men ikke til vore egne Værelser, da Haand- værkerne endnu ikke ere færdige, vi boer altså hos Eriksens under og har det noksaa bra. – Imidlertid gjøres der alt for at vi skal faa det godt og pent. – Den store stue bliver smagfuldt malet, terracottafarvet. – Jeg skulde ønske Du kunde see hvor hygeligt vi faaer det. – Gud – ske Lov, for at Du har det godt, – idagmorges fik jeg»
MM K 4370. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.11.1889
«Vi vente nu hver Dag på at høre noget fra Dig, – men vil ikke vente med at skrive, da Du muligens kunde være i nogen Pengeforlegenhed. –*»
MM K 4371. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].12.1889
«Gud styrke Dig og give Dig Trøst i denne tid; – ingen anden kan gjøre det. – Papa ved Du har faaet en pludselig Sygdom og Du ved han er gammel, saa der ikke var nogen Rimelighed for at skulle komme sig. Nu er han vandret hjem. Vi ere saa bedrøvede for at Du skal taa denne Efterret- ning saa langt borte; – men Du man jo vide det, – Du ved han var en from Christen, saa han er gaaet ind i en salig Evighed – saa vi maa ikke være fortvilede, vi man bare søge Kraft der hvor Papa søgte den – om vi end synes Hjertet er koldt og stivt ligeover for Herren. –»
MM K 4372. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.12.1889
«Iaften fik vi dit Telegram – saa – nu ved Du det alt. – – Andreas telegraferede igjen til Dig, at Begravelsen allerede er over – men og vi haaber dette Telegram naaer Dig, skjønt det stod intet Nummer i din Adresse.»
MM K 4373. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.12.1889
«Isøndags var alle Bjølstads her – vi havde Middag – de var fra Morgenen her, ‹Moes› var og med. – Glædelig Jul! – hils Fru Gutzeit –»
MM K 4983. Munchmuseet
Brev fra Christian Munch. Datert 06.02.18[89]
«Forklæde og en Taske. Er det noget Du trænger til saa skriv endelig – og i al Fald ønskede meget snarest at faa et Brev- kort fra Dig – Husk nu paa med 1ste Plads Jernbane; det skal nok jeg klare –»
MM K 4984. Munchmuseet
Brev fra Christian Munch. Datert 10.11.1889
«  Neuilly – Rue de Chartres No 37 Paris »
MM K 5142. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 10.12.1889
«Tak for brevet til Laura og mig. Du har nu vel faaet tantes brev med beskrivelser over alt, saa det bliver vel gjentagelser. Papa var bleven bedre med alle sine religionsskrupler de par sidste maaneder; men andre slags anker havde han nok. Han var dog i stadigt godt humør. Vi havde det grulig hyggeligt søndagen før han blev syg. Vi var allesammen i Munkerud kapel, som ligger en liden vei borte. Da gik han saa raskt, at vi ikke kunde holde trop med ham. Vi havde det varmt i den store stuen, og papa kosede sig saa. Han var aldeles indtaget i stuen; han syntes den lignede, stuen i «en gammeldags juleaften.» Han sagde den dagen, at vi næste søndag endelig maadte have familien hos os for at beundre vor leilighed.»
MM N 2. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 12.1889
«Alt går sin jævne gang her.»
MM N 4. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«farbe farvel da sa jeg og tog dem i Hånden.»
MM N 5. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«God dag { … }God dag – jeg vilde gå bort til mit arbeide – Du Munch – ja»
MM N 6. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Det er nok noget galt hjemme hos dig –»
MM N 7. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«øinene – Opvarterne så bort { … }mod mig –»
MM N 8. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«med den ene hånd over maven.»
MM N 9. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«på disse linjer jeg ved ikke hvorlænge det så så mærkværdigt engelt enkelt og naturligt ud – som det skulde så være.»
MM N 10. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Jeg var atter på mit værelse –»
MM N 11. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«J så på»
MM N 12. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Den Jæger – du han var hard – ved du hva han sa»
MM N 13. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«se v hvor alle de rare hoderne som kikker fra samme kant –»
MM N 14. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Ja gjør det vel da sa {h}Hertzberg Men jeg hadde allerede»
MM N 15. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
« … »
MM N 16. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Det var så mange småting – som dukket op – små begivenheder som naget mig – Ord som hadde såret – jeg hadde været kold – is – når han var blød og vilde ha forsoning – \Og han var så blød.
MM N 18. Munchmuseet
Notat. Datert 1889
«{ … }Jeg sidder alle alene m til jeg ikke holder længer ud. Så går jeg ud for at træffe venner.»
MM N 39. Munchmuseet
Notat. Datert 1889
«De yngste»
MM N 95. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
« trist – hun kulde jo komme  …  hvorfor var han da ikke gla – som han var gla når den andre kommer –»
MM N 96. Munchmuseet
Notat. Datert 1888–1889
«Der lå han midt med hode midt i { … }puden og dybt ind i den. Armene tunge og trætte nede i dynen. { … }Det var noget fremmed over ansigtet –  …  det var mindre og ligesom rødsminket –»
MM N 97. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Jeg liker ikke lyset – jeg synes best om månen når den er slig bag skyerne – det er så deili hemmelighedsfuldt og {l}Lyset er så indiskret.»
MM N 98. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Vi havde været sammen næsten hele formiddagen – { … }Hun havde vist ham alle de vakreste partier. Hunhusk›»
MM N 99. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«De var på hjemveien De gik forbi hytter med {f}gjerder haver foran – og frugtræer og gjærder. Man ska Man skvat lidt hva var det – og så kikket man lige ind i hodet på en gammel kjærring der stod og stille i døren og så på dem med en klud i hånden. Hvor hun vak Fru Der var et ba par bitte bitte små stul støvler sat op på {h}gjærdet med sålerne op – dyvåde og ful med huller og lapper. – Så skvat Fru P Kommentar – det var en kat svart kat som smøg sig om benene hendes – Higstet Åå rør den ikke. – Hvor søt den er – hvor den er yndig – der var nok en kat og der en – de for til sk{ … }ovs.»
MM N 106. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Hvad hun vilde { … }have sagt – Han tænkte på om hun ikke syntes han var en dumrian som ikke havde gjort det – og at hun lo af ham derfor»
MM N 111. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«{ … }Han var på veien forat  …  og ta det sidste farvel før reisen –  …  var hun hans – Han kom altfor tidlig til mødestedet – så ga han sig til at spadsere op og ned.»
MM N 112. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Der var gået 8 dage siden han tog farvel med hende under i skoven { … }ved grønlien»
MM N 115. Munchmuseet
Notat. Datert 1888–1889
«Gamle  …  skulde dø Kjølstaden Kommentar skulde dø.»
MM N 116. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1892
«Frøken            og Mo»
MM N 121. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Man reiste sig fra det store bor.»
MM N 125. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Hun k { … }gik nedover Karl Johan derden side på den anden side af fortovet. Den sorte kjole sluttet hæn om Krop hendes { … }på { … }fyldige skul»
MM N 174. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1888–1889
« …  {D}Nu må du»
MM N 289. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«E –»
MM N 463. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Så langt tilbage jeg husker var han over 70 år – liden og tør og indskrumpet – men altid»
MM N 464. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Rosenkrantz sa han vilde gå. tog på sig frakken han vilde gå.»
MM N 465. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1892
«En rædsel kom over ham – var han da alt gammel – han der endnu ikke havde levet»
MM N 467. Munchmuseet
Notat. Datert 1888–1890
«{ … }Goddag Bertrand er Du også ude idag fært den må vi ‹gagn ha› moro og finde på noget – og så gik de og drev op og og ned en stund og spøger skulde finde på noget. Snart k traf de ogs{ … }å Strøm gående med ludet og Hoved og hænderne i lommerne og så en Fruntimmer S …  må vi ha tag foreslog Nu tar vi  …  noen p{ene}iker med { … }os og så går vi ud på attelieret foreslog Nansen KommentarVi  … › Vi tar to ‹v›ogner og stapper  …   … t gjør vi sku og så  …  fuld alt { … }hvad tøiet kan»
MM N 469. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Det var lørdag – det s Brandt Kommentar drev omkring blek og maver. på Karl Johansgade – tynd og blek»
MM N 470. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Bran»
MM N 471. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Jeg skvat lidt op bøiet ned hovedet kom hun mod mig. Hun hu så mig ind i øinene    Jeg følte jeg var { … }distrait»
MM N 485. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«{ … }De stod alle og så på vandet udover –»
MM N 486. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Brandt Kommentar la mærke til at hendes blik så ofte faldt på ham – ofte når hun var midt i en samtale med {andre}Hertzberg Kommentar»
MM N 504. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Det var regnveir    han ventede og ventede ‹–› Drev op og ned ad veien han kunde ikke De hadde været sammen b så længe i skoven og moret sig fortræffelig – Han skjønte at hun hadde likt ham godt – Samtalen hadde faldt så let han hadde lat munden gå følte uden at { … }føle sig ikke generet – Han hadde ikke været kjedelig det skjønte han Hun var ikke så hoven enda – ogdei vakker for i grund fært pen da hun var meget penere sån end når hun gik ‹stri› på gaden skouen med { … }den høirøde {p}bebehat og de løse bånd og så den tynde lyseblå sommerkjole. – Hun { … }var ikke ræd for at vise benene si{ … }ne heller – ‹{sydde}Kjolen› kjolen var hadde ‹tafset› til en  …  kvist og så drog hun nokså høit op næsten helt op til knæet»
MM N 511. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Det var en mørk Februareftermidda  … og –  …  Grand var uhyggeli idag – man sad stille – og drak sin kaffe – noen spilte domino –»
MM N 513. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«‹La› os ta en burgunder mens vi venter –»
MM N 515. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Han tæn»
MM N 543. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Frøken    – sa han alv og så hende alvorlig indi øinene Jeg – jeg er imellem så ræd – jeg imellem tror – jeg ikke – – at at jeg kan holde h a noen mer – jeg har – ser de – – Engang – holdt { … }jeg a en dame  …   …  – å jeg tror ikke man kan holde a flere end engang –»
MM N 544. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Om vi nu – lige strax gik hen og giftet os – sa og han og lo – – Hun gik»
MM N 573. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1891
«Jeg»
MM N 608. Munchmuseet
Notat. Datert 1888–1889
«Han fik det noget af samme udtrykket som han havde på det fotografiet der han var så morsk.»
MM N 720. Munchmuseet
Brev til Christian Munch. Datert 1.2.1889
«Hils tante og tak for brevet og det tilsendte. Hvorfor jeg ikke før { … }oftere har skrevet kommer deraf at jeg har været temmelig dårlig og Nu er jeg meget bedre og kan være oppe o{g}m formiddagen Det har været samme tilfælde som de for to år siden. { … }Mave katarh og nervøs hjerteklap.»
MM N 721. Munchmuseet
Brev til Christian Munch. Datert 9.10.1889
«Min adresse er «Hotel de Champagne, Rue La Condamnie 62.» Jeg befinder mig udmærket vel her, luften er deilig; det er som i September. Jeg Kjelland og Løchen bor i samme hus og har det meget hyggeligt. Imorgen begynder vi antagelig på atelieret hos Bonn{ … }at. Det er en ud umådelig trafik i gaderne man blir rent gal i hodet.»
MM N 722. Munchmuseet
Brev til Christian Munch. Datert 11.1889
«{V}Jeg bar nu flyttet Min adresse er Neuilly Rue de Chartres 37. Neuily \Paris
MM N 731. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1881–1889
«Vel ankommen …  og føler mig ganske bra heroppe. Det er deilig luft dog endel vind. – Send op snarest malersagerne: de to rammer som jeg talte om samt mindst 2 tuber hvidt a 1 kr. og»
MM N 737. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 8.1.1889
«Tak for pengene der kommer godt til nytte. Der vil vel blive endel udgifter for mig nu efter sygdommen.»
MM N 738. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1889
«Jeg har ikke kunnet find{et}e sådant sted som vi talede om – men jeg har derimod leiet et hus – et n svært hyggeligt hus lige ved søen et stykke fra selve Aasgaardstrand med have.  …  og for sig selv prisen er 70 kr for sommeren og 3 udmærkede pene værelser. Der er en Pige fra et nabo- huset som kan gå os til hånde når»
MM N 739. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1889
«Vi er nu kommet nogenlunde i ro her går hos Bonnat om formiddagen; – det vil sige fra 8 til 12. Kl. 8 spiser vi br franskbrød og drikker chokolade – går så hos Bonnat spiser så {F}frokost – { … }med et par varme retter – så driver»
MM N 740. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 14.11.1889
«Jeg venter meget på brev og sending af penger. Jeg»
MM N 741. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 30.11.1889
«Tak for brevet og pengene Det kom godt til. Det har gået nokså fort med penge{ne}r – men så har jeg rigtignok kjøbt endel nødvendige ting ind som malersager og sko og sådant. – Veiret er nu nokså ekkelt og råt om det end ikke har været kuldegrader. Det er så kalt inde næsten umuligt at få det varmt det går for en halv franc brænde om dagen. Men jeg { … }befinder mig forresten vel»
MM N 742. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 4.12.1889
«Jeg har først idag fået efterretningen om dødsfaldet Jeg telegraferte med detsamme om for at få vide om jeg kunde komme tidsnok til begravelsen. Først {e}Efterpå så jeg i Morgenbladet at det er for sent at den allerede skal foregaa idag.»
MM N 743. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 19.12.1889
«Jeg har fået alle eders breve; det er forunderlig at ikke mit brevkort kom så sent – var det fordi jeg ikke satte Hauketo i adressen? – Pengene har har jeg også fået. Jeg har nu rundeligt for lang tid    jeg har jo også fået fra Schou han sier at jeg skal male et billede for pengene.»
MM N 822. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1889–1891
«Tak for breve{n}t og pengene – {hvilke}Du ved forresten at jeg ikke vil Du skal sende penger – jeg greier mig altid – Jeg havde sendt dem strax tilbage – hvis jeg ikke vidste at jeg kommer hjem om en tre ugers tid – – Jeg var rigtignok for en tid siden i en smule knibe men det skyldtes Sønstehagen – der idetheletaget er en sørgelig fremtoning – Jeg skal fortælle Dig om ham { … }når jeg kommer hjem – Jeg tror han skal reise hjem nu – og kjender jeg ham»
MM N 1028. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1889
«NoteE’ råd til tante som hadde diaré»
MM N 1092. Munchmuseet
Brev til Inger MunchLaura Munch. Datert 7.12.1889
«Jeg tænker så på hvor forfærdelig denne tid har været for eder allesammen. Så v{ … }ondt det var for mig at få efterretningen og om {P}papas død  …  så forstår jeg dog at det må ha været endnu værre for eder. Jeg fik ikke vide det før onsdag den 4de altså en dag efter begravelsen. Hertzberg»
MM N 1665. Munchmuseet
Brevutkast til Meisse Dørnberger. Datert 1889
«Jeg var så gla da jeg fik dit brev, det var da rigtig godt at du gik til doctoren, så du fik vide at det ikke var alvorligt. {D}Nu blir du vel rigtig bra ligeså bra som jeg for jeg er nu så frisk som jeg noensinde har været. Og så kommer du ind til karnevalet hvis der bliver noget for det du naturligvis. Du må komme»
MM N 1666. Munchmuseet
Brevutkast til Meisse Dørnberger. Datert 1889
«Jeg har været indom { … }Grand hver dag og spurt efter brev og så fik jeg da endelig igår og så satte jeg mig vel fornøiet og smilende i skjægget bort i en krog og læste. det
MM N 1667. Munchmuseet
Brevutkast til Meisse Dørnberger. Datert 1889
«Når du kommer kan vi jo træffes et sted f.ex ved stortorvet. Du må skrive mig til ved hvilket klokke- slet. Du kan si din mor at jeg bor på landet så blir hun roligere.»
MM N 1921. Munchmuseet
Brevutkast til Aase Nørregaard. Datert 1889
«Jeg må vel få lov til at si kjære?. Jeg sidder her i stuen og har intet at bestille og så ved jeg ikke hvorfor jeg \ikke/ ligeså godt kan skrive til Dem. Om ikke for»
MM N 2039. Munchmuseet
Brevutkast til Olaf Schou. Datert 25.11.1889
«Jeg må bede dem om en tjeneste. Jeg har statens stipendium Kommentar og arbeider nu her i Paris under Bonnat. Nu er { … }Klimaet er imidlertid så fugtigt og råt at jeg stadig væk blir syg så jeg vist { … }snart må holde op at arbeide.»
MM N 3673. Munchmuseet
Brev til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Datert 1889
«Vi undertegnede Malere ville herved udtale vort enstemmige Ønske om at Statens Stipendium Kommentar i aar maa blive givet til Edvard Munch som den der utvivlsomt hidtil blandt de yngste norske Kunstnere har vist det ubetinget største umiddelbare Talent og som i Forhold til sin Produktion uden sammenligning har nydt mindst opmuntring. Vi støtter denne vor Udtalelse foruden til hans øvrige Arbeider specielt til hans nuværende Udstilling i Studentersamfundets sal, der end mere har aabnet vore Øine for hans store eiendommelige Begavelse. Vi vilde finde det stor {s}Synd om der ikke kunde gives ham Anledning til i den for hans Fremtid betydningsfulde Alder hvori han nu befinder sig, at gjennemgå et alvorligt og g{j}rundigt Stu- dium ved en udenlan{ … }dsk Læreanstalt, en {a}Anledning som de fleste andre norske Kunstnere af større Betydning ikke har savnet.»
MM N 3678. Munchmuseet
Brevutkast til Aase Nørregaard. Datert 1889
«Jeg har ventet meget på at få høre fra dem og på fotografiet    de har naturligvis levet i en { … }stadig rus så de ikke har { … }havt en tanke tilovers for deres gamle venner. Tak skal de ha fordi jeg fik det nu da    Fotografiet syns jeg ikke er så godt som det de viste mig hvor de er»
MM T 340. Munchmuseet
Notat. Datert 1885–1889
« …   …  sen  … ‹mmen›  …  aldri aldri komme igen  …  mer aldri aldri –  … tover landeveien  …   …  og hænderne  …  lomme …   … de  … er – ‹så kan hun›  … godt  …  var ydmyget – Han ble hed  …  tanke på det som var hændt  … g  … ‹endene› i ‹ørene› på ham  … tter gik han igjennem i tankerne  … sseret –  …   …  s …   …  dem latterlig –  …  – ‹Å› han hadde indbildt  … »
MM T 361. Munchmuseet
Notat. Datert 1889–1890
«Fru Heiberg kom bort til ham Hvor han hadede fru Heiberg Hun kom bort til ham Så kom fru Heiberg bort til ham – Hvor han hadede henne – Er de hed sa hun blødt – Hun slog op en vifte – og viftet ham – Hun så på ham nu i mørket med store ‹såre› sorte øine – Hun var vakker der i halvmørket – men han vilde aldrig ‹tilgi› hende – han hadede henne Jeg må gå sa han så Så tog han farvel og gik»
MM T 1265. Munchmuseet
Notat. Datert 1887–1889
«de langt { … }‹in›dover til P der skal Jeg også det var morsomt da må ‹du› komme og besøge mig.    Jo tak. { … }De satte sig ved siden af hverandre»
MM T 2178. Munchmuseet
Notat. Datert 1888–1889
«Bark Kristine af Stavanger – vrag i nordsøen      mandskabet forulykket –»
MM T 2712. Munchmuseet
. Datert 1885–1889
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2720. Munchmuseet
. Datert 1886–1889
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2761. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1889–1890
«Skal blot læses af mig»
MM T 2893. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1889–1891
«I Skal brændes gjennemgåes efter min død af forståelsesfulde  …  frisinnede mennesker»
MM T 2923. Munchmuseet
Brev til Andreas Munch. Datert 28.12.1889
«Vil du være så snil at gå op til {k}Kirkedepartemen{et}tet med indlagte skrivelse så får du udbetalt mit stipendium Kommentar»
PN 1069. Riksarkivet
Brev til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement. Datert 27.12.1889
«Undertegnede der siden i Høst for den ene Halvpart af Statens Stipendium har arbeidet i Paris ud\n/der v\V/eiledning af Bonnat anmoder herved ærbødigst om at få udbetalt den resterende Halvpart af Statens Stipendium. Pengene bedes leveret til Student Peter Andreas Munch
PA 1322 (PN 1072). Riksarkivet
Brev til Det Norske Studentersamfund. Datert 4.4.1889
«Undertegnede tillader sig herved at ansøge Studentersamfundets b\B/estyrelse om at få låne eller leiet Samfundets store eller lille sal til en Udstilling af malerier under de betingelser som bestyrelsen måtte fastsætte.»