Edvard Munchs korrespondanse

Listen inneholder de 96 brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1899, enten faktisk, dvs. av avsender selv eller ved poststempel, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 11. Munchmuseet
Brev fra Tryggve Andersen. Datert 07.02.1899
«har fanget en havfrue og gjør forsøg på ved racekrydsning at frem- bringe en menneskeart, der skal komme til verden med svømmehud mellem tærne og være særlig skikket til brug i den norske marine.»
MM K 241. Munchmuseet
Brev fra Gunnar Heiberg, Oda Krohg. Datert 24.04.1899
«Tak for Larsen»
MM K 275. Munchmuseet
Brev fra Alfred Hauge. Datert 07.07.1899
« Jeg hørte forleden af Delius, som hadde faat brev fra Dig, at Du bor i Dit hus i Aasgaardsstrand. – Det er vel vakkert deroppe nu. Hernede begynder naturen alt at bli ligesom falmet. – Nu, – jeg vil gjerne tilbage til Norge, – jeg kommer kanske til at bo i Sandviken – nær Kristiania. – Men, – for at komme hjem, er jeg imidlertid nødt til at sælge mine møbler. Og det er da om dette, jeg skulde skrive til Dig, for jeg kan jo ikke faa tag i møblerne uden Din hjælp. – For Du har jo nøgle. – Det kunde jo heller ikke lade sig gjøre at lade møblerne hente uden at Du er tilstede og kan passe paa at flyttefolkene ikke stikker hul paa nogen af Dine lærreder. –»
MM K 415. Munchmuseet
Brev fra Christian Krohg. Datert 01.07.1899
«Fru Soot har bedt mig under- rette Dem om, at Frk. Lar- sens Brev, hvori hun ber hende ikke røre de af Hau- ges Møbler, som staar i De- res Atelier, kom forsent. Var det kommet tidsnok havde hun selvfølgelig ladt dem staa, skjønt hun vidste at Hauge er i stor Nød og har skrevet et Brev hit, om at det hasted. Nu var»
MM K 469. Munchmuseet
Brev fra T. Lund. Datert 21.06.1899
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 511. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Datert 04.06.1899
«andet godt for dig.»
MM K 518. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Datert 16.06.1899
«ikke blir mest mig selv – hvilket jeg ikke haaber! Men hvor du er – paa landet eller paa Nordstrand. Jeg haaber du lar mig vide det med det samme jeg kommer til byen. Gid du var bedre du – jeg haaber du er det – men mon det er varmt hjemme nu – her er det meget koldere end i Paris. Madame og Monsieur i hotellet var ganske triste da jeg reiste idag. De bad hilse dig. Jeg hadde sikkert ventet brev fra dig igaar og idag – men nei – stor skuffelse. –»
MM K 537. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Datert 04.08.1899
« Hr. E. Munch  Aasgårdsstrand»
MM K 557. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Datert 09.1899
«kom igaar aftes – Ja vist fik jeg dit brev deroppe – det ved du nu som du har faaet mit sidste derfra – Jeg sier dig at jeg skal bli bedre – jeg skal gjøre alt hva jeg kan men du maa tro – at det er alvor – Aa nei jeg kunde ikke bli længere der- oppe – men jeg tror nok jeg blir paa landet her inærheden – jeg er kommet mig saa i den sidste uge, er simpelthen blit tyk – skjønt søvnen er lige daarlig –»
MM K 585. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Datert 10.12.1899
«at Du maa ha det saa godt, som Du kan –»
MM K 591. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Datert 28.12.1899
«formodentlig blir \vi/ vel sammen med Obstf. osså.      Fik Du vort kort fra en kneipe her. En ven af Wigeland var med O.s. Uf, den den aften blev skrekkelig, fru Obstf. prylet som sædvanlig sin mand – saa vi var blit kastet ud. – Hun skal nu ha et barn, saa hun er værre end noensinde –»
MM K 592. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Datert 30.12.1899
«har det nu. Er der ikke snart et resultat efter dit rolige ophold deroppe?»
MM K 593. Munchmuseet
Brev fra Tulla Larsen. Datert 30.12.1899
« Adr: Poste Restante. Potsdam »
MM K 839. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].[??].1899
« Tak for brevet fra Berlin. Det laa her da vi kom fra Paris – og idag har vi faat brevkortet fra Florenz. –»
MM K 990. Munchmuseet
Brev fra Olaf A. Søberg. Datert 28.06.1899
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1044. Munchmuseet
Brev fra Severin Segelcke. Datert 07.04.1899
« Mr. Edvard Munch  \Ristorante Bellagio/  Hotel Stella d’Italia  \Presto Maiano/  Via Calcajola  Florence  Italie  \Fiesole
MM K 1420. Munchmuseet
Brev fra Halvdan Fyhn, Kristiania Folkebank. Datert 02.12.1899
«I Forbindelse med vor Skrivelse af 28de f.m. meddeles, at Hr Ragnvald Lund negter at undertegne som Endossent for det af Dem ansøgte Laan paa 300 Kr.»
MM K 1505. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 05.12.1899
«       Det er slet ikke mig, som har tenkt paa en Norgesrejse, men en Broder til mig, som hedder Edvard G. Jeg trives slet ikke i kulden, saa hvor gærne jeg end vilde opfriske gamle minder med dig, tør jeg ikke vove mig Norge i Vinter. Vil du derimot med til Norditalien? Jeg tænker at rejse om en 14 dage til den italienske Riviera. Det er snavs med Helbredet; jeg haaber et Ophold i et tørt og varmt Clima skal bringe mig paa Fode og faa mig til at skrive saa jeg kan faa udgivet noget. Sommeren har jeg tilbragt i Pyreneerne og i Spanien. Der var nok saa meget jeg kunde have lyst at tale med dig om; jeg har set og oplevet saa meget siden vi taltes ved. Som sagt vil du med, saa kom.»
MM K 1759. Munchmuseet
Brev fra Frederick Delius. Datert 12.06.1899
«und ist so freundlich diesen Brief in den Ihrigen zu schicken.»
MM K 1900. Munchmuseet
Brev fra William Molard. Datert 23.02.1899
«Jeg ved at Du venter mit Svar med Utålmodighed, her har Du det endeligen:»
MM K 2037. Munchmuseet
Brev fra Max Asch. Datert 22.03.1899
« Herrn Maler E. Munch  W.  Mittelstr. 53/54 Hotel Jansson»
MM K 2494. Munchmuseet
Brev fra Otto Hettner. Datert 11.06.1899
« Monsieur Edvard Munch.  \Nordstrand/  Paris \pr. Kristiania Norvège/  Cafè de la Règence.  Place de la Concédé Française.  \rue St. Honoré/»
MM K 2924. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 15.05.1899
« Monsieur Edvard Munch  Café Grand Hotel  Christiania  Norvège»
MM K 2926. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 02.06.1899
«Ich erlaube mir Ihnen mitzuteilen, daß ich mit den Bedingungen betr. des deutschen Kunstverlages einverstanden bin. Ich erwarte also 40% der Schuld sofort, den Rest in thunlicher Bälde.»
MM K 2927. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 15.10.1899
« Monsieur E. Munch  \Nordstrand/ Nordstrand  per Christiania  \Aasgaardstrand/  (Norvège)»
MM K 3553. Munchmuseet
Brev fra C. Eikmeier Hotel Janson. Datert 31.08.1899
«Wie Sie 1. zt. mit Herrn Maler Munch in Berlin waren, geben Sie mir die Adresse für 2 Koffer nach Paris auf. Die beiden Koffer liegen nun seit 25. März. d. Js. in Paris und sind weder von Ihnen noch von Herrn Munch in Empfang genommen. Sie wollen mir umgehend Nach- richt geben wohin die beiden Sachen jetzt gesandt werden sollen.»
MM K 3630. Munchmuseet
Brev fra Emil Schering, Deutscher Kunstverlag A-G Quickborn. Datert 02.03.1899
«Auf Ihren freundlichen Brief zur gefälligen Kenntnisnahme:»
MM K 3631. Munchmuseet
Brev fra Emil Schering, Deutscher Kunstverlag A-G Quickborn. Datert 17.10.1899
« Herrn Edvard Munch  Kunstmaler \Nordstrand/  \Aasgaardstrand/  Kristiania i. Norwegen  Universitetsgaden 22»
MM K 4200. Munchmuseet
Brev fra Dante Rossi, L'Adieu AU XIX.e Siecle Album Universal. Datert 15.10.1899
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4540. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.11.1899
«Vi har modtaget 100 Kr fra Dig, men har Du nu ikke taget Dig for nær? i alfald gjør vi det saa, at vi lægger bort 50 Kr, som Du bare kan reqvirere, naar Du behøver dem. – Vi har ikke Brug for mere nu. –»
MM K 4546. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.09.1899
«Imorgen reiser vi herfra og kommer til Nordstrand imorgen Aften, hvis alt gaar godt. – Det regner idag saa det kommer an paa hvorledes vi faaer det paa vor lange Kjøretur. – Vi har ellers i dethele havt et godt sundt Ophold her og triveligt.»
MM K 4548. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.04.1899
« Vi bleve over raskede ved at see Dig i Italien men det, maa da være inte ressant for Dig, – og Klimatet maa da være anderledes bedre end i Paris. Her har været fordetmeste koldt, vi har hele Tiden fyret i Ovnen baade Dag og Nat iforgaars vare Træerne bedækkede med Snee. Hvor det maa være anderle- des hos Dig, – der maa være nydeligt, gid Du maatte have rigtig godt af denne Tur. – Denne Vinter har da været ‹bister› og langvarig. – Vi har ventet med Lauras Kjøreture til Mai, hun ved om, at Du har»
MM K 4549. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.07.1899
«Du kan tro! Kirsebærtræerne ere vakkre nu med sine mørkerøde Bær (modne ere de altsaa ikke) der blier en rig Høst af dem iaar og store ere de ogsaa. – Vi kan naturligvis iaar faa solgt en god Del. – Det er et triveligt Sted dette, det er ikke underligt, at Du drages til det, nu forstaar jeg det bedst, efterat jeg har været selv her en»
MM K 4550. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.12.1899
«Tak for Brevet, hvor det gjør godt at høre, at Du kommer Dig, og at Du har været heldigt med Stedet; det er ogsaa kjendt for at være saa godt. – Men Du maa see at holde ud saa Du kan have rigtig Nytte af Opholdet. –»
MM K 4551. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.12.1899
«Jeg har ofte tænkt paa Dig i denne kolde, stride Tid, men det kan jo være, at Luften deroppe er anderledes god. – Idag er det din Geburtsdag, og vi ønsker Dig alt, alt godt i den Anledning, fremfor alt, at Du maa bli frisk. –»
MM K 4765. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.11.1899
«Inger er bedre fra Forkjølelsen.»
MM K 4986. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 24.12.1899
«Du er jo bedre nu, har jeg hørt. Du ved vel, at tante og Inger efter at sandsynlighed idagmorges reiste til onkel Alfreds. Jeg har faat saa meget, saameget \pent og godt/ hjemmefra. Jeg har det godt nu. Over nytaar faar jeg baandvæv; jeg skal væve nationale baand til tante og husflidsforeningen.»
MM K 5362. Munchmuseet
Brev fra Lensmand N. Anderssen. Datert 05.10.1899
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5764. Munchmuseet
Brev fra A. [?] Pios. Datert 30.08.1899
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 160. Munchmuseet
Brevutkast til Axel Heiberg. Datert 1896–1902
«ærgre mig derover i { … }det uendelige»
MM N 278. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899–1900
«Jeg er i dette år blit åndeligt, legemeligt og pecuniært rui{ … }neret – Foreløbi og ser ingen udvei – Jeg har intet moralsk mod til udstille og mo{ … }dtage d{ … }en angreb der af følgende – – følgeligt er kan jeg ikke ‹for{ … }tjene› noget – Min påtænkte udstilling hos Vang til våren ind- stiller jeg og må derfor»
MM N 829. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 25.4.1899
« Jeg venter meget på brev. – { … }Adresser brev hid:  Ristorante Bellegio  Regresso Majano  Presso Fiesole Provi{ … }ns Florenz,  Italien»
MM N 830. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 8.5.1899
«Er som Du ser i Rom – Jeg er glad fordi jeg fik se Byen. Jeg reiser imorgen nordover. \til Paris
MM N 831. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1899
« Jeg opholder mig fremdeles i Florenz – Her er en uendelighed af kunstsager at se på – Muligens reiser jeg indom Rom – iallefald kommer jeg vel hjem om en 3 ugers tid»
MM N 832. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1899–1902
«Jeg har nu telegrafisk { … }bedet hendes Svoger komme ned. »
MM N 833. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1899
« Jeg er nu på Kornhaug Sanatorium – hvor jeg finder mig vel – Luft og mad er efter ønske.»
MM N 834. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1899
« Tak for strømperne! Jeg er nu i Lillehammer forat reparere et par tænder og forat få lidt afvexling adspredelse»
MM N 1805. Munchmuseet
Brevutkast til Tullik Ihlen. Datert 1898–1899
« Når skal vi være sammen med frøken Lie? – fora og hvor? –»
MM N 1806. Munchmuseet
Brevutkast til Tullik Ihlen. Datert 1899
«La mig snart få høre fra dig – I allefald kommer Du op 2den dag ikke sandt?»
MM N 1807. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« Jeg sender Dig også idag nogle ord – jeg sier Dig nærmest bare goddag – Enda det bli ikke bliver noen af disse ”åbenbarelser” som det er så vanskeligt for os begge at komme frem med.»
MM N 1808. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« Jeg sender Dig også idag nogle ord – jeg sier Dig nærmest bare goddag – {Jeg}Enda der ikke bliver noen af disse rare «aabenbarelser» som det er så vanskeligt for os begge at komme frem med. –»
MM N 1809. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 22.4.1899
«For f{ … }ørste gang på en måned – har jeg følt lidt { … }appetit – drukket lidt vin – og tænk røgt en cigaret – Det minder mig om dage på mit atelier – { … }lugt af tobak – – Hvor dog livet er deiligt – livet – som jeg tiltrods for alt – for mig er et land kanaaens land jeg aldrig fyldt af druer og honing og som jeg aldrig skal komme ind i – Jeg Men {hvor det}blot  …  hvor e{r}t skjønt det maa være naar { … }selv synet har { … }slig magt»
MM N 1810. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
«Hvorfor dette mine arbeider me{ … }d alt – fordi det er det eneste – som skaffer mig en hvis selvagtelse og det eneste som på en jeg synes berettiger mig til at leve –»
MM N 1811. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« – Jeg har nu været lidt ude – men mærker først nu hvor dårlig jeg har været – Det ser ud til at vare længe inden jeg får kræfter – Det var godt Du kom ifra Florenz – det er et svigfuldt klimat her – igår 22o idag er det kalt – Jeg håber Du kom vel»
MM N 1812. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
«Tvivl om min kjærlighed til Dig og Din kjærlighed { … }til mig. Synd hvad man gjør mod ens om indre stemme»
MM N 1813. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 25.5.1899
«Jeg har oftere sagt Dig at jeg ikke kan elske – Det er sådan – Jeg måtte tænke på mit eget liv da jeg v{ … }ar på Fiesole og Florenz lå skinnende { … }hvid i Arnodalen – udenfor mine vinduer – Jeg lå der syg og kunde aldrig nå ned i byen – med alle dens her- ligheder – blo se den for mine øine – sån er mit liv –»
MM N 1814. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 25.5.1899
«Jeg kommer vistnok ikke til at reise Lørdag    jeg telegraferer under alle omstændigheder imorgen tidlig så Du får det tidsnok – Jeg er oppe men er meget svag. – Jeg er så lei fordi Du har fået regnveir gid Du havde solskins- ansi{k}gtet Dit aligevel»
MM N 1815. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« Jeg vilde skrevet Dig lidt længere til i anledning af Dine senere breve – men får ikke ro dertil – Jeg må si Dig det { … }som jeg jo oftere har været ind på det – da Du ikke synes at ville sætte Dig ind i min stilling – Anderledes end det er er umuligt – Jeg er nu i min arbeidstid – og da optar det min hele sjæl – Du må vide jeg ikke kan op{give}nå dette mit mål – { … }hvil som jeg har ofret al min lykke her i verden»
MM N 1816. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
«Men husk den lumre elskovsyge luft og {s}kastanje{ … }træerne i blomst og alle de syge vidunderlige vårfølelser er blot for den som er alene – Er man to ser man eller føler man jo intet dertil – Og så er det spørsmaal hvad er { … }bedst den store uendelig længsel der { … }når langt ud i universet, eller den øieblikkelig tilfredsstillelsen –»
MM N 1817. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« Du er vel nu i Drøbak – og har vel også fundet logi – det kan da ikke være van- skeligt – Det er jo et meget hyggeligt hotel – Du kjender ingen anden i Drøbak sier Du! – å jo – da! – Det skulde være morsomt at se Dig igjen – men jeg gjør alt for ikke at tænke på Dig – Jeg må nu gjøre hva jeg kan for at kunne få male – og blir jeg ikke bra i disse to maander blir jeg aldrig bra – Jeg tar chinin – jern – arsenik piller i massevis det må vel hjælpe – Du har det godt som kan bade – når det er så varmt som det har været – for nu»
MM N 1818. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« Det er ligeså meget for Din sk{j}yld jeg ikke har skrevet! – Jeg frygtede for brevet skulde blive fyldt formeget af den bitterhed jeg selv var fyldt af – syg og fortvilet som jeg har været siden vi skiltes –  …  Sommeren er nu { … }slut og omtrent intet har jeg fået gjort – og stort bedre er jeg ikke – \Men sygesnak kjeder mig/»
MM N 1819. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« Tusind tak for brevene – Du kan da forstå jeg er gla i Dig – det er netop det som er det gale –»
MM N 1820. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« { … }Tak for telegrammet – Jeg sa nok feil telefonadresse – Du må ringe op  …  vognmand Nielsen ikke Ekenæs – Prøv igjen imorgen Torsdag eller Fredag kl. 1 ¼.»
MM N 1821. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« Det er vanskeligt at svare Dig – for enten måtte jeg si op igjen hva jeg før har sagt eller skrive forfærdeligt meget hva jeg nu ikke kan –»
MM N 1823. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« Jeg har ikke skrevet – da jeg den hele tid syg og i det afskyeligste humør ikke har villet risikere min at slippe mig løs i et brev i sådan stem- ning – Jeg er da nu bedre – for hvor længe? (skrevet før) {–}(Kje er jeg { … }forøvrigt af sygerapporter). – Jeg så det hele i et umuligt lys, idet jeg ikke mer kun{n}de tænke mig»
MM N 1824. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« Jeg ved næsten ikke hva jeg skal svare – Enten blir det at si de samme ting om igjen eller at skrive forfærdeligt langt – og nu kan jeg det ikke –»
MM N 1825. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
«Skrevet fra Moss i ‹drukkenskab› Afsendt fra ‹Nordstran›»
MM N 1826. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« Atter må jeg si til Dig det samme – jeg kan ikke sende en hilsen når så meget burde sies – Jeg er fortvilet over det hele. For mig er alt i et fortvilet mørke. Og stadig tænker jeg på at Du har det så vondt uden den mindste mulighed for mig at hjælpe Dig – Jeg har opgivet min udstilling – på bryggen står mine indpakkede billeder – og jeg må renoncere på hva jeg så længe har håbet på og længtet efter –»
MM N 1827. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« Hvorfor får Du mig sint? – Og dog ved jeg det er mod Din vilje Du piner mig. – Magtes- løs lægger jeg pennen ned i mit forsøg på at forklare Dig umulig- heden af den måde Du tar tingene på –»
MM N 1828. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« { … }Atter må jeg sig det samme    jeg kan ikke sende en hilsen, når så meget burde sies. – Jeg er fortvilet over den vending sagen har tat – – For mig er alt i et absolut fortvilet mørke. { … }Og stadig tænker jeg på at Du har det så vondt uden en mulighed for at kunne hjælpe Dig – Jeg har opgivet min udstilling – under disse omstændigheder»
MM N 1829. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
«give Dig ro – for Du gav mig mangen gang meget at undres over {Det f}Du må forstå mig og ‹få› mit lange brev»
MM N 1831. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« Foreløbig må vi begge – forsøge at få ro – så jeg har ikke tænkt at vil{ … }de gå noget videre ind på – hvad nødvendig senere må fuldstændig bringes klarhed over. – Det gjorde mig ondt at Du i det sidste brev gjorde indvendinger mod det som { … }er den eneste mulighed for et ægteskab{–}: «Du frygter brevet der siger alt» og «Du orker ikke betingelser»»
MM N 1832. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« Du sier «Du orker ikke betingelser» Det er netop betingelser jeg forlanger og ikke talemåder – Jeg har ofret og \vil/ ofr{er}e så meget for Din skyld at jeg vel har ret til at forlange klarhed og sætte de betingelser der skal forhindre mig fra total ødelæggelse –»
MM N 1833. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
«Her nogle af de { … }små- epistler jeg sender – {og}af og til og som er dele af det store brev der skal forsøge at få Dig til at kjende mig –»
MM N 1836. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
«Det er en ulykke når en som – en {m}jordens moder træffer en som mig – der finder verden for trist til at bringe børn – en uddøende slægts sidste led.»
MM N 1837. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« Jeg er i Lillehammer og har været i Kristiania for at { … }prøve mig – Jeg er vistnok bedre – men ve jeg blir strax dårlig ved overanstrængelse – og i de byluft.»
MM N 1838. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
«Du har aldrig tænkt Dig, jeg er en som på grund af forhold, sygelighed – min stilling som maler – har er stillet således at jeg netop kan holdne mig oppe fra at gå under – og at mindre enn dette n»
MM N 1839. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« I anledning af Dit sidste brev havde jeg lyst til at skrive meget – men til hvad nytte? – det meste er sagt uden resultat før så mange gange – Tænke, se, høre kan Du nu ikke. Jeg må dog, da Du forlanger en bestemt erklæring si: Noget { … }bindende, kan det ikke være eller har det ikke været mellem os. Det har jeg forklaret Dig fra første stund og altid ofte senere. Jeg ber Dig blot at erindre for et år siden – Alt hva jeg sa la Du vel ikke mærke til – Vi må føle os begge fri så vi kan gjøre hva vi vil. – Din tankeløshed Din Kjærlighed har skaffet m{a}ig mange onde dage – Du har aldrig forsøgt at { … }sætte Dig ind i min vanskelige stilling i verden Du har blot seet, { … }Din egen vilie, ‹Din› egen lyst, Din egen kjærlighed – Ved eftertanke tror jeg Du selv vil forstå hvorfor jeg må være alene når jeg skal ha udstilling – prøv at tænke – I hast»
MM N 1843. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
«Det hele har væ»
MM N 1845. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
«»
MM N 1846. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« Du kan vel tænke at en tilstand som jeg har ligget under for snart et år ikke repareres på en måneds tid. – {S}Jeg reiser { … }når jeg tror jeg ikke får men af turen – Det er jo ikke egentlig morsomt at ligge heroppe og gå sundhedsture – istedetfor at udstille sine billeder { … }og arbeide – Jeg synes jo jeg er bedre – men det er jo»
MM N 1848. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
«Jeg må nu vise Dig – hvor bare i en henseende min stilling er vanskelig og har været vanskelig – Du må jo vide det – Du må jo osså ha tænkt Dig det –»
MM N 1849. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« Ovenstående motto kan vel stå over både dette og det foregående brev –»
MM N 1850. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
«Du finder mine senere breve uvenlige – Ja det harer { … }noget som sidder i mig fordi jeg fin{ … }der Du ikke har sat Dig noget ind i mine forfærdelig vanskelige forhold – { … }At Du ikke har forstået tat hensyn mit nok forstå f af sygdommen, af f opdragelsen – af stilling som maler oprevne sind – Du sier at det er jeg alene som kan redde Dig – jeg kan si: Det er du som kan bringe det fulde venskab mellem os – og det håber jeg vil vise sig når vi træffes – Jeg tror jeg har vist, jeg har det største lyst – til at hjælpe Dig – når Du har det vondt – men jeg må osså vente – at Du sætter Dig ind i mine forhold og du Det Hva har Du hele tiden gjort når jeg har sagt – dette orker jeg ikke – dette er over mine kræfter, jeg er henvist til ensomhed?»
MM N 1851. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« tak for alt det Du har sendt – og at Du ha{t}r husket min fødselsdag – Jeg festligholder selv ikke mine fødselsdage da jeg siden jeg overskred barne- alderen ikke har funnet grund dertil. – Dine foto- grafier er de { … }bedste jeg har seet af Dig – og hva raderingerne angår – har Du jo al grund til at være tilfreds med det n{ … }åede og de må gi Dig lyst til»
MM N 1852. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« tak for alt { … }det tilsendte – og fordi Du husket min fødselsdag – Jeg festligholder selv ikke mine fødselsdage – da jeg, siden jeg over- skred barnealderen ikke har funnet grund dertil – De»
MM N 1853. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« Jeg sender idag bare h en hilsen og tak for alt det tilsendte – Jeg holder selv ingen fest på min fødselsdag – i {de}Jeg finder dertil ingen grund siden overskridelsen af barnealderen Det ved Du jo forøvrigt Jeg skriver imorgen angående andre ting –»
MM N 1854. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« Jeg behøver vist ikke si Dig hvor ondt det gjør mig at Du er dårlig igjen – det skjønner Du vist selv – Bare det nu vilde bringe Dig til lidt alvor og så Du gjør noget ordentlig for Din sygdom – Du må jo selv vide at tar Du ikke de{ … }nslags tilfælde i tide kan det blive vanskeligt senere –»
MM N 1855. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
«Forelskelse –    muligvis i begyn{ … }delsen    havde troet det {g}kunde blit – Du skjønner – tror jeg har en slags broderkjærlighed – og at jeg vil ofre alt som ofres kan for dig – Men Du må intet fordre –»
MM N 1856. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
«    Lillehammer»
MM N 1858. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
«      Kor{h}n Kornhaug Sanatorium       Gausdal, Fåberg»
MM N 1859. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« I anledning af Dit sidste brev – hvor Du sier Du ikke orker betingelser må jeg si Dig noget:»
MM N 1861. Munchmuseet
Brevutkast til Tulla Larsen. Datert 1899
« Dit brev gjør mig modløs – Du må enten ikke have forstået mine to foregaaende breve eller Du har ikke ment det alvorligt med Dine svarbreve – Når Du allerede nu kommer med indvendinger som – Du «frygter» det brev der skal gj bringe klarhed og Du «orker ikke betingelser» – Du må læse om igjen Dine mine bre sidste breve og  … »
MM N 3042. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 24.11.1899
« Kommer Du ikke snart? {S}Her er udmærket – og vi kunde opfriske minder fra St. Cloud.»
Brevs. 466 (PN 261). Nasjonalbiblioteket
Brev til Karl Vilhelm Hammer. Datert 1890–1900
« Det er forbasket kjedeligt – men netop nu har jeg ikke meget – derimod må det snart komme – Jeg sender altså først min Bemyndigelse til at underskrive mit Navn –»
PN 1005. Göteborg Konstmuseum
Brev til Frederick Delius. Datert 24.6.1899
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]