Edvard Munchs korrespondanse

Listen inneholder de 120 brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1942, enten faktisk, dvs. av avsender selv eller ved poststempel, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 55. Munchmuseet
Brev fra Henrik Bull. Datert 01.12.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 110. Munchmuseet
Brev fra Dorothy Boleyn Drewry. Datert 24.08.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 111. Munchmuseet
Brev fra Dorothy Boleyn Drewry. Datert 06.09.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 112. Munchmuseet
Brev fra Dorothy Boleyn Drewry. Datert 13.10.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 146. Munchmuseet
Brev fra A. Eek. Datert 04.02.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 148. Munchmuseet
Brev fra P. A. Ellingsen. Datert 19.12.1942
«Mange takk for Deres elskværdige telefonopringing igaar! De to billeder leverte jeg til Deres hushjælp igaar middag – og er nu meget spændt paa resul- tatet av besiktigelsen!»
MM K 172. Munchmuseet
Brev fra Harry Fett, Kunst og Kultur Redaksjonen. Datert 23.11.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 256. Munchmuseet
Brev fra Odd Hølaas. Datert 09.04.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 309. Munchmuseet
Brev fra Julie Holmboe. Datert 22.12.1942
« Hr. Edvard Munch  Ekely  Jarlsborgv. 10  Skøyen»
MM K 318. Munchmuseet
Brev fra Harald Holst Halvorsen. Datert 23.02.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 319. Munchmuseet
Brev fra Harald Holst Halvorsen. Datert 08.05.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 320. Munchmuseet
Brev fra Harald Holst Halvorsen. Datert 20.07.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 321. Munchmuseet
Brev fra Harald Holst Halvorsen. Datert 13.11.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 322. Munchmuseet
Brev fra Harald Holst Halvorsen. Datert 05.12.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 363. Munchmuseet
Brev fra Smitt Ingebretsen. Datert 22.07.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 783. Munchmuseet
Brev fra Rockstad. Datert 23.01.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 895. Munchmuseet
Brev fra Johan Pedersen. Datert 09.06.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 947. Munchmuseet
Brev fra Johannes Roede. Datert 27.01.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 947. Munchmuseet
Brev fra Johannes Roede, M. Skauge. Datert 26.01.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 947. Munchmuseet
Brev fra Johannes Roede. Datert 15.01.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 948. Munchmuseet
Brev fra Johannes Roede. Datert 06.03.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 949. Munchmuseet
Brev fra Johannes Roede. Datert 09.04.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 974. Munchmuseet
Brev fra Søren Gustav Skamarken. Datert 12.12.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1047. Munchmuseet
Brev fra Hanna Brieschke. Datert 17.12.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1119. Munchmuseet
Brev fra Kåre Håvard Torp. Datert 06.09.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1267. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert 03.01.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1333. Munchmuseet
Brev fra Akers Ligningsvæsen. Datert 22.01.1942
«Kvittering»
MM K 1396. Munchmuseet
Brev fra A. G. Butenschön, Dreyers Forlag. Datert 28.08.1942
«Vi har til hensikt til høsten å sende ut et større verk om norsk malerkunst. Det skal inneholde ca. 60 kunsttrykk i farver og representere malere fra I.C.Dahl til vår tids kunstnerb\g/enerasjon. Utvalget er foretatt av maleren Håkon Stenstadvold likesom denne har skrevet teksten til bille- dene. Vi håber å kunne lage et virkelig vakkert verk om norsk malerkunst.»
MM K 1397. Munchmuseet
Brev fra A. G. Butenschön, Dreyers Forlag. Datert 13.10.1942
«Vi skriver til Dem idag, ikke for aa mase paa Dem, men for aa prøve om det var mulig aa finne en ordning som De synes De kan gaa med paa uten videre betenkeligheter.»
MM K 1468. Munchmuseet
Brev fra Håkon Stenstadvold, Unge Kunstneres Samfund. Datert 20.12.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1863. Munchmuseet
Brev fra Bertel Hintze. Datert 30.12.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3326. Munchmuseet
Brev fra Ottilie Schiefler. Datert 22.07.1942
«Heute muss ich Ihnen von einem unange- nehmen Zwischenfall berichten: meine Mutter liegt seit 4 Wochen im Krankenhaus, weil sie sich den Oberschenkelhals gebrochen hat. Es wurde hier nicht gleich festgestellt & wir dokterten erst 10 Tage herum bis sie dann doch ins Krankenhaus gebracht wurde. Es wurde eine Vernagelung gemacht, damit sie nicht so lange liegen braucht. Die Heilung in Gips dauert 3–4 Monate & hierbei soll sie 6–8 Wochen liegen; doch noch eine lange Zeit, die viel Geduld beansprucht. Die Operation dauerte sehr lange, verlief aber gut, nur war die Atmung etwas schwach, sodass Kohlensäureapparat be- nutzt wurde. Es war bis sie aus der Narkose aufwachte, eine sorgenvolle Zeit. Sie hat sich dann aber sehr schnell erholt & der Professor»
MM K 3353. Munchmuseet
Brev fra Hans Joachim Soltau. Datert 14.03.1942
«fast zwei Jahre sind verflossen, da ich die grosse Ehre und Freude hatte, Sie in Sköyen besuchen zu dürfen. Im Juni des vergangenen Jahres schrieb ich Ihnen einen längeren Brief und bat Sie um eine zweite Unterredung. Aber die Zeit geht hin, ich war sehr viel unterwegs und es fehlte mir die Kraft.»
MM K 3354. Munchmuseet
Brev fra Hans Joachim Soltau. Datert 08.04.1942
«Ich danke Ihnen so sehr für Ihren Brief. Seien Sie bitte versichert, dass ich Ihrer Haltung vollstes Verständnis entgegenbringe. Ich weiss, wie schwer diese Zeiten für Sie sind aber ich habe gleichzeitig das sichere Bewusstsein, dass sich in kurzer Zeit alles mit einem Schlage ändern wird.»
MM K 4116. Munchmuseet
Brev fra Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Datert 02.02.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4117. Munchmuseet
Brev fra Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Datert 16.12.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4927. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 07.01.1942
«Efter siste brev kom der spørgsmål fra en bedrift om jeg kunne skaffe 25 exp. av «Akerselven». Skal det gå videre på den måte, kan jeg nok ta fatt på nytt op- lag. Nu først er jeg for alvor blitt opdaget. Det er en litt komisk episode jeg vil fortelle dig. Tante hadde tannbyld. Papa beordret en igle. Den bet over en åre, og tante mistet en masse blod. Hennes ansikt blev mindre og mindre. Da sa papa med en ynkelig stemme: Dør du nu Karen? Så sa tante med en ynkelig stemme: «Nei, jeg dør ikke.» Så fikk papa heldt i henne en halv flaske med port-»
MM K 4928. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 21.03.1942
«Blant mine optegnelser har jeg et avsnitt om papa. Jeg var den som var mest sammen med ham, da jeg hadde mest tid. En som leste dette sa: «De har tegnet et vakkert billede av Deres far.» Til de siste uker på Hau- keto spadserte jeg med ham. Det var mærkeligt hvor livlig han var til det siste. Vi var begge så gla i ristet brød. Om morgenen kappedes vi om å komme først til fro- kosten, og når han satt ved bordet med rykende kaffe og en tallerken ristet brød, så han triumferende på mig når jeg kom forsent til å bli førstemann. Likeså med mig, når jeg kom først, så jeg triumferende på ham. Dette er ikke med i optegnelsene. Jeg tenker altid på dig og kulden.»
MM K 4929. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 20.06.1942
«Takk for brevet. Ja, det er sandt, heromkring er det mange gode forretninger, bedre enn nede i byen. Der må man stå i kø, men her slippes det. Jeg hadde nok ikke lyst til å flytte, det var brenselsutgiftene som forfærdet mig. Men nu har jeg været heldig, en grei, pålidelig lærerinne har jeg fått, og hun betaler 50 kr. måneten, og sin del av lys og brensel. Jeg har været oppe på Løkeberg igår og foto- grafert huset. Men det er nok litt usikkert med filmen som er 10 år, der finnes ikke mer film her. Det er det koseligste sted som kan tenkes. Før var det noe for sig, hel bondegård. Deiligt og landligt. Men nu er det så al- deles fortryllende der, huset er fredet. Træerne»
MM K 4930. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 12.07.1942
«Omkring 500 kr. vil det koste å få stelt gravene på Nordstrand i 20 år efter min død. Jeg undersøker nu hvordan det blir på Krist. – Jeg er så lei over at du har hatt så megen bryd og u\t/tellinger for min skyld. Det var storartet av dig at du vilde betale så mange penge med engang. Håber at pengene kommer tilrette. Det er så pussigt med de gamle erindringer. Det lille hus på Ullern hovedgård hvor Annas foreldre bodde, og hvor Laura og jeg i 8–9 årsalderen var med Anna på besøk, har stått som et bilde for mig, og nu er jeg kommet innpå det, da»
MM K 4932. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 02.09.1942
«En veninne av min logerende, fru lektor Böhn var her igår. Hun er fra Sortland, bor her i Oslo. Hun var en vinter hos Andrea, da Peter Andreas blev født. Hun sa at tragedien med Andreas var kjent viden om, og Andrea var berømt viden om. Hun vilde spille den store dame og slog om sig med den rike Munchefamilie hun kunne øse penge av. Hun strødde ut, med flotte drakter, selskaper og reiser. Så lenge gamle Ellingsen stod for styret, var det stor vel- stand, men da han døde, begynte de unge å skalte og valte så der snart blev kaos. Så kunne der gjøres kostbare reiser til folks forundring, det var når de hadde tynt penge av dig. Så da det blev dårlige omstendigheter der, likte hun sig ikke, og fikk da denne idè, at hun skulde gå på jormorskole, kun for å komme ut og more sig. – Alt dette er kommen av den egoistiske gjerning av Andreas, å forlate den syke dr. Asker som så innstendig bad ham om å være. Andreas hadde et glimrende vikariat hos dr. Asker i Kløften. Asker vilde at Andreas skulde overta helt hans praxis. Som vikar hadde han 6000. Det var svært fortvilet for tante og mig da Andreas skrev: «Det er sørgeligt å forlate en så god stilling, men jeg kan ikke annet, jeg må til syden.» Vi var dengang i en vanskelig stilling med Laura. Men så blev det ikke anledning til noen reise, og så tok han vikarposten i Lillehamar. Dette blev for Andreas en lidelse til døden, og for oss en seigpining. Det var pinefuldt for tante og mig å høre Andreas si: «Jeg»
MM K 4933. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 29.10.1942
«Da du skaffet mig det nydelige fotografi- apperat, skaffet du mig megen fornøielse og megen nytte. Akerselvbilledene skaffer mig penge. Nettopp var den 79 årige kontorsjef i komunen her. Han holder på med et stort verk om Akers fa … brikker, og han trengte 22 av mine fotografier. For disse fikk jeg kontant 200 kr. Så kjøpte han 3 hefter a 5 kr. Det ene skulde ordføreren ha på sitt kontor, det annet vannverksjefen og det tredie til en annen sjef. Aldrig har jeg drømt om en sånn heldig affære. Kontorsjefen heter vist Jakobsen\Johnsen/. Han har 15 medarbeidere. Det koster kommunen en masse penge å trykke verket. Når han er hos mig må jeg spille for ham.»
MM K 4934. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 05.11.1942
«Takk for brevet. Vi har intet annet å gjøre enn å vebne oss med avstann- tagen fra henne og hennes slekt. Vi må huske på hvad den avdøde doktor sa til mig. Hun vil forsøke å vinne seier over oss, som bestemoren vant over Andreas. Bestemoren var ganske sikkert abnorm, det er vist osså Andrea, sånn som hun har tatt det. Det er det gode at vi ingen anker har ved å ta det sånn. Vi må forsvare oss mot henne og hennes hjelpere. – Med hensyn til sendingen til mig kom pakkene frem, men mitt brev som jeg sendte dagen efter, blev altså borte på veien. Disse budene er nok sikre. Jeg var ikke hjemme, men han leverte posene til min nabo.»
MM K 4935. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 21.12.1942
«Tusen takk for den vidunderlige julerose. Den vekker alles beundring. Jeg har satt den ned i en potte jeg har malt, og det er morsomt å se at mine blade var akkurat av samme farve som på blomstens blade. – Det er en liten episode jeg har nedskrevet som jeg vil spørre Dig om Du husker. Vi hadde tenkt på å flytte opp i 3 etage i Nordbys landhandleri. Men så fikk vi brev fra dig fra Berlin, hvori Du siger: «Er Dere gale som tenker å flytte opp i den knusk- tørre bygning. Kommer der brand var Dere redningsløst fortapte.» Vi gjorde da ikke det, vi flyttet opp til Herseths. En dag ser vi fra vort hus, Norbys landhandleri i lys lue.»
MM K 4936. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 27.12.1942
«Jeg har et lite juletre som jeg har pyntet med de 65 år gamle kurve og flagg. De ser ut som de skulde være lavet til iår, især noen kurve som Sofie har flettet. De har hun gjort det siste år hun har levet. Jeg husker hun lå i sengen og flettet dem med bleke, tynne fingre. Et stort bord stod ved siden av, og der satt vi med vort. Hennes kurve var\er/ pyntet med sløifer og girlander. De ser ut som de ikke er rørt ved, aldeles som nye. Jeg skulde også forsøke å flette en»
MM K 4937. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1942
«Tusen takk for den store sending: blomkål, tomater, to poser epler, 1 pose pærer, blomster og brev. Takk for alt- sammen. Jeg har bestilt 100 kilo poteter.»
MM K 4938. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1942
«*Flere fabrikk- herrer har takket mig fordi jeg har fått bevart så meget av det gamle.»
MM K 5126. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 25.10.1942
«Jeg treffer enkefru Nyhus imellem. Hun ba mig å hilse dig på det hjerteligste. Hun sa hun har sånn forståelse av all din kamp og slit, og synes det er så enestående hvordan du har holdt ut. Jeg håper du har det varmt. En sød ung pike av vor slekt kommer imellem til mig. Hun heter Ingløv Munch Tronhus, en sønnedatter av Peter Tronhus, den bekjente origenal, turistførern. Hun er sykesøster på Vardåsen sanatorie. Jeg blev buden til henne og var der natten over. Det var morsomt å få bese mig »
MM K 5245. Munchmuseet
Brev fra Fam Thingstad. Datert 12.11.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5275. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 24.06.1942
«Av ditt brev til mig anledning av husleien: Jeg har bedt sagfører Vors sende dig kon- traktsboken. – Jeg skal se å få en ordning så det går glat. – Kontraktsboken kom. Der har du skrevet en erklæring at du innestår for leien. Ikke et ord om 10,000 har jeg hørt. Men 500 kr. står anført som 3 måneders forskudd som tilbakebetales ved flytning, dog uten renter. Hvem har du be- talt de 10,000 kr. til? Hvem har sagt til dig at værten har forlangt betalingen? Realbanken har hatt bestyrelsen av bygget helt til et år siden, da John Holm over- tok det.»
MM K 5359. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 17.06.1942
«Takk for brevet. Jeg har ingen anelse om at du har deponert 10,000 kr. for husleien, derimot vet jeg at du innbetalte tre måneder for- skudd som står til jeg flytter. Det er da uhørt at værten forlanger slikt. Hadde jeg vist det, hadde jeg ikke tatt leiligheten. Nu har det jo gått utmærket for mig, ennskjønt felt kostbart. Det har nok vært kostbart all malingen, men det har vært medisin, og jeg kan få igjen for det. Nu rører det på sig med «Akerselven». Jeg fikk fra en bokhandler på Grünerløkken bestilling på 5, og en solgte jeg her i huset. Jeg har noen hefter hos noen andre, og nu skal jeg gå en runde og inkassere. Det var en mann som var medlem av Kameraklubben, som blev så interessert i heftet. Fotograferingen har også kostet. Nu er der ingen film å få.»
MM N 194. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Datert 1920–1944
«Jeg vet ingen der bedre skulde forstå hvor umuligt det er baade for mig som for min søster at tage mer byrde og ansvar på os – {s}og at vi høili behøver ro De vet hvor jeg der selv er nervesvag må gjøre alt forat støtte min søster der ofte nok har vanskeligt forat finde sig tilrette – Og med hensyn til penger må De osså forstå hvor jeg { … }må være forsikti i disse tider – Jeg vet hvor vanskeli jeg kan skaffe penger når jeg ingen har –»
MM N 222. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1935–1943
«Jeg blev kjendt med Delius allerede i slutten af ottiårene – Han havde mange venner i { … }Norge og han var svært gla i lannet – Han kom op til fjeldene – jeg tror næsten hvert år –»
MM N 272. Munchmuseet
Brevutkast til Odd Hølaas. Datert 1941–1942
«Jeg takker Dem hjertelig for at De sendte mig {d}Deres y{ … }pperlige bok om Kittelsen»
MM N 1238. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 25.2.1942
«  Sorgenfrigt 1  Oslo»
MM N 1239. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 13.6.1942
«Jeg mener at Du er i en stor misforståelse når Du tror at Du vil greie Dig bedre når Du flytter in i en mindre leilighet. Jeg har forklaret Dig min mening om sagen. Jeg mener tværtimot at Du i Din leilighet vil kunne greie Dig bedre end i noen mindre leilighet da den er så særlig god og har slige store fordele at Du lettere kan undvære mangt og meget –»
MM N 1240. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 3.7.1942
«Det var i tilid til at jeg havde betalt Din husleie i 5 år at med de 10,000 kr jeg havde sat i en bankbok at jeg lod mine årlige pe{ … }ngeforsendelser ophøre da Du fik Din nye leilighet.»
MM N 1241. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 10.7.1942
«Tak for brevet»
MM N 1242. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 20.7.1942
«Takk for brevet og det gode fotografi Jeg skal se at få ordnet med betalinger til gravene –»
MM N 1243. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1942
«Jeg sender lidt af hvert af mat – Fiskepølsen må spises de første par dage ellers blir den smagløs – Det er noen æbler lite men g{ … }odt.»
MM N 1244. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1942
«Tak for brevet. Ja det var en lei vinter og vår og det { … }tog på  …  ‹Katarrh›»
MM N 1245. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 31.7.1942
«Jeg har havt mange vanskeligheter med folkene mine i dette år – Nu har det osså vært ugreie med min hushjælp – De vet at de nu er eftersøgte og kan tjene godt. – { … }Hun vilde reise { … }men jeg har ordnet det ved at lægge lønnen på Hun får nu 150 kr måneden – Ja det er vældige summer jeg nu betaler forat ha den nødvendige hjælp herude Det er inflation med hensyn til arbeidshjælp  …  og når det gjælder at skaffe sig luxussager og matvarer utenom rationeringen – Men ikke når det gjælder de almindelige nødvendighedssager, der er rationerte. Ja så brændsel – er dyr.»
MM N 1246. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1942
«Hermed lidt af hvert Jeg har længe mest levet af haven – Kua melker ikke længer. Den skal ha kalv –»
MM N 1247. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 14.8.1942
«  Sorgenfrigt. 1  Oslo»
MM N 1248. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 6.8.1942
«Takk for brevet og for at Du vilde hjælpe mig med indkjøb af fisk. Men det er helt unødvendig da jeg er blit lei af fisk. Den er mest dårlig og virkeli god fisk som torsk, makrel og lax er jo ikke at få – Jeg har nu fåt grøntsager og de er så gode om våren»
MM N 1249. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1.9.1942
«Tak for brevet! Jeg har osså stadige forkjølelser der forværrer min konstante katarrh i hals og bronchies»
MM N 1250. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 5.9.1942
«Det blev ringt op fra Cappelens forlag i anledning «Akerselven»    Han kunde vist sælge noe af den – Han ringer til Dig – Han vilde vist ha et hefte til at forevise –»
MM N 1251. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 13.9.1942
«{ … }\Tusen/ takk for {}\tilbudet/ {om}\om/ {strømper}\strømper/ {men}\men/ {jeg}\jeg/ {er}\er/ {godt}\godt/ {forsynet}\forsynet/ {med}\med/ {tykke}\tykke/ {uldstrømper}\uldstrømper/ {og}\og/ {jeg}\jeg/ { … }\mener/  …  at det er heldi at { … }\bruge/ {den}\stadig/ {samme}\samme/ {tykkelse}\tykkelse/ {om}\om/ { … }\vinteren./ Det vilde være at sløse med det kostbare og nu skjelde uldgarn»
MM N 1253. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 7.12.1942
«Det var noe som jeg vilde spørge Dig om. I våres døde fru Nini Roll A{ … }nker gift med den bekjendte seiler og båtbygger Johan Anker»
MM N 1254. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1942
«Du må ikke undre { … }Dig over at A. skriver i rørende ordelag – Det gjælder milioner –»
MM N 1255. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1942
«Det blir slagtet en spædkalv herute – Jeg sender Mandag et stykke af den – Du får de{n}t ved 1–2 tiden.»
MM N 1256. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1942
«Ja nu er den stakkels kalv slagtet. Det var en så fuldkommen vakker kalv Den fik leve 14 dage – Det var ikke hyggeligt. { … }Nu sendes der altså et et stykker af den og det får bli Dig en god ret – Det er ikke annet end naturens gang. Så er det  …  noen æbler. Det er ikke mange i år og jeg må gi fra mig  …  endel»
MM N 1257. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 2.10.1942
«Jeg sender noe af markens grøde. Det blev alligevel noe grøntsager så dårlig det så ut – Æblerne er vel kanske ikke fuldmodne men Du kan jo la dem ligge – Når kjærnen er mørk så er de nok gode at spise.»
MM N 1258. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1942
«Hermed lidt af hvert – Næste måned blir det vel fisk at få»
MM N 1259. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1942
«Du må ikke undre Dig over at A. skriver i ømme ordelag til Dig – Det gjælder jo millioner»
MM N 1260. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
« Hvordan har Du det i dette evindelige fugtige mørke veiret – Det er ikke heldigt for os katarrh mennesker.»
MM N 1261. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 11.1942
«Burde Du ikke forhøie prisen på «Akerselven»? Du burde osså kanske ikke sælge alt ut? Akerselven blir ikke forældet Den vil altid stige i interesse»
MM N 1262. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1942
«Takk for brevet – Det er nok godt for Dig at ta en ordentlig hvilekur – Det er morsomt med «Akerselven»    Den vil altid holde sig og blir ikke forældet –»
MM N 1274. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
« Tak for brevet Det var leit at Du atter fik forkjølelse – Det har nok voldt større skade på folk kjældergangen end den har reddet folk – Det er vist ingen der er skadet af bomber –»
MM N 1277. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1943
«{Jeg}Tak for brevet! Jeg har så forskrækkeligt meget at gjøre nu i våronnen – Det er jo pålagt folk som har gj jord at bruge den på bedste måte – Det er jo vanskeligt med arbeidshjælp og meget annet»
MM N 1279. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1942
«Jeg holdt netop på at gjøre færdi et brev om noe af hvert da jeg talte med arkitekt Bull – Han havde set «Akerselven» h udstilt hos en bokhandler og han var aldeles begeistret for den – Det er som jeg sier. Den blir mer og mer aktuel – Nu er den riktig i skuddet skjønner jeg – Nu har Du jo ikke fler igjen og nu skulde Du hat den i bokform – Arkitekt Bull var osså enig i at den burde være i bokform men det behøver ikke være så meget skrevet til den – Heller ikke syns jeg Du behøvde at fotografere flere. Den er så rikholdigt at det nu bare bli gjentagelser – Du kunde jo ta»
MM N 1288. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1934–1943
«Tak for brevet – Ja desværre det kan nok ikke blive annet end besvær med Andrea – Hun er fra først af galt indstillet – Det var osså uheld uheldigt at hun ikke fra tidlig af blev sat i noget virke (– Dengang skulde ennu kvinnerne enten gifte sig eller vent sidde ledig –) Kinckene har osså været noen rigtige gifteknive –»
MM N 1292. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1920–1944
«Det var da morsomt at Du endelig fandt et sted – Deroppe er det deiligt –»
MM N 1316. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
« Takk for breve Da jeg Lørdag fik Dit brev og Du fortæller mig at Du savnet fersk fisk fik jeg nyfisket deili makrel fra Kragerø – Jeg havde på grunn af omstændigheter ikke ventet mer fisk derfra – Jeg kunde ikke få sendt Dig noget med den { … }pakkepost som jeg»
MM N 1320. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
«Jeg sendte sidste sending i to dele da det ikke er så godt at vide hva kan hænde med de mange forordninger»
MM N 1322. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
«Solbærbladene er ikke længer anvendelige Der er Åkerø i en pose. De er til lagring for vinteren – Så er det Åkerø er brunlig I en pose er Säftaholm der må spises nå Den er rød og lys – Gråpærene p må spises nu. Der noen større pærer der må ligge lidt»
MM N 1324. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
«Tak for brevet. Jeg har fåt en gårdbrukers pligter og har et forfærdeligt mas med jorden og alt stellet – Så må jeg jo nødvendigvis tjene penger ved at male –»
MM N 1415. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
« Det var Andrea der ved sit mas der var skyld i de sv havde størst skyld i den svækken jeg fik»
MM N 1420. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
«Jeg må varskoe Dig at Andrea har skrevet med gratulationer til fødselsdag og jul – Det er som alt var godt – Idag kom et langt brev fra Kirsten – –»
MM N 1422. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
« Jeg sender noen æbler – I poserne er fin vinter{ … }frugt (Delvis gravenstener) der kan opbevares – I kassen er osså fin frugt men de har fåt lidt stød og kan ikke ligge længe»
MM N 1425. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
«Det var godt at høre i telefon at Du havde det bra – Det må da være morsomt at Du kan høre og snakke slig i telefon – Jeg var sidst netop vågnet  …  fra min middags lur da Du ringte så jeg ikke med engang forstod Dig – Jeg har det»
MM N 1430. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 26.6.1942
«Tak for brevet»
MM N 1431. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 20.6.1942
«Det er nok ikke brugt annen fremgangsmåte med leien af Din leilighet end den vanlige – Du må huske på at det var et kjøb af Din leie på 5 år for 10,000 kr – Det er ikke som en almindelig leie med halvårig betaling –»
MM N 1449. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1944
«For  …  circa 50 år siden blev jeg af gamlefrua Kinck næsekastet at jeg ikke malte publikumsbilleder så jeg kunde hjælpe Andrea efter min fars og min brors død. Jeg havde da malt vår og de fleste billeder i galleriet som jeg ikke kunde få solgt da jeg bød dem frem for 100 kr og 50 kr stykket –»
MM N 1452. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1920–1944
«Kaarbø vil det nok vel men han forstår intet af mig eller min kunst – Det er bare en foretningsmand –»
MM N 1456. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Du må huske på at And Ellingsens har mange bekjendte her i nærheten Mogens er selvskreven – Ellingsen vet naturligvis at der altid blir udvei når hun sender guttene hid – {s}Snart er alle barna her – Vi må ha fred og vi må og behøver ikke at la os forstyrre – Du har været syg og må komme til ro –»
MM N 1458. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Jeg er ængstelig for at Andrea nu plager Dig om penger til gutterne Andrea må ikke { … }få sin vilie trumfet igjennem og det vilde være et middel at få betalt { … }kvartalet for gutterne – Det hele arangement var pågående og uret af Andrea    Hun skulde ihvertfald spurt mig. Der er gode tider deroppe så det er ikke kontanter det gjælder – Svar mig på dette med Ek»
MM N 1459. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Takk for brevet – Det er godt at høre at gutterne har havt det bra derute – Det tænkte jeg nok omend Kaarbø kom med ytringer om at de ikke trivedes og buxerne var dårlige Ja hva skal ikke jeg bebyrdes med –»
MM N 1460. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1944
«Tak for billederne – Det er jo morsomt for Dig dette – Som jeg har sagt mener jeg Du har farvesans»
MM N 1473. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Jeg har liten arbeidskraft og fortjenesten blir mindre og mindre så jeg fra nytår er tvungen til at indskrænke mig – »
MM N 1479. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 16.6.1942
«Når Du har tænkt på at dra ut til utkanten af byen sammen med Magelsen så vil jeg sammenligne lidt hvordan vi har det her i utkanten med hensyn til  …  indkjøb med en bygård»
MM N 1532. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 25.9.1942
«Tak for brevet!»
MM N 1719. Munchmuseet
Brevutkast til Christian Gierløff. Datert 1942
«Tusind takk for Din medvirken til at jeg fik den deilige {f}Torsk»
MM N 1764. Munchmuseet
Brevutkast til Erik Krafft. Datert 20.12.1942
«Jeg takker Dem mange gange for torsken. Det var sandelig en overaskelse –»
MM N 1980. Munchmuseet
Brevutkast til Rostad. Datert 1942
«I de store indbyggede atelierer er der blit en gjort en række inbrud og frastjålet mig store værdifulde billeder.»
MM N 2237. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Datert 1940–1942
«Briefe schreiben ist mir sehr schwer – noch schlimmer auf fremden Sprache – und uber seine eigene Gemalden noch schlimmer – Ich habe ja das Bild gemalt um zu zeigen was ich meine – – Ich schreibe ja ein Bischen uber mein Kunst aber ich brauche Jahre um ein Paar Seiten zu schreiben –»
MM N 2729. Munchmuseet
Brevutkast til Maria Hudtwalcker. Datert 1934–1944
«Die Arbeit mit der Katalog hat mir zu ein neue Sprichwort gebracht –: Man muzst erst das Kind gebaren bevor man es tauft –»
MM N 3018. Munchmuseet
Brev til Christian Gierløff. Datert 11.11.1942
«Du forstår nok at det i høi grad er vigtig for mig at få rede på hvordan det har sig med den mand Du talte om – Det behøver jeg vist ikke nærmere at forklare Dig –»
MM N 3022. Munchmuseet
Brev til Christian Gierløff. Datert 1942
«Du får at se at få rede på dette uryddige brev der nærmest er kladder – Jeg har brugt en måned på det sligt er det med skrivehemninger»
MM N 3031. Munchmuseet
Brev til Christian Gierløff. Datert 1942
«Du vet at jeg bruger lang tid på et brev og mange kladder. Det er hemning blandt annet fra den tid i Warnemünde med de mærkværdige brevkort – Da havde jeg ingen hemning –»
MM N 3306. Munchmuseet
Brev til Kristian Schreiner. Datert 21.12.1942
«  Hofschef Løvenskjolds vei  Lilleaker  Ullern  Bestum»
MM N 3657. Munchmuseet
Brevutkast til Vedutvalget for Oslo og Aker. Datert 1942
«Jeg har fåt tilladelse til at bruge {en}2 favne ved til Januar»
MM N 3658. Munchmuseet
Brevutkast til Vedutvalget for Oslo og Aker. Datert 1942
«Holst Halvorsen»
MM N 3659. Munchmuseet
Brevutkast til Vedutvalget for Oslo og Aker. Datert 1942
«Søknad om brændselsbrug for mine arbeids{ … }rum»
MM N 3761. Munchmuseet
Brevutkast til Ingvald Christiansen. Datert 28.02.1942
«Ingvald Christiansen blev ansat hos mig 10–11–1941 og reiser idag 28–2–42»
Brevs. 518 (PN 309). Nasjonalbiblioteket
Brev til Vedutvalget for Oslo og Aker. Datert 30.11.1942
«Søknad om brændsel til mine Arbeidsrum»
Brevs. 518 (PN 310). Nasjonalbiblioteket
Brev til Vedutvalget for Oslo og Aker. Datert 7.12.1942
«To erklæringer fra muratelierets arkitekt og fra min kunsthandler vedlegges»
Brevs. 603 (PN 316). Nasjonalbiblioteket
Brev til Julie Holmboe. Datert 1935–1944
« »
Brevs. 603 (PN 325). Nasjonalbiblioteket
Brev til Julie Holmboe. Datert 17.12.1942
«Hjertelig takk for gratulatio- nerne – Jeg ønsker Dem og { … }frk. Erna af hjertet en riktig god jul og godt nytår»
PN 705. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Luise Schiefler. Datert 16.12.1942
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]