Edvard Munchs korrespondanse

Listen inneholder de 81 brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1941, enten faktisk, dvs. av avsender selv eller ved poststempel, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 315. Munchmuseet
Brev fra Harald Holst Halvorsen. Datert 07.06.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 316. Munchmuseet
Brev fra Harald Holst Halvorsen. Datert 27.08.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 317. Munchmuseet
Brev fra Harald Holst Halvorsen. Datert 31.10.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 420. Munchmuseet
Brev fra Inge Krokann. Datert 07.02.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 970. Munchmuseet
Brev fra Kirsten Sinding-Larsen. Datert 30.03.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 975. Munchmuseet
Brev fra M. Skauge. Datert 29.12.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1040. Munchmuseet
Brev fra Alette Schreiner. Datert 19.12.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1176. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 02.01.1941
«daglig behandling, iallfall hele januar måned og kanskje lenger.»
MM K 1177. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 25.04.1941
«Min tid er snarlig ferdig. 1. juli falder jeg for alders- grensen både som museumsdirektør og universitets- lærer og synker dermed ned fra en anstendig gage ned til en tredjedel, en fattigmandspensjon på kr. 50 5400. Men med min syke datter Eva, som nå i 14 måneder har vært hospitalsliggende og fremdeles ligger på Ulevoll, og i fortløpende år ifølge selvangivelsen med bilag i kvitterte regninger har betalt kr. 5540. Og S endda vil de påstå, at jeg ikke lenger har noen forsørgelsesplikt, siden min kone er død og derfor setter mig i den høieste klasse. Men denne syke datteren da, som har kostet mig så meget! Er det ikke en forsørgelsesplikt. Neida, fordi det er imot skatteloven, idet hun selv i sin uskyldig het eller tåpelighet har indgitt en selvangivelse på noen få hundres indtekt.»
MM K 1178. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 11.05.1941
«vill gå over. Jeg har i mitt liv lært mig tålmot og utstått ett og annet. Men jeg har gang på gang efter prøvelser, fått livets gave igjen og bar bare å være taknemmelig. For livet og fortsatte arbeidsmuligheter er for mig det største.»
MM K 1179. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 07.06.1941
«først og fremst for å besøke dig, men også å få denne signeringen gjort.»
MM K 1345. Munchmuseet
Brev fra Akers Ligningsvæsen. Datert 22.12.1941
«Skattedokument»
MM K 1346. Munchmuseet
Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse. Datert 11.08.1941
«Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.»
MM K 1488. Munchmuseet
Brev fra Mogens Andersen. Datert 10.12.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1600. Munchmuseet
Brev fra Carl Werner Skogholm. Datert 04.10.1941
«Jeg beundrer Dem grænseløst, og derfor tilla- der jeg mig – selv om jeg af Ærbødighed for Deres Geni- alitet næppe vover at skrive til Dem – at bede om, at De vil vise mig den Storsindethed at sende mig Deres Navnetræk eller – hvis det ikke er for meget – et signeret Fotografi. Jeg vilde da være meget taknemlig, idet De betyder så meget for mig som Kunstner-Ideal.»
MM K 1601. Munchmuseet
Brev fra Carl Werner Skogholm. Datert 09.12.1941
«Au grand maître j’envoi mes meilleures congratulations à ce jour – le 12 decembre –, ou vous aurez 78 ans.»
MM K 2103. Munchmuseet
Brev fra Gustav Deppe. Datert 05.01.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2104. Munchmuseet
Brev fra Gustav Deppe. Datert 21.01.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2548. Munchmuseet
Brev fra Heinrich Carl Hudtwalcker. Datert 03.12.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2864. Munchmuseet
Brev fra Theodor Linde. Datert 10.01.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2865. Munchmuseet
Brev fra Theodor Linde. Datert 15.12.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3324. Munchmuseet
Brev fra Luise Schiefler. Datert 07.03.1941
«das war eine grosse Freude, als Ihre Brief hier ankam, das erste Lebenszeichen nach langer Zeit, also ist der Faden doch nicht gerissen, wie gut!»
MM K 3325. Munchmuseet
Brev fra Luise Schiefler, Ottilie Schiefler. Datert 06.12.1941
«Immer wenn Weihnachten nahe rückt, denken auch wir Ihres Geburtstages und sehen nach Nachricht aus, wie es Ihnen geht. Hoffentlich hat Ihnen das trübe Wetter keine Erkältung gebracht! So möchten Sie denn Ihren Geburtstag gut feiern können und er Ihnen der Anfang eines glücklichen Jahres sein. Ob Ihre Augen gesund sind und Ihnen das Arbeiten ermöglichen, ohne dem würden Sie wohl nicht zufrieden sein?»
MM K 3352. Munchmuseet
Brev fra Hans Joachim Soltau. Datert 07.07.1941
«in anderen Ländern, Glauben Sie nicht, Sie hätten mit dem neuen Deutschland das Deutsche Reich verloren. Ihre Kunst wird neu erstehen, neu und viel grösser als zuvor. Mit jedem Tage kommen wir dem ersehnten Frieden um ein erhebliches Stück näher und er wird auch Ihr Werk in Deutschland neu erstehen lassen.»
MM K 4919. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 07.12.1941
«Tusen takk for eplene og eggene. Men jeg synes det er leit å ta imot eggene, du trenger dem så godt selv.»
MM K 4920. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 03.08.1941
«Tusin takk for den store sending. Jeg har gitt fru Magelsen en del og min hjelpekone en del, og har selv så meget, for lange tider. Det blir na- turligvis bedre med tiden med poteter. Jeg ser af dine at det er riktig at man sier potetene er for små enda. Det er naturligvis den lange tørke som er grunnen. Det var bare et lite tidspunkt som det var vanskeligt. Jeg har et par steder heromkring hvor jeg imellem spiser middag. Så nu må du ikke ha noe mere uro med sending til mig. Der blir vist en masse poteter utover, og poteter og smør er noe av det beste»
MM K 4921. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 08.08.1941
«Tak for brevet. Ja, det er utrolig hvad tante og jeg, og senere du har døiet av Andreas’es giftermål. Det umulige ekteskap kunne han ikke tåle. Men det var osså umuligt at han ikke gjorde det forbi. Han sa til oss: “jeg burde jo slå opp, og Johanne vilde fort glemme mig; Det er stillingen som er eftertraktet.” Men så var det sørgelige at Bjølstads sammen med gamle fru Kinck stadig pusset ham opp til å holde ved. Sofie og Laura Bjølstad har hovedskylden. Laura bodde i nærheten av Rosendal, og hadde stærk føling med Johanne og Andrea. «Husk på, sa hun til tante og mig, da vi skulde ha Andrea hos oss, «at hun er eneste arving.» Hvad det brakte oss av ubehageligheter var grensesløs. Så roser Laura sig av at hun og Karl var alt mulig for Andreas i hans syg- dom. Vi har brev fra fru Dreier som pleiet Andreas, hvor hun skriver at Laura kom på slutten, så fru Dreier fikk litt hjelp, men fru Dreier var den egentlige pleierske. Men Bjølstads har fått gå igjennem. Først blev de to Antonner, onkel og nevø, som var sammen om vor arv, liggende i flere år, imbesille. Så blev Sofie nesten sindsyk. Laura, som er eneindehaver av vore penge, har det bra, men er ikke avholdt av familien. Sånn tortur du har gjennemgået for dette ækteskaps skyld er hårreisende.»
MM K 4922. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 12.08.1941
«En stor overraskelse! Tusen takk for 7 liter melk og en fløte. Deilige poteter og blomkål og to- mater. Og sånn masse epler, jeg holder på å koke. Jeg overlot fru Magelsen tre flasker, hun får ikke melk. Du har nok noe å stri med.»
MM K 4923. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 01.09.1941
«Du må endelig ikke sende mig så meget, så kostbar transporten er, og du kan selv sterkt trenge hvad du har. Jeg får en halv liter melk hver dag, og det er ikke så lite. Regnværet har vel gjort skade på avlingen. Ved leilighet sender jeg flaskene, min kone, fru Haugen synes det er en landtur å gå med dem. Jeg hadde forleden visitt av skolebestyrerinne, frk. Thorsen, hun og jeg var de første lærerinner på Nordstrand. Jeg traff henne på gaten, også bad jeg henne å komme opp å se på mine bilder. Hun har aldrig kjent noe til maling med mig, så hun blev forbauset. Jeg fikk brev fra henne nettop, hun sier det er fenomenalt hvad jeg har fått utrettet. Hun er særlig begeistret for eplene. Det er dine epler som lå på det sorte flygel som går igjen, og alle de eplesendinger vi i mange år har fått. Hun sa at en frise av epler rundt en spisestue vilde være utmærket. Jeg har en masse eplebilder, så jeg tilslutt kan selge dem til det. Hun sa de overgår noen epler hun så i nationalgalleriet. Det er leit ikke Thiis kan komme til mig. Jeg har malt et birketre som er nydeligt. Alle sier det. Jeg har det utmærket.»
MM K 4924. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 02.09.1941
«Ikke før jeg hadde sendt brev med protest mot sendinger, kom gutten inn av døren med ny stor sending. Tusen takk for 7 flasker melk, epler, blomkål og rabarbra. Og sånn deilig ost som frk. Berg har lavet. Og nydelige tomater. Nu har jeg for lange tider.»
MM K 4925. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 18.09.1941
«Tusen takk for sendingen, epler, pærer, gresskar – og den forhenværende skjønhet, den hvite høne. Det skal bli en deilig mat, menn jeg osså følger vemod ved å spise den. Det var leit du måtte av med hønsene. Jeg var på Nordstrand kirkegård ved siste flyallarm. Min gravkone fulgte mig til nærmeste kjeller. Papas geburtsdag, den 16de, var jeg på kirkegården med blomster. Jeg var litt tidligere med de blomster jeg fikk av dig. Alt står bra der. Vi har fått en masse ved stablet opp her. Nu da ikke mine nabo har radio, blir jeg tinget til å spille hver aften. Aldrig har musikken gått så bra, folk er for- bauset over min fingerfærdighet, såvidt tilårs jeg er. Det er yderst sjelden man i min alder kan spille sånn, men det kommer av at jeg ved alle anledninger – på alle de lægeventeværelser jeg før har vært, på alle togreiser og ellers overalt i all hemmelighet har gymnastisert med fingrene. Jeg hadde nylig visitt av en frue, en forhenværende elev fra Nordstrand. Hun var aldeles forbauset over mitt spill, og fullstændig begeistret over den masse eplebilder og alt annet jeg har malt. Jeg hviler nu fra maling, nu er det min første kjærlighet, musikken. Uheldigt var det at jeg arvet papas mangel på håndlag. Han var engstelig for sin kirurgiske behandling av soldatene.»
MM K 4926. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 12.03.1941
«Takk for kortet. Hvordan har du det med forkjølelse? Jeg har nu hatt en tørn. Det skulde være morsomt å tegne, men jeg får vente da jeg er nokså anstrengt.»
MM K 4931. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 05.08.1941
«Du har ikke fått mitt første brev skjønner jeg. Jeg mottok sendingen lørdag kl. 2, og da vilde ikke brev nå dig før mandag. Jeg skrev søndag, og fortalte dig at jeg hadde gitt både Magelsen og min huskone. Det var en pakke med bringebær, en med ribs, stikkelsbær og solbær. Rabarbra, poteter, bønner, blomkål og spidskål. Du må få det brevet vell: Jeg skrev der osså at\om/Andrea, men da jeg dagen efter fikk brev fra hende tenkte jeg at kanske hun var blitt noe annerledes efter den stærke påkjenning, og da skrev jeg igjen. Det brevet har du»
MM K 5127. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 26.08.1941
«Tusen takk for den kolosale sending. To poser med epler, 8 fl. Melk, blomkål, purre, persille og det store kålrabihode. Hvor nydelig kålrabin er, så søt og mør. Så var det gulerøtter. Det var en storartet mat. Ja, så var det deilig rabarbera. Gutten var en pen gutt; han morret sig over å se alle bildene. Søsteren har gått tre år på tegne- skole og maler, er 22 år og nylig gift. Jeg forærte ham en akerselv, og det ble han svært bli for. Jeg har idag vært på Nordstrand kirkegård. Det står nydeligt der på Lauras hjørne står der et enstammet tre, høsthortensiar fuldt med blomster, på tantes roser og betunia. I det annet hjørne står den syrin som Laura forærte tante en julaften, som vi har hatt på verandan i kasse. Nu er den et tre, med store hvite blomster. På Krist er graven fuld av røde pelargonier. Jeg har malt to melkeglass som er blitt meget vellykket, men det er vanskelig med formen da jeg aldrig har tegnet. Epler er morsomst å male. Så har jeg malt et parr måneskinsbilder som er nydelige syns jeg og andre. Ellers vil jeg nok hvile; det er arbeide i huset og Med maten som er nyttig og morsomt.»
MM K 5326. Munchmuseet
Brev fra Eugene Olaussen. Datert 10.12.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5327. Munchmuseet
Brev fra Eugene Olaussen. Datert 09.09.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5331. Munchmuseet
Brev fra Eugene Olaussen, M. Olaussen. Datert 12.12.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5471. Munchmuseet
Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse. Datert 24.05.1941
«Bankdokument. Bankremisse. Debitering av konto.»
MM K 5814. Munchmuseet
Brev fra Christian Gierløff. Datert 04.03.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 194. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Datert 1920–1944
«Jeg vet ingen der bedre skulde forstå hvor umuligt det er baade for mig som for min søster at tage mer byrde og ansvar på os – {s}og at vi høili behøver ro De vet hvor jeg der selv er nervesvag må gjøre alt forat støtte min søster der ofte nok har vanskeligt forat finde sig tilrette – Og med hensyn til penger må De osså forstå hvor jeg { … }må være forsikti i disse tider – Jeg vet hvor vanskeli jeg kan skaffe penger når jeg ingen har –»
MM N 222. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1935–1943
«Jeg blev kjendt med Delius allerede i slutten af ottiårene – Han havde mange venner i { … }Norge og han var svært gla i lannet – Han kom op til fjeldene – jeg tror næsten hvert år –»
MM N 272. Munchmuseet
Brevutkast til Odd Hølaas. Datert 1941–1942
«Jeg takker Dem hjertelig for at De sendte mig {d}Deres y{ … }pperlige bok om Kittelsen»
MM N 1237. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 31.1.1941
« Tak for kortet. Jeg fikk ikke svar på hva jeg spurte om med hensyn til gravene. Jeg vilde vide om alt  … var sikret så der ikke var fare for at de skulde tages og  … hvordan det forholdt sig med hensyn til leien leien – Hvordan er det med gravkonen»
MM N 1260. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
« Hvordan har Du det i dette evindelige fugtige mørke veiret – Det er ikke heldigt for os katarrh mennesker.»
MM N 1274. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
« Tak for brevet Det var leit at Du atter fik forkjølelse – Det har nok voldt større skade på folk kjældergangen end den har reddet folk – Det er vist ingen der er skadet af bomber –»
MM N 1277. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1943
«{Jeg}Tak for brevet! Jeg har så forskrækkeligt meget at gjøre nu i våronnen – Det er jo pålagt folk som har gj jord at bruge den på bedste måte – Det er jo vanskeligt med arbeidshjælp og meget annet»
MM N 1288. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1934–1943
«Tak for brevet – Ja desværre det kan nok ikke blive annet end besvær med Andrea – Hun er fra først af galt indstillet – Det var osså uheld uheldigt at hun ikke fra tidlig af blev sat i noget virke (– Dengang skulde ennu kvinnerne enten gifte sig eller vent sidde ledig –) Kinckene har osså været noen rigtige gifteknive –»
MM N 1292. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1920–1944
«Det var da morsomt at Du endelig fandt et sted – Deroppe er det deiligt –»
MM N 1297. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1929–1941
« Ja se der! {n}Nu gjør de hva de deroppe { … }skulde gjort for længe siden – Guttene må  …  naturligvis osså læse privat til artium deroppe eller i Tromsø eller Bodø – Men {d}De kan slå sig  …  sammen og få en god lærer til artium – Har man set maken{–}! Hva kan man ikke komme op i hvis man ikke har øinene om sig – { … }Klouman er nok en snil mand men han er blit lidt vrøvlete og så tror han fremdeles at kunne være overlegen fordi han er noe ældre – Han blev vistnok ganske fornærmet fordi jeg tog min gamle ven Bull til at bygge atelieret –»
MM N 1316. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
« Takk for breve Da jeg Lørdag fik Dit brev og Du fortæller mig at Du savnet fersk fisk fik jeg nyfisket deili makrel fra Kragerø – Jeg havde på grunn af omstændigheter ikke ventet mer fisk derfra – Jeg kunde ikke få sendt Dig noget med den { … }pakkepost som jeg»
MM N 1320. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
«Jeg sendte sidste sending i to dele da det ikke er så godt at vide hva kan hænde med de mange forordninger»
MM N 1322. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
«Solbærbladene er ikke længer anvendelige Der er Åkerø i en pose. De er til lagring for vinteren – Så er det Åkerø er brunlig I en pose er Säftaholm der må spises nå Den er rød og lys – Gråpærene p må spises nu. Der noen større pærer der må ligge lidt»
MM N 1324. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
«Tak for brevet. Jeg har fåt en gårdbrukers pligter og har et forfærdeligt mas med jorden og alt stellet – Så må jeg jo nødvendigvis tjene penger ved at male –»
MM N 1415. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
« Det var Andrea der ved sit mas der var skyld i de sv havde størst skyld i den svækken jeg fik»
MM N 1420. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
«Jeg må varskoe Dig at Andrea har skrevet med gratulationer til fødselsdag og jul – Det er som alt var godt – Idag kom et langt brev fra Kirsten – –»
MM N 1422. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
« Jeg sender noen æbler – I poserne er fin vinter{ … }frugt (Delvis gravenstener) der kan opbevares – I kassen er osså fin frugt men de har fåt lidt stød og kan ikke ligge længe»
MM N 1423. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1941
« Tak for brevet og fotografiet –»
MM N 1425. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
«Det var godt at høre i telefon at Du havde det bra – Det må da være morsomt at Du kan høre og snakke slig i telefon – Jeg var sidst netop vågnet  …  fra min middags lur da Du ringte så jeg ikke med engang forstod Dig – Jeg har det»
MM N 1427. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1941
« Tak for brevet Ja det var vel ikke muligt at Du kunde greie Dig helt for forkjølelse så lei vinteren har været –»
MM N 1428. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1941
«Det var da deiligt at Du har fåt bra ordning hos Dig så Du ikke blir alene»
MM N 1449. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1944
«For  …  circa 50 år siden blev jeg af gamlefrua Kinck næsekastet at jeg ikke malte publikumsbilleder så jeg kunde hjælpe Andrea efter min fars og min brors død. Jeg havde da malt vår og de fleste billeder i galleriet som jeg ikke kunde få solgt da jeg bød dem frem for 100 kr og 50 kr stykket –»
MM N 1452. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1920–1944
«Kaarbø vil det nok vel men han forstår intet af mig eller min kunst – Det er bare en foretningsmand –»
MM N 1456. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Du må huske på at And Ellingsens har mange bekjendte her i nærheten Mogens er selvskreven – Ellingsen vet naturligvis at der altid blir udvei når hun sender guttene hid – {s}Snart er alle barna her – Vi må ha fred og vi må og behøver ikke at la os forstyrre – Du har været syg og må komme til ro –»
MM N 1458. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Jeg er ængstelig for at Andrea nu plager Dig om penger til gutterne Andrea må ikke { … }få sin vilie trumfet igjennem og det vilde være et middel at få betalt { … }kvartalet for gutterne – Det hele arangement var pågående og uret af Andrea    Hun skulde ihvertfald spurt mig. Der er gode tider deroppe så det er ikke kontanter det gjælder – Svar mig på dette med Ek»
MM N 1459. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Takk for brevet – Det er godt at høre at gutterne har havt det bra derute – Det tænkte jeg nok omend Kaarbø kom med ytringer om at de ikke trivedes og buxerne var dårlige Ja hva skal ikke jeg bebyrdes med –»
MM N 1460. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1944
«Tak for billederne – Det er jo morsomt for Dig dette – Som jeg har sagt mener jeg Du har farvesans»
MM N 1473. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Jeg har liten arbeidskraft og fortjenesten blir mindre og mindre så jeg fra nytår er tvungen til at indskrænke mig – »
MM N 1979. Munchmuseet
Brevutkast til Rostad. Datert 1941
«Jeg vilde osså forhindre at mine bærbusker blev nedtraadt  …  og at mine gjærder blev ødelagte»
MM N 2237. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Datert 1940–1942
«Briefe schreiben ist mir sehr schwer – noch schlimmer auf fremden Sprache – und uber seine eigene Gemalden noch schlimmer – Ich habe ja das Bild gemalt um zu zeigen was ich meine – – Ich schreibe ja ein Bischen uber mein Kunst aber ich brauche Jahre um ein Paar Seiten zu schreiben –»
MM N 2602. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Deppe. Datert 11.1.1941
«In antworte Ihres liebenswurdich Briefes muzs ich Ihnen mittheilen das ich das letztes Jahr so krank gewesen ‹{ … }wahr› dasz ich gezwungen war mich ganz zuruckziehen Die letzen Zeit bin ich so schlecht geworden das ich nicht einmal meine nahesten Freunde empfangen {kännte}kann»
MM N 2729. Munchmuseet
Brevutkast til Maria Hudtwalcker. Datert 1934–1944
«Die Arbeit mit der Katalog hat mir zu ein neue Sprichwort gebracht –: Man muzst erst das Kind gebaren bevor man es tauft –»
MM N 2750. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Deppe. Datert 11.1.1941
«In Antwort Ihres liebenswurdiche Briefes musz ich Ihnen mittheilen das ich das letze Jahr so krank gewesen bin das ich gezwingen war mich ganz zuruckziehen –»
MM N 2967. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 9.5.1941
«Jeg lovede Dig nogle gravurer sidst Du var hos mig – Hermed sender jeg nogle. Skriver når jeg kommer mer til kræfter»
MM N 2968. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 19.6.1941
«Jeg forsøker at skrive noen få forklarende ord til Dig – Det går vanskeligt da jeg er træt i hode og legemlig syg – Det er nok ondt for mig at det er slig at jeg må isolere mig helt og ikke kan være sammen med mine nærmeste og kjære som min søster – Når Du tænker Dig om så kan Du ikke syns det er underli at livet har bragt mig hemninger»
MM N 3304. Munchmuseet
Brev til Kristian Schreiner. Datert 18.2.1941
«  Lilleaker»
MM N 3305. Munchmuseet
Brev til Alette Schreiner. Datert 17.12.1941
«  Hoff{ … }sjef Løwenskioldsvei  Lilleaker»
PN 7. I privat eie
Brev til Gustav Deppe. Datert 11.1.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 603 (PN 316). Nasjonalbiblioteket
Brev til Julie Holmboe. Datert 1935–1944
« »
Brevs. 603 (PN 324). Nasjonalbiblioteket
Brev til Julie Holmboe. Datert 23.12.1941
«Hjertelige ønsker til Dem og Deres datter om god jul og godt nytaar»
PN 792. Ukjent
Brev til Harald Hansen. Datert 28.12.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1131. I privat eie
Brev til Rolf Stenersen. Datert 3.1.1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]