Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 66 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1897, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 229. Munchmuseet
Brev fra Bernt Grønvold. Datert 10.11.1897
«Efter Deres ønske meddeler jeg Dem herved min adresse.»
MM K 274. Munchmuseet
Brev fra Alfred Hauge. Datert [??].11.1897
«En mand med Deres position træffer naturligvis saa mange mennesker, at De tilslut har vondt for at huske alle dem, som De har stødt paa. – Som for. eks. undertegnede, som De var sammen med i Blanckenberghe og Bruges et par dage og senere i Paris. –»
MM K 457. Munchmuseet
Brev fra Vilhelm Krag. Datert 24.01.1897
«Torvald Stang er som sædvanlig så doven, at han ikke gidder skrive, men han har nu gået i flere dage og formanet mig til at sende dig un- derretning om, hvordan alting går»
MM K 667. Munchmuseet
Brev fra Jonas Lie. Datert 20.01.1897
«  Monsieur  60 Rue de Seine  E.V. Kommentar»
MM K 847. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert 09.06.1897
«      Vi havde tænkt at komme nedover i denne uge, – men saa ber broderen fra Spanien saa inderlig at vi ikke maa reise ned før han er kommet sig sydover. Han kan ikke undvære os, vi er saa hyg- gelige at rangle med, som han siger. – – Men paa lørdag reiser han og saa er vi atter fri. Det vil si tirsdag og onsdag skal Harald»
MM K 1028. Munchmuseet
Brev fra Olaf Schou. Datert 24.12.1897
«Glædelig jul!»
MM K 1079. Munchmuseet
Brev fra Torvald Stang. Datert 30.03.1897
«Du kan faa 400 Kroner paa Vexel her med de af Dig nævnte Navne. Du faar da ac- ceptere Vexelen – den kan udstedes paa 4 Maaneder – en af de 3 Her- rer faar udstede og endossere den de 2 øvrige ligeledes endossere. For at faa anbragt Vexelen her maa desuden jeg staa som sidste Endos- sent. Vexelen kan senere fornyes med passende Afdrag.»
MM K 1080. Munchmuseet
Brev fra Torvald Stang. Datert 01.07.1897
«Undskyld at jeg ikke før har skrevet til Dig men Du ved hvorledes jeg har det med at skrive. Det er meget vanskeligt at sige om Du bør holde Udstilling her eller ikke. Noget nævneværdigt Udbytte blir der neppe paa denne Tid af Aaret – her er svært varmt. Hvis Du kan betale Efter- kravet paa Kasserne og Du foreløbig ikke har Brug for disse i Kristiania kunde Du jo komme herned og se Tiden an. Martens er ikke hjemme»
MM K 1395. Munchmuseet
Brev fra Bernhard Jacobsen. Datert 08.07.1897
«Undertegnede Edv. Munch som Leier og Dir. B.H. Jacobsen som Udleier har idag indgaaet følgende»
MM K 1700. Munchmuseet
Brev fra August Strindberg. Datert 20.07.1897
« Artisten. Maleren  Edvard Munch.  Grand Hôtel.  Kristiania.»
MM K 1870. Munchmuseet
Brev fra Henry D. Davray. Datert 14.08.1897
«Merci pour les très aimables lignes que vous m’avez envoyées en réponse à ma lettre.»
MM K 1874. Munchmuseet
Brev fra Stéphane Mallarmé. Datert 15.06.[1897]
«Une installation lente et à plusieurs reprises, ici, d’où je vous serre la main, m’excuse à peine de ne pas vous avoir remercié du saisissant portrait; dans »
MM K 1875. Munchmuseet
Brev fra Stéphane Mallarmé. Datert [??].07.189[7]
«J’ai pensé, au reçu de la photographie que m’envoya, effectivement, notre ami Rambosson, à la perte, à Paris ou quelquepart, du mot où je vous remerciais du beau portrait. J’y exprimais, je crois, que je m’y sens et m’y devine beaucoup et»
MM K 1899. Munchmuseet
Brev fra William Molard. Datert 11.03.1897
« Monsieur Edvard Munch  Artiste – Peintre  60, Rue de Seine No 60  Paris»
MM K 2014. Munchmuseet
Brev fra Kate Crawley. Datert 01.07.1897
« Herrn Edvard Munch  Grand Hotel \‹Cafe›/  \Aasgardstrand/  Christiania  Norwegen»
MM K 2021. Munchmuseet
Brev fra Kate Crawley. Datert 14.07.1897
«Gestern habe ich Deinen Brief erhalten, und es war wirklich für mich eine grosse Freude.»
MM K 2064. Munchmuseet
Brev fra Bucher. Datert 16.02.1897
« Monsieur  Munch peintre  Rue de Seine 60  Paris»
MM K 2213. Munchmuseet
Brev fra Oskar Fried. Datert 17.03.1897
« Monsieur  Edvard Munch  60. Rue de Seine  E. V.»
MM K 2490. Munchmuseet
Brev fra Otto Hettner. Datert [??].06.1897
«Haben Sie sehr vielen Dank für Ihre beiden Briefe und namentlich auch für die Versprechung auf Gravüren von Ihnen die mir ein grosser Schatz sein werden. Ich brauche es Ihnen nicht erst zu versichern denn Sie wissen es dass mir Ihre Kunst eine Offenbarung von etwas Neuem Grossen ist. – Ich hätte Ihnen schon lange mal schreiben sollen. Aber ich lebe jetzt fortwährend in einer so schrecklichen Aufregung dass ich gar keine Ruhe zum Schreiben haben. Meine Mutter ist schon seit Wochen in einem Zustand dass man stündlich Ihren Tod erwarten kann und jetzt so dass er in weni- gen Tagen eintreten muss
MM K 2491. Munchmuseet
Brev fra Otto Hettner. Datert 15.07.1897
«Ich vermute daß ein Brief von mir an Sie verloren gegangen sein muß, denn Sie hätten ihn wahrscheinlich schon vor Abgang Ihres letzten Briefes – für den sehr sehr vielen Dank – er- halten müßen.»
MM K 2492. Munchmuseet
Brev fra Otto Hettner. Datert 22.08.1897
«Verzeihen Sie mir, daß ich Ihnen so lange nicht ge- schrieben habe. Aber durch den Tod meiner Mutter, den ich Ihnen angezeigt habe, waren so viel Auf- regungen und geschäftliche Angelegenheiten, daß ich nicht eher dazu kam.»
MM K 2919. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 26.11.1897
« Monsieur E. Munch  Grand Café  Christiania»
MM K 2944. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 24.01.[1897]
«Ich habe mit der Libre Esthétique gesprochen und die Leute sind bereit circa 10 von Deinen Gravüren auszustellen, und zwar»
MM K 2953. Munchmuseet
Brev fra Richard Mengelberg. Datert 15.03.1897
«Umzug und diverse Reisen haben mich in letzter Zeit ganz beschlagnahmt, u. kam ich daher nicht zur Be- antwortung Deiner letzten Zeilen. – Hat sich die Heraus- gabe der Mappe realisiert? Wenn ja, für mich 1 Exemplar, u. bringe es mir mit. – Da wir Dich jetzt erwarten, so bemerke Dir obige Adreße, sie liegt dicht am Zoologischen Garten, nicht»
MM K 3427. Munchmuseet
Brev fra Emil Rudolf Weiss. Datert 27.12.1897
«Sehr oft wollte ich Dir schon schreiben, aber niemals wurde etwas draus. Jetzt endlich komme ich dazu.»
MM K 3444. Munchmuseet
Brev fra Theodor Wolff. Datert 31.03.1897
«Ich bin Ihnen herzlichst dankbar, dass Sie mir gestern geschrieben und mir bei dieser Gelegenheit Ihre Adresse auf’s neue mitge. Ich hatte nämlich Ihre Adresse vergessen und war in der grössten Verlegenheit, weil ich mich nun nicht bei Ihnen für das Bild, das Sie so freundlich waren, mir zu überbringen, bedanken konnte. Ich wollte zu Levin, ihn um Ihre Adresse bitten, kam»
MM K 3721. Munchmuseet
Brev fra Galerie Ernst Arnold. Datert 16.03.1897
« Herrn Edvard Munch.  60 Rue de Seine  Paris.»
MM K 4166. Munchmuseet
Brev fra Marie Embry de Teriance, L'Art Cosmopolite. Datert 26.03.1897
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4169. Munchmuseet
Brev fra Auguste Clot, A. Clot Imprimerie d'Arts. Datert 30.08.1897
«Reçu de Monsieur Munch la Somme de Vingt Cinq frs. pour location de pierres lith.»
MM K 4541. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1897
«Tak skal Du have for Brevet; jeg tænkte strax at svare, men saa havde jeg ingenting at fortælle Dig, saa jeg bestemte mig at vente lidt med at skrive. Heller ikke nu har jeg saa stort. Laura skal tage sig en Tur til Nitedal og være nogle Maaneder hos en Familie, hvis Datter hun kjender fra Frölichs Væveskole. – Tirsdag skal hun afsted, jeg tænker hun skal have godt af det 35 Kr pr Maaned, – hun har Penge selv nu, det er vel trygt og godt. – Senere blir det vel en Tur til Lillehammer.»
MM K 5101. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.01.1897
«ymte om, at der var Haab om at faa det, men saa gik det saa lang Tid hen, før vi fik Meddelse derom, saa vi troede en anden havde faaet det. – Inger tog en af dine Mapper og forærede gamle Grønvold i den Anledning for- di han har været virksom her. – Han havde nok lidt Betænkelighed ved at tage imod den \Mappen/, da hun gjorde det paa egen Haand, – men vi vidste, Du ikke havde imod det. – Nu er jeg ogsaa saa glad for din Skyld. – det har været saa ondt, at Du som har saameget at kjæmpe med, ogsaa skulde have dette paa Dig med Penger at sende til os –      Jeg seer Du udstiller her af Bladene, Rosenkrands-Johnsen udtaler sig forstaaende, vi har endnu ikke været paa Udstillingen.»
MM N 100. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Så gik»
MM N 104. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Han generte sig for de andre Nei ikke den og han la den fra sig –»
MM N 105. Munchmuseet
Notat. Datert 1890–1897
«Han hadde ikke været gla i hende som nu – { … }denne deilige kvinden som ‹vist› var ulykkelig h og så deilig – var gla i ham – og at det var mulig.»
MM N 160. Munchmuseet
Brevutkast til Axel Heiberg. Datert 1896–1902
«ærgre mig derover i { … }det uendelige»
MM N 178. Munchmuseet
Notat. Datert 1896–1897
«To øienbryn vældige og mørke som skoven – der under  …   …  under de lidt trætte øien{ … }låg – to øine i hvis dybde speiler sig himmelens klare lys – som i et kjærn det { … }stille vand under en ås –»
MM N 553. Munchmuseet
Brevutkast til Axel Heiberg. Datert 1896–1897
«{ … }Efter Deres sidste Brev ser jeg at altså De ikke skylder mig noget –»
MM N 815. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1897
« Jeg sender Dig idag 30 kroner da jeg igår har fået en del penger – Jeg tror jeg meget snart får flere så I kan gjøre regning {s … }på m snart at få { … }mer –»
MM N 825. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1897
« Jeg har flyttet og bor nu i et hotel i rue de Seine – Jeg har blot taget et værel{ … }se da jeg jo reiser snart hjem – Jeg har fået mine penger i så små portioner at jeg end{ … }nu intet har kunnet sende – { … }Det blir vel en bedre orden,  …  når jeg kommer hjem – Jeg kommer muligvis til at udgive nogle lithografier – som mulig bringer mig noget ind – Jeg kommer ihvertfald hjem i April – jeg reiser»
MM N 826. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1897
« Jeg er midt imellem Inger og Lauras fødselsdage så jeg nu slår to fluer med et smæk og gratulerer dem begge –»
MM N 827. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1897
« {Jeg}Det er { … }nu midt imellem Ingers og Lauras fødselsdage så jeg slår to fluer med et smæk og gratulerer { … }dem begge –»
MM N 2181. Munchmuseet
Brevutkast til Auguste Clot. Datert 1896–1897
«Veuilles s.v.p. tirer pour commencer les du { … }deux pierres, 50 epreuves chaque unes:»
MM N 2353. Munchmuseet
Brevutkast til Julius Meier-Graefe. Datert 26.6.1897
« Ich bin jetzt in Aasgaardstrand – hier ist wunderbar – und alles ist gut – nur war meine Hoffnung zu den Norwegischen Mäcenaten eine grosze Enttäuschung»
MM N 2354. Munchmuseet
Brevutkast til Julius Meier-Graefe. Datert 1897
«Ich schiecke heute zwei Drucke ab – Ich weisz nicht ob Du was davon ha zu Deiner Mappe haben willst – Glaub nicht, mein lieber, dasz es schlechte Wille meiner{ … }seitens ist – dasz ich nicht früher oder was besseres geschieckt haben – Meine Holz- schnitte sind sehr»
MM N 2355. Munchmuseet
Brevutkast til Julius Meier-Graefe. Datert 1897
«Es freut mir dasz Du es schön hast – in der Nahe d{ … }es Waldes {E}Ich freue mir { … }Euch { … }beide dort in Fruhling zu sehen – Ich arbeite auf  …  verschiedene Holz- schnitte – und werd – Di{ … }ch bald { … }whelche schiecken – Ich  …  Wenn Du farbi{ … }ger Holzschnitte haben ‹wirst›»
MM N 2664. Munchmuseet
Brevutkast til Julius Elias. Datert 11.2.1897
«Min gjæld til Dem tynger mig meget – Jeg må sige Dem at jeg ikke kan ordne den før min hjemkomst – der vil blive i April –»
MM N 3399. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert personL'Aube. Datert 1896–1897
«Je vous remercie de votre { … }lettre très-aimable et j’ac- cepte avec plaisir votre offre {et}ce me sera un grand plaisir de collaborer à votre revue.»
MM N 3400. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Datert 1896–1897
«Avec mille reme{ … }rciements je vous envoy vot{ … }re Photografie et une epreuve de lithografie que j’{e}ai fait – Je vous prier m’es‹{x}c›user que c’est venue si tard – Je {c}l’est gardé dans ‹cet› l’espoir ca faire plus complét –»
MM N 3413. Munchmuseet
Brevutkast til Stéphane Mallarmé. Datert 1897
«J’ai recue votre deux cartes presque le meme temps. Le premier a circulé quelques temps a Paris – Mille remerciements pour les mots si aimable – qui m’a fait tres heureux –»
MM N 3414. Munchmuseet
Brevutkast til Stéphane MallarméAlfred Leon Lemercier. Datert 1897
« Je vous’ aves envoyé avant partir de Paris { … }une plac{ … }que de cink Kommentar preparé pour lithografhi (C’est une tete de femme) Veuilles s. v. p. m’envoyér 20 { … }li{h}thografhies de cette tete – imprimé pour sur papier ordin{ … }aire – Le { … }meme temps vous pouves m’envoyer le cink Kommentar {d}et {deux … }une nouveaux cink Kommentar de le meme grandeur Vous pouves ca envoyer { … }avec { … }remboursement.»
MM UT 34. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1897
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 22. I privat eie
Brev til Johan Rohde. Datert 1897–1898
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 24. I privat eie
Brev til Johan Rohde. Datert 1897–1898
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 33. I privat eie
Brev til Atelier Alfred Salmon. Datert 1.8.1897
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 44. Bibliotheque Nationale, Paris
Brev til Auguste Clot. Datert 22.8.1897
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 45. Bibliotheque Nationale, Paris
Brev til Auguste Clot. Datert 1896–1897
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 46. Bibliotheque Nationale, Paris
Brev til Auguste Clot. Datert 1897
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 47. Bibliotheque Nationale, Paris
Varia. Datert 29.5.1897
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 466 (PN 261). Nasjonalbiblioteket
Brev til Karl Vilhelm Hammer. Datert 1890–1900
« Det er forbasket kjedeligt – men netop nu har jeg ikke meget – derimod må det snart komme – Jeg sender altså først min Bemyndigelse til at underskrive mit Navn –»
Ms.fol. 2071:1:24 (PN 765). Nasjonalbiblioteket
Brev til Edvard Diriks. Datert 1897
«Kom  …  ko et Øieblik hid? –»
PN 895. I privat eie
Brev til Ole Smith Housken. Datert 22.7.1897
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 898. Ukjent
Brev til Agnes Thorsen. Datert 30.11.1897
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 999. Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, Paris
Brev til Stéphane Mallarmé. Datert 2.8.1897
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1000. Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, Paris
Brev til Stéphane Mallarmé. Datert 6.7.1897
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1001. Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, Paris
Brev til Stéphane Mallarmé. Datert 25.3.1897
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1002. Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, Paris
Brev til Stéphane Mallarmé. Datert 30.1.1897
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]