Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 55 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1901, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 27. Munchmuseet
Brev fra Andreas Aubert. Datert 15.12.1901
«Straks jeg fik Deres brev igaar, telegraferte jeg til Dem. De fik det vel straks.»
MM K 225. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Grimsgaard. Datert 26.11.1901
« Herr. Edvard Munch, Kunstmaler.  Hotel Janson.  \(R. Wierchalla)./  Mittelstrasse 53.–54.  Berlin N.W.»
MM K 470. Munchmuseet
Brev fra T. Lund. Datert 12.04.1901
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 720. Munchmuseet
Brev fra Gerhard Munthe. Datert 14.10.1901
«lag. (Man kan aldrig vide hvad En eller Anden kan finde paa – og jeg kunde tænke mig denne Betingelse for Indkjøb af f. Ex. Maaneskinsbilledet.)»
MM K 797. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard. Datert 18.11.1901
«Jeg fik for nogle dage siden en regning fra Hortensbanken om afdrag og renter på din pantobligation. Da jeg ikke kjendte noget til, at du havde lånt nogen penge der, skrev jeg til ban- ken og bad om nærmere oplysninger. Og jeg ser nu, at du i oktbr. 99 har lånt 1000 kr. på en pantobligation i dit hus.      Det er altså til afdrag og renter af denne obligation at de af mig i april iår indbetalte 167 kr. er anvendt.»
MM K 837. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert 05.12.1901
« Harald ber mig skrive og si, at det er besørget baade det med Folke- banken og den anden bank. Han havde ordnet det med renter før Deres brev kom, og i Folkebanken har han sendt de 40 kr. fra Schie. Her lever vi bare bra.      Igaar var vi paa premieren paa Bjørnsons Nygifte og et stykke af fru Edgren.Christensen spilte udmerket, men ellers var det ikke noget videre. – Efterpaa havde vi en hyggelig soupe paa theaterkafeen sammen med Heiberg»
MM K 888. Munchmuseet
Brev fra Fredrik Olsen, Universitetsbiblioteket. Datert [??].[??].1901
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1031. Munchmuseet
Brev fra Olaf Schou. Datert 06.11.1901
«Undertegnede garanterer at Edvard Munchs billede «et Skrig» har verdi af kr. 600. sex hundrede kroner.»
MM K 1045. Munchmuseet
Brev fra Severin Segelcke. Datert 23.07.1901
«Det har vel set ud som om jeg ikke agtede at svare dig.»
MM K 1265. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert 06.05.1901
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1266. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert 25.09.1901
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1421. Munchmuseet
Brev fra Kristiania Folkebank. Datert 28.12.1901
«Ifølge Anmodning fra Hr. Dr. Andreas Aubert har vi de 24de Ds. belaant Deres Maleri med Kr. 550,00 hvilket Beløb er anvendt saaledes:»
MM K 1625. Munchmuseet
Brev fra Ragnhild Bäckström. Datert 03.07.1901
«godt om hende, og jeg kan aldrig være dig nok taknemmelig – du kjendte Dagnys og mit forhold til hinanden og ved hvordan jeg nu lider.»
MM K 2003. Munchmuseet
Brev fra Vereinigung Bildender Kuenstler Wiener Secession. Datert 23.09.1901
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2113. Munchmuseet
Brev fra Max Dauthendey. Datert 17.09.1901
«um ein Wort für Fräulein Larsen sprechen zu dürfen. Nehmen Sie bitte diese Zeilen als nichts anderes als die rein menschliche Bitte um Mitleid für die ärmste Dame. Sie liebt Sie so ergeben und kann jetzt nicht mehr länger ohne Nachricht von Ihnen sein, sie ist krank vor Sehnsucht. Sie wünscht nur ein paar Worte um dadurch wieder etwas Kraft zum Weiterleben zu bekommen. Sie ist in Röken, Frydenlunds Skole, ganz allein und wartet auf ein Lebenszeichen von Ihnen. Lassen Sie sich bitte nicht davon»
MM K 2495. Munchmuseet
Brev fra Otto Hettner, K. F. v. Freyhold. Datert 09.12.1901
« Mon Signor Edvard Munch  \Café Bauer/ Café Grand  Norvège  Christiania  \Berlin
MM K 2928. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 26.11.1901
«Ich freue mich, von dir wieder etwas zu hören u. daß es dir wieder besser geht. Wir werden froh sein, wenn du nach Paris kommst. Ob du aber hier Arbeit findest, ist zweifelhaft. Du kennst ja die Pariser Verhältnisse. Wir haben von den Drucken nichts verkauft. Ich glaube, daß Berlin immer noch etwas besser für dich ist, vielleicht hast du mit deiner . bei Cassirer Glück, ich wünsche es dir herzlich. Laß dich von dem, was ich dir über Paris sage, nicht abhalten, auf einige Zeit wenigstens herzukommen, nur darfst du nicht auf Verdienst rechnen. Wir freuen uns sehr mit dir wieder mal zusammen zu sein, ich habe viel gearbeitet u Maus auch. Es geht mir aber trotzdem ganz leidlich.»
MM K 3484. Munchmuseet
Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-ausstellung und Verlagsanstalt. Datert 17.12.1901
«Ich werde mir erlauben Sie Sonntag vormittags 11 Uhr aufzusuchen.»
MM K 3549. Munchmuseet
Brev fra Harriet Ahlesinger. Datert 22.11.1901
«auf Veranlassung des Herr Malers Rosenberg erlau- be ich mir, Ihnen in meiner feinen, best empfohlenen Häus- lichkeit ein schönes, gut aus- gestattes 2 fst. Vorderzim- mer zur Verfügung zu stellen. Ein gege\n/über liegendes, klei- neres Hinterzimmer, das Herr R. auch gesehen hat, habe ich inzwischen für mich angemessen vermieten kön-»
MM K 3956. Munchmuseet
Brev fra Albert Wenk, VIII. Internationale Kunstausstellung im kgl. Glaspalast zu München 1901. Datert 24.05.1901
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4412. Munchmuseet
Brev fra Vereinigung Bildender Kuenstler Wiener Secession. Datert 01.08.1901
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4493. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.11.1901
«Da vi hørte om den frygtelige Storm, der havde afstedkommet saamange Ulykker, vare vi saa bange for Dig, – men saa fik vi gjennem Nørregaard høre, at Du havde sendt Telegram fra Berlin. – Saa Du undslap ogsaa den Fare. – Tak for Brevkortene. Du er nu igjen kommen paa gamle Tomter; din Adresse er vel»
MM K 4814. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 1901
«ud og taler om \være/ Arbeidet som noget saa godt for sig. Vi ere meget ovenpaa med Penge. – Jeg er aldrig ude, – og ved intet at –fortælle af Interesse; – men saa tygger vi Bladerne, og det er fælt morsomt, – Inger læser jo gjerne høit. Saa holder Laura os med Bøger, og Inger læser om Aftenen, medens jeg arbeider. – Vi følger derved lidt med Tiden. – Nu faaer jeg nok slutte med mange hilsener fra Inger.»
MM K 4987. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 28.06.1901
« veir, kommer tante og Inger og tager mig med til Holmenkol- len en tur.»
MM K 5104. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.02.1901
«Du forundrer Dig vel over at faa Brev fra mig – og har jeg heller intet at skrive om, – men jeg følte saadan Trang iaften til at gjøre det. Jeg har ikke seet Dig siden Julaften paa Lian Station, da vi skulde reise til Frederikstad. Jeg kan ikke sige, hvilken Ulyst jeg havde paa denne Tur,– hvor»
MM K 5343. Munchmuseet
Brev fra Alf Bjercke Farvehandel og Fernissfabrikk. Datert 20.05.1901
«Regning»
MM N 160. Munchmuseet
Brevutkast til Axel Heiberg. Datert 1896–1902
«ærgre mig derover i { … }det uendelige»
MM N 206. Munchmuseet
Brevutkast til Axel Heiberg. Datert 1901–1902
«{I}2 December fik jeg 200 Kr som Forskud på et Billede – (de 400 Kr fik jeg altså ikke) de blev stillet i Udsigt»
MM N 228. Munchmuseet
Notat. Datert 1901–1904
«»
MM N 229. Munchmuseet
Notat. Datert 1901–1902
«»
MM N 832. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1899–1902
«Jeg har nu telegrafisk { … }bedet hendes Svoger komme ned. »
MM N 837. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1900–1901
«Jeg bor paa Holmen- kollen – men vilde helst have to værelser i Nordstrand. Jeg tror den Luften er bedre for mig – Kan I ikke forhøre eder derom – – det må være på { … }Høiden og i Skov. Prisen er det ikke så nøie om da det jo blir billigere end ellers alligevel –»
MM N 838. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 8.3.1901
«Er vel an- kommen og bor i dette Huset –»
MM N 839. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 23.11.1901
« Jeg bor nu  Hotel Jansen  Mittelstrass Kommentare»
MM N 840. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 28.11.1901
« Hotel Jansen»
MM N 841. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1901–1902
« Tak for Brevet – Jeg sender bare noen ord – Jeg har nu et deiligt atelier og arbeider flittigt – Jeg er nu fuld- stændig{ … }t bra for min langvarige Katarrh – og plages ikke længer af Forkjølelser – Ja den Katarrhen var en besynderlig Historie – Den Slags Ting i Lungen tåler jeg nok ikke – så elendig mat jeg blev – { … }Jeg har»
MM N 1102. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 14.12.1901
«I Hotel Me{ … }tropole har jeg hos Portier{ … }en ladet bero Portrættet af Fru Konow – Det er { … }rullet sammen – Vil Du gå indom og ta det med hjem –»
MM N 1103. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1901
« Hvis Du er i Byen vil Du da gjøre mig den Tjeneste at gå op til i den geografiske Opmaaling hvor mine Kobberplader til Raderingerne er opbevarede –»
MM N 1968. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1900 –1901
« Jeg skal snarest sende obligationen og pengene – Jeg havde jo li mangen gang lyst til at snakke om mine affærer men da det er så indviklet og så meget – har jeg ikke havt mod at begynde derpå –»
MM N 2043. Munchmuseet
Brevutkast til Olaf Schou. Datert 1901–1902
«Aubert har skrevet til mig at han troede de vilde la mig få det tilgode – som mit ødelagte Billede skaffet ind ved assurance –»
MM N 2795. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 11.11.1901
«Gravurene ligger i Grands Kiosk – Jeg reiser i morgen og Lev vel til næste Gensyn»
MM N 2796. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 25.9.1901
«Udstillingen Hollændergården Partoutbillet for 2 Personer»
MM N 2797. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 25.9.1901
«Partoutbillett for 2 personer»
MM N 3498. Munchmuseet
Brev til Petersen og Waitz. Datert 14.11.1901
« Jeg har bestilt Trykkeri paa 10 på trykt Japan (fåes hos { … }Andvord) ikke på Hollandsk Papir – Papiret har jeg bedt om afrevet i Kanterne – Vær så snil at trykke samtlige 20 Tryk som er til{ … }bage på tykt Japan – Altså ikke benytte Hollandsk Papir eller tyndt Japan»
MM T 1298. Munchmuseet
. Datert 1899–1917
«Kan det nytte at faa maalb‹undt› et sligt skadedyr af en kritiker – Å nei: rør endelig ikke ved ham – der ryker bare op lopper og lus og andet svineri –»
MM T 1338. Munchmuseet
. Datert 1899–1902
«Enk ‹Skjørteregimentet› eller Den gule Silke eller ‹Kunstens› Have ‹må ikke›  … »
Brevs. 32 (PN 182). Nasjonalbiblioteket
Brev til Andreas Aubert. Datert 1901–1902
« Tak for Telegrammet! –»
Brevs. 32 (PN 183). Nasjonalbiblioteket
Brev til Andreas Aubert. Datert 1901–1902
«Jeg har netop læst at et af mine Billeder er ødelagt – det er vistnok det syge Barn – tilhørende Schou – Det er {s}jo leit – da han var svært glad i Billedet – men vil De kanske si ham snarest at { … }jeg er overbevist om at jeg skal kunne gjøre Kopien om – og den vil blive fuldt så god om ikke bedre –»
Brevs. 32 (PN 184). Nasjonalbiblioteket
Brev til Andreas Aubert. Datert 12.1901
«De kan jo foreslå Olaf Schou efter eget Tykke hvad angår Billedet «Skrig»»
Brevs. 32 (PN 185). Nasjonalbiblioteket
Brev til Andreas Aubert. Datert 20.12.1901
«Tak for Brevet! Jeg ser heraf at det ikke er den syge Pige men det annet Schou tilhørende der er ødelagt – Jeg havde heller seet det var det første Billede – da dette var jeg hvis på at kunne få malt om igjen – medens dette er tabt – og  …  Med sine Mangler anså jeg det for noget af det bedste»
Brevs. 32 (PN 188). Nasjonalbiblioteket
Brev til Andreas Aubert. Datert 1901
«Jeg vil gjerne få Greie på om Schou er villig til at erklære «Skrig» for værd 600 Kr. eller at han i Tilfælde af Auktion vil tage det for denne Pris – Dette blir jo selvfølgeligt ikke Tale om nogen Auktion men denne Erklæring vil kunne skaffe mig  …  nogle Penger, jeg høilig tiltrænger.»
Brevs. 265 (PN 248). Nasjonalbiblioteket
Brev til Frederik Olsen. Datert 24.4.1901
« Hr. Amanuensis  F. Olsen»
Brevs. 265 (PN 249). Nasjonalbiblioteket
Brev til Fred. Olsen. Datert 26.4.1901
«{Jeg}Vil Du si mig om Brevet er kommen afgaarde – Jeg hører Du er sygmeldt – hvordan står det sig? – Jeg drak 5 halve øl i går aftes – blandet med kogt vand så jeg svedet ud meget – men er liderlig slap i dag –»
Brevs. 571 (PN 317). Nasjonalbiblioteket
Brev til Albert Kjær. Datert 22.9.1901
« Hr Underbibliothekar   …  A. Kjær  Universitetet
PN 1058. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Brev til Harry Kessler. Datert 6.12.1901
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]