Inger Munch

Inger Marie Munch (1868–1952)
Norwegian. Munch’s youngest sister. Had her portrait painted by Munch.

Mentioned in the following comments

Letters and letter drafts (not translated) from Edvard Munch to Inger Munch

There are 506 letters and letter drafts for this recipient in the digital archive.

Munchmuseet, MM N 198.    Dated 1909–1926. « Kommentar»
Munchmuseet, MM N 696.    Not dated. «Tak for brevet. Fik det idag da jeg var ifær{ … }d med at sende det indlagte brev»
Munchmuseet, MM N 697.    Not dated. «{ … }Tak for brevet idag. Fik det netop som jeg skulde sende brev indlagte sider»
Munchmuseet, MM N 698.    Not dated. « Tak for brevet. Fik det da jeg var ifærd med at send{t}e indlagte sider –»
Munchmuseet, MM N 750.    Dated 21.11.1890. «Tak for brevet – jeg har fåt tantes fø{ … }rste osså – Tante må ikke snaue a på brevene    jo længere {og}jo bedre – Som du ser befinder jeg mig fremdeles i fangenskab – det går jo altid sagte fremover med min rekonvalencent – Det er intet at være ængsteli for – det er endnu bare en del svaghed tilbage.»
Munchmuseet, MM N 790.    Dated 20.1.1893. «Udstillingen min slutter nu om noen dage hvilket jeg er vel fornøiet med for du kan tænke jeg er kje af billederne mine – Der kommer ialt ind 1800 m – ved entre – men overskuddet blir desværre ikke stort – da udgifterne var frygteli svære – Nu går billederne til Kjøbenhavn hvor jeg har udmærkede betingelser – Jeg havde kunnet håbet at kunne sende mere end de 35 kronerne jeg sidst sendte»
Munchmuseet, MM N 832.    Dated 1899–1902. «Jeg har nu telegrafisk { … }bedet hendes Svoger komme ned. »
Munchmuseet, MM N 1092.    Dated 7.12.1889. «Jeg tænker så på hvor forfærdelig denne tid har været for eder allesammen. Så v{ … }ondt det var for mig at få efterretningen og om {P}papas død  …  så forstår jeg dog at det må ha været endnu værre for eder. Jeg fik ikke vide det før onsdag den 4de altså en dag efter begravelsen. Hertzberg»
Munchmuseet, MM N 1093.    Dated 15.2.1890. «Tak for brevet – jeg trode nok det var noget galt med dere da det varede så længe med brev fra dere
Munchmuseet, MM N 1094.    Dated 5.1890. « Mlle Inger Munch Hauketo, LianKristiania Norwege»
Munchmuseet, MM N 1095.    Dated 31.1.1891. «Jeg fik brev fra Dere igår – Det var da svært hvor Du tjener penger. Er det ved avertissement eller bekjendtskab? – Du skal se det går bra der i Nordstrand – kanske med tantes osså – skjønt det ka muligvis var bedst bare at befatte sig med mosestykker – Et mindre logi var naturligvis at foretrække et til 300 kr. – Tante fløi da som et tørt skind – jeg håbet da f jeg fik de 60 kronene at hun ikke hadde brydd sig om brevkortet – men nu er det godt at ha pengene – Jeg må kjøbe ind malersager da»
Munchmuseet, MM N 1096.    Dated 3.1891. «Du må skrive mig til hver dag hvordan tante har det, – Jeg vilde gjerne være hjemme det er ikke hyggeligt at være så langt væk; – Det er da ubegribeligt hvor vrangt det går – Jeg håber på  …  tantes seige konstitution – så jeg snart får høre hun er bedre – Har hun været uforsigtig?»
Munchmuseet, MM N 1097.    Dated 29.9.1894. « Jeg sender en liden Pakke hvori Nøkkel til mit Atelier – samt Besked. Jeg glemte at be Dig tage vare på et Dokument – nemlig min Kontrakt med Blanche den ligger på Bordet.»
Munchmuseet, MM N 1098.    Dated 29.9.1894. « Jeg har glemt at rømme mit Atelier i Storthinget og he ber Dig gå op og ta med Dig hvad Du synes jeg har Brug for. Nøglen medfølger, og hos Vagtmesteren får Du Besked. Du må si ham at jeg havde så meget at  …  ordne før Reisen og at den kom så hurtig på at jeg glemte at sige ham til. Giv ham 2 Kroner så han kan stelle Værelset istand – Jeg har det meget hyggeligt hos Bæckström»
Munchmuseet, MM N 1099.    Dated 17.12.1894. « Nu gjør I gjengjæld og skriver ikke – {Du}I må skrive og fortælle hvor- dan {i}I har det. Det er vel fuld vinter – h{ … }jemme – her har det heletiden været mild høst – Jeg er meget flittig maler og raderer {–}hele dagen – Jeg ser næsten aldrig landsmænd så jeg lærer vel godt tydsk – Thiis er forresten nu kommet hid – Ligeledes vil Obstfelder komme – Prszybyschewskis er jeg af til samme{d}n med – Prz. har ‹nulig›for pryglet en redaktør der skrev en sjofel artikkel om ham og også»
Munchmuseet, MM N 1100.    Dated 1896. « Tak for {b}Brevet – Jeg fik også brev fra tante igår – Hun spørger hvordan det står til – alt vel og bra! – { … }Det er nu endelig bleven sommer her i Paris –»
Munchmuseet, MM N 1101.    Dated 24.4.1896. «Vil Du gå op til Grosserer H. HolmboePrindsensgade 3og og spørge efter en Mappe Raderinger – Han har nemlig nogle Mapper tilsalgs – Denne Mappe kan Du give Dr. Grøn fra mig (eller fra Dere) En liden Bog som ligger indeni må absolut ikke følge med –»
Munchmuseet, MM N 1102.    Dated 14.12.1901. «I Hotel Me{ … }tropole har jeg hos Portier{ … }en ladet bero Portrættet af Fru Konow – Det er { … }rullet sammen – Vil Du gå indom og ta det med hjem –»
Munchmuseet, MM N 1103.    Dated 1901. « Hvis Du er i Byen vil Du da gjøre mig den Tjeneste at gå op til i den geografiske Opmaaling hvor mine Kobberplader til Raderingerne er opbevarede –»
Munchmuseet, MM N 1104.    Dated 8.4.1902. «Træerne bør være så store som mulige! Gule Plommer»
Munchmuseet, MM N 1105.    Dated 13.8.1908. «»
Munchmuseet, MM N 1106.    Dated 18.3.1913. «Jeg har noen Tydskere i Besøg – jeg maler et Portræt – så jeg har meget at gjøre Skal snart skrive mere»
Munchmuseet, MM N 1107.    Dated 14.9.1926. «»
Munchmuseet, MM N 1108.    Dated 4.1.1921. «Mange gratulationer til fødselsdagen»
Munchmuseet, MM N 1109.    Dated 1916–1926. «Tak for brevet – Jeg kommer vel til at reise Lørdag først til Gøteborg senere til BerlinSchveisz – Det skal { … }bli hyggeli at komme ud når jeg kommer tilbage om 6 ugers tid – og har mer ro på mig – – Jeg fandt et stykke violet uldkjole stykke – det har jeg tidligere kjøbt til brug for alle tre – Jeg havde efter glemt jeg havde det»
Munchmuseet, MM N 1110.    Dated 6.2.1922. «»
Munchmuseet, MM N 1111.    Dated 1923. «Indlagte kupon må Du ta med så får Du i Chr. Bank og Kreditkasse en sparebankbok på 600 6300 Kr – Det er 300 Kr til Jul og så er det 6000 til næste år istedetfor det jeg ellers sender pr. Kvartal – – Sparebankboken kan jo bero hvor den er – »
Munchmuseet, MM N 1112.    Dated 1925. «Vil Du bli med bill bilen og hente noen blomster hos mig {j}Jeg reiser iaften eller imorgen en kort tur til Gudbrandsdalen»
Munchmuseet, MM N 1113.    Dated 31.12.1925. «»
Munchmuseet, MM N 1114.    Dated 1925. «Jeg holder fremdeles på med tænderne og har forøvrigt så meget at gjøre med alverdens mennesker så jeg ikke har kunnet kommet ut – – Jeg blir vel snart foreløbig ferdi og kan muli de en af de allerførste dage komme ut – Da det aligevel kan dra ut lidt så vilde jeg be Dig skrive»
Munchmuseet, MM N 1115.    Dated 1926. «Jeg er ræd for at jeg { … }skræmte jer derute – Vi faar håbe det beste –»
Munchmuseet, MM N 1116.    Dated 2.3.1926. «»
Munchmuseet, MM N 1117.    Dated 3.6.1926. «»
Munchmuseet, MM N 1118.    Dated 1926. «»
Munchmuseet, MM N 1119.    Dated 23.9.1926. « Jeg håber nu om et par dage at kunne komme ud – { … }Det går osså an at fotografere i skyet veir – – Jeg sender snart vinterfrugten»
Munchmuseet, MM N 1120.    Dated 20.11.1926. «»
Munchmuseet, MM N 1121.    Dated 1923. «Jeg havde tænkt at reise ud idag eller imorgen – men det blir kanske først et par dage senere. Jeg har som vanlig meget at gjøre og har fremdeles ubehagelige land{–}greier – – De{g}t vil vel dra ud inden jeg får greiet med frk. Dr Munch {J}Hun har vist osså hat med Laura{ … }s{ … }arm engang at gjøre, så det vilde være rikti om hun fik lidt erkjendtlighed – Kanske Du kunde greie med det og»
Munchmuseet, MM N 1122.    Dated 14.1.1927. «»
Munchmuseet, MM N 1123.    Dated 28.2.1927. «»
Munchmuseet, MM N 1124.    Dated 4.3.1927. «»
Munchmuseet, MM N 1125.    Dated 7.3.1927. «»
Munchmuseet, MM N 1126.    Dated 12.3.1927. «Min adresse er nu  Hotel de Russie – Her er deili nu – Jeg reiser i morgen ud til Onkel P.A. s grav – Muli tar jeg senere en trip til ‹Neapel› – Reiser så hjem igjen – Håber I har det godt      »
Munchmuseet, MM N 1127.    Not dated. «»
Munchmuseet, MM N 1128.    Dated 25.4.1927. «»
Munchmuseet, MM N 1129.    Dated 1.10.1927. « Jeg { … }reiser nu til Køln og vil derfra til Paris for en kort tid –»
Munchmuseet, MM N 1130.    Dated 19.10.1927. « Jeg er nu tilbage igjen og skal komme ud en dag – Håber ‹I› lever vel»
Munchmuseet, MM N 1131.    Dated 10.11.1927. «»
Munchmuseet, MM N 1132.    Dated 27.10.1927. «Tak for brevet og de udmærkede fotografier – Det er morsomt at kunne ha slige erindringer om de steder {man}Du har været –»
Munchmuseet, MM N 1133.    Dated 19.11.1927. « Det lithografi Du tog ut er ikke på Japan der ansees finere – Men ser det andre flottere ut så kan Du jo la ham få det men da må Du skrive at det ikke er på Japan»
Munchmuseet, MM N 1134.    Dated 21.11.1927. «»
Munchmuseet, MM N 1135.    Dated 1927. « Tak for brevet – Det undrer mig ikke at Du ikke taaler selskab. Jeg har ikke været ute og spist middag hos noen i 15 år – Vi er afvent dermed – Lidt Små ture som til Åsgaadstrand tror jeg er bra – men {s}ikke for anstrængende spadserture er bra – Man kommer væk fra alt man har at tænke på hjemme»
Munchmuseet, MM N 1136.    Dated 23.6.1928. «»
Munchmuseet, MM N 1137.    Not dated. «Hjertelige gratulationer til fødselsdagen { … }og mange hilsener til begge»
Munchmuseet, MM N 1138.    Dated 23.1.1928. « Tak for de udmærkede fotografier – Vi skal snakke om at sende sammen hver jul til Andrea og børnene – Jeg får specielt om julen ingen tid tilovers – Vi kan jo sende for en 100 kr. til Andrea og 100 \kr/ til børnene – Jeg skal se om jeg»
Munchmuseet, MM N 1139.    Dated 1929. « Tak for det nydelige fotografi – Sender idag to kasser æbler til jer og kaptein Mangård med «Godt nytår». Har svært meget at stå i takkebreve for gratulationer og e{n}t forfærdeli mas med skatteberegning – Så blir der stor grafisk udstilling af af mine ting i Stockholm i Nationalmussæet – Jeg får besøg af en musæumsmand \om/ nogle dage og får meget at gjøre både med ham og med at udta gravurer –»
Munchmuseet, MM N 1140.    Dated 1925–1930. «Jeg sender Eder 5000 kr istedetfor de 2000 kr pr. År jeg lovet at Eder – extra»
Munchmuseet, MM N 1141.    Dated 23.10.1931. «»
Munchmuseet, MM N 1142.    Dated 1930. «Vi har sommeren for os men de{t}n må vi benytte os af – og uten at behøve ‹forivrre› sig i tide se efter – Det er ikke heldi    nu som for et år siden at vente til flyttetiden da alle har i tide leiet – så I får dårlig og dyr leilighed»
Munchmuseet, MM N 1143.    Dated 1931. «NoteEn av de siste dage min tante levet kom chauffør Tidemann op med denne seddel. Min bror satt nede i bilden. Han skrev dette i hast.»
Munchmuseet, MM N 1144.    Dated 19.5.1931. «NoteTantes begravelse      1931.»
Munchmuseet, MM N 1145.    Dated 1931. «Jeg var på Gardermoen i dag og så på gamle tomter – Jeg var på gården Sundby hvor jeg kunde erindre to steder jeg havde set som 3 års gut –»
Munchmuseet, MM N 1146.    Dated 1910–1926. «Tak for brevet – Jeg syns Du burde bli så længe som muligt på Godthaab –»
Munchmuseet, MM N 1147.    Dated 1930. «Hvis Du mener jeg kan være til nytte med noget hos Eder er jeg nu så bra at jeg nok kan komme ut en kort stund – Da men doktoren mener jo at jeg helst i længere tid må leve i stilhet herute.»
Munchmuseet, MM N 1148.    Dated 1932. «Jeg havde beregnet at Du  …  skulde ta lidt af Din kapital –»
Munchmuseet, MM N 1149.    Dated 1932. «Tak for Akerselven – Den ser jo udmærket pen ut – Gratulerer med den og med succesen»
Munchmuseet, MM N 1150.    Dated 1932–1933. «Du har aldrig kommet Dig så godt noensteds som på Godthåb Om maten er lidt dårlig er det en mindre ting – Hovedsagen er at Du hos de snille mennesker føler Dig tryg – Det er bare godt at Du kjeder Dig. – Det er nødvendigt forat for Dine nerver –»
Munchmuseet, MM N 1151.    Dated 12.12.1932. «Frøken Inger Munch Godthaab Rekonvalesentshjem Bærum»
Munchmuseet, MM N 1152.    Dated 8.11.1926. «»
Munchmuseet, MM N 1153.    Dated 12.2.1933. «»
Munchmuseet, MM N 1154.    Dated 18.2.1933. «Send Carl en blomst fra mig så er Du snil – Det kunde kansk være hyggelig at få den damen en kort tid – men bind Dig ikke»
Munchmuseet, MM N 1156.    Dated 12.1933. «Jeg ønsker Dig et riktigt godt nytaar og takker for det gamle»
Munchmuseet, MM N 1157.    Not dated. «Det er vel ikke så { … }lite vask hos Dig – Du lar vel et vaskeri vaske for Dig»
Munchmuseet, MM N 1158.    Dated 1933–1934. «Over Nytår kunde jo Du og Din hushjælp ta en 14 dages tur til Aasgaardstrand og m bo i min leilighed der – Du kan da se hvor hyggelig den lyse leiligheden er og Du kunde prøve på at få en lignende nærmere byen – Jeg vil skaffe mig noen møbler til leiligheden»
Munchmuseet, MM N 1159.    Dated 1933–1934. «Når Du må ha en kvinne i huset så bør Du absolut heller ta Godthaab eller et annet Sanatorium Godthaab er vist det allerbeste Du kan få og det er blot et kvarters tid med bil fra mig – Så må Du ha en første- klasses telefon – med Din svage hørsel må Du ha den til hjælp.»
Munchmuseet, MM N 1160.    Dated 1933–1934. « Det var leit at Carlva er blit dårli – Vi får håbe det går godt – Tak for brevet – Jeg fik brev fra Electrolux hvor det meddeles mig at de kan skaffe et tillægsapparat for 180 kroner der gjør Dit apparat lydløst – Jeg tror dog at det er fornuftigere at ha et litet elektrisk apparat – Det koster bare 20 kr mer – Vi får tænke på det – Jeg kommer imorgen eller snarest»
Munchmuseet, MM N 1161.    Dated 1933–1934. «Det er jo klart at Du nu må ha fuld ro i lang tid Du skulde jo havt mer ro i disse år med Dit dårlige øie og Dit tilfælde i kjæven – Så hørselen – Det har vært altfor uroligt for Dig og det har git forfaldet Dig megen lidelse –»
Munchmuseet, MM N 1162.    Dated 3.1.1934. «Nu be{ … }gynner det at minke med brevene og jeg vil få mer ro – Det var morsomt at komme i forbindelse med venner og mange gamle venner her og i utlannet – men der er jo besværligt at skrive især mer oficielle taksigelser –»
Munchmuseet, MM N 1163.    Dated 21.1.1934. «Vi skal nok snart finde ud hvormeget og hvor vi skal livrente os – Kanske 20,000 kr er det rigtige – Så har Du obligationer – { … }Jeg skal undersøge hvor det er sikrest at livrente sig –»
Munchmuseet, MM N 1164.    Dated 22.1.1934. «Takk for billedet. Det lille usignerte billede kan Laura \B./ nok ikke få stort for – Jeg skal se om jeg kan skaffe hende et lidet billede i stedet Det måtte være en liten akvarel –»
Munchmuseet, MM N 1165.    Dated 5.7.1934. «Tak for brevet    Jeg fik min katarrh igjen dernede og reiste så for et par dage hid på Ekely – Jeg kommer straxi dag ned forat prøve at få arbeidet på det store Aula- billede Kommentar jeg har holdt på med dernede i 18 år – Mine katarrher får jeg let igjen nu men de går jo snart over – Jeg vil om en tid prøve Lill indlandsluften – Lillehammer ‹Våge› eller { … }annet sted»
Munchmuseet, MM N 1166.    Dated 11.10.1934. «Det er både en delikat og vanskelig sag med  … \Andrea/ men det er nu intet at gjøre ved det. Det er nok en skuffelse for hende men hun er forberedt i lang tid på sagens tilstand og hun har planmæssig villet sætte det gjennem og nu vilde \hun/ ta mig med overrumpling –»
Munchmuseet, MM N 1167.    Dated 3.2.1934. «Hjertelige lykønskninger til fødselsdagen»
Munchmuseet, MM N 1168.    Dated 14.11.1934. «»
Munchmuseet, MM N 1169.    Dated 1933–1935. «Det er vist bra at Du prø får den damen til selskab og hjælp en tid. Jeg kjenner hende jo ikke og kan ikke dømme om hende – Jeg mener bare man må være forsikti så man ikke bliver fast hængende ved en –»
Munchmuseet, MM N 1170.    Dated 1933–1935. «Takk for brevet – Det er try trykt at vide at Du er kommen i god havn. Jeg har nu endelig idag fåt klaret forsendelsen til Amsterdam så jeg håber nu i længere tid at hvile godt ut –»
Munchmuseet, MM N 1171.    Dated 18.11.1912. «Jeg har kjøbt en liden Diamantring til 48 Kr til Andrea – {j}Jeg reiser nu til Göteborg så {og}jeg kommer først igjen om 8 Dage så Jeg vilde bede Dig opgive Andrea’s adresse til Juveler AndersenKongensgd – eller Kirkegaden hvor den ligger betalt – Andersen vil så sende den –»
Munchmuseet, MM N 1172.    Dated 1934 . «Du kommer Dig vel godt nu i det deilige veir – Det samme er tilfælde med mig – Det er hyggeligt med Akerselven Den vil altid skaffe Dig fornøielse og blir ikke aflægs»
Munchmuseet, MM N 1173.    Dated 1934 . «Kloumann har fåt det med at mase – Han vil vite Din adresse. { … }Kan Du ikke skrive den til ham og hilse – Han har skrevet noget og vil kanske sende Dig det – Det kan kanske være morsomt at ha –»
Munchmuseet, MM N 1174.    Dated 1.1934. « Du må ikke tro annet end at det har glædet mig overordentlig al elskværdighet der er vist mig»
Munchmuseet, MM N 1175.    Dated 1934. «Skovforvalter O. Bugge i Kongsberg var hos mig og ba om noen udtalelser fra den frygtlige skjæbne at bli gjort umyndig – D{ … }et  …  er lige over påsken at denne dom endelig stadfæstes efter 1 års umyndigheds gjørelseumyndiggjørelse»
Munchmuseet, MM N 1176.    Dated 1934–1935. «Jeg tænker at jeg skal bringe blomster til gravene p både i Oslo og på Nordstrand»
Munchmuseet, MM N 1177.    Dated 1934–1935. «Tak for brevet. Det er leit at Du er dårli.»
Munchmuseet, MM N 1178.    Dated 1935. «Det ser ut til at det går bra med Sigerfjordfolket Gutterne går på skole i Eidsvold og selv lever de nok vel – Jeg fik et venligt og brev fra Andrea som viste at hun forstår at det nu er bedst at gjøre gode miner miner»
Munchmuseet, MM N 1179.    Dated 2.2.1935. «Hjertelige lykønsk- ninger til dagen»
Munchmuseet, MM N 1180.    Not dated. «Tak for kortet. Kaarbø sat hos mig netop som kortet Dit kom – Det b ser nokså bra ut deroppe – Der undgik vi en svær fare da vi aflædet ang angrebet fra nordhæren –»
Munchmuseet, MM N 1181.    Dated 1935. «Takk for brevet – Du finner nok ut hvordan Du skal indrette Dig – Her omkring Oslo er det deili  …  nu alle er bortreiste Det er godt Du har stedet i Munkeengs- veien til Du finner et der passer bedre.»
Munchmuseet, MM N 1182.    Dated 1935–1936. «Takk for brevet – Det er bra Du kommer Dig»
Munchmuseet, MM N 1183.    Not dated. «Da jeg  …  før jul har brug for leiligheden i Aasgaardstrand så er det ikke godt at Du reiser bor i denne nu – Det kan bli morsomt at prøve den for Dig over nytaar for k kortere tid sammen med Din hushjælp – Det vilde vel være bedst på vårkanten.»
Munchmuseet, MM N 1184.    Dated 1935. «»
Munchmuseet, MM N 1185.    Dated 1935. «Det er leit med gigten – Kan Du ikke ta noen bad med furunålsextrakt i    Du får det på  …  apotheket Du bør holde sengen en halv time efter»
Munchmuseet, MM N 1186.    Dated 1935. « Takk for brev»
Munchmuseet, MM N 1187.    Dated 9.10.1935. «Det er et triveligt hotel Du har. I længden vil det jo ikke gå aligevel Det var jo bra i mange måder hos fru Seeberg og Du har jo boet der længe – Men der vil kunne findes en leilighed med lysere og hyggeligere værelser – Du vil kunne få en leilighet på 2 værelser, pikekammer og kjøkken billigere end hos fru Seeberg
Munchmuseet, MM N 1188.    Dated 1930–1940. «Det er sa megen elendighet i verden { … }så vi må prøve at ta en slig  …  sag som denne med ro. Vi har let for at ta alting for tragisk. Nu er jo foreløbig faren overstået og vi har bare at være forsigtig så vi ikke kommer op i nogen forpligtelse –»
Munchmuseet, MM N 1189.    Dated 1933–1934. «Sommeren er ikke netop den bedste for nerverne – Det sa osså vor far – Det er jo da mer uro over alle mennesker – Jeg tror ikke det er bra for Dig alene at reise på dampskiber eller jernbaner – Hvis Du havde lyst på en 8 dages tid hos Helene så kunde jeg reise med Dig i bil – Bedst var det»
Munchmuseet, MM N 1190.    Dated 1934. «Vi skal nok få greiet det på Søndag om vi end ikke får gjort ordentlig selskabs anretning denne gang –»
Munchmuseet, MM N 1191.    Dated 1930–1940. «Det er morsomt at Du har så meget at beskjeftige Dig med Du har fotografering og musik og maling – De sidste billeder var det bedste Du har malt –»
Munchmuseet, MM N 1192.    Dated 16.7.1934. «»
Munchmuseet, MM N 1193.    Dated 1930–1933. «Det var godt Du reiste til Godthaab – Det var nødvendigt at { … }ta mer hensyn til Dine forkjølelser. Jeg vet med mig selv hvordan det angriber nervesystemet – Bli så længe Du orker på det deilige og så sunde Godthaab –»
Munchmuseet, MM N 1194.    Dated 1930–1940. «Jeg er forbauset over hvordan Du tar en slig forkjølelse eller influenca uforsikti – Det er forbausende at Du ikke blev dårligere»
Munchmuseet, MM N 1195.    Dated 1930–1940. «Jeg håber Du er bedre i benet – Har Du prøvet furunålsbad?»
Munchmuseet, MM N 1196.    Dated 1930–1940. «Jeg kom igår fra nogle hyggelige dage i Aasgaardstrand Jeg fik høre at Andrea havde været ute og var meget ivrig forat snakke med mig – Jeg forstår nok hvorfor – Som forholdene er og da hun så tydeligt har vist sin hensigt er det intet annet at gjøre for mig end at holde mig helt væk »
Munchmuseet, MM N 1197.    Dated 1935–1936. «Det vilde det være rigtigt godt om Du kunde få en hyggeligt liten leilighed med Dine møbler på sin plads – Jeg synes strøget om Kirkeveien er udmærket –»
Munchmuseet, MM N 1198.    Dated 4.2.1936. «Mange hjertelige gratulationer til Din fødselsdag»
Munchmuseet, MM N 1199.    Dated 1936. «Det er ikke vanskeligt at ordne det med Andrea nu det første angreb er over – Hun vet osså at det er det bedste for hende at stå sig godt med os. Jeg kan nok engang hjælpe hende igjen – Det forstår hun –»
Munchmuseet, MM N 1200.    Dated 20.9.1936. «Det ordner sig nok. Med de 4000 kr. som jeg forhåbentlig kan fortsætte med at sende vil famAndrea ha nok til at la guttene få opholde sig i sydlige Norge. Det blir vel nu rigtigt – Jeg har sendt 1200 kr til Kaarbø til sanatorium for Einar –»
Munchmuseet, MM N 1201.    Dated 21.9.1936. «Det var jo elskværdighet når Andrea og Johanne besøgte Dig – Men nok osså en tanke på at få Einar placeret og på vestlandshusets realisering Det er vel menneskeligt.»
Munchmuseet, MM N 1202.    Dated 6.11.1936. «Tak for brevet – Det er kjedeligt med det pinsomme øietilfælde og vi får håbe det endeligt gir sig»
Munchmuseet, MM N 1203.    Dated 1936. «Tak for brevet! Ja det er nok noe af hvert fra den kanten –»
Munchmuseet, MM N 1204.    Dated 1936. «Det er klart at Du nu først og fremst i lang tid holder absolut ro – Du havde formegen uro på Dig i disse år da Du havde Øret og Øinene og betændelsen at plages med – Det må have været en stor lidelse for Dig og den er blit i høi grad forværret ved uroen –»
Munchmuseet, MM N 1205.    Dated 1930–1940. «Andrea gir sig vel ikke – Datteren kommer ind til høsten og så kommer ved de g to gutter igjen – og så tilslut alle – I Bergen skulde de været hvor de har sine forbindelser –»
Munchmuseet, MM N 1206.    Dated 1936. «Det skal bli morsomt at høre hvordan det går med leiligheten Det er kanske af de mest og bedst udstyrede leiligheder i byen og { … }beliggenheten kan ikke være bedre. Pekuniært vil det nok greie sig når vi nøiagtig beregner hva vi har at rutte med med – Vi kan begge bli leve mange år til og vi sørge for at vi ikke lider nød når vi blir rigtig gamle – Det greier sig alt bra –»
Munchmuseet, MM N 1207.    Not dated. « Tak for brevet Det er bra at Du får hvile en stunn på Godthaab – Jeg har blit bedre efter det slemme ma{ … }vesjau»
Munchmuseet, MM N 1208.    Not dated. «»
Munchmuseet, MM N 1209.    Dated 1936. «Takk for brevet. Når det er dårligt veir så kan Du nok bli værre i katarrhen – Nu blir det vel bedre med veiret –»
Munchmuseet, MM N 1210.    Dated 1937. «Andrea kan ikke vente at jeg forholder mig anderledes end jeg gjør – Hun skulde have hørt på mine indstændige forklaringer om mine pengeforhold –»
Munchmuseet, MM N 1211.    Not dated. «»
Munchmuseet, MM N 1212.    Dated 1934. «»
Munchmuseet, MM N 1213.    Dated 1937. «Når jeg tiltrods for de vanskelige tider tilraader Dig at beholde leiligheten er det af disse grunne:»
Munchmuseet, MM N 1214.    Dated 1937. «Kunsthandler Tandberg ringte op til mig idag og fortalte at på baksiden af mit gamle billede «Pike lægger i ovnen» havde han ladet bortskrabe et farvebelæg og der var kommet frem tre udmærkede kvinnehoder – Jeg gik op til ham og til min forbauselse viste det sig at jeg havde malt tante 3 gange. { … }Det var aldeles udmærkede portrætter {–}og jeg syns de ligner udmærket – Jeg sender fotografierne Du kan gå op til Tandberg og se på billedet – Han har kunstsalon – i Brambanis gård Karl Johans gd. 27 2den  …  etage – Du går op fra Karl Johan»
Munchmuseet, MM N 1215.    Dated 1937. «Tak for brevene    Det er bra at kom Dig fra den svære sjau –»
Munchmuseet, MM N 1216.    Dated 1938. «Jeg sender noen æbler – Der har været folk med kunstskjøn der har set på Dine billeder hos mig. Blandt annet Thiis – De har især funnet det største som Du sidst sendte godt – Det har v …  farver og linjeføring»
Munchmuseet, MM N 1217.    Dated 2.1.1938. «Tak for nytårshilsener og det pene kortet Du har malt –»
Munchmuseet, MM N 1218.    Dated 5.1.1938. «Mine hjertelige gratulationer i anledning fødselsdagen. Det  …  kommer lidt sent men jeg har havt forskrækeligt meget at stå i.»
Munchmuseet, MM N 1219.    Dated 10.3.1938. «Hvormeget skal jeg betale for de to blomsterbuketter til Nørregaard og til Alfild? Hvor skal jeg sende pengene»
Munchmuseet, MM N 1220.    Dated 22.12.1938. «Mange gode ønsker til jul og nytår og takk for det gamle år.»
Munchmuseet, MM N 1221.    Dated 1938. « Det existerer ikke noget «Munch mussæum». Rolf Stenersen kjøbte i flæng billeder af mig og 50 andre malere og ga det til Aker som musæum – Han kaldte det «Munch mussæum» da det hørtes flottere ut – Jeg protesterte i avisen – Dette foretagende vil kunne forhindre, at det kunde realiseres hva jeg muligvis kunde få istand: Et virkeligt mussæum af mine billeder – Stenersens plan er foreløbig henlagt»
Munchmuseet, MM N 1222.    Dated 1938. «Du skal gå op til kunsthandler TandbergKarl Johans gade 27 2den etage Brambanis gård – Du vil som jeg bli overrasket over hva de{ … }r kom frem efter afskrabningen af malingen på baksiden af et gammelt billede Billedet var «piken lægger i ovnen» Der kom frem 3 udmærkede por- trætter af tante – De er svært lig‹{t}e› hende og dertil udmærket pene –»
Munchmuseet, MM N 1223.    Dated 1938. «Thiis var hos mig og sa at han vilde se op til Dig – Jeg viste ham Dine billeder og han fandt som jeg at Du havde har farvesans og dekorativ sans –»
Munchmuseet, MM N 1224.    Dated 1930–1940. «Tak for billederne – Som jeg skrev til Dig synes jeg at Du har farvesans og det er jo morsomt at det glæder Dig at male –»
Munchmuseet, MM N 1225.    Dated 1939. «Tak for brevet og fotografierne maleren T. kan nok være bli I sin tid malte jeg hans portræt to gange. Det ene solgte han til Stenersen for 8000 kr ifjor Han var søn af en formuende slagter men var meget gjerrig og han nægtet mig dengang et lån på en krone – Vi pleiet alle at hjælpe hinanden med slige småtterier»
Munchmuseet, MM N 1226.    Dated 2.1.1939. «Mine hjerteligste lykønskninger til fødselsdagen»
Munchmuseet, MM N 1227.    Dated 1939. « Takk for brevet Vi har jo fåt pust nu efter den sørgelige fred for Finland – Du får da mer tid til at ordne alt –»
Munchmuseet, MM N 1228.    Dated 4.1.1940. «Takk for brevet – Det  …  var intresant at læse familiebrevene – Jeg har fåt hilsen fra Sigerfjord og alt står vel –»
Munchmuseet, MM N 1229.    Dated 21.4.1940. «Det er morsomt at Du kan meddele Dig så godt i telefon osså sende piano- spil – Nu kan jo ikke alt godt forståes af Din tale – Jeg var ved vasken da Du ringte – Jeg skal prøve en annen gang at høre Dit spil –»
Munchmuseet, MM N 1230.    Dated 1.1940. « Takk for brevet –»
Munchmuseet, MM N 1231.    Dated 1940. « Det ordnet sig jo aldeles udmærket den første gangen Du var hos mig – Det kan vi takke frk Due for – Hils hende og tak fra mig.»
Munchmuseet, MM N 1232.    Dated 1940. « Det var så hyggeligt at være sammen på panikdagen efter flere års forløb – Det skal frk. Due ha tak for – Det var leit at jeg havde det så travelt da Du»
Munchmuseet, MM N 1233.    Dated 22.4.1940. «»
Munchmuseet, MM N 1234.    Dated 4.1940. «Jeg trodde Du var i Asker. I Kringkastningen hører jeg at man ikke skal evakuere efter den tyske kommandants bestemmelse.»
Munchmuseet, MM N 1235.    Dated 21.12.1940. « Jeg ønsker Dig en rigtig god jul. Jeg haaber at en blomst bestilt i Eitzens blomsterforetning er kommet Der er meget sommel i foretningerne nu – Jeg har betalt for 3 kranser til gravene – Jeg sa at Du kunde ordne med disse på bedste måte. Til Nordstrand måtte bestilles  …  bil – Skal jeg ikke betale noget til gravenes bevaring? Skriv herom –»
Munchmuseet, MM N 1236.    Dated 1940. «Nu til dags må man jo være forberedt på noe af hvert og det  …  var best at bli klar over hvordan man skal ordne sig –»
Munchmuseet, MM N 1237.    Dated 31.1.1941. « Tak for kortet. Jeg fikk ikke svar på hva jeg spurte om med hensyn til gravene. Jeg vilde vide om alt  … var sikret så der ikke var fare for at de skulde tages og  … hvordan det forholdt sig med hensyn til leien leien – Hvordan er det med gravkonen»
Munchmuseet, MM N 1238.    Dated 25.2.1942. « Sorgenfrigt 1 Oslo»
Munchmuseet, MM N 1239.    Dated 13.6.1942. «Jeg mener at Du er i en stor misforståelse når Du tror at Du vil greie Dig bedre når Du flytter in i en mindre leilighet. Jeg har forklaret Dig min mening om sagen. Jeg mener tværtimot at Du i Din leilighet vil kunne greie Dig bedre end i noen mindre leilighet da den er så særlig god og har slige store fordele at Du lettere kan undvære mangt og meget –»
Munchmuseet, MM N 1240.    Dated 3.7.1942. «Det var i tilid til at jeg havde betalt Din husleie i 5 år at med de 10,000 kr jeg havde sat i en bankbok at jeg lod mine årlige pe{ … }ngeforsendelser ophøre da Du fik Din nye leilighet.»
Munchmuseet, MM N 1241.    Dated 10.7.1942. «Tak for brevet»
Munchmuseet, MM N 1242.    Dated 20.7.1942. «Takk for brevet og det gode fotografi Jeg skal se at få ordnet med betalinger til gravene –»
Munchmuseet, MM N 1243.    Dated 1942. «Jeg sender lidt af hvert af mat – Fiskepølsen må spises de første par dage ellers blir den smagløs – Det er noen æbler lite men g{ … }odt.»
Munchmuseet, MM N 1244.    Dated 1942. «Tak for brevet. Ja det var en lei vinter og vår og det { … }tog på  … ‹Katarrh›»
Munchmuseet, MM N 1245.    Dated 31.7.1942. «Jeg har havt mange vanskeligheter med folkene mine i dette år – Nu har det osså vært ugreie med min hushjælp – De vet at de nu er eftersøgte og kan tjene godt. – { … }Hun vilde reise { … }men jeg har ordnet det ved at lægge lønnen på Hun får nu 150 kr måneden – Ja det er vældige summer jeg nu betaler forat ha den nødvendige hjælp herude Det er inflation med hensyn til arbeidshjælp  …  og når det gjælder at skaffe sig luxussager og matvarer utenom rationeringen – Men ikke når det gjælder de almindelige nødvendighedssager, der er rationerte. Ja så brændsel – er dyr.»
Munchmuseet, MM N 1246.    Dated 1942. «Hermed lidt af hvert Jeg har længe mest levet af haven – Kua melker ikke længer. Den skal ha kalv –»
Munchmuseet, MM N 1247.    Dated 14.8.1942. « Sorgenfrigt. 1 Oslo»
Munchmuseet, MM N 1248.    Dated 6.8.1942. «Takk for brevet og for at Du vilde hjælpe mig med indkjøb af fisk. Men det er helt unødvendig da jeg er blit lei af fisk. Den er mest dårlig og virkeli god fisk som torsk, makrel og lax er jo ikke at få – Jeg har nu fåt grøntsager og de er så gode om våren»
Munchmuseet, MM N 1249.    Dated 1.9.1942. «Tak for brevet! Jeg har osså stadige forkjølelser der forværrer min konstante katarrh i hals og bronchies»
Munchmuseet, MM N 1250.    Dated 5.9.1942. «Det blev ringt op fra Cappelens forlag i anledning «Akerselven»    Han kunde vist sælge noe af den – Han ringer til Dig – Han vilde vist ha et hefte til at forevise –»
Munchmuseet, MM N 1251.    Dated 13.9.1942. «{ … }\Tusen/takk for {}\tilbudet/{om}\om/{strømper}\strømper/ {men}\men/{jeg}\jeg/{er}\er/{godt}\godt/{forsynet}\forsynet/{med}\med/{tykke}\tykke/{uldstrømper}\uldstrømper/ {og}\og/{jeg}\jeg/{ … }\mener/ … at det er heldi at { … }\bruge/{den}\stadig/{samme}\samme/ {tykkelse}\tykkelse/{om}\om/{ … }\vinteren./Det vilde være at sløse med det kostbare og nu skjelde uldgarn»
Munchmuseet, MM N 1252.    Dated 1933–1939. «Tak for brevet og fotografiet – Det er da godt at Du har såmegen beskjæftigelse der intresserer Dig»
Munchmuseet, MM N 1253.    Dated 7.12.1942. «Det var noe som jeg vilde spørge Dig om. I våres døde fru Nini Roll A{ … }nker gift med den bekjendte seiler og båtbygger Johan Anker»
Munchmuseet, MM N 1254.    Dated 1942. «Du må ikke undre { … }Dig over at A. skriver i rørende ordelag – Det gjælder milioner –»
Munchmuseet, MM N 1255.    Dated 1942. «Det blir slagtet en spædkalv herute – Jeg sender Mandag et stykke af den – Du får de{n}t ved 1–2 tiden.»
Munchmuseet, MM N 1256.    Dated 1942. «Ja nu er den stakkels kalv slagtet. Det var en så fuldkommen vakker kalv Den fik leve 14 dage – Det var ikke hyggeligt. { … }Nu sendes der altså et et stykker af den og det får bli Dig en god ret – Det er ikke annet end naturens gang. Så er det  …  noen æbler. Det er ikke mange i år og jeg må gi fra mig  …  endel»
Munchmuseet, MM N 1257.    Dated 2.10.1942. «Jeg sender noe af markens grøde. Det blev alligevel noe grøntsager så dårlig det så ut – Æblerne er vel kanske ikke fuldmodne men Du kan jo la dem ligge – Når kjærnen er mørk så er de nok gode at spise.»
Munchmuseet, MM N 1258.    Dated 1942. «Hermed lidt af hvert – Næste måned blir det vel fisk at få»
Munchmuseet, MM N 1259.    Dated 1942. «Du må ikke undre Dig over at A. skriver i ømme ordelag til Dig – Det gjælder jo millioner»
Munchmuseet, MM N 1260.    Dated 1940–1944. « Hvordan har Du det i dette evindelige fugtige mørke veiret – Det er ikke heldigt for os katarrh mennesker.»
Munchmuseet, MM N 1261.    Dated 11.1942. «Burde Du ikke forhøie prisen på «Akerselven»? Du burde osså kanske ikke sælge alt ut? Akerselven blir ikke forældet Den vil altid stige i interesse»
Munchmuseet, MM N 1262.    Dated 1942. «Takk for brevet – Det er nok godt for Dig at ta en ordentlig hvilekur – Det er morsomt med «Akerselven»    Den vil altid holde sig og blir ikke forældet –»
Munchmuseet, MM N 1263.    Dated 4.2.1943. «Mine hjerteligste lykønskninger til fødselsdagen»
Munchmuseet, MM N 1264.    Dated 24.2.1943. « Frøken Inger Munch Sorgenfrigt. 1 Oslo»
Munchmuseet, MM N 1265.    Dated 24.2.1943. «Jeg har funnet noen interesante kladder til brev angående Andreas på Hadsel og Andrea»
Munchmuseet, MM N 1266.    Dated 2.3.1943. «Takk for brevet – Det er leit at Du er nedfor efter h{ … }æsheten – Du må ikke t{ … }a alt for meget på Dig – { … }Du kan føle Dig aldri så bra så er jo årene der og Du har ikke så meget at stå imod med»
Munchmuseet, MM N 1267.    Dated 26.3.1943. «Hermed noe fisk. Jeg har desværre ikke annet at sende. Æbler er for lang tid siden slut med –»
Munchmuseet, MM N 1268.    Dated 3.4.1943. «Jeg hol\d/t netop på med et brev til Dig om et og annet da jeg la det tilside fordi jeg fik tale med en mand der havde set «Akerselven» udstillet hos en bokhandler.»
Munchmuseet, MM N 1269.    Dated 24.4.1943. «Tak for påskeønsket –»
Munchmuseet, MM N 1270.    Dated 21.7.1943. «Takk for brevet 26-7-43»
Munchmuseet, MM N 1271.    Dated 20.10.1943. «Der var mange gode og svært interesante breve fra tante i den kassen jeg fandt»
Munchmuseet, MM N 1272.    Dated 23.10.1943. «Jeg håber Du har sluppet høstforkjølelsen – Jeg har hat ube- hagelige mindelser af den – October var ellers ikke så værst men ellers har det været et leit vær – Slimet sætter sig osså hos mig fast i kanalerne fra næsen til øret og nedover halsen – Jeg mærker nok på høselen hørselen jeg osså»
Munchmuseet, MM N 1273.    Dated 1943. «Det er kjedeligt at jeg ikke lidt før har kunnet sende Dig poteter – Jeg hører der har været svær mangel i byen herpå – Før var det kulde der forhindret mig ‹o›g i de sidste vår …  dage har jeg havt så overstadig meget at tænke på – Det er vårå{ … }nn og er nødt til at stelle med jorden – Jeg håber Du trives»
Munchmuseet, MM N 1274.    Dated 1940–1944. « Tak for brevet Det var leit at Du atter fik forkjølelse – Det har nok voldt større skade på folk kjældergangen end den har reddet folk – Det er vist ingen der er skadet af bomber –»
Munchmuseet, MM N 1275.    Dated 1943. «Takk for brevet»
Munchmuseet, MM N 1276.    Dated 1943. «Takk for brevet    Her er lidt spisende efter fattig leilighet»
Munchmuseet, MM N 1277.    Dated 1940–1943. «{Jeg}Tak for brevet! Jeg har så forskrækkeligt meget at gjøre nu i våronnen – Det er jo pålagt folk som har gj jord at bruge den på bedste måte – Det er jo vanskeligt med arbeidshjælp og meget annet»
Munchmuseet, MM N 1279.    Dated 1942. «Jeg holdt netop på at gjøre færdi et brev om noe af hvert da jeg talte med arkitekt Bull – Han havde set «Akerselven» h udstilt hos en bokhandler og han var aldeles begeistret for den – Det er som jeg sier. Den blir mer og mer aktuel – Nu er den riktig i skuddet skjønner jeg – Nu har Du jo ikke fler igjen og nu skulde Du hat den i bokform – Arkitekt Bull var osså enig i at den burde være i bokform men det behøver ikke være så meget skrevet til den – Heller ikke syns jeg Du behøvde at fotografere flere. Den er så rikholdigt at det nu bare bli gjentagelser – Du kunde jo ta»
Munchmuseet, MM N 1280.    Dated 1943. «Jeg har jo en utallig samling breve fra Dig og tante fra alle tider og fra alle steder i verden – I var flinke til at skrive –»
Munchmuseet, MM N 1281.    Dated 1943. «ståt der urørt i mangfoldige år for det var helt nyt for mig alt jeg de …  fandt»
Munchmuseet, MM N 1282.    Dated 11.6.1943. «Du har set af mit sidste brev at jeg er optat med at ordne alt hva jeg har af breve optegnelser og malerier og gravurer»
Munchmuseet, MM N 1283.    Dated 1943. «Jeg sender lidt poteter og noget rabarbera imorgen eller overimorgen Du har vel som de fleste manglet poteter – Rabarbera blir det snart mer af»
Munchmuseet, MM N 1284.    Dated 1943. «Vi har måttet slagte høner da det er blit strengere bestemmelser angående hønsehold»
Munchmuseet, MM N 1285.    Dated 22.12.1943. «Takk for brevet. Det var da godt Du slap slig fra det»
Munchmuseet, MM N 1286.    Dated 14.10.1931. «»
Munchmuseet, MM N 1287.    Not dated. «Jeg havde tænkt at vi kjøre lidt omkring Kirkeveiens øvre del og strøget om S. Hanshaugen og se på de mange vakre nybygg –»
Munchmuseet, MM N 1288.    Dated 1934–1943. «Tak for brevet – Ja desværre det kan nok ikke blive annet end besvær med Andrea – Hun er fra først af galt indstillet – Det var osså uheld uheldigt at hun ikke fra tidlig af blev sat i noget virke (– Dengang skulde ennu kvinnerne enten gifte sig eller vent sidde ledig –) Kinckene har osså været noen rigtige gifteknive –»
Munchmuseet, MM N 1289.    Not dated. «Tak for brevet. Det glæder mig at fru Dal kan få nytte af fryseskapet. Han kan hente det og bør helst ringe først.»
Munchmuseet, MM N 1290.    Dated 1938. «Tak for brevet og de vakre foto- grafierne»
Munchmuseet, MM N 1291.    Not dated. «Andrea havde fåt det til i høst at hun skulde ha 5000 kr om året til de blev selvhjulpne – Det vil si altid – Det gjælder at passe på og veie { … }hvert ord – Det må Du osså gjøre – Det var ikke godt at ha dette krav på sig når eftersom alderen tar på \– Men slig intrigerer hun
Munchmuseet, MM N 1292.    Dated 1920–1944. «Det var da morsomt at Du endelig fandt et sted – Deroppe er det deiligt –»
Munchmuseet, MM N 1293.    Dated 1924–1940. « Det var godt at Du greiet forkjølelsen så godt»
Munchmuseet, MM N 1294.    Dated 1924–1933. «Tak for brevet. Det er bra at Du fremdeles trives»
Munchmuseet, MM N 1295.    Dated 1932–1940. «Tak for brevet – Du må være forsiktig med at skrive til Kinck. Det kan bringe forstyrrelse { … }– Det er nok foreløbig ialfald hva jeg har skrevet –»
Munchmuseet, MM N 1296.    Dated 1932–1940. «Tak for brevet – Jeg skal huske på gravene – Jeg må  …  la være med turer til byen foreløbig og biler er vanskeligt at få – Jeg bør nok se at undgå disse svære forkjølelsene –»
Munchmuseet, MM N 1297.    Dated 1929–1941. « Ja se der! {n}Nu gjør de hva de deroppe { … }skulde gjort for længe siden – Guttene må  …  naturligvis osså læse privat til artium deroppe eller i Tromsø eller Bodø – Men{d}De kan slå sig  …  sammen og få en god lærer til artium – Har man set maken{–}! Hva kan man ikke komme op i hvis man ikke har øinene om sig – { … }Klouman er nok en snil mand men han er blit lidt vrøvlete og så tror han fremdeles at kunne være overlegen fordi han er noe ældre – Han blev vistnok ganske fornærmet fordi jeg tog min gamle ven Bull til at bygge atelieret –»
Munchmuseet, MM N 1298.    Dated 1932–1940. «Andrea skriver og alt er storartet Gutterne på ski i høifjeldet – Ja de skal naturligvis osså dra langveis»
Munchmuseet, MM N 1299.    Not dated. «Takk for påskehilsenen og det vakre fotografiet – Det er et meget uheldigt veir vi har hat –»
Munchmuseet, MM N 1300.    Dated 1932–1940. «Det er godt at Du trives tiltrods for den dårlige sommer.»
Munchmuseet, MM N 1301.    Dated 1939. «Tak for brevet – Det går nokså bra når jeg holder mig i ro på Ekely»
Munchmuseet, MM N 1302.    Dated 1932–1940. «Pr. Schreiner sa mig at det var forbausende at Einar skulde studere til doctor – Han mente at det vilde ta 12 år ved universitetet. Så er det meget tvilsomt om Einar vilde kunne ta artium før 2 år – Det vil bli 14 år –»
Munchmuseet, MM N 1303.    Not dated. «Tak for brevet – Lad Dig nok nu ikke fange af Andrea – Det er mig det gjælder og jeg må ha ro så jeg kan arbeide – Hun får mange penge det er nok –»
Munchmuseet, MM N 1304.    Dated 1930–1935. «Det undrer mig at ingen af os forsøgte at sætte os in i skoleforholdene i Sigerfjord da Andrea begyndte med maset med at få gutterne på skole her sydpå –»
Munchmuseet, MM N 1305.    Dated 1925–1940. «Takk for brevet! Jeg antar Dumener at Du bør ta 5000 kr kontanter og 5000 kr. obligationer og kjøbe en livrente – Du har jo da ennu meget i banken – Det er vist aldeles oplagt. Jeg har tænkt meget på det og spurt mange. Men vent til jeg skriver herom. Men Men glem det ikke – \Det må ordnes innen 14 dage
Munchmuseet, MM N 1306.    Not dated. «Der er jo nok af steder hvor Du kan reise hen og maleriene kan Du jo ta med – i en kasse – kass Kommentare –»
Munchmuseet, MM N 1307.    Not dated. «Tak for brevet og de ypperlige fotografier – Med mig går det fremover og øiet er omtrent bra – men jeg må være meget forsigtig forat undg{ … }å gjentagelser – Jeg må hvile mig længre tid. Det er et meget uheldigt sommerveir for os og alle –»
Munchmuseet, MM N 1308.    Not dated. «Tak for de udmærkede fotografierne –»
Munchmuseet, MM N 1309.    Dated 3.1938. « Jeg fik i forgårs et brev fra Nørregaard – Han fortalte at han havde et ondartet tilfælde i tarmen og at han mente det ikk kunde bli slutten om en tid»
Munchmuseet, MM N 1310.    Not dated. «Takk for brevet – Her er førstegrøde Rabarbera og noe annet fra ifjor – Du kan vel ikke anvende Rabarberaen som Du kunde på grunn sukker men Du får nok anvendelse for den –»
Munchmuseet, MM N 1311.    Dated 1940. «Tak for fotografiet af Hans – Han lignet svært tante. Jeg er kommet mig efter en treugers svær forkjølelse med { … }halsonde Kanske en slags influenza – Du har jo osså hat lignende i vinter – Det var en meget usund sommer og så den kalde vinter.»
Munchmuseet, MM N 1312.    Not dated. «Takk for brevet og det morsomme fotografi af Follestad der strækker sig og strammer sig op i palmehaven.»
Munchmuseet, MM N 1313.    Dated 1938. «Tak for brev og Urd – Jeg skal se igjennem Din artikkel når jeg kommer mer i ro – Jeg har jo meget at stå  … 
Munchmuseet, MM N 1314.    Dated 1932–1940. «Kund noen æbler og 6 æg –»
Munchmuseet, MM N 1315.    Dated 1932–1940. «Takk for brevet. Jeg havde osså den tanke at netop nu da alle nu da alle pensionater er overfyldt vilde det ikke være så heldigt for Dig på Hadeland – Det er bedre senere og der fins mange pensionater høiere op hvor Du eng en annen gang kan bo. Benyt tiden til at se Dig lidt om»
Munchmuseet, MM N 1316.    Dated 1940–1944. « Takk for breve Da jeg Lørdag fik Dit brev og Du fortæller mig at Du savnet fersk fisk fik jeg nyfisket deili makrel fra Kragerø – Jeg havde på grunn af omstændigheter ikke ventet mer fisk derfra – Jeg kunde ikke få sendt Dig noget med den { … }pakkepost som jeg»
Munchmuseet, MM N 1317.    Not dated. «Jeg sender Dig pr post noe at spise på – Jeg venter på fisk fra Kragerø og da skal jeg sende noget»
Munchmuseet, MM N 1318.    Dated 1932–1940. «Det interesserte mig det Du fortalte mig om Ingenieuren Folkedal? som var så begeistret for «Akerselven» Det var ypperligt hva han havde skrevet om den –»
Munchmuseet, MM N 1319.    Dated 1932–1940. «Tak for brev! Ja «Akerselven» blir mer aktuel jo ældre den blir – Som jeg har sagt må Du prøve at få lavet no nyt i bokform af den – og med noget skrevet til – Det greier Du jo godt –»
Munchmuseet, MM N 1320.    Dated 1940–1944. «Jeg sendte sidste sending i to dele da det ikke er så godt at vide hva kan hænde med de mange forordninger»
Munchmuseet, MM N 1321.    Not dated. «Jeg sender noget til Dig – Det blir ikke stort da jeg fik lite fisk dennegang. Så er det lit jordbær { … }fra Kragerø – Det er lite her, men jeg spis tåler lite jordbær –»
Munchmuseet, MM N 1322.    Dated 1940–1944. «Solbærbladene er ikke længer anvendelige Der er Åkerø i en pose. De er til lagring for vinteren – Så er det Åkerø er brunlig I en pose er Säftaholm der må spises nå Den er rød og lys – Gråpærene p må spises nu. Der noen større pærer der må ligge lidt»
Munchmuseet, MM N 1323.    Not dated. «Tak for brevet – Det er bra at det kommer igjænge for Dig igjen – Ro er det middel for Dig der er bedst til helse – Det er således osså for mig –»
Munchmuseet, MM N 1324.    Dated 1940–1944. «Tak for brevet. Jeg har fåt en gårdbrukers pligter og har et forfærdeligt mas med jorden og alt stellet – Så må jeg jo nødvendigvis tjene penger ved at male –»
Munchmuseet, MM N 1325.    Not dated. «Tak for brevet    Jeg håber Du som jeg kommer Dig i det deilige veir –»
Munchmuseet, MM N 1326.    Not dated. «Torgersen fortalte at han havde truffet Dig på Auktion – Ja der blev et litet billede solgt for mange penge – Jeg har nok ikke fået noget for det – Torgersen solgte et portræt han havde fåt af mig og fik mange penge derfor – Det er opgangstider og alt blir dyrere –»
Munchmuseet, MM N 1327.    Not dated. « Jeg får stadig væk forkjølelser efter den stærke forkjølelse jeg pådrog mig i Hvidsten i sommer – Nu er jeg bedre og håber at kunne reise bort etsteds forat være i ro og i tørrere luft –»
Munchmuseet, MM N 1328.    Dated 1943. «Jeg { … }mener at Du er i en stor misforståelse når Du tror at Du vil greie Dig bedre når Du flytter. Jeg har forklaret Dig min mening om sagen    Jeg mener tværtimot at Du i Din leilighet vil kunne greie Dig bedre end i en liten leilighet da denne har så svære fordele»
Munchmuseet, MM N 1329.    Not dated. «Jeg vet nok at Ski er et udmærket firma – Men når jeg har havt krangel med firmaet så kan det aligevel være lidt uheldigt –»
Munchmuseet, MM N 1330.    Dated 1932–1940. «Takk for brevet – Det er nok godt for Dig at ta en ordentelig hvilekur – Du bruger samme  …  kur med draaber og vaskning som jeg»
Munchmuseet, MM N 1331.    Not dated. «Jeg har været noen dage i Aasgaardstrand og har havt det fredeligt og godt.»
Munchmuseet, MM N 1332.    Not dated. «Jeg har været i Nedre Ramme og Aasgaardstrand – Jeg {e}har blit stærkere og friskere ved at trække mig væk fra meget man vil pålægge mig –»
Munchmuseet, MM N 1333.    Not dated. «Har Du da virkelig ikke Følelsen af at slig måtte Du ikke være mod en Bror der blot vilde dig det vel – Ha{vde}r Du ikke Følelsen af at Du måtte tag mere Hensyn til en Mand der kom fra en lan … gvarig og livsfarlig Sygdom { … }der kun Ro var {den}det eneste Middel til Helb{ … }reden – og at Du i alle Tilfælde ikke måtte optræde med slik Heftighed selv om ‹Du›{ … }indbilder»
Munchmuseet, MM N 1334.    Not dated. «Solbakken skal være et ypperligt sted lige ved stationen –»
Munchmuseet, MM N 1335.    Dated 1910–1931. «Når det er stille veir og tante har godt på sig – kan hun vel ha { … }godt af at kjøre i bil. – Menkorte ture – Du {må}kan be {k}Chauføren kjøre langsomt Tante kan kjøbe sig hornbriller og da får hun vist ikke vondt i øinene – Men nu er det vel l lidt farli tid – Når Jeg kommer ud i næste uge og vi kan ta en tur på 4 a 5 timer til Hvidsten hvis det blir godt veir»
Munchmuseet, MM N 1336.    Not dated. «Tak for brevet –. Det er bra at det nu kommer i gjænge – Ro er det bedste – næsten det eneste mid{ … }el til at Du undgår sligt –»
Munchmuseet, MM N 1337.    Not dated. «Tak for brevet. Det glæder mig at Du har det godt hvor Du er Du vil vist der få god retledning med hensyn til Din sundhed»
Munchmuseet, MM N 1338.    Not dated. «Tak for brevet og fotografierne Det var morsomt og at se de kjendte partier og Du har fået tat frem det meste som har fæstet sig i erindringen –»
Munchmuseet, MM N 1339.    Not dated. «Jeg har ikke riktig greie på hvormeget Du betaler pr år i leie af gravstederne. Jeg mener ikke hva Du gir i blomster – Jeg sender nu 100 kr men jeg vilde gjerne vide den den årlige utgift i leie –»
Munchmuseet, MM N 1340.    Dated 1930–1940. «Da jeg kom hjem fandt jeg indlagte kort – mind mig om udlægget til frk. Gaarder»
Munchmuseet, MM N 1341.    Dated 1936. «Du vil nok ha godt af at være lidt på Vindern –»
Munchmuseet, MM N 1342.    Not dated. «Du måtte jo vente at bli syg når Du spiser æblekart»
Munchmuseet, MM N 1343.    Not dated. «»
Munchmuseet, MM N 1344.    Not dated. «Jeg ønsker Dig godt Askerophold i dette deilige veir»
Munchmuseet, MM N 1345.    Not dated. «  Jeg reiser i aften med Høst til Hvitsten forat se hvordan vi kan ordne et ophold – Det blir kanske snart –»
Munchmuseet, MM N 1346.    Not dated. «  Jeg skal komme op om et par dage og prøve apparatet Dit – Jeg {er}var lidt slap efter forkjølelsen – Det var forresten en liten forkjølelse men {vi}jeg blir som Du an{ … }grebet af den – Jeg tror det er heldigt at Du sådan tar en dame i besøg af og til – Ellers tror jeg»
Munchmuseet, MM N 1347.    Dated 1936. «Jeg talte med en gartner hvis sønner han havde fåt godt frem – De h ene havde tat middelskoleexamen og havde fåt god plads i en bank som bogholder»
Munchmuseet, MM N 1348.    Not dated. «I anledning pengene som fremdeles er sendt fra banken så mener jeg osså iår at I skal ha disse 4000 kr – så får I jo mer i banken – Vi får se tiden an – Det er ikke godt at vide hva fremtiden bringer – Vistnok må vanskelige tider ventes – og der {jeg}må nøie»
Munchmuseet, MM N 1349.    Not dated. « Frøken Inger Munch Sorgenfrigt. 1 Oslo»
Munchmuseet, MM N 1350.    Dated 8.1939. «Sigurd Høst er død. Vi er jo kommet lidt fra hverandre. Det vilde være bra at Du sendte en vakker krans til hans kiste og sender den fra er os to sammen –»
Munchmuseet, MM N 1351.    Not dated. «  Jeg har tænkt på at der vel må fornyes og betales leien af gravstederne – Hvordan er det – hermed?»
Munchmuseet, MM N 1352.    Not dated. «Tak for brevet – Ja det er ikke rart at Du er blit forkjølet i dette farlige veir – Der var varmegrader om  …  dagen og 16° kulde om natten og formidd{ … }agen Du har osså kanske ladet Dig narre af den falske varme – i solen og kal skygge»
Munchmuseet, MM N 1353.    Not dated. « Du husker vel på at ikke at la ledningstapper blive siddende i accumulatoren – Den må ellers fornyes – Det er nok e{n}t bedre apparat at få hos Falckenberg – Men det vel bedst at jeg forhører mig i utlannet hvis jeg kommer til at reise i August – Jeg talte igår med Sinding han hører nu noget bedre end før – Han kunde { … }næsten intet høre for nogle år siden – Det gjælder ikke at»
Munchmuseet, MM N 1354.    Not dated. «Tak for brev! Det er da svært til kulde – Jeg har noen æbler jeg skulde sende Dig men det er for koldt – Nu blir der snart ikke brugelig frugt igjen. Nu må det snart bli rimeligere veir»
Munchmuseet, MM N 1355.    Not dated. « Jeg havde tænkt at se ud i disse dage så jeg kanske kommer samtidig med brevkortet – Jeg har atter havt en 14 dages forkjølelse; det er nu vor idelige plage –»
Munchmuseet, MM N 1356.    Not dated. «Du sier i et brev at jeg har  …  nævnt Dig  …  noget om at jeg havde 10,000kr i en Bank  …  … »
Munchmuseet, MM N 1357.    Not dated. «Takk for brevet – Det er bra at Du trives – mig gjør osså godveiret bra»
Munchmuseet, MM N 1358.    Not dated. «Vil Du sætte disse Sagerne på Jarlsberg eller Horten …  så jeg får dem så sn{ … }art som muligt –»
Munchmuseet, MM N 1359.    Not dated. «{ … }Lithografiet til Hallesby står inrammet hos forgylder Smiths (jeg tror det er i Tolbodgaden) Ligeledes er der 2 eller { … }3 Lithografier inrammet til Eder – Det kan være morsomt for tante at ha noe at se på væggen –»
Munchmuseet, MM N 1360.    Not dated. « Takk for brevet og fotografiet – Jeg blir vel ikke meget på Ramme – Det er ikke værdt at tale om salget før det er afgjort – Jeg vil i så fald avertere det – Jeg har ikke raadt raad til at beholde Ramme og må indskrænke mig på alle måter – At min stilling er slig har det gode at jeg får mer ro og at jeg uten betænkning må afslå krav nordfra – Hvis jeg skulde engang tjene noget så kan jo hjælpe lidt»
Munchmuseet, MM N 1361.    Not dated. « Det blev en nokså langvarig forkjølelse – men jeg begynner nu at gå ut»
Munchmuseet, MM N 1362.    Not dated. «Tak for breve og fotografier – Du har da meget at stelle med –»
Munchmuseet, MM N 1363.    Not dated. «op mot Frognersæteren –»
Munchmuseet, MM N 1364.    Not dated. « Tak for brevet Det er godt at høre at Du har det bra. Du har det jo i mange henseender ideelt der Du bor – Men vinteren {S}våren og { … }sommeren har været farlige for os katarrhfolk –»
Munchmuseet, MM N 1365.    Not dated. «Jeg sender lidt frugt – Ekelyæblerne er syrlige selv modne – Det skar ikke at de ligget lidt»
Munchmuseet, MM N 1366.    Not dated. « Ja nu har vi da lidt godt veir og det hjælper på humør og hilse Kommentar – Jeg håber Du er bra – Jeg har fåt, foruden alt annet jeg har at tænke på, f meget at gjøre med dyrkning af mine arealer herute. Dette forlanges jo nu»
Munchmuseet, MM N 1367.    Not dated. «Hjerteli lykønskning til Din fødselsdag – Hvis jeg kommer tilbage fra Aasgaardstrand til rett tid skal jeg se op om – Hils Laura og Andrea så meget. Det er vel uvist jeg kommer da jeg nødi vil træffe { … }noen Lørdag er jeg vel i Aasgaardstrand»
Munchmuseet, MM N 1368.    Not dated. «Hjertelige lykønskninger til Din fødselsdag. Jeg sender noen blomster som jeg håber kommer til rette tid –»
Munchmuseet, MM N 1369.    Not dated. « – Hjertelig lykønskning til fødselsdagen –»
Munchmuseet, MM N 1370.    Not dated. «Takk for brevet! Du har jo stelt godt med pengerne – Det er nok oplagt at Du må ta for 10,000 kr. livrente – 5000 af Dine kontanter og 5000 kr af op obligationerne – Vent ennu til jeg sier fra –»
Munchmuseet, MM N 1371.    Not dated. «Du har noen dage at tænke på dette { … }på Nordstrand så kan Du jo se på det –»
Munchmuseet, MM N 1372.    Not dated. «Når Du er helt sikker på at Du vil holde ut med Jo Din hushjælp så bør Du jo holde på hende – Naturligvis vil osså let kunne få en annen – En leilighet vil Du vel finde til våren – Imidlertid har Du det bra på Dit hotel – Noget ubehageligt er det jo overalt –»
Munchmuseet, MM N 1373.    Not dated. «Jeg har nu seet at der er rigeligt med leiligheter og Du vil altid kunne skaffe Dig en god leilighet – Det må taalmodighet til.»
Munchmuseet, MM N 1374.    Dated 1927–1933. «Jeg vet det er plagsomt at bli gnålet på. Men når jeg selv har følt hvor uendelig bedre jeg føler mig ved at spise lidet og være forsikti med stærk the og kaffe så er det min pligt at { … }råde Dig – Du kan nok føle velvære og det kan nok opmuntre Dig at spise godt og rigeligt. Men det vil vise sig når Du får ærgrelser at Du ikke så let kan beherske Dig»
Munchmuseet, MM N 1375.    Not dated. «Det glæder mig at Du har udsigt til at få det bedre i øinene og ørene – Det hænger sammen –»
Munchmuseet, MM N 1376.    Not dated. «Jeg er blit ræd for at Du skal først tabe glæden af Di{t}n morsomme beskjæftigelse som amatørfotograf {–}ved at overdrive det. Vi er alle i vor familie tilbøielig hertil –»
Munchmuseet, MM N 1377.    Not dated. «Hermed noget fra land og vand – Det er lite æbler iår og uvist om jeg har ad{ … }gang til at sende deraf hva Du ser af avertisement Men så er de  … 3 rene udstillings æbler – Om de er helt modne ved jeg ikke men de kan jo ligge lidt»
Munchmuseet, MM N 1378.    Not dated. «Jeg sender Dig mange gode ønsker til Din fødselsdag.»
Munchmuseet, MM N 1379.    Dated 1937. «Det glæder mig at Du trives i Dit slid – Det er jo for begge storartet at Du  …  har funnet en havn – Det vil berolige os begge Du får se på Dit portræt i galeriet som Mustad har skjænket – Jeg tar mig god hvile nu og det er osså nødvendigt hvis jeg skal få malt noget og tjent noget»
Munchmuseet, MM N 1380.    Not dated. «Her er æbler og en høne – Desværre er der blodbad på mine hvide hønsedamer da der er en forordning om ikke at ha mer end en høne pr. person – Det blir nok lite æg.»
Munchmuseet, MM N 1381.    Not dated. «Det er det bedste at avertere efter hushjælp –»
Munchmuseet, MM N 1382.    Not dated. «Tusind takk for fødsels- dagsgratulationerne og de mange intresante foræringer»
Munchmuseet, MM N 1383.    Dated 1929. «»
Munchmuseet, MM N 1384.    Not dated. «Vil Du hjælpe Laura med at kjøbe en kjole – og si mig hva det alt omtrentli koster.»
Munchmuseet, MM N 1385.    Not dated. «Det var risikoen ved 5 års leien der gjorde mig lidt betænkelig – Der er så mange fordeler ved Din leilighed at det opveier prisen – Det var ikke leie … nærmest foretning dette    Jeg har måttet gjøre mig det til en absolut regel at overveie nø{e}ie hva jeg foretar mig specielt med hensyn til foretninger – Ellers vilde jeg med min natur været kommet op i al slags sager og ruineret mig – Det var jo osså en ikke uvigtig foretning dette – Nu tænker jeg Du trives i her hvor Du har det så  …  bra i så mange henseender – \og blir der så er jo alt godt
Munchmuseet, MM N 1386.    Dated 1935. «Når jeg ser på boken Din så skjønner jeg hva det har været for et arbeide at få den istand – og næsten mest ordningen med det hele – Et svært arbeide  …  De{t}n er så inholdsrik at den vil ha stadig fornyet interesse»
Munchmuseet, MM N 1387.    Not dated. «Jeg la for { … }noen år siden penger tilside for Eder –»
Munchmuseet, MM N 1388.    Dated 1936. «Jeg vil berolige Dig med at Dr. Grundt sa til mig i telefon at han ikke havde ment det var nødvendigt at { … }operere D imorgen og at det nok vilde gi sig lidt efter lidt {–}af sig selv –»
Munchmuseet, MM N 1389.    Not dated. «Takk for gratulationer og for brev – Det var da godt Du slap slig fra det – Det kunde været farlig»
Munchmuseet, MM N 1390.    Not dated. «  Her er noen pærer der må spises nu og noen vinter- frugt Åkerø og Gravensten –»
Munchmuseet, MM N 1391.    Not dated. «Folk må engang forstå at her i dette fattige lille land og { … }med et stængt Tyskland vil ingen maler kunne være rig – at sælge billeder er  …  overhovedet en kunsthandler affære der er ikke er let – At jeg har mange billeder betyr ikke formue – Tværtimod da f er det vanskeligere at sælge billeder når der f fins mange. Dessuten er allerede såmange billeder allerede  …  på i folks eie og e{n}t utal af gravurer {–}er solgt Dette gjør at har nye billeder vanskeligt sælges ihve ihvertfald med noen pris –»
Munchmuseet, MM N 1392.    Not dated. «Tak for brevet –»
Munchmuseet, MM N 1393.    Not dated. « Tak for brevet og for det udmærkede fotografi. { … }Ligeledes tak for de gode fotografier af Lauras bolig og kirkegaarden.»
Munchmuseet, MM N 1394.    Not dated. «Jeg skal med det første komme ut med et par tyske hefter der gjengir fotografier – Det betragtes som en slags kunst – Du må være gla over ved siden af at stelle for tante i {d}Eders hyggelige logi osså kan interessere Dig for di Din musik og fotografering –»
Munchmuseet, MM N 1395.    Not dated. «Det glæder mig at Du har udsigt til bedring i øie og øre –»
Munchmuseet, MM N 1396.    Not dated. «Det er længe siden jeg maset med at Du skulde lave bok med lidt skrevet til – Men så glide planen ut til { … }vældige foretagender som med svære skrevne sager sogar ‹ … pris› –»
Munchmuseet, MM N 1397.    Not dated. «Nu skal jeg prøve at få sendt noen æbler – Det har været et utroligt mas at få ordnet med denne masse æbler der fort væk raatner og så er det rotter.»
Munchmuseet, MM N 1398.    Not dated. « Du bør til høsten leie et større værelse hos jævne folk hvor Du kan få lidt hjælp – Slig privat har Du det friest – Det vilde være bedst et godt stykke fra Oslo – Jeg vilde nu trives bedst hos landsens folk»
Munchmuseet, MM N 1399.    Dated 1937. «Tak for brevet – Jeg skal sende kortet – Ja al{ … }t snak om mine villaer og mine store billedsalg har været en ulykke så uskyldigt det kunde høres –»
Munchmuseet, MM N 1400.    Dated 1935. «Takk for brevet. Det er kjedeligt at øinene ennu ikke er bra –»
Munchmuseet, MM N 1401.    Dated 1938. «Tak for breve og udmærkede fotografier – Det er bra at Du har det godt – Jeg kommer mig { … } …  at holde mig i ro på Ekely og har god hvile –»
Munchmuseet, MM N 1402.    Dated 1937. «Tak for brevet. Jeg er kommet mig godt men jeg forstår jeg må mer ta hensyn til disse forkjølelser og må holde mig mer i ro. Lange automobilture er ikke bra –»
Munchmuseet, MM N 1403.    Dated 1937. «Det var bra at er kommet så godt fra Dit slemme tilfælde –»
Munchmuseet, MM N 1404.    Dated 1937. «Tak for de vakre jule- kortene og hilsenen – og atter glædeli jul. Jeg sender blomster og kranser til gravene – En buket er til Dig – Jeg skal se at få sendt æbler til imorgen, om der er bil at få. Ellers i rumhelgen –»
Munchmuseet, MM N 1405.    Dated 2.12.1939. «Hjertelige ønsker om god jul og godt nytår fra»
Munchmuseet, MM N 1406.    Dated 1910–1926. « Vil Du være saa snil at sende Lauras Bankbog til mig – Den skal paaføres flere Penger og skal foreløbig blive beroende i Akers Sparebank – –  … { … }Jeg har været meget optat med at se at skaffe Laura Si økonomisk Sikkerhed for sin Levetid – { … }Jeg har snarli Haab om at det blir ordnet – Jeg har { … }osså haabet så meget som muligt at skaffe det samme for Eder – Det er jo lettere da Du jo selv tjener – Til dette Maal {m}kræves»
Munchmuseet, MM N 1407.    Not dated. «Når Du tænker Dig om så må Du vel forstå at Du komplet har tat feil i de Ting vi diskuterer om – og at Du har tat min Modstand p{ … }å { … }en forkjert Maade – Men det har jo været meget som har bidraget til det hele – De vanskeligheter I har havt at kjæmpe med – og Din Sygdom har osså bidraget ‹herti›Men D. Og Du p må forstå at alle dine af mer eller mindre luftige afvisen af alle mine Forsøg på at få Dig til Klarhed blot bidrager til at jeg frygter for nye Ting – og ikke ser man Forandring hos Di‹g› –»
Munchmuseet, MM N 1408.    Dated 1938. «Tak for brevet – Det går nok bedre når det gode veir begynner»
Munchmuseet, MM N 1409.    Dated 1937. «Det glædet mig at høire at doctoren var vel fornøiet med Dig.»
Munchmuseet, MM N 1410.    Not dated. «Da jeg talte til Dig om garantiboken og at jeg havde betalt husleien med penger af denne sa Du mig at Du havde betalt husleien af Dine penge og Du vidste intet om boken – Det var vel ikke egentlig nogen bok på {d}Dit navn som jeg hadde og den ‹var› altså ikke at finde – Men en garanti på 10,000 kr af mig er jo det samme»
Munchmuseet, MM N 1411.    Dated 1929. « Tak for dit nydelige fotografi – Sender idag to kasser æbler – Den ene til Kaptain Mangård med «{g}Godt nytår». Har for i denne tid værst sjau – Det er den skrækkelige skatte- beregning og alle svarbreve på gratulationer – Så åbnes en stor grafisk udstilling i mussæet i Stockholm om 10 dage. Jeg må t{ … }a alt ut og jeg får besøg av en mussæums- mand imorgen – han { … }blir her»
Munchmuseet, MM N 1412.    Not dated. «Jeg sender solbærblade i 3 konvolutter – Man kan osså bruge bringebærblade og jeg skal prøve disse»
Munchmuseet, MM N 1413.    Dated 30.12.1943. «Hjertelig takk for al opmærksomhet på min 80 årsdag»
Munchmuseet, MM N 1414.    Dated 1.8.1941. « Sorgenfrigt 1 Oslo»
Munchmuseet, MM N 1415.    Dated 1940–1944. « Det var Andrea der ved sit mas der var skyld i desv havde størst skyld i den svækken jeg fik»
Munchmuseet, MM N 1416.    Dated 9.12.1943. «Jeg sender nogle lækre sager fra Freia samt lidt fisk og fløde»
Munchmuseet, MM N 1417.    Not dated. «Det vil nok være hyggeli for Dig at komme til Hvidsten – men jeg syns Du burde vente lidt til det blir varmere og Du er bra for Halsondet – Det er skarpt dernede –»
Munchmuseet, MM N 1418.    Not dated. « …  med naturalismen  …  opstod flere retninger – Im Pointilismen – SymbolismenLinier (Jugendstil) – Ju og Jugendstil med k …  interesse for linien – Kubi Kubismen –»
Munchmuseet, MM N 1419.    Dated 18.1.1934. «Høst og hans kone reiser jul og sommer altid ned til huset i Borre – Det er egentlig deres sommerhus men de lar datteren bo der – Han blev syg av overanstrængelse da han var der.»
Munchmuseet, MM N 1420.    Dated 1940–1944. «Jeg må varskoe Dig at Andrea har skrevet med gratulationer til fødselsdag og jul – Det er som alt var godt – Idag kom et langt brev fra Kirsten – –»
Munchmuseet, MM N 1421.    Dated 1890. «Gratuler i anledning fødselsdagen – Dere er vel mi{ … }dt oppe i ‹mørkeds slud› og kulde i går sat jeg og drak kaffe ute det var så varmt jeg måtte ta frakken af – Tante spør { … }hvordan jeg befinder mig – jeg er udmærket frisk og rask»
Munchmuseet, MM N 1422.    Dated 1940–1944. « Jeg sender noen æbler – I poserne er fin vinter{ … }frugt (Delvis gravenstener) der kan opbevares – I kassen er osså fin frugt men de har fåt lidt stød og kan ikke ligge længe»
Munchmuseet, MM N 1423.    Dated 1941. « Tak for brevet og fotografiet –»
Munchmuseet, MM N 1424.    Not dated. «Godt { … }nytår og tak for det gamle.»
Munchmuseet, MM N 1425.    Dated 1940–1944. «Det var godt at høre i telefon at Du havde det bra – Det må da være morsomt at Du kan høre og snakke slig i telefon – Jeg var sidst netop vågnet  …  fra min middags lur da Du ringte så jeg ikke med engang forstod Dig – Jeg har det»
Munchmuseet, MM N 1426.    Not dated. «Jeg håber Du som jeg noen- lunde greier dette sommerveir der jo ikke netop er heldig for os katarrh mennesker –»
Munchmuseet, MM N 1427.    Dated 1941. « Tak for brevet Ja det var vel ikke muligt at Du kunde greie Dig helt for forkjølelse så lei vinteren har været –»
Munchmuseet, MM N 1428.    Dated 1941. «Det var da deiligt at Du har fåt bra ordning hos Dig så Du ikke blir alene»
Munchmuseet, MM N 1429.    Dated 1938. «Takk for brevet – Det er ikke greit med Andrea og det er best at være fra hende da hun jo bare har et maal at skaffe penger – Hun har moren og Dr. Kinck at raadføre sig med –»
Munchmuseet, MM N 1430.    Dated 26.6.1942. «Tak for brevet»
Munchmuseet, MM N 1431.    Dated 20.6.1942. «Det er nok ikke brugt annen fremgangsmåte med leien af Din leilighet end den vanlige – Du må huske på at det var et kjøb af Din leie på 5 år for 10,000 kr – Det er ikke som en almindelig leie med halvårig betaling –»
Munchmuseet, MM N 1432.    Dated 1935–1940. «Det er jo længe siden leiekontrakten blev ordnet for Din leilighet. Det var osså vanskeligt fordi vi ikke kunde konferere personlig sammen»
Munchmuseet, MM N 1433.    Dated 16.5.1939. «– Glædeli 17de Mai og pindse Du trives vel godt i det deilige veir»
Munchmuseet, MM N 1434.    Dated 1938. «Helt så slemt var det ikke som jeg fortalte sidst. Det er ikke middel- skole på Eidsvold –»
Munchmuseet, MM N 1435.    Not dated. «Jeg betaler nu månedsbetalingen mot løs kvitering – Det får ordnes senere med den bortkomne kontrakt –»
Munchmuseet, MM N 1436.    Not dated. « …  Hvormeget har Du? Du havde 15,000 for at betale av selv»
Munchmuseet, MM N 1438.    Not dated. «Tak for brevet som jeg netop fik Du nævner at { … }Du har brugt 11,000 kr (og vist noe mer) til husleien Ja Du vet at jeg på værternes forlangende sat in 10,000 kr i en bankbok for Dig til husleien for 5 år»
Munchmuseet, MM N 1439.    Not dated. « Tak for brev og fotografier –»
Munchmuseet, MM N 1440.    Dated 1930–1940. «Jeg havde anet lunten på forskjelligt jeg hørte Ikke mindst af den himmeløiede Laura – «Du gjør det nok» sa hun – Hun mente at overtage gutternes sko opdragelse»
Munchmuseet, MM N 1441.    Not dated. «værterne – Men når Du har betalt { … }pengene skulde 10,000 kr skulde jo bankboken»
Munchmuseet, MM N 1442.    Not dated. «Det var da mærkeli med de 10,000 kr Det er jo længe siden. Men de tidligere værter må jo ha greie på det – Ligeså sagfører Voss
Munchmuseet, MM N 1443.    Not dated. «Ved at sende de månedlige penge  …  så har jeg gjort hva jeg kan –»
Munchmuseet, MM N 1445.    Dated 15.6.1932. «»
Munchmuseet, MM N 1446.    Dated 13.2.1943. «Jeg sender Dig nogle sager pr. post. Dumt at jeg har brugt den dyre og brysomme visegutkontoret –»
Munchmuseet, MM N 1447.    Not dated. «Det er nok et deiligt sted Anne Kure – Du kan få spise der ved småbord så Du ikke behøver at sidde med mange»
Munchmuseet, MM N 1448.    Not dated. «Det er Bra at Du har ordnet så godt hos Dig»
Munchmuseet, MM N 1449.    Dated 1930–1944. «For  …  circa 50 år siden blev jeg af gamlefrua Kinck næsekastet at jeg ikke malte publikumsbilleder så jeg kunde hjælpe Andrea efter min fars og min brors død. Jeg havde da malt vår og de fleste billeder i galleriet som jeg ikke kunde få solgt da jeg bød dem frem for 100 kr og 50 kr stykket –»
Munchmuseet, MM N 1450.    Not dated. «Jeg sætter at Andrea – vistnok har tænkt sig fik komme her på Ekely med sine børn – så kunde hun kanske opnået at få det overflødig i et par år – Men så vilde jeg ikke kunne arbeide. Jeg måtte opgi min kunst mine ar studier og bildene blev bortsolgt til ingen ting Altså i overfladen 2 a 3 år og så elendighet for dem selv og mig og Dig og min kunst – Da vilde jeg ikke kunne betale noget»
Munchmuseet, MM N 1451.    Not dated. «For de fleste og naturligvis Andrea står det som om mine { … }2 eiendomme og hytten i Aasgaardstrand er forlystelsessteder som og hvor jeg alene går omkring mellem blomster – De ta De tænker ikke på at villaerne og haverne er strenge arbeidssteder hvor jeg hardt arbeider –»
Munchmuseet, MM N 1452.    Dated 1920–1944. «Kaarbø vil det nok vel men han forstår intet af mig eller min kunst – Det er bare en foretningsmand –»
Munchmuseet, MM N 1453.    Not dated. «Jeg kunde tænke mig at Andrea nu vilde presse på Dig forat få de pengene til guttene for de 3 måneder før nytår – Du må absolut int{ … }et give –»
Munchmuseet, MM N 1454.    Not dated. «Takk for brevet – Det er en meget vanskeli byrde vi har fåt i Andrea – Det kunde været bare hygge hvis hun havde tat alt på en annen måte – »
Munchmuseet, MM N 1455.    Not dated. «Ja havde jeg vidst hvad mamsel Laurahavde vidste at der lige ved i Bodø var førsteklasses gymnasium og middelskole på Sortland så havde jeg sagt: værs go ta dem hjem. Der er gymnasium noen timers reise til Bodø og der er 10 minutters biltur til middelskole i Sortland – Bil havde de.»
Munchmuseet, MM N 1456.    Dated 1927–1944. «Du må huske på at AndEllingsens har mange bekjendte her i nærheten Mogens er selvskreven – Ellingsen vet naturligvis at der altid blir udvei når hun sender guttene hid – {s}Snart er alle barna her – Vi må ha fred og vi må og behøver ikke at la os forstyrre – Du har været syg og må komme til ro –»
Munchmuseet, MM N 1457.    Not dated. «Andrea er nu kommet til ro deroppe og har g opgivet felttoget for denne gang efter at det er blit tilbageslået. Hun forsøgte at være først noget mut men { … }hun skjønner vel det er bedst at slå { … }in på en annen vei – Hun skriver meget efterpå venlig og det synes nu som det ikke er så ilde deroppe – Jeg hører jo overalt at det nu er opgående tider – Nu prøver hun forsiktig at få mig til at gi betale for gutterne \ind/ til jul – Nei! det går ikke! Jeg bider ikke på den krog så strammer hun nok snøret og{ … }Jeg får gutterne da alligevel på mig Jeg bør ikke give Andrea»
Munchmuseet, MM N 1458.    Dated 1927–1944. «Jeg er ængstelig for at Andrea nu plager Dig om penger til gutterne Andrea må ikke { … }få sin vilie trumfet igjennem og det vilde være et middel at få betalt { … }kvartalet for gutterne – Det hele arangement var pågående og uret af Andrea    Hun skulde ihvertfald spurt mig. Der er gode tider deroppe så det er ikke kontanter det gjælder – Svar mig på dette med Ek»
Munchmuseet, MM N 1459.    Dated 1927–1944. «Takk for brevet – Det er godt at høre at gutterne har havt det bra derute – Det tænkte jeg nok omend Kaarbø kom med ytringer om at de ikke trivedes og buxerne var dårlige Ja hva skal ikke jeg bebyrdes med –»
Munchmuseet, MM N 1460.    Dated 1930–1944. «Tak for billederne – Det er jo morsomt for Dig dette – Som jeg har sagt mener jeg Du har farvesans»
Munchmuseet, MM N 1463.    Not dated. «Kaarbø mener det er nokså bra deroppe – Det har vel været en skuffelse for Andrea men hun skulde skrevet og spurt mig om gutterne – Når det var så dårli deroppe så skulde hun jo ikke sendt gutterne så langt væk – Nu skulde jeg punget ut på 2 steder – Jeg vet ikke hva jeg kan komme til at tjene fremover.»
Munchmuseet, MM N 1464.    Not dated. «Kaarbø mener det er nokså bra deroppe. Ellingsen er ute og fisker med dampbåden sin og der er sild –»
Munchmuseet, MM N 1465.    Dated 1928–1933. «Jeg sender ut to kasser æbler en til Jer og en til Kaptainen med gode nytårsønsker fra mig –»
Munchmuseet, MM N 1466.    Not dated. «De{t}n deilige sommer og Nordstrandsluften må vel være godt for Dig. Jeg mærker osså at den har gjort godt    Det vilde være bra om Du en stund kunde holde Dig i ro på Nordstrand –»
Munchmuseet, MM N 1468.    Not dated. «Det er så meget elendigt i d i verden for tiden at det vi har med vore slægtninge nordpå ikke er at ta så tragisk især da jeg lykkeli har tilbagevist dette hovedangreb –»
Munchmuseet, MM N 1469.    Dated 1930–1940. «J … »
Munchmuseet, MM N 1470.    Dated 1929. « Tak for det nydelie f{ … }otografi –»
Munchmuseet, MM N 1471.    Dated 1935–1940. «Det er vistnok ikke meget godt med fr fisket nordpå efter hva jeg læser aviserne – Forsåvidt stemmer det med det Andrea fortæller i sit sidste brev, hvor hun fortæller at hun forat spare stel har opsagt piken og selv steller hele huset med Ku og gris. – Jeg tror nu ikke så ganske på alt hva hun sier da jeg har erfaring for at hun ikke er så nøie med sandheten – Det mærket jeg da hun fortæller fortalte mig at Du havde skrevet til hende at jeg var villig til at betale for guttene –»
Munchmuseet, MM N 1472.    Not dated. «Man sier jeg ikke har børn men jeg har Mit maleri er mine børn og jeg har et stort livsværk at udf fuldføre – Det er et stort apparat med mange atelierer og det er selvs selvsagt mange udgifter.»
Munchmuseet, MM N 1473.    Dated 1927–1944. «Jeg har liten arbeidskraft og fortjenesten blir mindre og mindre så jeg fra nytår er tvungen til at indskrænke mig – »
Munchmuseet, MM N 1474.    Not dated. «Jeg kjenner litet til Andrea.  … { … }Forholdene gjorde det slig – Jeg kjenner heller ikke forholden deroppe – De kjenner hende  …  fra liten af og kjenner Ellingsen – Jeg burde ha konfereret med Dem for år tilbage»
Munchmuseet, MM N 1475.    Not dated. «Det er vistnok ikke rart med fis{ … }ket i år efter hva jeg ser i blad{ … }erne Forsåvidt stemmer det med Andreas’s brev hvor hun fortæller at hun har afskediget sin pike og steller alt selv selv ku og gris – Jeg tror nu ikke på at hun steller alt. {h}Hun har jo manden og barna og hun { … }får vel lidt hjælp til kua – Det stemmer osså med et brev fra Kaarbø hvor han fortæller om at han netop har sendt 200 kr af de penge han havde fåt af mig – Han sier da at han tror det kommer godt til –»
Munchmuseet, MM N 1476.    Not dated. «Jeg har forståt det som at begge gutter var tat hjem – Men det er best at la det gå –»
Munchmuseet, MM N 1478.    Not dated. «mistet hendes adresse»
Munchmuseet, MM N 1479.    Dated 16.6.1942. «Når Du har tænkt på at dra ut til utkanten af byen sammen med Magelsen så vil jeg sammenligne lidt hvordan vi har det her i utkanten med hensyn til  …  indkjøb med en bygård»
Munchmuseet, MM N 1480.    Not dated. « Du ser at det gamle brev som jeg sender Dig kopi af forklarer hvordan det har sig med den bankbog jeg mente at ha sat fast for Dig forat bestride Din husleie»
Munchmuseet, MM N 1481.    Dated 1.7.1943. «Tak for brevet – Jeg ser Du er i virksomhet. Jeg synes nu ikke dette veir er noe at skryte af – Det er af og til varmt men så er der altid denne vinden der er kal –»
Munchmuseet, MM N 1482.    Not dated. «Takk for brevet som jeg fik netop Du nævner at Du har brugt 11,000 kr til husleien – Ja Du husker jeg sat 10,000 kr i en bankbog for Dig til husleie for Dig i 5 år – Det var værterne der vilde ha det slig –»
Munchmuseet, MM N 1483.    Dated 1930. «Jeg tror ikke at det er så farli med Mogens –»
Munchmuseet, MM N 1484.    Not dated. «Du undrer Dig vel over at Du ikke har fåt takk for det tilsendte på min fødselsdag»
Munchmuseet, MM N 1485.    Not dated. « Frøken Inger Munch Villa Hjemli Munkeengsveien 8 Smedstad {st}st Vestre Aker Oslo»
Munchmuseet, MM N 1486.    Not dated. « Æblerne er vel kommet vel frem – Jeg syntes gutten så lidt rar ut men det var nok en bra kar – s Æblerne er så dyre og det er så lite af dem at det nu lønner sig at sende dem – Det glæder mig at Du er i virksom- het og dyrker Dine{ … }Dine forskjellige interesser – Især syt syntes jeg de to portrætter af Dig var udmærkede –»
Munchmuseet, MM N 1487.    Not dated. «Jeg har fåt brev fra Kaarbø. Nu er Andrea den rene martyr. Videre end at sende de penger jeg hun får må vi ikke strække os»
Munchmuseet, MM N 1488.    Not dated. «Jeg har måttet holde mig inde på grunn af forkjølelse – Er nu bedre og går snart ut igjen –»
Munchmuseet, MM N 1489.    Dated 1936. «Jeg skal tæke over hva Du skal gjøre med pengene Mulig en liden livrente til –»
Munchmuseet, MM N 1490.    Dated 1936. «Jeg håber at Du snart får ordnet med logi – Det skulde jo ikke være så vanskeligt da der er nok af leiligheter og Du har penger nok Det må være forfriskende at se Dig om»
Munchmuseet, MM N 1491.    Not dated. «Tak for brevet. Skolebestyreren skrev at Einar skulde bli doctor og at Petter osså gjerne vilde bli det men var ikke sikker herpå af økonomiske grunde – Et er sikkert: Guttene er har ikke vist ævner der skulde opfordre til at la dem studere. Petter blir nok osså lavet til doctor!»
Munchmuseet, MM N 1492.    Not dated. «Jeg tror det er bra at Du ordner det slig Du nu har bestemt med leiligheten –»
Munchmuseet, MM N 1493.    Not dated. «Takk for brevet – Det er bra Du får hushjælp og at Du er fornøiet med hende – Det er et rigtig slemt katarrhveir – Det er jo ikke særligt bra veir fiske i Lofoten – Et { … }forstår vi nu: {d}Det har de senere år været rigtigt godt fiske i Lofoten – Det var nok dårligt ‹stil› der bragte uføret – Noen flink mand er Arne Ellingsen ikke det er nu klart – Heldigt gift  …  var det ikke –»
Munchmuseet, MM N 1494.    Not dated. «Tusen takk for gratulationerne og blomsterbilledet –»
Munchmuseet, MM N 1495.    Not dated. «Kjøb et par nummer af Tidens Tegn Fredag 17 mars – Side 4.»
Munchmuseet, MM N 1496.    Not dated. «Har Du læst om falskmynteren som nu fik 3 års fængsel –»
Munchmuseet, MM N 1497.    Not dated. «Tak for billederne. Som jeg har sagt syns jeg at Du har farvesans – – Jeg syns Du burde osså tegne på papir og i tegnebok. Du bør ta studietegninger efter naturen. { … }Landskaber eller hjemme alt muligt – Bord stol støvler og annet – Osså prøve at tegne hoder    Det gjør jo alle der maler.»
Munchmuseet, MM N 1498.    Not dated. «Andrea har skrevet – Hun skriver rørende at hun har plukket blåbær og solgt. Arne, den stakkels fiskerman, ligger i 16 timerpå skjøen og fisker med fortjeneste af 3 kroner dagen. Hun  …  nævner intet om at de år det foregående år tog ind 7000 kr (det vil si 8500 kr med skat) blot af mig og {s}Stenersen – Så kom alt annet hun vel har tat in – Det var nok stadsraadgage – Og enda var hun annen gang på Høst – Jeg undrer j mig på hva hun har fåt skrapet sammen –»
Munchmuseet, MM N 1499.    Not dated. «Takk for brevet.»
Munchmuseet, MM N 1500.    Not dated. «Jeg har talt i telefon med dr. Lystad i Bergen i Eidsvold – Han var meget elskværdig Han sa at han skjønte at Einar havde ‹smittet kertel› men han trodde ikke at han ikke behøvet noget sanatorium men blot hvile – Det er klart at han ikke har taalt det skarpe klimat på Eidsvold – Ved kysten er det jo mildere – Han syns osså at det havde vært bedst at de ha gutterne havde blit hjemme nær forældrene { … }Han sa at den ældste ikke passet til studier Einar var bedre men det er tydeligt at det bedste for { … }begge havde været som farens slægt at gå den praktiske vei og v Havde Einar været hjemme så havde han nok ikke blit syg –»
Munchmuseet, MM N 1501.    Dated 1925–1940. «Jeg har nu været nødt til at ta fat på salg af billeder – Det synes at være lidt udsigt til salg og jeg vil da kunne hjælpe Andrea lidt har Det er nødvendigt at Ellingsens forstår at det ikke er store beløb de kan vente og at de må ind- rette sig herefter – Når jeg nu sender 150 kr pr måned foreløbig i år og muligt et par år til så vil de når de osså får hjælp af  …  andre af slægten og Ellingsen selv tjener lidt nok kunne gre{ … }ie at gi bøner børnene undervisning. Jeg blander mig ikke i opdragelsen til gutterne og skulde Andrea d …  absolut ville ha dem her så må jeg på forhånd si at jeg helt må holde mig på afstand og intet ansvar ha»
Munchmuseet, MM N 1502.    Dated 1925–1940. « Takk for brevet – Jeg  …  var et par dage i Kongsberg og havde tænkt at reise igjennem Telemarken forat få greie på Kinck En …  mand i Kongsberg fortalte at Kinck havde stor praxis og boe{ … }de på en stor gård –»
Munchmuseet, MM N 1503.    Not dated. «Hvordan har Du det i denne aldeles forfeilede sommer? Usund sommer»
Munchmuseet, MM N 1504.    Not dated. «Tak for brevet. Det må da være en lettelse for Dig at Du ikke behøver at be ha bekym- ringer for børnene –»
Munchmuseet, MM N 1505.    Not dated. «Jeg har ikke villet si  …  kraftig fra i anledning af den mærkelige { … }instalation af hele familien i Lillehammer da jeg vet, at hvis gutterne  …  skulde blive syge, så blir det jeg, der har skylden»
Munchmuseet, MM N 1506.    Not dated. «Det kan ikke være så slemt hos Ellingsens når Andrea reiser den lange vei med to gutter og lar dem begynde en kostbar skole gang her – Var det så slemt måtte be gutterne der er sterke plugger gå i farens håndtering –»
Munchmuseet, MM N 1507.    Not dated. «Jeg har fåt brev fra dr. Granfelt i Kabelvåg. Han siger at Einar var endel syg som vi vet og fik lidt pleurit – Hans sygdom har idet heletaget været let – Begge er i bedring sier han og han mener de blir friske»
Munchmuseet, MM N 1508.    Not dated. «Jeg tænker Andrea syns det er bra at ha gutterne i nærheten af sig nu – Så er det vl vel «kjækt» at slippe at punge ut med de 3000 kr gutternes skolegang på Eidsvold koster – Nu får de{t}n ældste billig undervisning der og noget artium blir det vel ikke med ham – Han skulde ta et kursus handelsundervisning –»
Munchmuseet, MM N 1509.    Not dated. «Du har læst om at leiligheterne stiger i værdi{–}? Det vil altså gjøre Din leilighed mer værdifuld –»
Munchmuseet, MM N 1510.    Not dated. « Jeg blev ængstelig for at der kunde bli vanskeligheter med ordningen af gravene. Jeg sender 50 kr. Da Du vel har havt udlæg. Det går vel i orden? Vær ute i tide.»
Munchmuseet, MM N 1511.    Not dated. «Andrea fortæller at Du har skrevet til hende og sagt at jeg nok kunde være villig til at hjæ betale for Gutterne. Jeg vilde gjerne vide om {a}Andrea farer med slig{ … }t tøv – Jeg syns Du sa mig at i teleof telefon at det ikke var tilfældet – Du kan jo skrive mig til herom –»
Munchmuseet, MM N 1512.    Not dated. « Ja Andrea er blit os en stor byrde – Vi kunde jo havt hygge af familien –»
Munchmuseet, MM N 1513.    Not dated. «Jeg er nokså bra efter forkjølelsen»
Munchmuseet, MM N 1514.    Not dated. «Tak for breve og fotografier –»
Munchmuseet, MM N 1515.    Not dated. «Tak for brevet – Jeg skal skrive nærmere om hvor ihærdig og listig Andrea har gået frem forat opnå sin hensigt og hun { … }fik en udmærket hjælper i Kaarbø. Hun er af den rette sorten og slig hun har optraadt mot mig (som var i begyndelsen gla over at kunne hjælpe hende) { … }er {slig}vi  … \ … / nødt til at holde hende og hendes familie på afstand»
Munchmuseet, MM N 1516.    Not dated. «Du behøver ikke at være ængstelig for mig – Det er ikke noget rart at jeg efter alt det mas jeg har havt og nu efter fødselsdagen er blit træt og sliten Det blir godt for os begge at få hvile ut –»
Munchmuseet, MM N 1517.    Not dated. «Jeg tænker nok nu det ordner sig bedre – Det var en stor beroligelse for mig at høre af dr. Grundt at han fandt Dig stærk og frisk. Det er osså godt at vide at Du har funnet et sted hvor Du kan forhåbentlig trives»
Munchmuseet, MM N 1518.    Not dated. «Det er ganske mærkeligt at fordi om jeg i jobbetiden tjente mange penger skal jeg værsågod fortsætte at tjene penge og strø om mig med dem – Enda jeg er gammel og kan ikke stræve slig – enda tiderne er annerledes og jeg er henvist nu blot til det fattige Norge med de masse kunstnere der trænger på og selv vil tjene –»
Munchmuseet, MM N 1519.    Not dated. «Andrea har nok opdrad barna til at tro at alt hva vi har tilhører dem – De kan nok skaffe os plager – Gutterne er så flinke til stadi at si «alt hva vi har får vi af onkel Edvard» De ska{ … }ffer sig nok annetsteds fra osså –»
Munchmuseet, MM N 1520.    Not dated. «Jeg vet ikke om jeg har sagt at Andrea har skrevet fei at Einar feiler intet efter doctorens sigende – Lyden i lungen var influenca – \For øvrigt elskværdig/ Kaarbø skriver idag om Einar det samme. Han skal senere  …  til Svolvær og rønntgen undersøges – \Hans mor og tante har influenza
Munchmuseet, MM N 1521.    Not dated. «Jeg kjenner jo ikke Andreahun er opvoxet mellem helt for mig fremmede mennesker – Ligelædes vil vi ikke på nogen måte få rigtig greie på forholdene deroppe – Det var bedst for mig at have holdt mig helt væk – Det havde været bd bedst for {b}alle – Det havde godt gået sin»
Munchmuseet, MM N 1522.    Not dated. «Jeg har i forholdet til Andrea været fuldstændig korekt. Jeg har beholdt besindelsen og ligevægten er nok bra for mig og for Dig    Om mine penge resourcer spørger ingen»
Munchmuseet, MM N 1523.    Not dated. «Jeg tænker at Dr. Kinck har forstået at han vil bli nødt til at bidra    og det er han vel som de fleste mennesker ræd for og så har han raadet hende til at reise hjem – Hun skjønner vel osså at noen storhedstid blir det ikke hernede og hun længes vel hjem til sit svære hus og sit dampskib og den svære kysteiend{ … }om med bad – Selv om de er begjældet som så mange kakser i småbyene og så er de dog stedets kakser. Gutterne h længes efter alt det liv som fins på slig eiendom –»
Munchmuseet, MM N 1524.    Dated 1934. «Du blir nok bedre når det blir varmt i veiret –»
Munchmuseet, MM N 1525.    Dated 1937. «Takk for brevet – Jeg har bedt sagfører Voss sende Dig kontrakt- boken – Jeg skal se at få en ordning { … }med betalingen så alt går glat –»
Munchmuseet, MM N 1526.    Dated 1937. «Det er lisså godt at vente med at sende udklippet. Jeg har jo altid holdt fa på ikke at blande sig hennes gjøremål –»
Munchmuseet, MM N 1527.    Not dated. «Det var en lei vinter og lei vår – Især for os katarrhmennesker»
Munchmuseet, MM N 1528.    Dated 1936. «Takk for brevet! Det er bra «luft» på Nordstrand og Du kjenner stedet – Det er morsomt for Dig at søge en passende leilighed og Du finner den nok»
Munchmuseet, MM N 1529.    Dated 1935. «Når jeg nævner det økonomiske så er det ikke  …  nødvendigt at bli ængsteli. Vi får begge det vi behøver og mer end det og forhaabentli blir det osså noget til Andrea –»
Munchmuseet, MM N 1530.    Not dated. «Takk for de morsomme fotografier Du har virkelig meget at stelle med: Fotografering, maling og så musikken»
Munchmuseet, MM N 1531.    Dated 1938. «Tusind tak for breve fotografiet og malerier – Jeg ser Du er i virksomhet – Du har farvesans og det ser ut til at blomsterbilleder ligger mest for Dig – Har Du prøvet at tegne efter naturen eller male efter naturen? – Det er bra.»
Munchmuseet, MM N 1532.    Dated 25.9.1942. «Tak for brevet!»
Munchmuseet, MM N 1533.    Dated 1938–1939. «Takk for brevet»
Munchmuseet, MM N 1534.    Not dated. «Ja Andrea gir sig nok ikke og det blir nok \slig/{her}at alle fire kommer ned – Det var kjedelig med Einar – Han har vel fåt sig en forkjølelse på Eidsvold der har et slemt skarpt klimat – Så er det forandringen fra { … }det milde sjøklima»
Munchmuseet, MM N 1535.    Not dated. «Jeg har indtrængende og udførlig forklaret mine forhold til konsul KaarbøNørregaard andre af nærstående og til Dig – Det kan ikke komme noget  …  uforvarende. Heller ikke at jeg helt må holde mig isoleret –»
Munchmuseet, MM N 1536.    Not dated. «Dertil fuldt op af trykpapir og alt til trykkeriet hørende sager –»
Munchmuseet, MM N 1537.    Not dated. «Tak for brevet – Det var en langvarig forkjølelse jeg fik på fjellet – men jeg er nu bra –»
Munchmuseet, MM N 1538.    Not dated. «Du kan nok være forvisset om at Andrea har opdrad barna til at tro at alt hva vi har til hører dem – Vi kan nok vente os noget af hvert af dem –»
Munchmuseet, MM N 1539.    Not dated. «Men så havde hun og ved hjælp af Kaarbø udklækket planen om at lægge gutterne på mig – {D}Så skulde jeg vel få dem alle – Det viser hvor listig hun var at hun lod Kaarbø si mig ant …  at alt stod bra til deroppe og  …  700 kroner som jeg sendte igjennem Dig blev jo ikke kviteret for –»
Munchmuseet, MM N 1540.    Not dated. «Tak for brevet. Jeg tror jeg må skrive til dr. Kinck og be ham ordne med Andrea og betalingen fra mig – og jeg vil i såfald sende ham pengene til hende»
Munchmuseet, MM N 1541.    Not dated. «De{ … }t ser ud til at det jævner sig i Sigerfjord efter det intryk jeg har fåt efter et brev fra Andrea Hun viser sig meget rimeligt og fornuftig og vil prøve at tjene ved jord- mor virksomhet – Nu ja hvor dypt det stikker er ikke godt at si. Vi må være på vor vagt – Jeg fik en slem lærdom for over et år siden –»
Munchmuseet, MM N 1542.    Not dated. «Jeg skriver ikke til hende sålænge  …  hun jeg helt er sikker på at hun er blit en hel annen – Alt er beregning – Jeg lar nu en sagfører ordne med pengene til hende –»
Munchmuseet, MM N 1543.    Not dated. «Det burde være en selvfølge andre af familien på begge sider kj hjælp med lignende beløb som jeg –»
Munchmuseet, MM N 1544.    Not dated. «sydpå – I Sigerfjord hvor de har sin basis vilde de i ro kunnet udviklet sine ævner – Der { … }havde med nogen hjælp fra mig ikke behøvet at være noen nød og disse sjøgutter vilde kunne kommet på sin rette plads – Det var klimatforandringen på Eidsvold der gjorde dem syge.»
Munchmuseet, MM N 1545.    Not dated. «arbeide – Uten at jeg tar mig denne ro vil jeg intet kunne arbeide og al{ … }tså intet hjælpe med –»
Munchmuseet, MM N 1546.    Not dated. «Det er absolut nødvendigt ikke for atter slippe Andrea løs på os – Det er der min selvopholdesespligt – Hun har vist hun ingen skånsel har og er helt bs besat af milionene så hun nu da tilslu vil få helt ende på mig og mit livsværk – Det vilde jo være vemod at lade hende få de gjort helt detsamme med mig som bedstemoren fik gjort med Andreas»
Munchmuseet, MM N 1547.    Not dated. «Tak for brevene! Jeg sendte Dig sagerne Lørdag – Tirsdag fik jeg et brev påtegnet «Mandag» Her stod intet om sendingen. Jeg beg tænkte da at den var bortkommet. Så fik jeg Onsdag to breve hvoraf et længere hvori Du takker for sendingen og skriver det Du antydet i det annet brev –»
Munchmuseet, MM N 1548.    Dated 1938. «Ja det er mærkeli at jeg sendte stolen for jeg syns det er kort tid siden jeg så dem begge Det sa osså Stenersen»
Munchmuseet, MM N 1549.    Not dated. «Det er underligt med smitten til gutterne – Lystad sier at de ikke kan være smittet i Eidsvold Doctoren i Trondhjem sier at de er. Når skulde de være smittet af søn til Dag? og Var det for reisen til Eidsvold for 2 år siden? Og kunde Andrea ha frygt for gutterne og derfor sendt dem sydover»
Munchmuseet, MM N 1550.    Not dated. «Jeg talte igår med advokat Corneliussen som er bror fru Dag Ellingsen –»
Munchmuseet, MM N 1551.    Not dated. «Takk for de morsomme fotografier Ja Du har jo nu meget at stelle med – Fotografering, maling og musik – Jeg har det bra og håber snart at komme i arbeide – Jeg rydder nu op i atelieret –»
Munchmuseet, MM N 1552.    Not dated. «Nu må Du absolut passe på hva Du skriver op. { … }Skriv kort op til Andrea og kopier brevet – Ligedan til fru Kaarbø – Alt ben{ … }yttes. Skriv bare at det gjør Dig ondt at Einar har vær{ … }et dårlig og er svækket men at det glæder Dig at det ikke er farligt –»
Munchmuseet, MM N 1553.    Not dated. «Det er umuligt at ha med Andrea at gjøre da hendes ord ikke er at stole på –»
Munchmuseet, MM N 1554.    Not dated. «Takk for brevet      Det er godt Du får hvile – i frisk luft – Jeg er afvexlende på Nedre Ramme og her – Jeg gjør lange spadserture under Frognersæterskoven. Det er rent sanatorium – Det er for mange mennesker for mig på hotell‹erne› og sanatorierne Ja det er jo godt at prøve forskjellig luft Oslo er så stille og fredelig nu om sommeren – Så er det badeliv på bygdø»
Munchmuseet, MM N 1555.    Not dated. «Jeg har fåt et brev fra Andrea og et idag fra Kaarbø –»
Munchmuseet, MM N 1556.    Not dated. «Tak for brevene – Ja slige husraad som honning kan vel hjælpe lidt men det er ikke stort – Jeg blev dårligere i bronchitten på grund af reiserne og opholdet på Nedre Ramme – Det var væsentlig for Andreas’s skyld –»
Munchmuseet, MM N 1557.    Not dated. «Vi har al grunn til at være på vor post. Først og fremst går det ud over mig men det kan osså derved gå ud over Dine penger.»
Munchmuseet, MM N 1558.    Not dated. « Jeg må nu se at få fuld klarhed i Andreas’s operation{ … }er. Hun ringte op til mig for 3 år siden fra ingenieur Kinck’s kontor – Det må være en onkel. Han står i {t}Telefonkatalogen og det ser ut til at være ordentlig foretning – Det var da Andrea skulde tvinge mig til at overta gutterne –»
Munchmuseet, MM N 1559.    Not dated. «Det er ingen ulykke om gutterne venter et år eller sogar to år med at ta ta artium – De kan { … }godt lære praktisk handel og vandel hos faren og kan osså billig få privatundervisning – {h}Handel er kanske {D}deres felt»
Munchmuseet, MM N 1560.    Not dated. «Det er godt at have fåt lidt klarhed med hensyn til Andrea – Vi vet bedre hvordan vi skal forholde os – Gutterne må studere dero{ … }ppe eller på Bodø – Ligeledes må jeg være forsigtig med at sende hende penger – Vi må ta det med ro vi har intet annet at gjøre – Vi må huske på at hun har fået arv som hun ikke kan fornoget for fra mød{ … }renes side og det er nok mange ting hun kan { … }ha fåt fra { … }Muncherne Jeg har bare ventet på det –»
Munchmuseet, MM N 1561.    Not dated. «Tak for brevet Du rækker Kirsten beredvillig ser jeg{d}Din lillefinger der skal bringe hende alt.»
Munchmuseet, MM N 1562.    Not dated. «Takk for brevet – Jeg skal efterhånden fortælle Dig nærmere om Andrea’s taktik der længe har været planlagt –»
Munchmuseet, MM N 1563.    Not dated. « Takk for brev – Nordstrandstragten er naturligvis det bedste. Holtet er prægtig luft og vakkert – Leiligheter nok af – Hva heder dn doktoren i Svolvær? Kaarbø har nu osså skrevet om gutten Det fjerde brev – Det er intet nyt – Forhåbentlig går det bra»
Munchmuseet, MM N 1564.    Not dated. «Jeg er klar over at det ikke er mindre beløb Andrea vil ha Det er store beløb – Hun er nok skuffet over f at dette kup slog feil og hun vil nok ikke gi sig men forsøge videre –»
Munchmuseet, MM N 1565.    Not dated. «Det er beroligende at vide at tiderne er gode og at de deroppe nok ikke har vanskeli for mindre kontantbeløp – pengebeløb – Kontanter kommer nu ind ved fisking –»
Munchmuseet, MM N 1566.    Not dated. «Jeg hører at Du er flyttet tilbage til Din leilighet – Du må endeli ha noen hos Dig»
Munchmuseet, MM N 1567.    Not dated. «Jeg har fået gode nyheter fra Sig‹e›fjord. Kaarbø{f}skriver at Arne Ellingsen er ute på gode fiskefangster som matros på eget skib –»
Munchmuseet, MM N 1568.    Not dated. «Takk for brevet – Jeg skal se at få ordnet med gravene Haster det? Så skriv –»
Munchmuseet, MM N 1569.    Not dated. «Skriv deltagende og venlig til Andrea men la Dig ikke mærke med at Du er nervøs for dem – Vi må være meget forsigtige med dem da det ser ut som alt ordnes Den Der var bullentiner om nødstilstand fra Kaarbø så det skræmte – men det var da gutternes skole skulde betales»
Munchmuseet, MM N 1570.    Not dated. «deroppe – Hvis ikke var nok Andrea været på mig. Men det store efter- tragtede har hun nok i tankerne»
Munchmuseet, MM N 1571.    Not dated. «Jeg har fåt brev fra Andrea og Kaarbø – Der er intet galt i brystet sier doctoren.»
Munchmuseet, MM N 1572.    Not dated. «Jeg talte forleden med min ven dr. Holmboe –»
Munchmuseet, MM N 1573.    Not dated. «Jeg skal snart sende Dig noen storartede maleriske æbler. Det kan bli noget for Dig at male.»
Munchmuseet, MM N 1574.    Dated 1936. «Tak for brevet – Det var et vakkert digt som Du fik af Din veninde –»
Munchmuseet, MM N 1575.    Dated 1937. «Tak for brevet og Urd – Det da er rigtigt godt at Du trives i leiligheten og at maling intresserer Dig –»
Munchmuseet, MM N 1576.    Not dated. « Jeg håber nu snart at kunne gå ut Det var min gamle bronchit med tilsats af Influenca –»
Munchmuseet, MM N 1577.    Not dated. «Takk for brev. Alt foretnings- mæssig må skydes bort til senere – Jeg må efter alle udstillinger og mas ha længere hvile og venter på godveir til Hvitsten»
Munchmuseet, MM N 1578.    Not dated. «Er det ikke pene store æbler og så god smag?»
Munchmuseet, MM N 1579.    Not dated. «Med det jeg sender vil hun kunne greie sig – men når hun fortsætter som hidentil blir det naturligvis nød – Nu har vel gutterne i cirka fem år med svære omkostninger tilbragt sin tid i {s}Syd { … }norge forat ta den artium som de kunde tat lige i nærheten – Har man hørt magen»
Munchmuseet, MM N 1580.    Not dated. «Jeg talte med Høst der fraraadet mig at sende mer penger til Andrea – Det vil blot gjøre hende mer og mer forlangende Han syntes hun havde fået svært meget –»
Munchmuseet, MM N 1581.    Dated 1935. «Hvordan er det med noen hundrede kroner Du for et par år siden sendte Andrea? Du har vist ikke fået pengene igjen af mig – Det var vist 5 a 700 kr.»
Munchmuseet, MM N 1582.    Not dated. «Takk for brevet! Det er rimeligt at Andrea ikke syns jeg er hyggelig mot –»
Munchmuseet, MM N 1583.    Not dated. «Jeg forstår mer og mer hvilken fare jeg lykkeli undgik ved at holde mig { … }væk { … }fra Oslo og ved at afvise bestemt hendes meningsløse krav – Meningsløse da hun jo har fåt vite min status»
Munchmuseet, MM N 1584.    Not dated. « Ja nu har bladet vendt sig – Når nu Kaarbø ser at jeg ikke er så enfoldig som han og Andrea har troet men at jeg har gjennem- skuet dem så kaster han al skyld på Andrea – Det er han som har drevet det til slig det blev –»
Munchmuseet, MM N 1585.    Dated 1930–1940. «Andrea er nokså betænkt – Doctoren sier det er har været dårligt fiske deroppe og nu Andrea vil nedover fortæller hun at det nok vil gå glat med foretningerne – Det blir nok mig der skal laves foretninger med med –»
Munchmuseet, MM N 1586.    Dated 1936. «Tak for brev. Du må gå til tannlæge for tænnene – { … }Hvis det er puré så må de skrapes og stelles med flere gange om året –»
Munchmuseet, MM N 1587.    Dated 1937–1938. «Jeg har tænkt på at det vilde være heldigt  …  at Du kjøbte en mindre livrente ved siden af den Du har – Hvor meget har Du?»
Munchmuseet, MM N 1588.    Not dated. « Mange takk for brev og de udmærkede fotografier. Jeg ser at Du er i virksomhet –»
Munchmuseet, MM N 1589.    Not dated. « Jeg har været nokså forkjølet i det sidste men er nu bedre – Takk for «Kaffeen»    Jeg ser Du er i virksomhet. Kaffeen har god farve – Af Dit sidste brev skjønner jeg at Du tror at Andrea holder sig i ro fordi at Du har sagt hende at hun intet har at forlange – Da kjenner Du hende litet – Da havde jeg jo ikke i de mange år behøvet at bli plaget helseløs af hende – Det er de vanskelige tider der gjør at hun holder sig i ro deroppe – Der har mat nok»
Munchmuseet, MM N 1590.    Not dated. « Takk for påskehilsenen»
Munchmuseet, MM N 1623.    Dated 1927–1933. «Slike journalister er utroli påtrængende når det gjælder at tjene en 100 kr. Men Du kunde funnet ‹en› værre –»
Munchmuseet, MM N 1624.    Not dated. «Andrea skammet sig ikke ved at { … }sende børnene ned på skole og så derved øve pres på mig forat få mig til at betale»
Munchmuseet, MM N 1625.    Not dated. «Som jeg nævnte i telefon ‹h› vil jeg iår som jeg osså tidligere har antydet kunne hjælpe med circa {–}4000 kr – Jeg har iår og ifjor takket være en enkelt mæcen kunnet sælge gansk godt – Ialfald til årets forbrug –»
Munchmuseet, MM N 1626.    Not dated. «Andrea sendte mig fotografi af gutterne med duskelue – «Du kan tro jeg var gla da jeg tog mot dem med duskel{ … }ue» sa hun – Ja det kunde jo høres rørende ut men når jeg tænker på hva jeg har måtte betale og bøde (ja jeg mener ikke penger her) dajeg føler jeg blot ærgrelse over dette snobberi med duskelue på disse brave helt almindelige hoder – Det Det er s{ … }olide gutter sier hun – Ja jeg tviler ikke på at det er brave n{ … }ordlandsgutter med arv fra Ellingsens praktiske ævner – – Hun har stelt jeg ilde for sig og for os – Jeg var gla over at jeg kunde hjælpe hende og sendte hende summer fra 700 kr til 1500 kr og hun fik 5000 kr for tøvet med jordmorskolen – Men hun skulde»
Munchmuseet, MM N 2978.    Not dated. «Jeg { … }har fået Brev med fortsatte Ludvig-Historier – Jeg er reist herned for at hvile mig ud og få fred for Anstrængelser og Ærgrelser med den store Udstilling – – Nu havde jeg haabet at kunne bli så bra at jeg kunde reise ned inden Ud- stillingen var lukket – da der er flere der har spurt»
Munchmuseet, MM N 2979.    Not dated. «Vi skal nu ‹træffes›»
Munchmuseet, MM N 2983.    Not dated. «Jeg kommer nok ikke til at snakke mer om de Sager vi har været i uoverensstemmelse om –»
Munchmuseet, MM N 3683.    Dated 15.11.1934. «»