Munchmuseet, MM T 204

MM T 204, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T0204-00-R

    L. Pedersen – 38207
    Vestbanen
Bilcentralen 5270
‹specielt› bemærke
bestilt  …   … ‹færdi› ‹enten›
s …   …  – ‹jeg har›
‹f … eller› 11  … 
s …  ‹vite om›
 …   …  ‹er op›
‹og for›  …  op … 

    ‹Dersom›  … 
    Brystsygdom
 …  3 ‹led›

    ‹Adler› 20044
    Det er en  …  ‹Jul› at
 …  at  …  k …  3
‹syg› – Tvæ … 

    Maler Hans …  F …  Berlin – Spandau – Elsgraben …  weg ‹118›
    ‹Adv adler› 20044
    Nolke
41890

 

      
No-MM_T0204-00-Ri

    Klovning Chaufør
Aasgaardstrand

    Model Pedersen
Akademiet
44450

    
    Curt Glaser
    Porto Ronco
    Tessin

    
    Hrr arkitekt Schoder
    Flækkefjord

    Axel Romdahl
Ellen og Ragnar Hoppe
Gustav Schiefler

    Chr. Gierløff
Ingeborg Møller

    
    Bjølstadene Huitfeldsgt 22

    ‹Br … ings … › 44490
Fru Ellen Backe Sandvika

    Santalmisionens
Hvilehjem
88091

    Aasgaardstrand –

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 2r

          Gravsten
    Historien var ikke kommet
hvis jeg ikke havde tilfældi
seet Børre modelle\n/

    Alma Mater var ikke blit slig
hvis jeg ikke havde gjort en tegning i
1{7}\8/års alderen af en kone med
barnet på Hedemarken ved mit fødested
Den samme holding og stil       Jeg har tegningen

    Bank og Handelskasse
73219

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 2v

    
    Ivanhoé Rambosson
    { … }\6/ – {6}\8/ …  rue de L’Orient Paris
Christian Mustad
Bjercke
Thomas Olsen

    Holmboe
Schiefler
Georg Heise

    
    Marthe og
    L.M. Lars{en}\sen/
    Ullernchauseen 63

    Eugene Olaussen H{ … }\o/ksund Eker
Ingeborg Møller
Max Linde

    H. ‹S. Righini› Zurich
    Santal
missionen
pensionat
88091

    Marcel Reja
Mercure de France
Contardd. Avray

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 3r

    V{e}\æ/rdi M –
V{ … }\æ/rdi S –
Værdigt mig

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 3v

    Bil: Frogner
eller Klowning


    11te – { … }\H/orten { … }\A/asgaardstrand
Tønsberg – Nat til 12
Horten eller Tønsberg eller
Drammen –
Klowning { … }\h/ele dagen

    Frogner hele dagen –
Lillehammer – ‹Hornæs›
Lillehammer Løiten

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 4r

    
    Hestedressør Andreas
    Bendsen Tromsøgaden 29
    Oslo

    
    Ballang.
    {B}\G/ulden gård
    Gran Hadeland


    Marka gaard Brandbu.
Halmrast sikkert p pensionat

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 4v
    
    Hr redaktør!
 Jeg De billeder
som Deres fotograf fik fotografere
hang i et af mine friluftsateliere
som jeg havde åbnet for Dem
Jeg mener det vilde intressere
Deres læsere at vide dette –

    Br Prospektkortet viser mit
hus i Aasgaardstrand, hvortil
jeg nu reiser forat dra videre
langs den norske {r}\R/iviera
der n rigtignok nu ikke {er}\har/ er
helt sydlandsk klima varm –

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 5r

    
    Advokat Erik Paulsen
    Toldbodgt.

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 6r

    Erik Paulsen

    Andrea Ellingsen
    fr Dagny Kinck
    Fr. Stangsgt. 46

    E Ellingsen antas har
lettere forat skaffe kontanter
end jeg og jeg antar han tjener
om året meget mer end jeg

    d Han har sine børn at
tænke på jeg har hele min
kunst og mine mange arbeider
der kunde spredes for ingenting
hvis jeg ikk stod fast –

    Det er netop den art af
mennesker man må ta sig
iagt for – De kan være ellers
bra –      Her hjælper ikke
mindre beløb det er store
beløb

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 6v
Osterhaugsgts Høvleri 131,14
Tagtækker – 600,
Nedre Ramme – 1,200
Farver 1,2,00 k
Vagtmand – 2,000 kr
Lys og Varme – 2,200 kr
7,300 kr
Visergut kontor 6    6
‹Ski› 16,    16,13
7,3{18}\22/,13
Elektrisk bureau       7,15
7,329,28

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 7r

    Jeg har været bange for at
Andrea har presset på Dig
i denne Anledning – Jeg har
alvorli pålagt hende at
skaane Dig da Du har været
sygelig.

    Jeg har vært b … 
Andrea vil nok ikke gi
sig for det første tabte slag
Vi må nok vente press –

    Jeg vilde gjerne vide om
hun tiltrods for at jeg har
advaret hende presser på Dig

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 7v

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 8v
    
    Kjære Inger


    Der er såmegen ulykke
i verden at dette med
nordlandsfolket får vi ta
med ro – Vi har altid havt
lidt tilbøilighed til at ta alt
tragisk – Iær Især nu kan
vi være rolige da faren er
avværget – Dog må vi fremdeles
være på vagt – Gutterne er en
 …  fiskekrog og jeg vil ikke bide på
den – Man kan si det er
hardt ikke at jeg besøger dem – Men
alle vet jeg må hvile og har opover
hovedet at tænke på – Så må
Andrea finde sig i det når
hun lægger slige snarer – Jeg
har ret til at gardere mig

    El Med Ellingsen går det videre
som det har gået i mange år
noen nød ‹for› behøver {}\v/el ikke
komme – Det De havde ordnet det
med gutterne deroppe hvis de
ikke skulle bruges som agn

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 9v
    
    Kjære Andrea


    Jeg har været syg
og deprimeret og trængt
ro – Du vet jeg har et
farli øietilfælde der ved
f{r}\o/rmegen forstyrrelse kan
bli b{i}\l/indhed –

    Jeg har allerede ‹nøie
det sidste år› og nu i
høst forklaret { … }\D/ig mine
forhold – Ligeledes har
Nørregaard indgående
forklaret Dig det

    { … }\J/eg har altså
Du måtte jo derfor
vide ‹mått› at {d}\D/u
a a … 

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 10r

    Per Gynt på flugt

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 11v

    Ekely tomt

    Nederste tomter
liebhaber naboen
til venstre

    mulig liebhaber
Marcussen øverst

    For{b}\p/agter det røde
hus og halve tomten
Forbagter hele etagen
i ‹tomten› og ‹forpagte›


    Gravürer Roede Halfdan
Billede Onsager
Tannum Tannum
Hauf – Hauf –

    Realbanken
    2 værelser kan fåes mot vagt lidt
hjælp hjælp på gården

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 13r

    Jeg har osså i store kasser
liggende manuskrifter blandt annet
en biografi og mange noveller

    Hvis jeg bestemte mig til at la
de komme ut vil jeg vistnok
tjene penger –

    Men kan man forlange skat af
disse?

    Slig med livs{ … }\f/risen
Slig med gravurerne

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 14r

    Mine Det er et helt apparat jeg har
havt – { … }\v/ed { … }\at/ holde mine billeder og studier
samlet har jeg kunnet {}\a/rbeide ‹{l}\n/ye› billeder
og gjøre ‹propaganda› for min kunst

    Ved udstillinger og reiser er da jeg h er
blivet bekjendt og har opnået stor ‹person› –

    At {d}\D/en samling som De så i mit atler
li livsfrisen er en ide jeg har arbeidet i
i 40 år – De s spørger om de  …  ikke
kan sælges

    Så svarer jeg jeg sælger ikke ufærdige
bileder – af dette store arbeide har jeg

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 14v

desværre lat mig overtale til
at sælge billeder til galleriet i Oslo
Meyers samling i Bergen – Kjøbenhavn galleri
og Berlin galleri – Jeg holder med stort
Ligeledes har besvær på at arbeide den
op igjen ved kopier –

    Der har været studier til Freia friesen

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 15r

    Jeg har betalt nok skat af disse s{ … }\tu/dier
Ovennævnte billeder D … d … g …  er tilsammen solgt
for circa 1{3}\4/0,000 kr    Circa { … }\40/,000 kr

    { … }\D/et må vel være mig så fritat
for atter at sælge mine skitser
‹Endog› betale skat for dem som
jeg i flere år har gjort og som
jeg ‹med uro fik slut› på –

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 15v

    Når man har skumlet om
lagring og osså har forlangt og fåt
tat skat for mine for mig nødvendge
billeder og skitser – Og man stadig
spørger hvorfor jeg ikke sælger mer
skal jeg si

    Man tar da ikke barnet
fra moderens bryst – heller ikke
tar man fosteret ud –

    Man kan heller ikke grave i
en forfatters skuffer og skattlægge hans
manuskripter

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 16v

m …  har vanskeli forat
betale mine fo udgifter
her og mi{t}\n/ {or}\å/rlige betaling
til min søster –

    Jeg håber når jeg får
ordne{ … }\t/ mig engang
og får solgt lidt en
gang i fremtiden atter
kunne { … }\h/jælpe Dig i
en knibe – Jeg har jo
allerede så ofte til min
glæde kunnet hjælpe Dig
Jeg ønsker Dig alt vel
Jeg håber jeg { … }\k/an ta
N en tur til Nordland
til sommeren – Jeg var i
Trondhjem og hørte om
{ … }\h/vor trist det var der
og hvilket trist klima der var

    – I foretninger må Du
henvende Dig til min sagfører

    For ikke For ikke at miste synet har nu
doctoren pålagt at holde mig fra alle foretninger

    Kjære Andrea – Det må da være tilladt mig Den gamle og være i pengeknibe
ligevel som Dere

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 17v

    Jeg vet blot at alle
deroppe fra lar sine gutter
læse til artium i nærheden af
sine forældre
    
    Kjære Andrea


    Jeg har fortalt Dig
at jeg længe {‹b›}\p/å grund
af overanstrængelse og
fordi jeg har havt formeget
at tænke på har måttet
søge hvile ved reiser
– Jeg kan desværre ikke
for at det er slig –

    Ligeledes har Nørregaard
forklaret Dig mine forhold
så jeg synes det er
underli at Du h{ … }\a/r
villet be om hvad Du
ba om i {d}\D/it sidste brev

    Du må forstå at {jeg}\d/et
i min alder vild være
en svær b{ … }\y/rde at ta på
mig – Jeg har nu ikke mer
– kontanter i banken og

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 18v
Skumlerier – Lagring

    Der blev sagt til hr Gjerdrum
at m der burde tages noget
hensyn til en mands arbeid
og hans ‹naturret› når det
havde st såvidt betydning
som mit – Gjerdrum sa
lige for alle –

    Vel så får man ikke
komme og tale om at jeg
ikke har udstilliger og sæl
sælger mer – N{}\å/r jeg { … }forstyrres
som jeg gjør af skattevæsenet
og af unger Akers ungdom
der skraaler efter mig på
gaden kan man nok
tabe lysten –

    Jeg har omtrent henlagt
raadhusdekorationene af disse
grunde –

    1000 kr i bil ‹gjør ikke kr 9 … ›

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 20v

    G
Continental hotel
6 første v … g – (5
18 annen v … g 4 ½
Moderation for
længere tid –

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 22v

    Ekely

    Jordskat for gnr. 29 brnr
9–13 og 37–38
Dette skal udtrykkelig bemærkes
ved udbetalingen


    10 5/0/6. N.H.bk. 1916 –  …  100.0 – 10,000 … 
Elektrisk lys
      5000 watt i det hele

– 800 kr
Nedre Ramme – 100 kr
Aasgaardstrand – 100 kr
1000 kr
Inger 1000 kr
2000 kr
Hund – 50 + 100
150
2150

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 23r

    35
    Circa 25 mål førsteklasses
jord med circa 400 frugtræer
bortforpagtes – Kjøkken og 2 rum

    Billet vedl. i ‹expe›

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 23v

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 24r

    
    Fru Maggy Ts{c}\u/ddi
    Ur Odensgt 23
    4077
    48 40877

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 24v

    
    Hr arkitekt { … }\S/choder
    Fekk Flekkefjord

    Granholden (Kirken
Sanner
Ringvold
Sole ‹pension›
‹Norderhov›
      Hole
Klekken

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 25r

    Fr ‹Vestby›
4 8 ¾ –
11 ½ og 12 m

    { … }¼ på 9 fra Hvitsten
kvart over 1 herfra

    { … }\L/andolet
Einar Amundsen
A 5335
Bilcentralen

    ‹A› 5280
Sole  … 

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 25v
 • ‹Kvinne med hånd under kinn›
 • P …   … f … kr  … 
 • ‹padden› …   …  ‹litho›
 • ‹Arkitekt Henrik Bull litho›
 • ‹3 piker på Broen  …  i 3 Farver›
 • Helge ‹Rode›
 • ‹Bondepike›
 • ‹Løvehoved›
 • Grenadierstrasse i Berlin efter krigen
 • ArbeidereGravende› arbeidere
 • S …  S … 
 • ‹Bølger›
 • Christian ‹Sinding›
 • ‹Kortspil i kneipen Berlin Rader›
 • Gustav Schiefler
 • ‹Mandsportæt›
 • ‹Påfugle›
 • V … d  … 
 • Selvportrait med  … ‹hånd›
 • ‹Ibsen›

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 26r

    ‹Hans›

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 26v

    Alf Bjercke
Holmboe
Schreiner
Ostfelder
Alf Mjøen
Skamarken

    \Nølke
41890
/

    Sixtan Strømbom
    
    Siedenburg
    Frans Buffa en Zonen
    39 Kalverstraat Amsterdam

    Ringvold

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 27r
    Pola GauginKunstnerhuset

    Hjertelig hilsen og tak
for Deres insats i Kunsten
og norsk kunstliv

    
    A.H. Pellegrini Burgfelderstr
    9
    Bazel

    V. Jorud
    Friedman
    {}\W/ilhelmstr 16
    Berlin
Museumsdirektør Schw{ … }\a/rzenski

    
    S. M. Larsen
    Marthe Larsen
    Ullernchauseen
    63
 { … }\5/9335
Thilo Schod{o}\e/r

 

      
Munchmuseet T 204 bl. 27v

    Tre billede Amor – Marats ‹død› – trøst
    De siger Amor og Psyche var en tilbagevenden til
pointilismen – Dette er ikke rigtig om end farverne
ere ‹rene› – Det er ikke punkter men tommetykk meterlange
linier der er malt horisontalt vertikalt og diagonalt
En slags prækubisme

     – I begynnelsen af århundredet brød jeg med
vilde jeg bryde fladen og de bøiede linier som jeg
følte blev maner – Jeg kopierte dengang i Warne-
munde det syge barn (Det der kom i galleriet)
Jeg jeg Dette er malt på lignende måte hvilket
billedet i galleriet viser – Det vil si ikke så ‹{ … }\ou/treret› –
Lidt punktmaling om ansigtet –

    Det var for at få dybde i billedet fyldigere form –
Jeg brød Jeg ‹har› Fle Flere billeder i Bergens
galleri
viser det samme selvportræt – 2 piker –
Jeg tog osså { … }\a/ndre veie – Kvin Mordersken og andre
mer realistiske billede – Pikene på broen kubistisk

 

      
No-MM_T0204-98-Vi

    
    Hr Sidenburg
    Franz Buffa – EM Zohnen
    Kalverstraat 39
    Amsterdam

    Høstb{ … }\j/ør
8 huls i Hamar

    Swarzenski
    
    Jens Thiis Tostrupsgd – 42360 Telef

    4{ … }\5/33 Smestad
God elektrisk opvarming

    
    Frøken Ingløv Munch Tronhuus
Betzy Nilsen Fosser Halden(Fossen Fosser)
    Mandalsgaden 5
Ole Peter Tronhuus
Sofie Tronhuus født Sandberg

    Peter Tronhuus
Jæger og ‹mer› af
Randsværk hotel

    S{ch}\w/arzenski
    Søppel??
    Johannesen
    Øvre Smestad-
    vei 8
    Telefon 99295

    
    Lentz Crodel
    Jena Thuringen

 

      
No-MM_T0204-99-V

    Man har hæftet sig svært over de
store atelierer – og sligt det koster!
Selv om jeg personli ikke har tjent noget
på {‹u›}\a/ulabillederne men { … }\b/lot hat udgifter
så kan man ialfald ikke næsekaste
mig at jeg havde har brugt mine egne
penger til Aulabilledernes færdi fuldendelse
– Det har kostet på og jeg har trængt plads Jeg har malt på dem i 5 år
Billederne i Aulaen er sammenlagt et
mål jord – ‹og› jeg har malt dem 5 a 6
gange i fuld størrelse – og bygget en række
{ … }\a/telierer for dem – B Bare fernissering av billederne
og deres renselse kostet 1‹0› 000 kr Den eneste der tjente
på Aulabilledene  …  s … g ‹over› 25,000 kr var lign …  væsen … 

     …  jeg har fat ‹utallige› gode
 … aad ‹ikke›  …   …   …   …  lands
 …   …  s …  ‹salg›  …   …  ‹når›

    stor  …  har  … nt ‹sig›  … 
    
    Sigurd Jensen Briskebyveien 2II

    16020
Ski Ødd Ødegaard 160