Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 157 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1940, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 48. Munchmuseet
Brev fra Hildur Balchen. Datert 17.07.1940
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 313. Munchmuseet
Brev fra Harald Holst Halvorsen. Datert 12.05.1940
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 314. Munchmuseet
Brev fra Harald Holst Halvorsen. Datert 03.10.1940
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 730. Munchmuseet
Brev fra Christian Mustad. Datert 22.12.1940
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 946. Munchmuseet
Brev fra Johannes Roede. Datert 30.12.1940
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1311. Munchmuseet
Brev fra Christianssands Kunstforening, Johs Norem. Datert 12.12.1940
«Jeg maa, omend sent, faa lov til at takke Dem for en elskværdig hilsen jeg modtog fra Dem ifjor høst gjennem den tyske maler Bruno Krauskopf. Han havde en stor og god ud- stilling her i kunstforeningen og besøgte mig atter 7 april iaar. Da skulde han til Setesdal for at male. Han kom nok midt ud i krigsbegivenhederne, og et par malere blandt de norske soldater hjalp ham over til Telemark. Siden har jeg faaet en hilsen fra ham, han var da i Stavanger. Han er haardt rammet. Et engelsk fly faldt under hans fra- vær ned ved hans hus paa Ogne, og det og alt hvad deri var brændte. Samtidig skulde hans kone ha et barn. Hun skrev et fortvilet brev til mig, men jeg kunde paa dette tids- punkt ikke skaffe hende oplysninger om hvor Kruskopf befandt sig.»
MM K 1444. Munchmuseet
Brev fra S. Halvorsen, Ragnvald Graff, Morgenbladet. Datert 17.10.1940
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1493. Munchmuseet
Brev fra Niels Böilesen. Datert 07.03.1940
«Jeg skal herved høfligst forespørge Dem, om det maa være mig tilladt at sende Dem et Billede jeg er i Besiddelse af, til Eftersyn. Jeg har nemlig den Tan- ke, at det muligt kunde være malt af Dem, i Tiden omkring Aar 1880. Af Signaturen kan kun tydes de fire første Bogstaver, nem- lig E. Mun paa en Bordplade\Stol/, hvopaa der staar en Kurv med Grøntsager. Billedet er et Interi- ør. En Ung Pige med Tørklæde om Hovudet, er ved et Bord be- skaftiget med at gøre Grøntsager i Stand. Paa Bordet staar en»
MM K 1862. Munchmuseet
Brev fra Bertel Hintze, Helsingin Taidehalli. Datert 24.04.1940
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2863. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 21.02.1940
«Tiefbetrübten Herzens teile ich Ihnen mit, dass ich meine liebe Frau durch die tückische Grippe erkrankung verloren habe. Es war ein heroisches Sterben, da sie bis zum Ende klar war. Jetzt lebt sie in uns weiter, eine schöne Seele, voller Empfindung und Herzensgüte, von Allen, die sie kannten, verehrt.»
MM K 3323. Munchmuseet
Brev fra Luise Schiefler, Ottilie Schiefler. Datert 16.07.1940
« Herrn Edv. Munch  \Skøien/  Kragerø per Oslo  Norwegen»
MM K 3351. Munchmuseet
Brev fra Hans Joachim Soltau. Datert 15.06.1940
«es ist ein traurig Ding um uns Deutsche in Norwegen. Wir lieben dieses schöne Land, lieben seine Malerei, seine Dichtung und seine Musik – aber wir sind dazu verdammt von seinem Volke – vielleicht mit Recht – als die Unterdrücker angesehen und behandelt zu werden.»
MM K 4157. Munchmuseet
Brev fra Axel Gauffin, Nationalmuseum Stockholm. Datert 27.06.1940
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4226. Munchmuseet
Brev fra The Society of Scottish Artists. Datert 26.01.1940
«I am directed to supplement the letter, addressed to Members on the 20th September 1939, intimating the Council’s decision to cancel all arrangements for the 46th Annual Exhibition.»
MM K 4915. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 19.02.1940
«Hvor mærkværdigt at dette fotografi har holdt sig så godt, det er 83 år siden det blev tatt. Det er et intelligent ansikt, de første barn var da svært pene og svært kloke, det må ha vært en sjelden mor, Inger Marie Holm. Svært mange be- gavelser i slekten. Det skulde være morsomt å hvite mere om den. Det er mange stærke saker om dagen. Jeg håber du er frisk. Jeg er bedre i tennene, jeg skyller med saltvann og det hjelper.»
MM K 4916. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 03.03.1940
«Takk for brevet. Det er en lei påkjenning sånn forkjølelse, godt at du er så meget bedre. Den sort med halseonde har grassert i byen. Jeg er meget bedre. Det var godt du minnet mig om gravene, jeg har fullstendig glemt fornyelsen. Imorgen mandag ordner jeg det. Kufferten med dine bilder står altså i kjellern i Asker Sparebank. Vi får håbe det retter sig med krigen, at vi får fred snart.»
MM K 4917. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 12.12.1940
«Det var godt jeg fikk avslag på poteter hos «Volvat». Endelig har jeg gode poteter. Min logerende som syr hos forskjellige familier sier, hun kun ett par gange har spist gode poteter. Det var jo ett svært vær under opp- tagningen. – Jeg husker en morsom episode med Obst- felder. Du husker det sikkert. Dere var i selskap hos Vullums. Vi bodde i den gamle gård ved landhandleriet. Jeg hadde lagt mig, ved 10 tiden. Så kom du og spurte tante om hun kunne skaffe seng til Obstfelder. Jada, sa tante, gikk inn til mig og sa «skynd dig opp, Inger, Obstfelder skal ha sengen din,» jeg styrtet opp, tok mine sengklær og la mig på gulvet hos tante. Og Obstfelder fikk en deilig seng.»
MM K 4918. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 23.12.1940
« hr. Edv. Munch  Skøien.»
MM K 5171. Munchmuseet
Brev fra Josef Terboven. Datert 1940–1940
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5317. Munchmuseet
Brev fra Betzy Nilsen. Datert 20.12.1940
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5318. Munchmuseet
Brev fra Eugene Olaussen. Datert 20.12.1940
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5322. Munchmuseet
Brev fra Eugene Olaussen. Datert [??].05.1940
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5325. Munchmuseet
Brev fra Eugene Olaussen. Datert 22.05.1940
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5371. Munchmuseet
Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse. Datert 13.09.1940
«I henhold til Deres anmodning sendte vi den 10.ds. bl.a. Kr.20,– i postremisse til Åsgårdstrand Kommune. Vi har idag fått postremissen i retur fra kommunen, med påtegning om at beløpet antagelig gjeller grunnleie for eiendommen. Denne leie skal antageligvis betales til agronom Arne F.Stuve
MM K 5812. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert 12.12.1940
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 35. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«livsfrisen – Jeg syntes det var vigti at dette arbeide der allerede i 1902 udstilledes som en sluttet fris stor fris i Secessionen i Berlin ikke og ikke skulde helt gå i sand medens Vigelands fontæne 2 3 år efter begyn{ … }tes på og nu har antat så store dimensioner»
MM N 40. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Man har så lang tid malt småbilleder i guldrammer tilsalgs til at pryde bourgeoisiets { … }vægger at man tror at maleriet er en geschaft almindeli geschäft – som når man laver sko i en fabrik – Jeg har aldri tænkt på at at male til salg –»
MM N 43. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1933–1940
«Når Du nævner livsfrisen og de forskjellige billeder der benævnes symbolske eller literære så må D Du huske på at der var en sideordnet artistisk linie samtidig – Det Disse billeder la var trappetrin til senere vægmalerier og til Aula billederne Kommentar –»
MM N 44. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Når jeg har såmange billeder så er det fordi jeg har er vandt til at male med mange billeder om mig – Jeg gj Jeg maler De fleste billeder er store studier – jeg maler mine studier i stor målestok – Forat de ikke skal komme bort har jeg {s}tat de på blindrammer – Jeg tænker de gamle malere havde tusindvis af studier og tegninger sammenrullede – det  …  var»
MM N 48. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«Der tales altid om «Historien» som blind»
MM N 54. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Modstanden og strabadserne blev for svære og jeg opgav de store monumentale arbeider –»
MM N 55. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«Den ene siden de kræfter der går inover – stoffernes blanding (Chemi Kemi)  …  Krystallisation og røntkenstraaler ( …  elskende) Tanken og visdommen (Historien og Læreren (Historien – På den annen side  …  spirende kræfter – Visdommens frugter nydes – Visdommen næres (Alma Mater) Kunskabens tørst stilles Fremtiden Lyset Hjertekam- meret Lyset fra Kryst allen »
MM N 62. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«Min kunst»
MM N 64. Munchmuseet
Notat. Datert 1925–1940
«Der er andre mennesker ud i Kragerø og på kysten – Noen sier det Man mærker en lettere liv{ … }ligere lettere måte at tænke på – mer fosfor i hjernen – Er det af fisken? Jeg tænker det er at alle står i umindelige tider har stået i forbindelse med Europa og verden – Der er mer kultur end Alle disse k{ … }ystbyene er lissom færdige – Oslo er og blir i lange tider færdi ufærdi»
MM N 65. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det er jo kjedeligt at jeg aldrig har kunnet ta mig til noget nyttigt – Har ikke kunnet { … }være alt muligmand – drevet med politik og greiet med dit og dat – Jeg har desværre bare dovnet mig og malt noen billeder –»
MM N 81. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Så meget jeg lægger i min kunst trænger jeg ro og det har til alle tider været anse{ … }et for kulturelt at støtte en kunstner i sit arbeide og ta lidt hensyn til at { … }det foretningsmæssige volder ham meget bryderi»
MM N 82. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det vil ikke være noget samfundsmæssig gode at få stanset mit arbeide herute – Mit arbeide kan ligestilles med Vigelands og alle vet hvordan han støttes medens jeg med egne midler må holde mit arbeide med større værker gående»
MM N 91. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1934–1940
«Du sa til mig for 8 dage siden at gravurene {er}var solgte og da jeg trængte penger til kjøb af et papir bad jeg om dem. Jeg havde osså samlet noen arbeider til salgs –»
MM N 133. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1943
«Tyskland Vinteren 92–93      93–{ … }94 Paris –      2 år itræk 95–97 Vinter på reiser i Europa { … }99–1901––1904–1905 Tyskland Vintrene 1902–1903–1904 med reiser og korte ophold i Paris Hele sommerhalvåret 1905 Tyskland 1905–1909 Kliniken Reiser { … }og korte ophold i Paris Kliniken i Kjøbenhavn 1908»
MM N 135. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«       II»
MM N 137. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Datert 1935–1940
«Jeg har havt de største ærgrelser de sidste 20 år over at folk har opholdt sig såmeget over mine mange eiendomme – Man har jo osså fåt det til at jeg eier 8 à 10 –»
MM N 143. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1940
«Det er mig umuligt – og med årene blir det enda værre – at tilfredsstille de indviklede krav der stilles til mig af skattenævnden. Selv ikke med de bedste advokaters hjælp –»
MM N 144. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1940
«Det vil derfor nødvendigt at spørge skattenævnden om den vil forholde sig så vidt mulig m læmpelig med kravene til en skatteligning»
MM N 145. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det var med mig modsat  …  Vigeland
MM N 150. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1940
«Det er som De siger – I de 8 års {a}stadige arbeide med Aula dekorationerne Kommentar med de utallige studier (4 sæt, {a}Aula Kommentar ‹studier›) blev jeg ikke udtrættet tværtimod – Ved Jeg kunde med friske kræfter fortsat med Alma mater – og jeg gjorde flere forsøg på at få gøre det men jeg fik ingen tilslutning –»
MM N 157. Munchmuseet
Notat. Datert 1940–1943
«Det er frygten for at få parceller på eiendommen eller at jordstyret skulle ville påta sig noget arbeide her der har bragt mig til at selv påta mig så meget arbeide her og git så svære summer hertil»
MM N 159. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1940
«‹Vi er› alle skyld til fransk Kunst – Den franske {k}Kunst har de sidste hundrede år vært den mest levende og inspirerende – – Men det er ikke bare fransk Kunst det er osså tysk, spansk og jeg vil fr fremh{ … }æve gammel italiensk og nederlandsk kunst – { … }Thiis har til fortjeneste for ham og glæde for os skaffet os en { … }god samling fransk moderne kunst som fortsættelse»
MM N 163. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Man snakker altid om prydkunst Kunsten har fra sin begynnelse været en udsmykning – sier man»
MM N 182. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Krohg var glemsk! Det har jeg havt erfaring for –»
MM N 194. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Datert 1920–1944
«Jeg vet ingen der bedre skulde forstå hvor umuligt det er baade for mig som for min søster at tage mer byrde og ansvar på os – {s}og at vi høili behøver ro De vet hvor jeg der selv er nervesvag må gjøre alt forat støtte min søster der ofte nok har vanskeligt forat finde sig tilrette – Og med hensyn til penger må De osså forstå hvor jeg { … }må være forsikti i disse tider – Jeg vet hvor vanskeli jeg kan skaffe penger når jeg ingen har –»
MM N 218. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1944
«Det var dengang Delius fik roden spiren til sin sygdom –»
MM N 222. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1935–1943
«Jeg blev kjendt med Delius allerede i slutten af ottiårene – Han havde mange venner i { … }Norge og han var svært gla i lannet – Han kom op til fjeldene – jeg tror næsten hvert år –»
MM N 224. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Ja dette er vigtigt det kommer, da det vel vil vise sig at man mener jeg kopierer Vigeland mens Vigelands fontæne er blit har Vigeland blit fru han tvertimod er blit frugtsommelig med denne af livsfrisen.»
MM N 225. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1935–1940
«med Vigelands første fontæne – – I 1905 eller 6 skrev jeg under på en opfordring til hjælp til at Vigelands fontæne blev bestilt – Det var som at underskrive min egen dødsdom –»
MM N 226. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Jeg synes det er vigtigere for mig og min kunst at jeg får fred til at fordybe mig i min kunst end at tænke på mu mussæum som jeg dessuten ikke føler mig forvisset om er af det gode –»
MM N 227. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«herom men kan du ikke bede mig om da jeg har lov til at tænke over så længe jeg finner det forgodt en så vigtig sag –»
MM N 232. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1944
«Jeg medgiver at hvis Forholdene havde været anderledes – hvis jeg selv ikke i høi Grad trængte Opmuntring og Hjælp paa Grund af min svære Svækkelse – og {e}ikke havde haft så svære Arbeider under Haanden havde jeg jo vistnok med fundet en taget det hele lettere og personlig hurtigere faaet overbevist Eder om Eders Feilsyn – ved personligt at overbevise Eder om Eders Feilsyn»
MM N 234. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det var intresant at få se Kunst og Kultur med de to portrætter {–}om 1905 – Genial måte at bestemme tiden for et billedes fuldførelse –»
MM N 239. Munchmuseet
Notat. Datert 1934–1940
«Jeg skjønner nok at de bedste nu har forstået osså historien»
MM N 248. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Da jeg havde malt omtrent færdi Historien og langt på vei med de øvrige – vilde jeg langsomt rykke ind mot hovedstaden –»
MM N 249. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Bemærk»
MM N 250. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Jeg har i løbet årene bygget atelierer for omkring 80,000 kr     disse blir er værdiløse –»
MM N 251. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Når man pludseli får en slig salve at man har beregnet så vældi feil så kan det bringe en ut af ligevægt –»
MM N 252. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Jeg finner det snurrigt at jeg der i denne tid holder på med en forbedret stor udgave Alma mater skal i H {‹R›}Nedre Ramme, Hvidsten hvor jeg er skal ti istedet tilbringe uger med at grunde ud hvor jeg kjøbte grønsåbe på Grynerløkken for 1 ½ år siden»
MM N 259. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Det er godt at Rolf Stenersens vakre gave af en samling norsk Kunst kommer til østkanten Nordre Skøien – Men jeg kan ellers ikke ta standpunkt til hvor på hvilket sted det der skal bygges. Sagkyndige må behandle Hollands anke –»
MM N 260. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Pengesorger kunstsorger til slut flasken Så gjorde han den den dumhed at begynde at billed …  – Han havde { … }et udpræget talent for portrættet – Udmærket formsans –»
MM N 267. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Det er da temmeli mærkeli at man k uten den ringeste grund på en slig herlig { … }sommer som 1905 skulde forfølges og chikaneres på den værste måte»
MM N 268. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Med hensyn til mig personlig så vil jeg si at de sene år har tat såmeget på j mig at jeg har komplet trukket mig tilbage fra alt selv mine nærmeste venner i Oslo Selv mine nær brev fra mine nærmeste venner i Oslo (som Thiis) og mine venner i utlannet ligger ubesvarede. Jeg har afsagt dekorationerne til raadhuset og har brudt af alle forbindelser med  …  Oslo –»
MM N 269. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Jeg mener man kan bruke for kalket netting til at gjøre husene ildsikre. Det vil koste 8000 kr Det har jeg nok ikke raad til og jeg vet jo heller ikke om det vilde tåles at jeg brugte mine egne penge hertil»
MM N 270. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Komplottet fik ødelagt en herlig sommer for mig, men jeg kan jo nu ha det mer på afstand og se det mer i sin helhed og hvordan det føier sig sammen med de{t}n  …  måte jeg over- hovedet blev behandlet på i de dage»
MM N 271. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Som sagt jeg ser sammenhængen og jeg tar det med ro. Så kommer min dagbok –»
MM N 273. Munchmuseet
Notat. Datert 1940–1943
«{ … }Den første ‹eier› Petersen lod sin granhæk som altid bruges sette på sin eiendom – circa 30 centimeter bag det oprindelige primitive skille der var pæler som med jerntråd imellem –»
MM N 282. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«‹skud› af mig mot datteren – Så blev sat igang en kam lø «en Lügenkampagne» Der blev løiet i hop – Og  …  5 intrigante familielemmer og endu flere kavalerer kunde nok få høie bølger igang –»
MM N 284. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Jeg holdt på med    Aulabillederne Kommentar i {5}4 år – bygget flere skur og friluftsatelierer på de forskjellige steder jeg bodde – Jeg lod det bedste lærred komme fra Holland og brugte da Windsor Newtons farver – Det blev pr prøvet og tat og op og ned hundrede af gange»
MM N 285. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Da Aula billederne Kommentar var ophængt til endeli bedømmelse blev de kaserede med følgende begrunnelse:»
MM N 286. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Jeg havde holdt på med livsfrisen i næsten 20 år da jeg i Kragerø 1910 blev opfordret til at indlevere konkurance  …  utkast til Auladekorationerne Kommentar –»
MM N 287. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«På Nedre Ramme kunde jeg stille modellen til Alma mater og badende børn op mod stranden og fjorden mod de blånende fjel åser i baggrunnen –»
MM N 666. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1940
«Tilbakeblikk 1902–1908»
MM N 1188. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Det er sa megen elendighet i verden { … }så vi må prøve at ta en slig  …  sag som denne med ro. Vi har let for at ta alting for tragisk. Nu er jo foreløbig faren overstået og vi har bare at være forsigtig så vi ikke kommer op i nogen forpligtelse –»
MM N 1191. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Det er morsomt at Du har så meget at beskjeftige Dig med Du har fotografering og musik og maling – De sidste billeder var det bedste Du har malt –»
MM N 1194. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg er forbauset over hvordan Du tar en slig forkjølelse eller influenca uforsikti – Det er forbausende at Du ikke blev dårligere»
MM N 1195. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg håber Du er bedre i benet – Har Du prøvet furunålsbad?»
MM N 1196. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg kom igår fra nogle hyggelige dage i Aasgaardstrand Jeg fik høre at Andrea havde været ute og var meget ivrig forat snakke med mig – Jeg forstår nok hvorfor – Som forholdene er og da hun så tydeligt har vist sin hensigt er det intet annet at gjøre for mig end at holde mig helt væk »
MM N 1205. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Andrea gir sig vel ikke – Datteren kommer ind til høsten og så kommer ved de g to gutter igjen – og så tilslut alle – I Bergen skulde de været hvor de har sine forbindelser –»
MM N 1224. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Tak for billederne – Som jeg skrev til Dig synes jeg at Du har farvesans og det er jo morsomt at det glæder Dig at male –»
MM N 1228. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 4.1.1940
«Takk for brevet – Det  …  var intresant at læse familiebrevene – Jeg har fåt hilsen fra Sigerfjord og alt står vel –»
MM N 1229. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 21.4.1940
«Det er morsomt at Du kan meddele Dig så godt i telefon osså sende piano- spil – Nu kan jo ikke alt godt forståes af Din tale – Jeg var ved vasken da Du ringte – Jeg skal prøve en annen gang at høre Dit spil –»
MM N 1230. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1.1940
« Takk for brevet –»
MM N 1231. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940
« Det ordnet sig jo aldeles udmærket den første gangen Du var hos mig – Det kan vi takke frk Due for – Hils hende og tak fra mig.»
MM N 1232. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940
« Det var så hyggeligt at være sammen på panikdagen efter flere års forløb – Det skal frk. Due ha tak for – Det var leit at jeg havde det så travelt da Du»
MM N 1233. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 22.4.1940
« »
MM N 1234. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 4.1940
«Jeg trodde Du var i Asker. I Kringkastningen hører jeg at man ikke skal evakuere efter den tyske kommandants bestemmelse.»
MM N 1235. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 21.12.1940
« Jeg ønsker Dig en rigtig god jul. Jeg haaber at en blomst bestilt i Eitzens blomsterforetning er kommet Der er meget sommel i foretningerne nu – Jeg har betalt for 3 kranser til gravene – Jeg sa at Du kunde ordne med disse på bedste måte. Til Nordstrand måtte bestilles  …  bil – Skal jeg ikke betale noget til gravenes bevaring? Skriv herom –»
MM N 1236. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940
«Nu til dags må man jo være forberedt på noe af hvert og det  …  var best at bli klar over hvordan man skal ordne sig –»
MM N 1260. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
« Hvordan har Du det i dette evindelige fugtige mørke veiret – Det er ikke heldigt for os katarrh mennesker.»
MM N 1274. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
« Tak for brevet Det var leit at Du atter fik forkjølelse – Det har nok voldt større skade på folk kjældergangen end den har reddet folk – Det er vist ingen der er skadet af bomber –»
MM N 1277. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1943
«{Jeg}Tak for brevet! Jeg har så forskrækkeligt meget at gjøre nu i våronnen – Det er jo pålagt folk som har gj jord at bruge den på bedste måte – Det er jo vanskeligt med arbeidshjælp og meget annet»
MM N 1288. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1934–1943
«Tak for brevet – Ja desværre det kan nok ikke blive annet end besvær med Andrea – Hun er fra først af galt indstillet – Det var osså uheld uheldigt at hun ikke fra tidlig af blev sat i noget virke (– Dengang skulde ennu kvinnerne enten gifte sig eller vent sidde ledig –) Kinckene har osså været noen rigtige gifteknive –»
MM N 1292. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1920–1944
«Det var da morsomt at Du endelig fandt et sted – Deroppe er det deiligt –»
MM N 1293. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1924–1940
« Det var godt at Du greiet forkjølelsen så godt»
MM N 1295. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Tak for brevet – Du må være forsiktig med at skrive til Kinck. Det kan bringe forstyrrelse { … }– Det er nok foreløbig ialfald hva jeg har skrevet –»
MM N 1296. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Tak for brevet – Jeg skal huske på gravene – Jeg må  …  la være med turer til byen foreløbig og biler er vanskeligt at få – Jeg bør nok se at undgå disse svære forkjølelsene –»
MM N 1297. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1929–1941
« Ja se der! {n}Nu gjør de hva de deroppe { … }skulde gjort for længe siden – Guttene må  …  naturligvis osså læse privat til artium deroppe eller i Tromsø eller Bodø – Men {d}De kan slå sig  …  sammen og få en god lærer til artium – Har man set maken{–}! Hva kan man ikke komme op i hvis man ikke har øinene om sig – { … }Klouman er nok en snil mand men han er blit lidt vrøvlete og så tror han fremdeles at kunne være overlegen fordi han er noe ældre – Han blev vistnok ganske fornærmet fordi jeg tog min gamle ven Bull til at bygge atelieret –»
MM N 1298. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Andrea skriver og alt er storartet Gutterne på ski i høifjeldet – Ja de skal naturligvis osså dra langveis»
MM N 1300. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Det er godt at Du trives tiltrods for den dårlige sommer.»
MM N 1302. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Pr. Schreiner sa mig at det var forbausende at Einar skulde studere til doctor – Han mente at det vilde ta 12 år ved universitetet. Så er det meget tvilsomt om Einar vilde kunne ta artium før 2 år – Det vil bli 14 år –»
MM N 1305. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1925–1940
«Takk for brevet! Jeg antar Du mener at Du bør ta 5000 kr kontanter og 5000 kr. obligationer og kjøbe en livrente – Du har jo da ennu meget i banken – Det er vist aldeles oplagt. Jeg har tænkt meget på det og spurt mange. Men vent til jeg skriver herom. Men Men glem det ikke – \Det må ordnes innen 14 dage
MM N 1311. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940
«Tak for fotografiet af Hans – Han lignet svært tante. Jeg er kommet mig efter en treugers svær forkjølelse med { … }halsonde Kanske en slags influenza – Du har jo osså hat lignende i vinter – Det var en meget usund sommer og så den kalde vinter.»
MM N 1314. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Kund noen æbler og 6 æg –»
MM N 1315. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Takk for brevet. Jeg havde osså den tanke at netop nu da alle nu da alle pensionater er overfyldt vilde det ikke være så heldigt for Dig på Hadeland – Det er bedre senere og der fins mange pensionater høiere op hvor Du eng en annen gang kan bo. Benyt tiden til at se Dig lidt om»
MM N 1316. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
« Takk for breve Da jeg Lørdag fik Dit brev og Du fortæller mig at Du savnet fersk fisk fik jeg nyfisket deili makrel fra Kragerø – Jeg havde på grunn af omstændigheter ikke ventet mer fisk derfra – Jeg kunde ikke få sendt Dig noget med den { … }pakkepost som jeg»
MM N 1318. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Det interesserte mig det Du fortalte mig om Ingenieuren Folkedal? som var så begeistret for «Akerselven» Det var ypperligt hva han havde skrevet om den –»
MM N 1319. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Tak for brev! Ja «Akerselven» blir mer aktuel jo ældre den blir – Som jeg har sagt må Du prøve at få lavet no nyt i bokform af den – og med noget skrevet til – Det greier Du jo godt –»
MM N 1320. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
«Jeg sendte sidste sending i to dele da det ikke er så godt at vide hva kan hænde med de mange forordninger»
MM N 1322. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
«Solbærbladene er ikke længer anvendelige Der er Åkerø i en pose. De er til lagring for vinteren – Så er det Åkerø er brunlig I en pose er Säftaholm der må spises nå Den er rød og lys – Gråpærene p må spises nu. Der noen større pærer der må ligge lidt»
MM N 1324. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
«Tak for brevet. Jeg har fåt en gårdbrukers pligter og har et forfærdeligt mas med jorden og alt stellet – Så må jeg jo nødvendigvis tjene penger ved at male –»
MM N 1330. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Takk for brevet – Det er nok godt for Dig at ta en ordentelig hvilekur – Du bruger samme  …  kur med draaber og vaskning som jeg»
MM N 1340. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Da jeg kom hjem fandt jeg indlagte kort – mind mig om udlægget til frk. Gaarder»
MM N 1415. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
« Det var Andrea der ved sit mas der var skyld i de sv havde størst skyld i den svækken jeg fik»
MM N 1420. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
«Jeg må varskoe Dig at Andrea har skrevet med gratulationer til fødselsdag og jul – Det er som alt var godt – Idag kom et langt brev fra Kirsten – –»
MM N 1422. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
« Jeg sender noen æbler – I poserne er fin vinter{ … }frugt (Delvis gravenstener) der kan opbevares – I kassen er osså fin frugt men de har fåt lidt stød og kan ikke ligge længe»
MM N 1425. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1940–1944
«Det var godt at høre i telefon at Du havde det bra – Det må da være morsomt at Du kan høre og snakke slig i telefon – Jeg var sidst netop vågnet  …  fra min middags lur da Du ringte så jeg ikke med engang forstod Dig – Jeg har det»
MM N 1432. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1935–1940
«Det er jo længe siden leiekontrakten blev ordnet for Din leilighet. Det var osså vanskeligt fordi vi ikke kunde konferere personlig sammen»
MM N 1440. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg havde anet lunten på forskjelligt jeg hørte Ikke mindst af den himmeløiede Laura – «Du gjør det nok» sa hun – Hun mente at overtage gutternes sko opdragelse»
MM N 1444. Munchmuseet
Brev til Uidentifisert person. Datert 1.5.1940
«»
MM N 1449. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1944
«For  …  circa 50 år siden blev jeg af gamlefrua Kinck næsekastet at jeg ikke malte publikumsbilleder så jeg kunde hjælpe Andrea efter min fars og min brors død. Jeg havde da malt vår og de fleste billeder i galleriet som jeg ikke kunde få solgt da jeg bød dem frem for 100 kr og 50 kr stykket –»
MM N 1452. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1920–1944
«Kaarbø vil det nok vel men han forstår intet af mig eller min kunst – Det er bare en foretningsmand –»
MM N 1456. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Du må huske på at And Ellingsens har mange bekjendte her i nærheten Mogens er selvskreven – Ellingsen vet naturligvis at der altid blir udvei når hun sender guttene hid – {s}Snart er alle barna her – Vi må ha fred og vi må og behøver ikke at la os forstyrre – Du har været syg og må komme til ro –»
MM N 1458. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Jeg er ængstelig for at Andrea nu plager Dig om penger til gutterne Andrea må ikke { … }få sin vilie trumfet igjennem og det vilde være et middel at få betalt { … }kvartalet for gutterne – Det hele arangement var pågående og uret af Andrea    Hun skulde ihvertfald spurt mig. Der er gode tider deroppe så det er ikke kontanter det gjælder – Svar mig på dette med Ek»
MM N 1459. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Takk for brevet – Det er godt at høre at gutterne har havt det bra derute – Det tænkte jeg nok omend Kaarbø kom med ytringer om at de ikke trivedes og buxerne var dårlige Ja hva skal ikke jeg bebyrdes med –»
MM N 1460. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1944
«Tak for billederne – Det er jo morsomt for Dig dette – Som jeg har sagt mener jeg Du har farvesans»
MM N 1469. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«J … »
MM N 1471. Munchmuseet
Objekttype: blandet (brev, utkast). Datert 1935–1940
«Det er vistnok ikke meget godt med fr fisket nordpå efter hva jeg læser aviserne – Forsåvidt stemmer det med det Andrea fortæller i sit sidste brev, hvor hun fortæller at hun forat spare stel har opsagt piken og selv steller hele huset med Ku og gris. – Jeg tror nu ikke så ganske på alt hva hun sier da jeg har erfaring for at hun ikke er så nøie med sandheten – Det mærket jeg da hun fortæller fortalte mig at Du havde skrevet til hende at jeg var villig til at betale for guttene –»
MM N 1473. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Jeg har liten arbeidskraft og fortjenesten blir mindre og mindre så jeg fra nytår er tvungen til at indskrænke mig – »
MM N 1501. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1925–1940
«Jeg har nu været nødt til at ta fat på salg af billeder – Det synes at være lidt udsigt til salg og jeg vil da kunne hjælpe Andrea lidt har Det er nødvendigt at Ellingsens forstår at det ikke er store beløb de kan vente og at de må ind- rette sig herefter – Når jeg nu sender 150 kr pr måned foreløbig i år og muligt et par år til så vil de når de osså får hjælp af  …  andre af slægten og Ellingsen selv tjener lidt nok kunne gre{ … }ie at gi bøner børnene undervisning. Jeg blander mig ikke i opdragelsen til gutterne og skulde Andrea d …  absolut ville ha dem her så må jeg på forhånd si at jeg helt må holde mig på afstand og intet ansvar ha»
MM N 1502. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1925–1940
« Takk for brevet – Jeg  …  var et par dage i Kongsberg og havde tænkt at reise igjennem Telemarken forat få greie på Kinck En …  mand i Kongsberg fortalte at Kinck havde stor praxis og boe{ … }de på en stor gård –»
MM N 1585. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Andrea er nokså betænkt – Doctoren sier det er har været dårligt fiske deroppe og nu Andrea vil nedover fortæller hun at det nok vil gå glat med foretningerne – Det blir nok mig der skal laves foretninger med med –»
MM N 1679. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Fett. Datert 1930–1940
«Jeg kommer tilbage til de to portrætter før og efter 1905. Det er forøvrig en praktis{ … }k måte at løse alle de bestemmelser af tid for billeder Det er bare at ta et tal og sætte halvparten af malerens billeder før den annen efter tallet –»
MM N 1783. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Datert 1939–1940
«Indlagt sender jeg besvarelse af Andreas’s anmodninger i høst og Deres brev – hvilket jeg efter at være kommet til ro har gjort færdig»
MM N 2237. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Datert 1940–1942
«Briefe schreiben ist mir sehr schwer – noch schlimmer auf fremden Sprache – und uber seine eigene Gemalden noch schlimmer – Ich habe ja das Bild gemalt um zu zeigen was ich meine – – Ich schreibe ja ein Bischen uber mein Kunst aber ich brauche Jahre um ein Paar Seiten zu schreiben –»
MM N 2729. Munchmuseet
Brevutkast til Maria Hudtwalcker. Datert 1934–1944
«Die Arbeit mit der Katalog hat mir zu ein neue Sprichwort gebracht –: Man muzst erst das Kind gebaren bevor man es tauft –»
MM N 2966. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 20.5.1940
« Til  Mussæumsdirektør Jens Thiis  Tostrupsgt. 23  Oslo»
MM N 3114. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1933–1940
«I Berliner Arkitektenhaus var udstillet Sygt barn, Vår, begge portrætter av min søster Inger, det i galeriet og det hos Mustad –,  …  Inger i hvid kjole på stranden (Rasmus Meyers samling) Min søster Laura (som Seierstad Bødtker har – Hans Jæger, Ludvig Meyer Puberte og første udgave af {d}Dagen derpå var vist bræn\d/t dengang – Jarlsberg kommer – Nat – Første exemplar Kys – Paralelbillede til Skrig malt i Nizza 1891 blorød luft (nu i Thiels samling) Mand og Kvinne på stranden – B Min søster og Bødtker i Aasgaardstrand (Musæet i Kjøbenhavn) Gunnar HeibergJappe på stranden de Nizzabillederne i galeriet»
MM N 3242. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 1935–1940
« Hr. Overlærer Sigurd H …   Meltzersgade 7  Oslo»
MM N 3302. Munchmuseet
Brev til Kristian Schreiner. Datert 3.6.1940
«  Hofchef Løvenskjolds vei  Lilleaker»
MM N 3303. Munchmuseet
Brev til Kristian Schreiner. Datert 19.12.1940
«  Hofchef Løvenskioldveien  Lilleaker»
MM N 3550. Munchmuseet
Varia. Datert 1940
«Skattedistrikt Aker. Borre 1940.»
MM N 3553. Munchmuseet
Varia. Datert 1940
«VESTBY 1940»
MM N 3576. Munchmuseet
Varia. Datert 15.1.1940
«Skal ikke s …  bankrenter påføres som intækt dette blev vistnok ikke gjort ifjor Nei.»
MM N 3578. Munchmuseet
Varia. Datert 15.1.1940
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3642. Munchmuseet
Varia. Datert 24.1.1940
«1939–40 for 1940.»
MM T 206. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1935–1940
«Vi står her ved vor kjære Pelles askeurne – Din dybtprøvede herre er ved side Vi molboere er et solidarisk folk (hør) vi står sammen – Vi lar os ikke døive af hvemsomhelst       inflytter ikke molboer – Hør hør –»
MM T 2849. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1940
«Hun Kommentar blir dømt til at bindes –»
Brevs. 603 (PN 316). Nasjonalbiblioteket
Brev til Julie Holmboe. Datert 1935–1944
« »
Brevs. 603 (PN 323). Nasjonalbiblioteket
Brev til Julie Holmboe. Datert 21.12.1940
«Hjertelig takk for fødselsdags- hilsener fra Dem og fru Erna –»
PN 704. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Luise Schiefler. Datert 29.12.1940
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Varia. Datert 18.4.1940
«Undertegnede Edvard Munch bestemmer herved som min siste vilje:»