Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 167 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1918, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM G 775. Munchmuseet
Varia. Datert 1916–1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2. Munchmuseet
Brev fra A. E. Andersen. Datert 27.02.1918
«Jeg læste hvad Socialdemokraten for 21 februar siger om Deres utstilling og de store priser De faar for Deres billeder.»
MM K 44. Munchmuseet
Brev fra Harriet Backer. Datert 11.06.1918
«Jeg tør vel kalde Eder alle saa, naar jeg herved takker Eder for hvad I saa storartet har gjort for mig. I Avisen vilde jeg nødigt takke, og det blev for vanskeligt at skrive til Eder hver især. Hjertens Tak for den store Glæde.»
MM K 68. Munchmuseet
Brev fra Einar Dehli. Datert 13.08.1918
«Hørte at De hadde sent en herre her ut søndag, men jeg var ikke hjemme. Blev færdig med høiet i gaar og skal nu begynde og skjære rug nu Den repperation i stald og legaarsveg som blev omtalt burde kanske utføres nu i til felde De vil ha gjort det nu, skal jeg besørge det. Ellers vet jeg ikke noget særlig.»
MM K 467. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth L'Orsa. Datert 30.10.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 759. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Datert 24.12.1918
« Maleren  Hr. Edvard Munch  Ekely  Skøien st.»
MM K 1212. Munchmuseet
Brev fra Christian (?) Wisbech. Datert 08.05.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1214. Munchmuseet
Brev fra Karl Wefring. Datert 26.09.1918
«Tusind tak for det tilsendte billede, som jeg nu har faat, uagtet det var feiladressert. Jeg bor nemlig ikke længere i Løiten. Adressen ser du ovenfor. Jeg har straks sendt skilderiet til indramming og det skal snart pryde min vegg ved siden av de andre, jeg har av dig og som trofast har fulgt mig helt fra mine studiedager. De skal ikke komme ut av min besiddelse saa længe jeg lever. De hører til mine kjæreste ejendele.»
MM K 1326. Munchmuseet
Brev fra Albert Scharning. Datert 20.03.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1348. Munchmuseet
Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse. Datert 27.09.1918
«Bankdokument. Bankremisse. Debitering av konto.»
MM K 1376. Munchmuseet
Brev fra Akers skattedistrikt. Datert 26.09.1918
«Skatteseddel»
MM K 1618. Munchmuseet
Brev fra Waldemar Bernhard. Datert 08.06.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1619. Munchmuseet
Brev fra Waldemar Bernhard. Datert 10.07.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1638. Munchmuseet
Brev fra Herman Gotthardt. Datert 17.01.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1781. Munchmuseet
Brev fra Frederick Delius. Datert 09.08.1918
« Monsieur  Edv. Munch  (Maler)  P. adr Blomqvist  \«Ekely»/  Kristiania  \Skøien/  Norvège»
MM K 2096. Munchmuseet
Brev fra Lenh. Crodel. Datert 21.12.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2252. Munchmuseet
Brev fra Erich Gruner. Datert 12.01.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2316. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 10.04.1918
«seit langer Zeit habe ich nichts von Ihnen gehört, und Sie nichts von mir. Ich bin nun ein Jahr lang im Felde ge- wesen und erst vor kurzem nach Hause zurückgekehrt. Inzwischen ist das Buch erschie- nen, und es war nach ein paar Wochen vergriffen. In kurzer Zeit soll die zweite Auflage erscheinen, die wieder 2000 Exemplare zählen wird. Es ist ein großer Erfolg, der zum größeren Teile natürlich»
MM K 2317. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 12.06.1918
« Herrn Edvard Munch  Maleren  Kristiania  p. Sköien  St»
MM K 2484. Munchmuseet
Brev fra Emil Heilbut. Datert 22.04.1918
«es ist sehr lange, dass ich nichts von Ihnen erfahren habe. Ich hoffe, dass Ihr Befinden ein gutes ist. Sie arbeiten gewiss und wir werden nach dem Kriege Ihre neuen Werke kennen lernen. Hoffentlich wird dann Ihr Weg Sie auch einmal wieder hierher führen.»
MM K 2976. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 20.12.1918
«Meinem lieben Freund E. Munch sendet die herzlichsten Weihnachtsgrüsse Ihre Frau Elisabeth Förster-Nietzsche Nietzsche-Archiv»
MM K 3448. Munchmuseet
Brev fra Erna Zehden. Datert 26.03.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4096. Munchmuseet
Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening. Datert 20.08.1918
«Efter mottagandet av 175 kr. 44 öre för ersättan- de av de genom Dr. Romdahl beställda kartonger- na till gravyrer, får jag härmed översända räk- ning kr. 114,75 för arbetet samt resten av belop- pet 〃 60.69 kr. kontant = 175,44»
MM K 4104. Munchmuseet
Brev fra Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Datert 27.06.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4105. Munchmuseet
Brev fra Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Datert 30.12.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4123. Munchmuseet
Brev fra Arturo Ciacelli. Datert 02.06.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4572. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.08.1918
« Til  Maleren Edvard Munch  «Ekely»      Skøien St  pr  Kristiania.»
MM K 4633. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.01.1918
«Nettop modtog vi 200 Kroner gjennem Wasteson Kunsthandel. Vi takker Dig hjertelig derfor og sender Dig mange Hilsener. – –»
MM K 4634. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 31.01.1918
«Jeg havde tænkt Hus- mand skulde komme med Trikken og hente Bille- derne; derfor blev jeg saa overrasket ved igjen at faa et Las fra Dig af saamange gode Saker, – vi havde jo nylig ved Juletider saa rigeligt bleven forsynet med saameget, meget. – Mange mange \Tak/ fra os begge for Frugten og det deilige Faarekjød, og \gode/ Smørre , Grønsakerne og Poteterne, – Hvor Du er snil i denne»
MM K 4635. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.12.1918
«Hjertelig Tak for Kroner 200. som kom til os igaaraftes. – Alt som sædvanlig hos os.»
MM K 4636. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.03.1918
«Hjertelig Tak! Kroner 400 modtaget»
MM K 4637. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.04.1918
«Tak, tak for alt, baade de 200 Kroner der kom idag og alt det øvrige af Penge og Mad, det er jo saa alt formeget i disse vanskelige Tider for Dig med de store Udstillinger.»
MM K 4638. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.11.1918
«Idag har vi da en deilig Solskinsdag, hvor det opliver. Og saa har de da oprundet lyse Udsigter til en endelig Fred, det er næsten ikke til at tro, efter de rædselfulde Aar vi har oplevet i  … Europa. –»
MM K 4639. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.[??].1918
«Tak for Maten! Den deilige Faaresteg smagte os saa fortreffeligt til Middagen idag saa godt tilberedet med sin gode Sauce. –»
MM K 4640. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.12.1918
«Et rigtig godt Aar ønskes Dig fra os begge og saa Tak for alt i det gamle. –»
MM K 4641. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1918
«En hjertelig Lykønsk- ning til din Fødselsdag. Jeg har sendt den gamle kjendte Eventyr- bog af Moe og Asbjørnsen med et lidet Billede af Sofie foran, det er jo ligesom et Eventyr det ogsaa.»
MM K 4642. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.09.1918
«Mange mange Tak for Kr 200 som vi har modta- get idag. –»
MM K 4701. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.11.1918
«Smør med Laura igaar, og saadanne lækre Saker Du sender os. – Æblene fryder os hver Dag med sit vakkre Syn og gode Smag og Mørhed»
MM K 4727. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.06.1918
«saa usedvanlig søde og velmodne. Det var jo en saa stor Forsyning, at vi har fraadset rent. Tak, tak for alt. –»
MM K 4731. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.12.1918
«sine Arbeider, som altid blier saa nydelige, – hun var her igaar, belæsset med sin store Pakke Smør, som Du havde bragt med til Byen. – Tak for al den Om- sorg!, –      Alt ved gamle»
MM K 4736. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.05.1918
«og Liljerne Pindselil jerne, Vaarens skjønneste yndigste Blomster. – Vi kikker ofte bort til Dig fra Verandaen – det er jo ikke saa tydeligt for mig, som for Inger, men jeg seer da den grønne Sletten og Granhækken. – –»
MM K 4737. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 1918
«stor virksomhet med dette arbeide. Jeg var der mindst en gang om uken, ofte et par gange, med garn og ordre. Det blev et stærkt samarbeide med tante, som sydde huer, bælte og denslags med hendes baand. Der blev sendt til Finland flere dusin av disse luer. Vi kjøpte garn til Laura, saa hun fik en utmerket fortjeneste. Hun fik baade penge til sit bruk og til at sætte ind. Lærdommen hos Frölich har vært til uhyre nytte for Laura. Netop i den vanskeligste tid. Lægerne og alle som saa hendes baand beundret dem i høieste grad. \Vi betalte baandene mere end husfliden betalte/»
MM K 4739. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.06.1918
«ud nettop iaar. – \For/Sommeren da vi vare paa Veierland var ogsaa saa skrigende, Du kan huske, hvor alt var afbrændt; – men saa hang det ikke saadan Fare over Landene. – – Grufulde Tider! Vest frontens Rædsler! – vi ere jo sparet for disse.»
MM K 4757. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].06.1918
«har synes de ogsaa vare gode. – Tak for de alle. – Nu tørster alt efter Regn, maatte det komme!! Det er en Skuffelse, da det ofte er overskyet. –»
MM K 4759. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.07.1918
«Dig, – her hos Værten staar det saa ynkelig til med disse. –»
MM K 4778. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.07.1918
«er noksaa utydlig, Øinerne svigter noget imellem, men jeg maa jo ikke klage, jeg har faaet bruge dem saalænge. –»
MM K 4787. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.08.1918
«ifjor og, hvor denne Frugtspise er sund og god. – Hvor vi har dog ‹nå› hat det godt i Sommer med saameget at dette. –»
MM K 4796. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.10.1918
« Hodet, aa den deilige Sol, som splitter Taaken saa vidunderlig ad.»
MM K 4800. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.03.1918
«maatte jo selvfølgelig komme ved Rampen, som altid maa kom indfinde sig, – ved given Anledning; – og dette blir vel stanset nok- saa snart. –»
MM K 4808. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.04.1918
«Natten.. De gode styr kende Saker takker jeg saa hjertelig for. – – Det er nok ikke mange som kan have det saa. –»
MM K 4841. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 24.02.1918
«Det er da rent forbausende beholdninger du har av æbler. Det er jo rent enestaaende at kunne leve saa paa æbler som vi gjør. Tusind tak fra os begge. Ogsaa det deilige, appetittelige smør. Tusind tak! Hvor deiligt at vaaren kommer! Jeg skal hilse dig saa meget fra tante.»
MM K 4842. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 29.03.1918
«Glædelig paaske ønskes dig av»
MM K 5021. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 05.04.1918
«se og takke dig saameget fra tan- te og Inger. 1000 tak for kortet du sendte mig og alt.»
MM K 5022. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 18.05.1918
« Hr. kunstmaler  Edvard Munch,  «Ekely»,  Hoffsveien, Skøien st.  pr. Xania.»
MM K 5023. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 12.09.1918
«1000 tak for al den dei- lige frugt, jeg modtog idag, ligeledes den sidste frugt. Jeg haaber, du nu er alde- les frisk igjen. Gid dette deilige veir, vilde vare ved en stund!»
MM K 5024. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 30.12.1918
« Hr. kunstmaler  Edvard Munch.  «Ekely», Hoffsveien,  Skøien st. pr.  Xania.»
MM K 5068. Munchmuseet
Brev fra Karl Bjølstad. Datert 25.06.1918
«Jeg har et spørs- mål at gjøre dig – om du vilde tænke over \det/, vilde jeg være dig meget taknemlig. Saken er, at jeg er husvild, og i denne min nød er jeg kommet til at tænke på, at du kanske kunde ha et par værelser at leie mig for en tid, enten hvor du nu bor, hvis der er ledig plass, eller på Ramme! Vi er jo bare 2 mennesker og trænger kun 2 værelser (vi kan klare os uten kjøkken, når der er elektrisk kraft at få); vi lever et meget stille liv, omgås ingen; jeg er fremdeles syk (hjærtet) og kan intet gjøre; lægen siger, at min sygdom pleier vare i 8 år – jeg skul- de således ha håb om at komme mig igjen om 2 år.      Ja – du må ikke ta dette mit spørs- mål ilde op; jeg havde nok ikke kommet med det, hvis ikke min stilling som syk og husvild havde været så vanskelig og hvis \jeg/ ikke havde kjendt dit gode hjærtelag. Men passer det ikke for dig, må du bare si fra – jeg respekterer nok dine grunde.»
MM K 5145. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 22.08.1918
«saker, som er saa svært dyre nu. Tilfældigvis fik jeg greie paa dette; de har ikke fortalt mig dette og vil paa ingen maate, at jeg skal sige noget derom. Poteter har de heller ikke \nu/, saa de har maattet \maa/ kjøpe lidt poteter ogsaa. – Man- den din har vel glemt at sende dem disse ting; jeg vet, du vil ikke, at de skal kjøpe, derfor vovede jeg paa egen haand at melde dig dette. – Jeg haaber du nu er bra igjen.»
MM K 5170. Munchmuseet
Brev fra Sophie Mellbye. Datert 20.05.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5279. Munchmuseet
Brev fra Axel Gunnerud. Datert 10.05.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5280. Munchmuseet
Brev fra Axel Gunnerud. Datert 06.05.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5289. Munchmuseet
Brev fra Einar Dehli. Datert 03.12.1918
«Skal faa meddele Dem at vi har ca 9 kg smør. Da vi ikke kan opbevare det i kjelleren burde det enten hentes eller bringes ind.»
MM K 5290. Munchmuseet
Brev fra Einar Dehli. Datert 17.09.1918
«Undertegnede erkjender herved motagelsen av 4000 kr fire tusind kroner paa redskaperne»
MM K 5344. Munchmuseet
Brev fra Jacobsen, Jacobsens Farveudsalg. Datert 12.02.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5356. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch, Karen Bjølstad. Datert 08.02.1918
«Tusind tak for kortet til min fødselsdag og for pengeseddelen. Vi hadde Laura til middag. Til aftens spiste vi røde poteter og sylte.»
MM K 5378. Munchmuseet
Brev fra H. Grønn, H. Grønn Omsætning av eiendomme. Datert 02.07.1918
«I anledning av Deres ærede av oversendes hoslagt opgaver over de omspurgte\/ eiendomme og forventer jeg Dere besked om, hvorvidt De reflekterer paa nogen av dem. Skulde mere detaljerte oplysninger end de i opgaverne anførte ønskes – med hensyn til salgsbetingelser, kontantbeløp og eventuel prisredukston etc. – tør jeg be Dem være uleiliget med at tilskrive de respektive eiere direkte herom.»
MM K 5399. Munchmuseet
Brev fra William Schmidt, Norges Statsbaner. Datert 03.05.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5401. Munchmuseet
Brev fra Holger Fischer, befragtnings & speditionsforretning Holger Fischer Dampskibsexpedition. Datert 19.11.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5405. Munchmuseet
Brev fra Alf Bjercke Farvehandel og Fernissfabrikk. Datert 08.04.1918
«Regning»
MM K 5408. Munchmuseet
Brev fra Adams Express. Datert 10.06.1918
«Regning for transport»
MM K 5413. Munchmuseet
Brev fra Høydahl Ohme, Høydahl Ohme's Annonce-Expedition. Datert 12.01.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5415. Munchmuseet
Brev fra Christiania Sparebank. Datert 09.04.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5425. Munchmuseet
Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse. Datert 17.12.1918
«Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.»
MM K 5436. Munchmuseet
Brev fra Fr. Sudmann, Fr. Sudmann Farve-Materialvarhandel. Datert 12.01.1918
«Kvittering»
MM K 5448. Munchmuseet
Brev fra R. Rode, Aktieselskabet "Cliché". Datert 13.02.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5470. Munchmuseet
Brev fra Kr. Drogseth, Kr. Drogseth A/S. Datert 23.01.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5485. Munchmuseet
Brev fra Otto Eriksen, Otto Eriksen Einar Lowe's Eftf. Handelsgartner. Datert 03.04.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5486. Munchmuseet
Brev fra Karl Ek. Datert 06.05.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5488. Munchmuseet
Brev fra J. Olsens Enke Handelsgartneri. Datert 15.03.1918
«Regning»
MM K 5506. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert 08.08.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5509. Munchmuseet
Brev fra J.W. Cappelen. Datert 11.03.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5510. Munchmuseet
Brev fra Klose & Seidel Bureau für zeitungs-ausschnitte. Datert 21.01.1918
«Postseddel, mottaksblankett for postpakke.»
MM K 5516. Munchmuseet
Brev fra Norges Post. Datert 12.01.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5517. Munchmuseet
Brev fra Høydahl Ohme, Høydahl Ohme's Annonce-Expedition. Datert 22.04.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5520. Munchmuseet
Brev fra N. Torkilsen. Datert 01.08.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5546. Munchmuseet
Brev fra David Andersen, David Andersen Fabrik af Guld- & Sölvarbeider. Datert 10.01.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5551. Munchmuseet
Brev fra David Andersen, David Andersen Fabrik af Guld- & Sölvarbeider. Datert 14.01.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5564. Munchmuseet
Brev fra Olaf Börh [?], Lillestrøm Dampsag & Høvleri Utsalg av Bygningsmaterialer. Datert 31.01.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5611. Munchmuseet
Brev fra konserves- & frugt Jensen & Co Fetevarer. Delikatesser. Datert 02.07.1918
«Regning»
MM K 5621. Munchmuseet
Brev fra P. M. Jensen Specialforretning i Kjødvarer og Delikatesser. Datert 30.04.1918
«Regning»
MM K 5687. Munchmuseet
Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse. Datert 16.01.1918
«Bankdokument. Kvittering.»
MM K 5691. Munchmuseet
Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse. Datert 02.01.1918
«Bankdokument. Kvittering.»
MM K 5699. Munchmuseet
Brev fra Alf Bjercke Farvehandel og Fernissfabrikk. Datert 11.10.1918
«Regning»
MM K 5718. Munchmuseet
Brev fra Kai Møller. Datert 12.02.1918
«Efter vor Avtale sist kommer jeg til Kristiania førstk. Thorsdag Aften og er da til Deres Raadighet – Fredag Formid. mellem Kl. 9–12 samt den paafølgende Lørdag For- middag. –»
MM K 5722. Munchmuseet
Brev fra Albrecht Schmidt. Datert 23.04.1918
«I en Kunsthandel her staar et Portræt – (se medfølg. Tegning) fuldt signert med Deres stolte Navn. »De Lærde« har diskutert for og imod – Kunsthandleren tør ikke garantere – det tror jeg ogsaa han skal være i høj grad forsigtig med.»
MM K 5735. Munchmuseet
Brev fra Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Datert 22.05.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5757. Munchmuseet
Brev fra Ragnar Sigurd de Paykull Sturzenbecker. Datert 30.07.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5781. Munchmuseet
Brev fra Ludvig G. Strand. Datert 04.04.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5794. Munchmuseet
Brev fra Karl Kaunin Björtomt. Datert 20.03.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5826. Munchmuseet
Brev fra Akershus skattefoged. Datert 09.04.1918
«Den av Dem  …  9/2 18 indbetalte, ved foreløbig ligning beregnede krigskonjunkturskat for 1916/17 kr 2500,– er ved den endelige ligning i sin helhet bortfaldt. Beløpet følger derfor hoslagt tilbake med 5% rente fra 9/2 18 til idag =      20.83       Tils kr 2520.83 for hvilket beløp Deres kvittering utbedes.»
MM N 28. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1924
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 32. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1919
«Man er fuldstændig falden i staver ved navnet livsfrisen – navnet skjæmmer jo ingen. – Jeg tænker oprigtig talt sidst paa nav- net, og det er mere forat give et fingerpeg – end forat give nogen udfyldende mening, naar jeg har kaldt den «livsfrisen». –»
MM N 34. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1918
«Billedserien regner jeg for et af de vigtigste om ikke det vigtigste af mine værker –»
MM N 36. Munchmuseet
Notat. Datert 1918
«Frisen var tænkt som som dekorations Billeder der samlet gav et billed af Livet – det Gjennem Det Gjennem de hele går {en}den bu{k}gtede strand – det bevægelige hav og og trærne som stadig gjentagende m motiver»
MM N 68. Ukjent
Notat. Datert 1918
«Jeg har hva jeg aldrig før har gjort imødegaaet kritikken – dennegang – fordi det gjælder et ungdoms- arbeid der har optat så mange år af mit liv –»
MM N 78. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1927
«Intet maleri har i Norge vagt slig forargelse –»
MM N 83. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1927
«I 20 år havde jeg den ære alene { … }at stå for Aftenpostens ild skyds med ildelugtende ‹gaserler› – der altså ikke først er opfunden { … }af Tyskere –»
MM N 93. Munchmuseet
Notat. Datert 1916–1920
«Hav og Bølger der bryder mod en rødlig brun klippestrand Et mindre { … }Havnestykke fra Bergen Et omtrent af samme {s}Størrelse – Fjord ‹grønd› blå Fjelde og sprættende { … }Trær foran kaldes Vaar – Et noget større Billede fra Bergens Havn En hvidklædt ung Pike ved en Strand En Grans Furuskov med Sne. (Ikke den afhuggede Stamme)»
MM N 128. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1930
«Om min utenlandstur. Av E. Munch.»
MM N 159. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1940
«‹Vi er› alle skyld til fransk Kunst – Den franske {k}Kunst har de sidste hundrede år vært den mest levende og inspirerende – – Men det er ikke bare fransk Kunst det er osså tysk, spansk og jeg vil fr fremh{ … }æve gammel italiensk og nederlandsk kunst – { … }Thiis har til fortjeneste for ham og glæde for os skaffet os en { … }god samling fransk moderne kunst som fortsættelse»
MM N 187. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1922
«Jeg skal få lov til at spørge hvor dybt { … }må hvor en hund bide forat den skal skal erklæres farlig –»
MM N 190. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1918–1929
« …   …  Hr Professor!»
MM N 192. Munchmuseet
Notat. Datert 1918
«{ … }Nuvel Men»
MM N 198. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Datert 1909–1926
« Kommentar»
MM N 209. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1919
«Jeg ber Arneberg om en Tegning Arneberg siger det blir billigere når han ordner med det hele – »
MM N 210. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1919
«Det blev mig da sagt at fordi jeg havde godkjent tegningen og ladet folkene ikke grave – havde jeg dermed bestilt huset –»
MM N 214. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1925
«Noget vanskeli er det mig at forstå hr Gunnerud – om end { … }der er ofte at se { … }folk der er blinde for sin hund – Men Gunnerud overgår alt hva jeg har kunnet forestille mig i den retning – At han ikke selv har frygt for at hunden skal skade unge og gamle – og så b{ … }ørn –»
MM N 215. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1925
«Det synes ikke som om disse intresserer sig for om postbud, skorst{ … }ensfeier eller melkegutten bides – men de selv er fra før bid»
MM N 242. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1925
«Det er noget jeg ikke fik tilstrækkeli pointeret for politiet der var hos mig i anledning Gunneruds hund –»
MM N 243. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1918–1925
«naturligvis væk og foretrækker at gå over jorder – eller ta automobil – Og jeg tør si de folk der skal til mig er mulig ligeså mange som be alle besøgende til de øvrige huse tilsammen – – Gunnerud har i et halvt år gået løs med hunden omkring i nabolaget til sine bekjendte – og fremvist hunden – og fået erklæringer for at den er god –»
MM N 246. Munchmuseet
Notat. Datert 1915–1925
« Hvorfor jeg holder på med dette og har bedet Fruen hjælpe mig – og hvorfor altså jeg ikke har opgivet det hele (Hvad ofte har været min Tanke) er:»
MM N 247. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1925
«Det er Sudmanns tidligere hus { … }Finnes og Dahls –»
MM N 254. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1919
«{D}Jeg  …  Da {det}et par arbeidere brug drev en dag og arbeidet lidt undret jeg på at ikke murmesteren og Arneberg kom – Jeg sag»
MM N 255. Munchmuseet
Notat. Datert 1918–1919
«dele udgifter der af er opstået af de { … }misforstaaelserne –»
MM N 256. Munchmuseet
Notat. Datert 1918
«forberedelser som b …  blev gjort – da jeg formoder det var bagateller og { … }som sagt at Arneberg skulde komme den næste dag – Da de herrer ikke kom { … }stadig udsatte sit besøg og 2 arbeidere fortsatte med arbeidet gjorde jeg indvendinger og sagde at her intet var bestemt –»
MM N 376. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1925
«Til {m}Mine udtalelser til politiet i anledning Gunneruds hund skal jeg nærmere pointere – – { … }Efter hver gang hunden slippes løs trods politiets forbud og mulkteringer og trods de mangfoldige anmeldte tilfælde af bid og overfald spørger politiet om der er nye bid (Når jeg anmelder den pånyt) – Jeg synes disse det kan være nok med hvad bæstet har udrettet»
MM N 395. Munchmuseet
Brev til Christian Axel Dahl. Datert 9.1918
«Som kapteinen vil erindre talte vi meget om herr Gunnerud{ … }s hund og De opfordret mig til at anmelde hunden. Jeg svarte at jeg had- de gjort det engang og bad Dem istedet om at henvende Dem til politiet Siden den tid har hunden løpet om og skræmt en mæ{g}ngde mennesker. Mig har den rasende overfaldt to gange utenfor min haveport. Nu har den ogsaa overfaldt utenfor Herr Gunneruds gjærde det fungerende postbud og slidt klærne av ham. Herr Gunnerud maatte betale 60 kroner i er- statning, men hunden gaar tiltrods for at jeg har skrevet en kraftig klage til politiet. Hunden gaar løs Herr Kaptein fordi det gaar som saa ofte i verden, naar man endelig skrider ind blir man stillet alde- les alene og faar intet medhold av de der tidligere har ivret kanske mest for saken.»
MM N 672. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert kvinne. Datert 1910–1920
«»
MM N 1050. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1910–1931
« Jeg har nu sat 3000 Kr. og 2000 til Laura og 1000 til Dig og Inger på en Bog i Akers Sparebank    Jeg skal sende Jer Bogen –»
MM N 1089. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1915–1923
«{At jeg}Jeg {har}fandt nylig paa Gulvet i Kragerø 2 Breve et fra mig til Dig og et fra Inger til mig – Det var fra 6 { … }eller {og}7 år tilbage – D{ … }e viser hvor uendelig taalmodig jeg har været – at jeg har g{ … }jort alt forat overbevise jer om den ubegrundede Frygt i Anledning en vis Person – Naar {jeg}det aligevel intet hjalp var jeg jo tvunget til at sige stærkt fra – Inger har derfor ingen»
MM N 1090. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931
«Det er ikke stort jeg har at sige nu – Jeg har jo så udtømmende forklaret alt – {Men}Jeg har jo havt mer Stræv med at forklare disse enkle Ting – end med Arbeid det svære Arbeide på Universitets- dekorationerne – Inger kan ikke klage over at ikke min Taalmodighed har været uendelig»
MM N 1109. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1916–1926
«Tak for brevet – Jeg kommer vel til at reise Lørdag først til Gøteborg senere til Berlin Schveisz – Det skal { … }bli hyggeli at komme ud når jeg kommer tilbage om 6 ugers tid – og har mer ro på mig – – Jeg fandt et stykke violet uldkjole stykke – det har jeg tidligere kjøbt til brug for alle tre – Jeg havde efter glemt jeg havde det»
MM N 1146. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1910–1926
«Tak for brevet – Jeg syns Du burde bli så længe som muligt på Godthaab –»
MM N 1335. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1910–1931
«Når det er stille veir og tante har godt på sig – kan hun vel ha { … }godt af at kjøre i bil. – Men korte ture – Du {må}kan be {k}Chauføren kjøre langsomt Tante kan kjøbe sig hornbriller og da får hun vist ikke vondt i øinene – Men nu er det vel l lidt farli tid – Når Jeg kommer ud i næste uge og vi kan ta en tur på 4 a 5 timer til Hvidsten hvis det blir godt veir»
MM N 1406. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1910–1926
« Vil Du være saa snil at sende Lauras Bankbog til mig – Den skal paaføres flere Penger og skal foreløbig blive beroende i Akers Sparebank – –  …  { … }Jeg har været meget optat med at se at skaffe Laura Si økonomisk Sikkerhed for sin Levetid – { … }Jeg har snarli Haab om at det blir ordnet – Jeg har { … }osså haabet så meget som muligt at skaffe det samme for Eder – Det er jo lettere da Du jo selv tjener – Til dette Maal {m}kræves»
MM N 1598. Munchmuseet
Brev til Laura Munch. Datert 14.6.1918
«»
MM N 1673. Munchmuseet
Brevutkast til Annie Fjeldbu. Datert 1918–1923
«Jeg ha{vde}r brug for Dem nogle formiddage over julen til et billede –»
MM N 1970. Munchmuseet
Brevutkast til Hilmar Olsen. Datert 14.9.1918
«Jeg har bemærket at De ikke intresserer Dem synderlig for posten på Nedre Ramme og finder det derfor bedst at De forlader pladsen fra først- kommende flyttedag –»
MM N 2229. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Datert 9.12.1918
« Ich habe neulich mit hrrn Langaard gesprochen er hat vieles von Ihnen und anneren freunde erzählt – Ich habe lange gedacht an Ihnen zu schreiben aber bin nicht dazu gekommen – Ich habe zu viel zu thun gehabt – bin nicht so wohl wie fruher besonders nach die spanische Krankheit im Summer    Ich habe viel an Ihnen gedacht besonders die letzte Zeit mit der gewaltige Begeben- heiten – Ich denke und hoffe das»
MM N 2311. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Datert 1914–1918
«Ich denke viel an Ihnen in diese ernste Tagen – Lange habe { … }ich nicht von Ihnen gehort obwohl ich in Deutsche Kunstschriften sehe das Sie immer frisch kunstlerisch thatig bin –»
MM N 2410. Munchmuseet
Brevutkast til Walter Rathenau. Datert 28.10.1918
«Mein herzlichsten Dank für Ihre Zusendung Ihre intressante Buch – Es hat mich auch sehr lieb gethan alz ein Zeichen unsere lange Freundschaft – Seit 1{9}892! Ich habe mit grozsen Interesse und Freude Ih{ … }r { … }dichterische wirksamkeit gefolgten – Sie haben ja viele Verehreren gefunden hieroben – Mein Freund der danische Dichter Helge Rode»
MM N 2411. Munchmuseet
Brevutkast til Walter Rathenau. Datert 1918
«Mein herzlichsten Danke fur Ihre liebenswurdiche Sendung Ihres Buches»
MM N 2412. Munchmuseet
Brevutkast til Walter Rathenau. Datert 1918
«Mein allerherzlichsten Dank fur Ihre liebenswurdige sendung Ihres Buches – Ich hatte ein langeres {b}Brief schreiben { … }gewunscht – davon kommt das es so lange gedauert ha{be}t –»
MM N 2413. Munchmuseet
Brevutkast til Walter Rathenau. Datert 1918
«Viele herzlichen Dank fur Ihr liebenswurdiche Sendung Ihres schones Buches – Ich habe ja sonst vieles von Ihnen gelesen – Man kennt Ihnen jo jetzt gut hieroben und Sie haben viele Verehreren – Diese kurze linien { … }sind dadurch { … }so spät alz ich»
MM N 2414. Munchmuseet
Brevutkast til Walter Rathenau. Datert 1918
«Ich danke Ihnen herzlich fur die liebenswurdiche Sendung Ihres Buches – Es hat mich auserordentlich intressiert – Ihre Arbeiten wird ja jetzt viel gelesen og viel sehr geschatzt hier- oben – Ich hatte jo gedacht ein langeres Brief zu schreiben { … }aber wie immer bei mir»
MM N 2415. Munchmuseet
Brevutkast til Walter Rathenau. Datert 1918
«Sendung Ihres schones Buches – Ich habe ja sonst mit grozsten Freude viele Arbeiten von Ihnen gelesen –»
MM N 2416. Munchmuseet
Brevutkast til Walter Rathenau. Datert 1918
«Ich habe schon lange an Ihnen schreiben wollen – Es ist aber nichts davon geworden alz ich immer ein langes Brief angefangen wollte und so wurde es nichts alz ich ein so schlechter Briefschreiber { … }bin»
MM N 2981. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931
« Nu har vi { … }da igjen Jul    Åarene gaar fort – Det er som 1{ … }0 Års { … }siden jeg var sidst nede hos eder –»
MM N 3417. Munchmuseet
Brevutkast til Sabo. Datert 1916–1924
«Bitte gutigst von ‹den› mir gehorigen bei Ihnen aufbewahrten Platten 20 Drucke je –»
MM N 3512. Munchmuseet
Brev til Edvard Munch. Datert 30.4.1918
«Jeg anmelder herved min Ankomst imorgen Onsdag kl. 11 Form.»
MM N 3513. Munchmuseet
Brev til Edvard Munch. Datert 27.11.1918
« »
MM N 3677. Munchmuseet
Brev til Edvard Munch. Datert 13.6.1918
«»
MM N 3753. Munchmuseet
Brevutkast til Christiania Politikammer. Datert 27.4.1918
«Vaaren 1917 overtog {k}\h/r. K. Braarud, Herslebs gt. 7. at skaffe mig 10 favne ved, at levere saasnart den kunde fragtes av jern{v}\b/anen, idet han opgav at veden, som han eiede, var framkjørt til og henlaa ved en utenbys jernbanestation.»
MM N 3758. Munchmuseet
Notat. Datert 1.1918
« Kristen Petersen Lysaker  Skøien 6442»
MM T 195. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1916–1930
«»
MM T 751. Munchmuseet
Notat. Datert 1915-1920
«{‹Du›}Alle kan jo ‹Feil› og det er ikke underli at I der har levet udenfor Verden på Nordstrand i så mange År ikke har kunnet se så klart på sa meget –»
MM T 1863. Munchmuseet
Notat. Datert 1917-1920
«Disse unødige stridsspørsmaal der har varet i en halv menneskealder skulde nok være glemt hvis jeg ikke havde faaet det mente at det ligger hos Inger selv – Hvis ikke her er en forandring og i Inger { … } …  det for meg så er det umulig for meg at se annet end det er bedre det får bli som det er – Hvis ikke vil naturligvis nye ting opstå Kilden er hos Inger selv – men det må kan hun må kunne rette på»
MM UT 8. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 15.10.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM UT 9. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 29.10.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM UT 22. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 166 (PN 202). Nasjonalbiblioteket
Brev til Julius Elias. Datert 1910–1920
«Es thut mir sehr leid aber ich finde die Farben drucke sehr unkunstlerisch besonder wenn es um Oel- gemalden und in grozser Format sich handelt – { … }Ich verweigere es immer – Ich hoffe – lieber Hrr Doctor, Sie meine Grunde verstehen werden – Sonst hatte»
Brevs. 569 (PN 315). Nasjonalbiblioteket
Brev til Lars Swanström. Datert 1918
«Jeg har lagt mærke i bogen og sat blaa blyantkryds på de 3 artikler jeg ønsker indtat i heftet –»
PN 612. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 20.12.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 818. I privat eie
Brev til Annie Fjeldbu. Datert 16.2.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1214. Göteborgs Konstmuseum
Brev til Axel Romdahl. Datert 24.4.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1216. Göteborgs Konstmuseum
Brev til Axel Romdahl. Datert 21.7.1918
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]