Edvard Munchs korrespondanse

Listen inneholder de 61 brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1893, enten faktisk, dvs. av avsender selv eller ved poststempel, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 57. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Bødtker. Datert 16.11.1893
«Undertegnede er her for øieblikket og skulde intet have imod at træffe dig. Jeg bor i   Toepfer  Hotel, Luisenstraße. Træffes forresten også hyppig i Café Bauer
MM K 58. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Bødtker. Datert 01.12.1893
«interessere mig at høre, hvordan det gik til, at det mod pludselig kom over ham.»
MM K 706. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Meyer. Datert 19.05.1893
«Beder Dem velvillig sende mig det billede, jeg kjøbte af Dem under udstilling her.»
MM K 707. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Meyer. Datert 10.01.1893
«Da jeg i anden anledning i begyndelsen af november f.Å. tilskrev min ven Daniel Bergstrøm, Stock- holm, skrev jeg bl.a.»
MM K 1226. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 05.06.1893
«\Min kone hilser.
MM K 1504. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 15.07.1893
«menneskelig, saa er det ligegyldigt om det er Realisme eller Syntetisme. Men hvor det er vanskeligt ad bevidst Vej, at naa det Standpunkt man indtog ad ubevidst Vej. Jeg tror aldrig jeg kommer til at skrive noget saa naivt menneskeligt som »Vekselspillet«»
MM K 1594. Munchmuseet
Brev fra Johan Rohde. Datert [??].06.1893
«Tak for Deres Brev, at jeg ikke har svaret Dem før ligger i, at jeg har forladt Kjøben havn og ligger paa Landet i den lille By Tönning ved Slesvigs vestkyst.»
MM K 1693. Munchmuseet
Brev fra August Strindberg. Datert 12.06.1893
« Herr Edvard Munch.  Artist. Maler.  Adresse: Herr G. Türkes Weinstube: Ecke  Under den Linden u. Neue Wilhelmstrasse.  Berlin  (Germany.)»
MM K 2030. Munchmuseet
Brev fra Max Asch. Datert 02.01.1893
« Herrn Maler Munch  Sw  Hedemann Str 8  III»
MM K 2118. Munchmuseet
Brev fra Eduard Edel. Datert 11.05.1893
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2215. Munchmuseet
Brev fra Friedrich Fuchs. Datert 21.04.1893
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2223. Munchmuseet
Brev fra Arthur von. Franquet. Datert 22.01.1893
«Ich sah’ neulich in Berlin Ihre daselbst z.Z. im Equitable-Palast ausgestellten Bilder. Und da ich bei der Gelegenheit dieselben schätzen lernte und soeben hörte, daß Sie eins derselben für 200 Mark weggegeben haben sollen, so er- laube ich mir hierdurch die Anfrage, ob Sie das Bild, auf dem der Mondschein durch ein Fenster  …  in ein Zimmer und auf den Hemdzipfel einer im Gewande der Nacht an dem Fenster stehenden jungen Frau fällt (wenn ich nicht irre, ist es das unter 23. in dem Kataloge Ihrer Sonder-Ausstellung aufgeführte), zu demselben Preise abge- ben würden? indem ich dieser meiner Anfrage die Bemerkung hinzufüge, daß»
MM K 2224. Munchmuseet
Brev fra Arthur von. Franquet. Datert 11.02.1893
«Im Besitz der mir infolge unserer Correspondenz im vorigen Monate von Ihrem Bilde „Mädchen, aus dem Fenster sehend” gütl. angefertigten Copie fühle ich mich gedrängt, Ihnen hiermit nochmals von ganzen Herzen meinen Dank für Ihr liebenswürdiges Entgegenkommen aus- zusprechen, dem ich selbige verdanke und welches mir den Erwerb eines Kunstwerkes u. eines, so stimmungsvollen Bildes ermög- lichte, über dessen Besitz ich mich noch oft freuen werde und dessen Anblick mir und Anderen noch manche genußreiche und»
MM K 2225. Munchmuseet
Brev fra Arthur von. Franquet. Datert 14.04.1893
« dem Maler Herrn R. Munch  aus Christiania (Norwegen)»
MM K 3036. Munchmuseet
Brev fra Walther Rathenau. Datert 25.07.1893
«Ihrem Anerbieten entsprechend kaufe ich Ihr Bild „Regen- wetter in Kristiania” für M. 100, die ich mir erlau- be, Ihnen einliegend zu übersenden. Ich behalte mir vor, später noch das eine oder das andere Ihrer Bilder zu erwerben – wenn ich einmal eines von ihnen gesehen habe.»
MM K 3458. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert 07.12.1893
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3555. Munchmuseet
Brev fra Werner Kayser, Photografisches Atelier Geschwister Marschalk. Datert 24.09.1893
« Herrn Maler Ed. Munch  Nordstrand  pr. Kristiania  Norwegen»
MM K 3556. Munchmuseet
Brev fra Werner Kayser, Photografisches Atelier Geschwister Marschalk. Datert 29.02.1893
« Herrn  Maler Edvard Munch  Christiania  ‹Schweden›»
MM K 3656. Munchmuseet
Brev fra C. Freyer, Literarisches Auskunfts-Bureau. Datert 23.07.1893
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3661. Munchmuseet
Brev fra Heckenberger & Becker Elegante Herren-Moden. Datert 16.11.1893
«Mit dem Auszug unserer Bücher beschäftigt finden wir Ihr Conto mit M 142. offen; da wir große Zahlungen zu machen haben, so bitten wir höflichst um Begleichung.»
MM K 3773. Munchmuseet
Brev fra Ferdinand Morawe, Theodor Lichtenberg Nachfolger. Datert 20.05.1893
«Zwischen Herrn: Kunstmaler Ed. Munch – Christiania und dem Kunsthändler Ferdinand Morawe, Inhaber der Firma Theodor Lichtenberg Nachfolger in Dresden ist heute folgender Vertrag zu Stande gekommen: –»
MM K 3774. Munchmuseet
Brev fra Ferdinand Morawe, Theodor Lichtenberg Nachfolger. Datert 12.09.1893
«Nachstehend gebe ich Ihnen eine genaue Aufstellung aller Einnahmen und Ausgaben der in München veranstalteten Ausstellung Ihrer Gemälde welche leider mit einem recht großen Defizit abschließt. Wie Sie aus der Liste ersehen werden, sind eben die Unkosten, die ein solches Unternehmen be- sonders in einer andern Stadt mit sich bringt zu bedeutend um den Ein- nahmen, die bei der Bildern herauszuschlagen, ich stehe auch bereits mit waren, die zu halten. Nun, wir müßen versuchen, noch soviel als möglich aus den Bildern herauszuschlagen, ich stehe auch bereits mit einigen Städten in Verbindung Ausstellung. Ob das Künstlerhaus oder der Kunstverein in Wien die Ausstellung Ihrer Werke übernehmen wollen, ist zur Zeit noch unbestimmt, auf eigene Rechnung wie in München ue ich es diesmal nicht wieder, da wir dort auf eben solche Unkosten stoßen würden und ich nicht Lust habe, noch mehr Geld dabei zu verlieren. Jedenfalls werde ich Ihnen die Erfolge meiner weiteren Bemühungen seinerzeit mitteilen.»
MM K 4062. Munchmuseet
Brev fra Kunsthandel V. Kleis. Datert 28.01.1893
«Jeg er her i Færd med at rømme Lokalet til at modtage Deres Billeder, men det kan maaske være vanskelig nok med at faa dem hertil, da al Skibsfart for det første er ophørt. Vi ville imidlertid haabe, at denne Frost snart skal faa en Ende; det har i de sidste Dage været lidt mildere Vejr.»
MM K 4137. Munchmuseet
Brev fra Richard Bergh, Nationalmuseum Stockholm. Datert 15.06.1893
«Jag kom alldrig tillbaka till Berlin – Plötsligt jag gick der nere på boule- varderna i Paris föll det en längtan på mig efter att komma i arbete och så tog jag den kortaste vägen hem öfver Hamburg. – Jag sände Eder från Paris Viberts fixermedel. Har Ni pröfvat det? Dugde det till något? Nu vill jag fråga Eder om Ni skulle vilja sända mig de pröfver på temperafärger som doktor Scheich vänligen lofvade mig – så vida han ej glömt det – Jag ville så gerna försöka dem – Vill Ni i så fall sända dem mot efterkraf hit till Visby? – Tack för sist i Berlin –»
MM K 4422. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.01.1893
«Ludvig Grønvold gnaaler saa forskrækkelig paa os, – han vil have Adressen til Max Klinger, som altsaa Du skulle skaffe os – kan Du det? – han ville vist sende tegninger. – Bare nu dette Brev naar Dig; thi vi seer, at der gjøres Forberedelser i Kjøbenhavn til din Udstilling – og da rei ser Du vel derhen. – Selv Aftenposten taer ind Beretnin- gen derom. – Bladet vender sig, som man sier. –»
MM K 4423. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.04.1893
«Det har været saa uroligt for os med Flytningen, saa jeg har drøjet med at skrive. Nu ere vi da indstalllerde i vort nye Logi, men ikke ganske i Orden. – Tak skal Du have for Brevet \og/ for din Omsorg for os i Pengeaffærer, vi har altsaa gjort hvad Du sagde, vi skulde gjøre, – Thiis sendte idag 26 Kr 70 – Høst og Hjelm har vi endnu intet hørt fra, det er jo og i Slut- ningen af Maaneden, – da»
MM K 4424. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1893
«Imorgen er det din Geburts dag, kanske Du selv ikke erindrer den, – da Du er midt oppe i din Udstilling. – Vi vil erindre den paa bedste Maade, idet vi ønsker Dig alt det bed- ste for Dig for Legeme og Sjæl. – – Foreløbig et godt Resultat af \din/ Udstilling. Vi ved jo der kommer Skraal – de fleste forstaaer vel ikke dine Billeder. – Der skal vel have staaet en længer Kritik i Morgenbladet, men vi har ikke havt Anledning til at»
MM K 4425. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.12.1893
«Det var en særlig glædelig Overraskelse igaaraftes at faa Brev, jeg har nemlig ven- tet svert. – Og saa maa jeg ogsaa takke Dig for den meget behagelige Over raskelse med Pengesendelsen, men det er bare formeget, tak skal Du have, jeg skal anvende den til at gjøre det hyggeligt og julagtigt, det ved jeg er Bestemmelsen, – nu kommer Du til at traktere ogsaa paa Andreas, han tilbringer»
MM K 4769. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.[??].1893
«Jeg havde ikke forseglet Brevet, da Inger kom med Brevkortet dit, derfor maa jeg skrive nogle Ord igjen. Jeg vil bede Dig ikke i paa nogen Maade være foruroliget, da vi har det bra med Penger, – vi har klaret Husleien, og betalt paa Forskud Husleien her, kjøbt adskilligt og betalt hos Land- handleren, enda har vi ligen- de Penger og Inger har tilgode for forrige Maaned 30 Kr og nu er det altsaa slut med denne Maaned og faaer altsaa ind nær 60. – Saa, om vi senere skulde blive i Forlegenhed, har vi jo Sølvet. – Du maa derfor ikke tænke paa os. – Vi har desuden kjøbt meget nyt, – som vi maatte havt ladet være, dersom vi var nær indpaa. – Vær derfor rolig. – Gid Du bare havde det»
MM K 5802. Munchmuseet
Brev fra Emil Alb. Palm, Oscar Ekberg. Datert 1893–1895
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 784. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1892–1893
«Jeg har fået dit brev og pakken, der er iorden – Sælg så fort du kan bonjouren for jeg har mere brug for penger end klær –»
MM N 790. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 20.1.1893
«Udstillingen min slutter nu om noen dage hvilket jeg er vel fornøiet med for du kan tænke jeg er kje af billederne mine – Der kommer ialt ind 1800 m – ved entre – men overskuddet blir desværre ikke stort – da udgifterne var frygteli svære – Nu går billederne til Kjøbenhavn hvor jeg har udmærkede betingelser – Jeg havde kunnet håbet at kunne sende mere end de 35 kronerne jeg sidst sendte»
MM N 791. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 25.2.1893
«Jeg ser af Ingers brev at dere tænker på at tage leiligheden ovenpå. De må dere da ikke gjøre, både for kuldens skyld og for i tilfælde af ildebrand – Ta heller hvilketsomhelst andet – jeg vil sikkert kunne hjælpe med husleien selv om jeg blir her i Berlin til vinteren – Nu håber jeg at få noget fra Kjøbenhavn hvor mine»
MM N 792. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1893–1893
«Jeg er ikke som du {ser}tror reist fra Berlin – jeg vil fremdeles blive her { … }to måneder»
MM N 793. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1893
«Jeg er i Berlin – men må blive her på grund af pengemangel – Du må da sende mig et par hundrede kroner tele{ … }gra- fisk – Jeg blir jo nødt til at anmode Schou om lån og Du får da pengene tilbage»
MM N 794. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 26.5.1893
«Udstillingen er nu i Dresden»
MM N 795. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 18.6.1893
«Som Du ser af Lauras brev er jeg i München ved Starnberg{ … }sä som jeg har udenfor mit vindu – Jeg {ser}har ret frem for mig det sted hvor {L}Kong Ludvig druknet sig for noen år siden – Her er dei nydeli – Jeg kommer altså hjem om en kort tid –»
MM N 796. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1893
«Jeg er nu i München og kommer sandsynligvis til at reise hjem om noen dage –»
MM N 797. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 17.11.1893
«Tak for brevet – Bor i en meget god pension – – Vil sandsynligvis kom få istand en udstilling af mine billeder om kort tid – Kufferten er endnu ikke nået til mig men kommer vel snart –»
MM N 798. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 18.12.1893
«Den værste strid er over – Udstillingen er nokså godt besøgt og jeg sælger lidt – Man bruger naturligvis mund – men det er jeg jo vandt til – Jeg tænker nu at begynde at arb male – Jeg skal skrive til Finne snarest –»
MM N 799. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1893–1894
«Jeg havde netop for et par dage siden sendt 20 Mk til Dig da jeg til min overraskelse finder 10 kroner i et brev fra Dig – Du skal have mange tak – det kom meget godt til da jeg netop var pengeløs –»
MM N 800. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 3.12.1893
«Tak for { … }brevet.»
MM N 801. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1892–1893
«Jeg har havt så meget at gjøre at jeg ikke har fået ro til at skrive – Tak for brevene { … }og {jeg}gratulationerne i anledning min fødselsdag. – Nu har jeg da atter åbnet udstillingen som Du kanske { … }allerede har seet af aviserne – Det tegner nokså godt – { … }150 mennesker om dagen men så er der store udgifter, ihvertfald tjener jeg noget –»
MM N 1063. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1890–1895
«Tak for brevet – det er bra at Dere greier Dere såvidt – ikke forstår jeg hvordan Du {greier}ordner med penger – Med Andreas er det da slemt – så uheldigt som muligt – han blir jo nu snart ældre mand – Nu det greier sig vel osså –»
MM N 2045. Munchmuseet
Brevutkast til Olaf Schou. Datert 1893–1894
«Jeg spør Dem atter om De kunde forstrække mig med noen penger –»
MM N 2396. Munchmuseet
Brevutkast til Adolf Paul. Datert 1892–1896
«Hilsen fra Ferkelen – { … }Jeg har allerede tidligere fået et fyllebrev fr{ … }a Dig – jeg beder at hilse Gallen fra mig og takke for tegningen og hilsenen – Jeg kjender ham godt af omtale – Min adresse er  Kurfürstendam 121 – ‹hvis› Kan De give mig bud på et billede var det godt da fattigdommen florerer – Strindberg er vist i Brünn – skal give Dig nærmere besked –»
MM N 2755. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1892–1893
«Jetzt sind meine Bildern bei Schulte in Düsseldorf ausgestellt – {s}Sie könnten meine Bildern vielleicht in Januar bekommen – Meine bedingungen ist die halbe Entré oder 500 M. für 14 Tage – ( …  Ich musz doch wissen wie viele Abonenten sie { … }haben –)»
MM N 2837. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 4.3.1893
« Maler Ludvig Grønvold  T{ … }eresegade  Hersteds –»
MM N 3489. Munchmuseet
Brevutkast til Kleis. Datert 1893
«Jeg har fået Deres to breve samt tilsendt 100 Kroner – det går jo ikke noe videre rart ser jeg – Hvormange kataloger sælger De?. – Billederne skal sendes tilbage til Tydskland – hvor de skal i April udstilles i Hamburg men kommer vel først e{n}t andetsted, jeg skal derom give dem nærmere beskjed – Billedet { … }No 5, «Nat». (En mand ved et vindue og måneskin) samt»
MM N 3663. Munchmuseet
Brevutkast til Dagbladet. Datert 1892–1893
«Vinhandler Türke abonnerer herved på «Dagbladet» fra årets begyndelse.  Adr. { … }Unter den Linden 76. Berlin.»
MM N 3679. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 16.3.1893
«Det blir nok {i}lidet med skrivingen nu – Jeg har havt så meget at fare med, s{m}åmange breve at skrive og ellers arbeid malt meget – Penger tjener får jeg ikke så meget af som ønsket, der kommer altid uheld iveien – Nu skulde jeg havt udstilling i Breslau og den blir for- sinket – Jeg havde tænkt at kanske sende noget mynt – men ser ud til at drage ud – Foruden Høst skylder, Thiis assistent ved kunstindustrimuseet mig henved 30 kroner – han fik låne dem he{ … }rnede»
PN 17. I privat eie
Brev til Johan Rohde. Datert 1893
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 18. I privat eie
Brev til Johan Rohde. Datert 5.12.1893
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 19. I privat eie
Brev til Johan Rohde. Datert 16.11.1893
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 20. I privat eie
Brev til Johan Rohde. Datert 8.2.1893
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 21. I privat eie
Brev til Johan Rohde. Datert 1893
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 166 (PN 203). Nasjonalbiblioteket
Brev til Julius Elias. Datert 1893
« Tiden nærmer sig da jeg skulde drage til Paris – Jeg må få {l}Lov at forespørge mig om hvilket Resultat De har havt med Hensyn til at skaffe mig Penge. Jeg beder Dem være så elskværdig at oplyse mig om hvor meget jeg kan gjøre Regning på. Som De erindrer troede De at kunne skaffe til veie en 6 a 800 Mk eller mer. – Jeg skulde altså ville erstatte enhver med Malerier og Raderinger.»
Brevs. 212 (PN 208). Nasjonalbiblioteket
Brev til Vilhelm Dybwad. Datert 1893–1894
«Deres ønske om at kom- me i besiddelse af Deres retmæssige eiendom finder jeg såre rimeligt og jeg ærgrer mig blot over at det har været mig umuligt tidligere at sende billedet – De ved ikke hvad kunst- handlere er for folk at – jeg har først efter en reise til Dresden og ved personlig at tale med»
Brevs. 212 (PN 212). Nasjonalbiblioteket
Brev til Vilhelm Dybwad. Datert 1893–1894
«Jeg har fået Deres brev hvori De spørger efter { … }Deres billede – jeg må bede Dem have taal en liden stund til – Billederne er udstillet fortiden i Magdeburg og kan jeg vanskelig erholde Deres billede før den udstillingens slutning – Jeg har  …  så meget at fare med i Berlin for tiden at De må bære»
Brevs. 466 (PN 261). Nasjonalbiblioteket
Brev til Karl Vilhelm Hammer. Datert 1890–1900
« Det er forbasket kjedeligt – men netop nu har jeg ikke meget – derimod må det snart komme – Jeg sender altså først min Bemyndigelse til at underskrive mit Navn –»
PN 842. Arbeiderbevegelsens arkiv
Brev til Ludvig Meyer. Datert 9.6.1893
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]