Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 228 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1939, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 30. Munchmuseet
Brev fra Alfred Berentzen. Datert 30.06.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 33. Munchmuseet
Brev fra Brynhild Berger. Datert 07.11.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 53. Munchmuseet
Brev fra Henrik Bull. Datert 1939–1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 76. Munchmuseet
Brev fra Bertram Dybwad. Datert 20.10.1939
«Du husker kanske, at jeg i lengst henfarne Dage kjøpte en liten Kulltegning av Dig (17 x 25 cm).»
MM K 144. Munchmuseet
Brev fra Carl Dørnberger. Datert 15.12.1939
«Tak for Dine ønsker til min 75 årsdag. Jeg er svært nedfor og har store smerter, så derfor har Du ikke hørt ifra mig tidligere. Kann nesten ikke gå og kryper op til verkstedet mit, og med arbeidet går det småt – vont at bli gam- mel og ensom. Tja det kjenner Du vel til også. Jeg sjønner ikke tiden og menskene mere, og sligt er ondt. Synes konsta går ad helvete til – de kann ikke sit hånverk disse fyrene det hele er grinagtig nu. Jeg hører spredte ord om Dig og Dit og så tænker jeg mig resten. Vi blir bolcheviker, nei disse såkaldte unge – som efter min mening er plagiatmagere efter dette eller hint mønster! og uden personlig mening og opfatten af alvoret i metieren! – men dem om det.»
MM K 171. Munchmuseet
Brev fra Harry Fett, Kunst og Kultur Redaksjonen. Datert 04.05.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 175. Munchmuseet
Brev fra Eline Finne. Datert 12.12.1939
«Tillad mig at være blandt dem som gratulerer Dem med 12 dec. Jeg pleier aldrig møte op. Men i erindringen om at vi er født i samme vidunderlig skjønne bygd næsten samme datum, jeg den 7 dec., saa ber jeg om at faa være med denne ene gang.»
MM K 187. Munchmuseet
Brev fra Pola Gauguin. Datert 28.04.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 251. Munchmuseet
Brev fra Fritz Holland. Datert 21.02.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 683. Munchmuseet
Brev fra Reidar Moe. Datert 28.02.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 978. Munchmuseet
Brev fra Julius M. Smith. Datert 14.12.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1019. Munchmuseet
Brev fra Thilo Schoder. Datert 29.05.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1091. Munchmuseet
Brev fra Rolf Stenersen. Datert 16.08.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1099. Munchmuseet
Brev fra Lars Sunde. Datert 26.10.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1174. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 13.01.1939
«direktør Indrebø \sandsynligvis Michal Hansson/ og en rekke fremtrædende mænd og kvinner, ikke minst på åndslivets område, en rekke professorer, forfattere og kunstnere. Ditt vektige navn bør her ikke savnes, og det vil ikke koste dig noet be- svær, behøver ikke å skrive, bare telegrafere følgende til Nansen-kontoret, Wergelandsveien 7:»
MM K 1175. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis, Ragna Thiis. Datert 13.09.1939
«Vi er ikke – foreløbig – redd for krig og bomber. Men det er en personlig betraktning.»
MM K 1269. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert 27.01.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1296. Munchmuseet
Brev fra Birger Ulland, Aasgaardstrand kommunale Kontor. Datert 09.02.1939
«Herved tillater man sig i ærbødighet å tilskrive Dem til underretning om skatten til Aasgaardstrand for 1938/39. Selve kommuneskatten utgjør Kr. 24.60 hvortil kommer vannavgift og eiendomsskatt med Kr. 20– tilsammen Kr. 44.60. Herpå har man under 8/8–f.å. mottatt Kr. 24.60 og det gjenstående blir da Kr. 20– Hvilket herved meddeles.»
MM K 1314. Munchmuseet
Brev fra Aker Kommune. Datert 03.03.1939
«Jeg har lest Deres uttalelser i Morgenbladet for idag og forstår Dem slik at De ikke motsetter Dem at samlingen blir anbragt i en museumsbygning på Nordre Skøien i Østre Aker slik som foreslått av komiteen og formannskapet.»
MM K 1356. Munchmuseet
Brev fra Oslo Sparebank. Datert 15.01.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1430. Munchmuseet
Brev fra Per Kviberg, Christiania Kunstforening. Datert 03.01.1939
«På generalforsamling den 20 des. 1938 gjorde Kunstforeningen i Oslo vedtak om å utnevne Dem som æresmedlem av foreningen. Til grunn for dette henviste formannen til det store verd De har hatt for norsk kunst ved Deres geniale ar- beider, som har gjort Norge og norsk malerkunst kjent verden over. Vi ber dem derfor motta denne vår heders- bevisning.»
MM K 1438. Munchmuseet
Brev fra Kunstnerforbundet, Per Rom. Datert 08.02.1939
«Som avtalt i telefonen tillater jeg mig å skrive til Dem.»
MM K 1439. Munchmuseet
Brev fra Kunstnerforbundet, Per Rom. Datert 19.02.1939
«Vedlagt tillater jeg mig å sende Dem den skrivelse Kunstnerforeningen sender til Universitets og Fagskolekomiteen og jeg håper at det der ikke kan misforståes at det er en ny kunstnergage man søker oprettet.»
MM K 1464. Munchmuseet
Brev fra Håkon Stenstadvold, Statens Kunstakademi. Datert 21.02.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1467. Munchmuseet
Brev fra Arnold Ræstad, Stortinget. Datert 13.07.1939
«Jeg ringte hjem til Dem igaar aften, men der var ikke noe svar. Jeg skriver, det gjør kanskje samme nytten.»
MM K 1496. Munchmuseet
Brev fra P. V. Glob. Datert 04.01.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1579. Munchmuseet
Brev fra Kirsten Kjær. Datert 31.05.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1588. Munchmuseet
Brev fra Bertel Budtz Müller. Datert 15.04.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1629. Munchmuseet
Brev fra H. Forss. Datert 05.01.1939
«‹Undertecknad›! stor anhängare av er konst, undrar härved vad \en/ oljemålning ett landskap i stil med »Man i kålåkern« skulla kosta jag vare tacksam för svar, gärna om landskapet är i mindre format. Jag är själv målare men fattig. ursäkta dessa rader!»
MM K 1655. Munchmuseet
Brev fra Stina Hedberg. Datert 05.09.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1666. Munchmuseet
Brev fra Ragnar Hoppe, Ellen Hoppe. Datert 30.12.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1952. Munchmuseet
Brev fra Karl Schröder. Datert 12.05.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1977. Munchmuseet
Brev fra Josef Paul Hodin. Datert 24.04.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1978. Munchmuseet
Brev fra Josef Paul Hodin. Datert 22.12.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2502. Munchmuseet
Brev fra Roland Hettner. Datert 20.03.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2547. Munchmuseet
Brev fra Heinrich Carl Hudtwalcker. Datert 15.12.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2561. Munchmuseet
Brev fra Hella E. Kolker. Datert 07.12.1939
«darf ich annehmen, dass mein Name Ihnen bekannt ist – Curt Glaser hai seine Biographie über Edvard Munch meinem Onkel Konsul Hugo Kolker gewidmet – Elsa Glaser war meine Cusine, deren von Ihnen gemaltes Bild ich oft bewunderte.»
MM K 2569. Munchmuseet
Brev fra Alfred Kubin. Datert 15.05.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2735. Munchmuseet
Brev fra Albert Krantz. Datert 15.08.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2862. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 12.12.1939
« Herrn Edvard Munch  Skoien  par  Oslo  Norwegen»
MM K 2882. Munchmuseet
Brev fra Albert Manassé. Datert 15.05.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3321. Munchmuseet
Brev fra Luise Schiefler. Datert 05.01.1939
«Ihr freundlicher Glückwunsch wurde mir nachgesandt, ich habe mich sehr darüber gefreut und erwidere ihn herzlichst. Möchte Ihnen das neue Jahr eine bessere Gesundheit bringen! Bei uns wechseln in letzter Zeit Kälte u. Wärme so plötzlich, dass viele es nicht vertragen»
MM K 3322. Munchmuseet
Brev fra Luise Schiefler. Datert 04.12.1939
«ich will nur früh mit meinem Brief anfangen, der Ihnen die herzlichsten Glückwünsche zu Ihrem Geburtstage bringen sollen. Möchten Sie ihn gesund feiern können und dankbaren Herzens, dass die Wogen des Krieges wieder vor Ihrer Küste halt machen. Dass wir das zum zweiten Mal erleben müssen! Und sind doch nicht klug geworden!»
MM K 4000. Munchmuseet
Brev fra Hilja T. Schulz. Datert 15.05.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4001. Munchmuseet
Brev fra Hilja T. Schulz. Datert 27.05.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4002. Munchmuseet
Brev fra Hilja T. Schulz. Datert 27.05.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4099. Munchmuseet
Brev fra Axel Romdahl. Datert 30.04.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4114. Munchmuseet
Brev fra Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Datert 17.05.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4156. Munchmuseet
Brev fra Ragnar Hoppe, Nationalmuseum Stockholm. Datert 22.03.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4178. Munchmuseet
Brev fra André Dezarrois. Datert 19.01.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4180. Munchmuseet
Brev fra André de Jarrois, Ministere du Commerce Exposition Internationale New-York 19399. Datert 25.04.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4309. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Wartmann, Zürcher Kunstgesellschaft. Datert 03.01.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4356. Munchmuseet
Brev fra Florence J. Harriman, The Museum of Modern Art. Datert 25.03.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4910. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 01.03.1939
«Takk for brevet. Det har vært en fryktelig plage for dig dette med Andrea. Hun er utenfor all takt og finhet. Men vi bare passer på, så vinner hun ikke terren. Jeg har ikke hatt noen forkjølelse i vinter. En massør sier det er pusteøvelserne som har fridd mig. Det går utmærket for mig, der er ofte noen som besøker mig, og selv er jeg ute med mange gjøremål, ærinder og spaserture. Det er en bra dame som kommer til mig tre gange i uken og masserer, det begynte litt ømt i fingerleddene»
MM K 4911. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 24.03.1939
«Det var altfor meget at du sendte mig den pene stolen. Du har så lite pent av det gamle. Ingen av de fire rococostole er fra vor slekt. Det er pussigt at det var tante som opsporte dem. En fandt hun i et utsalg ved Ankerbroen, en oppe i det gamle hus øverst i Fossveien, på vei til Sagene. Ikke i det huset ved Seilduken. Den stolen var klumpet. Så var det på Veierland, hun kom op på et»
MM K 4912. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 30.03.1939
«Det var en lykke for mig at ikke maleranlegget dukket op tidlig. Jeg har dårlig håndlag både for musikk og maling. Håndlaget har jeg efter papa, aldeles hans hender. Han var nervøs på moene når soldatene og ellers andre patienter hadde såret sig så han måtte sy dem sammen. Det var nok ikke så greit for dem som skulde syes. Når jeg blev utrettet av selvøving hadde jeg elevene å falle tilbake til, og da var det en ren hvile for mig.»
MM K 4913. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 01.04.1939
«Takk for brevet og påskehilsnen. Det var godt jeg fikk høre det om T., så jeg kan unngå ham. Det var nedrigt gjort. Det har vært mange gjenvordigheter for dig; og det er nokså ærgeligt at der skal tjenes så mange penge på de malerier som du lite eller intet har fått for. Det var da ærgeligt at A. fikk det til med de 5000. Jeg har ikke hverken talt eller skrevet til henne»
MM K 4914. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 10.10.1939
«Takk for brevet. Sånne forkjølelser er kjedelige, godt at du er bedre. Jeg har ikke behøvet å ha ekstra hjelp, men hvis det siden skulle trenges kan jeg få min utmærkete kone til å komme. – Det var godt du har talt med dr. Schreiner, det er så abnormt handlet av Andrea så det er nød- vendigt å meddele sig. Sålenge faren til Arne levet, holdt han trådene i sin hånd, men efter hans død har Andrea opdraget mann og barn til å danse efter sin pipe. Bernhard og Elias får ta hånd i hanke med henne.»
MM K 5128. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 04.07.1939
«Takk for brevet. Ja, det neste skridt får bli tegning og akvarell. Men tegning føler jeg mig meget klosset til, jeg har ikke håndlag, akkurat som dårlig håndlag for musikk. Det var morsomt å høre at de siste bilder er de beste, jeg har da utviklings- muligheter. Jeg sender snart et større bilde som viser den dekorative evne. Det er det med Akerselven at folk liker bedre bilder fra forskjellige steder i Norge. Jeg selger underhånd nu og da, og jeg får begeistret omtale om den. Follstad skrev nylig at en fotograf så den hos ham, og han ble så begeistret at han bad om å få kjøpt et hefte.»
MM K 5494. Munchmuseet
Brev fra Pulusen, Zoric. Datert 07.01.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5518. Munchmuseet
Brev fra Scheteligs Bokhandel. Datert 28.02.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5654. Munchmuseet
Brev fra R. Thorsen, Telegraf- og telefonkassereren. Datert 26.01.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5661. Munchmuseet
Brev fra Aker Elektrisitetsverk. Datert 16.01.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5727. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 28.12.1939
« Herrn Edvard Munch  Oslo p. Sköien»
MM N 35. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«livsfrisen – Jeg syntes det var vigti at dette arbeide der allerede i 1902 udstilledes som en sluttet fris stor fris i Secessionen i Berlin ikke og ikke skulde helt gå i sand medens Vigelands fontæne 2 3 år efter begyn{ … }tes på og nu har antat så store dimensioner»
MM N 40. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Man har så lang tid malt småbilleder i guldrammer tilsalgs til at pryde bourgeoisiets { … }vægger at man tror at maleriet er en geschaft almindeli geschäft – som når man laver sko i en fabrik – Jeg har aldri tænkt på at at male til salg –»
MM N 43. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1933–1940
«Når Du nævner livsfrisen og de forskjellige billeder der benævnes symbolske eller literære så må D Du huske på at der var en sideordnet artistisk linie samtidig – Det Disse billeder la var trappetrin til senere vægmalerier og til Aula billederne Kommentar –»
MM N 44. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Når jeg har såmange billeder så er det fordi jeg har er vandt til at male med mange billeder om mig – Jeg gj Jeg maler De fleste billeder er store studier – jeg maler mine studier i stor målestok – Forat de ikke skal komme bort har jeg {s}tat de på blindrammer – Jeg tænker de gamle malere havde tusindvis af studier og tegninger sammenrullede – det  …  var»
MM N 48. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«Der tales altid om «Historien» som blind»
MM N 54. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Modstanden og strabadserne blev for svære og jeg opgav de store monumentale arbeider –»
MM N 55. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«Den ene siden de kræfter der går inover – stoffernes blanding (Chemi Kemi)  …  Krystallisation og røntkenstraaler ( …  elskende) Tanken og visdommen (Historien og Læreren (Historien – På den annen side  …  spirende kræfter – Visdommens frugter nydes – Visdommen næres (Alma Mater) Kunskabens tørst stilles Fremtiden Lyset Hjertekam- meret Lyset fra Kryst allen »
MM N 62. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«Min kunst»
MM N 64. Munchmuseet
Notat. Datert 1925–1940
«Der er andre mennesker ud i Kragerø og på kysten – Noen sier det Man mærker en lettere liv{ … }ligere lettere måte at tænke på – mer fosfor i hjernen – Er det af fisken? Jeg tænker det er at alle står i umindelige tider har stået i forbindelse med Europa og verden – Der er mer kultur end Alle disse k{ … }ystbyene er lissom færdige – Oslo er og blir i lange tider færdi ufærdi»
MM N 65. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det er jo kjedeligt at jeg aldrig har kunnet ta mig til noget nyttigt – Har ikke kunnet { … }være alt muligmand – drevet med politik og greiet med dit og dat – Jeg har desværre bare dovnet mig og malt noen billeder –»
MM N 81. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Så meget jeg lægger i min kunst trænger jeg ro og det har til alle tider været anse{ … }et for kulturelt at støtte en kunstner i sit arbeide og ta lidt hensyn til at { … }det foretningsmæssige volder ham meget bryderi»
MM N 82. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det vil ikke være noget samfundsmæssig gode at få stanset mit arbeide herute – Mit arbeide kan ligestilles med Vigelands og alle vet hvordan han støttes medens jeg med egne midler må holde mit arbeide med større værker gående»
MM N 86. Munchmuseet
Notat. Datert 1939
«Jeg skal samtidig omtale at A …            i sin bok fortæller at jeg de sidste 20 år har været tilbagegående og sier at { … }den lille udstilling på 15 billeder i høst hos Holst Halvorsen var et oplussen af geni – så skal jeg si at 5 af billedene var  …  malt for 30 år siden ‹Ca› (og netop de han liker bedst er malt for 12 år siden 10 og 15 år siden og resten den sidste tid Mine store udstillinger i utlan og indland ved han intet om og heller ikke den store udstilling for circa 12 år siden i Nationalgalleriet –»
MM N 87. Munchmuseet
Notat. Datert 1939
«Det er ikke noget at si på at bygningen til Rolf Stenersens gave af norsk kunst kommer til Nordre Skøien – men jeg kan ikke ta standpunkt til hvilket på hvilket sted den skal blir bygget – Skkyn{ … }dige må behandle arkitekt Hollands anke»
MM N 88. Munchmuseet
Notat. Datert 1939
«Jeg fik af arkitekt Holland sendt Akersposten hvori stod nævnt  …  Schøiensprojektet Her står at jeg har udtalt at jeg holdt på Skøienprojektet»
MM N 90. Munchmuseet
Brevutkast til Harry FettKunst og Kultur. Datert 1939
«Jeg må meddele Dem at der ikke kan reproduceres noget af mine malerier eller af grafik uten at jeg gir min specielle tilladelse – Jeg må osså s få teksten hvortil reproduktionerne blir brugt til gjennemsyn og må vite hvordan reproduktionerne blir sat in i texten»
MM N 91. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1934–1940
«Du sa til mig for 8 dage siden at gravurene {er}var solgte og da jeg trængte penger til kjøb af et papir bad jeg om dem. Jeg havde osså samlet noen arbeider til salgs –»
MM N 130. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1939
«Soleil se couche Soleil c’est s’eleve Døden er fødselen»
MM N 133. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1943
«Tyskland Vinteren 92–93      93–{ … }94 Paris –      2 år itræk 95–97 Vinter på reiser i Europa { … }99–1901––1904–1905 Tyskland Vintrene 1902–1903–1904 med reiser og korte ophold i Paris Hele sommerhalvåret 1905 Tyskland 1905–1909 Kliniken Reiser { … }og korte ophold i Paris Kliniken i Kjøbenhavn 1908»
MM N 135. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«       II»
MM N 137. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Datert 1935–1940
«Jeg har havt de største ærgrelser de sidste 20 år over at folk har opholdt sig såmeget over mine mange eiendomme – Man har jo osså fåt det til at jeg eier 8 à 10 –»
MM N 143. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1940
«Det er mig umuligt – og med årene blir det enda værre – at tilfredsstille de indviklede krav der stilles til mig af skattenævnden. Selv ikke med de bedste advokaters hjælp –»
MM N 144. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1940
«Det vil derfor nødvendigt at spørge skattenævnden om den vil forholde sig så vidt mulig m læmpelig med kravene til en skatteligning»
MM N 145. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det var med mig modsat  …  Vigeland
MM N 150. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1940
«Det er som De siger – I de 8 års {a}stadige arbeide med Aula dekorationerne Kommentar med de utallige studier (4 sæt, {a}Aula Kommentar ‹studier›) blev jeg ikke udtrættet tværtimod – Ved Jeg kunde med friske kræfter fortsat med Alma mater – og jeg gjorde flere forsøg på at få gøre det men jeg fik ingen tilslutning –»
MM N 159. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1940
«‹Vi er› alle skyld til fransk Kunst – Den franske {k}Kunst har de sidste hundrede år vært den mest levende og inspirerende – – Men det er ikke bare fransk Kunst det er osså tysk, spansk og jeg vil fr fremh{ … }æve gammel italiensk og nederlandsk kunst – { … }Thiis har til fortjeneste for ham og glæde for os skaffet os en { … }god samling fransk moderne kunst som fortsættelse»
MM N 163. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Man snakker altid om prydkunst Kunsten har fra sin begynnelse været en udsmykning – sier man»
MM N 182. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Krohg var glemsk! Det har jeg havt erfaring for –»
MM N 194. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Datert 1920–1944
«Jeg vet ingen der bedre skulde forstå hvor umuligt det er baade for mig som for min søster at tage mer byrde og ansvar på os – {s}og at vi høili behøver ro De vet hvor jeg der selv er nervesvag må gjøre alt forat støtte min søster der ofte nok har vanskeligt forat finde sig tilrette – Og med hensyn til penger må De osså forstå hvor jeg { … }må være forsikti i disse tider – Jeg vet hvor vanskeli jeg kan skaffe penger når jeg ingen har –»
MM N 195. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1939
«Må jeg få rette 2 Unøiagti{ … }gheder i Thiis Norske Kunstnere –»
MM N 218. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1944
«Det var dengang Delius fik roden spiren til sin sygdom –»
MM N 222. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1935–1943
«Jeg blev kjendt med Delius allerede i slutten af ottiårene – Han havde mange venner i { … }Norge og han var svært gla i lannet – Han kom op til fjeldene – jeg tror næsten hvert år –»
MM N 224. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Ja dette er vigtigt det kommer, da det vel vil vise sig at man mener jeg kopierer Vigeland mens Vigelands fontæne er blit har Vigeland blit fru han tvertimod er blit frugtsommelig med denne af livsfrisen.»
MM N 225. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1935–1940
«med Vigelands første fontæne – – I 1905 eller 6 skrev jeg under på en opfordring til hjælp til at Vigelands fontæne blev bestilt – Det var som at underskrive min egen dødsdom –»
MM N 226. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Jeg synes det er vigtigere for mig og min kunst at jeg får fred til at fordybe mig i min kunst end at tænke på mu mussæum som jeg dessuten ikke føler mig forvisset om er af det gode –»
MM N 227. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«herom men kan du ikke bede mig om da jeg har lov til at tænke over så længe jeg finner det forgodt en så vigtig sag –»
MM N 232. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1944
«Jeg medgiver at hvis Forholdene havde været anderledes – hvis jeg selv ikke i høi Grad trængte Opmuntring og Hjælp paa Grund af min svære Svækkelse – og {e}ikke havde haft så svære Arbeider under Haanden havde jeg jo vistnok med fundet en taget det hele lettere og personlig hurtigere faaet overbevist Eder om Eders Feilsyn – ved personligt at overbevise Eder om Eders Feilsyn»
MM N 234. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det var intresant at få se Kunst og Kultur med de to portrætter {–}om 1905 – Genial måte at bestemme tiden for et billedes fuldførelse –»
MM N 239. Munchmuseet
Notat. Datert 1934–1940
«Jeg skjønner nok at de bedste nu har forstået osså historien»
MM N 244. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1939
«Det er ikke alderen der trykker mig og gjør at jeg har afslået bestillingen til Raadhuset. Det er forskjelligt annet der automatisk har virket slig at jeg har indstillet mit arbeide»
MM N 248. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Da jeg havde malt omtrent færdi Historien og langt på vei med de øvrige – vilde jeg langsomt rykke ind mot hovedstaden –»
MM N 249. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Bemærk»
MM N 250. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Jeg har i løbet årene bygget atelierer for omkring 80,000 kr     disse blir er værdiløse –»
MM N 251. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Når man pludseli får en slig salve at man har beregnet så vældi feil så kan det bringe en ut af ligevægt –»
MM N 252. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Jeg finner det snurrigt at jeg der i denne tid holder på med en forbedret stor udgave Alma mater skal i H {‹R›}Nedre Ramme, Hvidsten hvor jeg er skal ti istedet tilbringe uger med at grunde ud hvor jeg kjøbte grønsåbe på Grynerløkken for 1 ½ år siden»
MM N 259. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Det er godt at Rolf Stenersens vakre gave af en samling norsk Kunst kommer til østkanten Nordre Skøien – Men jeg kan ellers ikke ta standpunkt til hvor på hvilket sted det der skal bygges. Sagkyndige må behandle Hollands anke –»
MM N 260. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Pengesorger kunstsorger til slut flasken Så gjorde han den den dumhed at begynde at billed …  – Han havde { … }et udpræget talent for portrættet – Udmærket formsans –»
MM N 267. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Det er da temmeli mærkeli at man k uten den ringeste grund på en slig herlig { … }sommer som 1905 skulde forfølges og chikaneres på den værste måte»
MM N 268. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Med hensyn til mig personlig så vil jeg si at de sene år har tat såmeget på j mig at jeg har komplet trukket mig tilbage fra alt selv mine nærmeste venner i Oslo Selv mine nær brev fra mine nærmeste venner i Oslo (som Thiis) og mine venner i utlannet ligger ubesvarede. Jeg har afsagt dekorationerne til raadhuset og har brudt af alle forbindelser med  …  Oslo –»
MM N 269. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Jeg mener man kan bruke for kalket netting til at gjøre husene ildsikre. Det vil koste 8000 kr Det har jeg nok ikke raad til og jeg vet jo heller ikke om det vilde tåles at jeg brugte mine egne penge hertil»
MM N 270. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Komplottet fik ødelagt en herlig sommer for mig, men jeg kan jo nu ha det mer på afstand og se det mer i sin helhed og hvordan det føier sig sammen med de{t}n  …  måte jeg over- hovedet blev behandlet på i de dage»
MM N 271. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Som sagt jeg ser sammenhængen og jeg tar det med ro. Så kommer min dagbok –»
MM N 282. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«‹skud› af mig mot datteren – Så blev sat igang en kam lø «en Lügenkampagne» Der blev løiet i hop – Og  …  5 intrigante familielemmer og endu flere kavalerer kunde nok få høie bølger igang –»
MM N 284. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Jeg holdt på med    Aulabillederne Kommentar i {5}4 år – bygget flere skur og friluftsatelierer på de forskjellige steder jeg bodde – Jeg lod det bedste lærred komme fra Holland og brugte da Windsor Newtons farver – Det blev pr prøvet og tat og op og ned hundrede af gange»
MM N 285. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Da Aula billederne Kommentar var ophængt til endeli bedømmelse blev de kaserede med følgende begrunnelse:»
MM N 286. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Jeg havde holdt på med livsfrisen i næsten 20 år da jeg i Kragerø 1910 blev opfordret til at indlevere konkurance  …  utkast til Auladekorationerne Kommentar –»
MM N 287. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«På Nedre Ramme kunde jeg stille modellen til Alma mater og badende børn op mod stranden og fjorden mod de blånende fjel åser i baggrunnen –»
MM N 666. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1940
«Tilbakeblikk 1902–1908»
MM N 687. Munchmuseet
Brevutkast til Harry FettKunst og Kultur. Datert 6.5.1939
«På grunn af lange tiders sygdom og sygelighet kan jeg ikke foruroliges ved en konferance – Det kan koste mig synet som to gange stærkt har været truet og angrebet – Sids{ … }t ifjor vår.»
MM N 1188. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Det er sa megen elendighet i verden { … }så vi må prøve at ta en slig  …  sag som denne med ro. Vi har let for at ta alting for tragisk. Nu er jo foreløbig faren overstået og vi har bare at være forsigtig så vi ikke kommer op i nogen forpligtelse –»
MM N 1191. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Det er morsomt at Du har så meget at beskjeftige Dig med Du har fotografering og musik og maling – De sidste billeder var det bedste Du har malt –»
MM N 1194. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg er forbauset over hvordan Du tar en slig forkjølelse eller influenca uforsikti – Det er forbausende at Du ikke blev dårligere»
MM N 1195. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg håber Du er bedre i benet – Har Du prøvet furunålsbad?»
MM N 1196. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg kom igår fra nogle hyggelige dage i Aasgaardstrand Jeg fik høre at Andrea havde været ute og var meget ivrig forat snakke med mig – Jeg forstår nok hvorfor – Som forholdene er og da hun så tydeligt har vist sin hensigt er det intet annet at gjøre for mig end at holde mig helt væk »
MM N 1205. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Andrea gir sig vel ikke – Datteren kommer ind til høsten og så kommer ved de g to gutter igjen – og så tilslut alle – I Bergen skulde de været hvor de har sine forbindelser –»
MM N 1224. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Tak for billederne – Som jeg skrev til Dig synes jeg at Du har farvesans og det er jo morsomt at det glæder Dig at male –»
MM N 1225. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1939
«Tak for brevet og fotografierne maleren T. kan nok være bli I sin tid malte jeg hans portræt to gange. Det ene solgte han til Stenersen for 8000 kr ifjor Han var søn af en formuende slagter men var meget gjerrig og han nægtet mig dengang et lån på en krone – Vi pleiet alle at hjælpe hinanden med slige småtterier»
MM N 1226. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 2.1.1939
«Mine hjerteligste lykønskninger til fødselsdagen»
MM N 1227. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1939
« Takk for brevet Vi har jo fåt pust nu efter den sørgelige fred for Finland – Du får da mer tid til at ordne alt –»
MM N 1252. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1939
«Tak for brevet og fotografiet – Det er da godt at Du har såmegen beskjæftigelse der intresserer Dig»
MM N 1288. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1934–1943
«Tak for brevet – Ja desværre det kan nok ikke blive annet end besvær med Andrea – Hun er fra først af galt indstillet – Det var osså uheld uheldigt at hun ikke fra tidlig af blev sat i noget virke (– Dengang skulde ennu kvinnerne enten gifte sig eller vent sidde ledig –) Kinckene har osså været noen rigtige gifteknive –»
MM N 1292. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1920–1944
«Det var da morsomt at Du endelig fandt et sted – Deroppe er det deiligt –»
MM N 1293. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1924–1940
« Det var godt at Du greiet forkjølelsen så godt»
MM N 1295. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Tak for brevet – Du må være forsiktig med at skrive til Kinck. Det kan bringe forstyrrelse { … }– Det er nok foreløbig ialfald hva jeg har skrevet –»
MM N 1296. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Tak for brevet – Jeg skal huske på gravene – Jeg må  …  la være med turer til byen foreløbig og biler er vanskeligt at få – Jeg bør nok se at undgå disse svære forkjølelsene –»
MM N 1297. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1929–1941
« Ja se der! {n}Nu gjør de hva de deroppe { … }skulde gjort for længe siden – Guttene må  …  naturligvis osså læse privat til artium deroppe eller i Tromsø eller Bodø – Men {d}De kan slå sig  …  sammen og få en god lærer til artium – Har man set maken{–}! Hva kan man ikke komme op i hvis man ikke har øinene om sig – { … }Klouman er nok en snil mand men han er blit lidt vrøvlete og så tror han fremdeles at kunne være overlegen fordi han er noe ældre – Han blev vistnok ganske fornærmet fordi jeg tog min gamle ven Bull til at bygge atelieret –»
MM N 1298. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Andrea skriver og alt er storartet Gutterne på ski i høifjeldet – Ja de skal naturligvis osså dra langveis»
MM N 1300. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Det er godt at Du trives tiltrods for den dårlige sommer.»
MM N 1301. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1939
«Tak for brevet – Det går nokså bra når jeg holder mig i ro på Ekely»
MM N 1302. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Pr. Schreiner sa mig at det var forbausende at Einar skulde studere til doctor – Han mente at det vilde ta 12 år ved universitetet. Så er det meget tvilsomt om Einar vilde kunne ta artium før 2 år – Det vil bli 14 år –»
MM N 1305. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1925–1940
«Takk for brevet! Jeg antar Du mener at Du bør ta 5000 kr kontanter og 5000 kr. obligationer og kjøbe en livrente – Du har jo da ennu meget i banken – Det er vist aldeles oplagt. Jeg har tænkt meget på det og spurt mange. Men vent til jeg skriver herom. Men Men glem det ikke – \Det må ordnes innen 14 dage
MM N 1314. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Kund noen æbler og 6 æg –»
MM N 1315. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Takk for brevet. Jeg havde osså den tanke at netop nu da alle nu da alle pensionater er overfyldt vilde det ikke være så heldigt for Dig på Hadeland – Det er bedre senere og der fins mange pensionater høiere op hvor Du eng en annen gang kan bo. Benyt tiden til at se Dig lidt om»
MM N 1318. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Det interesserte mig det Du fortalte mig om Ingenieuren Folkedal? som var så begeistret for «Akerselven» Det var ypperligt hva han havde skrevet om den –»
MM N 1319. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Tak for brev! Ja «Akerselven» blir mer aktuel jo ældre den blir – Som jeg har sagt må Du prøve at få lavet no nyt i bokform af den – og med noget skrevet til – Det greier Du jo godt –»
MM N 1330. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Takk for brevet – Det er nok godt for Dig at ta en ordentelig hvilekur – Du bruger samme  …  kur med draaber og vaskning som jeg»
MM N 1340. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Da jeg kom hjem fandt jeg indlagte kort – mind mig om udlægget til frk. Gaarder»
MM N 1350. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 8.1939
«Sigurd Høst er død. Vi er jo kommet lidt fra hverandre. Det vilde være bra at Du sendte en vakker krans til hans kiste og sender den fra er os to sammen –»
MM N 1405. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 2.12.1939
«Hjertelige ønsker om god jul og godt nytår fra»
MM N 1432. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1935–1940
«Det er jo længe siden leiekontrakten blev ordnet for Din leilighet. Det var osså vanskeligt fordi vi ikke kunde konferere personlig sammen»
MM N 1433. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 16.5.1939
«– Glædeli 17de Mai og pindse Du trives vel godt i det deilige veir»
MM N 1440. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg havde anet lunten på forskjelligt jeg hørte Ikke mindst af den himmeløiede Laura – «Du gjør det nok» sa hun – Hun mente at overtage gutternes sko opdragelse»
MM N 1449. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1944
«For  …  circa 50 år siden blev jeg af gamlefrua Kinck næsekastet at jeg ikke malte publikumsbilleder så jeg kunde hjælpe Andrea efter min fars og min brors død. Jeg havde da malt vår og de fleste billeder i galleriet som jeg ikke kunde få solgt da jeg bød dem frem for 100 kr og 50 kr stykket –»
MM N 1452. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1920–1944
«Kaarbø vil det nok vel men han forstår intet af mig eller min kunst – Det er bare en foretningsmand –»
MM N 1456. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Du må huske på at And Ellingsens har mange bekjendte her i nærheten Mogens er selvskreven – Ellingsen vet naturligvis at der altid blir udvei når hun sender guttene hid – {s}Snart er alle barna her – Vi må ha fred og vi må og behøver ikke at la os forstyrre – Du har været syg og må komme til ro –»
MM N 1458. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Jeg er ængstelig for at Andrea nu plager Dig om penger til gutterne Andrea må ikke { … }få sin vilie trumfet igjennem og det vilde være et middel at få betalt { … }kvartalet for gutterne – Det hele arangement var pågående og uret af Andrea    Hun skulde ihvertfald spurt mig. Der er gode tider deroppe så det er ikke kontanter det gjælder – Svar mig på dette med Ek»
MM N 1459. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Takk for brevet – Det er godt at høre at gutterne har havt det bra derute – Det tænkte jeg nok omend Kaarbø kom med ytringer om at de ikke trivedes og buxerne var dårlige Ja hva skal ikke jeg bebyrdes med –»
MM N 1460. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1944
«Tak for billederne – Det er jo morsomt for Dig dette – Som jeg har sagt mener jeg Du har farvesans»
MM N 1469. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«J … »
MM N 1471. Munchmuseet
Objekttype: blandet (brev, utkast). Datert 1935–1940
«Det er vistnok ikke meget godt med fr fisket nordpå efter hva jeg læser aviserne – Forsåvidt stemmer det med det Andrea fortæller i sit sidste brev, hvor hun fortæller at hun forat spare stel har opsagt piken og selv steller hele huset med Ku og gris. – Jeg tror nu ikke så ganske på alt hva hun sier da jeg har erfaring for at hun ikke er så nøie med sandheten – Det mærket jeg da hun fortæller fortalte mig at Du havde skrevet til hende at jeg var villig til at betale for guttene –»
MM N 1473. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Jeg har liten arbeidskraft og fortjenesten blir mindre og mindre så jeg fra nytår er tvungen til at indskrænke mig – »
MM N 1501. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1925–1940
«Jeg har nu været nødt til at ta fat på salg af billeder – Det synes at være lidt udsigt til salg og jeg vil da kunne hjælpe Andrea lidt har Det er nødvendigt at Ellingsens forstår at det ikke er store beløb de kan vente og at de må ind- rette sig herefter – Når jeg nu sender 150 kr pr måned foreløbig i år og muligt et par år til så vil de når de osså får hjælp af  …  andre af slægten og Ellingsen selv tjener lidt nok kunne gre{ … }ie at gi bøner børnene undervisning. Jeg blander mig ikke i opdragelsen til gutterne og skulde Andrea d …  absolut ville ha dem her så må jeg på forhånd si at jeg helt må holde mig på afstand og intet ansvar ha»
MM N 1502. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1925–1940
« Takk for brevet – Jeg  …  var et par dage i Kongsberg og havde tænkt at reise igjennem Telemarken forat få greie på Kinck En …  mand i Kongsberg fortalte at Kinck havde stor praxis og boe{ … }de på en stor gård –»
MM N 1533. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1938–1939
«Takk for brevet»
MM N 1585. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Andrea er nokså betænkt – Doctoren sier det er har været dårligt fiske deroppe og nu Andrea vil nedover fortæller hun at det nok vil gå glat med foretningerne – Det blir nok mig der skal laves foretninger med med –»
MM N 1679. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Fett. Datert 1930–1940
«Jeg kommer tilbage til de to portrætter før og efter 1905. Det er forøvrig en praktis{ … }k måte at løse alle de bestemmelser af tid for billeder Det er bare at ta et tal og sætte halvparten af malerens billeder før den annen efter tallet –»
MM N 1680. Munchmuseet
Brevutkast til Harry FettKunst og Kultur. Datert 2.5.1939
«Det er mig meddelt at Kunst og Kultur i næste nummer vil bringe artikeler om mig og min Kunst og samtidig bringe reproduktioner af mine arbeider skal jeg meddele følgende:»
MM N 1681. Munchmuseet
Brev til Harry FettKunst og Kultur. Datert 1939
«Det er mig meddelt at i næste hefte skal komme artikeler om min kunst så må jeg gjøre opmærksom på følgende:»
MM N 1682. Munchmuseet
Brevutkast til Harry FettKunst og Kultur. Datert 5.5.1939
«På grunn af lange tiders sygdom og sygelighet kan jeg ikke foruroliges ved en konferance – Det kan koste mig synet som to gange stærkt er truet og angrebet – Sidst ifjor vår –»
MM N 1731. Munchmuseet
Brevutkast til Julie Holmboe. Datert 9.1.1939
«Min hjertelige takk for Deres gode ønsker til min fødselsdag – Jeg ønsker Dem og Deres datter alt godt til det nye år og takker for det gamle år.»
MM N 1783. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Datert 1939–1940
«Indlagt sender jeg besvarelse af Andreas’s anmodninger i høst og Deres brev – hvilket jeg efter at være kommet til ro har gjort færdig»
MM N 2076. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1939
«Jeg har pådrat mig en svær forkjølelse og ligget i feber og søvnløshed – Jeg har måttet lægge alle brevskaber tilside – Jeg har sendt {d}Dagblades indsamling til Tzechoslovakiske flygninge to gange hundrede kroner og vilde nok gjerne hjælpe disse mine gode venner –»
MM N 2111. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1939
«Jeg er Det synes om som at sommervarme vil hjælpe min hel{ … }se lidt – og jeg atter kan få male lidt – Jeg har jo fåt slåt hodene af flere trold der har plaget mig de sidste 15 år»
MM N 2117. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1939
«En bande b pøbler benyttet disse bevægede dage til at  …  sætte op folk mot mig med løgnagtige beskyldninger. Som det vanlig er stod intrigante kvinner bak – En af dem var blit vistnok uoverlagt ‹fortrædiget› af mig. Men jeg var jo meget syg reist fra Hamburg i Marts forat søge sanatorium –»
MM N 2118. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1939
«Jeg blev lidt confus over Dit spørsmål da Du var hos mig om hvor jeg var i 1905 Jeg trodde jeg havde snakket med Dig om de hændelser jeg da var udsat for i Aasgaardstrand – Nu har jeg lagt mærke til at Du ofte har været distrait når jeg lod min mund gå»
MM N 2119. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1939
«Hvor bodde jeg i 1905. Det var vel i anledning biografisk lexikon – Ja det var et indviklet spørsmaal –»
MM N 2121. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1939
«Jeg trodde jeg havde forklaret Dig episoden 1905 i Aasgaardstrand. Den var for mig alvorlig nok – Jeg kan rigtignok huske at Du ofte var distrait i hine dage da vi var sammen på caféer men Du var jo optat med meget –»
MM N 2122. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1939
«Jeg fik Dit brev i en kort periode af hvile og idyl mellem himmel over skov og sjø til siderne og r …  grønne bakker og trær til i midten – Der var hvile    lidt arbeide med den sidste Alma mater fyldt med mange virksomme børn – En Alma mater der nok aldrig blir til virkelighed Der var hugorme i mængdevis og som den bekjendte utskjemdte helt dræbte jeg slangen over 1 meter lang med en stok – Det er desværre for min heltefølelse en dagli\g/ gjerning dernede»
MM N 2123. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1939
«Jeg har ikke kunnet skrive til Dig – Idyllen blev kort – I 5 måneder har jeg været sammen krøget af menneskers «læggen sig over mig»    Først var det Ligningsvæsenet – Jeg fik vite at jeg fuldstændig havde opgivet galt mine poster til afdrag – Jeg vilde ikke lade det sidde på mig så { … }fik jeg i 1½ måned intet annet at gjøre end at huske og huske tænke og tænke    Har jeg regnet min gartners løn som afdrag –? og har han ikke været vagtmand og min hjælp til mit arbeide?»
MM N 2125. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1939
«Du kom til at nævne noget som tydet på at Du skulde tro jeg havde noget imot min tante eller søster Inger – Der kom noen rivninger (– Det er vel i alle familier) der væsentlig havde sin grund i at alle disse ulykkelige begivenheder der fulgte mig og ødelagde mig og min familie gjorde det vanskeligt for os at forklare os for hverandre Vi var i virkeligheden alle knuste lerpotter og oprigtig talt tviler jeg på at den hjælp der tilslut kom var til nogen større nytte»
MM N 2127. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1939
«Du fortalte mig at Du skulde skrive om mig i biografisk lexikon og spurte mig hvor jeg var i 1905»
MM N 2128. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1939
«Jeg kom syg til Norge efter fra Hamburg – Jeg frygtet for efter at de først Jeg havde fåt alvorlige anfald af den nervelidelse der senere efter flere ophold senere på sanatorier i Tydskland bragte mig dødssyk på klinikken i Kjøbenhavn 1908 – Jeg tænkte på et kurophold i Norge da jeg frygtet for tydske nerveanstalter – \hvor jeg kunde forsvinde
MM N 2129. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1939
«Tak for sidst. Det var hyggeligt at se Dig – Jeg var i 1905 som de tidligere år om { … }Sommeren i Aasgaardstrand Du spurte mig om hvor jeg havde været i 1905 – Ja Du finner det i Din bok om mig – Men hvis Du vil ha mer greie på hva hændte i disse år fra 1902 om våren da jeg slo mig ned i Tyskland til jeg dødssyk af en ov efterhånden overhåndtagende nervesygdom skal jeg prøve at gi lidt beskjed – Det var jo et bevæget afsnit af mit liv – Det var mit store gjennembrud i Tyskland samtidig med megen og ond modbør i hjemlannet –»
MM N 2130. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1939
«Som Du vel vet bodde jeg i Tyskland fra våren 1902 til 1907–1908 (?) da jeg reiste til Kjøbenhavn og la mig in på Jacobsens Klinik – syg af en i flere år lurende nervesygdom»
MM N 2131. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1939
«Når man ser dette storartede syn af badende lang på badestedene langs kysten så forstår man hva dette friluftsliv har af betydning –»
MM N 2132. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1939
«Du spurte mig sidst om hvor jeg var i 1905 – Vel i anledning biografisk lexikon»
MM N 2133. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1939
«Det kunde være adskilligt som det kunde være morsomt at snakke om –»
MM N 2134. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1939
«Jeg reiste fra Aasgaardstrand –»
MM N 2729. Munchmuseet
Brevutkast til Maria Hudtwalcker. Datert 1934–1944
«Die Arbeit mit der Katalog hat mir zu ein neue Sprichwort gebracht –: Man muzst erst das Kind gebaren bevor man es tauft –»
MM N 2959. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1.1939
«Jeg sidder op over ørene i besvarelse af elskværdige hilsener til mig i anledning min fødselsdag fra in og utlann –»
MM N 2960. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 21.1.1939
«  Tostrupsgt  Oslo»
MM N 2961. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1.5.1939
« Hr  Musæumsdirektør Jens Thiis  Tostrupsgt. 23  Oslo»
MM N 2962. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 3.5.1939
«I mit brev var det jo egentlig Dit spørsmål om hvor jeg var i 1905 jeg skulde besvare – Pudsig nok kan Du få det af at vite i Jens Thiis: «Boken om Edvard Munch –»»
MM N 2964. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1939
«Det er forskjelligt { … }jeg burde tale med Dig om – Du  …  der har beskjæftiget Dig så meget om med min kunst må nødvendig vite  …   …  om diverse hændelser i begynnelsen af århundredet»
MM N 2965. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1939
«Det er forskjelligt som jeg gjerne vilde tale med Dig om –»
MM N 3114. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1933–1940
«I Berliner Arkitektenhaus var udstillet Sygt barn, Vår, begge portrætter av min søster Inger, det i galeriet og det hos Mustad –,  …  Inger i hvid kjole på stranden (Rasmus Meyers samling) Min søster Laura (som Seierstad Bødtker har – Hans Jæger, Ludvig Meyer Puberte og første udgave af {d}Dagen derpå var vist bræn\d/t dengang – Jarlsberg kommer – Nat – Første exemplar Kys – Paralelbillede til Skrig malt i Nizza 1891 blorød luft (nu i Thiels samling) Mand og Kvinne på stranden – B Min søster og Bødtker i Aasgaardstrand (Musæet i Kjøbenhavn) Gunnar HeibergJappe på stranden de Nizzabillederne i galeriet»
MM N 3242. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 1935–1940
« Hr. Overlærer Sigurd H …   Meltzersgade 7  Oslo»
MM N 3301. Munchmuseet
Brev til Kristian Schreiner. Datert 22.12.1939
«  Lilleaker»
MM N 3407. Munchmuseet
Brevutkast til André DezarroisGalerie nationale du Jeu de Paume. Datert 1939
«Je regrette beaucoup que je n’ai pas pouvais vous repondre a votre lettres si aimable et vous remercie pour le grand honneur vous et l’etat Fraancais m’a fait et moi offrir a aranqe{ … }r Kommentar une grand exposition de mes tableaux»
MM N 3502. Munchmuseet
Brev til Harry FettKunst og Kultur. Datert 8.5.1939
«De kan la manuskriptet angående mig sendes ud til mig på Ekely enten portionsvis eller helt manuskript hvis det er færdigt»
MM N 3503. Munchmuseet
Brev til Harry FettKunst og Kultur. Datert 2.5.1939
«Da { … }det er mig meddelt at Kunst og Kultur i næste nummer af tidsskriftet vil bringe artikler om mig og min kunst og samtidig bringe reproduktioner af mine arbeider skal jeg meddele følgende:»
MM N 3541. Munchmuseet
Notat. Datert 1938–1939
«Avskrivning av bygninger til ‹malerbruk›»
MM N 3551. Munchmuseet
Varia. Datert 1939
«1939.»
MM N 3605. Munchmuseet
Notat. Datert 18.2.1939
«Jeg har bygget arbeidsrum og atelierer for 70,000 kr – Dette har bidraget til salg af billeder – Det er ikke afskrevet af mig om det end er direkte utgifter»
MM N 3662. Munchmuseet
Brevutkast til Universitetet i Oslo. Datert 24.2.1939
«Jeg tillader mig herved varmt at der oprettes en ny kunstnergage til fordel for maleren Rudolf Thygesen»
MM T 206. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1935–1940
«Vi står her ved vor kjære Pelles askeurne – Din dybtprøvede herre er ved side Vi molboere er et solidarisk folk (hør) vi står sammen – Vi lar os ikke døive af hvemsomhelst       inflytter ikke molboer – Hør hør –»
MM T 2892. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1933–1939
«Min mors mor giftet sig med min mors far ‹ganske› – Han begynte med bare to arme som jagteskipper og b …  arbeider sig frem til større reder i Fredrikstad –  … »
MM UT 33. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 18.2.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 247 (PN 213). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg takker Dem mange gange for al udvist elskværdighed, idet {d}De så indgående havde tat sat Dem ind i denne vanskelige sag der kan spille om menneskeskjæbner.»
Brevs. 247 (PN 214). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Når jeg fortæller i mit sidste brev at jeg har 3 eiendommer så må jeg forklare at den ene blot er en en liten hytte der omtrent er faldefærdi og vel blot har en værdi af 600 kr –»
Brevs. 247 (PN 215). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg takker Dem hjertelig for Deres brev og Deres deltagelse for mig og min slægt deroppe»
Brevs. 247 (PN 216). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg sender Dem imorgen to hundrede kroner extra til min Niece – De får greie det velvilligst som De finner passende –»
Brevs. 247 (PN 218). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg skrev vist noget om at De skulde komme ut    Det var igrunnen ubetænksomt Ligeså var det ubetænksomt af mig at nævne at min søster gjerne så Dem – De har naturligvis i de korte dage her så meget at tænke på –»
Brevs. 247 (PN 219). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg angrede på at jeg ikke viste Dem alle mine Atelierer og ovenpå i annen etage lige i mit hus ligeledes i kjælderen Heraf vil De få et indblik i hvilket enormt arbeide jeg har havt –»
Brevs. 247 (PN 220). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg sendte pr. post {}trods Deres raad 150 kr pr post til min niece til juletiden»
Brevs. 247 (PN 222). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg takker Dem for Deres brev. Det gjør mig meget ondt at den ældste gut har været så syg men det glæder mig at han kommer sig – Den andre ser det ud til nu er bra –»
Brevs. 247 (PN 246). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1.5.1939
«Jeg kondolerer Dem med Deres smertefulde tab i vinter. Det er tungt at miste en af sine kjære –»
Brevs. 603 (PN 316). Nasjonalbiblioteket
Brev til Julie Holmboe. Datert 1935–1944
« »
Brevs. 603 (PN 322). Nasjonalbiblioteket
Brev til Julie Holmboe. Datert 22.12.1939
«»
PN 703. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Luise Schiefler. Datert 21.12.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 247 (PN 913). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg må tilføie til vor samtale ute hos mig at når jeg nævnte en sum der mulig kunne tænkes vilde blive til disposition så er det ikke som et løfte –»
PN 1224. Göteborgs Konstmuseum
Brev til Axel Romdahl. Datert 1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1285. Bibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Uidentifisert person. Datert 21.12.1939
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]