Edvard Munchs korrespondanse

Listen inneholder de 147 brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1917, enten faktisk, dvs. av avsender selv eller ved poststempel, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 12. Munchmuseet
Brev fra Tryggve Andersen. Datert 18.10.1917
«Jeg har med velvillig bistand fåt mig selv op i en helvetes situation.»
MM K 136. Munchmuseet
Brev fra Carl Dørnberger. Datert 20.05.1917
«Sig mig nu engang – Du har en motorbåd – bruger du den? eller hvorledes. Tilfældet gjorde at jeg hørte om disse ting idag da min lille pige havde været i Hvidsten – hun bragte også en buket vilde blomster – bei Munchs Willa in Hvidsten gepflückt, som hun sagde. Altså jeg vilde i det tilfælde Du vil skille Dig af, og ingen brug har for den motorbåd eventuelt kjøbe den af Dig. Vil Du nu være så snild at svare mig på dette og så hvis, Du vil sælge den opgive mig Din pris er Du snild.»
MM K 157. Munchmuseet
Brev fra Maisa L. Ekenæss. Datert 08.03.1917
« Monsieur  Edv Munch  Skøien  pr Kristiania»
MM K 158. Munchmuseet
Brev fra Maisa L. Ekenæss. Datert 27.05.1917
« Hr.  Edv Munch  Skøien  pr Kristiania»
MM K 159. Munchmuseet
Brev fra Maisa L. Ekenæss. Datert 04.07.1917
« Kunstneren  Edw Munch  «Ekely»  Skøien»
MM K 375. Munchmuseet
Brev fra Berger Jensen. Datert 12.12.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 447. Munchmuseet
Brev fra Karl Konow. Datert 13.01.1917
«dette. Jeg kommer her som en anden frier og lægger mit hjerte for dine fødder. Og mit hjerte i denne tid er  …  en udstillingsbygning for norsk kunst. Du bedes om velvilligst at  …  optage dig denne gjenstand og sørge for den på bedste måde. – Nuvel altså! Du har kanske læst, at jeg i Intelligentssedleren har skrevet en artikel derom. Jeg foreslår en hel plan, et hus bare for kunst og ikke en bodega og kinematograf med nogen bilder øverst oppe på loftet. Nu kjender du vel selv, hvor idiotiske og snobbet folk er i alle måder, og de hopper efter, hvor de tror det er fint eller for- nemt at gå. Hvis du gik i spidsen vilde al snobben gå efter og det er snobben, som har pengene til at bygge for. – Og så kommer til- slut et gement tiggeri. Kan du ikke ta en helst stor seddel og sende ind til Intelligents- sedleren som bidrag til at reise huset. Når dette står i aviserne, vil det virke som en fanfare – ja undskyld nu dette. Hvis du kommer til Kjøbenhavn må du komme op og besøge os – Du er altid velkommen.»
MM K 670. Munchmuseet
Brev fra Henrik Lund. Datert 10.11.1917
«Jeg kommer til at tænke paa at mit Gaarsbrev muligvis kan mistydes. Det falder mig naturlig- vis ikke ind at an- stille en Sammen- ligning mellem Deres og Willumsens Billeder. Meningen var kun»
MM K 671. Munchmuseet
Brev fra Thorvald Løchen. Datert 24.07.1917
«Det har glædet min kone og mig meget, at De vil male mig, og jeg takker for det.»
MM K 1075. Munchmuseet
Brev fra Fredrik Stang. Datert 22.11.1917
«Jeg er ganske overvældet over den elskværdighet, De har vist mig ved at sende mig det deilige billede. Det skal faa en hæders- plats i mit hus, og det skal ofte minde mig om den glæde det var at kunne arbeide sam- men med Dem paa at skaffe Deres forviste festsalsbilieder hjem igjen.»
MM K 1248. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 18.01.1917
«Vi søker altså Storthinget om 3000 kr til Stockholmsutstillingen.»
MM K 1249. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 10.06.1917
«Nansens billede er kommen tilbake uten ramme. Du vet det var en trælist, som Du selv hadde malt, noe malachitgrønt med variationer; jeg har skrevet til Stockholm for at høre om den står der, men har endnu intet svar. I galleriet står den ikke, sier vaktmesteren. Den er ikke kommen til Dig?»
MM K 1250. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 18.06.1917
«Som jeg skrev til Dig, skylder jeg Dig 1000 kr fordi jeg solgte billedet Dit til Rasmus Meyer. Jeg fik 4500. Selvfølgelig solgte jeg det bare nødtvungent, fordi jeg fik vont i den høire armen og trodde det var slutt. Krohg har fåt sin del av \kjøpesummen for/ det billede, jeg hadde av ham.»
MM K 1251. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 21.07.1917
«Da Du skrev at Du vilde sende pengene tilbake, skulde jeg netop til at svare Dig at det behøvet Du ikke. Men så en dag, jeg reiste mig i sengen, gik gulvet rundt for mig: jeg hadde overanstrengt hjertet ved at ta for hart i, jeg blev liggende et par uker og siden går jeg oppe og rusler uten at kunne begynne at arbeide. Jeg skal bli «like bra igjen» sier doktoren, men det er et memento.»
MM K 1283. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert 24.01.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1331. Munchmuseet
Brev fra Akers Ligningsvæsen. Datert 21.08.1917
«I anledning av Deres skrivelse av ? ang. foreløpig krigskonjunkturskat, tillater man sig at meddele, at der ikke er anledning til at paaklage denne foreløbige ligning.»
MM K 1537. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 11.01.1917
«Søndagmorgen til Tonsaasen. Forhaabentlig ses vi»
MM K 1539. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 19.09.1917
« Maleren  Edvard Munch  »Ekely«  Skøjen Station  pr. Kristiania. Norge»
MM K 1540. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 09.11.1917
« Maleren  Edvard Munch  »Ekely«  Skøjen St.  pr. Kristiania»
MM K 1541. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 11.11.1917
«naturligvis give dit Samtykke til. Kleis vil gærne have dem. Og jeg vil med glæde laane ham dem. Han mener saa vil den komme en del af dem, der allerede har været der flere Gange – endnu flere Gange. Museumsdirektør Karl Madsen var der ude med sin Stab og var meget interesseret.»
MM K 1574. Munchmuseet
Brev fra Linke Jørgensen. Datert 25.04.1917
«Takket være min kvindelige Orden- sans, existerer medfølgende Tegninger endnu, dem samlede jeg op af Papirbunken, da De var rejst, dog uden derfor at betragte dem som min Ejendom; hidtil har jeg kun ofte selv glædet mig over dem, vel vidende, hvor værdifulde de er; men nu er det, at jeg er kommen i den Situation, at jeg meget gerne vil glæde Prof. Jacobson med noget, som baade har Værdi for mig og andre, og dertil kræves Deres Navn, da man jo ikke \kan/ give bort af det, der ikke er ens Ejendom»
MM K 1582. Munchmuseet
Brev fra Theodor Laureng. Datert 31.10.1917
« afs. Maleren  T. Laureng  Frihedens Allé  1001  S.»
MM K 1584. Munchmuseet
Brev fra Marius Lauritzen. Datert 16.11.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1602. Munchmuseet
Brev fra G. Stilling. Datert 18.03.1917
«De faar sikkert disse Linjer – endda jeg ikke kender Deres Adresse.»
MM K 1608. Munchmuseet
Brev fra Christian Tetzen-Lund. Datert 09.11.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1628. Munchmuseet
Brev fra O. Elgström. Datert 08.11.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1639. Munchmuseet
Brev fra Herman Gotthardt. Datert 23.10.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2314. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 03.03.1917
«Es heisst immer, daß Sie ein schlechter Briefschreiber sind. Aber dieses Mal bin ich sehr tief in Ihrer Schuld, und Sie werden sich wohl mit Recht gewundert haben, so lange nichts von mir zu hören. Aber es gibt jetzt so vielerlei Hemmungen, innere sowohl wie äußere. Es ist keine leichte Zeit für uns alle. Im ganzen ist glücklicher- weise bei uns noch alles unverändert, und das ist zu- nächst ja die Hauptsache. Leider haben allerlei Hinder- nisse die Ausgabe des Buches, das ja Weihnachten er- scheinen sollte, noch immer verzögert. Bruno Cassirer ist auch inzwischen eingezogen worden. Nun sind noch Schwie- rigkeiten mit dem Umschlag und den Buchbinderarbei- ten. Aber ich hoffe bestimmt, daß es in den nächsten Wochen wird erscheinen können. Das Interesse für Kunst ist ja hier im Kriege keineswegs erlahmt. Es wird sogar erstaunlich viel und zu hohen Preisen ge- kauft, und die Ausstellungen sind besucht. Kürzlich kamen bei Commeter in Hamburg ein paar graphische Blätter von Ihnen vor, und sie wurden sehr gut bezahlt. Sie haben wohl schon davon gehört. Sonst gebe ich Ihnen gelegentlich einmal eine Liste mit den Preisen. Wieder habe ich Ihnen eine Anfrage zu über- mitteln. Seemann möchte gern wieder einmal eine Platte von Ihnen für die Zeitschrift für bildende Kunst. Er hatte vor Jahren schon einmal eine. Er ist bereit, sie sehr gut zu bezahlen. Hätten Sie Lust, eine zu radieren?»
MM K 2315. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 28.05.1917
«lange habe ich nichts mehr von Ihnen gehört, auch selbst nicht Gelegenheit gehabt, Ihnen zu schreiben, da ich seit zwei Monaten mitten hinein in den Krieg geraten bin. So benutze ich ein paar Urlaubstage, um Ihnen einen herzlichen Gruß zu senden. Es sind nun bald drei Jahre seit den schönen Tagen in Moss. Wann werden sie wieder- kommen? Ich hoffe ja, daß es nun nicht mehr allzu lange dauern wird. Überall in der Welt wird von Frieden geredet, und am Ende kommt er doch einmal. Es wäre an der Zeit, daß die Menschheit wieder Ruhe findet. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich Ihnen nun auch man- cherlei zu erzählen haben. Wie gern wüßte ich schon, wann es möglich sein wird, wann ich wieder einmal bei Ihnen sein kann und Ihre neuen Arbeiten sehen. Das Buch wird am Ende veralten, ehe es noch erschienen ist. Nun machen die Buchbinderarbeiten noch so viele Schwierigkeiten, daß der Sommer vergehen wird,»
MM K 2523. Munchmuseet
Brev fra Heinrich Carl Hudtwalcker. Datert 02.10.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2603. Munchmuseet
Brev fra Maggie Koch. Datert 19.08.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2897. Munchmuseet
Brev fra W. Möbius. Datert 17.10.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2934. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 05.08.1917
«Ich sende Dir den Prospekt unserer Gesellschaft, die von mir geleitet wird und zunächst eine Anzahl schöner Publicationen bringen soll. Der Prospekt ist noch nicht endgültig sondern ein Correcturabzug. Das Programm wird noch erweitert. Du ersiehst aber schon, um was es sich handelt. Ich möchte etwas ganz Musterhaftes machen. Wir haben nicht viel Geld gegenwärtig, bekommen mehr, sobald der Krieg zu Ende geht. Ich möchte gern dass Du Dich beteiligst und zwar zunächst an dem dritten Druck, den ich rot angestrichen habe, Shakespeare. Du brauchst nur irgend eine Gestalt oder Scene aus Shakespeare»
MM K 3234. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 23.01.1917
«Für Ihre freundlichen Neujahrswünsche sagen wir alle Ihnen herz- lichen Dank. Dass ich sie so spät erwidere ist die Folge davon, dass ich wieder einmal mit meinen Augen festsitze. Ich darf weder lesen noch schreiben und fühle mich daher in meiner ganzen Tätigkeit auf das Empfind- lichste gehemmt und beschränkt. Si\o/ sehr mir auch die Meinigen über diesen Zustand hinwegzuhelfen suchen, geht doch alle Arbeit nur halb so schnell wie sonst, und da ich nicht nur durch die Schriftleitung der Zeitschrift, sondern auch durch die Vorbereitungen für eine Reihe von Vorträgen in Anspruch genommen bin, die ich Ende dieses und Anfang nächsten Monats im Auftrage des Kulturbundes deutscher Gelehrter und Künstler zu halten habe, weiss ich manchmal nicht, wo mir der Kopf steht. – Aber in manchen Stunden, die ich unbeschäftigt verbringen muss, gehen die Gedanken um so lieber in die Vergangenheit und gerade jetzt, wo eine dichte Schnee- decke die Erde einhüllt, denke ich viel an die schönen drei Tage, die wir zusammen im Thüringer Walde verlebten, und nicht minder an die Zeit vor fün‹d›\f/ Jahren, wo ich mit Ihnen durch den verschneiten Norwegischen Wald wanderte.»
MM K 3564. Munchmuseet
Brev fra Karl Scheffler, Kunst und Künstler. Datert 11.04.1917
«zum siebenzigsten Geburtstag von Max Liebermann im Juli dieses Jahres beabsichtigen wir ein Sonderheft herauszuge- ben, das diesem Künstler gewidmet sein soll.»
MM K 3605. Munchmuseet
Brev fra M. W. Lassally, Graphisches Kunst-Anstalt. Datert 03.07.1917
«Unterm 29. Juni c. übersandte ich Ihnen in 1 Kiste die letzten Abdrücke der beorderten Auflagen und zwar enthält die Kiste»
MM K 3606. Munchmuseet
Brev fra Christen Smith. Datert 30.08.1917
«Generalkonsulates sidste ærbødige skrivelse av 18. ds. krydset Deres ærede brev av – ds., som indgik her den 24. ds. og hvori var vedlagt chek over Mk. 800,–»
MM K 3607. Munchmuseet
Brev fra Christen Smith. Datert 11.08.1917
«Gjennem legationen har jeg mottat 2 venlige skrivelser fra Dem av 28.f.m. og en følgende uten datum.»
MM K 3670. Munchmuseet
Brev fra Theodor Tagger, Marsyas Verlag. Datert 20.02.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3778. Munchmuseet
Brev fra Hofkunsthändler Emil Richter Herrmann Holst. Datert 24.12.1917
« Herrn Georg Kleis  Kunsthandlung  Kopenhagen.  Vesterbrogade 58.»
MM K 3876. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 15.09.1917
«Bei Durchsicht Ihres Kontos sehen wir, dass Sie von uns noch den Betrag von 1710 Kronen zu fordern haben. Wir be- dauern sehr, dass der Krieg nicht gestattete, Ihnen Ihr Guthaben bis heu- te zu bezahlen.»
MM K 4095. Munchmuseet
Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening. Datert 26.06.1917
«Med tacksamhet för Edert i dag mottagna brev får jag meddela, att Konstföreningen härstädes nödgas under sommarens lopp uppgöra planen för utställningar under nästa vår, då i annat fall inga mera framstående konstnärer kunna påräknas utställa.»
MM K 4102. Munchmuseet
Brev fra Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Datert 20.12.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4571. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.06.1917
«For hvad Du igjen sendte os igaar 200 Kroner takker vi Dig inderlig. – Vi har\er/ saa vel forsørget med Penge og Næringsmid- ler. – Fedevarer, Kolo nialvarer. – Vi har faaet en Plade til 400 Vat, og den virker forbau- sende, – og saa let vindt for os med»
MM K 4624. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.02.1917
«Mange mange Tak for alle de Penge Du sender Os; for nu igjen kom der 200 Kroner fra Dig gjennem Moss Privatbank igaar. – Selvfølgelig kan vi putte ogsaa disse ind i \Akers/ Bankens afdeling her i Nordstrand, som er tilstede her hver Tirsdag. –»
MM K 4625. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.01.1917
«Jeg fik saadan Lyst til at sende Dig en kjærlig Hilsen, men det bliver jo bare dette lille Kort, da jeg har lidet at skrive om. – Alt Det er saa godt»
MM K 4626. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.04.1917
«En venlig Hilsen sendes Dig fra os begge til Paaskefesten, – en glæ delig Fest! –»
MM K 4627. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.05.1917
« Maleren E Munch  «Ekely» Skøien St.  Kristiania»
MM K 4628. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.06.1917
« Til Maleren Ed Munch  «Ekely»  Skøien St  Kristiania»
MM K 4629. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.07.1917
«Tak for Brevet igaaraftes, og for Blomsterne og Jordbær- ne, Du sender os. –»
MM K 4630. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.08.1917
«Igjen maa jeg takke Dig inderlig for alle de gode Ting Du sendte os med Husmand igaar; de deilige Bær, som vi har syltet og forsynt, prægtigt at have for Tiderne ud over. De extra gode Poteter som Du har er vi saa glad i og saa Tak for de øvrige Saker alle»
MM K 4631. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.12.1917
« Til Maleren Ed Munch  «Ekely» Skøien St  Kristiania»
MM K 4632. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1917
«Du er vel nu kom- men tilbake til Ekely fra din Kjøbenhavnstur, jeg sender Dig derfor mangfoldig Tak for din Lykønskning og dine Gaver. Blomster ne ere saa vakkre, og nu da alt udenfor er feldet og»
MM K 4696. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert (1916-1917)
«en saa sjelden Vare, og saa tilslut de fine Saker Meloner Tomater og de deilige Æbler. – – Det var saa kjedeligt at Inger var inde paa Røntkeninstute tet, da alt dette kom, – men hun har været nede og synet det og sender Dig megen Tak for altsammen. – Æblerne smagte hende saa godt, og Tomater er hun saa glad i. – Tak, tak for alt. –»
MM K 4699. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 19.09.1917
«det. –      Det ser jo ud til, at der ingen Krigsvinter blier, og det blier hvile for alt det blodige rædsomme, mellem Nationerne. –»
MM K 4702. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.04.1917
«Mange mange Tak fra Inger og mig. – Vi skal see at ordne det paa beste Maa de, som Du har raadet til, – det er jo ingen Sak, naar vi har Penge. – Hvilken Elendighed der er kommen over vor Jord! –»
MM K 4703. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.02.1917
«store Udgifter for Dig! Og vi kan greie os med meget mindre. –»
MM K 4726. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.08.1917
«været indtraadt, net top for os. – Derfor være Du atter og atter takket paa det hjerteligste. –»
MM K 4728. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.08.1917
«med Sol kom jo beleilig. – Mange Tak for alt hva Du har sendt os af din Have afi Sommer. – det er vægtige Ting! af Kirsebærene igaar fik vi en stor Kruk Syltetøi og 5 Flasker Saft; i denne Tid store Værdier. –»
MM K 4755. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.12.1917
« Til  Maleren Ed Munch  «Ekely» Skøien st.  Kristiania»
MM K 4781. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.07.1917
«»
MM K 4784. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.03.1917
«jo saadan Begeistring for dine Arbeider. –»
MM K 4792. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.05.1917
«Edvard! for din utræt- telige Omsorg. –»
MM K 4797. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.02.1917
«Koks; – og Poteter har vi og \noe/ igjen af dine deilige. – Det er saa snilt af Dig, kjære Edvard. at Du har saadan Omsorg. –»
MM K 4812. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].12.1917
«var hun ængstelig. – Nu kommer hun en Dag i Julen, og faaer see hvor godt jeg faaer hvile i den»
MM K 4840. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 09.12.1917
«Tak fordi du vil vi skal ta laken og putevar hos S. og S., men vi har passelig af den sort. Det var kun i tilfælde S. og S. ikke vilde la os faa penge igjen for stolen, at vi tænkte at ta andet istedet. Nu faar jo tante en deilig stol istedet. Saa er det ogsaa det, at tante er saa træt, saa bare tanken paa søm anstrænger hende, og saa piner det hende at du kjøper saa meget til hende. Det beste for tante nu er høitlæsning, saa dersom du til jul vil som du pleier kjøpe bøker vilde det bli hyggeligt.»
MM K 4954. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert [??].07.1917
«Mange tak for brevet og tilbudet om reisen. Ja det er svært morsomt at ha den reisen at glæde mig til. Jeg maa holde mig i den yderste ro en stund utover; jeg reiser ind av og til for Røntgenbehandlingens skyld, men ellers holder jeg mig i ro. Heldigvis kan jeg taale nogle elever, og det er en stor ting, det er en ren adspredelse for mig. Jeg faar haape, jeg blir saa bra til næste sommer, saa jeg kan faa gjøre den deilige reise. Det er storartet av dig at by mig den. – Tante hilser dig meget.»
MM K 5009. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 13.06.1917
« Hr. kunstmaler  Edvard Munch,  «Ekely», Hoffsveien,  Skøien st. pr. Xania.»
MM K 5012. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 05.01.1917
« hr. kunstmaler  Edvard Munch,  «Ekely»,  Hoffsveien, Skøien st.  pr. Xania.»
MM K 5013. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 02.02.1917
«geburtsdag, saa minder jeg dig om, at den er mandag 5 februar.»
MM K 5015. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 11.07.1917
«paa gravene. Idag fik jeg brev fra tante;»
MM K 5016. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 21.07.1917
«og moreller og blomster. Jeg var med blomster paa gravene. – Mange hilsener fra tante og Inger.»
MM K 5017. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 27.08.1917
«paa gravene med blomster. jeg har ogsaa leveret blomster her i huset. Jeg var hos Væring, han vilde telefonere til dig for nærmere besked.»
MM K 5018. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 01.11.1917
« Hr. kunstmaler  Edvard Munch,  «Ekely»  Hoffsveien  Skøien st. pr.  Xania.»
MM K 5019. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 10.02.1917
«veden og poteterne til tante. Nu er det saa deiligt veir.»
MM K 5020. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 07.11.1917
«du skulde uleiliges saa med alt dette og regningen. Jeg skal hilse saameget fra tante og Inger. Nu skal jeg væve et arbeide, som skal sælges.»
MM K 5089. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.09.1917
«Tak for igaar, det var saa festligt og godt i alle Henseende. Og saa den deilige, storartede Kjøre tur i den magelige Vogn var saa opfriskende; vi vare saa heldigt med Veiret,– saa vi kunne derfor være og sidder ute i det frie om Eftermiddagen efter at have spist en deilig Kyllingmid- dag. – Nu har jeg der ty-»
MM K 5090. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.10.1917
«Igaar kom der 200 Kroner igjen fra Dig kjære Edvard og maa jeg igjen sende Dig vor hjerteligste Tak. – Du kan være for- sikkret om, at vi»
MM K 5091. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.12.1917
«Mange Tak for dete Brev- kort, og Tak fra Inger og mig for den deilige Rosensæbe og Sukkertøiet, Billedet af Fru Bohr og Hoffmans Pastel er indpakket. –»
MM K 5286. Munchmuseet
Brev fra Frelsesarmeen Kvinders sociale arbeide. Datert 21.12.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5342. Munchmuseet
Brev fra Fr. Sudmann, Fr. Sudmann Farve-Materialvarhandel. Datert 01.09.1917
«Regning»
MM K 5352. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 13.12.1917
«Har du ikke faat mit takkebrev for æblene? Jeg sendte øieblikkelig. I brevet laa ogsaa 3 breve fra dig til Andreas. Jeg takker dig altsaa for de nydelige æbler. De hjælper tante mange gange til søvn. Vi kan tænke at be Laura til 1 juledag. Julaften maa tante ha det stille og roligt. Laura er saa godlynt og bli naar hun kommer, men er meget nervøs.»
MM K 5355. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 08.09.1917
«Tak for den deilige turen. Det var saa hyggelig hos dig. Jeg skulde ønsket jeg kunde fotografere, men jeg har ikke kunnet sette mig ind i noget nyt enda. Den lange sygdom, operationen og de 16 stærke Røntgenbehandlinger har skaffet mig en svækkelsestilstand. Til næste vaar haaper jeg at jeg skal lære det grundig. Vi kan fra vore vinduer se den grønne engen din, med kikkerten, huset er gjemt bak trær. Idag skal vi spise»
MM K 5375. Munchmuseet
Brev fra Hieronymus Heyerdahl. Datert 13.12.1917
«Av deres skrivelse angaaende Munch, Skøien er jeg villi, at tilbagebetale de modtagene pengebeløb.»
MM K 5376. Munchmuseet
Brev fra Hieronymus Heyerdahl. Datert 12.12.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5377. Munchmuseet
Brev fra Hieronymus Heyerdahl. Datert 17.12.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5380. Munchmuseet
Brev fra N. W. Aasen, Villa Holtet Bækkelaget. Datert 21.06.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5419. Munchmuseet
Brev fra Sveriges Statsbaner. Datert 17.03.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5426. Munchmuseet
Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse. Datert 17.04.1917
«Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.»
MM K 5427. Munchmuseet
Brev fra Christiania Almindelige Forsikrings-Aktieselskap. Datert 05.06.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5438. Munchmuseet
Brev fra Fr. Sudmann, Fr. Sudmann Farve-Materialvarhandel. Datert 06.09.1917
«Ovenstaaende er hvad Deres konto utviser \i saldo/ pr. idag.»
MM K 5439. Munchmuseet
Brev fra A. Olsen, Stabil. Datert 08.06.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5444. Munchmuseet
Brev fra [?] Aalsen, Jacobsens Farveudsalg. Datert 24.10.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5449. Munchmuseet
Brev fra [?] Didriksen, Didriksen Papirforretning en gros & en detail. Datert 03.12.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5452. Munchmuseet
Brev fra Post. Datert 04.04.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5453. Munchmuseet
Brev fra Post. Datert 25.04.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5454. Munchmuseet
Brev fra Post. Datert 29.04.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5478. Munchmuseet
Brev fra Bernt Anker Nielsen, Dyrlæge Bernt Anker Nielsens Klinik. Datert 01.04.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5479. Munchmuseet
Brev fra Bernt Anker Nielsen, Dyrlæge Bernt Andker Nielsens Klinik. Datert 15.12.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5480. Munchmuseet
Brev fra O. Larsen, Smed O. Larsen. Datert 02.07.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5482. Munchmuseet
Brev fra Theodor Thoresen, Mel, Colonialvarer, Kraftfoder, Frø og kunstige Gjødningsstoffe Theodor Thoresen Korn. Datert 07.08.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5489. Munchmuseet
Brev fra Theodor Thoresen, Mel-, Kornvarer Theodor Thoresen Colonial-. Datert 04.07.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5492. Munchmuseet
Brev fra O. Hallseth, Bisam Huset Niels O. Nielsen Pelsvareforretning. Datert 31.01.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5497. Munchmuseet
Brev fra Ullern Kredssykekasse. Datert 04.07.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5503. Munchmuseet
Brev fra Apotheket Bien. Datert 30.06.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5534. Munchmuseet
Brev fra S.H. Lundh, S. H. Lundh & Co. A/S. Datert 13.06.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5538. Munchmuseet
Brev fra H. Kirkemo, H. Kirkemo Smedje og Mek. Verksted. Datert 04.08.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5541. Munchmuseet
Brev fra Brødrene Sørensen. Datert 06.12.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5565. Munchmuseet
Brev fra Kristiania Mørtelverk. Datert 20.06.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5580. Munchmuseet
Brev fra konserves- & frugt Jensen & Co Fetevarer. Delikatesser. Datert 22.10.1917
«Regning»
MM K 5632. Munchmuseet
Brev fra K. B. Johannessen, Kraftfoder, Byg, Havre, Ærter, Vikker og Græsfrø K. B. Johannessen Alle Sorter Affaldsmel. Datert 30.06.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5633. Munchmuseet
Brev fra K. B. Johannessen, Kraftfoder, Byg, Havre, Ærter, Vikker og Græsfrø K. B. Johannessen Alle Sorter Affaldsmel. Datert 27.06.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5664. Munchmuseet
Brev fra K. Braarud, Chr. Gluud. Datert 20.03.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5678. Munchmuseet
Brev fra Joachim Grieg, Grieg. Datert 03.01.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5688. Munchmuseet
Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse. Datert 20.12.1917
«Bankdokument. Kvittering.»
MM K 5689. Munchmuseet
Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse. Datert 07.06.1917
«Bankdokument. Kvittering.»
MM K 5690. Munchmuseet
Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse. Datert 02.05.1917
«Bankdokument. Kvittering.»
MM K 5692. Munchmuseet
Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse. Datert 14.04.1917
«Bankdokument. Kvittering.»
MM K 5702. Munchmuseet
Brev fra Albert Scharning. Datert 25.06.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5703. Munchmuseet
Brev fra Jon Haavie, Lilleström Dampsag & Hövleri. Datert 18.04.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5705. Munchmuseet
Brev fra Lindorf Biekman, C.N. Kull. Datert 15.05.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5711. Munchmuseet
Brev fra Norges Post. Datert 23.06.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5737. Munchmuseet
Brev fra Georg Kuss. Datert 12.11.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5807. Munchmuseet
Brev fra Aimar Pedersen. Datert 02.04.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5827. Munchmuseet
Brev fra L. Frøland, Lensmannen i Vestby. Datert [??].[??].1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 198. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Datert 1909–1926
« Kommentar»
MM N 672. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert kvinne. Datert 1910–1920
«»
MM N 1050. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1910–1931
« Jeg har nu sat 3000 Kr. og 2000 til Laura og 1000 til Dig og Inger på en Bog i Akers Sparebank    Jeg skal sende Jer Bogen –»
MM N 1089. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1915–1923
«{At jeg}Jeg {har}fandt nylig paa Gulvet i Kragerø 2 Breve et fra mig til Dig og et fra Inger til mig – Det var fra 6 { … }eller {og}7 år tilbage – D{ … }e viser hvor uendelig taalmodig jeg har været – at jeg har g{ … }jort alt forat overbevise jer om den ubegrundede Frygt i Anledning en vis Person – Naar {jeg}det aligevel intet hjalp var jeg jo tvunget til at sige stærkt fra – Inger har derfor ingen»
MM N 1090. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931
«Det er ikke stort jeg har at sige nu – Jeg har jo så udtømmende forklaret alt – {Men}Jeg har jo havt mer Stræv med at forklare disse enkle Ting – end med Arbeid det svære Arbeide på Universitets- dekorationerne – Inger kan ikke klage over at ikke min Taalmodighed har været uendelig»
MM N 1109. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1916–1926
«Tak for brevet – Jeg kommer vel til at reise Lørdag først til Gøteborg senere til Berlin Schveisz – Det skal { … }bli hyggeli at komme ud når jeg kommer tilbage om 6 ugers tid – og har mer ro på mig – – Jeg fandt et stykke violet uldkjole stykke – det har jeg tidligere kjøbt til brug for alle tre – Jeg havde efter glemt jeg havde det»
MM N 1146. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1910–1926
«Tak for brevet – Jeg syns Du burde bli så længe som muligt på Godthaab –»
MM N 1335. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1910–1931
«Når det er stille veir og tante har godt på sig – kan hun vel ha { … }godt af at kjøre i bil. – Men korte ture – Du {må}kan be {k}Chauføren kjøre langsomt Tante kan kjøbe sig hornbriller og da får hun vist ikke vondt i øinene – Men nu er det vel l lidt farli tid – Når Jeg kommer ud i næste uge og vi kan ta en tur på 4 a 5 timer til Hvidsten hvis det blir godt veir»
MM N 1406. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1910–1926
« Vil Du være saa snil at sende Lauras Bankbog til mig – Den skal paaføres flere Penger og skal foreløbig blive beroende i Akers Sparebank – –  …  { … }Jeg har været meget optat med at se at skaffe Laura Si økonomisk Sikkerhed for sin Levetid – { … }Jeg har snarli Haab om at det blir ordnet – Jeg har { … }osså haabet så meget som muligt at skaffe det samme for Eder – Det er jo lettere da Du jo selv tjener – Til dette Maal {m}kræves»
MM N 1596. Munchmuseet
Brev til Laura Munch. Datert 5.9.1917
«Du maa altsaa konferere med N{i}ykvists Efterfølger Frognerveien 33 Telefon 200 Det blir { … }således at {v}Vognen ikke venter men kommer igjen og henter Eder –»
MM N 1597. Munchmuseet
Brev til Laura Munch. Datert 6.02.1917
«Vil Du spise middag hos mig imorgen {mid}Tirsdag kl.3½? Du tar da sporvognen hvis jeg ikke faar tid til at komme op til Dig»
MM N 2311. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Datert 1914–1918
«Ich denke viel an Ihnen in diese ernste Tagen – Lange habe { … }ich nicht von Ihnen gehort obwohl ich in Deutsche Kunstschriften sehe das Sie immer frisch kunstlerisch thatig bin –»
MM N 2898. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 30.11.1917
« Maleren Ludvig Ravensberg  Stensgade 1  Kristiania»
MM N 2981. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931
« Nu har vi { … }da igjen Jul    Åarene gaar fort – Det er som 1{ … }0 Års { … }siden jeg var sidst nede hos eder –»
MM N 3075. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 22.10.1917
«Tak for kortet – Skal telegrafere når jeg kommer Vil Du være så snil at bestille for mig  …  Sovepladse (helst første Kl.) til Stockholm og derfra ankomstdagen til Kristiania – Jeg reiser over Stockholm da det er den eneste maade at kunne sove sig frem på til Kristiania – Jeg reiser fra Kjøbenhavn den 2den November – aften altså via Malmö og fra Stockholm 3de November til Kristiania –»
MM N 3417. Munchmuseet
Brevutkast til Sabo. Datert 1916–1924
«Bitte gutigst von ‹den› mir gehorigen bei Ihnen aufbewahrten Platten 20 Drucke je –»
MM N 3451. Munchmuseet
Brevutkast til M. W. Lassally Graphische Kunst-Anstalt. Datert 1917
« Ich erwarte alzo in 8 Tagen die Sendung der gefärbten Drucke und die Salome – Es wird ja nach der letzte Bestimmung etwa 25–30 Drucke – von jedeme Steine – Sollten Sie nicht so viele zu dieser Zeit fertiggestellt haben so schiecken Sie mir was Sie gemacht haben – Dazu kommen ein Druck von ‹je› Steine»
MM N 3784. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1917
«Gravuren til {f}Fru Kjennerud ligger til afhentning hos forgylder Smith»
Brevs. 166 (PN 202). Nasjonalbiblioteket
Brev til Julius Elias. Datert 1910–1920
«Es thut mir sehr leid aber ich finde die Farben drucke sehr unkunstlerisch besonder wenn es um Oel- gemalden und in grozser Format sich handelt – { … }Ich verweigere es immer – Ich hoffe – lieber Hrr Doctor, Sie meine Grunde verstehen werden – Sonst hatte»
PN 1128. Universitetet i Oslo
Brev til Universitetet i Oslo. Datert 1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1129. Universitetet i Oslo
Brev til Universitetet i Oslo. Datert 16.11.1917
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1258. Byarkivet i Oslo
Brev til Sorenskriveren i Aker. Datert 13.2.1917
«Som eier av Ekely gaardsnr. 29 bruksnr. 9 og bruks- nr. 38 (en ved skyldsætningsforretning avholdt 8/1 tinglæst 19/1 1917 utskilt parcel av Husebye Søndre) tillater jeg mig herved at begjære disse 2 bruk beliggende i Ullern, V. Aker, sammenføiet til et bruksnr.»