Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 191 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1903, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM G 257. Munchmuseet
Varia. Datert 1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 99. Munchmuseet
Brev fra Edvard Diriks. Datert 12.06.1903
«Jeg besørgede for nogen tid siden et exemplar af «la grande France» til dig fra brødrene Leblond. Hvis du vilde sende dem et lidet, ord  …  høfligt ord i den anledning vilde det være bra eller i al fald sende mig noget jeg kunde vise dem.»
MM K 100. Munchmuseet
Brev fra Edvard Diriks. Datert 25.07.1903
«tak for brevet; vi er nu midt i den døde saison her hvor der intet er at gjøre, men til høsten faar jeg se til at drive paa igjen, om jeg kunde faa et arrangement i Berlin paa rimelige vilkaar.»
MM K 430. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Karsten. Datert 17.11.1903
« Hr. Edward Munch  82 Lützow str. 82  Berlin  Allemagne»
MM K 742. Munchmuseet
Brev fra H. C. Nielsen. Datert 07.09.1903
«Jeg tillader mig herved atter at anmode om, at De venligst indbetaler paa Deres Debet til mig. Jeg har stærkt Brug for Penger nu om Dagen, og tør anmode Dem om velvillig at indbetale idag»
MM K 777. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Datert 1902-1903
«På os, dine venner, kan du være sikker. Og hvad de andre angår, hvad så? Om nu de blev stødt på manchetterne? Hvad tabte du så på det? Tag det altså med ro, ædle Brutus; grib penselen fat og giv galden ro til at synke. –»
MM K 799. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard, Aase Nørregaard. Datert 20.12.1903
«Vi ønsker dig en glædelig jul og et godt nyt år. Nu begynder julerangelen her hjemme – den er nokså stiv! At spise gris sammen med sin familie 11 gange i en uge er sgu ikke så ganske ligetil en sag! Vi får se at rømme ud til Napoleon på St. Helena Kommentar (krigsministeren på Oscarsborg) et par dage og søge motion ved at klatre op og ned ad Håøen og gjennemstreife fæstningens underjordiske gange. – Til dine fiender ser vi aldrig mere noget. – Til påsken vilde jeg forbandet gjerne hjemsøge dig i Berlin, hvis der blev muligheds råd dertil! – Mange hilsener fra Aase. Hun skriver vist til dig senere i julen.»
MM K 840. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1903
«      Kun nogle ord forat takke for kortet og ønske Dem et godt nyt- aar. – Jeg har ventet i det længste med at skrive da jeg haabet at træffe noen som kunde fortælle mig noget fra boulevarden. Men her er aldeles stilt. Ikke ser vi et menneske som De interesserer Dem for. Jeg ved ikke hvor de er blæst hen allesammen»
MM K 849. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].04.1903
« Tak for Deres brev forleden – jeg trodde sandelig De rent havde glemt os, – Saa jeg blev meget glad da posten kom.»
MM K 856. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].12.1903
«      Jeg har ventet i flere dage paa en rolig stund forat skrive til Dem, men her er en rangel uden lige. Nu har vi holdt paa siden to dage før jul og har endnu askilligt foran os. Desuden maler jeg et por- træt af min svoger fra Kina – som ialfald ikke blir værre end mine andre – og det tar ogsaa tid, skjønner De. Men en nytaarshilsen vil jeg da»
MM K 906. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Ravensberg, Christian Gierløff. Datert 19.12.1903
« Maleren Edvard Munch  Lützowstrasse 82.  Berlin  Deutschland »
MM K 1014. Munchmuseet
Brev fra Balthazar Schnitler. Datert 02.07.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1195. Munchmuseet
Brev fra Ingse Vibe. Datert 29.08.1903
«Desværre, Deres egne bøker har jeg ikke kunnet skaffe \til idag/ men haaber disse gjør samme nytte.»
MM K 1279. Munchmuseet
Brev fra Rudolf Rasmussen. Datert 04.05.1903
« Mr Maler Edvard Munch  Poste restante  Lübeck  Allemagne.»
MM K 1386. Munchmuseet
Brev fra Walfrid Wasteson, C. W. Blomqvist. Datert 23.10.1903
« Maleren  Hr. Edv Munch  Lützowstrasse 82  Berlin»
MM K 1509. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 01.02.1903
« Hos Banger skal jeg forhøre mig en af Dagene, men jeg aner jo slet ikke hvilket Tilbud han har gjort Dig. – Jeg synes, Du skulde komme ned til Wiesbaden; her er et meget mildt klima, Luften er blød og aldeles ikke skarp, og jeg tror vi kunde have godt af at tale os rigtig ud med hinaden. Har Du læst Jægers nye Bog; en Bekendt skriver mig, at jeg staar nævnt med Navns Nævnelse; forhaabentlig staar Du ogsaa den. Denn wenn man meinen Namen nennt dann nennt man auch die besten. Kom nu herned; jeg bliver her vel ikke længere end denne Maaned ud; jeg har modtaget 51 R fra Dig, men det er jo mere end jeg bar tilgode. Naar vi see kam Du faa Differencen udbetalt. Det gør mig ondt at høre, at Du bar Influenza, men det er vel ikke farlig.»
MM K 1760. Munchmuseet
Brev fra Frederick Delius. Datert 31.01.1903
«für ein Passendes Lokal – Nouveau Theatre ist auch nichts. Es ist ja ganz dunkel & Lugné Poe wird (wenn ich Ihn gut kenne) nichts für die Kunst machen, Ich gehe mitte Januar nach Paris & werde mich, sofort ich die Maase Deines Frieses habe, genau erkundigen – Am 21st Januar habe ich Concert in Düsseldorf. Vielleicht  … , auf Deinen Weg»
MM K 1764. Munchmuseet
Brev fra Frederick Delius. Datert 21.04.1903
« Wie geht es Dir. Behrend schrieb mir dass Du nicht Frau Robin sondern eine Sekretärin gesehen hatest. Hast Du B. wieder gesehen? Schreib mir was Du thust. – Wir kommen Ende des Monats auf 14 Tage nach Paris. Hast Du Atelier?»
MM K 1765. Munchmuseet
Brev fra Frederick Delius. Datert 01.09.1903
«Viele Grüsse von uns Beiden.»
MM K 1766. Munchmuseet
Brev fra Frederick Delius. Datert 03.10.1903
« Wie geht es Dir? & wenn kommst Du wieder hierher? Ich habe eben ein Atelier Avenue d’Orleans 110 gemiethet & wurde diesen Winter etwas öfter in Paris sein. Frl R & ich haben unsere Verhaltniss eben legalisiert, da wir das für prachtischer halten – Wir waren in Holland aber das Wetter ist war scheusslich – Lass etwas von Dir hören & lebe recht wohl»
MM K 1767. Munchmuseet
Brev fra Frederick Delius. Datert [??].10.1903
« Lugne Poe’s Adresse ist, L. P. Directeur du Théatre de l’Oeuvre, Nouveau Théatre, Rue Blanche.      Es freute mich wieder etwas von Dir zu hören & auch dass Du wieder nach Paris kommen willst. Hoffentlich für den ganzen Winter. Du musst auch hier nach Grez kommen. Wir freuen uns darauf. Ich  … \muss/ auch in Januar nach Deutschland kommen, Düsseldorf & Elberfeld & vielleicht auch Berlin – Wann kommst Du?»
MM K 1865. Munchmuseet
Brev fra Marcel Archinard. Datert 11.02.1903
«J’ai appris enfin votre adresse derniérement ce qui m’a étonné de vous savoir à Berlin car Karl Wieck que j’ai vu à Noël m’avait dit que vous habit- iez maintenant la Norvège.»
MM K 1882. Munchmuseet
Brev fra Louis Libaude. Datert 20.05.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1892. Munchmuseet
Brev fra Pierre Roy. Datert 16.10.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1895. Munchmuseet
Brev fra Marcel Archinard. Datert 07.12.1903
«Nous passerons â votre atelier, mon ami et moi, après demain lundi matin vers 12 h. J’espère que nous aurons le plaisir de vous y trouver et que nous ne vous ‹d’rangerons› pas trop.»
MM K 1897. Munchmuseet
Brev fra Marcel Archinard, Zimmermman. Datert 13.01.1903
«Après être resté si longtemps sans avoir de vos nouvelles cela nous ferait très plaisir de vous voir un de ces prochains soirs. Par exemple \après-demain/ vendredi. Nous serons ce soir là vers 10½ h. du soir au restaurant ita- lien, Dorotheenstr. (Zum Bersaglieri) et si vous n’avez rien de mieux à faire ce soir là venez nous y trouver.»
MM K 2004. Munchmuseet
Brev fra Vereinigung Bildender Kuenstler Wiener Secession. Datert 08.07.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2038. Munchmuseet
Brev fra Henni Asch. Datert 08.02.1903
«Da wird uns gern Ihre Ausstellung ansehen möch- ten, der Preis von einer Mark per Person uns jedoch offen gesagt zu theuer ist, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns 3 – 4 Eintritts- Karten, ev. zu ermässigtem Preise verehren würden. Ihnen im Voraus be- stens dankend und Sie wegen der Mühe,»
MM K 2452. Munchmuseet
Brev fra Ernst Hardt. Datert 07.12.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2496. Munchmuseet
Brev fra Otto Hettner, Karl Wieck. Datert 18.11.1903
« Herrn Eduard Munch.  Lützowstrasse 82.  Berlin-W.  Allemagne»
MM K 2512. Munchmuseet
Brev fra Arthur Holitscher. Datert 03.11.1903
«ich kenne die Adresse von Herrn Hardt nicht u. habe im Adressenbuch nachgesehen sie aber nicht gefunden. Weiß nur soviel daß er in Wilmersdorf wohnt; ich kenne aber nähere Be- kannte von ihm u. werde mich bei diesen nach der Adresse er- kundigen. –»
MM K 2513. Munchmuseet
Brev fra Arthur Holitscher. Datert 07.11.1903
« Herrn Eduard Munch  W.  Lützowstr. 82. III.»
MM K 2636. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 03.01.1903
« Herrn  Edv. Munch  Charlottenburg b \Berlin/  Hôtel Hippodrom,  am Knie»
MM K 2637. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 04.01.1903
« Herrn  Edv. Munch  Charlottenburg b/Berlin  Hôtel Hippodrome am Knie.»
MM K 2638. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 12.01.1903
« Herrn Kunstmaler  Edv. Munch  Charlottenburg (bBerlin)  Hôtel Hippodrome am Knie.»
MM K 2639. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 07.02.1903
« Herrn Kunstmaler  Edv. Munch  Charlottenburg (b.Berlin)  Hôtel Hippodrome am Knie»
MM K 2640. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 02.11.1903
« Herrn Edv. Munch  Kunstmaler  Berlin W  Lützow Str 82»
MM K 2641. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 19.12.1903
« Herrn Edv. Munch  Kunstmaler  Berlin W  Lützow Str 82»
MM K 2749. Munchmuseet
Brev fra Walter Leistikow. Datert 03.02.1903
«Die „Kunst für Alle” in München bereitet ein Heft über meine Arbeiten vor. Da soll auch mein Portrait hinein. Am liebsten möchte ich nun eine Reproduktion der Lithographie»
MM K 2758. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 08.01.1903
« Herrn Edvard Munch  Charlottenburg  Hôtel Hippodrome»
MM K 2759. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 09.01.1903
«Sandte Ihnen eben telegraphisch M 500. –»
MM K 2760. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 19.01.1903
«– – Herrn Munch lag es schwer auf der Seele, dass er einen schönen Brief, welchen Sie ihm geschrieben, nicht beantworten konnte. Er hat mir deshalb aufgetragen, Ihnen seinen besten Dank dafür abzustatten. Sodann hat er mir die Preise aufgegeben, welche Sie zu erfahren wünsch- ten:»
MM K 2761. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 21.01.1903
«Wenn Herr Bruno Cassirer das Bild: „Mann im Grünen” kaufen will, geben Sie es ja nicht unter 1000 M. fort; will er es nur reproducieren, oder das Reproductionsrecht erwerben, so würde ich 150 Mark dafür ver- langen; die gleiche Summe für das»
MM K 2763. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 12.02.1903
«Besten Dank für Ihren freundlichen Brief sagend, möchten wir Sie bitten, sich durch uns in Ihren Disposi- tionen für Leipzig nicht abhalten zu lassen. Meine Frau wird voraussichtlich am 19ten Abends aus Berlin fahren, jedoch nur eine Stunde in Berlin sein, da sie Nachmittags von hier ab- fährt. Es geschieht dies, um ihr die Unruhe durch Verlängerung der schon langen Reise zu ersparen. Ich möchte Sie nun fragen, ob Sie nach»
MM K 2764. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 18.03.1903
« Monsieur Edvard Munch  p.adr m. le componiste   Delius  Gretz sur Loing  Seine et Marne»
MM K 2765. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 21.03.1903
« Monsieur Edvard Munch  Paris  Rue des Beaux Arts  Hôtel d'Alsace»
MM K 2766. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 25.03.1903
«Sogleich, als Ihr Brief kam, habe ich an meinen Bruder geschrieben und ihn gebeten, nachzuforschen, was der Grund sei, dass Cassirer Ihnen keine Ab- rechnung und Zahlung schickt. Ich wollte wissen, ob Intrige vorliegt oder Nachlässigkeit. Mein Bruder schreibt mir nun eben, dass allein die Schuld liegt an Cassirers unglaublicher Bummelei.»
MM K 2767. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 29.03.1903
« Herrn Edvard Munch  Hôtel Alsace  Paris  Rue des Beaux Arts»
MM K 2768. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 07.04.1903
«Freundlichen Dank für Ihren Brief. Ich war vor einigen Tagen in Hamburg, um die Bilder für Ihre Ausstellung zu hängen. Leider waren die Rahmen stark ver- schmutzt und unansehn- lich. Sie müssen später auf anständige Rahmen mehr Gewicht legen. Das Publicum glaubt, dass ein gut gerahmtes Bild wertvoller ist, wie ein schlecht gerahmtes.»
MM K 2769. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 14.04.1903
«Ich würde das Aner- bieten in Hamburg ruhig annehmen. Je mehr Freunde sich Ihre Kunst erwirbt, desto besser. Meine Frau ist noch in Par- tenkirchen (bayerische Alpen). Sie hat Mitte Mai Geburtstag und wird nicht eher zurück- kehren. Ich dachte das Bild der Kinder»
MM K 2770. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 15.05.1903
«Zunächst meinen besten Dank für die freundliche Übersendung der schönen Radierungen, an denen ich ein beson- deres Interesse habe, als ich das Entstehen ver- folgen konnte. Die „Eiche” ist ein ganz hervorragendes Kunstblatt geworden. Die „Mieze” zeigt weniger den edlen Charakter des Kupfers. Ich glaube doch, dass es»
MM K 2771. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 03.06.1903
«Beifolgender Brief ging für Sie ein. Die Zinkplatten habe ich durch die Speditions- firma Renk hier, an das Transportbureau in Kristiania nachsenden lassen. Die Spesen habe ich für Sie ausgelegt. Dass Sie „etwas” vergessen würden, dachte ich mir gleich.»
MM K 2772. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 18.06.1903
« Herrn Edvard Munch  Aasgardstrand  bei Christiania  Norwegen»
MM K 2773. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 20.06.1903
« Herrn Edvard Munch  Aasgardstrand  bei Kristiania  Norwegen»
MM K 2774. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 21.06.1903
«Der Präsident der Wiener Secession war bislang Herr Bernaczik. Den unterschriebenen umstehenden Namen lese ich aber F. Myrbach. Am besten adressieren Sie wohl: an die Wiener Secession, Fri Wien I, Friedrichstr. I D. Ich würde den Herren mitteilen, dass neuere Gemälde in Hamburg und Paris zu sehen seien, da die Herren diese Städte sicher aufsuchen werden. Doch sind Sie ja wahrscheinlich Anfang October wieder in Deutschland, sodass Sie ja noch Ihre diesjährige Produktion dort ausstellen könnten. Auch die neuen graphischen Sachen sind ja noch nicht in Wien gewesen.»
MM K 2775. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 30.06.1903
«Soeben war Herr Professor Lichtwark aus Hamburg mit drei Herren aus Wien hier, um persönlich mit mir Rücksprache zu nehmen wegen der Ausstellung in Wien. Die Herren wollen diesmal nur eine kleine Zahl von ersten Künstlern bitten, mit erlesenen Werken zur Stelle zu sein. Die Chancen sind für Sie die denkbar günstigsten. Ich rate Ihnen entschieden, sich zu beteiligen, da es in Ihrem»
MM K 2776. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 02.08.1903
«Meine Frau ist noch auf Amrum.»
MM K 2777. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 20.08.1903
«Ich habe eine schöne wasserdichte Kiste für die Mappe machen lassen.»
MM K 2778. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 26.09.1903
« Herrn Edvard Munch    bei Kristiania  Norwegen»
MM K 2779. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 20.10.1903
«Kurze Zeit, nachdem Sie telephoniert hatten, bekam ich einen Brief von Paul Cassirer, welcher wünscht das Porträt der Kinder und den Erdsegen bis 29sten in Berlin zu haben. Ich lasse sofort eine Kiste machen. Herrn Landrichter Schiefler werden Sie geantwortet»
MM K 2780. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 29.10.1903
« Herrn Edvard Munch  Kunstmaler  Berlin  Lützowstr 82»
MM K 2781. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 31.10.1903
« Herrn Edvard Munch  Kunstmaler  Berlin  Lützowstr 82»
MM K 2782. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 05.11.1903
« Herrn Edvard Munch  Kunstmaler  Berlin  Lützowstr 82»
MM K 2783. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 24.11.1903
« Herrn Edvard Munch  Berlin  Lützowstrasse 82»
MM K 2784. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 02.12.1903
«Die Wiener Secession beauftragt mich, Ihnen beifolgend ein Formular zur Eintragung der für Wien be- stimmten Gemälde zu übersenden. Die Adresse ist Wien I Friedrich- str 12.»
MM K 2785. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 12.12.1903
« Herrn Edvard Munch  Berlin  Lützowstr 82 Hinterhaus III»
MM K 2786. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 17.12.1903
« Herrn Edvard Munch  Berlin  Lützowstr 82  Hinterhaus III»
MM K 2929. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 07.05.1903
« Herrn Edvard Munch  postlagernd  Lübeck  Allemagne»
MM K 2930. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 28.05.1903
« …  3/6»
MM K 2960. Munchmuseet
Brev fra Hans von Müller. Datert 16.12.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3042. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 05.01.1903
«Nachdem ich am 2 Januar bei Herrn Dr. Linde in Lübeck war und dort neben Ihren Radirun- gen auch Ihre Lithographien und Holzschnitte gesehen habe, fühle ich erneut und in noch erhöhtem Maaße das Bedürfnis, Ihnen für den Genuss zu danken, den ich dabei gehabt habe. Welch eine Größe der Auf- fassung in der Behandlung aller von Ihnen angefassten Probleme, welch eine malerische Kraft der inne- ren Anschauung, und welch eine Fähigkeit, das Wesentliche dieser»
MM K 3043. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler, Max Linde. Datert 09.05.1903
«Nachdem Ihre Bilder bei uns eingezogen sind, möchte ich Ihnen noch einmal Dank und Freude aussprechen, die wir daran haben. Meine Frau hat die Landschaft in ihrem Wohnzimmer aufgehängt so dass ihr Blick immer darauf fällt, wenn sie vor ihrem Schreib secretär sitzt, und sie ist froh zu sehen, wie auch die Kinder Freude und Verständnis von dem Bild haben. Der Akt hängt in meiner»
MM K 3044. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 28.05.1903
«Herzlichen Dank für Ihren freundlichen Brief und die in Aussicht gestellte Sendung. Auf den Vampyr freue ich mich sehr, und nicht minder auf die beiden Radirungen. Dass Sie die selben als Zugabe beifügen wollten, ist eine sehr grosse Liebenswür digkeit, für die ich Ihnen herzlich danke. Die Blätter werden mir durch die persönliche Erinnerung doppelt werthvoll werden.»
MM K 3045. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 16.08.1903
«Haben Sie Dank für Ihren Brief und Ihre Zusage, unsere Ausstellung zu beschicken. Wenn Commeter vorher ausstellt, so schadet das nichts, uns kann es ja recht sein, je mehr das Interesse des Publikums für die graphischen Künste und speciell auch für Ihre Sache ge- wonnen wird»
MM K 3048. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 05.11.1903
«Herr Newman und ich beab- sichtigen morgen, Freitag Abend, in Berlin anzukommen und bitten Sie mit uns den Abend zusammen zu sein. Was wir»
MM K 3050. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 10.11.1903
« Herrn Edv. Munch  Berlin W.  Lützowstraße»
MM K 3051. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 16.11.1903
«Sind die Preise so berechnet, dass darin die 10 %, die wir für die Aus- stellung abziehen, schon darin enthal- ten sind, oder müssen wir sie auf schlagen? Caßirer meinte, letzteres sei der Fall. Darf ich um schleuni ge Antwort wegen des Druckes des Katalogs bitten.»
MM K 3486. Munchmuseet
Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-ausstellung und Verlagsanstalt. Datert 27.03.1903
«Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.»
MM K 3552. Munchmuseet
Brev fra Hotel Hippodrom. Datert 26.02.1903
« H. Böhme, Portier  Hôtel Hippodrom  Charlottenburg  Dr Walther Gensel»
MM K 3641. Munchmuseet
Brev fra Walter Leistikow, Berliner Secession. Datert 16.09.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3643. Munchmuseet
Brev fra Staatliche Museen (Königliche Museen). Datert 03.08.1903
«dass Sie auch dort seien.»
MM K 3808. Munchmuseet
Brev fra Karl Ernst Osthaus, Museum. Datert 20.05.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3821. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 25.08.1903
«Leider habe ich bis heute vergeblich auf Ihren w. Besuch gewartet. Vielleicht ist es Ihnen möglich an der Hand des Druckverzeichnisses, was Sie doch jedenfalls von Felsing (Berlin) bekommen haben, eine genaue Aufstellung Ihrer Radierungen mit den Nettopreisen zu machen u. es mir bald- möglichst zu senden. Ich kann ohne Preise, wie ich die Blätter jetzt hier habe, absolut nichts beginnen. Da ich in den nächsten Tagen eine Ausstellung Ihrer sämtlichen Arbeiten in meinem Salon arrangieren will, so wäre ich Ihnen wirk- lich sehr dankbar, wenn Sie mir umgehend Ihre Holzschnitte & Lithographien mit sämtlichen»
MM K 3902. Munchmuseet
Brev fra Sal. L. Cohn, Sal. L. Cohn Bankgeschäft. Datert 20.06.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3912. Munchmuseet
Brev fra Kunsthalle P.H. Beyer & Sohn. Datert 23.01.1903
«Wir bestätigen dankend den Empfang Ihres Geehrten vom Gestrigen und teilen Ihnen höfl. mit, dass wir Ihre Werke Ende Februar ausstellen können und zwar scheint es uns, als ob sie unseren 10 × 15 m. grossen Oberlichtsaal füllen werden. Den Fries würden wir etwa 3 m vom Erdboden oben hängen. Wie lang war er doch im ganzen? Das Befestigen mit Leisten wollen wir gern übernehmen; wegen des Einrahmens von Graph. Arbeiten werden wir zusehen, inwieweit es nötig ist. Falls die Sendung von Berlin aus- geht und dahin wieder zurück, werden wir beidemale den Transport tragen, sonst nur den einmaligen hierher per Frachtgut; es wird sich jedenfalls empfehlen, die Collection dann noch anderweit, vielleicht in Dresden bei Richter oder sonstwo auszustellen. Wir wollen Ihnen dies gern bei unseren Geschäftsfreunden vermitteln.»
MM K 3913. Munchmuseet
Brev fra Kunsthalle P.H. Beyer & Sohn. Datert 12.03.1903
« Herrn Edvard Munch  Delius \Grez s/ Loing/  Paris \S. et. Marne/  Hôtel Elsass  Rue des Beaux Arts»
MM K 4045. Munchmuseet
Brev fra Den Frie Udstilling. Datert 21.08.1903
«I Anledning af Deres ærede Forespørgsel skal jeg tillade mig at meddele Dem, at De i September Maaned d.A. kan faa den ene største Sal i Den Fri Udstillings Bygning til Leje for 200 Kr. Den omtalte Sal, som har Overlys, er beliggende tilhøyre for Indgan- gen og har 66 løbende Alen Vægplads. De andre Lokaler i Bygningen er optagne.»
MM K 4175. Munchmuseet
Brev fra Transports Internationaux Michell & Kimbel. Datert 14.03.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4187. Munchmuseet
Brev fra Société des Artistes Indépendants. Datert 31.03.1903
«J’ai eu la visite ce matin de M. Morosoff qui ma dit que votre tableau No 1830 n’était pas signé.»
MM K 4188. Munchmuseet
Brev fra Société des Artistes Indépendants. Datert 30.04.1903
«Je sais que M. Morosoff va donner des ordres pour votre tableau et il va envoyer un chèque à votre nom pour 500 f.»
MM K 4189. Munchmuseet
Brev fra Société des Artistes Indépendants. Datert 07.05.1903
«Je recois ce matin votre mandat et je vous en remercie bien. M. Morosoff a envoyé chez lui un chèque de 500 f. à votre ordre contre le tableau que lui a été remis. – Vos autres tableaux ont bien été Rendus – un de vos amis est même venu avec une dame s’en acquérir.»
MM K 4495. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 06.11.1903
«Alt er ved det gamle, Inger holder i dette Øieblik paa med sine Elever og jeg har meget travelt med mit, fra L skal jeg bringe Dig Tak for din Foræring i – Imorgen skal vi ind til Bedstemors Geburtsdag til Middag.»
MM K 4497. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.02.1903
«Tak for Kortet, det var hyggeligt at see nogle Ord fra Dig igjen – Og hvor godt at høre, at Du har faaet solgt et Par Bille- der. – Du seer vel, at H. Dedekam er kommen i Morgen bladet med Kunstanmeldelser– idag om «Hennig» og for et Par Dage siden Erik Wærenskjold. – Skulde Du ikke have seet disse Nummere, vilde»
MM K 4498. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.05.1903
«Mange tak for Brevet og de gode Efterretninger. – vi kan ikke udsige hvilken Glæde det er for os, naar det gaar Dig vel; at Du nu boer hos elskværdige Mennesker og har det saa storartet. – – Det er saa forunderligt, hvorledes det kan vende sig, hvorledes man kan fries ud fra det usigelig Lidelsesfulde.»
MM K 4499. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.06.1903
«Vi holder nu paa med Indpakningen til vor Reise, Onsdag Morgen drager vi afsted, kjører med Vogn herfra lige til Revierbryggen og det er jo letvindt. –»
MM K 4500. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.07.1903
«Der er da svert, at Du igjen kan sende saamange Penge, som 400 Kroner, dem vi mod tog igaar til stor Overraskelse. – Inger reiser imorgen til Byen og faaer dem idsat i Ban ken, dersom der ikke blier altfor stygt Veir. – Det var morsomt at høre, at Du har stilt op Huset dit og er fuldt optaget af Arbeide for da er Du frisk.»
MM K 4501. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.09.1903
«Antagelig er Du i Aas gaardsstrand nu, Men Du Kan tro; vi har ventet på Dig, for Du sagde jo, at Du foreløbig vilde være her nogle Dage, saa reise til Aasgaardsstrand for derefter at komme hid igjen og – være noget længere. – Vi har sat den gule Sengen ind i det store Værelse, saa Du skulle have lagt godt. – Du skul le have skrevet et Brev»
MM K 4503. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.11.1903
«Tak, mange Tak for Kortet, – hvor det glæder os at høre at Du kom mer Dig under Behandligen og den fuldstændige Ro. –»
MM K 5363. Munchmuseet
Brev fra N. C. Nielsen, N. C. Nielsen Aasgaardstrand. Datert 16.10.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5446. Munchmuseet
Brev fra Mieths-Quittung. Datert 19.10.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5715. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 21.07.1903
« Herrn Edvard Munch  Aasgardstrand  bei Christiania  Norwegen»
MM K 5860. Munchmuseet
Brev fra Arthur Holitscher. Datert 03.10.1903
« nach den traurigen Dingen, die wir gestern Mittag besprochen haben, drängt es mich Ihnen nochmals zu wird erholen, daß in unseren ‹Münchner› Bekann- tenkreis, der mit frl. Larsen in Berührung kam von Ihnen nie- mals anders als mit der grössten menschlichen Hochachtung gesprochen worden ist; u. daß auch frl. Lar- sen über Sie nischts verbreitet hat was Sie in Ihrer Ehre hätte an- greifen können!»
MM N 26. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1905
«Overkvinde {M … }Digter»
MM N 155. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1905
«Å kjære min Dommer Bohemer og Griser – – Hva har {Du}jeg da gjort – Jo det skal jeg si: jeg har skidt i en Lort –  …  – For Dydens Fanfare en Helvete{t}s Vare den Handling var sort»
MM N 228. Munchmuseet
Notat. Datert 1901–1904
«»
MM N 277. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Datert 1903
«Det vil først gå over (forhåbentlig) når jeg som Du sier for set Kristiania i Øinene – men jeg vil forhindre {de}at de gamle Overfald og skal møde mig igjen – »
MM N 306. Munchmuseet
Notat. Datert 1903
«Jo ser Du her har jeg engang  …  E. siddet for nogle år tilbage – og jeg spørger i luften – er der en Gud – hører han så tal – og jeg spurgte er {jeg}det galt jeg gjør?»
MM N 661. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1906
«1905–6 { … }Sandheden er en ung brændende Flamme der sig selv fortærer –»
MM N 859. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 27.2.1903
« Jeg er nu i L{ … }eipzig hvor jeg har ordnet med en Udstilling – jeg er ordentlig kje af alt det Schau med Billeder og Udstillinger – men jeg får ta denne Vinteren dertil – Jeg har havt stadig {s}Slæng af Influenza denne Vinter – det er vel Resultat af Høstbegivenheden – den svækket mig for Vinteren – Influenzaen har denne Gang huseret i Hal{ … }sen og i Ø{ … }rene –»
MM N 860. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 23.3.1903
«Min Adresse er  Rue de{ … }s Beaux Arts  Hotel d’Alsasz  Paris –»
MM N 861. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 17.4.1903
« Jeg bliver her ikke længe – reiser til Lübeck til Doctor Linde for nogle Dage –»
MM N 862. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 5.5.1903
« Jeg er nu i Lübeck og maler et Portrait for Dr. Linde    Du ser altså mine Pengesager greier sig nu – { … }Her er f{ … }uld Sommer – e{t}n sådan får har jeg aldrig seet mage til – Jeg har gået uden Vårfrak længe – { … }Linde har en deilig Park – han bor som en Fyrste – Jeg bliver her»
MM N 864. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 6.5.1903
«Jeg arbeider flittig hos Linde – Du ser det pecuniære ikke længer trykker – Jeg er nu frisk og trives godt i Lindes deilige Park – han bor som en Fyrste – Her er stor- artet Foraarsveir –»
MM N 865. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 19.10.1903
« Har Du fået mit Brev? Har Inger været hos Andersson, Fotograf Bridskeby – eller Homansbyen? Jeg vilde gjerne have Prøvebilledene sendt ned»
MM N 866. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 22.12.1903
« Mange Hilsener til Dig, Inger og Laura – og gjædelig Jul – Jeg reiser i Romhelgen til Lübeck – Jeg havde helst reist til mit Hus og tændt på Arnen der – Jeg vil næste Aar forsøge at blive rolig Vinteren over i Aasgaardstrand –»
MM N 1659. Munchmuseet
Brevutkast til Edvard Diriks. Datert 1902–1903
«Da Du vel ser {frk.}Fru T.K. ber jeg Dig melde hende at De hos mig beroende hende tilhørende Sager ikke tidligere har været sendt hende – jeg har frygtet Brevvexling – Sagerne skal sendes til Våren –»
MM N 1669. Munchmuseet
Brevutkast til Carl Dørnberger. Datert 1902–1903
« Tak for Brevet. Her er rigtignok for ligeslå slette Tider som i Norge nu for Tiden – men jeg tror nok det at Du vilde kunde få solgt her; Men der er jo ikke sikkert at Du fik solgt første Gang Du udstiller – Med Hensyn til Lokale kan jeg fortælle Dig hvordan det er g{ … }ået mig. En Ven af mig var hos»
MM N 2186. Munchmuseet
Brevutkast til Frederick Delius. Datert 1902–1904
«Ich habe noch mein Atelier in Paris Kannst Du was thun – oder mich rathen wie ich es an besten  …  arangieren meine Sachen be{ … }nutzen sollte – Ein Ausstellung machen oder bei Bing vielleicht? – Ich werde wahrscheinlich in Februar nach Paris kommen –»
MM N 2333. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Datert 1902–1903
«Dienstag fänge ich bei Felsing an Ihre Mappe fertig zu machen – so es zur Ausstellung fertig ist – Kollmann ist abgereist ich glaube das ist gut – er wird anderswo wirken und für mir und meine Arbeit war \es/ das nicht gut das er hier war – Er f versteht nicht das mein Kunst besteht kriegt sein Kraft»
MM N 2366. Munchmuseet
Brevutkast til Eva Mudocci. Datert 25.5.1903
« Ich danke Dir fur Deine Fotografi Es ist gut und schon aber es fehlt Dein Ausdruck und Karakter – Ich werde Dich einmal malen – Ich bin schnell von Berlin gereist – und habe in { … }der letzten Zeit gesegelt auf offene Meer mit einer { … }schönen Jacht – whelch gehört Dr Linde – { … }Auf Wasser ist es schon jetzt frei von schlimmen Erinnerungen»
MM N 2369. Munchmuseet
Brevutkast til Eva Mudocci. Datert 1903
« Es ist ein herrliches Fruhling voll von Sonne Sehnsucht und Wunschen – Wir haben ein- ander getroffen unter ungunstiche Verhaltnisze Vielleicht – { … }ich glaube das – treffen wir uns spater einmal wenn alles anders ist –»
MM N 2370. Munchmuseet
Brevutkast til Eva Mudocci. Datert 1903
« Wieder ein Schneegewitter – Erstemal nahm es die Fruhlingsblumen – Es war jene Abend wir in Lilas waren –»
MM N 2372. Munchmuseet
Brevutkast til Eva Mudocci. Datert 1903
«Wieder ein Schneegewitter fur die Fruhlingsblumen – gerade wie damals»
MM N 2375. Munchmuseet
Brevutkast til Eva Mudocci. Datert 1903
«Dein letztes Brief war das zweite Schneegewitter. Man musz sich ein Bischen erholen nach solch Brief –»
MM N 2376. Munchmuseet
Brevutkast til Eva Mudocci. Datert 1903
« Dein letztes Brief war das zweite Schnee- gewitter. Sehr gunstiche Resultaten geben solche nicht – { … }wenn Du auf das Papier so viel Gewicht liegst – ja –»
MM N 2377. Munchmuseet
Brevutkast til Eva Mudocci. Datert 1903
« Nach so{ … }lche Briefe musz man sich ein Bischen erholen – Das war das zweite Schneegewitter –»
MM N 2381. Munchmuseet
Brevutkast til Eva Mudocci. Datert 1903
« Es ist ein herrliches Fruhling voll von Sonne Sehnsucht und Wunschen – Wir haben einander getroffen unter ungunstiche Umstanden – Vielleicht – ich glaube das – treffen wir \uns/ einander spater einmal – wenn alles anders ist – Ich freue mir einmal Deine Musik  …  geniesen – ich glaube»
MM N 2383. Munchmuseet
Brevutkast til Eva Mudocci. Datert 4.7.1903
« Ich bin jetzt wieder stark und gesund – und es freut mich {d}Du bist es auch – Du hast  …  gefuhlt das in meine Seele grosze Kampfe gewesen { … }sind – und ich habe – (und werde es wird wohl auch nicht aufhören) Perioden von den hochste Kraftgefuhl bis die tiefste Elend – Es ist doch besser diese kolosale Unruhe wie Tod – in gewisser Weise ist Nervositet { … }ein Ausdruck fur Kraft – Ich arbeite viel»
MM N 2800. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 17.8.1903
« Maleren Ludv. Ravensberg  Stensgd 1  Kristiania»
MM N 2801. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 20.10.1903
« Maleren Ludvig Ravensberg  Kgl. Fuldmægtig Fr. Grønvold  Stensgade 1  Kistiania»
MM N 2802. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 13.11.1903
« Her Maler Ludvig Ravensberg  a  Stensgd 1.  Kristiania  Norwegen»
MM N 2803. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 24.12.1903
« Herr Maler Ludvig Ravensberg  Adr Kgl. Fuldm. Fr. Grønvold  Stensgd 1.  Kristiania»
MM N 3046. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 6.1.1903
«Undskyld små Forglemmelser da jeg har stadig været på Reise – om et Par Dage mer – Hvorlænge blir Du i Wiesbaden? – Hvis en påtænkt Udstilling i Karlsruhe blir af kommer jeg mulig nedover –»
MM N 3047. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 30.1.1903
« Forhør Dig om Ban{k}ger vil garantere {s}Salg – – For Exempel for nogle hundrede Kroner af mine {g}Gravurer – så kunde jeg gjøre Umagen – Du har ikke svaret på mit Spørsmaal – om det er god Luft og ikke skarpt i Wiesbaden – Jeg har her Influenza – reiser muligt til Paris – Min Hånd er endnu ikke læget»
MM N 3211. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 22.12.1903
« {Hrrn}Hern A. Kollmann  Adr. Hrn. Maler von Flotow  Grüssow bei Malchow  Mecklenburg»
MM N 3220. Munchmuseet
Varia. Datert 4.2.1903
«2 50 Mks von Hrrn Kollmann für verkaufte Gravuren erhalten»
MM N 3775. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 29.9.1903
«Munch og Gierløff indbyder til afskedsmiddag»
MM N 3776. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 29.9.1903
«Landstormen indkaldes. Fienden overskredet grænsen. Rigshospi- talet varslet, reserverer tre pladse. Stor afskedsillumination. Uigjenkaldelig sidste gang. Grand 8-tiden.»
MM T 451. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1908
«Vi havde Champagne og rørte den vist»
MM T 1097. Munchmuseet
. Datert 1903–1908
«Ikke Munchs håndskrift.»
MM T 1298. Munchmuseet
. Datert 1899–1917
«Kan det nytte at faa maalb‹undt› et sligt skadedyr af en kritiker – Å nei: rør endelig ikke ved ham – der ryker bare op lopper og lus og andet svineri –»
MM T 1371. Munchmuseet
. Datert 1903–1910
«Der tilflyder os andre Fordele»
MM T 2704. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1903–1908
«Skrivebog for Edvard Munch »
MM T 2783. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1903–1904
«Mit Liv er som dette lille Værelse – udover { … }der udenfor breder sig»
PN 135. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 7.1.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 136. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 11.2.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 138. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 16.3.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 139. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 140. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 24.3.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 141. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 142. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 5.4.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 143. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 144. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 3.7.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 145. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 25.9.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 335. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 30.1.1903
«was beizulegen»
PN 336. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 5.2.1903
«{‹I›}die Exemplar des Corespondent – Ich habe in Bauer die beide Aufsatze gelesen – whelche mich sehr interesiert haben – Ich werde uber Hamburg gehen – wann ich nach Paris fahre und werde es mir sehr freuen Ihnen wiederzusehen»
PN 337. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 21.2.1903
«Wegen der Wampyr kann wir spater sprechen – Die Exemplar ich davon besitze sind jetzt alle ausgestellt in München Leipzig – in Paris»
PN 338. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 20.5.1903
«aber wohl gehen –»
PN 339. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 27.5.1903
«Ich schiecke Ihnen Morgen ein Druck von Wampyr – Ich werde nach Felsing schreiben und Ihnen Ihm bitten die zwei Gewünschten Radierungen Ihnen zu schieken –»
PN 340. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1903
« Hotel d’Alsasz Rue de Beaux Arts. Ich wünsche Ihnen ein angenehme Reise –»
PN 341. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1903
«aber nach Berlin – Secession wegen – Ich wuszte nicht der Weg so lang war»
PN 342. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 20.10.1903
«Besten Dank für Ihre freundliche Brief – Ich hatte so gern Ihnen besucht aber ich muszte Berliner-Secession wegen nach Berlin – Hoffentlich werde ich bald wieder nach Hamburg kommen –»
PN 343. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1903
«Ich habe diese Ide bekommen das ich die Anmeldungssettel nicht geschieckt habe – Ich schiecke alzo noch ein mal – Die Preise und die Drucke kommen nachher»
PN 344. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1903
«Die aufgegebenen Preise sind ‹wen› was ich bekomme – es musz alzo mit 10 Mk pr. ‹c› verhohet werden»
PN 345. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 20.1.1903
«Das Geschrei kosten 80 Mk alz ich wenige Drucke haben Ein Weib Litho: 60 Mk 〃 〃 R: 40 Mk Die kleine gefarbte Zink wovon nur ungefahr 6 Drucke giebts kosten 150 Mk»
Ms.fol. 2071:1:24 (PN 767). Nasjonalbiblioteket
Brev til Edvard Diriks. Datert 1903
«Tak for Brevet jeg har fået det sent på Grund af mine Reiser – Som Du ser er jeg i Aasgaard- strand – og lever fredeligt på mit Gods – Forøvrigt hadde jeg helst blit i Lübeck – Tak for»
PN 803. I privat eie
Brev til L. M. Larssen. Datert 3.11.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 804. I privat eie
Brev til L. M. Larssen. Datert 24.12.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 48 (PN 910). Nasjonalbiblioteket
Brev til Fridtjof Nansen. Datert 1903
«De var så elskværdig ifjor at garantere for mine hos Vang pantsatte Billeders Værdi. Det har ikke lykkedes mig trods Berlineropholdet at få indfrie Beløbet og nu får jeg pludselig med kort Varsel fra Vang Fordring på Indfrielse af Summen – i modsat Fald retslig Forfølgelse og Auktion –»
PN 927. The Delius Trust Archive
Brev til Frederick Delius. Datert 30.1.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1006. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1007. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1008. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 25.5.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1009. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1010. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1011. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1012. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 19.10.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1013. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 31.10.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1014. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 12.11.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1015. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1016. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1017. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1018. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1019. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1020. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 11.12.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1244. The Delius Trust Archive
Brev til Frederick Delius. Datert 24.3.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1259. Wiener Secessionens arkiv
Brev til Wiener Secession. Datert 5.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1260. Wiener Secessionens arkiv
Brev til Wiener Secession. Datert 5.1903?06.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1261. Wiener Secessionens arkiv
Brev til Wiener Secession. Datert 1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1276. Bibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 6.3.1903
«Ich bin in Paris – Hier ist schön – wo ich ausstellen werden – kann ich noch nicht sage – Jedenfalls einige Arbeiten in L’Independant»
PN 1317. Munchmuseet
Notat. Datert 3.10.1903
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]