Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 220 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1936, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 46. Munchmuseet
Brev fra Albert Balchen. Datert 16.06.1936
«Herved maa jeg sende Dem min varmeste tak for de hyggelige og særdeles behagelige dage i Hvidtsten. Den, som bare kunde gjemme sig bort 1–2–3 maaneder, være ganske alene og la verden gaa sin skjeve gang. Hvidtsten er netop et slikt sted, hvor man helt kan klippe av forbindelsen med al larmen utenfra. En maa op i høifjellet for aa opleve noet saa stille og fredelig som i denne lille krok av selveste Oslofjerden. «Men det en ikke kan faa er ikke værdt aa tænke paa»\,/ faar jeg si med fanten i eventyret.»
MM K 47. Munchmuseet
Brev fra Albert Balchen. Datert 02.10.1936
«Herved tillater jeg mig aa meddele, at jeg nu har solgt de fem gravurer, vi talte om i telefonen forleden dag. Gravurene var: To av «Alpha og Omega», «Sovende kvinde» (grøn), «To paa broen», «To ved stranden». Jeg haaber, betegnelserne er riktige. Deres oprindelige pris for disse arbeider var kr. 800,–, men med det avslag De gjorde paa kr. 50,–, blir salgssummen kr. 750.– ÷30% » 225,– kr. 525,–»
MM K 212. Munchmuseet
Brev fra Christian Gierløff. Datert 23.12.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 423. Munchmuseet
Brev fra Harald Kaarbø. Datert 13.03.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 727. Munchmuseet
Brev fra Christian Mustad. Datert 23.12.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 781. Munchmuseet
Brev fra Jul Riddervold. Datert 24.09.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 960. Munchmuseet
Brev fra Peter [?] Røwde. Datert 29.09.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1168. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 20.02.1936
«Jeg reiser iaften til Bergen for efter opfordring å holde 3 foredrag i Munchsalen i Rasmus Meyers Samlinger, fredag, lørdag og søndag.»
MM K 1171. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 03.07.1936
«dårlig og kunde næsten intet nyte uten litt rødvin. – Hos R.’s var dr. med. Hatlevold, indremedicineren på Vor Frues Hospital, som på mig gjorde et tillit- vekkende inntrykk. Jeg betrodde mig til ham og vi blev enige om at jeg skul- de underkaste mig en grundig under- søkelse en av de første dager. Neste dag var jeg endnu mere lidende og dagen derefter igjen begyndte under- søkelsen med Røntgen-fotografering etc. Efter tre dager fikk jeg meddelt resultatet. Min konstitusjon var bra, hjerte, nyrer, blodtryk etc., ikke sukkersyke og ikke eggehvitte i urinen. Men fotografiene viste et ganske fremskredet mavesår, sansynligvis av»
MM K 1308. Munchmuseet
Brev fra Christianssands Kunstforening, Johs Norem. Datert 31.08.1936
«Som formand i Chrsands kunstforening tillader jeg mig at be om Deres tilladelse til for kunstforeningens katalog – der er under udarbeidelse – at reproducere Deres portræt af Klemens Stang, som foreningen erhvervet til sit faste galleri i 1928.»
MM K 1309. Munchmuseet
Brev fra Christianssands Kunstforening, Johs Norem. Datert 28.09.1936
«Jeg maa faa lov til at sende Dem vor ærbødige tak baade for tilladelsen til at udstille Stenersens gave her og for Deres imødekommende brev av 22de ds som jeg fik idag.»
MM K 1325. Munchmuseet
Brev fra Bernt A. Nissen. Datert 17.06.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1349. Munchmuseet
Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse. Datert 22.12.1936
«Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.»
MM K 1463. Munchmuseet
Brev fra Axel Revold, Statens Kunstakademi. Datert 30.08.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1585. Munchmuseet
Brev fra Johannes Lehmann. Datert 24.08.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1616. Munchmuseet
Brev fra Ragnar Andersson. Datert 12.06.1936
«Undertecknad, som redan någen år är sysselsatt med utarbetandet av en vetenskaplig avhandling om Strindberg efter den stora krisen, tager sig härmed friheten att fråga, huruvida de brev som Strindberg skrev till Eder äro tillgäng- liga för forskningen och om Ni i så-»
MM K 1677. Munchmuseet
Brev fra Ebba Ridderstad. Datert 05.04.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1998. Munchmuseet
Brev fra Hermine Kunz-Hutterstrasser. Datert 02.03.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2007. Munchmuseet
Brev fra Amiya C. Chakravarty, Oxford University. Datert 19.09.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2392. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 25.12.1936
«Sie haben mir ein paar mal Grüße gesandt, und glauben Sie nicht, daß ich nicht dankbar dafür gewesen wäre, weil ich sie unbeantwortet ließ. Ich hatte immer vor, Ihnen einmal ausführlicher zu schreiben, aber dann verschob ich auch das, weil ich nicht wußte wo anfangen, weil so vieles zu berichten wäre von diesem von Grund her verwandelten Dasein.»
MM K 2501. Munchmuseet
Brev fra Jeanne Hettner. Datert 23.11.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2542. Munchmuseet
Brev fra Heinrich Carl Hudtwalcker. Datert 10.12.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2543. Munchmuseet
Brev fra Heinrich Carl Hudtwalcker. Datert 27.12.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2559. Munchmuseet
Brev fra Chrannen, Wolf; Hoffmann, Klaus; Bargheer; Kunstmann Kluth, Karl. Datert 07.02.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2742. Munchmuseet
Brev fra Fritz Löffler. Datert 03.07.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2859. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 11.12.1936
«In alter Freundschaft gedenken wir Ihrer an Ihrem Geburtstag und hoffen, dass die Glückwünsche des Hauses Linde Sie in guter Gesundheit erreichen. Je älter wir werden, um so mehr gedenken wir der Tage, an denen Sie, lieber Munch, in Lübeck waren, wo manch schönes Werk von Ihnen erstand. Die Edvard- Munchstrasse, die zu Ihren Ehren erbaut wurde, ist nun völlig aus- gebaut; nur ein einziger Bauplatz ist noch übrig. Es sind freundliche Villen für Einzelfamilien in rotem Backsteinbau hier entstanden. Leider ist unser letztes Stück Garten»
MM K 2894. Munchmuseet
Brev fra Ernst Müller-Blendsdorf. Datert 21.03.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3315. Munchmuseet
Brev fra Luise Schiefler. Datert 08.12.1936
«ob bei Ihnen in Norwegen die Zeit auch wohl so rast? Ich sitze ganz still hier auf dem Lande und all die vielen Vergnügungsmöglichkeiten gehen spurlos an mir vorüber und dennoch: Weih- nachten steht vor der Tür und Ihr Geburtstag ist wieder in Sicht. Dazu erstmal herzliche Glückwünsche für ein gesundes, arbeitsfrohes Jahr und eine fröhliche Feier des Tages. –»
MM K 3392. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Thöny. Datert 09.05.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3463. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert 06.12.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3980. Munchmuseet
Brev fra Münchener Neue-Secession E.V. og Akademie d. bild. Künste (ad. Schinnerer). Datert 30.09.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3995. Munchmuseet
Brev fra D. Schneider. Datert 03.12.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3996. Munchmuseet
Brev fra D. Schneider. Datert 06.12.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4205. Munchmuseet
Brev fra D. F. Slothouwer, Prof. Dr. Ir. D.F. Slothouwer Architect. Datert 12.08.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4215. Munchmuseet
Brev fra The London Gallery. Datert 07.08.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4216. Munchmuseet
Brev fra Berg, H. C., Norton, E. Noël, Wendelbo, Per, Det Kgl. Udenriksdepartement, Det Kgl. Norske Legasjon, The London Gallery. Datert 17.08.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4217. Munchmuseet
Brev fra Alexander Dorner, The London Gallery. Datert 17.10.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4894. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 26.03.1936
«Takk for brevet. A. forstår å skremme, hun driver en herlig sport med sine ønsker og forlangende. Hun er desvære frekk og hensyns- løs, helt igjennem egoist. Magdalene Lystad, født Aksel Myhre, blev først charmert av henne, akkurat som de fleste blir det. Magdalene var hos Alfhild og Eva nylig. Hun fortalte at Andrea hadde optrådt så hensynsløs deroppe i Eidsvoll da guttene var der. Hun fikk Magdalene til å hjelpe sig med å forandre logi deroppe. Skrev at guttene måtte ha det så og så flott, men det måtte ikke være dyrt. Magdalene fandt en dame som trengte å leie ut, men hun ventet forgjeves, Andrea lot ikke høre fra sig. – Det er farligt å vise imødekommenhet, og at man er engstelig når hun fisker med sygdom. Efter hennes upålidelige opførsel, skulde vi ikke ha noe på os om der enn skulde vise sig å være sygdom. Hennes umulige optreden gjør det så vanskeligt for dig. Fra henne kan vi vente noe av hvert. Hun har ingen skamfølelse. Det må bli en stærk tilbakeholdenhet fra vor side. Vi må vebne os med tålmodighet og forsiktighet.»
MM K 4895. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 1935-1936
«Jeg har det utmærket. Du kan være i den yderste ro for mig, jeg skal greie det på det beste. Får jeg ikke leilighet så reiser J. og jeg til Roa, det koster det samme som for mig på Godthåb. Jeg tror at med tiden vil katarren bedre sig, det er å smøre sig med tålmodighet. Dette nydelige vær er utmærket. Jeg håber du er frisk og kan få ro til arbeide. Det har vist sig at jeg har kjempekrefter som kunne greie alt i sommer, doktoren og flytning og reiser og pensionater. Det skal bli hyggeligt å bli fastboende når lei- lighet finnes.»
MM K 4897. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 17.10.1936
«Takk for brevet. Ja det var aldeles utmærket at K. fikk vite du hadde andre kilder. Det vil vel bringe ham til å være mere nøiagtig med sine oplysninger. Efter A’s optreden hidtil er vi nødsaget til å ta forholdsregler, det er godt du har vist dem at du ikke lar dig mestre av deres jerimiader. Og Arne naturligvis tar sig nu sammen efter at han har skjønt du ikke går med på alt. Det er det at de har sløset, A. har ikke bestilt noe i huset, som den avdøde fru E. Kinck har sagt. Nu kan hun osså kanske arbeide»
MM K 4898. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 29.12.1936
«Takk for to breve. Det gjorde ikke mig noe om du snakket om det gamle, jeg var bare bange for at det på en eller annen måte skulde komme til visse folk. – Jeg har tilbrakt fordetmeste tiden med å ligge og sove, jeg tar brom. Jeg har i mange dage hatt en vemmelig hodepine, det er ikke noe rart at der kommer noe efter. Innsprøitningen var gresselig, men det har nok gjort godt. Havrevold sa Grundt var flink til det. Over nyttår skal der fotograferes, i tilfelde blir det nok lite å gjøre der. Jeg vil minst mulig blive skrapet op, det tar så på hodet. Det blir morsomt å se efter leilighet. Jeg klarer mig bedre med egen leilighet med mine skavanker. Og så blir det i lengden for mange forskjellige mennesker å komme sammen med. Også blir der meget mere å beskjeftige sig med når alt er samlet. Til april iallfall blir der hus.»
MM K 4960. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1936
«Det blir ikke noe med «damehjemmet». Leilighetene er bortleiet for året. Den ene frk. Støttum jeg snakket med hadde altså ikke kjent- skap til det. Jeg er ikke skuffet, det har sine kjedeligheter med et sånnt hjem. Der vil bli krav på ydelser, både på den ene og på annen måte. Jeg kunne fått leiligheten for 1½ år siden, men det var både dette som jeg syntes var iveien, og så vilde jeg nødig flytte fra dit nabolag. Jeg har det så deiligt her, tar det med ro. Jeg får mig nok et sted.»
MM K 5063. Munchmuseet
Brev fra Andreas og Felice Bjølstad. Datert [??].12.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5295. Munchmuseet
Brev fra Alf Bjercke Farvehandel og Fernissfabrikk. Datert 14.12.1936
«Regning»
MM K 5389. Munchmuseet
Brev fra Alf Bjercke Farvehandel og Fernissfabrikk. Datert 29.05.1936
«Regning»
MM K 5640. Munchmuseet
Brev fra Vinmonopolet. Datert 07.08.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5693. Munchmuseet
Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse. Datert 16.12.1936
«Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.»
MM K 5714. Munchmuseet
Brev fra Etta Klingenberg. Datert 08.09.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 35. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«livsfrisen – Jeg syntes det var vigti at dette arbeide der allerede i 1902 udstilledes som en sluttet fris stor fris i Secessionen i Berlin ikke og ikke skulde helt gå i sand medens Vigelands fontæne 2 3 år efter begyn{ … }tes på og nu har antat så store dimensioner»
MM N 40. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Man har så lang tid malt småbilleder i guldrammer tilsalgs til at pryde bourgeoisiets { … }vægger at man tror at maleriet er en geschaft almindeli geschäft – som når man laver sko i en fabrik – Jeg har aldri tænkt på at at male til salg –»
MM N 43. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1933–1940
«Når Du nævner livsfrisen og de forskjellige billeder der benævnes symbolske eller literære så må D Du huske på at der var en sideordnet artistisk linie samtidig – Det Disse billeder la var trappetrin til senere vægmalerier og til Aula billederne Kommentar –»
MM N 44. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Når jeg har såmange billeder så er det fordi jeg har er vandt til at male med mange billeder om mig – Jeg gj Jeg maler De fleste billeder er store studier – jeg maler mine studier i stor målestok – Forat de ikke skal komme bort har jeg {s}tat de på blindrammer – Jeg tænker de gamle malere havde tusindvis af studier og tegninger sammenrullede – det  …  var»
MM N 48. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«Der tales altid om «Historien» som blind»
MM N 54. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Modstanden og strabadserne blev for svære og jeg opgav de store monumentale arbeider –»
MM N 55. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«Den ene siden de kræfter der går inover – stoffernes blanding (Chemi Kemi)  …  Krystallisation og røntkenstraaler ( …  elskende) Tanken og visdommen (Historien og Læreren (Historien – På den annen side  …  spirende kræfter – Visdommens frugter nydes – Visdommen næres (Alma Mater) Kunskabens tørst stilles Fremtiden Lyset Hjertekam- meret Lyset fra Kryst allen »
MM N 62. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«Min kunst»
MM N 64. Munchmuseet
Notat. Datert 1925–1940
«Der er andre mennesker ud i Kragerø og på kysten – Noen sier det Man mærker en lettere liv{ … }ligere lettere måte at tænke på – mer fosfor i hjernen – Er det af fisken? Jeg tænker det er at alle står i umindelige tider har stået i forbindelse med Europa og verden – Der er mer kultur end Alle disse k{ … }ystbyene er lissom færdige – Oslo er og blir i lange tider færdi ufærdi»
MM N 65. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det er jo kjedeligt at jeg aldrig har kunnet ta mig til noget nyttigt – Har ikke kunnet { … }være alt muligmand – drevet med politik og greiet med dit og dat – Jeg har desværre bare dovnet mig og malt noen billeder –»
MM N 81. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Så meget jeg lægger i min kunst trænger jeg ro og det har til alle tider været anse{ … }et for kulturelt at støtte en kunstner i sit arbeide og ta lidt hensyn til at { … }det foretningsmæssige volder ham meget bryderi»
MM N 82. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det vil ikke være noget samfundsmæssig gode at få stanset mit arbeide herute – Mit arbeide kan ligestilles med Vigelands og alle vet hvordan han støttes medens jeg med egne midler må holde mit arbeide med større værker gående»
MM N 91. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1934–1940
«Du sa til mig for 8 dage siden at gravurene {er}var solgte og da jeg trængte penger til kjøb af et papir bad jeg om dem. Jeg havde osså samlet noen arbeider til salgs –»
MM N 130. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1939
«Soleil se couche Soleil c’est s’eleve Døden er fødselen»
MM N 133. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1943
«Tyskland Vinteren 92–93      93–{ … }94 Paris –      2 år itræk 95–97 Vinter på reiser i Europa { … }99–1901––1904–1905 Tyskland Vintrene 1902–1903–1904 med reiser og korte ophold i Paris Hele sommerhalvåret 1905 Tyskland 1905–1909 Kliniken Reiser { … }og korte ophold i Paris Kliniken i Kjøbenhavn 1908»
MM N 135. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«       II»
MM N 137. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Datert 1935–1940
«Jeg har havt de største ærgrelser de sidste 20 år over at folk har opholdt sig såmeget over mine mange eiendomme – Man har jo osså fåt det til at jeg eier 8 à 10 –»
MM N 143. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1940
«Det er mig umuligt – og med årene blir det enda værre – at tilfredsstille de indviklede krav der stilles til mig af skattenævnden. Selv ikke med de bedste advokaters hjælp –»
MM N 144. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1940
«Det vil derfor nødvendigt at spørge skattenævnden om den vil forholde sig så vidt mulig m læmpelig med kravene til en skatteligning»
MM N 145. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det var med mig modsat  …  Vigeland
MM N 150. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1940
«Det er som De siger – I de 8 års {a}stadige arbeide med Aula dekorationerne Kommentar med de utallige studier (4 sæt, {a}Aula Kommentar ‹studier›) blev jeg ikke udtrættet tværtimod – Ved Jeg kunde med friske kræfter fortsat med Alma mater – og jeg gjorde flere forsøg på at få gøre det men jeg fik ingen tilslutning –»
MM N 158. Munchmuseet
Notat. Datert 1926–1937
«C{ … }arnegieudstillingen er iår iår for første gang pludseli bleven aktuel og denne står { … }omtales for første gang i lange artikler – i bladene – Det kunde kanske intresere at give noen oplysninger – Jeg var en { … }for circa 8 år siden sammen med Thiis en slags kom og Lerolle en slags komité for den norske afdeling – Jeg rådet bla til at indbyde Kristian Krogh, Karsten, { … }Revold og flere af {s}Sørensen og flere af kunstnerforbunne – og andre m yngere malere blandt andre LundI løb Jeg vidste at Solberg og flere andre malere havde udstillet tidligere – De v I løbet af årene har flere af de opnævnte malere udstillet – Jeg selv havde ikke stor lyst på at udstille men gik efter stærkt påtryk med { … }at udstille for 3 år siden – Jeg rådet G{ … }au … dens som vel de fleste malere har gjort til at hver maler udstiller 5 billeder af gangen – – 192{7}6 begynte den nye ordning og jeg udstillet med 5 billeder – Derefter kom osså Per Krohg og Kavli og så Lund  …  – Carnegieudstillingen gir efter den nye ordning Den gir efter hva jeg kan forstå et såvidt g sandt som mulig godt billed intryk af den levende kunst – og der er ypperlige lokaler – Udstillin{ … }gen går efter { … }Pittsburg videre til {3}2 a 3 store amerikanske byer og { … }der er vistno{g}k nu efter at den levende kunst er med stor interesse for den»
MM N 159. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1940
«‹Vi er› alle skyld til fransk Kunst – Den franske {k}Kunst har de sidste hundrede år vært den mest levende og inspirerende – – Men det er ikke bare fransk Kunst det er osså tysk, spansk og jeg vil fr fremh{ … }æve gammel italiensk og nederlandsk kunst – { … }Thiis har til fortjeneste for ham og glæde for os skaffet os en { … }god samling fransk moderne kunst som fortsættelse»
MM N 163. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Man snakker altid om prydkunst Kunsten har fra sin begynnelse været en udsmykning – sier man»
MM N 182. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Krohg var glemsk! Det har jeg havt erfaring for –»
MM N 194. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Datert 1920–1944
«Jeg vet ingen der bedre skulde forstå hvor umuligt det er baade for mig som for min søster at tage mer byrde og ansvar på os – {s}og at vi høili behøver ro De vet hvor jeg der selv er nervesvag må gjøre alt forat støtte min søster der ofte nok har vanskeligt forat finde sig tilrette – Og med hensyn til penger må De osså forstå hvor jeg { … }må være forsikti i disse tider – Jeg vet hvor vanskeli jeg kan skaffe penger når jeg ingen har –»
MM N 195. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1939
«Må jeg få rette 2 Unøiagti{ … }gheder i Thiis Norske Kunstnere –»
MM N 218. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1944
«Det var dengang Delius fik roden spiren til sin sygdom –»
MM N 222. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1935–1943
«Jeg blev kjendt med Delius allerede i slutten af ottiårene – Han havde mange venner i { … }Norge og han var svært gla i lannet – Han kom op til fjeldene – jeg tror næsten hvert år –»
MM N 224. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Ja dette er vigtigt det kommer, da det vel vil vise sig at man mener jeg kopierer Vigeland mens Vigelands fontæne er blit har Vigeland blit fru han tvertimod er blit frugtsommelig med denne af livsfrisen.»
MM N 225. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1935–1940
«med Vigelands første fontæne – – I 1905 eller 6 skrev jeg under på en opfordring til hjælp til at Vigelands fontæne blev bestilt – Det var som at underskrive min egen dødsdom –»
MM N 226. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Jeg synes det er vigtigere for mig og min kunst at jeg får fred til at fordybe mig i min kunst end at tænke på mu mussæum som jeg dessuten ikke føler mig forvisset om er af det gode –»
MM N 227. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«herom men kan du ikke bede mig om da jeg har lov til at tænke over så længe jeg finner det forgodt en så vigtig sag –»
MM N 232. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1944
«Jeg medgiver at hvis Forholdene havde været anderledes – hvis jeg selv ikke i høi Grad trængte Opmuntring og Hjælp paa Grund af min svære Svækkelse – og {e}ikke havde haft så svære Arbeider under Haanden havde jeg jo vistnok med fundet en taget det hele lettere og personlig hurtigere faaet overbevist Eder om Eders Feilsyn – ved personligt at overbevise Eder om Eders Feilsyn»
MM N 234. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det var intresant at få se Kunst og Kultur med de to portrætter {–}om 1905 – Genial måte at bestemme tiden for et billedes fuldførelse –»
MM N 239. Munchmuseet
Notat. Datert 1934–1940
«Jeg skjønner nok at de bedste nu har forstået osså historien»
MM N 244. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1939
«Det er ikke alderen der trykker mig og gjør at jeg har afslået bestillingen til Raadhuset. Det er forskjelligt annet der automatisk har virket slig at jeg har indstillet mit arbeide»
MM N 248. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Da jeg havde malt omtrent færdi Historien og langt på vei med de øvrige – vilde jeg langsomt rykke ind mot hovedstaden –»
MM N 249. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Bemærk»
MM N 250. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Jeg har i løbet årene bygget atelierer for omkring 80,000 kr     disse blir er værdiløse –»
MM N 251. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Når man pludseli får en slig salve at man har beregnet så vældi feil så kan det bringe en ut af ligevægt –»
MM N 252. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Jeg finner det snurrigt at jeg der i denne tid holder på med en forbedret stor udgave Alma mater skal i H {‹R›}Nedre Ramme, Hvidsten hvor jeg er skal ti istedet tilbringe uger med at grunde ud hvor jeg kjøbte grønsåbe på Grynerløkken for 1 ½ år siden»
MM N 259. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Det er godt at Rolf Stenersens vakre gave af en samling norsk Kunst kommer til østkanten Nordre Skøien – Men jeg kan ellers ikke ta standpunkt til hvor på hvilket sted det der skal bygges. Sagkyndige må behandle Hollands anke –»
MM N 260. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Pengesorger kunstsorger til slut flasken Så gjorde han den den dumhed at begynde at billed …  – Han havde { … }et udpræget talent for portrættet – Udmærket formsans –»
MM N 267. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Det er da temmeli mærkeli at man k uten den ringeste grund på en slig herlig { … }sommer som 1905 skulde forfølges og chikaneres på den værste måte»
MM N 268. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Med hensyn til mig personlig så vil jeg si at de sene år har tat såmeget på j mig at jeg har komplet trukket mig tilbage fra alt selv mine nærmeste venner i Oslo Selv mine nær brev fra mine nærmeste venner i Oslo (som Thiis) og mine venner i utlannet ligger ubesvarede. Jeg har afsagt dekorationerne til raadhuset og har brudt af alle forbindelser med  …  Oslo –»
MM N 269. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Jeg mener man kan bruke for kalket netting til at gjøre husene ildsikre. Det vil koste 8000 kr Det har jeg nok ikke raad til og jeg vet jo heller ikke om det vilde tåles at jeg brugte mine egne penge hertil»
MM N 270. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Komplottet fik ødelagt en herlig sommer for mig, men jeg kan jo nu ha det mer på afstand og se det mer i sin helhed og hvordan det føier sig sammen med de{t}n  …  måte jeg over- hovedet blev behandlet på i de dage»
MM N 271. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Som sagt jeg ser sammenhængen og jeg tar det med ro. Så kommer min dagbok –»
MM N 282. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«‹skud› af mig mot datteren – Så blev sat igang en kam lø «en Lügenkampagne» Der blev løiet i hop – Og  …  5 intrigante familielemmer og endu flere kavalerer kunde nok få høie bølger igang –»
MM N 284. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Jeg holdt på med    Aulabillederne Kommentar i {5}4 år – bygget flere skur og friluftsatelierer på de forskjellige steder jeg bodde – Jeg lod det bedste lærred komme fra Holland og brugte da Windsor Newtons farver – Det blev pr prøvet og tat og op og ned hundrede af gange»
MM N 285. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Da Aula billederne Kommentar var ophængt til endeli bedømmelse blev de kaserede med følgende begrunnelse:»
MM N 286. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Jeg havde holdt på med livsfrisen i næsten 20 år da jeg i Kragerø 1910 blev opfordret til at indlevere konkurance  …  utkast til Auladekorationerne Kommentar –»
MM N 287. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«På Nedre Ramme kunde jeg stille modellen til Alma mater og badende børn op mod stranden og fjorden mod de blånende fjel åser i baggrunnen –»
MM N 666. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1940
«Tilbakeblikk 1902–1908»
MM N 1182. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1935–1936
«Takk for brevet – Det er bra Du kommer Dig»
MM N 1188. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Det er sa megen elendighet i verden { … }så vi må prøve at ta en slig  …  sag som denne med ro. Vi har let for at ta alting for tragisk. Nu er jo foreløbig faren overstået og vi har bare at være forsigtig så vi ikke kommer op i nogen forpligtelse –»
MM N 1191. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Det er morsomt at Du har så meget at beskjeftige Dig med Du har fotografering og musik og maling – De sidste billeder var det bedste Du har malt –»
MM N 1194. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg er forbauset over hvordan Du tar en slig forkjølelse eller influenca uforsikti – Det er forbausende at Du ikke blev dårligere»
MM N 1195. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg håber Du er bedre i benet – Har Du prøvet furunålsbad?»
MM N 1196. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg kom igår fra nogle hyggelige dage i Aasgaardstrand Jeg fik høre at Andrea havde været ute og var meget ivrig forat snakke med mig – Jeg forstår nok hvorfor – Som forholdene er og da hun så tydeligt har vist sin hensigt er det intet annet at gjøre for mig end at holde mig helt væk »
MM N 1197. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1935–1936
«Det vilde det være rigtigt godt om Du kunde få en hyggeligt liten leilighed med Dine møbler på sin plads – Jeg synes strøget om Kirkeveien er udmærket –»
MM N 1198. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 4.2.1936
«Mange hjertelige gratulationer til Din fødselsdag»
MM N 1199. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1936
«Det er ikke vanskeligt at ordne det med Andrea nu det første angreb er over – Hun vet osså at det er det bedste for hende at stå sig godt med os. Jeg kan nok engang hjælpe hende igjen – Det forstår hun –»
MM N 1200. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 20.9.1936
«Det ordner sig nok. Med de 4000 kr. som jeg forhåbentlig kan fortsætte med at sende vil fam Andrea ha nok til at la guttene få opholde sig i sydlige Norge. Det blir vel nu rigtigt – Jeg har sendt 1200 kr til Kaarbø til sanatorium for Einar –»
MM N 1201. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 21.9.1936
«Det var jo elskværdighet når Andrea og Johanne besøgte Dig – Men nok osså en tanke på at få Einar placeret og på vestlandshusets realisering Det er vel menneskeligt.»
MM N 1202. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 6.11.1936
«Tak for brevet – Det er kjedeligt med det pinsomme øietilfælde og vi får håbe det endeligt gir sig»
MM N 1203. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1936
«Tak for brevet! Ja det er nok noe af hvert fra den kanten –»
MM N 1204. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1936
«Det er klart at Du nu først og fremst i lang tid holder absolut ro – Du havde formegen uro på Dig i disse år da Du havde Øret og Øinene og betændelsen at plages med – Det må have været en stor lidelse for Dig og den er blit i høi grad forværret ved uroen –»
MM N 1205. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Andrea gir sig vel ikke – Datteren kommer ind til høsten og så kommer ved de g to gutter igjen – og så tilslut alle – I Bergen skulde de været hvor de har sine forbindelser –»
MM N 1206. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1936
«Det skal bli morsomt at høre hvordan det går med leiligheten Det er kanske af de mest og bedst udstyrede leiligheder i byen og { … }beliggenheten kan ikke være bedre. Pekuniært vil det nok greie sig når vi nøiagtig beregner hva vi har at rutte med med – Vi kan begge bli leve mange år til og vi sørge for at vi ikke lider nød når vi blir rigtig gamle – Det greier sig alt bra –»
MM N 1209. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1936
«Takk for brevet. Når det er dårligt veir så kan Du nok bli værre i katarrhen – Nu blir det vel bedre med veiret –»
MM N 1224. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Tak for billederne – Som jeg skrev til Dig synes jeg at Du har farvesans og det er jo morsomt at det glæder Dig at male –»
MM N 1252. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1939
«Tak for brevet og fotografiet – Det er da godt at Du har såmegen beskjæftigelse der intresserer Dig»
MM N 1288. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1934–1943
«Tak for brevet – Ja desværre det kan nok ikke blive annet end besvær med Andrea – Hun er fra først af galt indstillet – Det var osså uheld uheldigt at hun ikke fra tidlig af blev sat i noget virke (– Dengang skulde ennu kvinnerne enten gifte sig eller vent sidde ledig –) Kinckene har osså været noen rigtige gifteknive –»
MM N 1292. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1920–1944
«Det var da morsomt at Du endelig fandt et sted – Deroppe er det deiligt –»
MM N 1293. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1924–1940
« Det var godt at Du greiet forkjølelsen så godt»
MM N 1295. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Tak for brevet – Du må være forsiktig med at skrive til Kinck. Det kan bringe forstyrrelse { … }– Det er nok foreløbig ialfald hva jeg har skrevet –»
MM N 1296. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Tak for brevet – Jeg skal huske på gravene – Jeg må  …  la være med turer til byen foreløbig og biler er vanskeligt at få – Jeg bør nok se at undgå disse svære forkjølelsene –»
MM N 1297. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1929–1941
« Ja se der! {n}Nu gjør de hva de deroppe { … }skulde gjort for længe siden – Guttene må  …  naturligvis osså læse privat til artium deroppe eller i Tromsø eller Bodø – Men {d}De kan slå sig  …  sammen og få en god lærer til artium – Har man set maken{–}! Hva kan man ikke komme op i hvis man ikke har øinene om sig – { … }Klouman er nok en snil mand men han er blit lidt vrøvlete og så tror han fremdeles at kunne være overlegen fordi han er noe ældre – Han blev vistnok ganske fornærmet fordi jeg tog min gamle ven Bull til at bygge atelieret –»
MM N 1298. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Andrea skriver og alt er storartet Gutterne på ski i høifjeldet – Ja de skal naturligvis osså dra langveis»
MM N 1300. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Det er godt at Du trives tiltrods for den dårlige sommer.»
MM N 1302. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Pr. Schreiner sa mig at det var forbausende at Einar skulde studere til doctor – Han mente at det vilde ta 12 år ved universitetet. Så er det meget tvilsomt om Einar vilde kunne ta artium før 2 år – Det vil bli 14 år –»
MM N 1305. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1925–1940
«Takk for brevet! Jeg antar Du mener at Du bør ta 5000 kr kontanter og 5000 kr. obligationer og kjøbe en livrente – Du har jo da ennu meget i banken – Det er vist aldeles oplagt. Jeg har tænkt meget på det og spurt mange. Men vent til jeg skriver herom. Men Men glem det ikke – \Det må ordnes innen 14 dage
MM N 1314. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Kund noen æbler og 6 æg –»
MM N 1315. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Takk for brevet. Jeg havde osså den tanke at netop nu da alle nu da alle pensionater er overfyldt vilde det ikke være så heldigt for Dig på Hadeland – Det er bedre senere og der fins mange pensionater høiere op hvor Du eng en annen gang kan bo. Benyt tiden til at se Dig lidt om»
MM N 1318. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Det interesserte mig det Du fortalte mig om Ingenieuren Folkedal? som var så begeistret for «Akerselven» Det var ypperligt hva han havde skrevet om den –»
MM N 1319. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Tak for brev! Ja «Akerselven» blir mer aktuel jo ældre den blir – Som jeg har sagt må Du prøve at få lavet no nyt i bokform af den – og med noget skrevet til – Det greier Du jo godt –»
MM N 1330. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Takk for brevet – Det er nok godt for Dig at ta en ordentelig hvilekur – Du bruger samme  …  kur med draaber og vaskning som jeg»
MM N 1340. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Da jeg kom hjem fandt jeg indlagte kort – mind mig om udlægget til frk. Gaarder»
MM N 1341. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1936
«Du vil nok ha godt af at være lidt på Vindern –»
MM N 1347. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1936
«Jeg talte med en gartner hvis sønner han havde fåt godt frem – De h ene havde tat middelskoleexamen og havde fåt god plads i en bank som bogholder»
MM N 1388. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1936
«Jeg vil berolige Dig med at Dr. Grundt sa til mig i telefon at han ikke havde ment det var nødvendigt at { … }operere D imorgen og at det nok vilde gi sig lidt efter lidt {–}af sig selv –»
MM N 1432. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1935–1940
«Det er jo længe siden leiekontrakten blev ordnet for Din leilighet. Det var osså vanskeligt fordi vi ikke kunde konferere personlig sammen»
MM N 1440. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg havde anet lunten på forskjelligt jeg hørte Ikke mindst af den himmeløiede Laura – «Du gjør det nok» sa hun – Hun mente at overtage gutternes sko opdragelse»
MM N 1449. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1944
«For  …  circa 50 år siden blev jeg af gamlefrua Kinck næsekastet at jeg ikke malte publikumsbilleder så jeg kunde hjælpe Andrea efter min fars og min brors død. Jeg havde da malt vår og de fleste billeder i galleriet som jeg ikke kunde få solgt da jeg bød dem frem for 100 kr og 50 kr stykket –»
MM N 1452. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1920–1944
«Kaarbø vil det nok vel men han forstår intet af mig eller min kunst – Det er bare en foretningsmand –»
MM N 1456. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Du må huske på at And Ellingsens har mange bekjendte her i nærheten Mogens er selvskreven – Ellingsen vet naturligvis at der altid blir udvei når hun sender guttene hid – {s}Snart er alle barna her – Vi må ha fred og vi må og behøver ikke at la os forstyrre – Du har været syg og må komme til ro –»
MM N 1458. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Jeg er ængstelig for at Andrea nu plager Dig om penger til gutterne Andrea må ikke { … }få sin vilie trumfet igjennem og det vilde være et middel at få betalt { … }kvartalet for gutterne – Det hele arangement var pågående og uret af Andrea    Hun skulde ihvertfald spurt mig. Der er gode tider deroppe så det er ikke kontanter det gjælder – Svar mig på dette med Ek»
MM N 1459. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Takk for brevet – Det er godt at høre at gutterne har havt det bra derute – Det tænkte jeg nok omend Kaarbø kom med ytringer om at de ikke trivedes og buxerne var dårlige Ja hva skal ikke jeg bebyrdes med –»
MM N 1460. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1944
«Tak for billederne – Det er jo morsomt for Dig dette – Som jeg har sagt mener jeg Du har farvesans»
MM N 1469. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«J … »
MM N 1471. Munchmuseet
Objekttype: blandet (brev, utkast). Datert 1935–1940
«Det er vistnok ikke meget godt med fr fisket nordpå efter hva jeg læser aviserne – Forsåvidt stemmer det med det Andrea fortæller i sit sidste brev, hvor hun fortæller at hun forat spare stel har opsagt piken og selv steller hele huset med Ku og gris. – Jeg tror nu ikke så ganske på alt hva hun sier da jeg har erfaring for at hun ikke er så nøie med sandheten – Det mærket jeg da hun fortæller fortalte mig at Du havde skrevet til hende at jeg var villig til at betale for guttene –»
MM N 1473. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Jeg har liten arbeidskraft og fortjenesten blir mindre og mindre så jeg fra nytår er tvungen til at indskrænke mig – »
MM N 1489. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1936
«Jeg skal tæke over hva Du skal gjøre med pengene Mulig en liden livrente til –»
MM N 1490. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1936
«Jeg håber at Du snart får ordnet med logi – Det skulde jo ikke være så vanskeligt da der er nok af leiligheter og Du har penger nok Det må være forfriskende at se Dig om»
MM N 1501. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1925–1940
«Jeg har nu været nødt til at ta fat på salg af billeder – Det synes at være lidt udsigt til salg og jeg vil da kunne hjælpe Andrea lidt har Det er nødvendigt at Ellingsens forstår at det ikke er store beløb de kan vente og at de må ind- rette sig herefter – Når jeg nu sender 150 kr pr måned foreløbig i år og muligt et par år til så vil de når de osså får hjælp af  …  andre af slægten og Ellingsen selv tjener lidt nok kunne gre{ … }ie at gi bøner børnene undervisning. Jeg blander mig ikke i opdragelsen til gutterne og skulde Andrea d …  absolut ville ha dem her så må jeg på forhånd si at jeg helt må holde mig på afstand og intet ansvar ha»
MM N 1502. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1925–1940
« Takk for brevet – Jeg  …  var et par dage i Kongsberg og havde tænkt at reise igjennem Telemarken forat få greie på Kinck En …  mand i Kongsberg fortalte at Kinck havde stor praxis og boe{ … }de på en stor gård –»
MM N 1528. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1936
«Takk for brevet! Det er bra «luft» på Nordstrand og Du kjenner stedet – Det er morsomt for Dig at søge en passende leilighed og Du finner den nok»
MM N 1574. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1936
«Tak for brevet – Det var et vakkert digt som Du fik af Din veninde –»
MM N 1585. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Andrea er nokså betænkt – Doctoren sier det er har været dårligt fiske deroppe og nu Andrea vil nedover fortæller hun at det nok vil gå glat med foretningerne – Det blir nok mig der skal laves foretninger med med –»
MM N 1586. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1936
«Tak for brev. Du må gå til tannlæge for tænnene – { … }Hvis det er puré så må de skrapes og stelles med flere gange om året –»
MM N 1679. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Fett. Datert 1930–1940
«Jeg kommer tilbage til de to portrætter før og efter 1905. Det er forøvrig en praktis{ … }k måte at løse alle de bestemmelser af tid for billeder Det er bare at ta et tal og sætte halvparten af malerens billeder før den annen efter tallet –»
MM N 1696. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Datert 1933–1936
«Jeg har som jeg skrev til Dem begyndt på mine optegnelser»
MM N 1756. Munchmuseet
Brevutkast til Sigurd Høst. Datert 1936
«Det kunde tænkes at jeg faldt på at udstille i Bergen til Vaaren eller Høsten – Hvis Du ikke uten at hæfte Dig eller Bergens Kunstforening vilde høre om Udstillingen kunde ordnes i April, Mai eller i værste Fald Juni – så gjør det – Kan Du gi mig et noenlunde Mål af den største Sal –»
MM N 1785. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Datert 1925–1936
«Maleren Laureng har gjort indsants i Norsk Kunst – malt flere { … }billeder – med adskilligt talent – og han har et { … }godt billede i vort Nationalmusæum –»
MM N 1799. Munchmuseet
Brevutkast til L. M. Larssen. Datert 1934–1936
«Hvorfor jeg netop nu kom til at ringe Dem op er fordi jeg netop holder på at ordn{ … }e mine papirer – Her fandt jeg en mængde breve fra Dem hvoraf jeg ser hvor mange gode tjenester De har gjort mig.»
MM N 1800. Munchmuseet
Brevutkast til L. M. Larssen. Datert 1934–1936
«Hvorfor jeg netop nu kom til at ringe op til Dem er at jeg holder på at ordne mine masse breve og så har jeg funnet en mængde brev fra Dem som viser at De har gjort mig store tjenester –»
MM N 1801. Munchmuseet
Brevutkast til L. M. Larssen. Datert 1934–1936
«Det viste sig dog at jeg havde udbytte af at be ‹De … › komme ti{ … }l mig – Det var jeg langt på vei jo vigtigt det De fortalte»
MM N 1939. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1934–1936
«Jeg holder på at skrive mine erindringer og behandler nu tiden omkring 1905. Jeg vilde be Dig skrive til mig lidt der belyser forskjellige mærkelige hændelser jeg havde i 1905»
MM N 1940. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1934–1937
«Kan De bevise at Munch er milionær –»
MM N 1963. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1934–1937
«Du nævner at jeg behøver ikke at ængste mig for min alderdom –»
MM N 2049. Munchmuseet
Brevutkast til Rolf Stenersen. Datert 1936–1938
«Thiis’s fremgangsmåte med Munch mussæum på Tullinløkken er { … }høist mærkelig efter at han har fåt beskjed i Avisen og skriftlig af mig at jeg ikke er med på det»
MM N 2274. Munchmuseet
Brevutkast til Ragnar Hoppe. Datert 1935–1938
«Jeg sender Dem 3 gravurer Det er vanskeligt for mig at sende penge da jeg selv må låne til ved- ligehold af atelierene så de ikke må sælges –»
MM N 2503. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1925–1936
«Es ist ja eine fatale Geschichte mit den Verlegeren des Katalogs – Ich möchte am liebsten personlich daruber sprechen – Vielleicht lazst es sich in Schweiz arangieren. Ich werde wahrscheinlich da sein in Mai – Augenblicklich muzs ich alles lassen um ein hochst notwendich Ruhe zu haben – Wahrscheinlich musz ich die Sache ernst nehmen und vielleicht mich ein Jahr»
MM N 2504. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1925–1936
«Es ist ja eine fatale Geschichte mit dem Verleger des Kataloges – Ich mochte am liebsten personlich daruber sprechen – Vielleicht konnten wir uns in Schweiz treffen –»
MM N 2729. Munchmuseet
Brevutkast til Maria Hudtwalcker. Datert 1934–1944
«Die Arbeit mit der Katalog hat mir zu ein neue Sprichwort gebracht –: Man muzst erst das Kind gebaren bevor man es tauft –»
MM N 2747. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1925–1936
«Ich bin verreist und habe Ihnen leider nicht vorher antworten { … }gekönnt – Ich werde Ihnen baldigst in der Angelegenheit der Radierung beantworten – Ich habe so viel Geschaftliches das ich erst ein Sekretær mich schaffen musz –»
MM N 2947. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1936
«Her er nok en variant af Alma Mater Denne kunde kanske blive morsomst –»
MM N 2948. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1936
«Jeg fik Dit alarmerende brev i Hvitsten netop som jeg skulde reise i bil til Oslo – Det var ved 12 tiden samme dag Du blev opereret at jeg bilet til Oslo og jeg havde  …  mange- hånde tanker dengang da jeg vidste at Du lå på operationsbordet»
MM N 2949. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 10.11.1936
«Jeg lykønsker Dig og os alle med den heldigt overståede operation –»
MM N 2950. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 20.12.1936
«Hjertelige ønsker om god jul og lykkeligt nytår til Dig og Dine –»
MM N 2952. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1936–1937
«Stenersen bringer ofte lidt forvirring i mine planer ved at ville hjælpe mig.»
MM N 3114. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1933–1940
«I Berliner Arkitektenhaus var udstillet Sygt barn, Vår, begge portrætter av min søster Inger, det i galeriet og det hos Mustad –,  …  Inger i hvid kjole på stranden (Rasmus Meyers samling) Min søster Laura (som Seierstad Bødtker har – Hans Jæger, Ludvig Meyer Puberte og første udgave af {d}Dagen derpå var vist bræn\d/t dengang – Jarlsberg kommer – Nat – Første exemplar Kys – Paralelbillede til Skrig malt i Nizza 1891 blorød luft (nu i Thiels samling) Mand og Kvinne på stranden – B Min søster og Bødtker i Aasgaardstrand (Musæet i Kjøbenhavn) Gunnar HeibergJappe på stranden de Nizzabillederne i galeriet»
MM N 3242. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 1935–1940
« Hr. Overlærer Sigurd H …   Meltzersgade 7  Oslo»
MM N 3299. Munchmuseet
Brev til Kristian Schreiner. Datert 20.12.1936
«Rigtig god jul og lykkeligt nyår ønsker jeg Dem og Deres Takk for det gamle år»
MM N 3369. Munchmuseet
Brevutkast til The London Gallery. Datert 1936
««Sick girl» befindet sich schon in variationen in 4 galerien – Es kann deswegen naturlich unmoglich von mir mehr davon verkauft werden. Das Bild wird nie von mir  …  verkauft werden»
MM N 3406. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1934–1936
«Je regrette beaucoup que je n’ai pas a pouvais vous remercie pour pour votre letre‹s› si aimable et pour le grand honneur vous et l’etat francais m’a offrir –»
MM N 3408. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Datert 1934–1936
«Il y a quelques annés j’ai presque pe{ … }rdue mon ma seule bonne ye ‹jeui› Kommentar et ‹j’› ne pas’ encore lire {u}ou pindre avec cette ‹jeus› Kommentar – L’Anne dernere j’etait malade sur mon ma autre ‹jeus› Kommentar qui toujours a ete faible –»
MM N 3533. Munchmuseet
Notat. Datert 1936
«Skat 1936 Intægt 1–10/3 36 2{2}\5/,000 R. Stenersen»
MM N 3535. Munchmuseet
Notat. Datert 1936
«Ikke Munchs håndskrift.»
MM N 3537. Munchmuseet
Notat. Datert 1936
«514 kr Elektricitet Halvparten 257. fraregnes»
MM N 3538. Munchmuseet
Notat. Datert 1936
«B … dd K …  ‹Oslo›»
MM N 3570. Munchmuseet
Varia. Datert 1936
«AKER 1936. OSLO og 1937»
MM N 3572. Munchmuseet
Varia. Datert 1936
«VESTBY 1936 OSLO»
MM N 3720. Munchmuseet
Brevutkast til Ernst Voretzsch. Datert 1935
«»
MM T 206. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1935–1940
«Vi står her ved vor kjære Pelles askeurne – Din dybtprøvede herre er ved side Vi molboere er et solidarisk folk (hør) vi står sammen – Vi lar os ikke døive af hvemsomhelst       inflytter ikke molboer – Hør hør –»
MM T 2686. Munchmuseet
. Datert 1935–1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2735. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1936
«1936»
MM T 2892. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1933–1939
«Min mors mor giftet sig med min mors far ‹ganske› – Han begynte med bare to arme som jagteskipper og b …  arbeider sig frem til større reder i Fredrikstad –  … »
Brevs. 247 (PN 213). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg takker Dem mange gange for al udvist elskværdighed, idet {d}De så indgående havde tat sat Dem ind i denne vanskelige sag der kan spille om menneskeskjæbner.»
Brevs. 247 (PN 214). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Når jeg fortæller i mit sidste brev at jeg har 3 eiendommer så må jeg forklare at den ene blot er en en liten hytte der omtrent er faldefærdi og vel blot har en værdi af 600 kr –»
Brevs. 247 (PN 215). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg takker Dem hjertelig for Deres brev og Deres deltagelse for mig og min slægt deroppe»
Brevs. 247 (PN 216). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg sender Dem imorgen to hundrede kroner extra til min Niece – De får greie det velvilligst som De finner passende –»
Brevs. 247 (PN 218). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg skrev vist noget om at De skulde komme ut    Det var igrunnen ubetænksomt Ligeså var det ubetænksomt af mig at nævne at min søster gjerne så Dem – De har naturligvis i de korte dage her så meget at tænke på –»
Brevs. 247 (PN 219). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg angrede på at jeg ikke viste Dem alle mine Atelierer og ovenpå i annen etage lige i mit hus ligeledes i kjælderen Heraf vil De få et indblik i hvilket enormt arbeide jeg har havt –»
Brevs. 247 (PN 220). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg sendte pr. post {}trods Deres raad 150 kr pr post til min niece til juletiden»
Brevs. 247 (PN 221). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert [??].09.1926
«Jeg har talt med rektor i Eidsvold og han har forklaret mig forholdet der –»
Brevs. 247 (PN 222). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg takker Dem for Deres brev. Det gjør mig meget ondt at den ældste gut har været så syg men det glæder mig at han kommer sig – Den andre ser det ud til nu er bra –»
Brevs. 247 (PN 241). Nasjonalbiblioteket
Brev til Otto Kaarbø. Datert 28.4.1936
«Jeg takker Dem for Deres venlige brev og for Deres omhu { … }for Andrea – Ligeledes ber jeg Dem, når det passer, at hilse Andrea venlig fra mig – Hun vet jeg står i meget og har  …  besvær med breve – Jeg bor nu i Hvidsten og det bringer mig mer aflastning for uro»
Brevs. 247 (PN 242). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 15.5.1936
« »
Brevs. 247 (PN 243). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 2.8.1936
«Jeg tænker iår som ifjor at sende min niece 4000 kr. Jeg har de sidste år tjent nokså godt og håber osså næste år at kunne sende lignende beløb»
Brevs. 247 (PN 244). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 19.9.1936
«Jeg står midt oppe i to store utstillinger til London og Amsterdam – London skal åbne om 8 dage. Det var ikke så let for mig at komme in på de mange vanskeligheter nordpå men det har været nyttigt alligevel»
Brevs. 247 (PN 245). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 7.10.1936
«Jeg ber Dem indstændig om ikke at vise Andrea brevet De fik idag. Hun er sangvinsk og kan lægge mer i det end der står – Jeg håber osså næste år at kunne sende hende noen hundre som iår, men jeg vet jo ikke h …  hvad jeg senere kan sælge for –»
Brevs. 603 (PN 316). Nasjonalbiblioteket
Brev til Julie Holmboe. Datert 1935–1944
« »
Brevs. 603 (PN 320). Nasjonalbiblioteket
Brev til Julie Holmboe. Datert 23.12.1936
«  Oslo»
PN 702. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Luise Schiefler. Datert 20.12.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 247 (PN 913). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg må tilføie til vor samtale ute hos mig at når jeg nævnte en sum der mulig kunne tænkes vilde blive til disposition så er det ikke som et løfte –»
PN 946. Kristiansands byarkiv
Brev til Enok Norem. Datert 22.9.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 953. I privat eie
Brev til Rolf Stenersen. Datert 17.6.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1130. I privat eie
Brev til Rolf Stenersen. Datert 20.12.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1286. Bibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 19.12.1936
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]