Edvard Munchs korrespondanse

Listen inneholder de 121 brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1921, enten faktisk, dvs. av avsender selv eller ved poststempel, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 137. Munchmuseet
Brev fra Carl Dørnberger. Datert 22.10.1921
«Jeg takker Dig for Dit venlige brev, og for den frugt Du sendte mig. Du kann ikke gjøre Dig en ide om hvorledes det føles, når man som jeg bag bolt og slå får en hilsen der udefra – fra en gammel ven. Ja – gammel – vi er blit gamle Du og Jappe og jeg, og vi har hver vort at plages af her i livet. Jeg er jo lig- som den der oplever mest! – men jeg tror at jeg oplever og gjennemlever mere sorg end Dere begge, tiltrods min gebreklighed. Jaha Munch det er sådan en egen sag når man som gammel mand – blir tvungen til at skyde ned, en sjofel fyr som trængt sig ind i Dit \ens/ liv – og ødelagt Dit \ens/ fredelige tilbagetrukne lykkelige liv, med Dit sit barn ved din side\n/ – jaha – men! så gement og fortvivlet kan sjebnen arte sig. Nuvel jeg jo se hvilken ende det tager – jeg – jeg er ligsom død – hele mit lifshåb er knekket sammen – hele mit strev og allt mit håb til livet er jo forbi – det er tungt for mig – og dog må jeg føre allt til slut! thi efter \denne/ min sag – kommer min sag imod disse mensker som har forvolt all denne ulykke. Barnet mit forstår endnu ingenting af det hele – hun ser bare at jeg har skudt – og at jeg nu sidder fængslet, og disse mensker influerer fremdeles på hende – og har hende i sin magt. Det sjofleste af det hele er at der er pecuniere motiver til grunden og at barnet mit kun har været – et middel – som forsøgtes forat nå dette «sjønne håb» – at berige sig. Å Gud Munch – ved – eller aner Du hvad en mentalundersøgelse vil sige? – hvad det er for sjælequaler man gjennemgår ved at vide – nu – søger de motiv til at slette dig åndelig ud – og fratage Dig Dine menskerettigheder? – det er forfærdelig – Gud ske tak – Prof Vogt lod mig ane at han var af samme mening som Dr Lofthus –! og at snart kunde sag be- gynde – men endnu sjelver jeg ved tanken på allt dette – jeg med mine ståltrådnerver.»
MM K 177. Munchmuseet
Brev fra Ola Geelmuyden, Christiania Kunstforening. Datert 28.04.1921
«Fra en tidligere studiekamerat og ven i Dresden hr. L.W. Gutbier, indehaver av Galerie Ernst Arnold Dresden har jeg nylig mottat en skrivelse, hvori han blandt andet ogsaa anmoder mig om at sætte mig i forbindelse med Dem og bede Dem godhetsfuldt at sende ham en hos Dem gjort bestilling paa tilsammen 43 blade lithografier, raderinger og træsnit, over hvilke en fortegnelse var vedlagt brevet.»
MM K 305. Munchmuseet
Brev fra Thorolf Holmboe, Julie Holmboe. Datert 21.12.1921
« hr. maleren  Edv. Munch  Ekely  Skøien station.»
MM K 348. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Datert 18.12.1921
«  Hr. Edvard Munch  Skøien  pr. Kristiania  Norvége»
MM K 376. Munchmuseet
Brev fra Berger Jensen. Datert 04.01.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 401. Munchmuseet
Brev fra Valentin Kielland. Datert 07.10.1921
«om du er enig i ovenstaaende, bede dig skrive en kort redegjø- relse til Dagbladet, at forut- sætningen for din underskrift er forrykket, efterat min an- søkning er indgaaet \og at du/ for sakens skyld ikke med god samvittighet kan undlate at uttale, at du anser mig bedst kvalificeret til stillingen.  … »
MM K 444. Munchmuseet
Brev fra Hans E. Kinck. Datert 17.09.1921
«Jeg ber Dem undskylde at jeg bryr mig Dem med en liden skrivelse. Sagen er, der er dukket op en ny digter, som endnu intet har udgit, men gaar om med sine ting i mappen. Hans navn er Hans H. Holm, en Kra.-mand, en 25 aar eller saa (vistnok sønnesøn av hattemageren i KarlJohansgade(?); i øko- nomisk og andre henseender uavhængig). Det hænder altsaa av og til at der virkelig dukker op digtere udenfor pennekneg- ternes alfarvei. En u-journalist, som nok i studenterverdenen, alt er paa vei til at komme paa kant med skidtet, som nu selv- bestaltet brer sig paa det literære dommersædes hynder – me- stendes i grunden selv mer eller mindre mislykkede forfattere.»
MM K 460. Munchmuseet
Brev fra Olaf Krohn. Datert 25.03.1921
«Min «lune rede» som du kaldte det er splittet. Jeg ligger fremdeles syk og Martha og den lille som jeg ikke har sett paa 7 maaneder ligger et- steds nede i Tistedalen.»
MM K 700. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Mathiesen. Datert 15.09.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 723. Munchmuseet
Brev fra Gerhard Munthe. Datert 21.05.1921
«Da der skal bo en Ven med Familie i Aasgaardstrand i Sommer, og jeg gjerne vilde være dernede en Tid, er jeg saa fri at spørge Dig om jeg kan faa leie Plads i dit Hus, hvis ikke Du eller andre bruger det.»
MM K 761. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Datert 22.07.1921
« Hr. Edv. Munch  Ekely  Skøien st.  ved      Kristiania»
MM K 762. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Datert 31.07.1921
« Maleren  hr. Edvard Munch  Ekely  Skøien st.  Kristiania»
MM K 987. Munchmuseet
Brev fra Georg Stousland. Datert 27.12.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1209. Munchmuseet
Brev fra Walfrid Wasteson. Datert 27.04.1921
« Maleren  Edv. Munch  Ekely  Skøien  ved Kristiania  Norwegen»
MM K 1277. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert 03.01.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1368. Munchmuseet
Brev fra Akers skattedistrikt. Datert 09.09.1921
«Skatteseddel»
MM K 1606. Munchmuseet
Brev fra Albrecht Schmidt. Datert 24.09.1921
« Tak for venlige Hilsener fra Dem og min kære Ven Ravensberg – spørg om han rejser med til Paris til Sommer – Ja Goldstein! Vi var Venner lige fra den tidlige Ungdom gennem 35 Aar. Den aandelige Reise (Alruner) som han gennemlevde som Nittenaarig, gjorde ham for altid til en mærket Mand. Den lagde sikkert Grunden til den Hovedpine som mer og mindre plagede ham Livet igennem og som tvang ham til Isolation, der gjorde ham til ikke saa lidt af en – Særling. Han blev som De selv saa træffende sagde, til den Tiger der skjuler sig i Junglen, og som viser Klo og »Ansigt« for atter at forsvinde og gemme sig bort. Hans Penge satte ham som Aarene gir istand til helt ud at nære sine Tilbøjelig- heder, han udviklede sig til at blive en Selvforkæler og en Egoist. Vi er det vel alle; men han var ligesom rendyrket. Smerten forfi- nede hans Modtagelighed og holdt hans gemyt varmt, dette redde- de ham fra den fullstændige Fortabelse – (Fortabelse lyder lidt af  … - de Pant – undskyld.) Han blev en Ven som man betroede alt, man vidste at det var gemt, han selv gav aldrig fortrolige Meddelelser. Lukket som han var i Livet gik han ind i Døden, som kom ham ganske uventet – Ingen kunde være omhyggeligere for sig selv naar det var det mindste i vejen. – »Alruner« blev han aldrig kvit. Som han kælede for sig selv, kælede han for dette sit eneste Værk Livet igennem. Han forberedte, da jeg kort før hans Død talte med ham, en 4de Udgave. Bag al Tilbageholdenhed tror jeg brændte en god Portion Ergærrighed. Han var nok Filosof, men jeg opdagede at han farvede Haaret.»
MM K 1607. Munchmuseet
Brev fra Albrecht Schmidt. Datert 16.12.1921
«Skønt lidt efter Festen, maa jeg nok have lov til at sende Dem en hjær- telig Hilsen og en dyb Tak for Deres til alle Tider store Kunst – samt en Tak for Deres venskabelige Sindelag mod»
MM K 2058. Munchmuseet
Brev fra Bruno Brehm. Datert 18.03.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2246. Munchmuseet
Brev fra H. Gocht. Datert 26.04.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2328. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser, Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen. Datert 27.02.1921
«Sommerhitze lastet schon seit Wochen schwer auf Berlin und lähmt alle Willenskraft. So blieb dieser Brief länger ungeschrieben, als es hätte sein sollen. Seit unserer Rückkehr aus dem Schwarzwald wollte ich Ihnen schreiben, und ich hätte selbst gern gehört, wie es Ihnen seither ergangen ist. Elias erzählte mir, wie Sie die letzten Tage in Berlin verbrachten, und dass es Ihnen gesundheitlich gar nicht recht gut erging. Auch ich»
MM K 2329. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 15.10.1921
«herzlichen Dank für Ihren Brief. Vielleicht können Sie es so einrichten, daß wir zusammen nach der Schweiz fahren. Ich soll am 10. November in Zürich einen Vortrag halten. Das würde mit der Zeit ja einigermaßen passen.»
MM K 2330. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 22.11.1921
«Soeben komme ich aus der Schweiz zurück. Ich hatte ge- hofft, mit Ihnen fahren zu kön- nen. Aber nun wird es wohl zu spät, und ich vermute, Sie haben Ihre Reise aufgegeben. Unrecht wäre es. Denn ich glaube, daß ein Winter in gutem Klima Ihren Atmungsorganen wohltun müßte. In Zürich bin ich von den ver- schiedensten Seiten bestürmt wor- den, auf Sie einzuwirken, daß Ihre Ausstellung dort zustande kommt. Die Herren im „Kunst-»
MM K 2478. Munchmuseet
Brev fra Ivo Hauptmann. Datert 03.05.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2525. Munchmuseet
Brev fra Heinrich Carl Hudtwalcker. Datert 06.04.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2526. Munchmuseet
Brev fra Heinrich Carl Hudtwalcker. Datert 08.06.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2840. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 05.05.1921
«Ich hörte schon von Hamburg, dass Sie zu der Ausstellung von Paul Cassirer nach Deutschland kommen wollten. Wie würden wir uns freuen, Sie auch in Lübeck zu sehen. Es soll hier eine „nordische Woche” gemacht werden mit Kunstausstellung nordischer Künstler. Zu dieser habe ich auch die Porträts von Ihnen zugesagt. Kommen Sie also, lieber Herr Munch und»
MM K 2841. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 29.05.1921
«Vielen Dank für Ihr Telegramm mit den freund- lichen Grüssen! Es ist schade, dass ich in den nächsten Tagen nicht nach Berlin kommen kann, da ich mehrere Collegen vertrete und an der Kette liege. Ich hätte mich gefreut, Sie, lieber Munch, wieder zu sehen und die alten schönen Erinne- rungen erneuert. Sie gehen nun auch an die 60 heran. „Verruch- tes Alter”, so las ich neulich in den Memoiren Casanovas. Aber, wenn Herz und Geist jung sind, wird der Körper mitgerissen.»
MM K 2842. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 08.09.1921
«Grosse Tage verleben wir hier im alten Lübeck während der „nordischen Woche„. Ich komme eben von Ihrer schönen Ausstellung, die in den Räumen der „Overbeck-Gesellschaft in einem alten Patrizierhause, dem sogenannten Schabbelhause untergebracht ist, und möchte Ihnen doch, lieber Herr Munch, über den mächtigen Eindruck, den gerade Ihre»
MM K 2887. Munchmuseet
Brev fra Walter von Molo. Datert 12.11.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2935. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 13.05.1921
«Ich freue mich sehr, dass wir Deine Ausstellung nach Dresden bekommen und möchte Dich bitten, doch unter allen Umständen hierher zu kommen, wenn die Ausstellung eröffnet ist. Ich würde mich, wie Du Dir denken kannst, sehr freuen, Dich endlich einmal wiederzusehen. Auch planen wir hier, Dir ein kleines Fest zu geben; also Du findest hier allerlei gutgesinnte Menschen. Vielleicht kannst Du mir mitteilen, wann Du etwa kommen wirst, damit wir uns ein wenig einrich- ten können.»
MM K 2936. Munchmuseet
Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 08.10.1921
«Ich plane eine nordische Mappe, das heißt, ein Werk mit Zeichnungen, Aquarellen etc. der großen Maler Skandina- viens des letzten Jahrhunderts. Wettergreen vom Stockholmer National-Museum schreibt den Text und besorgt die Redaktion, und ich schreibe die Vorrede. Die Blätter werden sämtlich haargenau faksimiliert, wie das immer mit den Werken der Marées-Gesellschaft geschieht, und ich glaube, dass dieses Werk geeignet wäre, die Kunst Skandinaviens dem gebildeten Europäer näher zu bringen. Ich schicke Dir den letzten Prospekt, aus dem Du ersiehst, wie solche Werke gemacht werden.»
MM K 2967. Munchmuseet
Brev fra Toni Nickels. Datert 20.08.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2974. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 17.09.1921
«Immer macht es mich glücklich, wenn ich von Ihnen und Ihrem grossen Ruhm höre, der Sie jetzt wie eine leuchtende Wolke umgibt und ganz besonders freue ich mich, wenn ich höre, dass Sie meiner noch in alter Freundschaft gedenken. Es war so liebenswürdig von Ihnen, dass Sie sich an dem Geburtstagsgeschenk zu meinem 75 Geburtstag beteiligt haben und ich sage Ihnen dafür meinen allerherzlichsten Dank.»
MM K 3237. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 28.04.1921
« Herrn Edvard Munch  Adr. Herrn Paul Cassirer  Berlin W.  Viktoriastr. 35»
MM K 3239. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 29.05.1921
«wie es Ihnen geht. Schade dass wir uns in Berlin nicht mehr sehen konnten. Herzliche Grüsse auch von meiner Frau. Wir haben uns sehr grefreut, sie wieder ge- sehen zu haben.»
MM K 3240. Munchmuseet
Brev fra Ottilie Schiefler. Datert 06.12.1921
«Sie waren damals so freundlich, mir aus Berlin einen Gruss zu meinem Geburtstag zu schicken, über den ich mich so sehr freute. Ich möchte nun heute die Gelegenheit wahrnehmen, Ihnen für die Karte vielmals zu danken und gleichzeitig nun Ihnen meine herzlichen Glückwünsche zu Ihrem Geburtstag auszusprechen.»
MM K 3241. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 07.12.1921
«Zu Ihrem Geburtstage sagen wir Ihnen sehr herzliche Glückwünsche. Auch Sie näheren Sich nun den Sechzigeren, aber es ist prachtvoll wie frisch und leistungsfähig Sie Sich erhalten haben. Wer solche Bilder, wie die grossen Küsten landschaften malen kann ist im Grunde immer noch ein Jüngling.»
MM K 3242. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 25.12.1921
«Ich hatte gerade eine Karte geschrie ben, die 3 Blätter seien nicht angekom men, als der Postbote das Paket brachte. Ich sage Ihnen herzlichen Dank. Sie haben mir damit eine grosse Freude ge- macht. Sie wissen, dass ich die 3 Arbei- ter sehr schätze. Die Radierung gehört zu einer Serie der neuern Zeit (1916), von der ich bei Hudtwalcker mit stärk- stem Interesse eine ganze Reihe gesehen habe (Der Biss, die Katze etc.) und das Kreuz ist ein erschütterndes Kriegs- erinnerungsblatt.»
MM K 3401. Munchmuseet
Brev fra Ernst S. Voretzsch, Otto Engel. Datert 12.12.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3457. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert [??].12.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3500. Munchmuseet
Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-ausstellung und Verlagsanstalt. Datert 15.03.1921
«Ich bestätige mit verbindlichem Dank den Erhalt Ihrer Telegramme sowie Ihres Schreibens vom 12. ds. Mts. mit der Bilderliste.»
MM K 3501. Munchmuseet
Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-ausstellung und Verlagsanstalt. Datert 04.04.1921
«Ausstellung gestern eroeffnet ganz ausser ordentlich starker Eindreuck wir sind aber in Grosser Verlegenheit weil wir lange nicht genug graphiert haben ich bitte Sie sehr womoeglich selbst hierin zu kommen ihre Fraunde erwarten Sie mit ungeduld und von jedim aus gestellten blatt mindestens fuenf exemplare mitzubringen falls sie nich kommen worüber wir alle sehr unglettcklich waren schicken Sie uns doch die blaetter aber ich glaube Sie werden eine grosse fraude haben wenn Sie sehen wie ihre bilder hier aussehen soll ich ihnen kritiken schicken oder soll ich warten bis Sie hierher kommen»
MM K 3502. Munchmuseet
Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-ausstellung und Verlagsanstalt. Datert 12.04.1921
«Sehr froh bin ich, dass Sie mit dem Aussuchen beziehungsweise dem Drucken der bestellten Graphik beschäf- tigt sind und darf wohl annehmen, dass Sie sie inzwischen bereits abgeschickt haben, soweit Sie sie mir nicht mitbringen.»
MM K 3503. Munchmuseet
Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-ausstellung und Verlagsanstalt. Datert 01.11.1921
«befindlichen Bilder und Graphiken nach der Schweiz ge- schickt werden sollen.»
MM K 3504. Munchmuseet
Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-ausstellung und Verlagsanstalt. Datert 01.12.1921
«wieder hier habe, d. h. in ca 2 – 3 Wochen. – Ausdder beiliegen- den Aufstellung ersehen Sie, dass ich Ihnen für Graphik 10 775.– Kroner schuldete, die anderen Beträge entstehen durch Verkäufe der 3 Bil- der. Den Rabatt für das Bild, das München gekauft hat, habe ich, wie Sie sehen werden, extra verrechnet. Nach dieser Aufstellung haben Sie also etwas mehr als ca. 1000.– Kronen mehr erhalten, als ich Ihnen auf Grund der Aufstellung schuldete. Ich füge ferner noch einen Check auf Norwegen in Höhe von 650 Kronen bei. – Dieser Betrag ist dann eine Anzahlung auf die oben erwähnten ca. 40 Blätter, für die ich selbst die Zahlung noch nicht erhalten habe. – Ich hoffe, dass Ihnen nun die Geldverhältnisse ganz klar sind.»
MM K 3609. Munchmuseet
Brev fra Christen Smith. Datert 16.06.1921
«i dette øieblik faar jeg Deres brev av 13. og er meget lei over at De nu kanske ikke vil være fornøiet med, at jeg allerede for flere dage siden sendte Dem de 4000 mark og 300 kroner i forseglet brev gjennem legationen her til videre forsendelse gjennem Utenriksdepartementet. Det skulle gaa gjennem kurèr, saa De har kanske ikke brevet ennu, da legationen jo ikke har kurèr hver dag, men sannsynligvis er vel brevet fremme like saa hurtig som dette. Jeg troet det var bedst, at De fikk pengene hjem. Men skulle De ha sagt mig en anden»
MM K 3622. Munchmuseet
Brev fra Julius Elias. Datert 06.01.1921
«ten die Blätter mit lithographischer Kreide zeich- nen, und wir würden sie in der ganz ausgezeichneten chalkographischen Abteilung der Reichsdruckerei, die für uns arbeitet, drucken lassen. Die Blätter kämen in eine schöne Mappe von Leder oder echtem Perga- ment, und das Gedicht Jbsens würde, auf Büttenpapier generös gedruckt, in die Mappe miteingelegt werden. Ich denke an 75 Exemplare.»
MM K 3666. Munchmuseet
Brev fra Ernst Silten, Kaiser Friedrich-Apotheke. Datert 09.06.1921
«Nachdem ich die Ausfuhrbewilligung für den Apparat erhalten habe, sandte ich heute per Post in 2 Kisten, gemäss der beiliegenden Rechnung, einen Doppel-Vernebler Type MVAd für 2 Medikamente, ein Reserveglass 7 und eine Reservedüse 8 (Bild 5), fünf Flaschen Glycirenan und fünf Flaschen Menthol- Eucalyptus. Ich bitte, sich über die Brauchbarkeit und Zweck- mässigkeit der Apparate und Präparate für Ihr Leiden ein Ur- teil zu bilden und eventuell mit Ihrem Artz r\R/ücksprache zu neh- men. Ich stelle den Apparat bis Ende Juli zur Verfügung und bitte dann, entweder um Rücksendung des Apparates oder um Ein- s‹u›\e/ndung des entsprechenden Betrages. Damit sich Ihr Arzt über die Glycirenan-Therapie ein Urteil bilden kann, lege ich eine Anzahl Originalarbeiten bei. Die Funktion des Apparates erse- hen Sie aus der beiliegenden Gebrauchsanweisung, in der \wir/ Punkt für Punkt alles durchzulesen und namentlich die blau angestri- chene Stelle zu beancz\h/ten bitten.»
MM K 3799. Munchmuseet
Brev fra Georg Swarzenski, Städelsches Kunstinstitut og Städtische Galerie. Datert 11.12.1921
« Norge  Herrn Edvard Munch  Villa Ekely  Kristiania – Sköien»
MM K 3997. Munchmuseet
Brev fra Georg Schröder. Datert 17.06.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4312. Munchmuseet
Brev fra J. E. Wolfensberger Kunstsalon. Datert 06.09.1921
«Von dritter Seite habe ich erfahren, dass im Laufe des nächsten Jahres in Zürich, oder einer anderen ::: bedeutenden Stadt der Schweiz, eine -Aus- stellung Jhrer Werke geplant ist. Es wäre nicht un- interessant, oder als Vorläuferin eine Aus- stellung Jhrer Graphik, die ja ganz eine Sache für sich ist, in meinen Ausstellungsräumen zu zeigen. Durch die Presse dürften Sie vielleicht auf die Ausstel- lung Deutscher Graphik, die seit 2 Monaten im Salon in- stalliert ist aufmerksam geworden sein. Dieselbe hat bis heute sehr erfolgreich abgeschnitten, und ist von massgebenden Kreisen überaus günstig beurteilt worden. Dies speziell mit Bezug auf die künstlerische Qualität, sowie die Aufteilung der Flächen, die speziell bei graphischen Ausstellungen gewisse Schwierigkeiten bietet, Deutsche Kunsthistoriker und Fachleute die die Veranstal- tung besuchten, haben sich überaus lobenswert über die- selbe ausgesprochen, und ganz besonders die Eignung der Räume als vorbildlich für intime Kunst sowie graphische Ausstellungen hervorgehoben.»
MM K 4660. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1921
«for 14 Dage siden. – Mange mange Tak fra os begge derfor – Alt som sædvanligt hos os Laura besøker os hver 14de Dag, – hvor jeg synes L. har det trygt og godt. –»
MM K 4661. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 06.10.1921
«Inderlig Tak for alt i Sommer de vakkre blomster og Bær og Frugt og nu, hvad Du gjennem Banken har sendt os 1000 Kroner, der kom igaar –»
MM K 4662. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.12.1921
«Tak tak for Alt kjære Edvard! en god Jul og et godt nyt Aar ønskes Dig saa inderligt»
MM K 5030. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 25.01.1921
« hr. kunstmaler  Edvard Munch,  Ekely,  Hoffsveien,  Skøyen st.  pr. Xania.»
MM K 5031. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 10.10.1921
«Altsaa den 25 oktober er tantes geburtsdag.»
MM K 5032. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 14.10.1921
«og kjøpe den vin du nævnte. og»
MM K 5033. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 10.12.1921
« hr. kunstmaler  Edvard Munch,  «Ekely»,  Hoffsveien,  Skøien st. pr. Xania.»
MM K 5034. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 22.12.1921
« Hr. kunstmaler  Edvard Munch,  «Ekely»,  Hoffsveien.  Skøien st. pr.  Xania.»
MM K 5065. Munchmuseet
Brev fra Elise Munch. Datert 01.09.1921
«Straks jeg hadde modtat dit elskværdige brev med løfte om den storartede gave, skrev jeg og opga dig min adresse.»
MM K 5161. Munchmuseet
Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-Ausstellung und Verlagsanstalt. Datert 31.10.1921
«Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.»
MM K 5162. Munchmuseet
Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-Ausstellung und Verlagsanstalt. Datert 26.09.1921
«Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.»
MM K 5163. Munchmuseet
Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-Ausstellung und Verlagsanstalt. Datert 26.10.1921
«Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.»
MM K 5165. Munchmuseet
Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-Ausstellung und Verlagsanstalt. Datert 31.10.1921
«Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.»
MM K 5597. Munchmuseet
Brev fra konserves- & frugt Jensen & Co Fetevarer. Delikatesser. Datert [??].[??].1921
«Regning»
MM K 5658. Munchmuseet
Brev fra M. [?] Ebelk, Vestby Elektricitetsverk. Datert 04.02.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5698. Munchmuseet
Brev fra A. Haugerud, Huseby's vels…. Datert 07.02.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5717. Munchmuseet
Brev fra Fritz Mosert. Datert 16.02.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5898. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.12.1921
« Til Maleren Edvard Munch  «Ekely» Skøien St.  pr – Kristiania»
MM N 190. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1918–1929
« …   …  Hr Professor!»
MM N 194. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Datert 1920–1944
«Jeg vet ingen der bedre skulde forstå hvor umuligt det er baade for mig som for min søster at tage mer byrde og ansvar på os – {s}og at vi høili behøver ro De vet hvor jeg der selv er nervesvag må gjøre alt forat støtte min søster der ofte nok har vanskeligt forat finde sig tilrette – Og med hensyn til penger må De osså forstå hvor jeg { … }må være forsikti i disse tider – Jeg vet hvor vanskeli jeg kan skaffe penger når jeg ingen har –»
MM N 198. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Datert 1909–1926
« Kommentar»
MM N 243. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1918–1925
«naturligvis væk og foretrækker at gå over jorder – eller ta automobil – Og jeg tør si de folk der skal til mig er mulig ligeså mange som be alle besøgende til de øvrige huse tilsammen – – Gunnerud har i et halvt år gået løs med hunden omkring i nabolaget til sine bekjendte – og fremvist hunden – og fået erklæringer for at den er god –»
MM N 993. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 29.1.1921
«Tiderne er jo ikke blevet stort bedre med hensyn til dyrtid og det glæder mig at kunne sende som ifjor en bog på 2000 kr – Jeg sender den snarest»
MM N 994. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 24.12.1921
« »
MM N 1045. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1920–1931
«Glædelig Jul til Dig Inger og Laura»
MM N 1050. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1910–1931
« Jeg har nu sat 3000 Kr. og 2000 til Laura og 1000 til Dig og Inger på en Bog i Akers Sparebank    Jeg skal sende Jer Bogen –»
MM N 1089. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1915–1923
«{At jeg}Jeg {har}fandt nylig paa Gulvet i Kragerø 2 Breve et fra mig til Dig og et fra Inger til mig – Det var fra 6 { … }eller {og}7 år tilbage – D{ … }e viser hvor uendelig taalmodig jeg har været – at jeg har g{ … }jort alt forat overbevise jer om den ubegrundede Frygt i Anledning en vis Person – Naar {jeg}det aligevel intet hjalp var jeg jo tvunget til at sige stærkt fra – Inger har derfor ingen»
MM N 1090. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931
«Det er ikke stort jeg har at sige nu – Jeg har jo så udtømmende forklaret alt – {Men}Jeg har jo havt mer Stræv med at forklare disse enkle Ting – end med Arbeid det svære Arbeide på Universitets- dekorationerne – Inger kan ikke klage over at ikke min Taalmodighed har været uendelig»
MM N 1108. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 4.1.1921
«Mange gratulationer til fødselsdagen»
MM N 1109. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1916–1926
«Tak for brevet – Jeg kommer vel til at reise Lørdag først til Gøteborg senere til Berlin Schveisz – Det skal { … }bli hyggeli at komme ud når jeg kommer tilbage om 6 ugers tid – og har mer ro på mig – – Jeg fandt et stykke violet uldkjole stykke – det har jeg tidligere kjøbt til brug for alle tre – Jeg havde efter glemt jeg havde det»
MM N 1146. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1910–1926
«Tak for brevet – Jeg syns Du burde bli så længe som muligt på Godthaab –»
MM N 1292. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1920–1944
«Det var da morsomt at Du endelig fandt et sted – Deroppe er det deiligt –»
MM N 1335. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1910–1931
«Når det er stille veir og tante har godt på sig – kan hun vel ha { … }godt af at kjøre i bil. – Men korte ture – Du {må}kan be {k}Chauføren kjøre langsomt Tante kan kjøbe sig hornbriller og da får hun vist ikke vondt i øinene – Men nu er det vel l lidt farli tid – Når Jeg kommer ud i næste uge og vi kan ta en tur på 4 a 5 timer til Hvidsten hvis det blir godt veir»
MM N 1406. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1910–1926
« Vil Du være saa snil at sende Lauras Bankbog til mig – Den skal paaføres flere Penger og skal foreløbig blive beroende i Akers Sparebank – –  …  { … }Jeg har været meget optat med at se at skaffe Laura Si økonomisk Sikkerhed for sin Levetid – { … }Jeg har snarli Haab om at det blir ordnet – Jeg har { … }osså haabet så meget som muligt at skaffe det samme for Eder – Det er jo lettere da Du jo selv tjener – Til dette Maal {m}kræves»
MM N 1452. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1920–1944
«Kaarbø vil det nok vel men han forstår intet af mig eller min kunst – Det er bare en foretningsmand –»
MM N 1599. Munchmuseet
Brev til Laura Munch. Datert 20.12.1921
«Jeg skulde egentlig reise til utlannet i Julehelgen – men jeg kommer mulig til at opsætte reisen noen dage»
MM N 1600. Munchmuseet
Brev til Laura Munch. Datert 10.1921
« Jeg sender Dig 50 kroner som jeg ber Dig kjøbe Vin til Tante for – Hos Lorentzen Karl Johansgade får Du en meget god Vin som jeg altid bruger    Det er Margaux – Chateaux Palmer til 6 Kroner –»
MM N 1601. Munchmuseet
Brev til Laura Munch. Datert 1920–1921
«Hermed 160 kr til hjemmet og annet hvad Du har lyst til – Jeg reiser på en kortere tur til utlannet om noen dage – Levvel sålænge»
MM N 1609. Munchmuseet
Brev til Laura Munch. Datert 1920–1926
« »
MM N 1673. Munchmuseet
Brevutkast til Annie Fjeldbu. Datert 1918–1923
«Jeg ha{vde}r brug for Dem nogle formiddage over julen til et billede –»
MM N 1677. Munchmuseet
Brevutkast til Fürst. Datert 3.1.1921
«Undertegnede skal herved meddele politiet at hr Gunneruds hund atter har angrebet en fredelig forbisparende idet min chauffør for { … }kort tid siden med nød og næppe undgik at blive lemlæstet af den –»
MM N 2316. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Datert 1921
«In meiner Brief von an Ihnen vor kurzem habe ich gergessen Ihnen mitzutheilen das z{ … }wischen meinen von Felsing mir geschieckten Kupferplatten leider keine von den vermizsen Platten sich befinden – Die sammtliche sind schon fruher von mir durchgesehen – Es ware ja auch merkwurdich wenn Felsing diese mitgeschieckt hat»
MM N 2317. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Datert 9.9.1921
«In { … }dieser Tagen muzs es ja in Lübeck sehr intressant sein – Ich hatte ja gern da gewesen aber es geht leider nicht – Ich bin ja letzer 2 Jahren sehr abgeschlaft gewesen – Ich hoffe aber Anfang Winters wieder  …  südwarts fahren – Vielleicht zu Schweiz – und Riviera –»
MM N 2338. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Datert 30.5.1921
«Ich danke Ihnen bestens fur ihr liebenswurdiche Brief – Ich hatte ja sehr gern mal wieder nach Lubeck kommen aber leider gestattet meine Krankheit es nicht – Es ist ein astmatische Bronchit – und die Reise hat dies verschlimmert – Ich { … }musz»
MM N 2339. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Datert 1921–1922
«Ich bin alzo wieder in Deutschland – Leider wurde ich schon in Berlin krank – ein starkes Bronchialkatarh – wovon ich der letzten Jahre leide –»
MM N 2344. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Datert 1921–1922
«Vielen Danke fur { … }die Katalogen – Das Buch ist sehr schön und hat mich erfreut – Ich schiecke eine Besprechung in Tidens Tegn mit – Es ist durch Ravensberg in besten Meinung so übergetrieb{ … }ene Noticen uber die grozse Succes der Munch Ausstellung in Zeitungen { … }erschienen.  …  Das Ich habe deswegen die Sache ein Bischen klargelegt –»
MM N 2510. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 8.3.1921
«Besten Danke fur Ihre Brief – Es hat mich erfreut zu horen dasz es bei Ihnen alles gut geht – – Ich werde {d}ja sehr gern so weit es nur moglich i{ … }st Ihnen mit der Katalog behilflich sein –»
MM N 2981. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931
« Nu har vi { … }da igjen Jul    Åarene gaar fort – Det er som 1{ … }0 Års { … }siden jeg var sidst nede hos eder –»
MM N 3253. Munchmuseet
Brev til Lolly Høst. Datert 1921–1922
«Det gjorde mig uendelig ondt at høre at { … }Høst atter er blit dårlig»
MM N 3342. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Datert 5.10.1921
«Sollten Sie Hr Cassirer treffen bitte ich Ihnen so freundlich sein Ihm zu sagen das  …  die Kupferstickcabinet in Munchen mich Drucke wegen geschrieben hat. E{ … }r mocht { … }so freundlich sein das { … }Kupferstickcabinet mitheilen dasz ich momentan nichts machen kann als ich Ruhe nehmen muzs – Ich werde spater zu die»
MM N 3417. Munchmuseet
Brevutkast til Sabo. Datert 1916–1924
«Bitte gutigst von ‹den› mir gehorigen bei Ihnen aufbewahrten Platten 20 Drucke je –»
MM N 3428. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Datert 5.10.1921
« Die schöne Summer hat leider keine grözsere Besserung in meiner Gesundheit geschafft – Allerdings bin ich auf Ekely gewesen anstatt auf die Ho{ … }chgebirge zu gehen – Nun schwanken ich zwischen was ich machen soll{–}: Deutschland – Schweiz? oder Hochgebigre in Norwegen? – ? Ich mochte am liebsten»
MM N 3430. Munchmuseet
Brevutkast til Curt Glaser. Datert [??].01.1921
«Ich bin jetzt wieder in Ruhe auf Ekely – Es war ja eine sehr anstrengend Reise – aber ich glaube es hat mich doch ganz gut gethan – Es hat mich sehr erfreut Ihnen und Ihre Frau Gemahlin wiederzusehen und Ich danke herzlich für d{ … }er schone Zusammensein \und/ für die grozse Liebenswurdigkeit Sie mir ge{ … }zeigt haben – Es hat mich auch»
PN 160. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 8.5.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 161. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 8.10.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 162. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 28.12.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 518 (PN 271). Nasjonalbiblioteket
Brev til Julius Meier-Graefe. Datert 1920–1922
«Meinen herzlichsten Dank für Ihre liebenswurdig Sendung Ihres Artikel in Der Tag – whelche ich schon vorher mit groszer Freude gelesen habe –»
Brevs. 603 (PN 329). Nasjonalbiblioteket
Brev til Thorolf Holmboe. Datert 2.1.1921
«De bedste nytaars- ønsker til alle –»
Brevs. 604 (PN 738). Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 3.5.1921
«Her ser Du tre indtullete Vinterfrakke og Pelse –»
PN 824. I privat eie
Brev til Annie Fjeldbu. Datert 18.1.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 825. I privat eie
Brev til Annie Fjeldbu. Datert 21.1.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 826. I privat eie
Brev til Annie Fjeldbu. Datert 22.3.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 827. I privat eie
Brev til Annie Fjeldbu. Datert 6.6.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 828. I privat eie
Brev til Annie Fjeldbu. Datert 6.6.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 829. I privat eie
Brev til Annie Fjeldbu. Datert 10.6.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 830. I privat eie
Brev til Annie Fjeldbu. Datert 23.7.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 831. I privat eie
Brev til Annie Fjeldbu. Datert 23.7.1921
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]