Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 182 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1915, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 181. Munchmuseet
Brev fra Fr. Grøn. Datert 19.10.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 301. Munchmuseet
Brev fra Thorolf Holmboe, Julie Holmboe, Jappe Nilssen. Datert 23.12.1915
« Maleren  hr. Edvard Munch  Jeløen  prMoss.»
MM K 346. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Datert 09.04.1915
«Thesen «accepterer», som han siger, de 11 blade for kr. 1200 – foruten altsaa de 5 første blade som han alt har kjøpt. Dog vil han istedenfor den ensomme mand ved vinduet (radering) ha Mädchen im Hemd, og jeg har trod at de kunde jevnføres.»
MM K 347. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Datert 18.04.1915
«Ja, jeg gaar ogsaa surr i Thesen og hans tre forskjellige forslag av gravyre-kjøp; han har telegrafert og telefonert og holdt en uavladelig uro vedlike uden at late til at bekymre sig om min tids beslaglæggelse. – Det vilde bli et vidløftig og indviklet arbeide at sætte op en liste først over de gravyrer du solgte i Bergen, dernæst over alle de jeg har faat i aarenes løp med aarsmerke. Hvis bare ikke denne skolen hadde heftet mig saa fælt, kunde jeg kanske ha set mig tid til det; men som det nu er, maa jeg la mit eget arbeide faa den tid det skal ha, og da vet du…»
MM K 418. Munchmuseet
Brev fra Alf Krohn, Ginni Krohn. Datert 07.04.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 699. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Mathiesen. Datert 02.06.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 757. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Datert 23.11.1915
« Maleren  Edvard Munch  Jeløen  pr. Moss»
MM K 826. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard. Datert 08.01.1915
«»
MM K 827. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard. Datert 12.02.1915
«Vedlagt et blyantsutkast til en skrivelse som du kunde sende ligningsnævnden. Du faar gjøre de forandringer du selv synes. Men jeg tror det vil være heldig at søke forebygget at du blir ilagt urimelige skatter.»
MM K 883. Munchmuseet
Brev fra Wiggo Ollendorff. Datert 01.01.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 884. Munchmuseet
Brev fra Wiggo Ollendorff. Datert 25.11.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 971. Munchmuseet
Brev fra S. Sjøne. Datert 07.01.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 985. Munchmuseet
Brev fra S. Sten. Datert 05.01.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1074. Munchmuseet
Brev fra Fredrik Stang. Datert 18.07.1915
«Tak for Deres elskværdige brev. Det glæder mig meget, at Bjørnsons kantate faldt ind i Deres tanker – for mig har den altid staat som en parallel til Deres egen ide. Og jeg kan ikke tænke mig et vakrere og stoltere sym- bol paa videnskap, end det vort universitet vil faa, naar Bjørnsons kantate kan synges under Deres malerier. Det blir en hym- ne til solen og lyset, værdig et universitet.»
MM K 1152. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 03.01.1915
«Du må ikke svigte mig med din deltagelse i Francisco- utstillingen. Det er mig som bærer ansvaret for hvordan Norges repræsentation blir, og vi må ikke stå tilbake for andre lande.      Du må huske på, at denne utstil- ling er ganske anderledes betydningsfuld end den omvan- kende utstilling forrige gang, som \bare/ var var et rent pri- vat foretagende efter arkitekt Gudes initiativ. Her gjælder det at Norge mærkes i en mandjevning mellem nationerne, og norske i Amerika har gjør de største offre for at få Norge med. Alene krigsassurance- præmien har jeg – under forutsætning av en fyldig deltagelse fra din side – beregnet til \350.000 kr. eller/ kr. 5250 i \ …  præmie/. Dertil kommer fragt og andre omkostninger.»
MM K 1259. Munchmuseet
Brev fra Olaf Ørvig. Datert 04.09.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1304. Munchmuseet
Brev fra Dagfin Lütcherath, Haugesund Kunstforening. Datert 16.03.1915
«Herr redaktør Gierløff bringer, den glædelige nyhed, at Deres grafiske udstilling kommer hertil. Tør høfligst bede Dem opgive tiden for aabningen. Vi har sikret os et godt lokale. Det skal være en ære og fornøielse, at staa til tjeneste med salg, mener De dette er passende for Dem – bedes De opgive priser & betingelser. Jeg opholder mig hele næste uge i Kristiania – adr Hotel Bellevue – hvis De ringer op ordre & raad for udstillingen – skal disse bli nøiagtig udført.»
MM K 1313. Munchmuseet
Brev fra Sæbbøs Boghandel. Datert 27.03.1915
«hersteds»
MM K 1390. Munchmuseet
Brev fra Walfrid Wasteson, C. W. Blomqvist. Datert 31.12.1915
« Maleren  Hr  Edv Munch  Jeløen  pr Moss»
MM K 1433. Munchmuseet
Brev fra Kunstnerforbundet. Datert 11.11.1915
« KUNSTNERFORBUNDET  TORDENSKJOLDSGADEN 7  TELEFON 14999»
MM K 1447. Munchmuseet
Brev fra Hans A. Olsen, Nasjonalgalleriet. Datert 21.11.1915
« Maleren \Moss/  Edv. Munch  Adr. Grimsrud  \Poste restante/  \Kjøbenhavn./  Moss  \Stockholm/»
MM K 1524. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein, Aksel Jørgensen. Datert 13.03.1915
« Maleren  Edvard Munch  Moss»
MM K 1525. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 21.03.1915
«Dags dato købt af Edvard Munch Raderinger \Gravyrer/ og 1 Maleri til et Beløb af 2000 (Totusinde) Kroner.»
MM K 1526. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 22.03.1915
«mig mine ned i en »Indpakning« som jeg saa kan anvende til at sende dig dine.»
MM K 1527. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 16.04.1915
«»
MM K 1528. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 27.04.1915
« Maleren  Edv. Munch  Moss»
MM K 1529. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 03.05.1915
«Hermed sender jeg dig 600 Kroner (Sekshundrede) som Afdrag paa min Gæld til dig. Nu skylder jeg dig 1000-Kroner (Ettusinde) og du skylder mig 3 Gravyrer. – Jeg kan vel nok faa byttet et Par om.»
MM K 1530. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 10.06.1915
« Maleren  Edvard Munch  Moss  Norge»
MM K 1531. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 14.07.1915
« Maleren  Edvard Munch  Moss  Norge»
MM K 1532. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 03.09.1915
«at du vilde blive dit Løfte tro og alligevel udstille dine Aula-Billeder i den store smukke Sal de vil reservere dig. De bad mig om at medvirke paa dig. Du kan jo skrive mig til eller direkte til dem.»
MM K 1533. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 01.10.1915
«»
MM K 1535. Munchmuseet
Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 17.12.1915
«stiger jeg ud og bliver et Par Timer hos dig. Ellers rejser jeg straks videre med Toget.»
MM K 1548. Munchmuseet
Brev fra Magnella f. Arentz Fischer. Datert 25.09.1915
«Maa jeg paa forhaand faa lov at takke Dem saa meget for Deres imødekommenhed.»
MM K 1573. Munchmuseet
Brev fra Linke Jørgensen. Datert 14.11.1915
«Allerede for fire Aar siden, da jeg saa Universitetsbillederne i Christiania, forekom det mig, at det, at staa Ansigt til Ansigt med »Historien« i en saadan Form, var at komme op i en højere renere og enklere Luft, end man var vant til! Historie betyder jo dog tusinder og atter tusinder af Menneskers Skæbne, og den Tanke at gengive noget saa stort i saa simpel og ædel en Form, det var, som strøg en stærk og dog saa varsom Haand alt det»
MM K 1640. Munchmuseet
Brev fra Isaac Grünewald. Datert 30.09.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1690. Munchmuseet
Brev fra Johnny Roosval. Datert 21.08.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2295. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 13.01.1915
«Herzlichen Dank für Ihre guten Wünsche. Wir können sie ja jetzt sehr gebrauchen. Wer hätte geahnt, wie lange dieser Krieg dauert. Nun ist es schon fast ein halbes Jahr, und wir sehen noch kein Ende. Aber wir hoffen auf unseren Hindenburg, daß er die Russen endgültig ab- tut, und wenn die eine Seite erledigt ist, werden wir auf der anderen gewiß»
MM K 2296. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 27.02.1915
«lange habe ich nichts von Ihnen gehört. Inzwischen ist es, als sollte dieser Krieg überhaupt kein Ende nehmen. Man muß seine Hoffnungen auf Frieden immer wieder vertagen, obgleich unsere Siege in Rußland doch wirklich großartig genug sind. Aber die Engländer! Was sagen Sie zu Herrn Findlay? Es»
MM K 2297. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 20.03.1915
«Ihr Brief hat mich herzlich erfreut. Sie sollen es auch daran erkennen, daß ich Ihnen umgehend antworte. Uns, das heißt meiner Frau und mir, geht es noch immer unverändert gut, man kann sogar sagen ausgezeichnet. Vom Kriege spüren wir bis jetzt sehr wenig. Nur daß natürlich die Möglichkeit besteht, daß ich in irgend einer Form doch noch»
MM K 2298. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 26.04.1915
«vielen Dank für Ihren Brief. Leider wird sich für Meier-Graefe nicht viel mehr tun lassen. Es scheint sogar, daß schon zu viel geschehen ist, und daß es ihm schließlich mehr schadete als nützte, daß so viele sich für ihn interessierten. Freunde in Moskau haben sich zuerst für ihn verwendet, und es schien, daß er besser behan- delt werden sollte als seine Mitgefangenen. Dann wurde»
MM K 2299. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 15.05.1915
«durch den Krieg blieb leider mit so manchem auch meine Absicht unausgeführt, wieder einiges von Ihnen für das Museum zu erwerben. Nun sind zwar die Verhältnisse jetzt schwie- riger, als sie vor einem Jahre waren, aber ich denke doch, daß sich bei gegenseitigem gutem Willen wenigstens einiges wird erreichen lassen. Am schönsten wäre es natürlich, Sie schickten»
MM K 2300. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 24.06.1915
«besten Dank für Ihre Nach- richten. Es freut mich, zu hören, daß Sie nun auch wieder die Ruhe zur Arbeit finden. Auch hier geht es so. Die Hälfte meiner Zeit muss ich ja nun ärztlicher Tätigkeit widmen, aber ich komme doch noch immer dazu, meine eigenen Arbeiten zu tun. Es ist sehr schade, daß die Platte Ihnen»
MM K 2301. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 03.07.1915
«ich danke Ihnen für Ihren Vorschlag. Gar so eilig ist es ja nicht, da es scheint, daß auch der Krieg noch eine gute Weile dauern wird. Ha- ben Sie also einmal Lust, so bleibt noch immer Gele- genheit, etwas zu machen. Kommen Sie nicht dazu, so nehme ich gern die Platte, die Sie vorschlagen. Jedenfalls»
MM K 2302. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 17.10.1915
«ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir eine Nachricht wegen der übersandten Grafik geben könnten. Es wäre außer- ordentlich im Interesse der Sache, wenn die Sammlung diese Bereicherung erhielte. Aber es müßte eine erste Entscheidung möglichst bald getroffen wer- den, weil das Museum wegen Bauarbeiten wahrscheinlich für zwei Monate geschlossen werden»
MM K 2303. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 02.12.1915
«mit Ihrem Briefe haben Sie mir eine sehr große Freude ge- macht. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, auch im Namen derer, denen Ihre Stiftung zu Gute kommen wird. Ebenso läßt Ihnen Herr Direktor Fried- länder seinen Dank aussprechen. Leider ist es nur so, daß die Mittel des Museums jetzt etwas beschränkt sind, wie ich Ihnen schon schrieb. Ich mußte also teilen und konnte zunächst nur eine erste Rate auszahlen lassen,»
MM K 2304. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 25.12.1915
«Die besten Wünsche zum Weihnachtsfeste und für das kommende Jahr, das hoffentlich den Frieden bringt.»
MM K 2520. Munchmuseet
Brev fra Heinrich Carl Hudtwalcker. Datert 24.12.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3228. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 11.01.1915
«Ich komme noch einmal auf meine Anfrage wegen der Deko- rationen eines Strindberg-Stückes auf dem Thalia-Theater zurück Ich sprach neulich mit dem Direktor Röbbeling persönlich. Er denkt in erster Linie an die Folkunger, in zweiter an die Kro- nenbraut, und wünscht sich sehnlich, Sie möchten ihm wenn auch nur in einer Farbenskizze Ideen für die Dekoration ange»
MM K 3229. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 08.04.1915
«Ich bin hier draussen in unse- rer ländlichen Einsamkeit, wohin ich seit einer Woche übergesiedelt bin, immer mit Ihnen beschäftigt. Denn ich bin von zahlreichen Ihrer Blätter umgeben, die mir Herr Gutbier (Firma Arnold in Dresden) zur Begutachtung auf Zustand, Seltenheit etc gesandt hat. Es ist die frühere Sammlung Perls, die dieser Gentleman, nachdem er ein Jahr lang in Ihrer Kunst das Höchste»
MM K 3230. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 07.07.1915
«Ich habe bei Sabo in Berlin die Platte drucken lassen, die Sie vor etwa 8 Jahren von Ottilie gemacht haben und habe die Hälfte der abgedruckten Exemplare eingepackt und lasse sie Ihnen durch die Post zugehen. Ich habe \deshalb/ erst die Hälfte ge nommen, weil man immer nicht wissen kann, ob die Reise in diesen Zeiten gut geht. Ich bitte Sie nun um die Freundlichkeit, die Blätter zu zeichnen, und dann die eine Hälfte für Sich zurückzubehalten und die andere Hälfte mir»
MM K 3594. Munchmuseet
Brev fra J.B. Neumann, Graphisches Kabinett, J. B. Neumann. Datert 02.12.1915
«Bitte um Entschuldigung!»
MM K 4053. Munchmuseet
Brev fra F.J. Hartmann, Udstillingskomiteens Kontor Charlottenborg. Datert 03.01.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4061. Munchmuseet
Brev fra Alfred Bramsen, Hvælvingen. Datert 10.11.1915
« Mestern  Edvard Munch  Charlottenborg  København»
MM K 4077. Munchmuseet
Brev fra Viggo Brandt, Kunstnernes Efteraarsudstilling. Datert 08.09.1915
«Vor Sekretær, O.R.Sagfører Sandholt, har fået Besked gennem Hr. Goldstein om Deres Tlf. Samtale med denne. Vi glæder os til at modtage Deres Arbejder og beder Dem afsende dem for vor Regning så betids, at de kan være hèr i Begyndelsen af Oktober, helst i de aller første Dage af Måneden. Den Sal, som er til Deres Disposition, har de Dimensioner, som vedstående Rids viser.»
MM K 4078. Munchmuseet
Brev fra Peter Sandholt, Kunstnernes Efteraarsudstilling. Datert 08.12.1915
«Udstillingen er sluttet, og Deres dejlige Billeder er atter pakkede i de to lange Kasser. Desværre be- holder vi ingen af D\d/em hernede.»
MM K 4097. Munchmuseet
Brev fra Nestor Hammarström, E. Olsen's Eftr. Konsthandel. Datert 27.02.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4120. Munchmuseet
Brev fra Carl Gummeson, Carl Gummesons Konsthandeln. Datert 23.11.1915
«Tacksam för Eders telegram- svar.»
MM K 4121. Munchmuseet
Brev fra Carl Gummeson, Carl Gummesons Konsthandeln. Datert 26.07.1915
«»
MM K 4567. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 31.03.1915
«Mangfoldig Tak for Kroner 200 vi modtog fra Dig igaar, og saa for den nydelig Azalia. Du sendte mig gjennem Laura, som traf»
MM K 4593. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.01.1915
«Mange Tak for Kortbrevet som Du sendte mig. – Høst var her igaaraftes, det var en hyggelig Visit, det var en svert tiltalende Personlighed. – Han fortalte, at han kommer til Kathedralskolen, det blier jo svert hyggeligt for Dig. –»
MM K 4594. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.02.1915
«Inger var igaar hos Laura med 85 Kr, som Du sendte gjennem Moss Privatbank. Alt vel, Laura er optaget med Haandarbeide,»
MM K 4595. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1915
«Mange Tak for Brevet, som jeg fik idag, og saa Tak igjen for de mange Penge, Du atter igjen har sendt os. De ere ganske rigtig kommen os ihænde. Det var jo hyggeligt Du kom sammen med Andrea. og Du sy- nes, hun lignede Sofie og , mange synes hun ligner Inger og. – Hendes Legeme er godt og kraftigt udviklet»
MM K 4596. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 06.03.1915
«Mange Tak for dit kjære Brev, som jeg fik igaar, Brevkortet er ikke kommet. For et Par Dage siden, havde jeg Brev fra Laura. Alt var vel der. Hun fortæller om en Middag, som var saa storartet. – Det var en af de der boende Damer, som er rig, der havde arangeret den. – Der»
MM K 4597. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.03.1915
«Mange Tak for Brevkortet Du sendte for nogen Dage siden, Og nu idag har jeg saameget at takke for; nettop nu iaften fik jeg dit kjære, kjære Brev. Iformiddag kom Indbydelskortene til din Udstilling og derefter Bancobrev fra Moss 200 Kroner.»
MM K 4598. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.04.1915
« Maleren Ed Munch  Grimsrød  Jeløen  Moss.»
MM K 4599. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1915
«Tak for Brevet, som kom igaar, jeg har nok oftere tænkt at skrive, men var ikke sikker paa, hvor Du var. – Jeg havde hørt ymte om en Kjøben havns Tur og saa \har/ Du ogsaa varet i Kragerø. – Det er nok godt, at være letvindt af sig. – Dersom Du igjen skal tage fat paa Universi- tetsbillederne, blier Du igjen svært op- taget af Arbeide, maatte det ikke være for anstrængende; – men det er jo en stor Opgave, som \Du/ ikke saa let kan opgi – –»
MM K 4600. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.04.1915
«Mange Tak for Brevet, jeg modtog igaaraftes; jeg havde just tænkt paa at skrive lidt, sa Du var saa i mine Tanker. – Jeg un- drer over at Brevet var stemplet Bergensbanen og tydsk Frimærke, men saa var jo Indholdet ægte Jeløsk med Dueungerne, Fips og Hus holdersken. – Kanske Høgen har tat»
MM K 4601. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.06.1915
« Maler E Munch  Grimsrød, Jeløen  Moss.»
MM K 4602. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.05.1915
«Der kom 200 Kroner fra Dig gjen- nem Moss Privatbank idag. – Kjære Dig; kan du nu igjen sende, vi fik baade 200 Kroner i Februar og i Marts det samme. – Og vi har saa mange Penger. Jeg maa jo takke Dig inderlig for, at Du har saadan Tanker paa os, men er dog alike- vel lidt beklemt. – Jeg veed jo,, det er nettop nu vanskelige Tider. – Og Du har saa svære Udtællinger. –      Pinsedag var»
MM K 4603. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.07.1915
«Jo, det har jeg nok tænkt, at Du er saa stærkt optaget, at Brevskrivning er Dig næsten en Umulighed. –»
MM K 4604. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.08.1915
«Fra Moss Privatbank kom der fra Dig 200 Kroner. – – Atter igjen! – Tak, hjertelig Tak,»
MM K 4605. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.08.1915
«Mange, mange Tak for Bærene, der efter Ordre fra Dig kom fra Hvidsten. Deilige Moreller, som vi delte med Laura
MM K 4606. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.08.1915
«Du er vel nu kom- met tilbake fra din Tur. Jeg takker Dig meget for begge Kort, det var saa morsomt at høre, at Du far- tet opover paa gamle Tomter, Elverum, – det er vel meget længe siden Du var der. – Stor Forandring med Be-»
MM K 4607. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.09.1915
« Maleren Edvard Munch  Grimsrød  Jeløen  Moss.»
MM K 4608. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.09.1915
«Tak for Brevet, det var hyggeligt, at høre at Du havde saa godt af Trond- hjemsturen, det var jo nye Tragter opover der, interesant og opfriskende, godt Veir havde Du vist ogsaa. – Og saa Domkirken
MM K 4609. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.[??].1915
«Mange Tak for Kor- tet, og saa mange Tak for Kurven med Frugt, som vi fik igaar, det er saa snilt af Dig, at Du tænker saa paa os midt i din»
MM K 4610. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.10.1915
«Atter idag takker jeg Dig – for de mange Penge Du sender os, kjære Edvard 300 Kroner fra Kristiania Sparebank, – det er saa»
MM K 4611. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.10.1915
« Nettop modtog jeg dit Kort, takker inder- lig for din Lykønskning til min Fødselsdag, og saa takker jeg Dig for alle dine Gaver, de vakkre hvite Blomster, og saa de extra prægtige Ting, Strygejernet og Kaffekanden, som kom saa overraskende, tak, tak! –»
MM K 4612. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.10.1915
«Mange Tak for det Kort til min Fødselsdag, det var saa kjært. –»
MM K 4613. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.12.1915
« Til Maleren Edvard Munch  Grimsrød Jeløen  Moss.»
MM K 4697. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.12.1915
«har Aker Sparebank en Filial nu.»
MM K 4746. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.08.1915
«sendte af Varer ifjor som staaer i Hylder. – Vi lever meget paa Bær og Grønsaker, som ogsaa blier en gratis Vare, da vi har nogle Urtebed. –»
MM K 4802. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.05.1915
«staar vakkert, det lile Regn har frisket op, og det seer jo ud til vi faaer mere. –»
MM K 4805. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.01.1915
«Det er noksaa felt med alle disse Jernbaneulykker – Men nu – alle disse Jordskjælv i Italien, og Krigens Uhyrlighed, – hvor jeg synes, det er trygt og godt dette med Laura, en saadan Hvile… Hun kan jo ikke have det bedre. – –»
MM K 4810. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.10.1915
« Maleren E. Munch  Grimsrød  Jeløen  Moss.»
MM K 4838. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 30.12.1915
« Til Maleren E Munch  Grimsrød Jeløen  Moss.»
MM K 4964. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert [??].03.1915
«Saa lang denne vintren er. Jeg glæder mig saa til sommeren, da tror jeg tante vil friskne til. Hun har været svært medtat av bronchit; og saa at hun ikke kan sy som hun pleier, er noksaa trist for hende. Men vi faar haabe at sommer kan hjelpe paa det. Jeg reiser ind»
MM K 5002. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 05.06.1915
«samme dag jeg mødte dig og fortal- te om silketøiet. Igaar kom Inger med nogle blade o.s.v. til mig. Jeg skal hilse dig saameget fra hende og tante; de havde faat 200 kroner fra dig for ca. 14 dage siden, hvorfor de var meget tak- nemmelige. – – – – – –»
MM K 5003. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 10.08.1915
«»
MM K 5004. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 13.09.1915
« hr. kunstmaler  Edvard Munch,  Grimsrød,  Jeløen  pr. Moss.»
MM K 5005. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 15.09.1915
« Hr. kunstmaler  Edvard Munch  «Grimsrød»,  Jeløen  pr. Moss.»
MM K 5006. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 19.10.1915
«kort til aabningen til frk. Kavli her. Du behøver ikke sende kort til hende; hun er af de mest afgjorte mod- standere af moderne kunst, og især din, og bruger ogsaa at udtale sig om sin afsky for saadan kunst. – –»
MM K 5007. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 23.12.1915
« Hr. kunstmaler  Edvard Munch,  «Grimsrød»,  Jeløen pr. Moss
MM K 5119. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.11.1915
«Mange hjertelige Hilsener sendes Dig med Tak for de pene Brev- kort, Du sendte os fra Kjøbenhavn.–»
MM K 5120. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.10.1915
«Dit kjære Brev takker jeg Dig hjerteligt for alt hvad Du har gjort for mig og for os alle, jeg kan ikke nok faa udsagt det!–»
MM K 5146. Munchmuseet
Brev fra Laura Munch. Datert 29.12.1915
«1000 tak for sidst og alt! – – – –»
MM K 5310. Munchmuseet
Brev fra Johanna Wang. Datert 12.04.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5311. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Datert 11.05.1915
«Jeg har mottatt gravyrer til Thesen, har gjennemgaat dem med ham, har over- antvordet ham dem og har bedt ham sende dig 3000 kroner, hvilket han forhaabentlig enten har gjort eller snart vil gjøre.»
MM K 5334. Munchmuseet
Brev fra Fredrik Stang Lund. Datert 03.05.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5403. Munchmuseet
Brev fra O. Væring fotografering. Datert 26.11.1915
«Regning for fotografering.»
MM K 5409. Munchmuseet
Brev fra John Grieg. Datert 24.04.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5410. Munchmuseet
Brev fra Olaf I. Aas, Transport og Speditionsforretning Olaf I. Aaas Fortoldnings. Datert 20.11.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5412. Munchmuseet
Brev fra Olaf I. Aas, Transport og Speditionsforretning Olaf I. Aaas Fortoldnings. Datert 20.11.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5423. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert 12.07.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5430. Munchmuseet
Brev fra Alf Bjercke Farvehandel og Fernissfabrikk. Datert 03.05.1915
«Regning»
MM K 5460. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 13.07.1915
«  Land‹h›er. Dir.  Schiefler  Hamburg  Oberstr. 86 »
MM K 5463. Munchmuseet
Brev fra Jens Chr. Olsen. Datert 19.08.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5504. Munchmuseet
Brev fra Klose & Seidel Bureau für zeitungs-ausschnitte. Datert 18.11.1915
«Bei Durchsicht unserer Bücher finden wir auf Ihrem Konto den Betrag von Mk. 10–, für unsere Rechnung vom 23. 9. 15. noch offen und würden Sie uns für gefällige Einsendung dieses Pränumerations- betrages sehr verbinden.»
MM K 5507. Munchmuseet
Brev fra Moss Privatbank. Datert 23.11.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5544. Munchmuseet
Brev fra Christian Senstad, Christian Senstad Isenkram- & Utstyrforretning. Datert 09.12.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5562. Munchmuseet
Brev fra Thore Thoresen, gibs & cementindustri O. Andersen & Co. Norsk cocolithfabrik. Datert 22.11.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5635. Munchmuseet
Brev fra Brandstrup, Brødr. Brandstrup Slagteri & Pølsefabrik. Datert 04.11.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5653. Munchmuseet
Brev fra Moss Privatbank Elektricitetsverk Driftsbestyreren. Datert 22.02.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5726. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 19.11.1915
«lange hatte ich kein Leben- zeichen von Ihnen, hörte aber durch Herrn Langaard, daß Sie in Kopen- hagen gewesen sind und eine sehr erfolgeliche Ausstellung dort hatten. Es ist jetzt möglich, daß ich auch in nächster Zeit als Arzt ins Feld komme, und ich hatte dann glau meine Augslegenheiten erledigt. So wäer es mir lich, wenn ich noch vor meinem Fortgange die Grafik, die Sie»
MM K 5731. Munchmuseet
Brev fra Klose & Seidel Bureau für zeitungs-ausschnitte. Datert 29.11.1915
«Einschreiben Nachnahme Kr. 870 (Kr. Acht & 70 Oere)»
MM K 5740. Munchmuseet
Brev fra J. Littauer, J. Littauer Kunst-salon. Datert 12.05.1915
«Ihr gefl. Schreiben so- wie den Katalog habe ich erhalten und bitte Sie, mir von den nach- stehend bezeichneten Blättern freundlichst diejenigen zu schicken, welche Sie mir kommissionsweise überlassen können.»
MM K 5744. Munchmuseet
Brev fra Arturo Giacelli, Nya Konstgalleriet Internationell Konstsalong. Datert 02.07.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5752. Munchmuseet
Brev fra Josefine A. Bjurstedt. Datert 01.12.1915
«Gid De vilde læse det brev jeg skrev til Dem for en uge siden og «åbne» Deres hjærte for min tæringssyke Dame – åbne detvid væg og sende mig noget til hende pr. omg. – vil De? Hun har det så ondt stakkar! De kan jo sende for en halv måned –»
MM K 5774. Munchmuseet
Brev fra Martens. Datert 25.01.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5798. Munchmuseet
Brev fra Ada Gustavsen. Datert 14.09.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5816. Munchmuseet
Brev fra Christian Gierløff. Datert 03.08.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 28. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1924
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 34. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1918
«Billedserien regner jeg for et af de vigtigste om ikke det vigtigste af mine værker –»
MM N 128. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1930
«Om min utenlandstur. Av E. Munch.»
MM N 141. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1916
«December 4de T{ … }rykning Nilsen 160 Kr Halvorsen og Larsen {2}400 Kr Olsen      439 Kr     + 60 ‹Skåle› til Gravurer 1{2}50 Farver Bjerke 180 kr D …  500    1830 Halvorsen og Larsen { … }500 Kr Reise Kristiania 400 Kr 2500 Kr»
MM N 198. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Datert 1909–1926
« Kommentar»
MM N 246. Munchmuseet
Notat. Datert 1915–1925
« Hvorfor jeg holder på med dette og har bedet Fruen hjælpe mig – og hvorfor altså jeg ikke har opgivet det hele (Hvad ofte har været min Tanke) er:»
MM N 672. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert kvinne. Datert 1910–1920
«»
MM N 984. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 22.8.1915
«»
MM N 985. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 21.8.1915
« »
MM N 986. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 17.10.1915
«En større Kasse Pærer, der må spises og ikke opbevares længe samt Vinterfrugt er sendt – Vinterfrugten er vist Madæbler, Gravenstener                   og Flaskeæbler»
MM N 987. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 6.11.1915
« »
MM N 988. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 19.11.1915
«Jeg drar altså på en liden Trip til Kjøbenhavn igjen – Vi har alle havt glæde af Udstillingen – {I}Min adresse er de første Dage –  Den norske Kunstudstilling  Charlottenborg Kjøbenhavn»
MM N 1026. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1915
«Jeg har nu været i Kjøbenhavn og Kragerø –»
MM N 1037. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1913–1916
« Som Du ved har je{ … }g ikke stor Lyst til at komme i Nærheden af Byen – Kunde I ikke have Fornøielse af en liden Tur nu i det deilige Veir – om ikke til Aasgaardstrand – så til Moss – Her kunde i bo på det hyggelige»
MM N 1039. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1910–1915
«Jeg har overladt til Nørregaard 1200 Kr. til Laura og 800 Kr til Dig og Inger – Jeg vilde gjerne vide hvormeget I nu har stående – da det nu kanske på lang Tid»
MM N 1041. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1913–1916
«Jeg har faaet Sagerne fra Dig, Inger og Oline og takker mange Ganger alle –»
MM N 1050. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1910–1931
« Jeg har nu sat 3000 Kr. og 2000 til Laura og 1000 til Dig og Inger på en Bog i Akers Sparebank    Jeg skal sende Jer Bogen –»
MM N 1051. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1910–1916
« Jeg var i Kristiania forat prøve Dekorationerne til Universitetet – og forsøgte atter at finde en passende Leilighed eller Gaard – Det er meget vanskeligt – og alt er dyrt nu – Nu skal jeg se efter i Nærheden af Larvik»
MM N 1065. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1915
« {B}Min Bank har vel sendt Dig 200 Kroner som jeg har bedet den om –»
MM N 1089. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1915–1923
«{At jeg}Jeg {har}fandt nylig paa Gulvet i Kragerø 2 Breve et fra mig til Dig og et fra Inger til mig – Det var fra 6 { … }eller {og}7 år tilbage – D{ … }e viser hvor uendelig taalmodig jeg har været – at jeg har g{ … }jort alt forat overbevise jer om den ubegrundede Frygt i Anledning en vis Person – Naar {jeg}det aligevel intet hjalp var jeg jo tvunget til at sige stærkt fra – Inger har derfor ingen»
MM N 1090. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931
«Det er ikke stort jeg har at sige nu – Jeg har jo så udtømmende forklaret alt – {Men}Jeg har jo havt mer Stræv med at forklare disse enkle Ting – end med Arbeid det svære Arbeide på Universitets- dekorationerne – Inger kan ikke klage over at ikke min Taalmodighed har været uendelig»
MM N 1091. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1915
«Jeg har ikke været oppe hos Laura men da jeg intet hører er vel alt vel –»
MM N 1146. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1910–1926
«Tak for brevet – Jeg syns Du burde bli så længe som muligt på Godthaab –»
MM N 1335. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1910–1931
«Når det er stille veir og tante har godt på sig – kan hun vel ha { … }godt af at kjøre i bil. – Men korte ture – Du {må}kan be {k}Chauføren kjøre langsomt Tante kan kjøbe sig hornbriller og da får hun vist ikke vondt i øinene – Men nu er det vel l lidt farli tid – Når Jeg kommer ud i næste uge og vi kan ta en tur på 4 a 5 timer til Hvidsten hvis det blir godt veir»
MM N 1406. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1910–1926
« Vil Du være saa snil at sende Lauras Bankbog til mig – Den skal paaføres flere Penger og skal foreløbig blive beroende i Akers Sparebank – –  …  { … }Jeg har været meget optat med at se at skaffe Laura Si økonomisk Sikkerhed for sin Levetid – { … }Jeg har snarli Haab om at det blir ordnet – Jeg har { … }osså haabet så meget som muligt at skaffe det samme for Eder – Det er jo lettere da Du jo selv tjener – Til dette Maal {m}kræves»
MM N 1595. Munchmuseet
Brev til Laura Munch. Datert 18.10.1915
«De pærer der er haarde kan Du lade ligge til de bliver modne. De { … }nu modne taaler ikke at ligge længe –»
MM N 1610. Munchmuseet
Brev til Laura Munch. Datert 15.10.1915
«Har så meget at gjøre at jeg ikke har faaet Tid til at besøge Dig – Vil Du se paa det Billede som jeg tænkte Du skulde væve efter kan Du gaa ned til Blomquists Udstilling og bede Vasteson vise Dig det –»
MM N 1611. Munchmuseet
Brev til Laura Munch. Datert 17.10.1915
«En Kasse Pærer, der ikke bør opbevares længe, samt Vinterfrugt er sendt»
MM N 1614. Munchmuseet
Brev til Laura Munch. Datert 4.5.1915
«Du maa endelig huske paa at minde mig om det udlagte for Skatollet»
MM N 2311. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Datert 1914–1918
«Ich denke viel an Ihnen in diese ernste Tagen – Lange habe { … }ich nicht von Ihnen gehort obwohl ich in Deutsche Kunstschriften sehe das Sie immer frisch kunstlerisch thatig bin –»
MM N 2498. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1.1.1915
«Viele herzliche { … }Neujahrwünsche {f}an Ihnen und Ihre Familie»
MM N 2897. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 10.1.1915
« Maleren Ludvig Ravensberg  Stensgd 1  Kristiania»
MM N 2981. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931
« Nu har vi { … }da igjen Jul    Åarene gaar fort – Det er som 1{ … }0 Års { … }siden jeg var sidst nede hos eder –»
MM N 3005. Munchmuseet
Brev til Christian Gierløff. Datert 29.7.1915
« Jeg har sendt de solgte 4 Gravurer til Haugesund Kunstforening for længere Tid siden – men Kunstforeningen indhyller sig i den Anledning i fornem Taushed –»
MM N 3071. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 17.11.1915
«Er ikke sikker paa om et til Dig skrevet Brevkort er afsendt – Gjentager altså – Sk Jeg haaber at kunne være her paa Moss Søndag – Hvis ikke møder jeg Dig paa Stationen i Kristiania Søndag aften – Min Grafik Udstilling ordner jeg Mandag – Vil Det Du ikke bli over til den aabner –»
MM N 3074. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 7.10.1915
«Ved nærmere Eftertanke finder jeg det absolut nødvendigt at alle Billeder blir udstillet og slig som vi har aftalt.»
MM N 3240. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 1914–1915
« Hr Adjunkt  Sigurd Høst  Bergen»
MM N 3241. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 1915
«Vi puster vel begge i Lettelse over at Gravurerne er fundne – Men hva sier Du om mig som i disse Dage osså skulde finde frem 60 Gravurer til Folk der kjøbte i Kunstnerforbundet – – så en Række {s}Sager til Berlin og til Kjøbenhavn?»
MM N 3243. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 1915
«Fru Linde {kan}er det en mulighed for at jeg kan faa Tilladelse af Dr. L. til at sælge – Må altså skrive til ham først –»
MM N 3244. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 16.4.1915
« Hr Overlærer Sigurd Høst  Hop Bergen»
MM N 3674. Munchmuseet
Varia. Datert 1915
«Kleis, B …  L … »
MM T 218. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1915–1916
«Garanteret fri for Fugtighed over i Kjælderen og ellers –»
MM T 751. Munchmuseet
Notat. Datert 1915-1920
«{‹Du›}Alle kan jo ‹Feil› og det er ikke underli at I der har levet udenfor Verden på Nordstrand i så mange År ikke har kunnet se så klart på sa meget –»
MM T 1297. Munchmuseet
. Datert 1911–1915
« Eide, Bull og Carsten kastes ud af Boulevard»
MM T 1298. Munchmuseet
. Datert 1899–1917
«Kan det nytte at faa maalb‹undt› et sligt skadedyr af en kritiker – Å nei: rør endelig ikke ved ham – der ryker bare op lopper og lus og andet svineri –»
MM T 2782. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1914–1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2917. Munchmuseet
Notat. Datert 1915
«Omkring 1915.»
PN 175. I privat eie
Brev til Moss elektrisitetsverk. Datert 20.2.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 166 (PN 202). Nasjonalbiblioteket
Brev til Julius Elias. Datert 1910–1920
«Es thut mir sehr leid aber ich finde die Farben drucke sehr unkunstlerisch besonder wenn es um Oel- gemalden und in grozser Format sich handelt – { … }Ich verweigere es immer – Ich hoffe – lieber Hrr Doctor, Sie meine Grunde verstehen werden – Sonst hatte»
Brevs. 374 (PN 258). Nasjonalbiblioteket
Brev til Fredrik Stang. Datert 14.7.1915
«Jeg takker Dem meget (om noget noget sent) for det behagelige Samvær sidst – samt for den tilsendte Kantate – De var intressant at læse den –»
PN 601. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 602. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1.2.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 603. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 604. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 8.2.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 605. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 606. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 607. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 608. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 28.7.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 609. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 28.7.1915
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Ms.fol. 1908:1:130 (PN 764). Nasjonalbiblioteket
Brev til Christen Sandberg. Datert 1915
« Jeg kan for øiebl{l}ikket ikke si noget med Hensyn til en Anbringelse af «mit og Dit Billede af mig» – Jeg skal nærmere tænke over det –»
Brevs. 604 (PN 853). Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 1910–1915
«Jeg var innom Dig men traf Dig ikke. { …  }Jeg blir fredløs af alle udstillingerne nu reiser jeg atter nedover til Kysten jeg skulde bare udrettet noget – Jeg ser Du vil næste gang skrive om min Aasgaardstrandperiode og livsfrisen»