Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 192 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1911, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM G 478. Munchmuseet
Varia. Datert 1909–1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 480. Munchmuseet
Varia. Datert 1910–1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 516. Munchmuseet
Varia. Datert 1909–1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 518. Munchmuseet
Varia. Datert 1909–1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 13. Munchmuseet
Brev fra Johan Anker. Datert 17.05.1911
«Som jeg fortalte Dem da jeg traf Dem paa hotel Scandinavi, hadde jeg kjøbt to av Deres raderinger paa utstillingen No. 5a og No. 55 – Nu viste det sig imidlertid da jeg skulde hente bilderne, at de tilhørte Rohde. Av vaktmanden fik jeg et No. 5a og han sagde mig at De hadde et til av No. 55 som jeg skulde faa senere.»
MM K 14. Munchmuseet
Brev fra Johan Anker. Datert 21.09.1911
«varm – Desværre haver Harry Fett netop mistet sin far og i den anledning er hans tid stærkt optat – Imidlertid skal Axel Hei- berg være stærkt interesert, men han er endnu paa sin gaard langt oppe i Nummedal –»
MM K 15. Munchmuseet
Brev fra Johan Anker. Datert 02.10.1911
«jeg tænkt at gaa op til ham imorgen og se om jeg ikke kan faa noget ut av ham – Snart har jeg vel svar fra alle som bør staa under opropet og da lar jeg det gaa i avisen.»
MM K 16. Munchmuseet
Brev fra Johan Anker. Datert 12.10.1911
«Hav ingen bekym- ring for Schibsted, han er ikke med, men hel- digvis ikke længer imot.»
MM K 17. Munchmuseet
Brev fra Johan Anker. Datert 20.11.1911
«ning. Det er hans mening at der skal skrives et an- dragende til stat og komune med anmodning om at faa baade tomt og hus. Dette dokument skal under- tegnes av Dem Werenskiold arkitekt Nordhagen og ham selv som representant for billedhuggerne –»
MM K 18. Munchmuseet
Brev fra Johan Anker. Datert 13.12.1911
«»
MM K 147. Munchmuseet
Brev fra Helen Egilsrud. Datert 29.08.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 233. Munchmuseet
Brev fra Oline Hansen. Datert 30.12.1911
«Da jeg ogsaa i aar har har havt den glede og modtaget Jullegave fra Dem, maa jeg takke Dem saa mange gange for Deres godhed i mod mig 2den Juledag var jeg og min Datter paa Norstrand hos Deres Søsster og Tante og havde en hygelig dag.»
MM K 302. Munchmuseet
Brev fra Thorolf Holmboe, Julie Holmboe, Jappe Nilssen. Datert 19.07.1911
« Maleren  Hr. Edvard Munch  \Kragerø/  Hvidsten  pr. Christiania»
MM K 337. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Datert 11.01.1911
«Jeg ligger igjen vel fortøiet i havnen og fra regnskodden her sender jeg en venlig tanke til Ramme og sneen og granskogen og Rousseau Kommentar og godseieren med alt hans hyrede følge.»
MM K 352. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Datert 14.06.1911
«Ja, nu har denne fugtige by ligget blank og soltørket i flere uker og gjort sig færdig til at ta imot dig – blir ikke turen din av?»
MM K 429. Munchmuseet
Brev fra Johannes Kajanus. Datert 14.07.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 692. Munchmuseet
Brev fra Astrid og Inger Møller. Datert 11.06.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 751. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Datert 25.08.1911
« Jeg kommer lige fra min søster, som netop har havt en læn- gere samtale med professor Stang. Han sagde blandt andet, at man nu holdt på at samle navne og penge ind. til Folk vilde blive forbauset, sagde han, når de så, hvem der havde skrevet sig på listen. Alle de bedste navne i landet var med, sagde han. Det skulde vise sig eklatant, at Munchs menighed ikke var så ubetydelig enda. Der vilde blive en almindelig forundring over hele lin- jen. Alle mine bekjendte og slægtninger er Munchianere, sagde han. Og pen- gene vilde strømme ind, derom næred han ingen tvil.»
MM K 753. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Datert 24.12.1911
« Maleren Edvard Munch  Nedre Ramme  Hvidsten (Follo)»
MM K 882. Munchmuseet
Brev fra Wiggo Ollendorff. Datert 02.05.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 923. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 28.02.1911
« Al Illmo Signore  Signor PittoreEduardo Munch  «Skrubben»  Kragerø  Norvegia  \PR Krania
MM K 925. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 21.12.1911
« Al Illustrismo Signor Pittore   Munch  \Hvitsten/  Skrubben  Kragerø  Norvegia  \P.R/  \Kristiania/ »
MM K 955. Munchmuseet
Brev fra Ida Roede. Datert 11.01.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 972. Munchmuseet
Brev fra Søren Gustav Skamarken. Datert 06.04.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1035. Munchmuseet
Brev fra Olaf Schou. Datert 22.01.1911
«Var paa reise til Egypten. Men fik telegram at Mor var farlig syk. Reiste saa hjem nat og dag o.s.v. Det var mig lit for stridt.»
MM K 1070. Munchmuseet
Brev fra Christian Skredsvig. Datert 13.09.1911
«Modtaget Kr. 100,- hundrede Kroner som senest bet. den 11 Desember 1911, til Hr. Festsalsmaler Edv. Munch.»
MM K 1083. Munchmuseet
Brev fra Torvald Stang. Datert 17.01.1911
«Glædelig Jul og godt nyt Aar! Jeg har desværre ikke havt nogen glædelig Jul og heller ikke endnu noget godt nyt Aar. Jeg blev nemlig syg lille Juleaften og maatte gaa til Sengs hvor jeg blev lig- gende og hyle af Mavesmerter hele Julen ligetil Nytaar I den glade Juletid havde naturligvis Fan Tid til at se til en Pasient saa jeg havde det noksa vont. Siden har jeg skrantet og har først i det allersidste begynt at sidde oppe om Nætterne. Men nu er jeg bra og faar saa ta mit Mon igjen – med al for- sigtighed.»
MM K 1095. Munchmuseet
Brev fra Halfdan Ström. Datert 13.07.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1145. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis, Lilly Kajanus, Johannes Kajanus. Datert 27.02.1911
«Vi har nu besluttet at ut- vide dit publikum med 2 1148,000,000 tilhængere x) (Rusland + Sibirien) Jens Thiis. – De 3 aar «blev reduseret til samme antal uger: «Modig mand»! Tak for sidst!»
MM K 1146. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis, Johannes Kajanus, Eugènie De Ribert. Datert 13.03.1911
«»
MM K 1186. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 30.05.1911
«Edv. Munch: Midstykket av triptychonet «Livsaldrene» (Badebilledet fra Warnemünde) solgt til Antellske Delegationen for Fmk. 10.000 à kr. 0,71 (ifølge Centralbanken gjældende kurs) = 7100.000 Til utstill .omkostn. dækn. ÷ 10% 710.000      Kr. 6 390»
MM K 1242. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 27.08.1911
«Jeg ønsker Dig tillykke med Dine Festsal-billeder. Særlig med «Historien», som jo er det færdige: det er ren- stilet, stor og fornem kunst, og jeg begriper ikke at ikke universitetet griper det med begge hænder. Der er nu ingen tvil om at det allikevel snart kommer der; for arkitekterne har jo ingen magt, og Schibstedklikken, som nu regjerer universitetet, har jo i virkeligheten bare den halvblinde gamle professor at støtte sig på. Tar kunstnerne ordentlig fat, som jeg allerede vet at en hel del»
MM K 1306. Munchmuseet
Brev fra Kragerø Sparebank. Datert 21.12.1911
«I besiddelse av Deres ærede av 20 ds. fremsender vi hoslagt :»
MM K 1307. Munchmuseet
Brev fra Carl C. Pedersen. Datert 28.03.1911
«I Besiddelse /af Deres ærede af 27, ds. og henholden- de til Dagens Telefon- samtale sendte vi Dem idag pr. Telegram»
MM K 1319. Munchmuseet
Brev fra Narvesens Kioskkompagni. Datert 01.04.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1380. Munchmuseet
Brev fra Gustav Vigeland. Datert 1911
«5. feb. 1909 besluttet bildende kunstnere paa et almindeligt kunstnermøde at gi den allerede i 190 . til stortinget indsendte ansøgning om gratis byggetomt for en kunstudstillings- bygning i slotsparkens nordøstre hjørne sin bestemte tilslutning. Den daværende regjering anbefalte andtagende og budjetkomitéen ind- stillet enstemmig paa overladelse af 1000 m2 af nævnte tomt til kunstudstillingsbygning.»
MM K 1431. Munchmuseet
Brev fra Kitti Kamstrup, Kunstnerforbundet. Datert 08.02.1911
«Har mottat Deres ærede av 5. d.s.»
MM K 1492. Munchmuseet
Brev fra Georg Brøchner. Datert 28.09.1911
«Som Medarbeider ved et Par ansete udenlandske Tids- skrifter vilde jeg være Dem taknemlig for Fotografier af Deres arbejder, be- stemt for Universi- tetets Festsal.»
MM K 1570. Munchmuseet
Brev fra Linke Jørgensen. Datert 06.04.1911
«Egentlig er jeg ganske nysgjerrig efter at vide, hvorved Danskerne har forskertset deres Gunst, siden De saa sjældent er Gæst hernede hos os; for det skulde da vel ikke være deres Mening, at lade deres nuværende Udstilling fra Christiania gaa ned til København bagefter; for som det er nu, tvinges man jo til at rejse til Norge eller Tyskland for at se deres Kunst; og kom man saa, ja saa var maaske Direktør Thiis i en eller anden fjern Verdensdel med det bedste, som Kunstmu- sæet ejer! Og dog trænger vi saa haardt til at rystes af vor Dvale,»
MM K 1571. Munchmuseet
Brev fra Linke Jørgensen. Datert 26.07.1911
«En Hilsen fra Deres eget skønne Land har jeg Lyst til at sende Dem! Her er herligt oppe i Højfjeldets rene Luft, den kan feje ud i alle de smaa Pulterkamre i Hovedet, som Vinteren og Arbejdet gør støvede og tillukkede nede i Byen! Og der var mange Pul- terkamre, der trængte til at luftes ud i Aar! – – –»
MM K 1591. Munchmuseet
Brev fra Albert Repholtz. Datert 22.08.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1593. Munchmuseet
Brev fra Helge Rode. Datert 03.07.1911
«Gennem min Mor har jeg faaet sendt 300 Kr. fra dig. Det var i Sandhed en Overraskelse og lidt af en For- skrækkelse. Men jeg vilde lyve, hvis jeg ikke sagde, at det blivende Ind- tryk var Glæde. Ikke blot fordi»
MM K 2046. Munchmuseet
Brev fra Anna Auerbach. Datert 13.07.1911
«Die guten Geister von Jena möchten sich gern in Ihr Gedächtnis zurück- rufen. Das sieht ein we- nig unbescheiden aus. Aber die guten Geister wünschen sehr, ein o- der das andere von Ihren graphischen Blättern zu erwerben,»
MM K 2047. Munchmuseet
Brev fra Felix Auerbach, Anna Auerbach. Datert 13.08.1911
«Vielen Dank, wir waren so froh, Ihre Handschrift wie- der zusehen. Sie sollen aber jetzt gar keine Zeit an uns verschwenden. Wir sind eben im Begriff für unbe- stimmte Zeit auf Reisen zu gehen. Den Winter durch wollen wir in München sein,»
MM K 2048. Munchmuseet
Brev fra Anna Auerbach. Datert 28.10.1911
«  Norwegen  Herrn  Edvard Munch  \Kragerø/  Hvitsten,  bei Kristiania»
MM K 2049. Munchmuseet
Brev fra Anna Auerbach. Datert 26.12.1911
«Ich sende Ihnen unsre besten, herz- lichsten Neujahrswünsche auf die- ser Karte, weil ich Sie kürzlich»
MM K 2187. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 30.03.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2188. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 20.04.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2189. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche, Hans-Herbert Esche, Erdmute Esche, Theodor Koerner, Johanna Koerner, Theo. Koerner, Hildegard Koerner, Fritz E. Esche, Gertrud Esche. Datert 08.10.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2190. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 24.10.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2420. Munchmuseet
Brev fra Eberhard Grisebach. Datert 22.10.1911
«seit langem habe ich vor, Ihnen zu schreiben. Als ich Ende Februar Ihren Brief er- hielt, wer ich im Begriff nach Davos zu gehen, um mich wieder im der Höhenluft zu erholen. Nach wenigen Wochen machte mir mein Blinddarm zu schaffen und ich musste mich schnell zu einer Opera- tione entschliessen. Anfangs ging alles gut. Dann kam»
MM K 2672. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 19.08.1911
«Norwegen»
MM K 2673. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 01.09.1911
« Herrn Edvd Munch  Maleren  Hvitsten  p Kristiania  Norwegen»
MM K 2674. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 22.09.1911
« Herrn Edvd Munch  Maleren  Hvitsten  p Kristiania  Norwegen»
MM K 2675. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 08.10.1911
« Herrn Edvd Munch  Maleren  Kragerø  Norwegen»
MM K 2676. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 11.10.1911
«Ich habe mehreren Freunden jetzt Grüsse bestellt von Munch und habe die Reproductionen von den Universitäts Decor. gezeigt. Dazu habe ich 12 Numm Kommentarern der Frankfurter Zeitung Abendblatt vom 29 Aug. ge- kauft, worin eine Correspondenz aus Kristiania vom 25 Aug steht: „Edvd Munchs Allegorien der Wissenschaft” „Genie u. Mittelmässigkeit im Wettbewerb.” vorzüglich geschrieben, gezeichnet – 0 – Ich denke, Sie haben es lange schon erhalten und gelesen. – Ich bekam es zuerst von Suter, dem Schweizer, Wenn ich dem nicht begegnet wäre dann würde Niemand es gelesen haben. Und er war nur 2 Tage hier in Berlin.»
MM K 2677. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 21.10.1911
« Herrn  Edvd Munch Maleren  Kragerø  Norwegen»
MM K 2678. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 26.12.1911
«Nun ist wieder ein Jahr am Ende und ich kann sagen, dass es schön gewesen ist; denn ich hatte reichlich Gelegenheit, zu erinnern, einen herrlichen Geist und Künstler zu kennen, der da ist Munch. Jetzt bin ich alt, am Abend meines Sein’s auf Erden. Da hatte ich im Jahre 1911 das Glück, einen anderen Geist gut kennen zu lernen, welcher wohl auf gleicher Stufe steht mit Munch: der Dichter Theodor Däubler Dieser hat der deutschen Sprache ein mächtiges Werk gebracht „Das Nordlicht”      Ich kenne es jetzt ein wenig und ohne die urelementare Gewalt des Gedankens wie auch grandiose Schönheit der Sprache. – Es ist ganz wie bei Munch: nur für wenige Auserlesene ist und will es dasein. Zumeist durch den alten K. ist der Dichter Däubler mit dem Maler und Denker Munch bekannt nun schon sehr gut und tief. Erst war es in Rom, der Norsk Ausstellung dann in Berlin, wo auf der Treppe eines Möbel Speichers improvisierte „Munch Ausstellungen” schon einen gewissen Ruf erlangten –‚ aber zuletzt durch den Besuch bei Dr Linde Lübeck, welcher Herr auf meine Bitte den Dichter sehr freundlich empfing und ihm vor allen Dingen Munchs „graphisches Werk” gezeigt hat. – Däubler schrieb mir an demselben Tage: „Das war ein Erlebniss, Munch ist heute der seelischste Künstler, der erste nordische bildende Künstler” „Evviva l’arte plastica, evviva Eduardo Munch”»
MM K 2834. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 02.01.1911
«Herzlich Danke ich Ihnen für Ihren schönen langen Brief. Ich habe mich sehr gefreut von Ihnen zu hören und ganz besonders, dass es Ihnen so gut geht und Sie ein kleines Land- gut gekauft haben. Sie werden sehr glücklich sein. Unsere Mutter ist die Natur und ohne Natur keine Kunst. Auf Ihrem Gut werden Sie gewiss fleissig schaffen. Vergessen Sie auch das»
MM K 2978. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 07.03.1911
«Damit Sie sich nicht beunruhigen, möchte ich Ihnen nur Folgendes schreiben, dass Sie als Komitee-Mitglied zu keinen weiteren Taten verpflichtet sind, als, wenn einmal der Aufruf veröffentlicht wird, vielleicht dafür zu sorgen, dass er übersetzt auch in eine norwegische Zeitung kommt, mit all den Unterschriften von den guten Freunden. Es kam mir hauptsächlich dar- auf an, dass Ihr lieber Name mit unter den Comitee- Mitgliedern stand, weil Sie durch Ihr Nietzsche-Bild ein so warmes Verständnis für meinen Bruder bewie- sen haben.»
MM K 2979. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert [??].01.1911
«Warme Nietzsche-Verehrer hegen den Wunsch, im Verein mit Allen, die den hohen Wert Friedrich Nietzsches erkannt haben, ihm in Verehrung und Bewunderung ein Denkmal zu setzen, das noch in später Zeit von der Tiefe ihrer dankbaren Em- pfindung Zeugnis ablegen soll. Durch eine Samm- lung würden die Mittel zur Errichtung eines Denk- mals in Weimar beschafft werden, das zu Nietz- sches 70. Geburtstag – 15. Oktober 1914 – der Oeffent- lichkeit übergeben werden soll.»
MM K 3000. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 21.04.1911
« Herrn Edvard Munch  \Hvitsten/  Kragerø  Norwegen»
MM K 3015. Munchmuseet
Brev fra Hugo Perls. Datert 05.08.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3186. Munchmuseet
Brev fra Luise Schiefler. Datert 12.01.1911
«Ich habe Ihnen noch gar nicht für Ihre schöne und reiche Sendung zu Weihnachten gedankt, die es mir ermöglichte, meinem Mann einen feinen Weihnachts- und auch Geburtstaglisch aufzubauen, aber ich war doch etwas beschämt über Ihre schöne Sendung und dachte, ich könnte mich nur dankbar dafür erzeigen, wenn ich»
MM K 3187. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 13.01.1911
« Herrn Edvard Munch  Hvitsten  per Moss  Norwegen »
MM K 3188. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 28.01.1911
«So ist wieder Tag um Tag vergangen, ohne dass ich meine Absicht, ihnen schnell zu antworten, ausgeführt habe. Aber der Inhalt der Tage ist meist so gross, dass nichts mehr hineingeht, und auch jetzt ist schon wieder die Mitternacht nicht weit entfernt.»
MM K 3189. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 24.03.1911
«Es war uns eine rechte Ent- täuschung, dass Sie nun doch Deutschland wieder verlassen haben, ohne in Hamburg anzu- klopfen. Ich hatte mich so darauf gefreut, Sie wiederzusehen. Nun müssen wir auf Ihre nächste Reise warten, oder ich muss wie- der einmal zu ihnen nach Norden hinaufkommen.»
MM K 3190. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 28.06.1911
«Ich habe ein sehr schlechtes Ge- wissen, dass ich beinahe ein Vierteljahr gewartet habe, ehe ich Ihren letzten Brief beantwortet habe. Er wurde mir nach Paris nach geschickt, wo ich über Ostern war. Liesel, unsere ältste Toch- ter ist jetzt dort und ich hatte sie besucht. Auf der Hinreise, im Schlafwagen zwischen hier und Cöln, traf ich mit einem norwegischen Studenten zusammen, der direct von Christiania kam. Ich dachte, ich würde von ihm über Ihr Gemälde für die Universität etwas hören können, aber er wusste nichts davon, und so freute ich mich, aus Ihrem Briefe etwas zu erfahren.»
MM K 3191. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 30.07.1911
«Dank für Ihre Karte! Ich habe bei Dr Linde in Ihrem Namen telefonisch angefragt, und von Frau Dr. L.,die am Telefon war, erfahren, dass Dr L. in der That im Winter schwer krank ge- wesen ist, an Influenza verbunden mit einer Blutvergiftung. Aber er ist schon seit ein paar Monaten ganz wieder hergestellt und hat seine Praxis in vollem»
MM K 3192. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 15.08.1911
« Herrn Edvard Munch  \Hotell Skandinavie/  Kragerö  \‹Kr.ania›/  Norwegen»
MM K 3193. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 22.09.1911
«Endlich, nach 7-wöchiger Abwesenheit, sind wir wieder von unserer Reise zurückgekehrt, und hier habe ich Ihren Brief und die auf Ihre Kon- kurrenz bezügliche Drucksache vorgefun- den. Haben Sie besten Dank für beides und auch die Karten, die vor her ge- kommen und uns auf die Reise nach- geschickt sind.»
MM K 3194. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 18.11.1911
«Nun sind Sie doch mit Ihrem Brie fe und Ihrer Sendung meinem Briefe zuvorgekommen, da ich durch mancher- lei Arbeit, Besuch und eine Reise nach Berlin am Schreiben verhindert war. Mit den Blättern, die Sie mir gesandt, haben Sie mir eine Riesenfreude ge- macht. Es sind eine ganze Reihe alter Be kannter dabei, die zu besitzen mir sehr lieb ist: das Obstfelder-Portrait, das liegende, en face gesehene Mädchen, der stehende Fischer, das Sterbezimmer, die 3 Weiber, Mallarmé u.s.w dann aber auch»
MM K 3195. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler, Luise Schiefler. Datert 06.12.1911
«Als Voranzeige für einen gewissen Tag gegen Mitte des Monats, dessen wir herzlich gedenken werden:»
MM K 3196. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 18.12.1911
«Die Zeit meiner geplanten Winter- reise rückt nun schon sehr nahe. Da Sie noch nicht geschrieben haben, wo ich Sie um Weihnachten finde, bin ich ein wenig bedenklich, ob mein Brief angekommen ist, und ich will deshalb noch einmal wiederholen, dass ich am 26. December Mittags 12 Uhr in Christiania anzukommen dachte. In welchem Hotel wurden Sie mir rathen zu wohnen? Und wie muss ich es anfangen zu Ihnen zu kommen? Ein Bädecker-Reisebuch habe ich mir gekauft, und gesehen, dass man nach Kragerö zu Schiff kommt und dass es verschiedene gelobte Hotels dort sind»
MM K 3197. Munchmuseet
Brev fra Luise Schiefler. Datert 20.12.1911
«Ich möchte Ihnen doch gern zum neuen Jahr recht herzliche Glückwünsche schicken und hoffe, wir sehen Sie auch einmal wieder bei uns. Ich denke, mein Mann macht Ihnen eine so verlockende Schilderung von der Einsamkeit unsere kleinen Häuschens, dass Sie Lust bekommen, es zu sehen.»
MM K 3377. Munchmuseet
Brev fra Hermann Struck. Datert 18.10.1911
«eine große Bitte!»
MM K 3378. Munchmuseet
Brev fra Hermann Struck. Datert 20.11.1911
«auf Ihren Brief hin fragte ich sofort in der Druckerei nach und stellte fest, dass durch ein Versehen die Platte nicht abgesandt worden war. Inzwischen werden Sie sie aber wohl erhalten haben, und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sie etwas auffrischen würden.»
MM K 3437. Munchmuseet
Brev fra Cecilie von Wedel. Datert 20.10.1911
« Herr  Edvard Munch  Kragerø»
MM K 3491. Munchmuseet
Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-ausstellung und Verlagsanstalt. Datert 21.09.1911
«Herr Kollmann hat mir die Photographien Ihrer Universitätsbilder übergeben. Ich habe sie dann dem Vorstand der Secession unterbreitet, weil ich es für das richtigste hielt, die grossen Bilder in der Secession auszustellen und weil die Secession Anfang November eine Ausstellung zeichnende Künstler eröffnet, in die Ihre Bilder \nicht nur/ sehr gut hineinpassen würden.\, sondern der sie eine ganz besonderen Anziehung verleihen würden.
MM K 3601. Munchmuseet
Brev fra M. W. Lassally, Graphisches Kunst-Anstalt. Datert 26.10.1911
«Regning»
MM K 3602. Munchmuseet
Brev fra M. W. Lassally, Graphisches Kunst-Anstalt. Datert 29.11.1911
«Am 27. d.M. sandte ich Ihnen in Rolle die noch nachträglich beorderten Abdrücke von 6 diversen Kunstblättern. Ich möchte hierzu noch höflichst be- merken, dass ich die Platten zu „Geschrei” und zu „Ein Mann u. Weib neben einem Baum”, nicht besitze, wahr scheinlich sind dieselben bei Liebmann gedruckt! Wenn Sie mir bei Ihrer früheren Bestellung aufgegeben hätten, dass Sie sämmtliche bei mir befindlichen Platten und Steinoriginale gedruckt zu haben wünschen, wäre dies auch ausgeführt, Sie beorderten aber damals ausdrück- lich nur die Blätter zum Druck, welche Sie mir in Mappe gesandt haben. Stets gern zu Ihren Diensten, füge ich meine Rechnung noch hier bei, und zeichne»
MM K 3707. Munchmuseet
Brev fra Arthur Lichtenberg, Arthur Lichtenberg. Datert 10.10.1911
«1. Die Aufnahme von Gemälden, Aquarellen etc. erfolgt – ausser von denjenigen besonders eingeladener Künstler – nur nach vorheriger Anfrage resp. Vereinbarung.»
MM K 3708. Munchmuseet
Brev fra Arthur Lichtenberg, Arthur Lichtenberg. Datert 01.11.1911
«Ich würde außerordentlich gern eine Ausstellung Ihrer Gemälde sowie Ihrer graph. Arbeiten veranstalten und diese Collection dann in Deutschland und Oesterreich in den verschidensten Städten zeigen; ich würde aber gern Ihre Bedingungen hören und bitte Sie um freundl. Nachricht, welche Garantie Sie wünschen.»
MM K 3905. Munchmuseet
Brev fra Geiser & Gilbert. Datert 06.11.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4029. Munchmuseet
Brev fra Deutscher Künstlerbund. Datert 18.04.1911
«Der Mitgliedsbeitrag des Deutschen Künstler- bundes ist im Ja uar jeden Jahres zahlbar. Da Sie nicht zahlten, sandten wir Ihnen eine Post- nachnahme, doch diese haben Sie zurückgehen lassen, und trotzdem den Beitrag bis heute noch nicht einge- sandt. Wir bitten Sie hierdurch, es nunmehr freundlichst umgehend tun zu wollen.»
MM K 4088. Munchmuseet
Brev fra Carl Lagerberg, Göteborgs Konstförening. Datert 06.03.1911
«Till svar å i går mottagna brefvet, kan jag meddela, att utställningslokalen å Valand icke är ledig att mottaga Edra målningar i maj månad, däremot äro de välkomna från omkr. den 10e september.»
MM K 4195. Munchmuseet
Brev fra F. Mommen, F. Mommen. Datert 29.06.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4196. Munchmuseet
Brev fra F. Mommen, F. Mommen. Datert 29.06.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4197. Munchmuseet
Brev fra F. Mommen, F. Mommen. Datert 02.11.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4490. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.12.1911
«Om et Par Dage er det din Fødselsdag, jeg ville derfor gjerne disse Linier skulde træffe Dig den Dag; jeg gra- tulerer Dig hjertelig! Og Inger ligesaa. – Hun var igaar hos Laura, saa vi kan hilse ogsaa fra hende. – Inger»
MM K 4552. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.02.1911
«Tak for Brevet, Du sendte os; da jeg hørte Du skulde reise til Kragerø, ventede jeg med at svare, for at sende Brevet derned. Ja mange mange Tak, det var saa hyggeligt, at høre at Du liker saa godt Stedet; og saa dette Liv ‹med›\af/ de mange morsomme Dyr, og den vakkre Udsigt, og de landlige Omgivelser.»
MM K 4553. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 19.06.1911
« Maleren E. Munch  Kragerø»
MM K 4554. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.08.1911
« til Maleren E. Munch  Ramme  Hvidsteen»
MM K 4555. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.11.1911
«Jeg maa skrive nogle Ord igjen for at takke Dig for dit sidste kjære Brev, og Gratulation.      Det var saa hyggeligt at høre, at Du har faaet et Hus, som Du liker, at det har saa- dan deilig Beliggenhed, og at der følger saamange Herligheder med. Hvor»
MM K 4556. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.11.1911
«Mange Tak for Brevet og for Gratulationen til min Fødselsdag, tænk at Du huskede den!.»
MM K 4557. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1911
«Inger holder nettop nu paa med at skrive og fik jeg ogsaa Lyst til at sende Dig nogle Ord. – Kanske Du nu allerede er»
MM K 4558. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.12.1911
« Til Maleren E Munch  Hvidsteen»
MM K 4586. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.08.1911
« Maleren E Munch  \Nedre Ramme/  Hotel Scandinavia  Kristiania  \Hvidsten
MM K 4691. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].11.1911
«Nu har Inger faaet 6 nye Elever, og jeg har i Høst faaet mange Penge ind for mit Arbeide, saa det gaar bra. –»
MM K 4762. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 1911
«Mange Tak for Kortet for indbydelsen til Hvidsteen, og for Tilbudet af Dyrene, det var altsammen saa snilt af Dig, – vi faar have det tilgode til senere. – Jeg har været noe slidt i Hodet af Varmen og af Breve fra Laura; – jeg skulde have skrevet før,»
MM K 4834. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert [??].06.1911
« Hr. maler Edv. Munch  Kragerø»
MM K 5095. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.04.1911
«Mange Tak for Brevet og Tak for de søte smaa Blaa veis fra din egen Skov, det \er de/ første jeg har seet iaar.»
MM K 5096. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.12.1911
« Tak for Kortet, saa Du har været paa de Kanter igjen. Prospæktet kjendte vi godt; vi sad nettop der i Sommer i Parken og hav- de den gamle Fæstning ligeover- for.»
MM K 5125. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 02.09.1911
« Maleren Munch  Hvitsten.»
MM K 5283. Munchmuseet
Brev fra Jensen & Co. Datert 10.08.1911
«Regning»
MM K 5292. Munchmuseet
Brev fra Thurmann-Nielsen. Datert 17.06.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5354. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch, Karen Bjølstad. Datert 08.08.1911
« Til Maleren E. Munch  Ramme, Hvidsten  Norge.»
MM K 5429. Munchmuseet
Brev fra Heimdal, Heimdal Annoncebureau A/S. Datert 09.05.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5429. Munchmuseet
Brev fra Annonce-Søile-Kontoret. Datert 10.05.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5447. Munchmuseet
Brev fra Andersen & Engebretsen Assorteret Farvehandel. Datert 18.10.1911
«Regning for maleutstyr»
MM K 5451. Munchmuseet
Brev fra Johannes Björnstad, Johannes Bjørnstads bogtrykkeri. Datert 08.04.1911
«Regning»
MM K 5571. Munchmuseet
Brev fra Hotel Augustin. Datert 30.03.1911
«Regning»
MM K 5636. Munchmuseet
Brev fra H. Poulsen & Co. Vin & Spirutuosa-Forretning. Datert 28.12.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5638. Munchmuseet
Brev fra Oluf Lorentzen. Datert 06.10.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5667. Munchmuseet
Brev fra Høydahl Ohme's Annonce-Expedition og Telegram-Bureau. Datert 25.04.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5806. Munchmuseet
Brev fra Borghild Walstad. Datert 03.05.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 28. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1924
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 34. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1918
«Billedserien regner jeg for et af de vigtigste om ikke det vigtigste af mine værker –»
MM N 128. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1930
«Om min utenlandstur. Av E. Munch.»
MM N 141. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1916
«December 4de T{ … }rykning Nilsen 160 Kr Halvorsen og Larsen {2}400 Kr Olsen      439 Kr     + 60 ‹Skåle› til Gravurer 1{2}50 Farver Bjerke 180 kr D …  500    1830 Halvorsen og Larsen { … }500 Kr Reise Kristiania 400 Kr 2500 Kr»
MM N 183. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1911–1913
«Hvis I tog»
MM N 184. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1911–1913
«N{ … }aar Inger Du og Inger har tat den lile Tur til Trondhjem eller Bergen – og så kanske Inger tar en kort liden Tur til Kjøbenhavn og hører på Musik – vil det friske hende så { … }op at hun forstaar ser ganske anderledes klart – og {er}dette er det rimeligste af Verden hvad jeg venter af Inger at hun selv {a}virkelig alvorli anstrænger sig forat forat komme til Overensstemmelse med mig –»
MM N 186. Munchmuseet
Brevutkast til Daniel Jacobson. Datert 1909–1911
«Som De kanske forstaar er det fremforaldt vigtigt at jeg faar trykt Tegningerne til Alfa og Omega på rigtigt godt Omtrykningspapir – så Tegningerne ikke gaar tapt – Jeg har sendt en Rulle Omtryk- ningspapir – {S}Derefter vilde jeg jo meget gjerne få Prisen indsat og Stenerne v{ … }ilde jeg faa garanteret ennu 1 Måneds Opbevaring – eller helst 2 Måneder»
MM N 198. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Datert 1909–1926
« Kommentar»
MM N 230. Munchmuseet
Notat. Datert 1911–1914
«»
MM N 231. Munchmuseet
Notat. Datert 1911
«Det glædet mig dobbelt fordi nyli en ung mand har udspent en  …  hvis billedenes  …  ble  …  indgivet et værk hvor den fæle gule silke anbefales –»
MM N 261. Munchmuseet
Notat. Datert 1908–1912
«Du ved jeg er lidt vimset som man sier – – og jeg glemmer jeg har en annen Tilstand – tror jeg er i Hel{l}vete – Melancholie – – Det var jo storartet morsomt – alt gik jo glat som antaget – Han skjælder mig ud så 50 Mennesker hører det og så fik jeg sl{ … }åt ham og Bagvaskelsen i { … }til Jorden – det gik»
MM N 551. Munchmuseet
Notat. Datert 1910–1911
«      Fra Bodsfængselet»
MM N 670. Munchmuseet
Brevutkast til Cecilie Wedel. Datert 1911
«Jeg maatte desværre renoncere paa Deres Besøg til Nedre Ramme – De{n}t svære Arbeide med Dekorationerne, Udstillingen og alt dermed medfulgte Mas havde saaledes overanstrængt mig at jeg følte jeg ikke kunde være den Vært jeg gjerne vilde være – og jeg fandt det nødvendigt at bede Dem opsætte med Deres Besøg»
MM N 672. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert kvinne. Datert 1910–1920
«»
MM N 964. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1911
«Jeg har nu været en Tid i Hvidsten og prøver lidt efter lidt at indrette mig der – Der bliver vel prægtigt når det begynner at grønnes – såsnart det nu blir varmt i Veiret faar I da se at komme ned – vi har meget at snakke om sålænge vi har været fra hinanden – Der i Hvidsten kan jeg leve i Fred for Kristi{ … }ania folk – som jeg ikke længer»
MM N 965. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 8.4.1911
«Det begynner at vaares så Du vel snart kan komme ned og se på alt det rare her på Gaarden – Jeg mangler nogle Sengklæder – men skal se at skaffe – Min udmærkede Husholderske kommer om nogle Dage –»
MM N 966. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1911
«Jeg haaber da snart at kunne ta mod Eder i Hvidsten – hvor det nu er meget vakkert»
MM N 967. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 14.12.1911
«»
MM N 1033. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1910-1912
« Jeg bad idag Nørregaard sende Eder de 1000 kroner – { … }Jeg vil gjerne at Andrea faar 100 kroner og som Du da kan lægge ud – Jeg skulde skrevet til Andrea men har mistet Adressen – Jeg faar adressere Brevet til Eder – Jeg blir nogle Dage i Hvitsten og reiser»
MM N 1039. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1910–1915
«Jeg har overladt til Nørregaard 1200 Kr. til Laura og 800 Kr til Dig og Inger – Jeg vilde gjerne vide hvormeget I nu har stående – da det nu kanske på lang Tid»
MM N 1050. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1910–1931
« Jeg har nu sat 3000 Kr. og 2000 til Laura og 1000 til Dig og Inger på en Bog i Akers Sparebank    Jeg skal sende Jer Bogen –»
MM N 1051. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1910–1916
« Jeg var i Kristiania forat prøve Dekorationerne til Universitetet – og forsøgte atter at finde en passende Leilighed eller Gaard – Det er meget vanskeligt – og alt er dyrt nu – Nu skal jeg se efter i Nærheden af Larvik»
MM N 1090. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931
«Det er ikke stort jeg har at sige nu – Jeg har jo så udtømmende forklaret alt – {Men}Jeg har jo havt mer Stræv med at forklare disse enkle Ting – end med Arbeid det svære Arbeide på Universitets- dekorationerne – Inger kan ikke klage over at ikke min Taalmodighed har været uendelig»
MM N 1146. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1910–1926
«Tak for brevet – Jeg syns Du burde bli så længe som muligt på Godthaab –»
MM N 1335. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1910–1931
«Når det er stille veir og tante har godt på sig – kan hun vel ha { … }godt af at kjøre i bil. – Men korte ture – Du {må}kan be {k}Chauføren kjøre langsomt Tante kan kjøbe sig hornbriller og da får hun vist ikke vondt i øinene – Men nu er det vel l lidt farli tid – Når Jeg kommer ud i næste uge og vi kan ta en tur på 4 a 5 timer til Hvidsten hvis det blir godt veir»
MM N 1406. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1910–1926
« Vil Du være saa snil at sende Lauras Bankbog til mig – Den skal paaføres flere Penger og skal foreløbig blive beroende i Akers Sparebank – –  …  { … }Jeg har været meget optat med at se at skaffe Laura Si økonomisk Sikkerhed for sin Levetid – { … }Jeg har snarli Haab om at det blir ordnet – Jeg har { … }osså haabet så meget som muligt at skaffe det samme for Eder – Det er jo lettere da Du jo selv tjener – Til dette Maal {m}kræves»
MM N 1760. Munchmuseet
Brevutkast til Torvald Stang. Datert 1909–1914
«Ja kjære gamle ven vi blir gråhærdede Oldinge og alle vore Venner dør om os – Jeg kan ennu ikke si eller ta noen Bestemmelse – jeg skulde gjerne ta en Passiar med Dig – og en Kjøretur»
MM N 1948. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1910–1913
« Hr. Advokat Harald Nørregaard  Kirkegaden  Kristiania»
MM N 2033. Munchmuseet
Brevutkast til Inga Stærk. Datert 1910–1912
«»
MM N 2291. Munchmuseet
Brevutkast til Albert Kollmann. Datert 1910–1911
«Es hat mich sehr erfreut endlich von Ihnen zu hören – – Jetzt ist ist 2 Jahren seitdem wir uns gesehen haben – Die Zeit nehmen jetzt grosze Schritte – Ich kann nicht begreifen dasz es so lange ist die Tagen damals in Friedrichsstrasse in Umgebung der verschiedenen Theateren – Ich hoffe dasz ich mich gut erholen werde –»
MM N 2388. Munchmuseet
Brevutkast til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1911
«Ich habe Ihnen neulich ein kurze Antwort in Gelege\n/heit die grozse Ehre Sie mir beweisen wunschte – und mir in der Komite der Nietzsche Denkmal mitzuhaben – möchte –»
MM N 2715. Munchmuseet
Brevutkast til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1911
«{ … }Um nicht das Brief zu verzogern { … }bitte ich Ihnen in kurzem mir das betroffende Papier zu schiecken – ich werde es besorgen wie Sie wunschen –»
MM N 2725. Munchmuseet
Brevutkast til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1911
«Ich habe mit ein Freund konferiert und er meinte das Komite mitglied in dieser Sache nicht so schwierig war – Ich dachte es dazu geh{ … }orte Schreiben und moglich Reisen – Ich hatte Bedenken alz {ich}Schreiben b …  ist mir so schwer das ich { … }beinahe 14 Tage auf ein Brief brauche und Reisen { … }darf ich nicht – Ich freue»
MM N 2883. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 20.3.1911
« Greven af «Skrubben» og Herren til Ramme og Aasgaardstrand sender Capitols stolte { … }Erobrer sin Hilsen – og takker for {D}de glædelige Bulletiner»
MM N 2981. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931
« Nu har vi { … }da igjen Jul    Åarene gaar fort – Det er som 1{ … }0 Års { … }siden jeg var sidst nede hos eder –»
MM N 3164. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 6.1.1911
«»
MM N 3170. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 26.8.1911
« Hrn Albert Kollma …   Berlin S. W  Wilhelmstr. 34  Tyskland»
MM N 3171. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 1911
«Vielen Danke für Ihre liebenswurdige Angebot mir behilflich zu sein – Ich schiecke Ihnen hiermit 2 Katalogen – Das Bild mit dem alten Manne «die Geschichte» ist in Oel gemalt – und viel grozser und viel besser wie die Skitse in Berlinersecession –»
MM N 3173. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 13.10.1911
« Hrrn Albert Kollmann  Wilhelmstrazse 34  SW Berlin»
MM N 3233. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 9.10.1911
« Hr Overlærer Sigurd Høst  Bergen»
MM N 3272. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 1909–1911
«Jeg kan ikke si annet end at det er utroligt at ingen Gravurer ere solgte – Sildegrosserene i Bergen har ikke Raad til en Gravur for 40 Kr – Jeg synes forresten det er underli at den store»
MM N 3273. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 1910–1912
«{ … }Jeg har gaaet med på at sælge til Thesen de sidste Gravurer så billig – men det er osså de{t}n laveste Pris som { … }tænkes kan –»
MM N 3275. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 29.8.1911
« Hr Overlærer Sigurd Høst  Bergen»
MM N 3411. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Datert 1909–1911
«Je vous envoy les Notice pour la catalogue et pour le la commision de placement – –»
MM N 3486. Munchmuseet
Brevutkast til Salon d?Automne. Datert 10.8.1911
«Je suis tres charmé d’avoir recue votre invitation pour Salon d’Automne – Je vous remerci cordialement pour l’honneur que vous m’avez fait par cette invitation»
MM N 3501. Munchmuseet
Brev til Harry FettKunst og Kultur. Datert 2.3.1911
«{I}Enda jeg har abonneret på «Kunst og Kultur» { … }har til- { … }ladet en Tegning at re{ … }produceres i Bladet – samt { … }er skjældt ud i Bladet for samme Tegning er Heftet ennu ikke kommet mig i Hænde – Det synes mig at være noget { … }norsk før 1905 –»
MM N 3759. Munchmuseet
Brevutkast til Kreditbanken. Datert 4.1911
«Bedes { … }godhedsfuldt do»
MM T 1297. Munchmuseet
. Datert 1911–1915
« Eide, Bull og Carsten kastes ud af Boulevard»
MM T 1298. Munchmuseet
. Datert 1899–1917
«Kan det nytte at faa maalb‹undt› et sligt skadedyr af en kritiker – Å nei: rør endelig ikke ved ham – der ryker bare op lopper og lus og andet svineri –»
MM T 2734. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1909–1911
«blot disse sider og de to sidste blader er skrevet 1929 Alt annet efter Kliniken 1908–1909»
MM UT 35. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 8.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 111. I privat eie
Brev til Eberhard Grisebach. Datert 6.1.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 112. I privat eie
Brev til Eberhard Grisebach. Datert 13.11.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 157. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 10.1.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 166 (PN 202). Nasjonalbiblioteket
Brev til Julius Elias. Datert 1910–1920
«Es thut mir sehr leid aber ich finde die Farben drucke sehr unkunstlerisch besonder wenn es um Oel- gemalden und in grozser Format sich handelt – { … }Ich verweigere es immer – Ich hoffe – lieber Hrr Doctor, Sie meine Grunde verstehen werden – Sonst hatte»
Brevs. 171 (PN 205). Nasjonalbiblioteket
Brev til Johan Anker. Datert 1911
«Tak for Brevene med de udmærkede Nyheder – Jeg synes det gaar svært godt. Jeg har nu Historien på Veggen i mit Friluftsatelier – og jeg har Skitser af forskjellige Smaagutter der skal forat finde en»
Brevs. 171 (PN 206). Nasjonalbiblioteket
Brev til Johan Anker. Datert 23.9.1911
«Jeg takker Dem – om end noget sent – for Deres venlige Brev fra Jotunheimen – Jeg tænkte De var på Hjemturen og så har jeg en sygelig Vanskelighed for Brevskriving»
Brevs. 334 (PN 250). Nasjonalbiblioteket
Brev til Juryen for Aula-konkurransen. Datert 1.8.1911
«Thiis»
Brevs. 518 (PN 299). Nasjonalbiblioteket
Brev til Max Linde. Datert 10.1.1911
«Es hat mich sehr weh gethan { … }zu horen das es bei Ihnen so schlecht steht – Sie und Ihre Frau Gemahlin beide kranke! Und besonders scheint Sie lieben Hr Doctor. sehr { … } …  leiden { … }gehabt haben»
PN 549. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 10.1.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 550. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 551. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Luise Schiefler. Datert 26.1.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 552. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 2.2.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 553. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 554. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 8.4.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 555. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 21.7.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 556. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 557. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 29.8.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 559. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 16.11.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 560. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1.12.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 561. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 19.12.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 562. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 23.12.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 604 (PN 853). Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 1910–1915
«Jeg var innom Dig men traf Dig ikke. { …  }Jeg blir fredløs af alle udstillingerne nu reiser jeg atter nedover til Kysten jeg skulde bare udrettet noget – Jeg ser Du vil næste gang skrive om min Aasgaardstrandperiode og livsfrisen»
PN 1047. Det kongelige bibliotek, København
Brev til Helge Rode. Datert [??].7.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1199. Thielska galleriet
Brev til Ernest Thiel. Datert 2.2.1911
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Ms. fol. 4255 (PN 1242). Nasjonalbiblioteket
Brev til Cally Monrad. Datert 21.1.1911
« Fru Cally Monrad  Ullevålsveien { … }54 Holmenkollen  Kristiania»