Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 265 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1938, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM G 519. Munchmuseet
Varia. Datert 1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 520. Munchmuseet
Varia. Datert 1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 521. Munchmuseet
Varia. Datert 1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 522. Munchmuseet
Varia. Datert 1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 527. Munchmuseet
Varia. Datert 1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 529. Munchmuseet
Varia. Datert 1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 530. Munchmuseet
Varia. Datert 1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 531. Munchmuseet
Varia. Datert 1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 532. Munchmuseet
Varia. Datert 1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 25. Munchmuseet
Brev fra Gudbrand Askvig. Datert 30.11.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 43. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert 16.03.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 86. Munchmuseet
Brev fra Georg Dedichen. Datert 12.12.1938
«Også jeg må få lov til å hylde dig i dagens anledning. Jeg må få takke dig for din herlige kunst og for hvad du har lært mig av op- fatning og forståelse av alt, som heter bildende kunst.»
MM K 90. Munchmuseet
Brev fra Lucien Dedichen. Datert 11.12.1938
«Det er svært længe siden jeg hadde den glæde å træffe dig. Men da jeg så dit billede i Aftenposten og at billedet av Jappe og mig stod ved stolen din, tænkte jeg at jeg må få lov til å senne dig mine hjerteligste lykønskninger ianled- ning av den 12te og til samtidig å takke dig for de beviser på venskap du i tidens løp har git mig, ikke minnst det portræt som jeg og alle mine daglig fryder os over.»
MM K 143. Munchmuseet
Brev fra Carl Dørnberger. Datert 20.09.1938
«Tja – Det blir forbasket tommt i geledene! nu er også Dr Thomas Bodum strøket af listen. Du husker ham nok lange Bodum, vi kalte ham, samtidig med Hans JægerCalle Løken o. s .v. Nuvel jeg er meget tilfreds med snart at rusle bort. Jeg er træt, jeg forstaar ikke denne tiden, med funkis og drit og lort! jeg synes det er tøv. En dum upersonlighed, det er en tid af copister og ikke caractairer i person og i arbeide. Jeg har så ofte tænkt på Dig, og jeg har ved Gud ventet at se Dig her, Du som kjører, har bil og er rask og rørig! og bra er det. Seer Du også jeg lever helt tilbagetruken og i femten år har intet menske seet mig på Soon’s gader. Ofte går mine tanker tilbage, og da jeg så nogen illus- trationer af Dine siste billeder med motiver fra Aasgårdstrand «Faust» o.s.v. se da gik den herlige tid, med all dens indhåld klart frem i erindrin- gen. Ja såmend Fru v Hano, Dritten eller v Ditten og det hele Kristian og Oda – Hans J. Kristians tak til Dig for den gule båten, motiv Jappe ved stranden og svært meget andet – ja ja de minner! «våre beste venner og våre verste fiender» som Jappe sagde»
MM K 213. Munchmuseet
Brev fra Christian Gierløff. Datert 05.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 260. Munchmuseet
Brev fra Tore Hamsun. Datert 02.07.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 449. Munchmuseet
Brev fra Ole Kornin. Datert 11.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 451. Munchmuseet
Brev fra Leiv Kreyberg. Datert 12.09.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 694. Munchmuseet
Brev fra Ant. Juel Myhre. Datert 16.11.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 729. Munchmuseet
Brev fra Christian Mustad. Datert 12.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 782. Munchmuseet
Brev fra Paul Rimksy-Korsakoff. Datert 11.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 860. Munchmuseet
Brev fra Marit Nørregaard. Datert 16.04.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 861. Munchmuseet
Brev fra Marit, Aadel og Vally Nørregaard. Datert 27.09.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 905. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Rasmussen. Datert 12.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 944. Munchmuseet
Brev fra Johannes Roede. Datert 18.02.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 945. Munchmuseet
Brev fra Johannes Roede. Datert 20.08.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 961. Munchmuseet
Brev fra Peter [?] Røwde. Datert 10.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 986. Munchmuseet
Brev fra Storm-Monsen. Datert 17.11.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1002. Munchmuseet
Brev fra Johan Ræder. Datert 29.03.1938
«Herr Edvard Munch led for 6 års tid siden av en meget alvorlig blødning i høire øie. Der er nu optrådt lignende tilstand også i venstre øie, slik at han nu trues av hel blindhet på begge øine. Det er absolut nødvendig at han er i fullstendig ro, både legemlig og sjelelig, og må derfor i tiden fremover lates i ubetinget fred og ro, ikke utsettes for noensomhelst ophisselse, ærgrelse eller lignende.»
MM K 1003. Munchmuseet
Brev fra Johan Ræder. Datert 29.03.1938
«Herr Edvard Munch led for 6 års tid siden av en meget alvorlig blødning i høire øie. Der er nu optrådt lignende tilstand også i venstre øie, slik at han nu trues av hel blindhet på begge øine. Det er absolut nødvendig at han er i fullstendig ro, både legemlig og sjelelig, og må derfor i tiden fremover lates i ubetinget fred og ro, ikke utsettes for noensomhelst ophisselse, ærgrelse eller lignende.»
MM K 1052. Munchmuseet
Brev fra Martin Sibbern Møller. Datert 24.02.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1089. Munchmuseet
Brev fra Rolf Stenersen. Datert 17.08.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1090. Munchmuseet
Brev fra Rolf Stenersen. Datert 25.08.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1098. Munchmuseet
Brev fra Lars Sunde. Datert 10.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1106. Munchmuseet
Brev fra Henrik Sörensen. Datert [??].[??].1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1130. Munchmuseet
Brev fra Torstein Torsteinson. Datert 10.11.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1190. Munchmuseet
Brev fra Ejnar Voss. Datert 21.02.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1191. Munchmuseet
Brev fra Ejnar Voss. Datert 04.02.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1262. Munchmuseet
Brev fra Eirik Øygard. Datert 08.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1310. Munchmuseet
Brev fra Christianssands Kunstforening, Johs Norem. Datert 05.10.1938
«Jeg har med hjertelig tak faaet lithografiet av Thorvald Stang til kunstforeningen, og direktionen har i møde idag modtat den smukke gave og har bedt mig overbringe Dem dens ærbødige tak.»
MM K 1316. Munchmuseet
Brev fra Juull Møller, Johan Grundt Tanum. Datert 08.10.1938
«Efter å ha lett endel rundt i arkivar Nygård Nilssens bok «Moderne Norsk Veggmaler» fant jeg på side 53 under en omtale av billedene ved Bergens Børs følgende setninger:»
MM K 1321. Munchmuseet
Brev fra Arnljot Dahl, Det Norske Studentersamfund. Datert 12.12.1938
«Det Norske Studentersamfund hilser Dem på Deres 75-års dag i dyp beundring for Deres fremragende kunstneriske arbeider og i takknemlighet for hvad De har tilført norsk kultur.»
MM K 1340. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert 16.03.1938
«I henhold til Deres anmodning sender jeg Dem vedlagt skrivelser henholdsvis til Lensmannen i Vestby og til Akers Folke- register. Jeg håper, De ikke kommer til å angre på det skritt, som De herved tar. Såvidt jeg har forstått Dem, har De langt mindre bråk med Ligningsmyndighetene i Vestby, enn De tidligere hadde med Akers myndigheter, og det er kjedelig, hvis De nu skal få nye ubehagelig- heter, som De ellers kunde være forskånet for. Når De selv erklærer, at De anser Dem for fastboende i Vestby og De vitterlig opholder Dem en betraktelig del av året der nede, må Akers ligningsråd efter min mening respektere dette. Myndighetene har ingen rett til å regne ut, hvor De opholder Dem i den lengste del av året – det er ikke netopp dag antallet som det kommer an på, men langt mere, hvor de selv mener å ha Deres hjem. Noget, som her kan spille en viss rolle, er fast postadresse opbevaring av ens personlige effekter, hushjelp og annen arbeidshjelp, hjemmets utstyr og innredning m.v. I siste instans blir det selvfølge- lig et skjønsspørsmål. Jeg føler mig overbevist om, at der da vil bli lagt stor vekt på Deres eget, personlige skjønn, spesiellt når som her De ikke har nogen økonomisk fordel av opholdet i Vestby. Jeg vilde ikke undlate å nevne disse momenter for Dem, da jeg gjerne vil forebygge, at De tar et overilet skritt. Det hele haster i og for sig ikke, hvis De ønsker å tenke nærmere over saken.»
MM K 1352. Munchmuseet
Brev fra Johannes Roede. Datert 16.03.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1355. Munchmuseet
Brev fra Bestumkilens Kuloplag, B. Andersen. Datert 23.12.1938
«Til utligning av nota av 31/10.d.a. mottok vi igaar gjennem Christiania Bank og Kreditkasse kr. 101,00 i check.»
MM K 1359. Munchmuseet
Brev fra S. Th…sen, Norges Bank. Datert 21.02.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1366. Munchmuseet
Brev fra Vestby ligningskontor. Datert 27.01.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1437. Munchmuseet
Brev fra Kunstnerforbundet, Fredrik Parelius, Ole Jonsrud, Per Rom. Datert 22.11.1938
«I anledning av Deres 75-årsdag den 12. desember vil norske kunstnere gjerne på en eller annen måte få lov til å ut- trykke sin hyldest for Dem og vise sin takknemlighet for alt hvad De har gitt oss i Deres kunst.»
MM K 1480. Munchmuseet
Brev fra Stavanger Kunstforening, Joach. S. Berner. Datert 27.10.1938
«Styret i Stavanger Kunstforening tillater sig herved å fremføre vår bedste takk for den store interesse De har vist oss ved forære oss Deres litografi-selvportrett, som nu er innlemmet i vårt «Faste Galleri». – Vi har i noen år samlet sammen endel penger som vi har tenkt benytte til kjøp av ett av Deres billeder, og håper det lar sig arrangere å få til Stavanger den utstilling, som De elskværdigst antydet likeoverfor vår sekretær, og at De da sender oss etpar salgsbilleder. Forøvrig vil vi få låv å takke Dem for Deres elskværdige mottagelse av vår sekretær Arne Arntzen ved hans besøk hos Dem for en tid siden.»
MM K 1489. Munchmuseet
Brev fra Mogens Andersen. Datert 11.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1551. Munchmuseet
Brev fra Emil Juel-Fredriksen. Datert 12.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1610. Munchmuseet
Brev fra Immanuel Tjerne. Datert [??].[??].1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1943. Munchmuseet
Brev fra Fritz Bauer. Datert 29.12.1938
« Herr  Edvard Munch  Maler  Stockholm  Schweden  \Skøyen Oslo
MM K 1976. Munchmuseet
Brev fra Josef Paul Hodin. Datert 11.10.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2052. Munchmuseet
Brev fra Hermann Beenken. Datert 12.06.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2091. Munchmuseet
Brev fra Karl Caspar-Filser, Maria Caspar. Datert 11.12.1938
«Zur Vollendung Ihres 75 Lebensjahres gratulieren wir Ihnen von Herzen und wünschen noch viele Jahre reichen, herrlichen Schaffens!»
MM K 2095. Munchmuseet
Brev fra Martin Cohn. Datert 12.12.1938
«Tillad mig og udtrykke i Anledning af Deres 75 Aars Fødselsdag min Frues og mine hjerteligste Lyckønskninger. Gud give Dem mange sunde Aar endnu og muligheden at hengive Dem videre til Deres store Kunst. Vi, som har altid beundret {d}Deres Værker, vil takke»
MM K 2106. Munchmuseet
Brev fra R. A. Dietrich. Datert 12.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2131. Munchmuseet
Brev fra Julie Elias, Ludwig Elias. Datert 09.12.1938
«Wir möchten nicht gern in der Reihe Ihrer Gratulan- ten fehlen und wir erlauben uns Ihnen zu Ihrem Ehren- tage die allerbesten Wünsche u. Grüsse zu senden in Er- innerung an vergangene schöne Zeiten.»
MM K 2249. Munchmuseet
Brev fra Adolph Goldschmidt. Datert 11.12.1938
«In der einliegenden Zeitung sehe ich soeben, daß Sie morgen Ihren 75sten Geburtstag feiern, den ich nun schon ein Jahr hinter mir habe. Ich sende Ihnen daher meine herzlichsten Glückwünsche und gedenke alter Zeiten in Berlin, die, jedenfalls für mich, schöner waren als die augenblicklichsten.»
MM K 2394. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 18.12.1938
«darf ich Sie noch mit dieser vertrauten Anrede begrüßen? viele alte Freundschaften sind mir zerbrochen in diesen Zeiten, die Zwiespalt zwischen den Menschen säen, aber ich glaube, daß Sie sich immer auf der Seite der Menschlichkeit finden werden, für die Ihr ganzes Lebenswerk so schönes Zeugnis ablegt. Erinnern Sie sich noch, wie wir bei Ihnen gewesen sind, kurz bevor der große Krieg ausgebrochen ist? Damals ahnten wir nicht, wie er die Welt umstürzen würde und die Menschen der Freiheit berauben, die wir für ein selbstverständliches und unveräußerliches Recht anzusehen uns gewöhnt hatten. – Und jetzt? –»
MM K 2480. Munchmuseet
Brev fra Erich Heckel. Datert 12.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2488. Munchmuseet
Brev fra Eduard Hempel. Datert 20.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2546. Munchmuseet
Brev fra Heinrich Carl Hudtwalcker. Datert 14.09.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2568. Munchmuseet
Brev fra Dodo Kroner. Datert 07.12.1938
«Ich wäre glücklich, wenn Sie mir erlauben würden, Sie einmal zu besuchen. Ich bin Keramikerin und aus Deutschland emigriert. Bitte weisen Sie mich nicht ab. Ich will versuchen, Sie an einem Vormittag in der nächsten Woche telefonisch zu erreichen.»
MM K 2733. Munchmuseet
Brev fra Albert Krantz. Datert 08.11.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2734. Munchmuseet
Brev fra Albert Krantz. Datert 12.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2962. Munchmuseet
Brev fra Hans Fischer, Hanna Nagel, Galerie Karl Buchholz. Datert 04.04.1938
« »
MM K 2963. Munchmuseet
Brev fra Erich Nagel. Datert 17.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2964. Munchmuseet
Brev fra Rolf Nesch, Kunstnerforbundet. Datert 07.01.1938
« Edvard Munch  Ekely  Skøyen»
MM K 2968. Munchmuseet
Brev fra Andreas Nissen. Datert 14.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3029. Munchmuseet
Brev fra Julla Rodrian. Datert 25.02.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3318. Munchmuseet
Brev fra Luise Schiefler. Datert 12.10.1938
«Ich hörte von Mutter, dass bei ihr aus Norwegen angefragt sei, ob Bilder, die dort zum Verkauf angeboten wurden, aus unserm Besitz waren. Ich bin jetzt grade vorübergehend in der Schweiz, um Frau Kirchner über ihre Einsamkeit hinweg- zuhelfen; Sie werden gehört haben, dass Kirchner aus dem Leben ging, da er die Last der heutigen Zeit hat nicht tragen können. Ich möchte Ihnen nun gern von hier aus schreiben und Ihnen sagen, dass wir an Verkauf aus Vaters Samm- lung garnicht denken. Wir stehen nach»
MM K 3320. Munchmuseet
Brev fra Luise Schiefler. Datert 06.05.1938
«vorgestern war Herr Halvorsen aus Oslo bei mir und ich freute mich, durch ihn etwas über Sie zu hören, so ganz viel erzählte er allerdings auch nicht. Sie arbeiteten noch viel trotz- dem Ihre Augen Ihnen zu schaffen machten. Das tut mir sehr leid, denn gerade für einen Künstler bedeuten die Augen so viel, aber eben wohl die starke Inanspruchnahme stellt auch hohe Anforderungen und greift sie an. So ist es ja auch bei Nolde
MM K 3340. Munchmuseet
Brev fra Friedrich Schreiber-Weigand. Datert 10.12.1938
«In treuer Verehrung lassen Sie sich zu, Ihrem 75. Geburtstage meine herzlichsten Wünsche in die Stille Ihrer Einsamkeit freuden. Ihre freunde danken Ihnen an diesem Tage für alles, des Sie der Menschheit durch Ihre Werke geben. Die Welt ist durch Sie reicher geworden. Sie haben dem Reiche des Geistes und des herzens mein Wesensseiten hin zu gefügt und unten Erlebnisse vor den Schöpfungen der erdigen Cunst bereichert,  … ilert und vertieft»
MM K 3405. Munchmuseet
Brev fra Ernst Voretzsch. Datert 12.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3417. Munchmuseet
Brev fra Paul Westheim, Das Kunstblatt. Datert 07.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3418. Munchmuseet
Brev fra Fritz Wimmer. Datert 17.11.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3431. Munchmuseet
Brev fra Emil Rudolf Weiss. Datert 28.12.1938
«Vor einiger Zeit haben mir Leute, die dich besucht haben, Grüsse von Dir bestellt. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Du an mich gedacht hast und mich nicht vergessen hast, und ich danke Dir dafür von Herzen. Wie oft»
MM K 3531. Munchmuseet
Brev fra Eugen Spiro, Vorsitzender des "Freien Künstlerbundes 38". Datert 11.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3988. Munchmuseet
Brev fra Kurt Scheele. Datert 25.01.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4052. Munchmuseet
Brev fra Berlingske Tidende. Datert 10.12.1938
«Jeg har altid haft lyst at skrive til Dem – men hver Gang gik Brevet i Papirkurven – for jeg syntes det var paatrængende at besvære Dem. Men nu da de bliver 75 maa jeg. Jeg ønsker Dem oprigtig hjertelig til Lykke – og hvor vilde jeg gerne fortælle dem hvad deres Kunst betyder for mig. Jens Thiis Bog om Edvard Munch er som en Bibel for mig – den maa nu til Bogbinderen for at»
MM K 4098. Munchmuseet
Brev fra Nestor Hammarström, E. Olsen's Eftr. Konsthandel. Datert 04.11.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4112. Munchmuseet
Brev fra Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Datert 02.11.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4113. Munchmuseet
Brev fra Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Datert 30.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4201. Munchmuseet
Brev fra Antonio Maraini, La Biennale Di Venezia. Datert 10.04.1938
«Giacchè Lei mi ha dato lo spunto per interessarLa alla Biennale, mi consenta di domandarLe se sarebbe possibile ottenere che il pittore Edoardo Munch, gloria della pittura norvegese contem- poranea, voglia e possa inviare una ventina di opere sue per la prossima Esposizione. Esse verrebbero raccolte in una sala di cui Le invio la pianta con le misure, perchè caso mai l’artista veda come distribuire le opere sue. L’Esposizione si apre il I° giugno, ma naturalmente bisognerebbe che le opere giungessero qui verso il 15 maggio. Dalla frontiera italiana in poi ogni spes‹q›\a/ sarebba a ca- rico della Biennale, che metterà ogni possibile impegno nell’assicu- rr\a/re anche qualche vendita.»
MM K 4202. Munchmuseet
Brev fra Antonio Maraini, La Biennale Di Venezia. Datert 10.04.1938
«Oversettelse av et brev fra Sekretæren for Biennale Udstilling i Venedig til den Italienske Minister i København, oversendt til den Italienske Minister i Oslo :»
MM K 4225. Munchmuseet
Brev fra R. H. Morton, The Society of Scottish Artists (Scottish arts Club). Datert 26.11.1938
«The President and Council of The Society of Scottish artists request the honour of the presence of Mr Edvard Munch and friend, in the Royal Scottish Academy Galleries. Mound, on Saturday, 26th November, at 2.30 P.M., to receive The Lord Provost, Magistrates, and Council of the City of Edinburgh, on the occasion of the opening of the exhibition.»
MM K 4348. Munchmuseet
Brev fra Kais. und königl. Oesterr. Ungar. Generalconsulat für Norwegen Christiania. Datert 10.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4909. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 30.08.1938
«Takk for brevet. Hvor storartet det er at du er så meget bedre. Jeg håber du får fremdeles ro. Jeg har i sommer begyndt med kold avrivning for å motarbeide forkjølelser til vinteren. Alt det varme vann er ikke hærdende, men nu føler jeg det utmærket med hver morgen å vaske mig fra topp til tå med koldt vann. I søndags var jeg i den nydelige Riis kirke og hørte en professorsanger fra Amerika, en yngre nordmann. Jeg satt på første benk og hørte utmærket. Der»
MM K 5129. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 19.01.1938
«Takk for brevet. Jeg var nede og så bilderne: de var vidunderlige alle tre synes jeg. Så vanskeligt var det med penge at du måtte bruke samme lærred, det var sørgeligt. Når en mann gifter sig så sent og ingen penge har ved starten, blir det vanskeligt for barna. Papa blev gammel da vi trengte å komme frem. Jeg kan ikke glemme, og det kunne tante heller ikke; det var i Schous plass. Du hadde holdt et kunstblad, der kom regning, du hadde ingen penge, papa var som sedvanlig blank. Du for ut»
MM K 5184. Munchmuseet
Brev fra Olav V Norges Konge. Datert 12.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5225. Munchmuseet
Brev fra Haakon VII Norges Konge. Datert 12.12.1938
«I anledning av dagen sender jeg mine bedste ønsker og hilsener»
MM K 5272. Munchmuseet
Brev fra Frank Brangwyn, Jan de Clerk, Internationalis Artium Corporatio. Datert [??].[??].1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5379. Munchmuseet
Brev fra L. Frøland, Vestby lendmandsktr.;Akers Kommunale Folkeregister. Datert 21.03.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5473. Munchmuseet
Brev fra Oslo Mørtelverk. Datert 15.04.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5514. Munchmuseet
Brev fra Scheteligs Bokhandel. Datert 20.05.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5519. Munchmuseet
Brev fra Scheteligs Bokhandel. Datert 27.09.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5545. Munchmuseet
Brev fra Electrolux. Datert 28.06.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5563. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert 27.09.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5655. Munchmuseet
Brev fra Oslo Telefon Anlegg. Datert [??].11.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5656. Munchmuseet
Brev fra P. Pedersen, Det Norske Telegrafvesen Rikstelefonstasjonen. Datert 20.07.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5680. Munchmuseet
Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse. Datert 25.04.1938
«Bankdokument. Bankremisse. Debitering av konto.»
MM K 5843. Munchmuseet
Brev fra Seemann & Co. Kunstverlag. Datert 25.03.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5847. Munchmuseet
Brev fra Albert Scharning. Datert 04.02.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 35. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«livsfrisen – Jeg syntes det var vigti at dette arbeide der allerede i 1902 udstilledes som en sluttet fris stor fris i Secessionen i Berlin ikke og ikke skulde helt gå i sand medens Vigelands fontæne 2 3 år efter begyn{ … }tes på og nu har antat så store dimensioner»
MM N 40. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Man har så lang tid malt småbilleder i guldrammer tilsalgs til at pryde bourgeoisiets { … }vægger at man tror at maleriet er en geschaft almindeli geschäft – som når man laver sko i en fabrik – Jeg har aldri tænkt på at at male til salg –»
MM N 43. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1933–1940
«Når Du nævner livsfrisen og de forskjellige billeder der benævnes symbolske eller literære så må D Du huske på at der var en sideordnet artistisk linie samtidig – Det Disse billeder la var trappetrin til senere vægmalerier og til Aula billederne Kommentar –»
MM N 44. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Når jeg har såmange billeder så er det fordi jeg har er vandt til at male med mange billeder om mig – Jeg gj Jeg maler De fleste billeder er store studier – jeg maler mine studier i stor målestok – Forat de ikke skal komme bort har jeg {s}tat de på blindrammer – Jeg tænker de gamle malere havde tusindvis af studier og tegninger sammenrullede – det  …  var»
MM N 47. Munchmuseet
Notat. Datert 1938
«Det»
MM N 48. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«Der tales altid om «Historien» som blind»
MM N 49. Munchmuseet
Notat. Datert 1938
«Historier og skrøner fra idag»
MM N 50. Munchmuseet
Notat. Datert 1938
«Hi Historier og skrøner fra idag»
MM N 52. Munchmuseet
Notat. Datert 1938
« …  Ober Ober Fresco Maler Spitsen Reit{ … }er»
MM N 53. Munchmuseet
Notat. Datert 1938
«Der har i lange år været drevet en proganda for fresco maleriet – Det skulde være den virkelige monumentale kunst»
MM N 54. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Modstanden og strabadserne blev for svære og jeg opgav de store monumentale arbeider –»
MM N 55. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«Den ene siden de kræfter der går inover – stoffernes blanding (Chemi Kemi)  …  Krystallisation og røntkenstraaler ( …  elskende) Tanken og visdommen (Historien og Læreren (Historien – På den annen side  …  spirende kræfter – Visdommens frugter nydes – Visdommen næres (Alma Mater) Kunskabens tørst stilles Fremtiden Lyset Hjertekam- meret Lyset fra Kryst allen »
MM N 62. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«Min kunst»
MM N 64. Munchmuseet
Notat. Datert 1925–1940
«Der er andre mennesker ud i Kragerø og på kysten – Noen sier det Man mærker en lettere liv{ … }ligere lettere måte at tænke på – mer fosfor i hjernen – Er det af fisken? Jeg tænker det er at alle står i umindelige tider har stået i forbindelse med Europa og verden – Der er mer kultur end Alle disse k{ … }ystbyene er lissom færdige – Oslo er og blir i lange tider færdi ufærdi»
MM N 65. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det er jo kjedeligt at jeg aldrig har kunnet ta mig til noget nyttigt – Har ikke kunnet { … }være alt muligmand – drevet med politik og greiet med dit og dat – Jeg har desværre bare dovnet mig og malt noen billeder –»
MM N 81. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Så meget jeg lægger i min kunst trænger jeg ro og det har til alle tider været anse{ … }et for kulturelt at støtte en kunstner i sit arbeide og ta lidt hensyn til at { … }det foretningsmæssige volder ham meget bryderi»
MM N 82. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det vil ikke være noget samfundsmæssig gode at få stanset mit arbeide herute – Mit arbeide kan ligestilles med Vigelands og alle vet hvordan han støttes medens jeg med egne midler må holde mit arbeide med større værker gående»
MM N 91. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1934–1940
«Du sa til mig for 8 dage siden at gravurene {er}var solgte og da jeg trængte penger til kjøb af et papir bad jeg om dem. Jeg havde osså samlet noen arbeider til salgs –»
MM N 130. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1939
«Soleil se couche Soleil c’est s’eleve Døden er fødselen»
MM N 133. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1943
«Tyskland Vinteren 92–93      93–{ … }94 Paris –      2 år itræk 95–97 Vinter på reiser i Europa { … }99–1901––1904–1905 Tyskland Vintrene 1902–1903–1904 med reiser og korte ophold i Paris Hele sommerhalvåret 1905 Tyskland 1905–1909 Kliniken Reiser { … }og korte ophold i Paris Kliniken i Kjøbenhavn 1908»
MM N 135. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1940
«       II»
MM N 137. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Datert 1935–1940
«Jeg har havt de største ærgrelser de sidste 20 år over at folk har opholdt sig såmeget over mine mange eiendomme – Man har jo osså fåt det til at jeg eier 8 à 10 –»
MM N 143. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1940
«Det er mig umuligt – og med årene blir det enda værre – at tilfredsstille de indviklede krav der stilles til mig af skattenævnden. Selv ikke med de bedste advokaters hjælp –»
MM N 144. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1940
«Det vil derfor nødvendigt at spørge skattenævnden om den vil forholde sig så vidt mulig m læmpelig med kravene til en skatteligning»
MM N 145. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det var med mig modsat  …  Vigeland
MM N 150. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1940
«Det er som De siger – I de 8 års {a}stadige arbeide med Aula dekorationerne Kommentar med de utallige studier (4 sæt, {a}Aula Kommentar ‹studier›) blev jeg ikke udtrættet tværtimod – Ved Jeg kunde med friske kræfter fortsat med Alma mater – og jeg gjorde flere forsøg på at få gøre det men jeg fik ingen tilslutning –»
MM N 159. Munchmuseet
Notat. Datert 1917–1940
«‹Vi er› alle skyld til fransk Kunst – Den franske {k}Kunst har de sidste hundrede år vært den mest levende og inspirerende – – Men det er ikke bare fransk Kunst det er osså tysk, spansk og jeg vil fr fremh{ … }æve gammel italiensk og nederlandsk kunst – { … }Thiis har til fortjeneste for ham og glæde for os skaffet os en { … }god samling fransk moderne kunst som fortsættelse»
MM N 162. Munchmuseet
Notat. Datert 1938
«Ja hva er historie»
MM N 163. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Man snakker altid om prydkunst Kunsten har fra sin begynnelse været en udsmykning – sier man»
MM N 182. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Krohg var glemsk! Det har jeg havt erfaring for –»
MM N 194. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Datert 1920–1944
«Jeg vet ingen der bedre skulde forstå hvor umuligt det er baade for mig som for min søster at tage mer byrde og ansvar på os – {s}og at vi høili behøver ro De vet hvor jeg der selv er nervesvag må gjøre alt forat støtte min søster der ofte nok har vanskeligt forat finde sig tilrette – Og med hensyn til penger må De osså forstå hvor jeg { … }må være forsikti i disse tider – Jeg vet hvor vanskeli jeg kan skaffe penger når jeg ingen har –»
MM N 195. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1939
«Må jeg få rette 2 Unøiagti{ … }gheder i Thiis Norske Kunstnere –»
MM N 218. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1944
«Det var dengang Delius fik roden spiren til sin sygdom –»
MM N 222. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1935–1943
«Jeg blev kjendt med Delius allerede i slutten af ottiårene – Han havde mange venner i { … }Norge og han var svært gla i lannet – Han kom op til fjeldene – jeg tror næsten hvert år –»
MM N 224. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Ja dette er vigtigt det kommer, da det vel vil vise sig at man mener jeg kopierer Vigeland mens Vigelands fontæne er blit har Vigeland blit fru han tvertimod er blit frugtsommelig med denne af livsfrisen.»
MM N 225. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1935–1940
«med Vigelands første fontæne – – I 1905 eller 6 skrev jeg under på en opfordring til hjælp til at Vigelands fontæne blev bestilt – Det var som at underskrive min egen dødsdom –»
MM N 226. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Jeg synes det er vigtigere for mig og min kunst at jeg får fred til at fordybe mig i min kunst end at tænke på mu mussæum som jeg dessuten ikke føler mig forvisset om er af det gode –»
MM N 227. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«herom men kan du ikke bede mig om da jeg har lov til at tænke over så længe jeg finner det forgodt en så vigtig sag –»
MM N 232. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1944
«Jeg medgiver at hvis Forholdene havde været anderledes – hvis jeg selv ikke i høi Grad trængte Opmuntring og Hjælp paa Grund af min svære Svækkelse – og {e}ikke havde haft så svære Arbeider under Haanden havde jeg jo vistnok med fundet en taget det hele lettere og personlig hurtigere faaet overbevist Eder om Eders Feilsyn – ved personligt at overbevise Eder om Eders Feilsyn»
MM N 234. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Det var intresant at få se Kunst og Kultur med de to portrætter {–}om 1905 – Genial måte at bestemme tiden for et billedes fuldførelse –»
MM N 239. Munchmuseet
Notat. Datert 1934–1940
«Jeg skjønner nok at de bedste nu har forstået osså historien»
MM N 244. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1939
«Det er ikke alderen der trykker mig og gjør at jeg har afslået bestillingen til Raadhuset. Det er forskjelligt annet der automatisk har virket slig at jeg har indstillet mit arbeide»
MM N 248. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Da jeg havde malt omtrent færdi Historien og langt på vei med de øvrige – vilde jeg langsomt rykke ind mot hovedstaden –»
MM N 249. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Bemærk»
MM N 250. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Jeg har i løbet årene bygget atelierer for omkring 80,000 kr     disse blir er værdiløse –»
MM N 251. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Når man pludseli får en slig salve at man har beregnet så vældi feil så kan det bringe en ut af ligevægt –»
MM N 252. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1940
«Jeg finner det snurrigt at jeg der i denne tid holder på med en forbedret stor udgave Alma mater skal i H {‹R›}Nedre Ramme, Hvidsten hvor jeg er skal ti istedet tilbringe uger med at grunde ud hvor jeg kjøbte grønsåbe på Grynerløkken for 1 ½ år siden»
MM N 259. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Det er godt at Rolf Stenersens vakre gave af en samling norsk Kunst kommer til østkanten Nordre Skøien – Men jeg kan ellers ikke ta standpunkt til hvor på hvilket sted det der skal bygges. Sagkyndige må behandle Hollands anke –»
MM N 260. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Pengesorger kunstsorger til slut flasken Så gjorde han den den dumhed at begynde at billed …  – Han havde { … }et udpræget talent for portrættet – Udmærket formsans –»
MM N 267. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Det er da temmeli mærkeli at man k uten den ringeste grund på en slig herlig { … }sommer som 1905 skulde forfølges og chikaneres på den værste måte»
MM N 268. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Med hensyn til mig personlig så vil jeg si at de sene år har tat såmeget på j mig at jeg har komplet trukket mig tilbage fra alt selv mine nærmeste venner i Oslo Selv mine nær brev fra mine nærmeste venner i Oslo (som Thiis) og mine venner i utlannet ligger ubesvarede. Jeg har afsagt dekorationerne til raadhuset og har brudt af alle forbindelser med  …  Oslo –»
MM N 269. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Jeg mener man kan bruke for kalket netting til at gjøre husene ildsikre. Det vil koste 8000 kr Det har jeg nok ikke raad til og jeg vet jo heller ikke om det vilde tåles at jeg brugte mine egne penge hertil»
MM N 270. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Komplottet fik ødelagt en herlig sommer for mig, men jeg kan jo nu ha det mer på afstand og se det mer i sin helhed og hvordan det føier sig sammen med de{t}n  …  måte jeg over- hovedet blev behandlet på i de dage»
MM N 271. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Som sagt jeg ser sammenhængen og jeg tar det med ro. Så kommer min dagbok –»
MM N 282. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«‹skud› af mig mot datteren – Så blev sat igang en kam lø «en Lügenkampagne» Der blev løiet i hop – Og  …  5 intrigante familielemmer og endu flere kavalerer kunde nok få høie bølger igang –»
MM N 284. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Jeg holdt på med    Aulabillederne Kommentar i {5}4 år – bygget flere skur og friluftsatelierer på de forskjellige steder jeg bodde – Jeg lod det bedste lærred komme fra Holland og brugte da Windsor Newtons farver – Det blev pr prøvet og tat og op og ned hundrede af gange»
MM N 285. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Da Aula billederne Kommentar var ophængt til endeli bedømmelse blev de kaserede med følgende begrunnelse:»
MM N 286. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«Jeg havde holdt på med livsfrisen i næsten 20 år da jeg i Kragerø 1910 blev opfordret til at indlevere konkurance  …  utkast til Auladekorationerne Kommentar –»
MM N 287. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1940
«På Nedre Ramme kunde jeg stille modellen til Alma mater og badende børn op mod stranden og fjorden mod de blånende fjel åser i baggrunnen –»
MM N 666. Munchmuseet
Notat. Datert 1936–1940
«Tilbakeblikk 1902–1908»
MM N 1188. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Det er sa megen elendighet i verden { … }så vi må prøve at ta en slig  …  sag som denne med ro. Vi har let for at ta alting for tragisk. Nu er jo foreløbig faren overstået og vi har bare at være forsigtig så vi ikke kommer op i nogen forpligtelse –»
MM N 1191. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Det er morsomt at Du har så meget at beskjeftige Dig med Du har fotografering og musik og maling – De sidste billeder var det bedste Du har malt –»
MM N 1194. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg er forbauset over hvordan Du tar en slig forkjølelse eller influenca uforsikti – Det er forbausende at Du ikke blev dårligere»
MM N 1195. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg håber Du er bedre i benet – Har Du prøvet furunålsbad?»
MM N 1196. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg kom igår fra nogle hyggelige dage i Aasgaardstrand Jeg fik høre at Andrea havde været ute og var meget ivrig forat snakke med mig – Jeg forstår nok hvorfor – Som forholdene er og da hun så tydeligt har vist sin hensigt er det intet annet at gjøre for mig end at holde mig helt væk »
MM N 1205. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Andrea gir sig vel ikke – Datteren kommer ind til høsten og så kommer ved de g to gutter igjen – og så tilslut alle – I Bergen skulde de været hvor de har sine forbindelser –»
MM N 1216. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1938
«Jeg sender noen æbler – Der har været folk med kunstskjøn der har set på Dine billeder hos mig. Blandt annet Thiis – De har især funnet det største som Du sidst sendte godt – Det har v …  farver og linjeføring»
MM N 1217. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 2.1.1938
«Tak for nytårshilsener og det pene kortet Du har malt –»
MM N 1218. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 5.1.1938
«Mine hjertelige gratulationer i anledning fødselsdagen. Det  …  kommer lidt sent men jeg har havt forskrækeligt meget at stå i.»
MM N 1219. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 10.3.1938
«Hvormeget skal jeg betale for de to blomsterbuketter til Nørregaard og til Alfild? Hvor skal jeg sende pengene»
MM N 1220. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 22.12.1938
«Mange gode ønsker til jul og nytår og takk for det gamle år.»
MM N 1221. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1938
« Det existerer ikke noget «Munch mussæum». Rolf Stenersen kjøbte i flæng billeder af mig og 50 andre malere og ga det til Aker som musæum – Han kaldte det «Munch mussæum» da det hørtes flottere ut – Jeg protesterte i avisen – Dette foretagende vil kunne forhindre, at det kunde realiseres hva jeg muligvis kunde få istand: Et virkeligt mussæum af mine billeder – Stenersens plan er foreløbig henlagt»
MM N 1222. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1938
«Du skal gå op til kunsthandler Tandberg Karl Johans gade 27 2den etage Brambanis gård – Du vil som jeg bli overrasket over hva de{ … }r kom frem efter afskrabningen af malingen på baksiden af et gammelt billede Billedet var «piken lægger i ovnen» Der kom frem 3 udmærkede por- trætter af tante – De er svært lig‹{t}e› hende og dertil udmærket pene –»
MM N 1223. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1938
«Thiis var hos mig og sa at han vilde se op til Dig – Jeg viste ham Dine billeder og han fandt som jeg at Du havde har farvesans og dekorativ sans –»
MM N 1224. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Tak for billederne – Som jeg skrev til Dig synes jeg at Du har farvesans og det er jo morsomt at det glæder Dig at male –»
MM N 1252. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1939
«Tak for brevet og fotografiet – Det er da godt at Du har såmegen beskjæftigelse der intresserer Dig»
MM N 1288. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1934–1943
«Tak for brevet – Ja desværre det kan nok ikke blive annet end besvær med Andrea – Hun er fra først af galt indstillet – Det var osså uheld uheldigt at hun ikke fra tidlig af blev sat i noget virke (– Dengang skulde ennu kvinnerne enten gifte sig eller vent sidde ledig –) Kinckene har osså været noen rigtige gifteknive –»
MM N 1290. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1938
«Tak for brevet og de vakre foto- grafierne»
MM N 1292. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1920–1944
«Det var da morsomt at Du endelig fandt et sted – Deroppe er det deiligt –»
MM N 1293. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1924–1940
« Det var godt at Du greiet forkjølelsen så godt»
MM N 1295. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Tak for brevet – Du må være forsiktig med at skrive til Kinck. Det kan bringe forstyrrelse { … }– Det er nok foreløbig ialfald hva jeg har skrevet –»
MM N 1296. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Tak for brevet – Jeg skal huske på gravene – Jeg må  …  la være med turer til byen foreløbig og biler er vanskeligt at få – Jeg bør nok se at undgå disse svære forkjølelsene –»
MM N 1297. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1929–1941
« Ja se der! {n}Nu gjør de hva de deroppe { … }skulde gjort for længe siden – Guttene må  …  naturligvis osså læse privat til artium deroppe eller i Tromsø eller Bodø – Men {d}De kan slå sig  …  sammen og få en god lærer til artium – Har man set maken{–}! Hva kan man ikke komme op i hvis man ikke har øinene om sig – { … }Klouman er nok en snil mand men han er blit lidt vrøvlete og så tror han fremdeles at kunne være overlegen fordi han er noe ældre – Han blev vistnok ganske fornærmet fordi jeg tog min gamle ven Bull til at bygge atelieret –»
MM N 1298. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Andrea skriver og alt er storartet Gutterne på ski i høifjeldet – Ja de skal naturligvis osså dra langveis»
MM N 1300. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Det er godt at Du trives tiltrods for den dårlige sommer.»
MM N 1302. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Pr. Schreiner sa mig at det var forbausende at Einar skulde studere til doctor – Han mente at det vilde ta 12 år ved universitetet. Så er det meget tvilsomt om Einar vilde kunne ta artium før 2 år – Det vil bli 14 år –»
MM N 1305. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1925–1940
«Takk for brevet! Jeg antar Du mener at Du bør ta 5000 kr kontanter og 5000 kr. obligationer og kjøbe en livrente – Du har jo da ennu meget i banken – Det er vist aldeles oplagt. Jeg har tænkt meget på det og spurt mange. Men vent til jeg skriver herom. Men Men glem det ikke – \Det må ordnes innen 14 dage
MM N 1309. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 3.1938
« Jeg fik i forgårs et brev fra Nørregaard – Han fortalte at han havde et ondartet tilfælde i tarmen og at han mente det ikk kunde bli slutten om en tid»
MM N 1313. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1938
«Tak for brev og Urd – Jeg skal se igjennem Din artikkel når jeg kommer mer i ro – Jeg har jo meget at stå  … 
MM N 1314. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Kund noen æbler og 6 æg –»
MM N 1315. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Takk for brevet. Jeg havde osså den tanke at netop nu da alle nu da alle pensionater er overfyldt vilde det ikke være så heldigt for Dig på Hadeland – Det er bedre senere og der fins mange pensionater høiere op hvor Du eng en annen gang kan bo. Benyt tiden til at se Dig lidt om»
MM N 1318. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Det interesserte mig det Du fortalte mig om Ingenieuren Folkedal? som var så begeistret for «Akerselven» Det var ypperligt hva han havde skrevet om den –»
MM N 1319. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Tak for brev! Ja «Akerselven» blir mer aktuel jo ældre den blir – Som jeg har sagt må Du prøve at få lavet no nyt i bokform af den – og med noget skrevet til – Det greier Du jo godt –»
MM N 1330. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Takk for brevet – Det er nok godt for Dig at ta en ordentelig hvilekur – Du bruger samme  …  kur med draaber og vaskning som jeg»
MM N 1340. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Da jeg kom hjem fandt jeg indlagte kort – mind mig om udlægget til frk. Gaarder»
MM N 1401. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1938
«Tak for breve og udmærkede fotografier – Det er bra at Du har det godt – Jeg kommer mig { … } …  at holde mig i ro på Ekely og har god hvile –»
MM N 1408. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1938
«Tak for brevet – Det går nok bedre når det gode veir begynner»
MM N 1429. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1938
«Takk for brevet – Det er ikke greit med Andrea og det er best at være fra hende da hun jo bare har et maal at skaffe penger – Hun har moren og Dr. Kinck at raadføre sig med –»
MM N 1432. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1935–1940
«Det er jo længe siden leiekontrakten blev ordnet for Din leilighet. Det var osså vanskeligt fordi vi ikke kunde konferere personlig sammen»
MM N 1434. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1938
«Helt så slemt var det ikke som jeg fortalte sidst. Det er ikke middel- skole på Eidsvold –»
MM N 1440. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg havde anet lunten på forskjelligt jeg hørte Ikke mindst af den himmeløiede Laura – «Du gjør det nok» sa hun – Hun mente at overtage gutternes sko opdragelse»
MM N 1449. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1944
«For  …  circa 50 år siden blev jeg af gamlefrua Kinck næsekastet at jeg ikke malte publikumsbilleder så jeg kunde hjælpe Andrea efter min fars og min brors død. Jeg havde da malt vår og de fleste billeder i galleriet som jeg ikke kunde få solgt da jeg bød dem frem for 100 kr og 50 kr stykket –»
MM N 1452. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1920–1944
«Kaarbø vil det nok vel men han forstår intet af mig eller min kunst – Det er bare en foretningsmand –»
MM N 1456. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Du må huske på at And Ellingsens har mange bekjendte her i nærheten Mogens er selvskreven – Ellingsen vet naturligvis at der altid blir udvei når hun sender guttene hid – {s}Snart er alle barna her – Vi må ha fred og vi må og behøver ikke at la os forstyrre – Du har været syg og må komme til ro –»
MM N 1458. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Jeg er ængstelig for at Andrea nu plager Dig om penger til gutterne Andrea må ikke { … }få sin vilie trumfet igjennem og det vilde være et middel at få betalt { … }kvartalet for gutterne – Det hele arangement var pågående og uret af Andrea    Hun skulde ihvertfald spurt mig. Der er gode tider deroppe så det er ikke kontanter det gjælder – Svar mig på dette med Ek»
MM N 1459. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Takk for brevet – Det er godt at høre at gutterne har havt det bra derute – Det tænkte jeg nok omend Kaarbø kom med ytringer om at de ikke trivedes og buxerne var dårlige Ja hva skal ikke jeg bebyrdes med –»
MM N 1460. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1944
«Tak for billederne – Det er jo morsomt for Dig dette – Som jeg har sagt mener jeg Du har farvesans»
MM N 1469. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«J … »
MM N 1471. Munchmuseet
Objekttype: blandet (brev, utkast). Datert 1935–1940
«Det er vistnok ikke meget godt med fr fisket nordpå efter hva jeg læser aviserne – Forsåvidt stemmer det med det Andrea fortæller i sit sidste brev, hvor hun fortæller at hun forat spare stel har opsagt piken og selv steller hele huset med Ku og gris. – Jeg tror nu ikke så ganske på alt hva hun sier da jeg har erfaring for at hun ikke er så nøie med sandheten – Det mærket jeg da hun fortæller fortalte mig at Du havde skrevet til hende at jeg var villig til at betale for guttene –»
MM N 1473. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Jeg har liten arbeidskraft og fortjenesten blir mindre og mindre så jeg fra nytår er tvungen til at indskrænke mig – »
MM N 1501. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1925–1940
«Jeg har nu været nødt til at ta fat på salg af billeder – Det synes at være lidt udsigt til salg og jeg vil da kunne hjælpe Andrea lidt har Det er nødvendigt at Ellingsens forstår at det ikke er store beløb de kan vente og at de må ind- rette sig herefter – Når jeg nu sender 150 kr pr måned foreløbig i år og muligt et par år til så vil de når de osså får hjælp af  …  andre af slægten og Ellingsen selv tjener lidt nok kunne gre{ … }ie at gi bøner børnene undervisning. Jeg blander mig ikke i opdragelsen til gutterne og skulde Andrea d …  absolut ville ha dem her så må jeg på forhånd si at jeg helt må holde mig på afstand og intet ansvar ha»
MM N 1502. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1925–1940
« Takk for brevet – Jeg  …  var et par dage i Kongsberg og havde tænkt at reise igjennem Telemarken forat få greie på Kinck En …  mand i Kongsberg fortalte at Kinck havde stor praxis og boe{ … }de på en stor gård –»
MM N 1531. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1938
«Tusind tak for breve fotografiet og malerier – Jeg ser Du er i virksomhet – Du har farvesans og det ser ut til at blomsterbilleder ligger mest for Dig – Har Du prøvet at tegne efter naturen eller male efter naturen? – Det er bra.»
MM N 1533. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1938–1939
«Takk for brevet»
MM N 1548. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1938
«Ja det er mærkeli at jeg sendte stolen for jeg syns det er kort tid siden jeg så dem begge Det sa osså Stenersen»
MM N 1585. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Andrea er nokså betænkt – Doctoren sier det er har været dårligt fiske deroppe og nu Andrea vil nedover fortæller hun at det nok vil gå glat med foretningerne – Det blir nok mig der skal laves foretninger med med –»
MM N 1587. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1937–1938
«Jeg har tænkt på at det vilde være heldigt  …  at Du kjøbte en mindre livrente ved siden af den Du har – Hvor meget har Du?»
MM N 1679. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Fett. Datert 1930–1940
«Jeg kommer tilbage til de to portrætter før og efter 1905. Det er forøvrig en praktis{ … }k måte at løse alle de bestemmelser af tid for billeder Det er bare at ta et tal og sætte halvparten af malerens billeder før den annen efter tallet –»
MM N 1762. Munchmuseet
Brevutkast til Kongefamilien. Datert 20.12.1938
«Da jeg på grunn af sygdom ikke kan komme ut er jeg desværre afskåret fra å søke audiens hos Dem for å takke for Deres telegram till min 75 års- fødselsdag, hvilket jeg både følte mig beæret ved og blev meget glad over»
MM N 1763. Munchmuseet
Brevutkast til Kongefamilien. Datert 17.12.1938
«Ved nærværende tør jeg be Deres Kgl. Høiheter om at motta min ærbødige og dyptfølte takk for den store opmærksomhet som De viste mig ved Deres telegram til min 75 års fødselsdag»
MM N 1766. Munchmuseet
Brevutkast til Kongefamilien. Datert 17.12.1938
«Ved nærværende tør jeg be Deres Kgl. Høiheder om at modtage min ærbødige og dyptfølte takk for den store opmærksomhet som De viste mig ved Deres telegram til min 75 års fødselsdag»
MM N 2049. Munchmuseet
Brevutkast til Rolf Stenersen. Datert 1936–1938
«Thiis’s fremgangsmåte med Munch mussæum på Tullinløkken er { … }høist mærkelig efter at han har fåt beskjed i Avisen og skriftlig af mig at jeg ikke er med på det»
MM N 2274. Munchmuseet
Brevutkast til Ragnar Hoppe. Datert 1935–1938
«Jeg sender Dem 3 gravurer Det er vanskeligt for mig at sende penge da jeg selv må låne til ved- ligehold af atelierene så de ikke må sælges –»
MM N 2275. Munchmuseet
Brevutkast til Ragnar Hoppe. Datert 1938
«Jeg takker hjerteligt for den hilsen jeg fik fra Dem og Deres frue på min 75 års fødselsdag – Jeg har jo osså annet at takke Dem for hilsener og så den vakre boken om Prins Eugens kunst – Her får man e{ … }t ypperlig billede af hans skjønne kunst – Prins Eugen har lige siden i midten af 90 årene været elskværdig mot mig og vist forståelse for min kunst – Det har glædet mig at prins»
MM N 2729. Munchmuseet
Brevutkast til Maria Hudtwalcker. Datert 1934–1944
«Die Arbeit mit der Katalog hat mir zu ein neue Sprichwort gebracht –: Man muzst erst das Kind gebaren bevor man es tauft –»
MM N 2958. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1938
«Du har havt en stor sorg og det gjør mig meget ondt. Jeg kunde desværre ikke komme i begravelsen da jeg jo ikke viser mig blandt folk og ikke f{ … }ærdes udenfor min have –»
MM N 2963. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1938
«Jeg sendte igår en bil ned til Dig forat hente Dig op til mig Jeg hadde forskjeligt at snakke om – Først finder jeg det nødvendigt at Du som har beskjæftiget Dig såmeget med min kunst får vite lidt om den løgnkampagne og hævnkampagne som har været drevet mot mig – Først i de første år af århundrdet århundredet og da især i 1905 – Det finder jeg absolut nødvendigt og jeg vil ikke at denne løgnkampagne sat igang af noen fordrukne pøbler skal gå over til i «Norsk historie af idag»»
MM N 3114. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1933–1940
«I Berliner Arkitektenhaus var udstillet Sygt barn, Vår, begge portrætter av min søster Inger, det i galeriet og det hos Mustad –,  …  Inger i hvid kjole på stranden (Rasmus Meyers samling) Min søster Laura (som Seierstad Bødtker har – Hans Jæger, Ludvig Meyer Puberte og første udgave af {d}Dagen derpå var vist bræn\d/t dengang – Jarlsberg kommer – Nat – Første exemplar Kys – Paralelbillede til Skrig malt i Nizza 1891 blorød luft (nu i Thiels samling) Mand og Kvinne på stranden – B Min søster og Bødtker i Aasgaardstrand (Musæet i Kjøbenhavn) Gunnar HeibergJappe på stranden de Nizzabillederne i galeriet»
MM N 3242. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 1935–1940
« Hr. Overlærer Sigurd H …   Meltzersgade 7  Oslo»
MM N 3331. Munchmuseet
Brev til Alfred Pellegrini. Datert 27.6.1938
« Hrrn Maler A. H Pellegrini  Basel (Schweiz) { … }Baumleingasse  Schweiz»
MM N 3541. Munchmuseet
Notat. Datert 1938–1939
«Avskrivning av bygninger til ‹malerbruk›»
MM N 3561. Munchmuseet
Varia. Datert 28.1.1938
«Aasgaardstrand 19{ … }37–38»
MM N 3569. Munchmuseet
Varia. Datert 1938
«1938»
MM N 3618. Munchmuseet
Notat. Datert 1938
«Jeg har ikke { … }grunn til at have noen større mening mening beundring for om Hitlers kunstforstand men han har dog i sig et stort lands forståelse af kunstens betydning – Han har forordnet at der ikke skal taes skat af noen nulevende kunstners arbeider ‹større› de er hvor høi deres pengeværdi er og ikke før 15 år efter kunstnerens død –»
MM N 3646. Munchmuseet
Brevutkast til Lensmannen i Vestby. Datert 24.3.1938
«I anledning Deres henvendelse tillater jeg mig å oplyse, at min bestemmelse om å flytte tilbake til Aker blev truffet for nogen dager siden, samtidig med at jeg skrev til Dem. Som allerede oplyst skyldes det sykdom. Mitt ene öie har i en årrekke vært dårlig, og nu er dessverre også mitt annet öie blitt angrepet, så jeg trues av absolutt blindhet. Dertil kommer, at jeg mange ganger i det siste år har hatt alvorlige anfall av bronchit og har måttet holde sengen {i}\og/ lange tider holdt mig gjemme og været stadig syg Jeg skulle allerede ha vært i Hvitsten for å hente mine malersaker og annet flyttegods, men på grunn av min helbred har jeg ikke kunnet reise ennu. Så snart jeg kan komme avsted, vil sakene bli innpakket og kjört til Aker.»
MM N 3661. Munchmuseet
Brevutkast til Oslo Arbeidersamfund. Datert 6.9.1938
«Jeg takker for Deres venlige brev, og det er glædeligt for mig hva De uttaler.»
MM N 3668. Munchmuseet
Brevutkast til Oslo Arbeidersamfund. Datert 6.9.1938
«Jeg takker for Deres venlige brev, og det er glædeligt for mig hva De uttaler.»
MM N 3693. Munchmuseet
Varia. Datert 1938
«Her ser Du Ditt «Skrik» forsøkt formulert i ord – en blek skygge av Virkelighetens Gru.»
MM N 3754. Munchmuseet
Brevutkast til Aker folkeregister. Datert 3.1938
«Da min helbred i de senere år har vært nokså dårlig og det viser sig, at jeg ikke tåler opholdet på min eiendom Nedre Ramme ved Hvitsten, ser jeg mig nødsaget til nu påny å ta fast bopel på Ekely, Jarlsborgveien 10, Skøyen. Utflytningsattest fra Vestby skal bli Dem oversendt, så snart jeg mottar samme fra Lensmannen
MM T 206. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1935–1940
«Vi står her ved vor kjære Pelles askeurne – Din dybtprøvede herre er ved side Vi molboere er et solidarisk folk (hør) vi står sammen – Vi lar os ikke døive af hvemsomhelst       inflytter ikke molboer – Hør hør –»
MM T 1326. Munchmuseet
. Datert 1938
«Dommeren – Har ikke hunden bidt melkegutten?»
MM T 2686. Munchmuseet
. Datert 1935–1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2892. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1933–1939
«Min mors mor giftet sig med min mors far ‹ganske› – Han begynte med bare to arme som jagteskipper og b …  arbeider sig frem til større reder i Fredrikstad –  … »
MM UT 19. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 14.9.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 11. I privat eie
Brev til Unge Kunstneres Samfund. Datert 28.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 180. I privat eie
Brev til Rolf Stenersen. Datert 24.11.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 247 (PN 213). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg takker Dem mange gange for al udvist elskværdighed, idet {d}De så indgående havde tat sat Dem ind i denne vanskelige sag der kan spille om menneskeskjæbner.»
Brevs. 247 (PN 214). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Når jeg fortæller i mit sidste brev at jeg har 3 eiendommer så må jeg forklare at den ene blot er en en liten hytte der omtrent er faldefærdi og vel blot har en værdi af 600 kr –»
Brevs. 247 (PN 215). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg takker Dem hjertelig for Deres brev og Deres deltagelse for mig og min slægt deroppe»
Brevs. 247 (PN 216). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg sender Dem imorgen to hundrede kroner extra til min Niece – De får greie det velvilligst som De finner passende –»
Brevs. 247 (PN 218). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg skrev vist noget om at De skulde komme ut    Det var igrunnen ubetænksomt Ligeså var det ubetænksomt af mig at nævne at min søster gjerne så Dem – De har naturligvis i de korte dage her så meget at tænke på –»
Brevs. 247 (PN 219). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg angrede på at jeg ikke viste Dem alle mine Atelierer og ovenpå i annen etage lige i mit hus ligeledes i kjælderen Heraf vil De få et indblik i hvilket enormt arbeide jeg har havt –»
Brevs. 247 (PN 220). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg sendte pr. post {}trods Deres raad 150 kr pr post til min niece til juletiden»
Brevs. 247 (PN 222). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg takker Dem for Deres brev. Det gjør mig meget ondt at den ældste gut har været så syg men det glæder mig at han kommer sig – Den andre ser det ud til nu er bra –»
Brevs. 334 (PN 256). Nasjonalbiblioteket
Brev til Jens Thiis. Datert 11.4.1938
«Efter Deres anmodning tillater jeg mig herved å op- lyse, at jeg har kjent Kapt. O.H. Paulsen fra ungdommen av. Han er helt igjennem en kunstnersjel og har bestandig været optatt av meditationer over spörsmål, som hadde med kunst og videnskap å gjöre. I endel år opholdt han sig mest i Bergen og Trondheim og jeg kunde da selvfölgelig ikke fölge ham til stadighet, men da vi var gamle venner, vedblev jeg også senere i livet å interes- sere mig for ham. Han har på malerkunstens område gjort frem- ragende, talentfulle arbeider. På min vegg har jeg hengende et ypperlig selvportræt av ham, som jeg setter pris på. Allerede som ung gikk han sterkt inn for den nyere kunst. Han betegnet Arne Kavli som sin lærer.»
Brevs. 603 (PN 316). Nasjonalbiblioteket
Brev til Julie Holmboe. Datert 1935–1944
« »
Brevs. 247 (PN 913). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg må tilføie til vor samtale ute hos mig at når jeg nævnte en sum der mulig kunne tænkes vilde blive til disposition så er det ikke som et løfte –»
PN 947. Kristiansands byarkiv
Brev til Enok Norem. Datert 10.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1102. Munchmuseet
Brev til The London Gallery. Datert 1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1311. I privat eie
Brev til Carl Dørnberger. Datert 14.12.1938
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]