Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 623 tekstene, som finnes i museets register og som ikke er datert, hverken av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 42. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Håbet er lysegrønt Evigt og altid skjønt»
MM N 92. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg er vel b …  også i Fremtiden at vil sende Dem Gravur – og jeg vil se efter hvad jeg har – Imidlertid {e}har jeg så stor Efterspørgsel fra andre Steder overalt i Tydskland og andre Lande  … at jeg har vanskeli for at efterkomme – Det blir da vanskeli dyrt vanskeli at lade så mange Colectioner ligge hos Kunsthandlere –»
MM N 126. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 127. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Når man er på et skib – og der er fuldt op af mad – og den 3{6}⁸⁄₁₀ delen af folkene {er}hungrer – da er det rimeligt at man gjør me magt tager m maden fra de ²⁄₁₀ dele – der er der findes i samfundet masser af {m}penger og mad – men de er fra en liden kreds – – disse få sætter altid pengene en hel del penger i omløb – men de ved – svinene at det nok vender tilbage til dem – – så må man være klog – og få en del lave en li{ … }den rende således at noget af dette guld rinder ‹igjennem›  …  lommer og lar noget blive i disse –»
MM N 173. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Dagen ‹gikk› for hvorfor»
MM N 200. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«vilde kunne {af}undgaaes? Vilde det være menneskeligt? I disse ‹ti› År har bitre Ord faldt fra min Mund en Gang ligeoverfor Inger og et Par Gange ligeover– for Laura»
MM N 207. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Mine Betingelser er altså – de samme som var mig lovet ifjor ved en eventuel Udstilling den hal{ … }ve Entre»
MM N 219. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{J}Det er mig et høist brysomt arbeide at gjøre denslagst her – Jeg kan derfor blot love ‹at› gjøre 2 vignetter til og en radering –»
MM N 237. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Apropos intervieuwere:»
MM N 258. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«In 1895 aus habe ich die Lebensfries an Christiania ausgestellt – Es hat Ibsen sehr interessiert – Ich musste ihm alles erklaren – Das Bild 3 Weibes t ({ … }Sie werden es vieleicht erinnern als ich habe es in  …  Malerei und Grafik ausgeführt – es ist auch in Pr. Glasers Buch reprodusiert) – hat ihm besonders interesiert – Ich  …  es als liebende weiber die ideale Weib und die Wann Nonne ernannt – Sie werden in Ibsens Buch wann die Toten erwachen von diese Bild in viele Bilder direkt nachgemacht –  …  Ebenso annere Gemälde des Lebensfrieses –»
MM N 265. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Man fandt sig for …  lid nu beroligelse for – da jeg blot fik Nedrakning i Aviserne til Betaling – og tross jeg delvis forærede bort Billeder og delvis solgte for 5 Kr – 60 Kr – – Det Når disse Billeder efter min Succes i Tydskland – solgtes til Gallerier i Norge og»
MM N 274. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har fået tilsendt en liden notids i Morgenbladet i anledning et interview i Kjøbenhavn – Jeg har Dagbladet  …  anmodet Jappe Nilssen om at  …  en sætte inn i Dagbladet en liten redegjø{ … }relse og hvor af de som jeg ber Dem indtage i bladet Deres blad –»
MM N 280. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«I anledning billedet bølgen (lithografiet) som De har kjøbt skal jeg oplyse om at modellen eller inspirationen til dette billede er en model jeg havde i Berlin i 9{ … }4 årene – Det er den samme som jeg har brugt til det store lithografi Madonna – Prszybyschewski fik bruge den en af skitserne til en digtsamling. De{n}t havde en  … vis lighed med fru Dagny –»
MM N 283. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg kan ikke åbne øke min åbne jord – Det er allerede øke åbnet formeget – Her er stor frugthave der har hjulpet mange heromkring til mat Så har jeg her 6 atelierer der osså skal ha sin plads og sin jord – og mit  …  arbeide  …  vil det ikke tjene nogen at få hindret –»
MM N 291. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«»
MM N 292. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Og jeg holdt atter en tale: Min kjære søte ven da – skjønner Du ikke jeg er kommet til Verden forat male Billeder – det synes jeg nu er vigtigt – det er kanske latterlig – »
MM N 294. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har altid sat min kunst foran alt. Ofte følte jeg kvinnen som vilde stå min kunst iveien»
MM N 296. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Professor Liebermann sa om mig: Han er slu han later som om han kan mindre enn han kan.»
MM N 297. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg er nu ved skilleveien hvor jeg forresten har ståt i et år – Alt maset og snakket om mine store rigdomme har gjort sit – Så har foretninger og beregninger altid været forfærdelig for mig – Jeg har seilet på vingerne –»
MM N 298. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det blev af m naboerne skrønet ‹ihop› alt hva kunne samles op og det blev itus ituk k itukastede ruter – Min fine gor og elskelige gor gordonsætter blev skudt på veien med haglgevær mens den stod ved min kjøkkentrap –»
MM N 299. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Billederne er i 25 år i sin fulde glans uten noen forandring – De lidt mørkere stedene har altid været der og jeg har ladet dem være af blive fordi de bragte liv – Billederne har i 25 år»
MM N 300. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Med hensyn til min krigstjeneste i 1905 – så skal jeg fortælle at jeg falt va var hos Georg Stang sammen med f Nørregaard og frue på Kaholmen. Han spurte om hva jeg kunne yde. Jeg sa at da min v venstre hånd er ødelagt og jeg må beskytte den istedetfor at den kan beskytte mig så er vilde det jo være latterli at by mig frem som soldat – Vi va Han fandt det naturligvis umuligt osså men vi var enige om at jeg at man måtte ta sig til det der det som kunde gjøres hva jo h var alles pligt –»
MM N 301. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«hændte det som da jeg i 1905 slog slog al alt i stykker i et værelse havde jeg havt føl set f nordmænd ute foran vinduet fare på mig –»
MM N 302. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg skulde mene at portrættet af statsminister Blehr ikke er tilstrækkeli karakteristisk for Storthinget»
MM N 304. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg leiet sammen med Hauge et atelier øverst på loftet – Der var indrettet et nokså stort atelier med et mindre værelse til – Dertil kom to små værelser af i flugt med de øvrige rum –»
MM N 305. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg vilde foreslå Dem sætte spørsmålet Foto – Portræt – Maleriportræt (Kunst …  under debat»
MM N 307. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Han var reconvalescent – Han sad i { … }lænestolen Han lå der og tænkte bare på hende de han hørte hendes vu egen vuggende gang i sideværelset – han så igjen for sig hendes runde hofter hendes sanselige mund – og de brune øinene –»
MM N 308. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«I min barndom tegnet vi alle børn og blev opmuntret hertil af min Far og min tante der selv var lidt kunstner instillet – og min far havde sin fantasi og sin fortællerkunst der sat vore sind i svingning –»
MM N 309. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har aldrig været optat af Renoir og vi er helt forskjellige naturer»
MM N 310. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ich {h}gebe { … }ihr die weiche schönheit der hellen Som – mernacht – über sie gie{ … }sse ich die Pracht der { … }schwindenden  …  Sonne – { … }Über ihre { … }haar – über ihr gesicht über  … ihr { … }weisse { … }Tracht – schinnend gold –»
MM N 311. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg var den første her i lannet der  …  vilde male det levende liv i en billedrække»
MM N 312. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det var en smart Amerikanerinde der kom med noen ord om mine billeder i galleriet De Det var til Tidens Tegn –»
MM N 313. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«D»
MM N 314. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det var efter min første udstilling i Berlin – (da mine billeder blev udkastet af Berliner Kunstlerverein – med den følge at fo kunstnerne delte sig i to leire – og den ene med Liebermann i spisen dannet en fri udstilling)»
MM N 315. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« Kan der blive en virkelig vægkunst i stort som i Michel Angelos og  …  Tintorettos dage?»
MM N 317. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Historien –»
MM N 320. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Aulabillederne Kommentar kostet mig blot penge medens skatteligningen tjente 20,000 kr Livsfrisen som jeg har arbeidet på i 45 år og som jeg ved egne midler prø har prøvet på at få udført og som selvfølgeli er e{t}n hel idealistiskt foretagende som jeg selv blot vil ha udgifter på –»
MM N 321. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«at stod til tvilsomt for mig om det var heldigt for en kunstner at ha alle sine arbeider samlet –»
MM N 322. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Og så optræde i Weimar  …  i selskaber med ødelagt hånd –»
MM N 323. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Intet svar er osså et svar – Hoved- sagen var jo at dette blev sagt –»
MM N 324. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Meningen var at {v}hvile mig – Egentlig et sanatorium –»
MM N 326. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg lever nu i stilhed på Ramme afbrudt af enkelte ture til Ekely og annetsteds –»
MM N 327. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«D{a}et var helt tankeløst at jeg ba Dem og Per Krohg at komme ut Jeg har i den grad været forstyrret overanstrængt den sidste tid at det nok kunde hænde sligt»
MM N 328. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Da jeg bestemte mig til at selv at overtage jordbruket på min eiendom og valgte det til trods for det uhyre bryderi og de svære utgifter { … }var der for at undgå at der de blev tat til parceller så fremmed folk kom in»
MM N 329. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Sålænge jeg som jeg har gjort de i 20 år i Aker har lignet ved min kunst så meget jeg har brakt skattevæsenet umådelige summer hvert år har jeg ikke tat i betænkning at ‹settgjøre utgifter bruge meget \{ … }til min Kunst/ arbeidet – Ved store hyppige udstillinger { … }her og i utlannet hvorved jeg selv har reist med – ved det store apparat herute med 6 store a{ … }ttelierer og noen friluftsatelierer hvor jeg arbeider på store  … malerier – opbevarer de mange { … }kasser til utstillinger – har jeg kunnet holde salg i gang og samtidig arbeide –»
MM N 330. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«præcisere hva jeg så ofte har fremholdt – Jeg kan hjælpe med penger efter ævne – Ellers kan jeg intet ta på mig af ansvar for familiens ve og vel og hva forældrene måtte finde for go{ … }dt at ordne med til med hensyn til barnas fremtid – Det ligger komplet utenfor min ævne.»
MM N 331. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«I 1905 begyndte Vigeland på sin Fontæne – Det var samme ide som jeg livets kresløb –»
MM N 336. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Frescomaleriet har romantik over sig og Jeg kan bestikke en antikvarieret kunstkritikker»
MM N 337. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hvis man her i lannet ikke vil unde mig arbeidsfred som de sidste 10 år og ikke vil tillade mig la mig få mindre til rådighed til at male større billeder at male større alvorlige arbeider skal jeg begynne for alvor med karikaturer og male skorpioner og ikke unne mig af mine selverhvervede p …  midler ‹nok› til udføre større alvorlige arbeider så  …  må jeg for alvor ta fat på karikaturen og tegne skorpioner»
MM N 338. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Så ser det ut som om alle har mer greie på mine pengeforhold og mine salgbare billeder, end jeg – Hvorfor har de alle Atelierene sa en af storbøndene her i nærheden – Hvorfor sender de ikke som andre malere billeder til salg – Hva har De i de store atelierer – De vil De Hva har de i dine store fjøs sa jeg og har hvorfor stelles ikke med melken – Han var af disse der i Vestre {a}Aker der i ale år ikke har havt annet at gjøre end at stykke ut tomter salg –»
MM N 340. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg tvinge er nødt til at korigere en artikl artikel der nylig stod i Frankfurter Zeitung – Oslo { … }alz Kunststadt –»
MM N 343. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg var Søndag den 19de December sa sammen med Rolf Stenersen forat se på Vinderen gamle gård – Det var tale om at Rolf Stenersens maleri­ samling skulde skaffes bol lokale på eiendommen Der var osså tale om muligheden af at et  …  mussæum for mine billeder skulde få et lokale der – Jeg traf der arkitekt Slåtto og eieren på Vinderen. Jeg udtalte min beundring for de gamle huse og haven med udsigten – men udtalte intet om at her kun kunde være stedet for disse mussæer –»
MM N 344. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«I { … }En korrespondance fra Oslo til Frankfurter Zeitung som tvinger mig til protest.»
MM N 345. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det er ingen heltegjerning af dette komplot af bengler at fare med knive på en mand som De vidste blot havde en hånd at forsvare sig me»
MM N 346. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har i 2 a 3 år reist om og opholdt mig på forskjellige steder forat få en ro jeg høilig trænger blandt annet for et farligt øietilfælde – Jeg prøver af og til at arbeide lidt på mine arbeider på Ekely men det lykkes mig ikke fordi der stilles krav af allehånde sort til mig der forstyrrer mig»
MM N 347. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hr Frøen spurgte mig om ikke der var store værdier all i alle disse grafiske blade der lå i hauger i annen etage –»
MM N 348. Munchmuseet
. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 349. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg er bleven uvenner med min li {T}trykker lithograf Hagen & Kornemann. Jeg kunde ikke tiltrods for en række opring{ … }ninger erholde erklæring om at jeg har betalt ham 450 Kroner i trykningsomkostninger    Han nægter oftere at trykke for mig – (Jeg har fået mundtlig erklæring)»
MM N 350. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Kan ikke forlange nu at kjøbesummen af Ekely opretholdes»
MM N 353. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«og som eventuelt kunne forulæmpes atter – { … }Dette blir altså ikke på grund af bortebliven –»
MM N 354. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« … »
MM N 355. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«{ … }14»
MM N 356. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hvis krigen ikke var kommet for 2 år siden havde hun nu sat i sin villa i Oslo med begge sine sønner gående i 8 a 9 år som medizinske studerende underholdt af mig medens hun havde sommerophold i midnatssolens land i Lofoten i Sigerfjord»
MM N 357. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Alt dette skaffer s»
MM N 358. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har på en måte forladt Ekely og Vestre Aker da det er for megen uro der – Jeg har opholder mig dels på reiser og tar da studier eller bor på e{t}n af mine «10 eiendomme»»
MM N 359. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }Jeg må få lov igjennem pressen at få dementeret hva i 20 år har været kolporteret rundt om i ‹Norg› og i utlannet At jeg har 5–6 {–}til { … }10 villaer –»
MM N 360. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }Jeg flyttet for circa 12 år siden ud til Aker – Der forbi et nabohus På veien til og fra huset mærket jeg snart tilstedeværelsen af e{t}n styd Kommentar bastard af en Bernhardiner og kjøter – { … }I mine egne betragtninger afbrødes stadi af at { … }rasende udfald fra af kjøteren fra naboens port – der altid stod åben –»
MM N 361. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Et steds i Europa { … }i nærheden af en by ved en dal lå en hytte ved dalens skjød ved brodden af en kilde { … }eller aa –»
MM N 362. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg skal herved meddele politiet at hvorfor ikke»
MM N 363. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Nu er { … }heder det j{ … }o: Gunnerud går jo bare jo med med hun{ … }den!»
MM N 364. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg skal først og fremst betone at Gunneruds hund utenfor Gunneruds hus og et stykke videre opover veistykket der fører til nyt hus er absolut farli – {Her}Det er hva den tror den den skal forsvare»
MM N 365. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg skal udtale Jeg betaler mine skatter – og jeg vil ‹erklære› – Jeg må få lov til at gå min vei til mit { … }hus – uten at være risikere at blive at de{tte}n digre bandhund styrter mod mig { … } …  eller aften –  …  ‹risikere› at blive bidt – eller revet klæerne af – eller at jeg eller {d}mine venner får den op på sine skuldre – og jeg må alvorli henstille til politiet til ikke at la bæstet få anledning til at skaffe flere vidne der nok vil melde sig – hvis den ikke uskadeliggjøres»
MM N 366. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Gunnerud slipper den løs på den måten at han går ud med den til forskjellige tider af dagen både formiddag og eftermiddag –»
MM N 367. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hvordan Gunnerud overholder politiets bestemmelser»
MM N 368. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg skal herved meddele politiet at den af mig tidligere anmeldte store folkevonde hund tilhørende hr. sekretær Gunnerud {h}Hofsveien fremdeles gaar løs til fare og gene for de mennesker der må passere hans hus.»
MM N 371. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Fru Carlsen har fortalt mig at hendes gut var bidt i læggen af hr Gunneruds hund – idet gutten skulde bringe melken – { … }Fru Carlsen skrev osså en skriftelig bevidnelse om hændelsen – Denne har jeg osså seet –. {H … }Bevidnelsen overleveredes politiet –»
MM N 373. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«I anledning Gunneruds hund skal jeg udtale»
MM N 375. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg skal bemærke at { … }siden jeg har seet hunden løs er jeg eller mine venner ikke på den fandens vei»
MM N 381. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg vil atter og atter på det bestemteste udtale: Forældrene har ene pligt til at bestemme over børnene og deres skolegang Om de sender børnene i nærheden af sig som { … }andre gjør eller om de sender dem hid til Oslo vedkommer mig ikke at blande mig op –»
MM N 384. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«som jeg fast må holde er ikke af dårlig vilie ligeoverfor hende eller hendes familie men at jeg er tvungen d{ … }ertil forat forhindre at jeg og mi{ … }t livsværk skal ødelægges –»
MM N 385. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Laura har kjendt forholdene    Hvorfor kommer hun først nu med dette Hun kunde sparet mig for 6 års svære vanskeligheder – Hun har kjendt til skolen deroppe og kjendte til hvor at { … }Ellingsens havde en stor landeiendom og dampskib – At de kunde skaffe sig den maten de behøved på land og sjø –»
MM N 386. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det er påkrevet at jeg forklarer min pecuniære stilling –»
MM N 387. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det opsigtvækkende og påfaldende er:»
MM N 388. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Vi læser om b milionbevilning{ … }en til Vigelands såkaldte gave –»
MM N 389. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Vigeland betaler ikke skat overhodet Han får 500,000 kr året til sit arbeides udførelse – Mit arbeide er lisså vægtigt og vigtigt og»
MM N 391. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har overhodet aldrig malt billeder til salg hvis det da ikke er en bestilling der er leveret –»
MM N 392. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }I muratelieret.»
MM N 393. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har længe været syg og overanstrængt og har måttet søge ro uten på lannet – Jeg har forat få  …  ro i mange år ikke protestert mot vilkårlige beregninger af ligningsvæsenet – Nu synes jeg dette er så galt at jeg må skrive nu om jeg end sene { … }skulde havt ro på lannet»
MM N 394. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Så er det eiendommen –»
MM N 398. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ingen parceller på eiendommen!»
MM N 399. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ekely er en indgjærdet frugthave og er anskaffet udelukkende forat kunne placere mine mange atelierer og yde værn for disse mot overlast af fremmede folk – for mine malerier og mit livsværk»
MM N 400. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ekely yder fuld nytte til matauking med det der allerede står på eiendommen og med det jeg mener at kunne overtage af ny dyrket jord»
MM N 402. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ekely er en indgjærdet frugthave og er anskaffet udelukken{ … }de forat kunne give mine mange atelierer pla{ … }ds og yde mine atelierer mine malerier og mit livsværk værn mot overlast { … }af fremmede folk»
MM N 406. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«{ … }Bil»
MM N 407. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Når formannskabet er kommet til at Nordre Schøien egner sig til at opføre Direktør Rolf Stenersens  …  bygningen for direktør Rolf Stenersens samling skal jeg ikke sette mig imod det – Hvis planen koliderer med andre foretagender må det bli en sag mellem sagkyndige»
MM N 408. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har ikk stiller mig ikke mot Nordre Schøien planen hvis arkitekt Hollands anker er uberettigede»
MM N 410. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg kan om i anledning denne (lille) sag blot sige hva jeg vet og det er: Jeg har kjendt Graf Schwerin og Boden von Bodenhausen som begge var kom i mit Atelier – Bodenhausen og vistnok osså Graf Schwerin kjøbte billeder af mig –»
MM N 411. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« »
MM N 412. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«‹Ød{ … }em› og ‹dør fra Maven› vil { … }De ikke snart ha en Asket –»
MM N 413. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hauge så dårlig ud – han sov omtrent ikke hans få Penge var vel snart færdig – Her ved D …  Der var Christensen ude forat spille Penge af Folk sier jeg – og der var den tykke Advokat Dybwad med sin Frue – Han var en Art Garantist for hendes vilde Liv – – Champagneproppene smaldt – Efterhånden var alle der Gunnar Heiberg og Fru Krohg Kristian Krohg og et Par Herrer ved et annet Bord – Bødtkers gnældrende Stemme hørtes snart»
MM N 414. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }De nordlige Bræddegrader – Jeg ska Jeg havde engang udstilling i Kunstforening i Trondhjem Efter megen søgen efter kunstforeningen i Trondhjem står jeg på et gadehjørne og spørger en Passerende hvor Kunstforeningen er – Over på den annen side elven i Kommunebadehuset> – Jeg finder frem til { … }dette hus og spørger efter kunstforeningen. På det offentlige Badehus svares – på den annen side {s}elven i den og den gade – Jeg finder da frem til dette må akkurat samme vei tilbage og befinder mig akkurat på det hjørne jeg f først stod – Det var badehuset og kunstforeningens hjem Jeg spørger eft Jeg finder kunstforeningen i annen Etage og spørger efter der er lukket – jeg spørger efter vaktmesteren – han er inde og bad{ … }er jeg finner ham endeli idet en dør {g}åbnes  …  – Her vises e{n}t ben og en mave – det var borgermesteren der»
MM N 415. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg reiser våren 1{9}893 fra Berlin hjem til Norge – Det var efter de{t}n bevægede høst og vinter – hvor \da/ den store kunstnerstrid efter min udstilling 1 …  i arkitektenhaus  …  høsten 1{9}892 havde raset –»
MM N 418. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har aldrig været optat af Renoir og vi er helt forskjellige  …  naturer –»
MM N 419. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg er enig i at { … }direktør Rolf Stenersens samling af norsk kunst får en { … }bygning på Nordre Schøyens tomt – Pladsen på tomten kan jeg ikke bestemme …  Men jeg kan ellers ikke si på hvilket sted på tomten der skal bygges – Arkitekt Hollands anke må sagkyndige udtale sig om.»
MM N 420. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har nok herute fåt føle løgnkampagnens virkning – Det var dennegang en mandevond køter der i årevis forhindret folk fra at gå på gaten «Bygda» blev opagiteret og jeg blev boycottet – fordi jeg havde fåt den dømt til at bindes»
MM N 421. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har overhovedet ikke tat noen bestemmelse med hensyn til mussæum og er heller ikke klar over hvorvidt det er rigtigt –»
MM N 422. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« … »
MM N 423. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det ene portræt malte jeg da jeg min kom med hånden i bind fra hospital i Norge forat male Lindes børn – Det anne 1916 –»
MM N 424. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Man udbredte de gemenste snak om at jeg vilde undra mig min pligt i Norges store stund –»
MM N 426. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det er netop ‹om› 1905 nemlig jeg hovedsagelig for øieblik{ … }ket behandler – For det er 1905 og årene om 1905 hvorfra de værste skumlerier kommer –»
MM N 427. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Da kortet ikke var ment at indeholde de siterede Beskyldninger må jeg selvfølgelig beklage at Kortet har fået den en { … }Form der giver Anledning til Misforståelse»
MM N 428. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« …   …  ‹Universi›tetsgaden med Alfred ‹Hauge›  …   …  kjøbt det lille hus  …   … )  …   …  våren 1899 vår og søsterportrættet  …  Får en stærk influensa eller  …  efter et ophold på Vor Frues Hospital  …  hos min familie på Nordstrand hvor jeg maler vinterbilledet i skoven på galeriet – Reiser så til Florents men føler mig syg av Influenzaen og  …  tilbringer ‹en tid på› Fiesole. Reiser så over Paris til Aasgaardstrand (Der strøg mine stakkels penger for søsterportrættet og vår som skulde været til Paris ophold. Salig hukommelse)»
MM N 430. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hauklands overfald med jernring våren 1904 –»
MM N 431. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }Gauguin sier! «Efter et kortere Ophold i Nor{ … }ge 1905 reiste Munch med bitterhed til Tyskland»
MM N 432. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Alt dette er på Oslo cafeerne i årevis bleve{n}t drøftet og fastslåt og { … }det har er gåt videre og videre som fastslåede sandheder – Tænk hvor han er rar – Så har ingen gjendrivelse for mig været muligt – Folk ønsker at det er sligt – og det vilde være kjedeli om det ikke var sandt»
MM N 434. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Man snakker om at jeg er { … }en raring som holder mig for mig selv – Ingen kan vel tro mine grunner til at gjøre { … }det –»
MM N 435. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Nu havde den sultne hyæne { … }endeli funnet ud e{t}n brugbar { … }vildt – I det uryddige virvar fandt hans tæft noget føde – – Og det blev en mærkeli virkningsfuld liden klump han { … }fik sveiset sammen – Noget hist noget herfra – noget tilsat – Det var virkningsfuldt –»
MM N 437. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Europa.»
MM N 438. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Rammeskat Konjunkturskat»
MM N 440. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Min eiendom Ekely må betraktes som et stort atelier for maling – Jeg maler jo osså meget i friluft – og for min kunsts udførelse har jeg anskaffet mig denne eiendom»
MM N 441. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«I 20 år er der været kolporteret her i lannet og i utlannet at jeg eier 6–8–12 villaer»
MM N 442. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Min eiendom er ind indgjærdet frugthave og den er anskaffet af hensyn til a plads for de mange atel atelierer der rummer mit livsværk og de vigtigste billeder –»
MM N 443. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har anskaffet mig Ekely udelukkende forat kunne værne om mine atelierer og malerier og mit livsværk»
MM N 445. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det er ikke meget dyrkbar jord på Ekely circa 5 mål kartlagt»
MM N 446. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Kan Rynnings og Forkjølelsesmixtur taes  …  efter hinanden»
MM N 447. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Hagen»
MM N 448. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det er eventyret om mine mange eiendomme der aldri nu i 20 år ikke er kunnet udryddes – Derfor tror alle jeg er rik»
MM N 451. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }Jeg har { … }havt såmegen ærgrelse over folk  …  at folk har næsekastet mig mine mange eiendomme»
MM N 452. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Folk tror jeg har eiendommene forat spise æbler – Æblene skaffer mig blot bryderi – og jeg selv liker ikke æbler»
MM N 453. Munchmuseet
. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 454. Munchmuseet
. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 455. Munchmuseet
. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 458. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Olaf Schou og 200 kr»
MM N 459. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Brev til Nørregaard fra Taarbæk Ma{ … }demoiselle Mademoiselle Linde R Sandberg Pauli»
MM N 460. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Olaf Schou Wefring angående lånepapir v. Franquet Lily og Borghild – med Krag og frue rue Tourmon – B …  rue Malesherbes – Et ubehageligt opdrag fra Delius Harald NørregaardOm Thor Lütken Om Thor Lütken papiret Helge BäckströmAxel Heiberg angående frisbilledet Havfruen og mappen { … }raderinger»
MM N 461. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Fjærkræ børsen»
MM N 462. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
« …  Ma … »
MM N 472. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«De{t}r var en høi bakke med grønt græs og øverst oppe mod himmelen var skoven – kjøer og sauer gik og spiste græs og der hørtes bjældeklang – { … }Græsset var så grønt og himmelen over var blå med hvite skyer – og græsset i dalen så grønt – I Ovenfra skoven»
MM N 473. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Vindus karmen ligger sneen hel til ruden –»
MM N 474. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Nederst ved den store dobbeltseng sad de tæt in til hinanden på to små barnestole; den høie kvindes{ … }kikkelse sto ved siden {s … }høi og mørk op mod vinduet»
MM N 475. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«De var flyttet til byen – Slotsgadende sad om sommeren – { … }de fløi om sommeren nede på { … }‹fontenen› – sad på tra granittrappen og legte i en  …  gåren – det var så gråt mørt allesteder – opp omNu En dag sad de kom { … }deres faren fra { … }Gardermoen han var brun og  …  {s}fremmed i sin uniform  …  de»
MM N 477. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Mange lys, hvite – glinsende { … }helt til toppen – noen dryppede – det skinnede i alle lyse farver mest i rødt gult og grønt – { … }Et lyshav som blændet så man næsten inte ikke kunde se – Luften var he{d}t og det lugtet intenst af gran og os –»
MM N 479. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«død, hun er i himmelen»
MM N 481. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg pekte op i et svært grantræ – Hun takket og»
MM N 482. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg var { … }13 år og E{hun}mma Kommentar 14 Hun var udviklet for sin alder – fyldi – øinene blå og milde og munden sandselig –»
MM N 483. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«jeg glemmer  …  jeg er så forskrækkelig { … }melancholsk»
MM N 484. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Fru Vogt i ‹Bodingen›»
MM N 489. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Tiden suste over joren årtusender gik –»
MM N 491. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Ikke datert
«Det var nu over    hun var blit roligere efterat angsten for døden for en snarlig døden var forbi var der intrådt en tilstand af behagelig slaphed næsten velbefindende hun lå tilbage i lenestolen med håret {n}løst nedover skuldrend og nedover den il røde trøie lå hun { … }og så hen for sig Hun så så frem for sig med sine Hun Ansigtet så svært ‹så› blegt ud mot de{n}t ilrøde {trøie}liv Øinene var store og blanke.»
MM N 500. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Nizza Middelhavets dronning ligger smilenderundtmed sin  …  smilende med sine ‹hvide› vill{ … }aer { … }i en  …  speilende  …  i en halv{s}cirkel rundt den lille bugt –»
MM N 501. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«skulde»
MM N 505. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«I al den tid havde han i grund glemt at hun var gift – Tanken på Kaptainen var blot fly{ … }gti svævet forbi ham. – Det var i virkeligheden heller ikke været i hans tanker at det skulde gå slig – lige til han nu siddende – det store ‹mørke› { … }kalde værelse med det blafrende { … }‹lys› følte så ‹alt› for sig – Han havde bedrevet hor – han havde bedraget den ‹høie› Kaptain – han havde viklet sig havde kastet sig ut i noget han som havde gjorde han angret – Faderen – og de hjemme»
MM N 506. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« …  ‹Kys›  …   … »
MM N 507. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Fru Heiberg Kommentar gik bort { … }til sofaen – de satte sig –»
MM N 509. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Fried Telegram»
MM N 510. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Porten faldt gik i hængslen – faldt igjen – Den ‹som› k …  ‹da› han lydte  …   …  ka …  h er der har han kjendte stemmen det så lette hun ‹gi› hun pilsnare trin så banken på døren –»
MM N 512. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Var han da virkeli { … }gla i hende? – det var da hun han hadde drømt – hun ha  … »
MM N 514. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Aske»
MM N 516. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«De var alene i det store værelse – Han hadde læst om mange lignende situationer i franske romaner – De hadde begyndte på samme måde De endte altid med at de kom i forhold kysset hinanden ( Den unge smukke {frue}Grevinde kjeder sig på landet – træffer så den unge ganske unge Gaston Kommentar – ber hende han besøge sig. De Hun finder ham intere{ … }sant – {S}En dag sidder de alene sammen i den store stuen –»
MM N 519. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Den mørke stemning der var over ham i begyndelsen har forsvundet – han { … }Der gik en varme fra hendes bryst til ham»
MM N 520. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Han har gået i en god skole sa Munthe»
MM N 521. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }Vi hader Mennes{ … }kene og vi er sammen med { … }dem – vi må være sammen med – dem – thi vi har brug for dem – det er forferdelig ærgelig –»
MM N 522. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«De sa»
MM N 523. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«går med to ‹videre› – Du jeg bliver tilbage – Hele himmelen bliver til blod – og skrigende gult han besvimer –»
MM N 525. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« … »
MM N 528. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Fra Munch»
MM N 531. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Vinteren 19{8}98-{8}99 –»
MM N 532. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{s}Så skal vi da snakke om Fremtiden et yndigt sted i England væk fra alle kjendte – så spaserer vi sammen – skal lære os at kjende – for jeg fik jo ikke Tid til at ælske Dig havde jeg nær sagt så mye uro og sygdom – og så Dine Nerv{ … }er  …  –»
MM N 533. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg ligger i natten og hører mit hjerte banke – Jeg hører suset af blodet – i { … }øret det det sprænger i hodet – det syder under huden i fingernes spidser og tæerne – Det kribler i huden –»
MM N 534. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, varia). Ikke datert
«»
MM N 536. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Solhatt»
MM N 538. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«En tysker spurte mig: Men {d}De kan blive bra kvit meget af Deres plager Da svarte jeg –»
MM N 539. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Min kunst gav mig den en mening med livet {–}:»
MM N 545. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Forøvrigt vil jeg nærmest si at jeg er næsten hjemløs og forjaget på grunn af folks utrolige pågåenhed og lidet hensyn- tagen – Jeg har måttet flakke omkring forat få ro – Den stadige trudsel om beskatning af mine Atelierbilleder gjorde at jeg tabte tapte lyst og mot til arbeide»
MM N 546. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Vinteren i Tyskland 1904–1905 lå jeg mer og mer under for en Nervesygdom som de stadige forfølgelser mot mig og min kunst havde fremkaldt – Henimot vårparten gik den over til alvorlige anfald Jeg reiste så til Aasgaardstrand hvor jeg opholdt mig i et halvt år – Høsten modtog jeg en større bestilling af fabrikeier Herbert Esche i Chemnitz. Han Jeg reiste did og malte det bekjendte billede af Herbert Esches børn s Jeg mødtes her med Van de Velde der netop fuldførte sit bedste bygværk Esche nye hus. Vi havde for over et år siden været sammen i Weimar – Jeg var Graf Kezs Kommentarlers gjæst og vi var blandt den kreds der mødtes i Nietzsearchivet og nød godt af fru Elisabeth Förster-Nietzsches store Gjæstfrihed og elskværdighed»
MM N 547. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«1ste akt»
MM N 548. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«ikke tvinge til at ægte en der har den «bons sens» at ringe en op midt om Natten i f mens man ligger i flyende Feber – og danser – (det var bare et af hundreder Tilfælde) eller tar sig Elskere så let som at ta på sig Handsker – Forresten hvorfor skulde jeg være { … }denden forfærdelige – jeg havde ikke bedrevet mer end «hende» eller alle hendes andre Elskere –»
MM N 550. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«For mulig at opnå såvidt fred at jeg ikke helt må slutte et male om jeg end er fuld af skabertrang og skaberævne må jeg henvende mig offentligheden for m derved at kunne få nogen hjælp»
MM N 555. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hva havde det kostet hvis jeg ikke havde havt en vagtmand til at dra omsorg for den mængde store og små kasser til mine malerier der har bragt mine billeder ud i verden og gjorde til udstillinger der har mer end noget annet bidraget til billedernes berømmelse og det store salg»
MM N 556. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Efter bedste skjøn Farver og materialer til mit maleri 600 kr – Utgifter til vedligehold af mine    600 kr sex arbeidsrum og 2 friluftsatelierer som elektrisk reparationer – utgifter til takdækninger og bordklædninger { … }Studiereiser til Dovre og ophold der 600 kr på Opdal Erstatning for benyttelsen af mine egne rum til arbeidsrum –       800 kr»
MM N 560. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Elektricitet og varme      –»
MM N 562. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Selvom fortjenesten her var liten har jeg dog måttet beholde de  …  maskineriet igang og mener derfor at måtte opretholde utgiftspostene»
MM N 563. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg skal oplyse om at min vagtmand er ansat forat passe på de mange at let tilgjængelige og ildsfarlige malerier –»
MM N 566. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«H. Aalen Harald Lindbæk Marienfryd»
MM N 567. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Edvard Munch»
MM N 568. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Alle malerier tegninger skitser og grafiske arbeider samt {s}lithografisk stene træplater til træsnit samt kobberplater til raderinger testamenterer jeg til staten.»
MM N 570. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg maler ikke efter naturen – jeg tar fra den – eller øser fra dens rike fat.»
MM N 571. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«En dag tog jeg mig en tur ud til Charlottenburg hvor Secessionsudstillingen af holdes – – ...»
MM N 574. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det var en lys og solblank morgen Brandt Kommentar drev nedover landeveien. Altin Det var { … }stilt fred over alting – De rødmalte og gul rød- og gulmalte gårene  …  var så venlige ud med  …  ind  …  i små med små haver foran. så så venlige ud med små haver foran Han syntes verden var deili og lys –»
MM N 575. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det var varmt og lummert nede på bryggene»
MM N 577. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{S}Han gik nedover landeveien f det var han følte sig så frisk og let han da  …  for Han Endnu Halvt { … }glad og halvt generet følte sig da han so s pludselig opdagede fru  …  i en vogn kjørende mod. Slipset sad vist ikke rigtig svært meget sludsket på og han havde på sig sine sty{k}ggeste Buxer på han der skulde de – Bu han skulde slide de ud på landet – M Han havde lyst til at børste og stelle lidt på sig inden hun så ham men det nyttede ikke de k da vognen nærmede sig hur{d}tig    Han skjød Hjertet i livet da vognen nu standsede foran ham Goddag v Gom{ … }årgen    Hun bøiede sig over mod ham og rakte ham hHånden { … }Hun så så strålende ud og  …  hun myste med øinene og lo med tænderne.  … Og da han følte det varme tryk af Hånden Har de ne{ … }to{ … }p kommen op af byan deres de ogsa hun og lo de ser så frisk ud og De må ikke komme til mig idag for jeg skal have selskab men imorgen må de komme    {s}Er de ikke yndige og så viste hu mig pegte på en bunke blomster hun havde på fanget De er vel yndige Og så tog en svær gul en {g}og gav ham i { … }den { … }ene  …  Hånden og en { … }‹nogle› { … }i den anden»
MM N 578. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ved de    fru Heiberg Kommentar kommer – har de set hennde – jeg venter hende hvert øieblik»
MM N 579. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Han sov lite om natten – Hans læber brandt –»
MM N 581. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Så var det en tid han ikke læn»
MM N 582. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ja jeg kysset dem på hals halsen. Er de sint. Slå mig hvis de er sint – Er { … }de det»
MM N 583. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« … hørte trin i gangen – En  …   …  er frøken Hansen Kommentar en veninde – hun skal gifte sig i morgen – sa fru Heiberg KommentarEn dame Døren åbnedes – og en ung dame styrtet mod fru Heiberg Kommentar – Så fik hun ply pludselig øie på Brandt Kommentar – der hadde reist sig – Hun så først på fru Heiberg Kommentar og smilte lidt –»
MM N 584. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Ikke datert
«Undertegnede tillader»
MM N 586. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{r}Reisen ble opsat en dag Han kunde endnu engang træffe hende – Hvis det nu ikke ble til noget – ble det aldri Over middagen kunde han gå derop – Han gik nervøst ud og ind – gjorde lan streiftog i skoven forat få tiden til at gå –»
MM N 587. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«De drev omkring i skoven – Hun visende veien – gjennem tykningen i skoven – over gjærder over moradser – han lidt bagefter – følgende hende med øinene – hendes  … »
MM N 589. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Så var han da atter ved den h kirken. Der faldt lidt fin støvregn – luften var lummer og blød – og { … }den hvide kirken speilede sig i sølepytterne langs veien. Der borte lå huset brunt og dystert indimellem de saftie våte træerne –»
MM N 590. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg hadde ikke været på Kirkebakken på mang lange tider. Jeg havde hævnet mig – og vilde ikke træffe hende. hun»
MM N 591. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }De unge kunstnerne sto i klynger udenfor  …  Grand – { … }Det var begyndte at tusmørke – i enkelte butikker var lamperne tændte –  … Gaden var tyk af folk thi folk alle var nu kommet tilbage til byen –»
MM N 592. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Tiden gik hurtig – Høsten begyndte – { … } løvet gulnedesmåneskinsnætterne med { … }sine kjølige k …  måneskinsnætter –»
MM N 593. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Brandt Kommentar hadde leiet et atelier udi Hausmannsgaden – En»
MM N 595. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Syns Du ikke – Kristian Kommentar –»
MM N 596. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Han kom bag s»
MM N 597. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hun hadde med engang fåt no hårdt i udr udtrykket – hun løste håret – lod det glide ned over skuldrene – slænget det det så tilbage { … }på ryggen med en utålmodi bevægelse – hun var så vakker nu – så ud som en fortørnet dronning – Det er vist bare at jeg er sygeli a mig sa Brandt Kommentarat jeg sier sånt Vil du kysse mig – Han omfav han la armen om halsen hendes – han la sig ind til brystet hendes og kyste som han pleiet – det – h‹a›n så  …  in i hendes ansigt – øinene flammet de flammet øinene hennes som aldri før –»
MM N 598. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Er hun hjemme – tænker på ham –»
MM N 599. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Triumfbuen bred og blålig op mod luften    en blank luft – man så da al blå ballon {k}captif over hippodromen med skarpe linjer mod luften og alle ‹st{ … }engene› som fine tråde –»
MM N 600. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hos pigen Vogt ‹Ens› forældre»
MM N 601. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }Ind på Grand traf han skuespiller Nissen Kommentar som han kjendte ganske lidt – Denne indviterte han op i and i andre etage på en middag –»
MM N 603. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Ikke datert
«Thi der giver gjengjældelse – Dagen vil komme da du ængstes – da himlens { … }skyer { … }blir blod – da aftenens skygge blir dødens – og du vil være ene er ene –»
MM N 604. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det må jeg si var skammeligt a dig – en sån anledning – sidste aften – skulde du sandelig være lidt anderledes –»
MM N 605. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«De lå ved siden af hverandre Det sa ikke stort – Da { … }Hun bredde over ham – { … }Han kjælte lod hinand hånden  …  glide hendes fine hud – Stakkar sa hun og lod hånden g strøg ham strøg ham sagte nedover hans våde hår.»
MM N 606. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«jeg så – så svært – han vilde { … }bruge stærke udtryk men han {i}fandt ikke or –»
MM N 607. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«M»
MM N 610. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hvem er Du – Din ven Din ven – \Hvem er Du/ Jeg har ingen ven Hvem er \Din ven/ Jeg har ingen ven –»
MM N 612. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Kom hid    se den vakre skyen sa hun, jeg gik bort til hende { … }– det var en blodrød sky – {d}Den ser ud som en drage sa hun – jeg a guld – jeg tog hende ‹bløt› om livet – hendes hoved hvilte sig mod mig – vi stod sådan en længe således – en underlig blød varme gjennemrislet mig – jeg trykket { … }hende sagte til mig – hun så op til ‹siden› – hun havde disse underlige – dunkelt varme slør over øinene – Vi sa intet – Jeg lidet Vi gik ‹port› til den lave { … }chaiselonen og satte os ind til hverandre –»
MM N 613. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg liker så g»
MM N 614. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Dybviolet sænket mørket sig over al jorden – jeg sad ved under trær et træ – hvis blade begyndte at visne gulne – Hun h{v}avde siddet ved siden af mig – Hun havde bøiet sit hoved over mit – hennes hår var blodrøde hår var havde filtret sig om mig – det var falden over mit hoved det havde snoet sig om mig som blodrøde slange – havde dets fineste tråde var snoet viklet sig { … }ind i mit hjerte – – så havde hun reist sig – jeg ved ikke hvorfor – langsomt bevæget hun sig væk mot {d}havet – længer og længer væk – da var det underlige – kommet – jeg følte som var der usynlige tråde mellem os – jeg følte som usynlige tråde af hendes hår fremdeles omsnoet mig – som disse tråde aldrig kunde briste og  …   …   …  og sled i mit hjerte og gjorde åbne sår – og selv da hun helt forsvandt { … }der over havet – da følte jeg endnu hvor det smertede der hvor { … }mit  … hårtråde om mit mit hjærte blødede – fordi tråde{ … }ne ikke kunde overrives»
MM N 615. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg gik bortover veien med to venner –»
MM N 618. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Han sad med armen om hendes liv – hendes hode var så nær ham – hvor det var forunderli { … }således ha hennes øine – hennes mun hennes bryst så nær in til sig –»
MM N 620. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det var aften»
MM N 621. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg gi{ … }r hende den lyse sommernats bløde skjønhed – over hende gyder jeg den forsvindende sols skinnende pragt guld – over hendes hår – over hendes ansigt over hendes hvide dragt – skinnende guld –»
MM N 623. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Han gik op og ned på Karl Johan. Kl var 7 om eftermiddagen Det var de ‹såvi{ … }dt› langt ud på Vårkanten at det og det det var endnu lyst Solen gik ned bag Slottet. Det  … Det var endnu lyst af solnedgangen Solen var netop gået ned bag slottet der stod som  …  en skarp silouet …  mod den bl blanke luft Man følte våren kom med sine lysere aftener Opover karljohan dannede En Mængde mennesker var ude i det deilige vårveir veir de fleste endnu i vinterdragt De dannede De dannede en mørk kompakt linje som strakte sig helt op til slottet ja længre væk den kom blev den blåligere og lysere og forsvandt tils{ … }lut ‹i› den bl{g}ågrå tåge op ved slottet»
MM N 624. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har først nu»
MM N 625. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg Vi havde a»
MM N 627. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jorden s{og}lår Flammer mod Universets Periferier – Flammerne sluknet til Aske igjen Øine jeg { … }så blå og klar blanke og Mør{ … }ke med Glødfyldte Blin{g}k Spørgende, søgende, higende, villende søgte de fl ud mod Periferien – løste fra Jorden – Mennesker Børn – forat falde tilbage blande sin Aske med Moderjord»
MM N 628. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det begyndte at blive vår i veiret – og jeg tog en»
MM N 629. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Sig mig du skimrede { … }vårlige sol holder du alt hva du lover når du guder alle de farver der over mig gyder fra lysende grønt til lysende rødt fra skinnende hvidt – til skinnende sølv du mattende varmende kjælende vårsol vil du da  …  indfri – alt hva du lover»
MM N 630. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Tyst og ‹lummer› og mørk ligger skoven – stammerne står som ved siden af hve mørk side om side slanke søiler – Der nede mellem græsset lurer en stort krybdyr – med lange arme – Men der på den andre side mellem stammerne lyser sommernatten – stenerne ligger som { … }hvide tænder { … }langs bredden – men derute i vandet kryber tusen hundreder dyr – sorte – våte – de { … }bevæger sig – strækker hodet frem – rækker arme frem – ‹svømmer› efter hverandre –»
MM N 631. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Når {v}Vintersolen der stod lavt på Himmelen skinnede ind ad Vinduet – flammet det op i rødt og gult i { … }mit Værelse – d{ … }e gule Trævægge blev til ild og Bordtæppe et brun Bord til Blod – Far Lyset og Farverne skar ind i mi{t}n Sjæl – og mit Legeme hvor Blodet sygt rullede – Melancholi – er jo Mangel på tilstrækkeli Fart i Blodet – men af og til jagedes det op i Angest – – {Jeg}Jeg {gik}løb ud for at fly fra mig ‹selv› – og gik min Tur –»
MM N 633. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« Der var engang jeg styret min skude med skjælvende hånd – – mit øie var ungt og fyldt med farver som det spirende løv – Jeg styret efter et kort – optegnet af fædre – der var far{ … }lige skjær der var lande med lykke – – { … }Lystig var den lille skudes dans på det sydende vand – og ængstelig jeg speidet efter de sorte skjær – over var stjernerne med sin himmel – h – og spurte hvad når {h}ophører stjernen – og hvor er den liden – og dog midtpunktet – {og}Jeg bøiet jeg mig ned var havet vandet dybt ugjennem- trængeligt – og rædselsfuldt – hvad er døden – skal jeg vide det idag»
MM N 634. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Der kom en mand til og spurte hva vil de { … }med de{tt}nne  …  – de{ … }t ligner et blodigt dæ{g}kke – – Jeg fortalte ham det»
MM N 635. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Solen varmede – På plænerne i det skjære { … }grønne legede børn i lyse dragter –»
MM N 636. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Ikke datert
«Det var udpå eftermiddagen. Møblerne stod som mørke masser inde i værelset I nogle bordben og et par og i komoden glindsede glandlysene fra med op det med gulagtig grålige lys.»
MM N 637. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Stå»
MM N 638. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg går omkring som en forbryder – hvorfor? fordi jeg mangler penger – jeg det er forresten lærerigt jeg kan anstille undersøgelser og komme til mange underlige resultater –»
MM N 639. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ungbirken spreder sin lysegrønne vifte op mod solen vifte synger sin sang {og}om glæde og lys spreder sit d{ … }rys af grønt sjælvende af { … }frygt ved en st{ … }amme så { … }spæd og hvid som en jomfrues særk men bag står fjældet i ‹blålige› frysende farver – deiligt den synger {og}om livets glæde dirrende tindrende { … }løv { … }op mod lyseblåt hvælv tænker ei på at løvet skal { … } …  { … } …  vare til h …  –ved den  …  by»
MM N 640. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«med {d}Jeg tænkte Paris 1895 (?) (mulig blot 1902–1903) Moren og døden er fra Paris 1{9}895»
MM N 641. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }Hun var en svane – Den gled med sin lange fine hals sagte henad vandet – Den så sig om med milde lykkelige øine – så  …  speilede sig i vandet der var lyseblåt med hvite skyer som himmelen over –»
MM N 642. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Tiden suste over joren – årtusender gik og – så fødtes en smerte – lidt håb {og}lidt smil. der hørtes stemmer og gråd – og smilet døde og forsvandt og ‹sku›kkene døde hen og slægter trampet på slægter–»
MM N 644. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg gik bortover veien med to venner –       og Solen gik ned»
MM N 645. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Dit ansigt rummer al verdens ømhed – dine øine dunkle som den grønblåe sjø – suger mig til dig –    dine mund har et smerteligt ømt smil – som vilde du { … }be mig om tilgivelse for noget – dine { … }læber er vellustige – ‹bikk øin› \‹er›/ purpurrøde – som to pur blodrøde orme –»
MM N 646. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Vidste jeg om Vidste jeg bare – om du {el}holder a mig eller ikke – Da jeg så dig en en dag p forleden in i Grandst { … }bleg st …  og sortklædt – da lignet du du en Ma{ … }donna og  …  – og dit blik var en bebreidelse – som skar mig i brystet – – hvor du var blek – hvor du var fin – hvor du var stolt – Og da jeg dengang i dit selskab hvor spøkte jeg gjore kur til en dame – som det jeg gjore bare forat du skule se det – da synes så jeg dit ‹lile› blik – Å jeg da jublet det in i»
MM N 647. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Fra Hospitalet –»
MM N 648. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Locomotivet arbeidede opover alperne – pustet og stønnet – Å du store gud hvor høit – et { … }bjerg bedækket halve luften – vi kunne ikke se toppen selv om vi bøiet os helt ned –»
MM N 649. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«U. og frøken J. elsker hindanden hele – heraf opkommer en masse stridigheter mellem  …  – D – gjør kur til fr. { … }J – elsker hende  …  – tilsyneladende – forsøger at forføre hende – st …  U. og D – sindte –»
MM N 650. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg holder af dig da når dit blik er lidt træt og tungsindigt – når du har ha de{n}tte lidt smertefulde lidende træk om munden – når dit Ansikt er blekt som månen – da går der en tanke igennem mig at du ennu holler a mig – og jeg ønsker dig ikke længer ondt – Mennesket er en Sygdom på Jorden»
MM N 651. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Ikke datert
«Vil De gjøre mig den tjeneste {og}at gjøre Olaf Schou et forslag som jeg selv ikke tør komme med – Jeg sender ham foruden det syge barn to andre større billeder, – en  …  som jeg { … }gjerne {skal}vilde han skulde beholde – indtil disse blir senere engang skulde blive solgte for en større pris{–}; – { … }Jeg men{er}te at han da skulde trække af for sig hvad han nu låner mig – Gjør dette så er De snil på en»
MM N 652. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«En Høg»
MM N 653. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Derpå inviteter Hjalmar C. mig på et Parti Kiler og derefter på et Slag Kort hvilket jeg afslaaede så Kom Gunnar H.»
MM N 655. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg stod på et høit Bjerd og jeg så hele { … }Verden ligge under mig – verden fra siden { … }Tusinder År – Jeg så de små og de store kloder som adlydende na{ … }turen – lover gik { … }sine bestemte baner –»
MM N 657. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Udenfor et lidet hus have foran – { … }Lys sommernat – måne Hvor her er fredelig –»
MM N 658. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Kjære ven hvor sød er Grisen Kjære ven hva koster { … }Grisen –»
MM N 659. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Men så var ingen det han tr{ … }oede det hændte. Så tog han i    hold { … }op med malerier sag Det skar i m og jeg fik sagerne sa»
MM N 663. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }De sortgule små stikker med pile nåle dyp{ … }pet i gi{ … }ft –»
MM N 664. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg gik langs havet – mån det var måneskin gennem mørke skyer – stenerne raget opover vandet mystisk som dværge og havmennesker –  …  andre der var store hvide hoder der grinede og lo – de drog sig noen opp – {s}på stranden andre nede i vande –  …  va havet det mørke blå violete hav sank hævede sig og { … }faldt – sukkede inmellem – stenerne –»
MM N 665. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 671. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Ikke datert
«Som aftalt vil jeg gjøre Dem et Forslag med Hensyn til lasten – – Kan De afse dertil 2000 Kr. – Jeg vil da gj i Tilfælde gjøre min Kunsthandler et Forslag {at}om lettere Betingelser for mig –»
MM N 694. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Når 200 + 1200 kr som jeg tilbyr til min familie blot skulde være til min Nieces naalepenge så forstår jeg ikke hvorfor Ellingsens bryr mig med gutternes skolegang – 1400 kr er jo omtrent langt på vei til betalingen der vel er 2000 kr»
MM N 695. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Man påstår man må behandle alle like – »
MM N 715. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«– Ja hvordan skal jeg si hva er virkeli passeret – og hva er drøm – eller hvis feil – d{ … }en forunderlige tale der lyder i mit øre – Det som jeg må tro er syn syner – blander sig med det virkeli passerede –»
MM N 1467. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«terpentin teknik (Det skal gjøre ‹billedern› ‹letsindi› malte)»
MM N 1477. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Gunnerud samler på vidnesbyrd {en}af { … }ubidte mennesker –»
MM N 1485. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
« Frøken Inger Munch  Villa Hjemli  Munkeengsveien 8  Smedstad {st}st  Vestre Aker  Oslo»
MM N 1724. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«»
MM N 2394. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
« Hrrn Schriftsteller  Gustav Werner Peters  Charlottenburg  Sybelstr. 27  Berlin»
MM N 2622. Munchmuseet
. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2722. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Wenn ich»
MM N 2996. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det var vel ingen heltegjerning af når man i 1905 i Aasgaardstrand for på med kniv eller med tomflasker når man vidste jeg havde blot en arm til forsvar og den anden m 2 ‹mellemste› fingre var knuste og håndens scenersener skadede –»
MM N 2997. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 2998. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3002. Munchmuseet
. Ikke datert
«Hektografi av No-MM_N3003-00-01r.»
MM N 3003. Munchmuseet
. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3228. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Maler ‹Herbst› ist am 7 Uhr { … }in Belvedere –»
MM N 3363. Munchmuseet
. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3504. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Der var hvid Vinter – om morgenen gik jeg ind i den klare friske Vinterluft ind { … }‹i›  …  stille Granskov –»
MM N 3505. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Vi har havt muligens den bedste Lærer i Kunst som ‹vor› tid kan ‹opvise› i ‹Kristian Krohg› – ‹lei› ‹jeg› ‹vil› ikke la en Juletræ-pyntkunstner ‹som› ‹Svarstad› ‹eller› en ‹natmand› som ‹Haug› ‹til› ‹Paulsen› – fra Aftenposten { … } …  ‹til› ‹det›»
MM N 3506. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«I Tilfælde godt Resultat ‹for{k}tsatt› Betingelse»
MM N 3507. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg fandt det ubekvemt at dra for Retten fo som den almindelige Voldsmand han h …  var og for mig for Eftertiden blir – Jeg fandt det påkræ mest passende som man ved {at ta … }dengang at ‹ta› Sagen i egen Hånd som sk …  ‹blir› ‹vi› B … »
MM N 3508. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Sommernacht Crefeld Stang ‹Stet\t/inersa{g}chen›»
MM N 3509. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Nilsen tykt trykpapir Papir i mindre format Automobil Skat Nørreg{ … }ård Tante Olsen»
MM N 3518. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Badischer ‹Torsteinson›»
MM N 3519. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Billingstad  …  Ibsen»
MM N 3520. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Kate Crawley N‹elli› Crawley Tullik»
MM N 3521. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Rolf Hansen Ragnhild Olsen»
MM N 3522. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«8 Jahre in  …  und T …  Aller erst Ich nehme es an auf die ‹Ordnung› der letzte ‹erwartete› ‹Strafe› ‹zu›  …   … »
MM N 3523. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«KollmannCafe Bauer Kommer næste Uge – Når reiser De – ‹tog› Lokale her til udstilling Berlin eller Wien»
MM N 3524. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«{ … }Je { … }promene a le chemin { … }avec { … }deux ami – et le sun Kommentar partire – Je m’arrete fatig et je s{ … }enti un hauch Kommentar de Melancholi – Je m’arrete fatiqué a ‹ … en› m{ … }ourir – Sur le ‹–› mer et le ville noir bleu – le ciel    comme fleuve du ‹–› sang – Mes amis etait sorti { … }je»
MM N 3525. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Telefon 36 Kr – Hvidsten»
MM N 3526. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Akersgaden ‹G› H. N Christiansen 17476»
MM N 3527. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«för Göteborgs Museum»
MM N 3528. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Forsvarsminister Stang»
MM N 3529. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Je regrette encore une fois comme ‹votre› letre ‹me› ‹fait› ‹tres› ‹heureux›»
MM N 3530. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Afdrag Fratræk»
MM N 3532. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Formue»
MM N 3534. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«af afskrives 5 %»
MM N 3536. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ekely»
MM N 3540. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Skat 1939–40»
MM N 3543. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Edvard Munch Maler Fødselsaar og dag- 12. Dec. 1863 Ekely pr Skøien»
MM N 3544. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Avskrift 1928 Oslo Aker»
MM N 3545. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Kunstmaler Edv. Munch Ekely, s. Huseby, Skøyen»
MM N 3546. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ligningsnævnden har vist hørt som så mange at jeg har disse eiendomme forat spise æbler og sole mig – Jeg har udelukkende kjøbt dem for Aulabillederne Kommentar og andre store arbeider og de er at ‹betragte› som en foretningsmands kontor»
MM N 3547. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har fra den beregnede afs afdragssum fradraget circa 2000 kr hva jeg vanlig gjør»
MM N 3549. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Edvard Munch Født år 1863 maler Ekely Hoff pr Skøien»
MM N 3554. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«1937–38»
MM N 3555. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Ekely Skøien»
MM N 3556. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3559. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Strindberg Jonas Lie og flere Gunnar Heiberg»
MM N 3560. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Skattedistrikt: Oslo. Vestre Aker»
MM N 3563. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«37–38»
MM N 3564. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«1937–38»
MM N 3565. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«38–39 1839.»
MM N 3566. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Edvard Munch Født år 12/12 1863 Maler Ekely pr Skøien og Nedre Ramme Hvidsten Ekely pr Skøien»
MM N 3568. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Edvard Munch Maler Ekely, Hoff pr. Skøien»
MM N 3573. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Edvard Munch Født år 1863 Maler, Ekely pr Skøien, Nedre Ramme, Hvitsten. Ekely, Hoff pr. Skøien»
MM N 3575. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Oslo Sparebank»
MM N 3577. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Transport — — — — — kr. 90709673.– Avskrivningsbelöp — — — — — 55{0}50.– (Der foreslåes avskrevet 10 % pr. år på tre (bygningene og 5 % pr. år på murbygningen)»
MM N 3579. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«kontant»
MM N 3580. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Kristiania Sparebank 573. Munch ‹comiteen›»
MM N 3585. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg skal ikke udtale mig om skattvæsenets optræden mod mig – Det mener vel at { … }handle rigtigt –»
MM N 3586. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«16,000 kr –»
MM N 3587. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg er blit helt træt tilslut af alt maset på Ekely – Efter min mening er det og har været en opdreven modvilie mot mig derute»
MM N 3588. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Je{ … }g skal fortælle hvordan det vilde gå hvis mine malerier blev at beskatte:»
MM N 3591. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Når jeg tjener gjenemsnitlig ved Lithografiske arbeider og clichene 130,000 kr de sidste 10 år så m …  så må så er det ikke urimelig at jeg finder at at – kunne bruke der trækkes fra så store gjenemsnitli 19,000 kr – Jeg har funnet at ved at bruke storemeget› ikke at spare  …  på dem har jeg kunnet blot tjene mer – hvorved osså staten tjener mer»
MM N 3592. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Ligningsvæsenet har i 14 år nedsat mine ber{ … }egninger af utgift til afdrag af intægt med fra 10,000 kr 18,000 o.s.v til 2000 kr der har været den faste utgiftssum man har git mig – Jeg havde da tjent fra 40,{kr}000 kr til 150,000 kr om året»
MM N 3593. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har foræret»
MM N 3594. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Som De selv sa det vil stige alt arbeide for mig skal jeg nøiagti få re{ … }gnet ut skatten»
MM N 3595. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«II Jeg behold{ … }er f ex {r}Ramme utelukkende af hensyn til mit maleri – Jeg har { … }motiver der der netop har vært sælgelige – og { … }‹hvorfor› jeg solgte m til store summer – og jeg gjør studier til Alma mater i Aulaen Kommentar – Jeg har her funnet motivet – og jeg arbeider gratis for universitete på dette – forat forb{ … }edre { … }dekorationerne –»
MM N 3596. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«6000 kr ‹Malersager› farver – Lærred Rammer – Modeller og lignende»
MM N 3597. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Delvis uddrag af min dagbok Til Akers ligningsvæsen Jeg meddelte Dem i min selv- angivelse at jeg havde havt 7000 kr i utgifter til fradrag – Da De tiltrods for at jeg gir mine opgivelser { … }på tro og love d …  ikke vil godkjende dem skal jeg atter lægge mine viktige arbeider tilside forat skaffe Dem oplysninger der kan være til Deres betryggelse.»
MM N 3598. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg h mener at når man i tilfælde som med mig hvor apparatet er så indviklet og lidet forståligt for folk må man til en vis grad overlade  …  beregninger og tro på at man opgir rigtigt. {m}Man forlanger jo opgaven på tro og ære –»
MM N 3599. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Efter det korte oversla men betegnende overslag over skatten kan enhver utd utregne at jeg må lægge hele apparatet ned og opgive mine videre experimenter med monumental maleri – Det blir nok da litet at få af skat –»
MM N 3600. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Er det skattevæsenets  …  alvorlige mening at blot farver og lærred skal kunne fradrages?»
MM N 3601. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« Jeg har aldri beklaget mig over at have betalt formeget i skat når undtages at jeg finner det uberettiget at betale skat af sine egne malerier (Dette er mig osså en prinsipiel sag der osså angår andre malere og derfor er mig do{p}bbelt vigti at lægge vægt på)»
MM N 3602. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har i hovedhuset en del værelser i annen etage der udelukkende bruges til maleratelierer trykkerier for grafik og opbevaring af trykpapir samt malerier og gravurer – Et værelse bruges af en vagtmand»
MM N 3603. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg skal nærmere forklare mit arbeides art:»
MM N 3604. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Når ligningsassistenten påstår at jeg har sagt at jeg vilde fraflytte Ekely på grunn af skatskat så skal jeg si at det er en komplet misforståelse –»
MM N 3606. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Kan man undre sig over at jeg går træt {–}og har betænkeligheter forat binde mig til et svært arbeide til raadhuset?»
MM N 3607. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det er noget som jo er lignings- væsenet bekjendt og været stadig fremholdt! Det Jeg arbeider med et svært apparat Der er 6 atelierer – og jeg har svære arbeider under hænderne –»
MM N 3609. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«2 vagtmænd på Ekely og Nedre Ramme Jeg har udtrykkelig sagt dem at de er ansat for at passe på atelierene og for annet nødvendigt for min kunst. Jordbruget er nedlagt»
MM N 3610. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg tillod mig at spørge skattevæsenet om ikke lønnen til en assistent til mit arbeide kan af er at fradrage som udgift»
MM N 3611. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« …  { … }I den store sal hænger studier til livsfrisen som jeg har arbeidet på i 40 år –»
MM N 3612. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Når De steiler over alt der ligger om af tryk og sier her må jeg jo være store værdier – ligeledes i den store sal med studier til livsfrisen. { … }Det viser blot hvilke stort arbeide og stor{t}e utgifter jeg har havt forat kunne sælge det jeg har solgt og derved skyld betalt så høi skat»
MM N 3613. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg skal få sat om en nøiagtig beskrivelse af alle mine atelierer og alle mine rum hvori der i alle arbeides –»
MM N 3614. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Det må jo sies at være selvfølgeli at når jeg betaler skat af 1{00}50,000000 kr til 200,{ … }000 kr Året { … }er det  …  litet når 20,000 kr fratrækkes –  …   … »
MM N 3615. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Når jeg reiser og tar studier eller arbeid-reiser til eller jeg f. Ex to gange reiser til Zürich – den ene gang forat holde en stor udstilling den annen gang forat male et {p}Portræt Når på udstillinge sælges { … }3 Billeder til en 20,000 kr og annen gang { … }maler et Portræt til 7000 kr – så er { … }det vel billig at jeg ikke bare skatter for hele summen da jeg jo vitterli må dra af utgiftene til reisen – ialfald en del { … }af ‹den›»
MM N 3616. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Alle villaer omkring her betaler blot skat efter husernes værdi Kicku Kickut og Abbediengens hovedgaard der står kostbare huse og {v} de bedste bygetomter til hovedvei og kloak betaler blot skat for huset Disse to pragtbygninger med flere gode tomter har ikke mer skat end jeg Mit sted der ingen tomter har idet der ikke fins veie eller kloaker skal betale for tomter skat for tomteværdi – Huset kan umuli være værd mer end 20,000 kr det gamle bondehus –»
MM N 3617. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg har fire store udstilling at ordne i Amerika Dr{ … }esden Zür München og Zürich og så må jeg ødelægg min tid med hel den sag som ser ut til skal vare hele året rundt – Ihvertfald har jeg ‹havt› nok at jeg helt siden ‹jul› med den sag»
MM N 3619. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«At man skumler om at bruker s jeg trækker gartnerløn fra ud som utgift for å så er det jo så helt uten at forstå min arbeidsmethode –»
MM N 3620. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3621. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3622. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3623. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3624. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3625. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3626. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3627. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Indskud Obligationer – Vend!»
MM N 3628. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3629. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3630. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3631. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Har Er der på grund af tiden forholdsvis litet solgt nu – så har det  …  M …  vist sig at jeg ved at ikke at spare på             utgifter har tjent meget»
MM N 3632. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg b …  har som fradrag {st}intækt ‹i … år› brukt i år regnet – {6}7000 kr til Male modeller og farves{ … }aker – og annet til Malerier og tegning – og skulptur – – { … }Rammer og lign»
MM N 3633. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Foruten malersager er der jo osså en hel del andre fornødenheder til Malerarbeidet»
MM N 3634. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Fratrækningssummen må sees { … }i forhold til salget gjennem flere år – og Når jeg gjennemsnitlig har tjent over 100,000 kr og betalt 30,000 kr årlig – så kan det ikke sies at { … }være for meget 16,000 kr fratræk i omkostninger når jeg har 6 atelierer og har det store appart som jeg har – Hvis ikke dette apparat var – var salget ikke blevet halvparten { … }Mine tre eiendomme er blit anskaffet {og}for m{t}in arbei kunsts skyld og»
MM N 3651. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Edvard Munch»
MM N 3653. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Bjercke»
MM N 3656. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Vor liberale Regjering Amandus Schibsted Hans Dahl Olafs Orden for «Kunstnerisk Virks{ … }omhed» – i År  …  behøves i ‹Grund› ikke ‹når› ‹er› der efter dette nogen Kunstner der  …  dette Embedet tragter efter «Embedet»»
MM N 3680. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 3681. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Kultu{ … }rens flammer – { … }Dø for at leve En ånd ‹eller› gnist der tænder – flammer – brænder ud dør – og fænger et andet sted påny – Vi ser gnisten flammen brænde tænde brænde og dø  …  { … }Asiens stater – jødeland – Ægypten – grækenland – Rom Italien – span … på en måte Det vil gå med Europa –se over hele Europa der ligner Grækenland i form og meget annet – det vil brænde ut og flamme annetsteds i Amerika? Euro De Europæiske stater vil forlænge ud …  udbrændingen. Europa»
MM N 3686. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«                  Munch»
MM N 3689. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Over teksten: MUNCH: Bjerk i sne. Malt på Ljan 1901. I forfatterens eie. 1900 som Melancholi Den lyse nat»
MM N 3690. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Kunstens krystalisation i Livsfrisen Edv. Munch»
MM N 3691. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
« …  Bea … vage  …   … »
MM N 3692. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Manes Vodriclova 38»
MM N 3694. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Musæ Carnavalet Rue de Sévigné»
MM N 3695. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Poes Talen er skapt forat belyve forvirre og bedrage Mennesker – Digt og Poesi {og}er Paradoxets er ‹Hulspeile› skapt til at opfange og afspeile et glimt af Sandheden»
MM N 3696. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Livsfrisen er undfanget ved under samtale og stemninger fra bohemtiden – ved bordene på Grand – og ved  … par ture i de lyse nætter»
MM T 6. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Kontoret til { … }Fader. { … }Th‹or›. Meyersgd. 48  …  (2den Halvpart. Se Side 1.) 1875? Bag Forhænget vort Soveværelse.»
MM T 17. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Spørg ei hvad er Klokken? Nej Og i det gryr en Dag»
MM T 19. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Julaften den 1876 fik jeg af Papa en Almanak og et Ark Tonepapir. Af Tante et Ark Tonepapir af Sofie en Lakstang af Andreas 4 Skilling til at kjøbe en Blyant»
MM T 68. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«P Parlament Parlament Par Parlament Parlament Parlament Bogstaver Bogstaver Bogstave Rusland Rusland Rusland Tragedie Frankrige Frankrige Danemark Danmark Danemark Langeland Langeland Langeland Skrivebog I Ingeborg Ingeborg»
MM T 125. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
«B … »
MM T 126. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
«Hv‹or livs kjeden› ‹Kny{ … }ttes›»
MM T 128. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
« { … }Sofie Gulliksen  T{h}orvald Meyers Gade 42»
MM T 130. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
«Arentz Heiberg Rodhe Mengelberg »
MM T 132. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 133. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 134. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 135. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 136. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 137. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 141. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 143. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 144. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 145. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 146. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 148. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 149. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
«De blinde»
MM T 150. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
«Ekedal»
MM T 151. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 152. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 153. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
«Visdom …   … »
MM T 154. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
« Hjørdis Fjeldbu  Sannergaden 38»
MM T 155. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 156. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
« …  30»
MM T 157. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 158. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 159. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 160. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 161. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 162. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 163. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 164. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 165. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 166. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 167. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 168. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 169. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 170. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 171. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 172. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 173. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 174. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 175. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 176. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
«Gravurer»
MM T 177. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 178. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 179. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 180. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 181. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 182. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 183. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 184. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 185. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 186. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 187. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 188. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 189. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 190. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 191. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 192. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 193. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 194. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 195. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 196. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 197. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 198. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 199. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 200. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 201. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 202. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 203. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 204. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 205. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 207. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 208. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 209. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 210. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 211. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 212. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 213. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 214. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 215. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 216. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 217. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 219. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 220. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 221. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 222. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 223. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 224. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 225. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 226. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 227. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 228. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 229. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 230. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 231. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 233. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 234. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 235. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 236. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 237. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 238. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 239. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 240. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 241. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 243. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 244. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 246. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 247. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 249. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 275. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 394. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Radioapparat i Hvidsten»
MM T 751. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 756. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 1254. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 1265. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 1371. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 1438. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 1670. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 1674. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 1802. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 1863. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 1957. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2011. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2023. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2147. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2148. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2159. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2173. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2178. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2183. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2223. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2228. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2261. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2265. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2567. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2570. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2600. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2602. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2603. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2611. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2650. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2658. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2709. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2723. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2725. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2726. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2727. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2728. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2732. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2733. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2736. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2737. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2738. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2739. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2740. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2741. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2742. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2744. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2746. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2747. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2749. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2750. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2752. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2754. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2759. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
«Richard S … »
MM T 2772. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2775. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2778. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2779. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2781. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2784. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
«Et brev kom – Fr. L ligger syg – Kom straks – Jeg ber Dem – inat sag vækket hun mig op og sa – jeg tror ikke han kommer – jeg er så ulykkelig – En halv Time efter hørte jeg stønnen – jeg går ind – og finner hende meget syg – på Bordet stod tømte Morfinflasker – Hun var iskold – og jeg troet hun skulde dø – Hun t nævnet Deres Navn – Jeg gav hende Kaffe til Modgift – og hun kastet op hele Natten –»
MM T 2786. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
«Sangeren har gjennemstreifet mange Land; er træt enda af svære Lidelser og tørst efter at hvile i Kjærlighedens Arme – og varmes ved dens Ild – – Han havde søgt den store Kjærlighed forgjæves – så drømte han om { … }at hvile ved Kjærlighedens stille Arne – og føle dens Varme –»
MM T 2787. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2788. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2789. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
«Med Armen i Bind reiste han ind til Byen – { … }Hånden smertede voldsomt – og han måtte drikke Cognac forat bedøve sig –»
MM T 2790. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2791. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2793. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2794. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
«Hvordan jeg fandt på at male friser og vægmalerier»
MM T 2795. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2797. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
«I disse 20 år er min Eiendom ilignet 50,000 kr form sat 50,000 kr for høi i værdi –»
MM T 2798. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2803. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
«Fal»
MM T 2804. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2806. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
«Jeg skal nu fortælle Dig, hvordan jeg har havt det i mine sommerferier. En slægtning af mig, der eier en liden jordeiendom på Ringerike, { … }indbød mig til at tilbringe ferierne hos ham; strax exa- men ar afsluttet, reiste jeg med vestbanen til Hønefos og gik derfra til mit bestemmel- sessted. Fra mit værelse, der var et tagkam- mer, havde jeg en vakker udsigt over hele det østlige Ringerike lige fra Hadeland i nord til den inderste krog af Holsfjorden i syd. Lige under mig strakte sig den dybe Stens- fjord, fra hvis modsatte bred åsryggen med Gyrihaugen og Kro\g/klevskaret hævede sig u- middelbart op. Nedenfor den en åsrygg, ved»
MM T 2808. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2809. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2811. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2812. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2822. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2823. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2839. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2842. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2844. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2846. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2848. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2849. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
«Hun Kommentar blir dømt til at bindes –»
MM T 2890. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2898. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2900. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2901. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Menneskeskjæbner er som kloder op af et  … »
MM T 2902. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2903. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2904. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2905. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Hvor»
MM T 2906. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«– Sommernatten»
MM T 2907. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Der glider Måneskin over Dit Ansigt der er fuld af Sk a Jorderigs Skjønhed og Smerte Thi Døden nu rækker Livet Hånden og en Kæde knyttes mellem de tusind Slægter der er døde og de tusind Slægter som kommer»
MM T 2908. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
«Jeg bode nede i dypet mellem slim og dyr – Jeg tv{ … }ang mig op til vandfladen i længsel efter de lyse farver –»
MM T 2911. Munchmuseet
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2918. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2919. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2920. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2921. Munchmuseet
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2922. Munchmuseet
Varia. Ikke datert
«Bryllup»
MM UT 11. Munchmuseet
Utgitt tekst. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM UT 20. Munchmuseet
Utgitt tekst. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM UT 28. Munchmuseet
Utgitt tekst. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1. I privat eie
Notat. Ikke datert
«Mine optegnelser skal gjennemsees af adv. Nørregaard eller Sigurd Høst – Ikke af Inger der vilde blot blive nervøs af det. Kompromiterende ting Eller unyttige optegnelser { … }brændes – Alle erotiske skildringer med kvinner skal brændes – Det er enkelte stemninger og filosofiske tanker der kan bevares»
Varia. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 864. Ukjent
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 905. Ukjent
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 951. Ukjent
Varia. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1033. Ukjent
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1034. Ukjent
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1055. Akademie der Künste, Berlin
Varia. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1132. I privat eie
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1135. I privat eie
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1136. I privat eie
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1201. Ukjent
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1202. Ukjent
Skissebok. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1232. I privat eie
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1233. I privat eie
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1234. Ukjent
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1270. I privat eie
Notat. Ikke datert
«Jeg gik bortover veien med to venner Solen gik ned – Himmelen blev blodig rød. Og jeg følte et pust af Vemod – Jeg stod stille træt til Døden – Over den blåsorte Fjord og Stad laa Blod og Ildstunger»
PN 1301. I privat eie
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1305. Ukjent
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1307. Ukjent
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Notat. Ikke datert
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]