Edvard Munchs korrespondanse

Listen inneholder de 176 brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1935, enten faktisk, dvs. av avsender selv eller ved poststempel, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 32. Munchmuseet
Brev fra Grøtting Berg. Datert 26.10.1935
«Jeg tillater mig høfligst at komme til Dem med følgende:»
MM K 36. Munchmuseet
Brev fra Johan Borgen, Dagbladet. Datert 16.09.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 40. Munchmuseet
Brev fra Magnus Bugge. Datert 17.02.1935
«Fra Bybud Bugge på Moss Jeg skal på Bugges vegne få lov at bringe Dem hans hjerteligst takk for De var så vende- lig at besøgte ham, og for det han fikk. Han er nokså frisk nu. Men tiden blir jo nokså lang for ham stakkar. Så han er så glad når der kommer nogen og besøker ham. Han er jo 92 år nu så det er en høi alder.»
MM K 142. Munchmuseet
Brev fra Carl Dørnberger. Datert 30.08.1935
«Å Gud så gammel slidt og elendig jeg er blit – Ja Du har rett! det er blit glisent i vennerekkene – og jeg er ensom å ja voila la vie. Du, sig mig engang, Du har jo en have – og der faller megen frugt ned altså falebler – Min vesle haves trær er ødelagt af tørken iår – og så vilde jeg spørge Dig om ikke Din gartner kunde samle op og sende mig et par sekke p. S/S Alpha. Jeg pleier nemlig lave Cider og nu ja – svar mig med to ord kjære gamle ven.»
MM K 238. Munchmuseet
Brev fra P. [Peter Martin Schøyen?] Hartwig. Datert 07.02.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 312. Munchmuseet
Brev fra Harald Holst Halvorsen. Datert 08.01.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 351. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Datert 17.03.1935
«Noe av det underligste ved Peer Gynt Kommentar er de aller siste ord som står i diktet. «Sov og drøm du, gutten min» Kommentar, siger Solveig.»
MM K 364. Munchmuseet
Brev fra Marcus F. Irgens. Datert 02.09.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 714. Munchmuseet
Brev fra August Christian Mohr. Datert 06.05.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 899. Munchmuseet
Brev fra Carl [?] Rubenson. Datert 16.12.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 900. Munchmuseet
Brev fra Carl [?] Rubenson. Datert 28.12.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 943. Munchmuseet
Brev fra Johannes Roede. Datert 31.07.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 966. Munchmuseet
Brev fra Alv G. Schjelderup. Datert 09.08.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 977. Munchmuseet
Brev fra Gustav Smedal. Datert 09.12.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 982. Munchmuseet
Brev fra Erik Steenbuch. Datert 06.03.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1112. Munchmuseet
Brev fra Ole;Thingstad, Olava Thingstad. Datert 26.03.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1166. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 11.12.1935
«Jeg sitter og ser på ditt ansikt fra 1893. Dette som var røvet fra mig av tyskerne og som jeg har fått igjen.»
MM K 1167. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 31.12.1935
«for ditt kunstnerverk. Men dette må der snakkes mundtlig om. Statsråd Indrebø, som er meget interessert for saken ønsker meget en konferance med dig og foreslår at han og jeg skal få anledning til å gjøre dig et besøk og samtale om saken. Det er ting med planer og mål som må drøftes på papiret og ikke kan avgjøres pr. telefon. Du kan selv avtale tid med stats- råden, eftersom det passer dere begge. Jeg er altid til rådighet.»
MM K 1206. Munchmuseet
Brev fra Arvid Warberg. Datert 31.12.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1211. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Winge, Erling Enger. Datert 08.03.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1271. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert 12.07.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1323. Munchmuseet
Brev fra I. B. Hjort, Ragnarok Uavhengig Månedsskrift Redaksjonen. Datert 20.06.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1341. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert 12.04.1935
«Fra Akers Ligningsråd har jeg fått beskjed om at man nu på ny vil forhøie verdiansettelsen av Ekely til kr. 100.000.-, hvorved Deres formue ialt kommer til å utgjøre kr. 191.000.-. Samtidig har Ligningsrådet skjønnsmessig godkjent fradragspostene med kr. 8.000.- hvorved Deres inntekt i Aker kommer til å utgjøre kr. 16.700. Dette er visstnok første gang at man har godkjent så meget som kr. 8.000.- i fradragsposter, men da beløpet i virkeligheten utgjør ca. kr. 15.000.- og av Dem er blitt anført i selvangivelsen med kr. 12.000.- blir det jo alt annet enn tilstrekkelig. Jeg finner det temmelig hensynsløst at Ligningsrådet stadig på ny setter sig ut overe Deres detaljerte opgave. Ligningschefen henvendte sig til mig for nogen tid siden og gjorde opmerksom på, at der kunde bli tale om å iligne Dem formue- skatt vedr. de lagrede malerier, når De gjør krav på avskrivninger vedr. atelierbygningene og derved påstår disse betraktet som produk- sjonsmidler. Dette måtte De antagelig finne Dem i, men da formueskatten er relativt lav tror jeg allikevel at De vilde stå Dem ved det. Imid- lertid ser det ut som om Ligningsrådet da det kom til stykket allike- vel ikke har villet godkjenne avskrivningene. Det blir vel best å»
MM K 1342. Munchmuseet
Brev fra Uidentifisert person. Datert 16.08.1935
«I henhold til Deres anmodning sender jeg Dem vedlagt 2 gjen- nemslag av min skatteklage til Akers Ligningsråd. Som De vil se, har jeg referert innholdet av Deres 2 skrivelser til mig – disse handlet nemlig tildels om det samme, og det vilde derfor ha blitt endel gjentagelser, hvis jeg skulde vedlegge avskrift av dem.»
MM K 1344. Munchmuseet
Brev fra Johannes Roede. Datert 16.09.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1365. Munchmuseet
Brev fra Akers skattedistrikt. Datert 14.01.1935
«Skatteseddel»
MM K 1452. Munchmuseet
Brev fra Johan H. Langaard, Nasjonalgalleriet. Datert 21.10.1935
«To ord for å si Dem at jeg reiser fra Oslo slutt i denne uken og blir borte til ut i neste. Forinnen ville jeg gjerne vite hvilke billeder De vil la mig få med til Amerika. Jeg må få lov å la de hente såsnart jeg kommer tilbake til byen.»
MM K 1453. Munchmuseet
Brev fra Johan H. Langaard, Nasjonalgalleriet. Datert 02.11.1935
«To ord for å si at jeg er tilbake i Oslo og håper å høre fra Dem, med det første. De fem billeder vi sist så på danner såvidt jeg kan se en god samlet ophengning, som i høi grad vil prege utstillingen. Det var den lyse utgave av Syk pike, Selvportrettet, Modellen med korslagte armer, Strand- bredden og Pikene på broen»
MM K 1455. Munchmuseet
Brev fra Erling Kopperud. Datert 15.02.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1672. Munchmuseet
Brev fra Uno Lindberg. Datert 06.11.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2006. Munchmuseet
Brev fra Amiya C. Chakravarty, Oxford University. Datert 01.09.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2099. Munchmuseet
Brev fra Lenh. Crodel. Datert 20.04.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2254. Munchmuseet
Brev fra Maria Göller. Datert 09.04.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2391. Munchmuseet
Brev fra Curt Glaser. Datert 30.12.1935
«Nach langer Zeit wieder ein Lebens- zeichen von Ihnen zu erhalten, ist mir eine große Freude gewesen. Immer länger wird die Zeit, die uns trennt, und immer weiter der Raum, der uns scheidet. Um so wichtiger, daß es wenigstens von Zeit zu Zeit durch eine schriftliche Nach- richt überbrückt wird. Auch eine einzige Zeile kann viel bedeuten, wenn sie anzeigt, daß alte Gesinnung unver- ändert weiter besteht. Von mir dürfen Sie das immer annehmen, auch wenn die Lebensumstände seit drei Jahren»
MM K 2442. Munchmuseet
Brev fra Eberhard Grisebach. Datert 31.12.1935
«Sehr oft schon bin ich in Gedanken zu Ihnen nach Skoyen gefahren, habe mir Ihre Bilder vergegenwärtigt und bin dann zu Ihnen in die wohnliche, saubere Küche gesessen, wo Jogurt und Obst immer für Sie bereit standen. Weshalb meine Zwiesprache mit Ihnen sich nie zu einem Brief verdichtete, weiss ich selbst kaum zu sagen. Die Gegenwart stellte im Amt, in der Familie, und nicht zum wenigsten in der Politik so viele Geduldsansprüche, dass das romantische Briefschreiben überhaupt zu kurz kam. Man weiss ja auch gar nicht mehr, ob die eigenen Gedanken heute noch jenseits der Grenzpfähle überhaupt Interesse finden. Heute möchte ich aber nun doch endlich vor Jahresschluss einmal brieflich bei Ihnen vor- sprechen und mich zunächst erkundigen, wie es Ihnen eigentlich geht, was Ihre Augen machen und Ihre Malerei, was Sie zu den Ver- wandlungen Deutschlands sagen und zu dem so kriegerisch geworde- nen Europa.»
MM K 2510. Munchmuseet
Brev fra Richard Hohly. Datert 10.04.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2541. Munchmuseet
Brev fra Heinrich Carl Hudtwalcker, Maria Hudtwalcker. Datert 19.12.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2751. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 07.10.1935
«»
MM K 2752. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 11.10.1935
«Die Linde-Mappe, die ich Ihnen sende, wurde von mir s. Z. und zwar vor etwa 30 Jahren bei Herrn Edv Munch bestellt. Die Platten sind zerstört.»
MM K 2858. Munchmuseet
Brev fra Marie Linde. Datert 10.12.1935
«im Auftrage meines Mannes, welcher im Begriff ist zu verreisen, spreche ich Ihnen zu Ihrem Geburtstage die herzlichsten Glück- wünsche aus. Hoffentlich geht es Ihnen gesundheitlich ganz gut. Nun sind schon so viele Jahre darüber hingegangen, seit- dem Sie um diese Jahreszeit die Blätter für die Mappe radierten. Wir besehen sie immer wieder mit der gleichen grossen Freude u. Bewunderung.»
MM K 2896. Munchmuseet
Brev fra Adam Münch. Datert [??].01.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3310. Munchmuseet
Brev fra Luise Schiefler. Datert 11.02.1935
«Wie mag es wohl Ihren Freunden Höst und Thiis gehen, Th. Buch wird viel gelesen, wir haben es auch.–»
MM K 3313. Munchmuseet
Brev fra Luise Schiefler, Ottilie Schiefler. Datert 05.10.1935
«Für die vielen Beweise warmer und aufrichtiger Teilnahme danken wir von Herzen.»
MM K 3695. Munchmuseet
Brev fra Heinrich Becker, Städtisches Kunsthaus. Datert 10.12.1935
«Jahr um Jahr geht dahin, und die Einsamkeit der älteren Menschen wird immer grösser. Ich selbst, 18 Jahre jünger als Sie, merke das sogar, wie müssen Sie es erst fühlen ! Ich setze deshalb die Ge- wohnheit der letzten Jahre, Ihnen zu Ihrem Geburtstag zu schreiben fort. Umso lieber als mir der Umgang mit Ihren graphischen Werken immer neue Freude macht. Nach mehrmonatiger Krankheit kehre ich wieder zu ihnen zurück und frage mich, was aus der Fortsetzung des Munch-Katalogs von Schiefler wird. Wer nimmt sich seiner an \seit G. Schiefler tot ist/?»
MM K 3807. Munchmuseet
Brev fra Museum für Kunst und Gewerbe, Max Sauerlandt. Datert 07.06.1935
«Im Laufe der nächsten Wochen sollen im Rem- brandt-Verlag – Berlin die im Frühjahr 1933 an der Hambg. Universität gehaltenen Vorlesungen meines Mannes uber „die Kunst der letzten 30 Jahr” als Buch herauskom- men. Es ist geplant, den Vorlesungen eine bestimmte An- zahl von Abbildungen anzufügen, unter anderm möchten wir auch 3 Gemälde von Ihnen reproduzieren und zwar die Schieflersche „Winterlandschaft”, die „Mädchen auf der Brücke” und die im Besitz von Frau Newmann befindliche „Dorflandschaft”. Darf ich, wenn ich nichts Gegenteiliges von Ihnen höre, annehmen, dass Sie mit unsrer Absicht ein- verstanden sind. Wie Sie aus der anliegenden Karte ersehen können, ist der Termin bis zum Erscheinen des Buches schon recht nahe und wir haben alle mühe, ihn einzuhalten. – Ich erinnere mich, mit welcher herzlichen Freude mein Mann von den Stunden sprach, in denen er Sie, vor jetzt vielleicht drei od. vier Jahren besuchen durfte. das Zusammensein mit Ihnen, die Freiheit der Unterhaltung war ihm eine beglückende Erinnerung. –»
MM K 3994. Munchmuseet
Brev fra Herbert Schmidt. Datert 29.09.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4306. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Wartmann, Zürcher Kunstgesellschaft. Datert 17.04.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4307. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Wartmann, Zürcher Kunstgesellschaft. Datert 02.12.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4352. Munchmuseet
Brev fra Nirenstein (?), Neue Galerie Otto Nirenstein. Datert 26.09.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4890. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 05.01.1935
«Takk for brev, epler og grøntsaker. Sånn nydelige grøntsaker du har. Takk for 625 kr. som jeg har lagt i banken, men herefter må du ikke sende såmeget, du har så meget ellers å bruke penge til. Jeg skal være forsiktig med Kaarbøs, behøver ikke å komme inn på disse vanskelige affærer. Det er ubegripeligt storartet med livrenten. For den kunne jeg få godt pensionathjem. Nu foreløbig greier det sig godt her med hushjelpen, hun er flink og behagelig. Hvis jeg engang traff en hyggelig dame, kunne jeg kanske leie en liten leilighet til deling. Andrea Bjølstad»
MM K 4891. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 13.03.1935
«Det skal være en sønnesøn av kaptein M. – Sverre M: Men vil du bry dig med dette. Kapteinen var meget drikfeldig, og man kan ikke vite hvordan efterkommerne er. Det kunne bli mange anmodninger av den slags, med fortjeneste for sakføreren. Der er mange i familien som har døpt sine barn med Munchenavnet, f.ex. fru Eugén Hanssen og hennes søster fru Kristiansen. De har barn med navnet, de døper \igjen/ sine barn med det, og så kastes bort med tiden efternavnet. Bestefars søstres efterkommere gjør vel osså sånt, det blir nok uoverkommelig at stanse dette.»
MM K 4892. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 01.08.1935
«Takk for brevet. Det var svært hyggeligt å motta brev medetsamme jeg kom. Det er stor- artet nydeligt her og enestående luft. Det var svært hyggelige mennesker der på «Sol- bakken» både værtsfolk og gjester. De var så begeistret for musikken, det var morsomt å spille for dem, de var så lei for jeg reiste. Men be- liggenheten var så uheldig, midt mellem høider på begge sider. Når det blåste, som det gjorde oftest, trakk det frykteligt, nesten alle gjester klaget over gikt. En dame og jeg tok buss til søsterkirkene. De ligger oppe i høiden, der var flatt og deiligt deroppe. Vi beså oss i den gamle fredede gård «Sjoa» hvor biskop Bang bodde som kapelan. Til ham kom Vinje nesten døende, hadde gått eller leilighetsvis kjørt; der var ingen jernbane da. Han blev så»
MM K 4893. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 25.11.1935
«Det er lenge siden jeg hørte fra dig, håber du er frisk. Jeg blir nok frisk her, har fått sånn lyst på mat. Det er sundere å ha det kjøligt, på hotellet var der en drivhusvarme. Alle strabadser i sommer kommer nu efterpå med søvnighet, jeg sover både nat og dag, og det er godt. Det er reaktion sier man her. Det har vært altfor meget behandling, Havrevolds strålebehandling midt i juli hete og under flytningen var altfor meget. Godt at jeg sluttet med den. Nu blir jeg ganske sikkert stærk til å få ordnet mig utover med en praktisk bolig. Godt at jeg har Johanne til min hjelp, andre av slekt og venner er ikke heldig, der må man både tigge og betale. Jeg håber å få en leilighet omkring Kirkeveien. Det er nødvendigt å få så snart som muligt, utover vinteren, alle mine saker samlet, å få orden i eiendelene og bildene, man kan intet vite,»
MM K 4895. Munchmuseet
Brev fra Inger Munch. Datert 1935-1936
«Jeg har det utmærket. Du kan være i den yderste ro for mig, jeg skal greie det på det beste. Får jeg ikke leilighet så reiser J. og jeg til Roa, det koster det samme som for mig på Godthåb. Jeg tror at med tiden vil katarren bedre sig, det er å smøre sig med tålmodighet. Dette nydelige vær er utmærket. Jeg håber du er frisk og kan få ro til arbeide. Det har vist sig at jeg har kjempekrefter som kunne greie alt i sommer, doktoren og flytning og reiser og pensionater. Det skal bli hyggeligt å bli fastboende når lei- lighet finnes.»
MM K 5277. Munchmuseet
Brev fra Rolf Stenersen. Datert 16.02.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5370. Munchmuseet
Brev fra Alfred Enger. Datert 16.12.1935
«Jeg har med beklagelse bragt i erfa- ring, at der gjennem ‹Patterson› i Vik- toria er gjort henvendelse til Dem ang overdragelse av Deres leieforhold i min gaard i Aasgaardstrand. –»
MM K 5386. Munchmuseet
Brev fra Alf Bjercke Farvehandel og Fernissfabrikk. Datert 05.03.1935
«Regning»
MM K 5788. Munchmuseet
Brev fra Erling Johansen. Datert 06.07.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5823. Munchmuseet
Brev fra Dørnberger. Datert 04.08.1935
« Maleren  Herr Edvard Munch  Skøien  Oslo.»
MM N 43. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1933–1940
«Når Du nævner livsfrisen og de forskjellige billeder der benævnes symbolske eller literære så må D Du huske på at der var en sideordnet artistisk linie samtidig – Det Disse billeder la var trappetrin til senere vægmalerier og til Aula billederne Kommentar –»
MM N 91. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1934–1940
«Du sa til mig for 8 dage siden at gravurene {er}var solgte og da jeg trængte penger til kjøb af et papir bad jeg om dem. Jeg havde osså samlet noen arbeider til salgs –»
MM N 137. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Datert 1935–1940
«Jeg har havt de største ærgrelser de sidste 20 år over at folk har opholdt sig såmeget over mine mange eiendomme – Man har jo osså fåt det til at jeg eier 8 à 10 –»
MM N 194. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Datert 1920–1944
«Jeg vet ingen der bedre skulde forstå hvor umuligt det er baade for mig som for min søster at tage mer byrde og ansvar på os – {s}og at vi høili behøver ro De vet hvor jeg der selv er nervesvag må gjøre alt forat støtte min søster der ofte nok har vanskeligt forat finde sig tilrette – Og med hensyn til penger må De osså forstå hvor jeg { … }må være forsikti i disse tider – Jeg vet hvor vanskeli jeg kan skaffe penger når jeg ingen har –»
MM N 221. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1932–1935
«{Jeg}Jeg fik disse anfald oftere til de i Hamburg ipå et hotel blev så stærke i 3 nætter efter hverandre at jeg måtte pludseli reise fra Hamburg forat undgå forskjellige følger af disse – (Jeg skal ved leilighed fortælle herom) Jeg skulle jo da ha absolut ro men så kom jeg hjem midt i U unionskampene»
MM N 222. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1935–1943
«Jeg blev kjendt med Delius allerede i slutten af ottiårene – Han havde mange venner i { … }Norge og han var svært gla i lannet – Han kom op til fjeldene – jeg tror næsten hvert år –»
MM N 225. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1935–1940
«med Vigelands første fontæne – – I 1905 eller 6 skrev jeg under på en opfordring til hjælp til at Vigelands fontæne blev bestilt – Det var som at underskrive min egen dødsdom –»
MM N 1169. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1935
«Det er vist bra at Du prø får den damen til selskab og hjælp en tid. Jeg kjenner hende jo ikke og kan ikke dømme om hende – Jeg mener bare man må være forsikti så man ikke bliver fast hængende ved en –»
MM N 1170. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1935
«Takk for brevet – Det er try trykt at vide at Du er kommen i god havn. Jeg har nu endelig idag fåt klaret forsendelsen til Amsterdam så jeg håber nu i længere tid at hvile godt ut –»
MM N 1176. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1934–1935
«Jeg tænker at jeg skal bringe blomster til gravene p både i Oslo og på Nordstrand»
MM N 1177. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1934–1935
«Tak for brevet. Det er leit at Du er dårli.»
MM N 1178. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1935
«Det ser ut til at det går bra med Sigerfjordfolket Gutterne går på skole i Eidsvold og selv lever de nok vel – Jeg fik et venligt og brev fra Andrea som viste at hun forstår at det nu er bedst at gjøre gode miner miner»
MM N 1179. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 2.2.1935
«Hjertelige lykønsk- ninger til dagen»
MM N 1181. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1935
«Takk for brevet – Du finner nok ut hvordan Du skal indrette Dig – Her omkring Oslo er det deili  …  nu alle er bortreiste Det er godt Du har stedet i Munkeengs- veien til Du finner et der passer bedre.»
MM N 1182. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1935–1936
«Takk for brevet – Det er bra Du kommer Dig»
MM N 1184. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1935
« »
MM N 1185. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1935
«Det er leit med gigten – Kan Du ikke ta noen bad med furunålsextrakt i    Du får det på  …  apotheket Du bør holde sengen en halv time efter»
MM N 1186. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1935
« Takk for brev»
MM N 1187. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 9.10.1935
«Det er et triveligt hotel Du har. I længden vil det jo ikke gå aligevel Det var jo bra i mange måder hos fru Seeberg og Du har jo boet der længe – Men der vil kunne findes en leilighed med lysere og hyggeligere værelser – Du vil kunne få en leilighet på 2 værelser, pikekammer og kjøkken billigere end hos fru Seeberg
MM N 1188. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Det er sa megen elendighet i verden { … }så vi må prøve at ta en slig  …  sag som denne med ro. Vi har let for at ta alting for tragisk. Nu er jo foreløbig faren overstået og vi har bare at være forsigtig så vi ikke kommer op i nogen forpligtelse –»
MM N 1191. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Det er morsomt at Du har så meget at beskjeftige Dig med Du har fotografering og musik og maling – De sidste billeder var det bedste Du har malt –»
MM N 1194. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg er forbauset over hvordan Du tar en slig forkjølelse eller influenca uforsikti – Det er forbausende at Du ikke blev dårligere»
MM N 1195. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg håber Du er bedre i benet – Har Du prøvet furunålsbad?»
MM N 1196. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg kom igår fra nogle hyggelige dage i Aasgaardstrand Jeg fik høre at Andrea havde været ute og var meget ivrig forat snakke med mig – Jeg forstår nok hvorfor – Som forholdene er og da hun så tydeligt har vist sin hensigt er det intet annet at gjøre for mig end at holde mig helt væk »
MM N 1197. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1935–1936
«Det vilde det være rigtigt godt om Du kunde få en hyggeligt liten leilighed med Dine møbler på sin plads – Jeg synes strøget om Kirkeveien er udmærket –»
MM N 1205. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Andrea gir sig vel ikke – Datteren kommer ind til høsten og så kommer ved de g to gutter igjen – og så tilslut alle – I Bergen skulde de været hvor de har sine forbindelser –»
MM N 1224. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Tak for billederne – Som jeg skrev til Dig synes jeg at Du har farvesans og det er jo morsomt at det glæder Dig at male –»
MM N 1252. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1933–1939
«Tak for brevet og fotografiet – Det er da godt at Du har såmegen beskjæftigelse der intresserer Dig»
MM N 1288. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1934–1943
«Tak for brevet – Ja desværre det kan nok ikke blive annet end besvær med Andrea – Hun er fra først af galt indstillet – Det var osså uheld uheldigt at hun ikke fra tidlig af blev sat i noget virke (– Dengang skulde ennu kvinnerne enten gifte sig eller vent sidde ledig –) Kinckene har osså været noen rigtige gifteknive –»
MM N 1292. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1920–1944
«Det var da morsomt at Du endelig fandt et sted – Deroppe er det deiligt –»
MM N 1293. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1924–1940
« Det var godt at Du greiet forkjølelsen så godt»
MM N 1295. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Tak for brevet – Du må være forsiktig med at skrive til Kinck. Det kan bringe forstyrrelse { … }– Det er nok foreløbig ialfald hva jeg har skrevet –»
MM N 1296. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Tak for brevet – Jeg skal huske på gravene – Jeg må  …  la være med turer til byen foreløbig og biler er vanskeligt at få – Jeg bør nok se at undgå disse svære forkjølelsene –»
MM N 1297. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1929–1941
« Ja se der! {n}Nu gjør de hva de deroppe { … }skulde gjort for længe siden – Guttene må  …  naturligvis osså læse privat til artium deroppe eller i Tromsø eller Bodø – Men {d}De kan slå sig  …  sammen og få en god lærer til artium – Har man set maken{–}! Hva kan man ikke komme op i hvis man ikke har øinene om sig – { … }Klouman er nok en snil mand men han er blit lidt vrøvlete og så tror han fremdeles at kunne være overlegen fordi han er noe ældre – Han blev vistnok ganske fornærmet fordi jeg tog min gamle ven Bull til at bygge atelieret –»
MM N 1298. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Andrea skriver og alt er storartet Gutterne på ski i høifjeldet – Ja de skal naturligvis osså dra langveis»
MM N 1300. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Det er godt at Du trives tiltrods for den dårlige sommer.»
MM N 1302. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Pr. Schreiner sa mig at det var forbausende at Einar skulde studere til doctor – Han mente at det vilde ta 12 år ved universitetet. Så er det meget tvilsomt om Einar vilde kunne ta artium før 2 år – Det vil bli 14 år –»
MM N 1304. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1935
«Det undrer mig at ingen af os forsøgte at sætte os in i skoleforholdene i Sigerfjord da Andrea begyndte med maset med at få gutterne på skole her sydpå –»
MM N 1305. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1925–1940
«Takk for brevet! Jeg antar Du mener at Du bør ta 5000 kr kontanter og 5000 kr. obligationer og kjøbe en livrente – Du har jo da ennu meget i banken – Det er vist aldeles oplagt. Jeg har tænkt meget på det og spurt mange. Men vent til jeg skriver herom. Men Men glem det ikke – \Det må ordnes innen 14 dage
MM N 1314. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Kund noen æbler og 6 æg –»
MM N 1315. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Takk for brevet. Jeg havde osså den tanke at netop nu da alle nu da alle pensionater er overfyldt vilde det ikke være så heldigt for Dig på Hadeland – Det er bedre senere og der fins mange pensionater høiere op hvor Du eng en annen gang kan bo. Benyt tiden til at se Dig lidt om»
MM N 1318. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Det interesserte mig det Du fortalte mig om Ingenieuren Folkedal? som var så begeistret for «Akerselven» Det var ypperligt hva han havde skrevet om den –»
MM N 1319. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Tak for brev! Ja «Akerselven» blir mer aktuel jo ældre den blir – Som jeg har sagt må Du prøve at få lavet no nyt i bokform af den – og med noget skrevet til – Det greier Du jo godt –»
MM N 1330. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1932–1940
«Takk for brevet – Det er nok godt for Dig at ta en ordentelig hvilekur – Du bruger samme  …  kur med draaber og vaskning som jeg»
MM N 1340. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Da jeg kom hjem fandt jeg indlagte kort – mind mig om udlægget til frk. Gaarder»
MM N 1386. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1935
«Når jeg ser på boken Din så skjønner jeg hva det har været for et arbeide at få den istand – og næsten mest ordningen med det hele – Et svært arbeide  …  De{t}n er så inholdsrik at den vil ha stadig fornyet interesse»
MM N 1400. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1935
«Takk for brevet. Det er kjedeligt at øinene ennu ikke er bra –»
MM N 1432. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1935–1940
«Det er jo længe siden leiekontrakten blev ordnet for Din leilighet. Det var osså vanskeligt fordi vi ikke kunde konferere personlig sammen»
MM N 1440. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Jeg havde anet lunten på forskjelligt jeg hørte Ikke mindst af den himmeløiede Laura – «Du gjør det nok» sa hun – Hun mente at overtage gutternes sko opdragelse»
MM N 1449. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1944
«For  …  circa 50 år siden blev jeg af gamlefrua Kinck næsekastet at jeg ikke malte publikumsbilleder så jeg kunde hjælpe Andrea efter min fars og min brors død. Jeg havde da malt vår og de fleste billeder i galleriet som jeg ikke kunde få solgt da jeg bød dem frem for 100 kr og 50 kr stykket –»
MM N 1452. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1920–1944
«Kaarbø vil det nok vel men han forstår intet af mig eller min kunst – Det er bare en foretningsmand –»
MM N 1456. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Du må huske på at And Ellingsens har mange bekjendte her i nærheten Mogens er selvskreven – Ellingsen vet naturligvis at der altid blir udvei når hun sender guttene hid – {s}Snart er alle barna her – Vi må ha fred og vi må og behøver ikke at la os forstyrre – Du har været syg og må komme til ro –»
MM N 1458. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Jeg er ængstelig for at Andrea nu plager Dig om penger til gutterne Andrea må ikke { … }få sin vilie trumfet igjennem og det vilde være et middel at få betalt { … }kvartalet for gutterne – Det hele arangement var pågående og uret af Andrea    Hun skulde ihvertfald spurt mig. Der er gode tider deroppe så det er ikke kontanter det gjælder – Svar mig på dette med Ek»
MM N 1459. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Takk for brevet – Det er godt at høre at gutterne har havt det bra derute – Det tænkte jeg nok omend Kaarbø kom med ytringer om at de ikke trivedes og buxerne var dårlige Ja hva skal ikke jeg bebyrdes med –»
MM N 1460. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1944
«Tak for billederne – Det er jo morsomt for Dig dette – Som jeg har sagt mener jeg Du har farvesans»
MM N 1469. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«J … »
MM N 1471. Munchmuseet
Objekttype: blandet (brev, utkast). Datert 1935–1940
«Det er vistnok ikke meget godt med fr fisket nordpå efter hva jeg læser aviserne – Forsåvidt stemmer det med det Andrea fortæller i sit sidste brev, hvor hun fortæller at hun forat spare stel har opsagt piken og selv steller hele huset med Ku og gris. – Jeg tror nu ikke så ganske på alt hva hun sier da jeg har erfaring for at hun ikke er så nøie med sandheten – Det mærket jeg da hun fortæller fortalte mig at Du havde skrevet til hende at jeg var villig til at betale for guttene –»
MM N 1473. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Datert 1927–1944
«Jeg har liten arbeidskraft og fortjenesten blir mindre og mindre så jeg fra nytår er tvungen til at indskrænke mig – »
MM N 1501. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1925–1940
«Jeg har nu været nødt til at ta fat på salg af billeder – Det synes at være lidt udsigt til salg og jeg vil da kunne hjælpe Andrea lidt har Det er nødvendigt at Ellingsens forstår at det ikke er store beløb de kan vente og at de må ind- rette sig herefter – Når jeg nu sender 150 kr pr måned foreløbig i år og muligt et par år til så vil de når de osså får hjælp af  …  andre af slægten og Ellingsen selv tjener lidt nok kunne gre{ … }ie at gi bøner børnene undervisning. Jeg blander mig ikke i opdragelsen til gutterne og skulde Andrea d …  absolut ville ha dem her så må jeg på forhånd si at jeg helt må holde mig på afstand og intet ansvar ha»
MM N 1502. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1925–1940
« Takk for brevet – Jeg  …  var et par dage i Kongsberg og havde tænkt at reise igjennem Telemarken forat få greie på Kinck En …  mand i Kongsberg fortalte at Kinck havde stor praxis og boe{ … }de på en stor gård –»
MM N 1529. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1935
«Når jeg nævner det økonomiske så er det ikke  …  nødvendigt at bli ængsteli. Vi får begge det vi behøver og mer end det og forhaabentli blir det osså noget til Andrea –»
MM N 1581. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1935
«Hvordan er det med noen hundrede kroner Du for et par år siden sendte Andrea? Du har vist ikke fået pengene igjen af mig – Det var vist 5 a 700 kr.»
MM N 1585. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1930–1940
«Andrea er nokså betænkt – Doctoren sier det er har været dårligt fiske deroppe og nu Andrea vil nedover fortæller hun at det nok vil gå glat med foretningerne – Det blir nok mig der skal laves foretninger med med –»
MM N 1679. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Fett. Datert 1930–1940
«Jeg kommer tilbage til de to portrætter før og efter 1905. Det er forøvrig en praktis{ … }k måte at løse alle de bestemmelser af tid for billeder Det er bare at ta et tal og sætte halvparten af malerens billeder før den annen efter tallet –»
MM N 1695. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Datert 1933–1935
«Nu er det jeg der skriver «Munch- boken» Jeg tar først afg afsnittetene 1889–1902–1905 – klinikken i Kjøbenhavn Det var begivenhedsrige f år og der fulgte myther med –»
MM N 1696. Munchmuseet
Brevutkast til Pola Gauguin. Datert 1933–1936
«Jeg har som jeg skrev til Dem begyndt på mine optegnelser»
MM N 1713. Munchmuseet
Brevutkast til Christian Gierløff. Datert 1933–1935
«Da jeg holdt på med «mit levnetsløb» i anledning de 2 bøker der udkom til min fødselsdag b kom jeg atter til at tænke på begivenhederne fra 1902– 1{ … }905 – Det var da Dr Linde, Schiefler Kollman Graf Kezs Kommentarler og fru Förster Nietzs Kommentarche arbeidet på at hjælpe mig og min kunst Da Hver sommer da jeg drog til hjemlandet blev jeg overfaldt af mine landsmål { … }legemlig og i pressen – Det var i 1902 Ditten og et annet overfald der var værre. I Studenterlunden 1903 samtidig hos Blomquist da jeg udstilte – 1904 forsommeren Haukland i Kjøbenhavn og så det mærkeligste og farligste 1905 –»
MM N 1714. Munchmuseet
Brevutkast til Christian Gierløff. Datert 1933–1935
«Som jeg sa i telefon undrer det mig at jeg ikke da vi så ofte var sammen talte om 1905 tiden og de fantastiske begivenheder – i Aasgaardstrand.»
MM N 1774. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Kaarbø. Datert 1.3.1935
«Jeg takker Dem for brev – Imidlertid har De vel mottat meddelsen fra mig om at jeg vil hjælpe min niece og hendes familie med 200 kr pr måned i dette år istedetfor 100 kr som oprinnelig bestemt –»
MM N 1785. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Datert 1925–1936
«Maleren Laureng har gjort indsants i Norsk Kunst – malt flere { … }billeder – med adskilligt talent – og han har et { … }godt billede i vort Nationalmusæum –»
MM N 1799. Munchmuseet
Brevutkast til L. M. Larssen. Datert 1934–1936
«Hvorfor jeg netop nu kom til at ringe Dem op er fordi jeg netop holder på at ordn{ … }e mine papirer – Her fandt jeg en mængde breve fra Dem hvoraf jeg ser hvor mange gode tjenester De har gjort mig.»
MM N 1800. Munchmuseet
Brevutkast til L. M. Larssen. Datert 1934–1936
«Hvorfor jeg netop nu kom til at ringe op til Dem er at jeg holder på at ordne mine masse breve og så har jeg funnet en mængde brev fra Dem som viser at De har gjort mig store tjenester –»
MM N 1801. Munchmuseet
Brevutkast til L. M. Larssen. Datert 1934–1936
«Det viste sig dog at jeg havde udbytte af at be ‹De … › komme ti{ … }l mig – Det var jeg langt på vei jo vigtigt det De fortalte»
MM N 1939. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1934–1936
«Jeg holder på at skrive mine erindringer og behandler nu tiden omkring 1905. Jeg vilde be Dig skrive til mig lidt der belyser forskjellige mærkelige hændelser jeg havde i 1905»
MM N 1940. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1934–1937
«Kan De bevise at Munch er milionær –»
MM N 1963. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1934–1937
«Du nævner at jeg behøver ikke at ængste mig for min alderdom –»
MM N 2068. Munchmuseet
Brevutkast til Jens Thiis. Datert 1930–1935
«Sidst nævnte Du at en passant at jeg vel ikke husker min mor»
MM N 2274. Munchmuseet
Brevutkast til Ragnar Hoppe. Datert 1935–1938
«Jeg sender Dem 3 gravurer Det er vanskeligt for mig at sende penge da jeg selv må låne til ved- ligehold af atelierene så de ikke må sælges –»
MM N 2484. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 8.8.1935
«Ich sitze in der Stube an Nedre Ramme Hvidsten wo wir vor lange Jahren oft sazsen und uns schön unterhalten haben –»
MM N 2503. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1925–1936
«Es ist ja eine fatale Geschichte mit den Verlegeren des Katalogs – Ich möchte am liebsten personlich daruber sprechen – Vielleicht lazst es sich in Schweiz arangieren. Ich werde wahrscheinlich da sein in Mai – Augenblicklich muzs ich alles lassen um ein hochst notwendich Ruhe zu haben – Wahrscheinlich musz ich die Sache ernst nehmen und vielleicht mich ein Jahr»
MM N 2504. Munchmuseet
Brevutkast til Gustav Schiefler. Datert 1925–1936
«Es ist ja eine fatale Geschichte mit dem Verleger des Kataloges – Ich mochte am liebsten personlich daruber sprechen – Vielleicht konnten wir uns in Schweiz treffen –»
MM N 2729. Munchmuseet
Brevutkast til Maria Hudtwalcker. Datert 1934–1944
«Die Arbeit mit der Katalog hat mir zu ein neue Sprichwort gebracht –: Man muzst erst das Kind gebaren bevor man es tauft –»
MM N 2747. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1925–1936
«Ich bin verreist und habe Ihnen leider nicht vorher antworten { … }gekönnt – Ich werde Ihnen baldigst in der Angelegenheit der Radierung beantworten – Ich habe so viel Geschaftliches das ich erst ein Sekretær mich schaffen musz –»
MM N 3114. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1933–1940
«I Berliner Arkitektenhaus var udstillet Sygt barn, Vår, begge portrætter av min søster Inger, det i galeriet og det hos Mustad –,  …  Inger i hvid kjole på stranden (Rasmus Meyers samling) Min søster Laura (som Seierstad Bødtker har – Hans Jæger, Ludvig Meyer Puberte og første udgave af {d}Dagen derpå var vist bræn\d/t dengang – Jarlsberg kommer – Nat – Første exemplar Kys – Paralelbillede til Skrig malt i Nizza 1891 blorød luft (nu i Thiels samling) Mand og Kvinne på stranden – B Min søster og Bødtker i Aasgaardstrand (Musæet i Kjøbenhavn) Gunnar HeibergJappe på stranden de Nizzabillederne i galeriet»
MM N 3242. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 1935–1940
« Hr. Overlærer Sigurd H …   Meltzersgade 7  Oslo»
MM N 3406. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1934–1936
«Je regrette beaucoup que je n’ai pas a pouvais vous remercie pour pour votre letre‹s› si aimable et pour le grand honneur vous et l’etat francais m’a offrir –»
MM N 3408. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Datert 1934–1936
«Il y a quelques annés j’ai presque pe{ … }rdue mon ma seule bonne ye ‹jeui› Kommentar et ‹j’› ne pas’ encore lire {u}ou pindre avec cette ‹jeus› Kommentar – L’Anne dernere j’etait malade sur mon ma autre ‹jeus› Kommentar qui toujours a ete faible –»
MM N 3415. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1934–1935
«Je vous remerci pour votre letre si aimable Je suis a la campagne a cause de ma santé faible –»
MM N 3635. Munchmuseet
Brevutkast til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Datert 4.9.1935
«Ad.L.nr.5090.»
MM N 3636. Munchmuseet
Brevutkast til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor. Datert 16.9.1935
«Ad. L.nr. 5090.»
MM N 3720. Munchmuseet
Brevutkast til Ernst Voretzsch. Datert 1935
«»
Brevs. 247 (PN 213). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg takker Dem mange gange for al udvist elskværdighed, idet {d}De så indgående havde tat sat Dem ind i denne vanskelige sag der kan spille om menneskeskjæbner.»
Brevs. 247 (PN 214). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Når jeg fortæller i mit sidste brev at jeg har 3 eiendommer så må jeg forklare at den ene blot er en en liten hytte der omtrent er faldefærdi og vel blot har en værdi af 600 kr –»
Brevs. 247 (PN 215). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg takker Dem hjertelig for Deres brev og Deres deltagelse for mig og min slægt deroppe»
Brevs. 247 (PN 216). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg sender Dem imorgen to hundrede kroner extra til min Niece – De får greie det velvilligst som De finner passende –»
Brevs. 247 (PN 218). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg skrev vist noget om at De skulde komme ut    Det var igrunnen ubetænksomt Ligeså var det ubetænksomt af mig at nævne at min søster gjerne så Dem – De har naturligvis i de korte dage her så meget at tænke på –»
Brevs. 247 (PN 219). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg angrede på at jeg ikke viste Dem alle mine Atelierer og ovenpå i annen etage lige i mit hus ligeledes i kjælderen Heraf vil De få et indblik i hvilket enormt arbeide jeg har havt –»
Brevs. 247 (PN 220). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg sendte pr. post {}trods Deres raad 150 kr pr post til min niece til juletiden»
Brevs. 247 (PN 222). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg takker Dem for Deres brev. Det gjør mig meget ondt at den ældste gut har været så syg men det glæder mig at han kommer sig – Den andre ser det ud til nu er bra –»
Brevs. 247 (PN 232). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 4.1.1935
«Som tidligere antydet har jeg tenkt på en ordning, der kunde bli til stötte til fru Andrea Ellingsen og familie. Jeg vil helst ha forholdet til fru Andrea Ellingsen ordnet på den måte at jeg innbetaler til Dem kr. 100.– pr. måned i 1935, og at De anvender belöpet efter beste skjönn til familiens under- hold. Som De sikkert har forstått er det mig meget om å gjöre å få den ro og hvilde jeg i höi grad trenger av hensyn til mitt arbeide og min helse.»
Brevs. 247 (PN 233). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 10.1.1935
«Jeg sendte Dem for et par dage siden 100 kr og fortsætter at sende 100 kr i et år til Deres forvaltning for Sigerfjord, hvad De var så elskværdig at love. Altså for 19{ … }35.»
Brevs. 247 (PN 235). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 15.1.1935
«Takk for modtaget brev – Skriver snarest»
Brevs. 247 (PN 236). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1935
«Jeg håber De når det skulde knibe i Sigerfjord at De hjælper med de 300 kr efter  …  behovet – Jeg skal skrive når jeg får lidt tid»
Brevs. 247 (PN 237). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 2.1935
«Det er vel bedst at De nu fortæller min Niece hvorfor pengene er kommet og at jeg fremdeles sender penger pr måned»
Brevs. 247 (PN 238). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 18.2.1935
«Jeg takker for modtagelsen av { … }flere eller to breve. De må undskylde min vanskelighet for { … }brev og forretninger Jeg sendte pr. postanvisning nylig 100 kr til besørgelse. Jeg håber det er ankommet Da fisket ikke er rart sender jeg for Marts 200 kr istedetfor 100 kr»
Brevs. 247 (PN 239). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 17.3.1935
«Jeg takker meget for brevene både fra Dem og fra min niece    Af disse ser jeg at det går bedre deroppe og det er jeg gla for –»
Brevs. 247 (PN 240). Nasjonalbiblioteket
Brev til Otto Kaarbø. Datert 28.8.1935
«Jeg takker for Deres brev. Det glæder mig at det går nokså bra for min slægt deroppe – Jeg sender først næste måned 200 kr extra så det blir 400 kr ialt dennegang –»
Brevs. 603 (PN 316). Nasjonalbiblioteket
Brev til Julie Holmboe. Datert 1935–1944
« »
Brevs. 603 (PN 319). Nasjonalbiblioteket
Brev til Julie Holmboe. Datert 26.12.1935
«Tusind takk for den deilige blomst og hilsener på min fødselsdag – Jeg ønsker Dem og Deres datter alt godt på det nye år»
PN 698. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 6.1.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 699. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 11.5.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 700. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 20.8.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 701. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Luise Schiefler. Datert 31.12.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 878. I privat eie
Brev til Halfdan Roede. Datert 6.2.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 247 (PN 913). Nasjonalbiblioteket
Brev til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939
«Jeg må tilføie til vor samtale ute hos mig at når jeg nævnte en sum der mulig kunne tænkes vilde blive til disposition så er det ikke som et løfte –»
PN 1284. Bibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 6.1.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1287. Bibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Marie Linde. Datert 24.12.1935
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]