Edvard Munchs korrespondanse

Listen inneholder de 194 brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1910, enten faktisk, dvs. av avsender selv eller ved poststempel, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 283. Munchmuseet
Brev fra Halvard Holmboe. Datert 18.03.1910
«Jeg har tænkt mig nedover paa Dine Kanter en af de første Dage næste Uge og vilde da gjerne hilse paa Dig – er Du hjemme førstkommende Tirsdag eller Onsdag? send mig et Par Linjer, er Du snil.»
MM K 284. Munchmuseet
Brev fra Halvard Holmboe. Datert 26.03.1910
«Jeg kom frem all right igaaraftes. Tak skal Du ha for al Din Venlighed. Jeg tror jeg havde svært godt af Turen.»
MM K 296. Munchmuseet
Brev fra Thorolf Holmboe, Julie Holmboe. Datert 23.12.1910
« Maleren  Hr. Edvard Munch  Kragerø»
MM K 332. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Datert 05.02.1910
«Du er vel forundret over intet at høre fra mig, men saken er at jeg har ligget syk av gigt i 14 samfulde dager og først nu er saavidt at jeg kan sitte ved mit skrivebord.»
MM K 333. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Datert 06.04.1910
«Hermed følger den franske oversættelse av det skjønne digt om menneskene og menneskenes børn Kommentar. Jeg har gjort mig umake for at holde det i en vis ædel og enkel tone; det er særlig vigtig at bruke tidsformerne med et vist raffine- ment for at det skal virke poetisk paa fransk- mændene. En form som: il le vit brukes jo ikke i alm. tale, men i al ædel episk stil (bibelen, eventyr etc.). Jeg nævner dette for det tilfælde at nogen halvlært sprogmand skulde ville øve kritik. Du maa intet ændre i den franske oversættelse uten at spørge mig. –»
MM K 334. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Datert 04.06.1910
«Da jeg kom lørdags-sliten hjem fra skolen idag, var der noget paafærde: ikke fik jeg komme ind i stuen med en gang og indtil barna hadde de en hemmelighedsfuld mine. Saa var det overraskelse og utrop og henrykkelse da ser du. Jappe melancolique har jo længe været mit sværmeri, og Lolly har altid interessert \sig/ for stadierne – og de andre er jo alle av stor interesse.»
MM K 335. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Datert 24.11.1910
«Jeg ser av aviserne at du har kjøpt gaard og grund – og ikke i Kragerø. Trodde jo næsten du holdt paa at gro fast der. Er din eiendom i Hvitsten eller like ved?»
MM K 336. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Datert 19.12.1910
«Tredje juledag agter jeg at banke paa døren til en av dine kongsgaarde, hvad enten det nu er paa Skrubben eller Ramme du skal drikke jul iaar.»
MM K 353. Munchmuseet
Brev fra Sigurd Høst. Datert 16.01.1910
«Jeg forsvandt fra horisonten den dag da dampbaaten seg indover mot bryggen og vi kapløp med den – siden har jeg været omtumlet av livets bølger og er endelig naad ind i den rolige dam igjen. Men det maa jeg sige: det kan nok hænde jeg plaget dig litt, men jeg hadde deilige dage paa Skrubben; for mig var det simpelthen noget av en fornyelse at være i den grad fri og at være sammen med dig. Og saa det rare plutselig at ha levet i Kragerø et sted som før kun eksisterte paa kartet, men med eet er blit en virkelighet med knauser og hus og skjæreunger.»
MM K 688. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Müller. Datert 20.02.1910
«Det er blit mig fortalt, at der gaar Rygter om, at Ingse Vibe skulde ha solgt til mig Deres Skizze af hende for 400.– Kroner. Jeg skylder Ingse Vibe at berigtige dette feilag- tige Rygte. Ingse forærte mig Billedet som Anerkjendelse for mit Forhold under \Deres/ Batalier med Karsten hin St. Hans Nat 1905, da jeg sluttet en defensiv Alliance med Dem.»
MM K 752. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Datert 17.01.1910
«Jeg er i den sorteste nød. Hvis jeg ikke betaler min husleie inden en uge – og jeg skylder for 3 måneder – blir jeg uten pardon smidt ud på gaden. Samtidig truer en sagfører mig med exekution i mine få eiendeler, så situationen er så ilde, som den godt kan være. Jeg arbeider af alle kræfter på min nye roman, men den kan ikke komme ud før til høsten og følgelig får jeg heller ikke honorar for den før da.»
MM K 772. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Datert [??].[??].1910
«Længe siden jeg har hørt noget fra dig, jeg ved ikke, hvor på kant i landet du befinder dig, men sender dig alligevel dette brev til din ridderborg på Skrubben.»
MM K 773. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Datert 09.03.1910
«Angående Ravensbergs mangehånde optræden vil jeg for øieblikket ikke skrive stort; dertil er jeg endnu for oprørt. Jeg kan kun sige, at forargelsen over hans opførsel er almindelig blandt alle, som har hørt om den. Du må jo også indrømme, at Thiis for exempel måtte blive en smule forbauset, da han kom tilbage fra sin reise og blev mødt fra alle kanter med den besked, at det var Ravensberg, som havde greiet den hele udstilling, og at han selv gik omkring og fortalte det. Til mange af mine venner har han sagt det samme. Medens hemmeligheden var, at han først indfandt sig, da alt var ordnet. Thiis henvendte sig strags til de arbeidsfolk, vi den hele tid har havt der –»
MM K 776. Munchmuseet
Brev fra Jappe Nilssen. Datert [??].[??].1910
«Tak for pengene – du er bare så alt- for godagtig af dig; men de traf mig da som sædvanlig i en god stund. –»
MM K 821. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard. Datert 02.03.1910
«Adv. Dybwad skriver i sit indlæg for Krohgs at det først er nu – 25 aar efterat du foræret Krohg «Det syke barn» – at du kommer og fortæller at av- talen var at du skulde faa et bilde av Krohg til vederlag. Dette har du aldrig før nævnt et ord om, og saken er at du hverken betinget dig eller bad om noget bilde av Krohg isteden.»
MM K 822. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard. Datert 06.10.1910
«Sig endelig fra, saasnart du vil bytte det med et andet!»
MM K 823. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard. Datert 19.12.1910
«Jeg forstod dig i telefonen saa at da Reimers var i utlandet, fik jeg vente til han kom hjem, hvorfor jeg ikke har gjort noget med ham og bildet.»
MM K 824. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard. Datert 25.12.1910
«jeg jo i tilfælde burde ha gjort mig mine tanker!»
MM K 918. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 22.02.1910
« Maleren Edvard Munch  «Skrubben»  Kragerø  Norge.»
MM K 919. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 09.03.1910
«Hjærtelig tak for sidst. Jeg har igaar gjort en masse ting, indsendt Alfa og Omega til trykning, assureret udstillingen for kr. 80 000,00- otti tusinde kroner – for en maaned, det kostede circa kr. 50,00. Saa har jeg bestilt rammer til hele Alfa og Omega og de bliver leveret 10 og 10 af gangen. Men jeg har noget langt mere vigtigt at snakke med Dig om. Hr. Christian Mustad har forhandlet længe med mig idag angaaende kjøb, og det er da særlig Madonna, Udover fjorden, og Adam og Eva som er faldt i hans smag. Da jeg ikke helt kjendte priserne, og han vilde vide priser  …  sagde jeg at helt sikkert kunde jeg intet sige, men circa 1500,00 for Madonna, circa 1500,00 for udover fjorden og circa 2000,00 for Adam og Eva. Jeg sagde utrykkelig at jeg ikke helt vidste prisen og forbeholdt mig enhver forandring, dog er det min mening at der overhovedet intet kjøb bliver af hvis vi holder for stive priser.»
MM K 920. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 09.12.1910
« Senor. Don Pintor.  Eduardo Munch  Villa Ramme.  \Kragerø/  Hvidsten  Noruega.»
MM K 922. Munchmuseet
Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 29.12.1910
« Al Illmo Signore, Signor  PittoreEdvardo Munch  «Skrubben» \Kr.ania/  Kragerø  Norvegia»
MM K 952. Munchmuseet
Brev fra Halfdan Nobel Roede. Datert 30.09.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 953. Munchmuseet
Brev fra Halfdan Nobel Roede. Datert 03.11.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1006. Munchmuseet
Brev fra Christen Sandberg. Datert 16.10.1910
«Stadfæstende vor mundtlige Aftale i dag, har du altsaa "Kubberød" paa Haanden indtil Udgangen af denne Maaned for Kr. 16 500 + Omkostninger. Samme Pris hvortil det er solgt til Brun af Admiral Sparre. –»
MM K 1068. Munchmuseet
Brev fra Christian Skredsvig. Datert 18.06.1910
« Maleren Edv. Munch  Grand Hotel  Kragerø. \Fr.hald/  Norge  \Moss.
MM K 1094. Munchmuseet
Brev fra Halfdan Ström. Datert 10.06.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1128. Munchmuseet
Brev fra Torstein Torsteinson. Datert 19.05.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1129. Munchmuseet
Brev fra Torstein Torsteinson. Datert 11.12.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1141. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 06.03.1910
«»
MM K 1142. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 12.04.1910
«Jeg \blev/ enig med Ravensberg om \allikevel/ at alle 3 billeder burde sendes til Brüssel og har tillatt mig at døpe billedet så: «Triptyque de l’Homme» 1. Jeunesse 2. Virilité. 3. Vieillesse.»
MM K 1143. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis, Torvald Stang, S. Bech. Datert 10.09.1910
« Hr. Edvard Munch  Kragerø.»
MM K 1238. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 14.03.1910
«Jeg vil opfordre Dig til ikke at opgi dekorationen av festsalen og overlate den til Emmanuel Vigeland. Det vilde være en skandale om denne upersonlige imitateur skulde dekorere universitetet. Synes Du betingelsene er dumme – og det synes jeg de er – så foreslå andre, f.ex. at den som vinder får 15000, den som taper får 2500; hvis ingen blir antat får begge 2500. Men si ikke nei! Undersøk Ostwalds pastelteknik, som er brugt i Jena av Sascha Mayer, den vilde kanske passe for Dig. Gruppen Din er god, men er Dit format rigtig?»
MM K 1239. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 15.08.1910
«Prisene på det upreparerte lærred – (Toile écrue Kommentar) er»
MM K 1240. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 31.10.1910
«1914 er hundreårsfest. Næringslivet skal nu indta den første plas, heter det i planen; og kunsten skal være den største \utstillingens store/ attraction. Derfor skal der bevilges 87000 kr til at gjøre \lave/ denne attraction.»
MM K 1241. Munchmuseet
Brev fra Erik Werenskiold. Datert 08.11.1910
«Gustav Vigeland er med. Han siger at han straks svor ved sig selv at han ikke skulde utstille i en provisorisk bygning på Frogner som attraktion for de andre.»
MM K 1389. Munchmuseet
Brev fra Helga Reusch, Malerindeforbundet. Datert 04.03.1910
«Som De måske har seet av avisen tænkes en por- trætutstilling avholdt hos Blomqvist i Sept–Oktbr– «Malerindeforbundet» vil påta sig at ordne med ut- stillingen. I avertissement som stod i avisen i Januar mdn, var det vel, var indbydelse utsedt til alle malere, men da fristen var utløpet hadde kun ganske få meldt sig. Utstillingen var oprindelig tænkt avholdt i Kunstfore- ningen, men da man ved en misforståelse kun kunde»
MM K 1435. Munchmuseet
Brev fra Lars Jorde, Kunstnerforbundet. Datert 10.12.1910
«Her sættes fortiden igang dannelsen af et aktieselskab, bestaaende af Kunstnere og Kunst interesserede pengemænd, hvis formaal er at holde et godt lokale hvor der til standighed kan findes et lager af indtil 20 billeder af hver aktietegnende maler. Et stort vakkert lokale (butik) er allerede leiet i Rosenkranzgd nær Boulevard. Hver actie lyder paa Kr 100.00. Der trengs ikke mer end ca Kr 6000.- i drifteskapital første aar. Der blir arangeret ugentlige udstillinger mod entre af 25 øre. Og før jul arangeres en juleudstilling. Alt som hedder auktionsmalere ude lukkes og der er underhaanden skeet henvendelse til kun ca 40 malere Denne kunsthandel skal kun beskjæftige»
MM K 1446. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis, Nasjonalgalleriet. Datert 02.04.1910
«Olaf Schou har nu git mig svar. Han er villig til at erhverve «Døden i værelset» og «Livets dans» og samtidig beholde «Skrik» for at skjænke disse 3 billeder til Nationalgalleriet – forutsat, at han får dem for kr. 6000. – seks tusen kroner – hvorav den ene halvpart betales straks, mens resten utbetales om et år.»
MM K 1471. Munchmuseet
Brev fra W. C. Brøgger, Orland, Universitetet (Aula-dekorasjonene). Datert 10.03.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1472. Munchmuseet
Brev fra W. C. Brøgger, Orland, Universitetet (Aula-dekorasjonene). Datert 15.03.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1562. Munchmuseet
Brev fra Linke Jørgensen. Datert 10.02.1910
«Det var rigtignok en dejlig Hilsen, den De sendte mig gennem Hr. Ravensberg, den skal De have Tak for; De kan da tænke Dem, at Professoren er bleven en Tomme højere af Stolthed over sit Hel- bredelsesværk, men det er jo en ganske menneskelig Følelse, som man kun med et stille Smil kan unde ham!»
MM K 1563. Munchmuseet
Brev fra Linke Jørgensen. Datert 23.03.1910
«Sig mig en Gang – at sejre i Konkurrencen om Universitetets Festsal – er det det samme, som at De selv skal til Kristiania og udføre Arbejdet? Hvem skal dog laase alle Tigrene – baade Hanner og Hunner – inde i et forsvar- ligt Bur saalænge? Mener De selv, at nu er»
MM K 1565. Munchmuseet
Brev fra Linke Jørgensen. Datert 27.06.1910
« Maleren  Hr. Edv. Munch  Kragerø  Norway»
MM K 1566. Munchmuseet
Brev fra Linke Jørgensen. Datert 15.08.1910
« Maleren  Hr. Edv. Munch  Kragerø  Norge\wegen
MM K 1567. Munchmuseet
Brev fra Linke Jørgensen. Datert 01.10.1910
«Jeg vil egentlig slet ikke andet, end spørge Dem, om De ogsaa i Aar vil glæde Danskerne med at lade Dem representere paa Efteraarsudstillingen! Jeg kom til at tænke derpaa, og til at længes efter at se nogle af Deres kraftige Penselstrøg ude paa en Udstilling, som Willumsen holder i sin egen Villa! Motivet til Willumsens Udstil- ling er desværre at skaffe Penge»
MM K 1568. Munchmuseet
Brev fra Linke Jørgensen. Datert 10.12.1910
«Det er langtfra min Mening at sende Dem en traditionel Lykønskning til den Fødselsdag, som jeg ved, De ikke holder af at fejre; men jeg kom blot til at interessere mig for Spørgsmaalet om, hvordan Norge vil fejre d 12-12-1913! Om det vil blive national Festdag, med Frihed over hele Linien, om det bliver med Deputationer og Ordens- kæder at den berømte Kunstner paa sin 50de Fødselsdag hædres af sit taknemlige Land! o.s.v. o.s.v. Ja, Verden er underlig!»
MM K 1569. Munchmuseet
Brev fra Linke Jørgensen. Datert 27.12.1910
«Jeg har altid troet, at De var en meget klog Mand, men nu begynder jeg næsten at tvivle, for tror De, det er klogt, at forvænne en Kvinde saadan; tænk, jeg er bange for, at jeg næste Jul vil spørge efter og savne Bogen, hvis den ikke er der, lige saa meget som jeg nu blev glad og overrasket! Nu har jeg altsaa advaret Dem, for husk, man kan gives saa meget af godt og smukt, at man ender med at kræve det! Efter denne lange Ind- ledning kommer jeg altsaa til Sagens Kærne, og det er, at»
MM K 1576. Munchmuseet
Brev fra Anker Kirkeby Höxbro. Datert 20.03.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1577. Munchmuseet
Brev fra Anker Kirkeby Höxbro. Datert 31.08.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1586. Munchmuseet
Brev fra Charley Lippert. Datert 20.06.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1612. Munchmuseet
Brev fra Jens Willumsen. Datert 08.01.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1614. Munchmuseet
Brev fra Jens Willumsen. Datert 20.01.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1646. Munchmuseet
Brev fra Tor Hedberg. Datert 19.06.1910
«Tack för den ståtliga och mycket välkomna gåfvan! – Det gladde mig mycket att se mig ihåg- kommen på detta sätt.»
MM K 1734. Munchmuseet
Brev fra Signe Thiel. Datert 07.09.1910
«och Ni vet hvad det betyder, Eugne Jansson målar ifrigare än någonsin. Fru Morell- Blix har gästat hemlandet i sommar men är nu lyckligen åter förenad med sin trogne och älskade Blix i München där de ha ett vackert, varmt litet hem. –»
MM K 1744. Munchmuseet
Brev fra Léon Bartholomé. Datert [??].06.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1745. Munchmuseet
Brev fra Léon Bartholomé. Datert 08.06.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1746. Munchmuseet
Brev fra Léon Bartholomé. Datert 08.06.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1747. Munchmuseet
Brev fra Léon Bartholomé. Datert 08.06.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1748. Munchmuseet
Brev fra Léon Bartholomé. Datert 08.06.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1749. Munchmuseet
Brev fra Léon Bartholomé. Datert 08.06.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1753. Munchmuseet
Brev fra Léon Bartholomé. Datert 25.05.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1754. Munchmuseet
Brev fra Léon Bartholomé. Datert 14.06.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2179. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 23.01.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2180. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 02.05.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2181. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 02.06.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2182. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 20.08.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2183. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 30.08.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2184. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 10.10.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2185. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 23.10.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2186. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 04.12.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2416. Munchmuseet
Brev fra Eberhard Grisebach. Datert 20.07.1910
«seit Weinachten habe ich nichts von Ihnen gehört, nur ein Paar gute Bilder in der Berliner Secession gesehen, die mir von Ihrer alten Kraft und Intensi- tät Zeugniss gaben. Die Kran- kenpflegerinnen machte mir einen staken Eindruck, in der Form sind die beiden Gestalten fein karakterisiert und die Farbigkeit des Weiss ist ungeheuer zwischen den starken Tönen des Fussbodens»
MM K 2417. Munchmuseet
Brev fra Eberhard Grisebach. Datert 28.08.1910
«kurz vor meiner Abreise traf Ihr herrliches Bild in Jena ein, Ihr Brief erreichte mich in Zürich, erst in Davos komme ich dazu Ihnen für beides herzlich zu danken. Ich komme mir recht un- bescheiden vor, dies Bild unter meinen Wünschen genannt zu haben, denn von der Schönheit u. Kraft»
MM K 2418. Munchmuseet
Brev fra Eberhard Grisebach. Datert 07.10.1910
«gestern bin ich von Berlin noch Jena zurückgekehrt und finde mein Idyll ein- gerichtet vor. Die neuen Möbel von Th. Fischer passen herrlich zu den farbigen Bildern, jedes leuchtet in gutem warmen Licht. Gegnüber meinem Schreib- tisch hängen die vier Mädchen rings daneben Ihre Litho-»
MM K 2419. Munchmuseet
Brev fra Eberhard Grisebach. Datert 18.12.1910
«ich freue mich Ihnen diesen Weihnachten eine kleine eigene Schrift als Zeichen meiner aufrichtigen Verehrung und Freundschaft senden zu können. Die nächsten Jahre sollen Besseres, noch Eigneres brin- gen, wie ich hoffe.»
MM K 2666. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 13.01.1910
« Herrn  Edvard Munch  Maleren  Kragero, in  Norwegen»
MM K 2667. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 17.01.1910
« Herrn  Edvard Munch  Maleren  Kragero  in Norwegen»
MM K 2668. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 03.02.1910
« Herrn  Edvd Munch  Maleren  Kragerö  i/ Norwegen»
MM K 2669. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 18.03.1910
«Ich bin nun schon 1 Monat in Roma, habe so viel zu tun gehabt, Alles wieder anzusehn‚ dass ich zum Schreiben gar nicht kam Auf dem schönen Begräbnissplatz fand ich jetzt auch das Monument für Ihren Onkel, den Historiker Es ist einfach schön ein Obelisk ziemlich hoch mit Relief Portrait Ich sehe, dass Sie Ähnlichkeit haben mit Ihrem Onkel – es ist das klassische Profil wirkt sehr edel. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich nun endlich dieses Grab gefunden – früher suchte ich vergebens warum? – weil es recht gross da steht!»
MM K 2670. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 11.04.1910
« Norvegia  Herrn  Edvard Munch  Maleren  Kragerø  Norvegia»
MM K 2671. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 27.12.1910
« Norvegia  Herrn  Edvard Munch  Maleren  \PR Krania/  Kragerø  \Hvitsten
MM K 2833. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 16.09.1910
«Über Ihren freundlichen Brief habe ich mich sehr gefreut und spreche Ihnen meinen besten Dank dafür aus. Ich sehe mit Vergnügen, dass es Ihnen besser geht und dass Sie arbeiten und neue Pläne haben. Gerne hätte ich es gehört wenn Sie mir schrieben, dass Sie wieder in Holz schneiden.»
MM K 2898. Munchmuseet
Brev fra Erich von Mendelssohn. Datert 02.05.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3009. Munchmuseet
Brev fra Gustav Werner Peters. Datert 08.02.1910
« Herrn Edvard Munch  Kragerö  Norwegen»
MM K 3010. Munchmuseet
Brev fra Gustav Werner Peters. Datert 25.02.1910
«Nehmen Sie meinen aufrichtigen Dank für Ihr liebenswürdiges Entgegenkommen. Der Artikel, um den es sich handelt, wird möglichst noch im Frühling erscheinen. Ich sehe Ihrer liebenswürdigen Sendung entgegen, und werde Ihnen dann mit- teilen, ob ich noch einige kleine Wünsche habe.»
MM K 3011. Munchmuseet
Brev fra Gustav Werner Peters. Datert 03.11.1910
«Nun ist es fast Winter darüber geworden, daß mein kleiner Aufsatz über Sie erschienen ist; ich muß Ihnen jedoch noch berichten, daß ich denselben der „Leipziger Illustrierten Zei- tungnicht geben konnte, da mir Schwie- rigkeiten wegen, der Bilder gemacht wur- den. Ich habe ihn daher an „Über Land und Meer” gegeben (Adresse: Stuttgart, Deut- sche Verlagsanstalt); aber auch hier (vom Standpunkt eines deutschen Familien- blatts aus) hat man die Bilder nur mit Einschränkungen gebracht – und zwar fol- gende sechs: SturmSelbstporträtVampierFrühlingSommernacht in AasgaardstrandSchwester des Künstler
MM K 3180. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 20.02.1910
«Sie haben lange auf einen Brief warten müssen. Ich dachte, ich könnte Ihnen meinen Artikel in Kunst und Künstler mitschicken, aber Herr Bruno Cassirer hat natürlich Zeit. Er sollte eigentlich im Januar-Heft erscheinen; dann bekam ich im Januar \erst/ die Korrektur und rechnete auf den Februar. Als er da auch nicht kam, bat ich um Auskunft, die dann dahin lautete, dass man ihn auch aus dem Märzheft noch hätte zurückstellen müssen, so dass er nun wohl sicher im Aprilheft erschine. Was soll man machen? Wenn man ihn zurückzöge um ihn wo anders zu veröffentlichen,»
MM K 3181. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 11.05.1910
«Jedesmal, wenn von Ihnen ein Brief oder eine Karte hier ins Haus kommt, wird das lebhafteste Interesse wach gerufen. Nicht nur meine Frau, sondern auch die Kinder kom- men und fragen, was Sie geschrieben haben und wie es Ihnen geht. Mir ist es auch immer eine grosse Freude, wenn ich Ihre Schrift sehe; es erin- nert mich doppelt an die schönen und interessanten Stunden und Gespräche, die wir mit einander gehabt haben; vor allem Elgersburg im Schnee, Saaleck und die Rudels- burg, und die Hochsommertage in Warnemünde. Wenn dann aber gar»
MM K 3182. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 23.08.1910
« Herrn Edvard Munch  Kragerø  Norwegen»
MM K 3183. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 31.10.1910
«Wie oft habe ich mich schon in Gedanken an den Schreibtisch gesetzt um Ihnen zu schreiben; aber immer stellte ich irgend ein Hinderniss, sei es von aussen oder von innen – der innere Feind war meist die Faulheit am Abend nach angestreng- tem Tage – dazwischen, und so ist Woche auf Woche seit unserer Rück kehr von der Reise verflossen, ohne dass der Wille zur That geworden ist. Und wie oft haben wir,doch von Ihnen gesprochen. Neulich noch war wieder ein ganzer Abend Ihrer Kunst gewidmet, als der Geschichts-»
MM K 3184. Munchmuseet
Brev fra Luise Schiefler. Datert 26.11.1910
«Anbei folgt nun die Liste, Sie werden einen Schrecken kriegen, wie lang sie ist, aber mein Mann hat noch nicht die Hälfte Ihrer Arbeiten, obwohl er doch schon eine stattliche An- zahl beisammen hat. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir helfen wollen, nach und nach die fehlenden Blätter zuzufügen, aber Sie müssen versprechen noch recht lange zu»
MM K 3185. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 20.12.1910
«Vorgestern ist Ihre Rolle mit den schönen Radirungen und Lithogra- phieen angekommen, über die wir uns riesig gefreut haben. Haben Sie vielen herzlichen Dank für die reiche Auswahl, die Sie getroffen haben. Eigentlich ist es zu viel, was Sie geschickt haben, aber das Sammler- Herz freut sich, wenn sich die Mappen mit so schönen Sachen füllen. Sie haben recht, die Madonna besitze ich schon (die im Verzeichnis aufgeführte ist das radirte Blatt); da aber mein \bisheriges/ Exemplar nur mit dem schwarzen, rothen und blauen Stein gedruckt ist, während das jetzige auch den gelblichen»
MM K 3488. Munchmuseet
Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-ausstellung und Verlagsanstalt. Datert 08.11.1910
«Ich bestätige Ihnen dankend Ihr heutiges Telegramm, in dem Sie sich mit dem Verkauf des Bildes „Badende Männer” für M 1000.– einverstanden erklären. Ich werde Ihnen demnach den Betrag für die „Krankenschwester” mit M. 1200.–– und für die „Badenden Männer” 〃 1000.–– M. 2200.–– ./. 10 % 220.–– M. 1980.–– in den nächsten Tagen an Ihre Adresse übersenden.»
MM K 3489. Munchmuseet
Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-ausstellung und Verlagsanstalt. Datert 14.09.1910
«Ich habe Ihnen das fragliche Bild am Sonnabend per Post zugesandt. Ich danke Ihnen für Ihr freundliches Ent- gegenkommen, dass Sie so liebenswürdig sein wollen, das Bild nach besten Kräften zu restaurieren. Selbstverständlich weiss ich, dass Sie keine Garantie übernehmen können, doch bin ich überzeugt, dass es Ihnen nicht schwer fallen wird, dem Bilde wieder seine alte Schönheit zu geben.»
MM K 3490. Munchmuseet
Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-ausstellung und Verlagsanstalt. Datert 19.09.1910
«Die Ausstellung der Secession wird – wie Ihnen bekannt sein dürfte – in acht Tagen geschlossen, ohne dass es uns gelungen ist, eines Ihrer beiden Bilder, die Sie uns freundlichst überlassen haben, zu verkaufen. Nun ist mir in letzter Stunde noch ein Angebot gemacht worden, das ich Ihnen nie überschreiben würde, wenn es eben nicht in den letzten Tagen abgegeben worden wäre. Es entspricht Ihrer Forderung keinesfalls und ich würde – wie gesagt – es Ihnen nicht über- schreiben, doch ist der Reflektant ein Mann, der wohl sehr grosses Interesse für Ihre Kunst hat, dessen Mittel aber sehr beschränkt sind, und er hat mich daher gebeten, Sie zu fragen, ob Sie bereit wären, das Bild \„Krankenpflegerinnen”/ für M. 600.– zu verkaufen. Ich tue es in diesem Falle, weil ich weiss, dass der Käufer nicht in der Lage ist, einen grösseren Betrag zu zahlen; ich würde es sonst zurückgewiesen haben, Ihnen das Gebot, das in einem so argen Missverhältnis zu dem angesetzten Preise steht, zu überschreiben.»
MM K 3635. Munchmuseet
Brev fra Berliner Secession. Datert 01.04.1910
«Im Auftragen der Vorstands möchte ich Sie doch noch einmal dringend bitten uns einige Ihrer Werke, gleichgültig ob neuer oder alter für unsere Ausstellung zu über- lassen. Da die Zeit eilt würden Sie die Sachen per Eilgut senden müssen, selbstverständlich sind diese Kosten unsern Sache.»
MM K 3722. Munchmuseet
Brev fra Galerie Ernst Arnold. Datert 12.03.1910
«Bestätige hiermit den gu- ten Empfang der Radierungen und gebe Ihnen bei- folgend eine Abschrift Ihrer Liste. Sie ersehen daraus, dass darauf eine Radierung angegeben war, die Sendung nicht beilag, zwei andere dagegen auf der Liste fehlen, für die ich mir noch Preise zu nennen bitte. Ich nehme an, dass die angegebenen Preise die Verkaufspreise sind, von denen 33 1/+ 2\3/ bei Verkäufen abgehen.»
MM K 4033. Munchmuseet
Brev fra J.J. Tikkanen, Edelfelt-utstillingen. Datert 04.04.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 4058. Munchmuseet
Brev fra Alvilda Söeborg, Grafisk Kunstersamfund. Datert 12.01.1910
«Paa Grafisk Kunstnersamfunds Udstilling solgtes i dag Deres Farvelitografi i 4 Farver »en syg Pige« Kr 300,00»
MM K 4059. Munchmuseet
Brev fra Albert Repholtz, Grafisk Kunstersamfund. Datert 20.02.1910
«Som Medarrangør af »Grafisk Kunst- nersamfunds Udstilling«, hvis ældre Afdeling jeg havde ordnet, bringer jeg Dem herved en personlig Tak for Deres højst værdifulde Deltagelse i vor Udstilling og tillader mig samtidig at sende Dem, et Par af mig udførte Blade i den nutildags saa sjæld- ne Mezzotinto- eller Sortkunst- Manér, idet jeg beder Dem til gen- gæld at skænke mig Aftryk af Deres hos os udstillede udmær-»
MM K 4192. Munchmuseet
Brev fra Société des Artistes Indépendants. Datert 18.02.1910
«J’ai reçu votre telegramme \hier/ et j’ai utilisé les 3f payés pour réponse en l’adressant à Krageroe Allemagne, comme c’était noté mais aujourdhui on me dit de Strasbourg que Krageroe est inconnu et que c’est probablement Krageröe, Norwège. Je vous adresse donc inclus les renseignements pour notre exposition qui vous permettront d’exposer.»
MM K 4330. Munchmuseet
Brev fra Kunsterklubben "MANES", Otakar Novotný, Jan Preisler. Datert 05.03.1910
«Société artistique «Manes», organise au mois de Mai une exposition des oeuvres de ses membres. En ayant l’honneur de vous compter parmi les membres correspondants, nous vous inviton, Monsieur, de prendre part á notre exposition pour élever le niveau et pour prouver votre sympathie pour nos buts artistiques. Alors nous osons vous envoyer, Monsieur les formulaires nécessaires et vous prier que vous ne refusiez pas notre demande.»
MM K 4331. Munchmuseet
Brev fra Kunsterklubben "MANES". Datert 10.11.1910
«Nous arrangons dans notre pavillon depuis 2/I. 1911 jusqau’au 15 Marz une ecposition artistique. Nous Vous serions très reconnai- sants si Vous pouviez participer à notre exposition. –»
MM K 4482. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.03.1910
«Nu har vi da Paasken igjen, Aarene ruller afsted. – Det er et rigtig nydeligt Veir med rigt Solskin, saa vi endog har sat paa Veranden, om Aftenen det mest bedaarende Maaneskin. – – Jeg maa da altid tenke paa Dig. – Jeg synes det er saa»
MM K 4483. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.04.1910
«Hvor Du er storartet med os, jeg veed ikke, hvor ledes, vi nok kan faa takke Dig for din Omsorg for os.      Igaar kom det Meldelse fra Advokat Nørregaard, at han havde 2000 Kr, som Du havde bestemt overført paa vore Kontrabøker. – Inger skulle hente dem og ordne i Banken idag. – Men nu»
MM K 4484. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.05.1910
«Nei, at Du nu igjen sender os saamange Penger, det blier jo 3000 dette, det er da svere Summer Tak, hjertelig Tak. – Inger var hos Laura for et Par Dage siden, hun sender Dig hjertelig Tak og hilser Dig saameget. – Inger kom saa sent afsted, da hun har havt Influenca og»
MM K 4485. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.05.1910
«Har vi ikke nu faaet deiligt Veir med Solskin og Varme? Og saa vakkert som det er blevet i en Fart. Jeg tænker, Du har det nydeligt i Haven nu under Blomstringen af Frugttræerne. –»
MM K 4487. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 06.08.1910
«Mange mange Tak for alle de gode Ting af Bær Agurker Poteter ‹noget› Salat. – Nu har vi en Mængde Flasker med den deiligste Saft og Syltetø, tak for alt dette. – fra ifjor er meget gode Inger tar stadig Grotaggen fra. og da holder de sig saa godt.»
MM K 4488. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.08.1910
«Aa nei, dette Veir er ikke saa heldigt for mig at reise i, og naar det saa ikke blier saa beleilig for Dig, saa er det bedst vi indstiller. Jeg forstaar godt, at Du kan ha det vanskeligt med alt dit Arbeide, som trænger Ro, og saa dermed Reiser. Det faaer da bli’ med et»
MM K 4489. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.11.1910
«Du har altsaa fundet og kjøbt Dig et Sted, det har vist været baade vanskeligt og anstrængende. Jeg ønsker Dig da hjærtelig tillykke med Kjøbet.»
MM K 4491. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.12.1910
«Hjertelig mange Tak for Brevet, og for hvad Du forud har sendt os gjennem Kragerø Kreditbank K 200 Det var en stor Sum igjen, at Du kan af see saameget nu, Du har saamange Udgifter. –»
MM K 4649. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.03.1910
«Nettop nu modtog vi Kroner 200 fra Dig, hjertelig Tak fra os begge, Alt som sed vanligt hos oss. I»
MM K 4775. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.12.1910
«maa jeg holde Diæt for Blærekathar ikke spise Salt, saa Inger var noksaa i Forle- genhed, da hun havde kjøbt Fiskefarce der var for stærkt saltet, – derfor blev hun saa glædelig overrasket, at det skulde lage sig saa, at jegvi skulde faa en saa mild og styrkende Mad …  i flere Dage. –      Nu er jeg Gudskelov! bedre, – meget bedre.»
MM K 5094. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.06.1910
«Idag har vi en glødende Sommerdag, alt er saa udviklet, endda en 12 Dages Tid til St. Hans.»
MM K 5302. Munchmuseet
Brev fra Th. Lambrechts, Aschehougs Boghandel. Datert 06.12.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5367. Munchmuseet
Brev fra A. E. Norheim, A. E. Norheim Landeiendomskomissionær. Datert 21.05.1910
«I Verdens Gang ser jeg de ønsker kjøbet Hus med udhus. Et 1ste Kl. Hus pent og solid har jeg at sælge ved Nykirke ‹flest.› det indholder 3 stuer 2 Kjøkkener og 1 Kammer i 1ste etage. Varandastue saavel i 2den som 1ste etage samt er der i 2den etage 2 mindre og 2 Kjøkkener. Dobbelt varanda hvorfra der er pen udsigt over sjø og land.»
MM K 5383. Munchmuseet
Brev fra Follo telefonselskab. Datert 10.08.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5647. Munchmuseet
Brev fra Hans Andersen, Hans Andersen. Datert 23.10.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5671. Munchmuseet
Brev fra Tr. G. Vilanger, T. G. Vilanger. Datert 24.08.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 5721. Munchmuseet
Brev fra Gustav Werner Peters. Datert 08.02.1910
«Ich habe mit der „Illustrierten Zeitung” in Leipzig, deren Mitarbeiter ich bin, abgeschlos- sen, demnächst über Sie und Ihre Kunst einen ausführlichen Artikel zu bringen. Ich wende mich deshalb an Sie persönlich um liebenswürdige Auskunft, auf welche Weise ich mir das Illustrations-Material beschaffe. Für ein Entgegenkommen Ihrerseits in die- ser Frage wäre ich Ihnen zu ganz beson- derem Dank verpflichtet!»
MM N 186. Munchmuseet
Brevutkast til Daniel Jacobson. Datert 1909–1911
«Som De kanske forstaar er det fremforaldt vigtigt at jeg faar trykt Tegningerne til Alfa og Omega på rigtigt godt Omtrykningspapir – så Tegningerne ikke gaar tapt – Jeg har sendt en Rulle Omtryk- ningspapir – {S}Derefter vilde jeg jo meget gjerne få Prisen indsat og Stenerne v{ … }ilde jeg faa garanteret ennu 1 Måneds Opbevaring – eller helst 2 Måneder»
MM N 198. Munchmuseet
Brevutkast til Inger Munch. Datert 1909–1926
« Kommentar»
MM N 552. Munchmuseet
Brev til Kai Christensen. Datert 26.4.1910
« Hr Kai Christensen  Rantzausgade 72 4  Kjøbenhavn»
MM N 672. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert kvinne. Datert 1910–1920
«»
MM N 963. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 18.12.1910
«Jeg har sendt 200 Kroner til Eder {hvoraf}til Indkjøb til Julen til Eder og de vanlige. Kanske Elise og Eva osså skulde { … }få som sidst – rigtignok blir det da et fast Budget – men de er jo snille og trænger lidt – Jeg har så meget at gjøre at jeg kanske først mellem Jul og Nytaar»
MM N 1033. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1910-1912
« Jeg bad idag Nørregaard sende Eder de 1000 kroner – { … }Jeg vil gjerne at Andrea faar 100 kroner og som Du da kan lægge ud – Jeg skulde skrevet til Andrea men har mistet Adressen – Jeg faar adressere Brevet til Eder – Jeg blir nogle Dage i Hvitsten og reiser»
MM N 1039. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1910–1915
«Jeg har overladt til Nørregaard 1200 Kr. til Laura og 800 Kr til Dig og Inger – Jeg vilde gjerne vide hvormeget I nu har stående – da det nu kanske på lang Tid»
MM N 1050. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1910–1931
« Jeg har nu sat 3000 Kr. og 2000 til Laura og 1000 til Dig og Inger på en Bog i Akers Sparebank    Jeg skal sende Jer Bogen –»
MM N 1051. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1910–1916
« Jeg var i Kristiania forat prøve Dekorationerne til Universitetet – og forsøgte atter at finde en passende Leilighed eller Gaard – Det er meget vanskeligt – og alt er dyrt nu – Nu skal jeg se efter i Nærheden af Larvik»
MM N 1090. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931
«Det er ikke stort jeg har at sige nu – Jeg har jo så udtømmende forklaret alt – {Men}Jeg har jo havt mer Stræv med at forklare disse enkle Ting – end med Arbeid det svære Arbeide på Universitets- dekorationerne – Inger kan ikke klage over at ikke min Taalmodighed har været uendelig»
MM N 1146. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1910–1926
«Tak for brevet – Jeg syns Du burde bli så længe som muligt på Godthaab –»
MM N 1335. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1910–1931
«Når det er stille veir og tante har godt på sig – kan hun vel ha { … }godt af at kjøre i bil. – Men korte ture – Du {må}kan be {k}Chauføren kjøre langsomt Tante kan kjøbe sig hornbriller og da får hun vist ikke vondt i øinene – Men nu er det vel l lidt farli tid – Når Jeg kommer ud i næste uge og vi kan ta en tur på 4 a 5 timer til Hvidsten hvis det blir godt veir»
MM N 1406. Munchmuseet
Brev til Inger Munch. Datert 1910–1926
« Vil Du være saa snil at sende Lauras Bankbog til mig – Den skal paaføres flere Penger og skal foreløbig blive beroende i Akers Sparebank – –  …  { … }Jeg har været meget optat med at se at skaffe Laura Si økonomisk Sikkerhed for sin Levetid – { … }Jeg har snarli Haab om at det blir ordnet – Jeg har { … }osså haabet så meget som muligt at skaffe det samme for Eder – Det er jo lettere da Du jo selv tjener – Til dette Maal {m}kræves»
MM N 1655. Munchmuseet
Brevutkast til Waldemar Christofer Brøgger. Datert 21.12.1910
«Som en af de to nærmeste Repræsentanter for den Gren af Munchslægten hvortil Historikeren P.A Munch hørte og som hans Brorsøn tillader jeg mig herved at bede Profesoren godhedsfuldt at meddele mig hvor{ … }hen min Indbydelsen til Deltagelse i Festligholdelsen af min Hundredeaarsdagen for min Farbrors Fødselsdag blev sendt – Indbydelsen er ikke kommet mig i hænde»
MM N 1760. Munchmuseet
Brevutkast til Torvald Stang. Datert 1909–1914
«Ja kjære gamle ven vi blir gråhærdede Oldinge og alle vore Venner dør om os – Jeg kan ennu ikke si eller ta noen Bestemmelse – jeg skulde gjerne ta en Passiar med Dig – og en Kjøretur»
MM N 1905. Munchmuseet
Brevutkast til Jappe Nilssen. Datert 1906–1910
«Jeg har ofte begynt på Brev til dig – men slutte for jeg har meget at sige de få jeg regner for Venner i Norges Land – Jeg sender da altså nu et Par Ord i anledning af at du f slår Udstilling hjemme – Ja når jeg kan både kommer jeg og Udst ler hjemme – for det er ikke Fornærmelse – det er mer end det! Jeg blir syg når jeg tænker på Kristiania ja sogar på Nordmænd Jeg kommer nu lidt efter lidt til Sjælskræfter – takket være ve ner i Weimar og Stockholm – der vel har seet og forstået bedre den Bekomst der blev mig til del hjemme – og forstået at Mennes lever ikke alene af at bli hudflettet æreskjændet og udsultet m også trænger lidt Varme og lidt Hjælp. – Jeg ser jo ingen har s og forstået hjemme hvilken Nederdrægtig Behandling det lykkedes en rig Bourjoispige der vilde ikke længer være hos Mama, men fa at 30 År var Pigetiden ude – og hendes Købere og Zuhalten Gunnar Heiberg og Bødtker – der villig hjalp til at grave den Grav jeg faldt i – de der lavet det Theater stykke der skulde give mig knækket. – Jeg skal her blot nævne at Grisen G.H. ikke undså sig forat kaste sit besmittede og skidne Legeme ind i Forholdet strax i Begyndelsen. – Efter 2 Måneder at have kjendt Pigen ser jeg hun er i Armene på G.H. – medens jeg ligger syg af Bronkit o Udmattelse efter et udslidt Atelierliv i Kristiania – (jeg lå jo hele Vinteren på Gulvet) – disse sammeMennesker sørger altså so     Zuhaltere at osså for at jeg snigmyrdes – Jeg stod i 20 År og tog mod al den Storm den nye Kunst vakte indtil de som jeg troede var mine Venner og som udgav sig derfor fik dolket mi i Ryggen. – Jeg såredes midt i Sjælen – da jeg som den dødsskud Hjort reiste mig på Benene og stanget til alle Sider hvilket du husker – Siden den Dag brandt Jorden i Norge under mine Fødder – Da jeg så som en vingeskudt Fugl alligevel vente Kursen hjem og udstillede 3 År i træk efter – blev jeg mødt med nye Nederdrægt- igheder – Konstabel affæren – Haukland affæren – med Hylekor i Aviserne – Kan man tænke sig en æreløs fyr som S.B. som Theater- direktør – Han der for en Pariserreise – og betalt Gjæld – bryte et høitidelig Æresord for en Bourjoispiges Penges Skyld – og sen- der en Ven til Helvede. Kan noget nederdrægtigere tænkes end at en slig Ven på hvis Æresord jeg stoler – og som jeg lægger min Skjæbne i Hånden sviger mig – og er med på det råeste Spil der tænkes kan – at råbe om Hjælp og lade den hjælpende drukne. – –»
MM N 1948. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 1910–1913
« Hr. Advokat Harald Nørregaard  Kirkegaden  Kristiania»
MM N 2033. Munchmuseet
Brevutkast til Inga Stærk. Datert 1910–1912
«»
MM N 2046. Munchmuseet
Brevutkast til Olaf Schou. Datert 24.4.1910
«Med bedste Tak kviterer jeg for Modtagelsen af 3000 Kr. {for salg}Salg af Malerier»
MM N 2215. Munchmuseet
Brevutkast til Eberhard Grisebach. Datert 1910
«»
MM N 2255. Munchmuseet
Brevutkast til Emanuel Goldstein. Datert 1910
« Vil Du gjøre mig en Tjeneste – Jeg har forøvrigt osså bedet Prof{ … }essor Jacobson om det men hvis han ikke har megen Tid vilde det være bra at Du hjalp mig – Og det skader vel ikke to – Det  …  gjælder Alfa og Omega Stenerne i Dansk Reproduktions- anstaltDe vil Man vil afslipe Stenene – og forlanger for at trykke bare 20 Serier af Alfa og Omega 375 Kroner»
MM N 2278. Munchmuseet
Brevutkast til Hugo Kolker. Datert 1910
«Ich habe mit grozser Freude Ihre freundliche Briefe erhalten – nachdem ich von einer kleiner Reise zuruckgekommen bin – Ebenso danke ich vielmals fur das Honorar fur das Arbeiterbild 9000 Mrks whelche ich richtig erhalten habe –»
MM N 2291. Munchmuseet
Brevutkast til Albert Kollmann. Datert 1910–1911
«Es hat mich sehr erfreut endlich von Ihnen zu hören – – Jetzt ist ist 2 Jahren seitdem wir uns gesehen haben – Die Zeit nehmen jetzt grosze Schritte – Ich kann nicht begreifen dasz es so lange ist die Tagen damals in Friedrichsstrasse in Umgebung der verschiedenen Theateren – Ich hoffe dasz ich mich gut erholen werde –»
MM N 2299. Munchmuseet
Brevutkast til Albert Kollmann. Datert 20.10.1910
«– Ich lebe immer ruhig auf in mein Exil in Kragero ohne beinahe Menschen zu sehen – Die Ruhe ‹thut› mir wohl – und immer aber langsam geht mein Gesundheit vorwarts –»
MM N 2694. Munchmuseet
Brevutkast til Max Linde. Datert 1910
«mit zerknickten Glieder. – Ich habe ein grosze Succes gemacht – und mein Gemalde whelche Sie kennen sind viel in Muss{ … }eum in Helsingfors, Kopenhagen, Kristiania und Bergen – – Hier wohne ich in ein schone Haus – und arbeite gans gut – Vorige Jahr war Letzte Sommer war ich erstemal in Bergen – Ein herrliche Stadt – in Sonnenschein e{ … }ine { … }der interesantesten Städten in der Welt – Ich habe da ein  …  norwegische Mæ{ … }cenat getroffen – whelch sehr entzuck begeistert { … }von Ihnen und Ihr Haus gesprochen habe –»
MM N 2753. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 11.1.1910
«Ich werde Ihnen baldigst eine Samlung Gravuren schiecken – {Ich}Es wird { … }mich ein Bischen Mühe geben die Sache auszufinden –»
MM N 2881. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 14.1.1910
« Maleren Ludvig Ravensberg  Stensgd 1  Kristiania»
MM N 2882. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 7.5.1910
«Nu ædle Ridder jeg venter på at høre om din videre Beskatning af den indtagne og herjede By – Hva er Dit Telefon- nummer – Hils så mange Gange de udmærkede Kunstens Riddere Roderne – Jeg glæder mig til engang til at se hilse på dem og se mine Samlinger Ligeledes ma‹{ng}sse› Hilsener til Kajanus – Fortæl ham at jeg vil modellere den grædende Pige»
MM N 2981. Munchmuseet
Brevutkast til Karen Bjølstad. Datert 1909–1931
« Nu har vi { … }da igjen Jul    Åarene gaar fort – Det er som 1{ … }0 Års { … }siden jeg var sidst nede hos eder –»
MM N 3065. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 1910
«– Tak for sidst – Jeg har det vel og bor vakkert –»
MM N 3066. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 3.5.1910
«{ … }Mange tak for Bogen – skal nærmere skrive om mit Indtryk – De{ … }r er meget fint i den – Dønninger efter Storm der har ha raset etsteds»
MM N 3067. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 30.9.1910
« De Dem tilhørende sager beror { … }her i Christiania, desværre kom jeg ikke til København iaar, men { … }jeg passer paa dem.»
MM N 3092. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1909–1910
« Apropos! Hva mener Du om Taarnet som Eidsvoldsmonument? Kloumanns Forslag? Jeg syns selve Tanken er god – men jeg tror jo ikke Kloumann er arkitekten – {E}Jeg syns et stilfuldt enkelt Taarn med store dekorative Felter indeni og Skulptur er en god Ide – F Ex Felter af mig og Skulptur af Vigeland»
MM N 3165. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 3.4.1910
« »
MM N 3166. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 25.1.1910
«  Lovzana  Istrien  Adr. Baumgartner hotelheim  Osterreich»
MM N 3167. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 10.12.1910
« Hrrn Albert Kollmann  Florenz  via Taddea No 2 ‹pp› 2  Italien»
MM N 3237. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 15.1.1910
« Hrr Overlærer Sigurd Høst  Bergen»
MM N 3269. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 3.4.1910
« Hr Overlærer Sigurd Høst  Bergen»
MM N 3270. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 1910
«Jeg er elendig til at skrive – Overhovedet er det mig n{ … }æsten umuligt at bestille noget annet når jeg har malt fra mig om Dagen – det Mangen pen 100 Kroners Seddel går tapt for mig fordi jeg simpelthen ikke får sendt bestilte Sager – Men nu skal jeg sende til Adskillelsen»
MM N 3272. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 1909–1911
«Jeg kan ikke si annet end at det er utroligt at ingen Gravurer ere solgte – Sildegrosserene i Bergen har ikke Raad til en Gravur for 40 Kr – Jeg synes forresten det er underli at den store»
MM N 3273. Munchmuseet
Brev til Sigurd Høst. Datert 1910–1912
«{ … }Jeg har gaaet med på at sælge til Thesen de sidste Gravurer så billig – men det er osså de{t}n laveste Pris som { … }tænkes kan –»
MM N 3308. Munchmuseet
Brevutkast til Daniel Jacobson. Datert 1909–1910
«Faar jeg for gammelt Venskabs Skyld be Dem gjøre mig en Tjeneste – – Det er i Anledning af de Lithografiske Stene hvormed jeg trykket Serien Alfha og Omega da jeg var på Kliniken – – {Nu vil}Disse { … }Stene tilhører Dansk Reproduktionsanstalt og de vil nu afslipe dem»
MM N 3410. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1909–1910
«J’expose probablement un Table{ … }aux a Exposition universelle a Bruxelles – et comme je voudrai bien savoir l’opinion de mes tableaux a Bruxelles je vou{ … }drais { … }vous prier { … }avoir le bonte de me donner l’adresse a un bureaux qui ‹mes› envoyerai»
MM N 3411. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert person. Datert 1909–1911
«Je vous envoy les Notice pour la catalogue et pour le la commision de placement – –»
PN 28. I privat eie
Brev til Herbert Esche. Datert 15.12.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 30. I privat eie
Brev til Hanni Esche. Datert 14.1.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 88. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1.1.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 108. I privat eie
Brev til Eberhard Grisebach. Datert 1.8.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 109. I privat eie
Brev til Eberhard Grisebach. Datert 19.8.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 110. I privat eie
Brev til Eberhard Grisebach. Datert 22.10.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 166 (PN 202). Nasjonalbiblioteket
Brev til Julius Elias. Datert 1910–1920
«Es thut mir sehr leid aber ich finde die Farben drucke sehr unkunstlerisch besonder wenn es um Oel- gemalden und in grozser Format sich handelt – { … }Ich verweigere es immer – Ich hoffe – lieber Hrr Doctor, Sie meine Grunde verstehen werden – Sonst hatte»
Brev til Kai Christensen. Datert 26.4.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 291. Galleri Edvard Munch, Løten, per oktober 2009
Brev til Die Kunst für Alle. Datert 1910
«Hiermit meine Erlaubnis das Kinderbild in die Freien Sezession Berlin in Die „Kunst” zu reproducieren»
Brevs. 569 (PN 314). Nasjonalbiblioteket
Brev til Lars Swanström. Datert 12.9.1910
«Herved min Tilladelse til at reprodusere de nævnte Portrætter»
PN 539. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 13.1.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 540. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 541. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 12.4.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 542. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 5.5.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 543. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 11.5.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 544. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 28.5.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 545. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 6.11.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 546. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 13.11.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 547. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Luise Schiefler. Datert 12.12.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 548. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 16.12.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 604 (PN 732). Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 21.1.1910
« Jeg sendte 200 Kr idag – Jeg er gla for at jeg kan hjælpe Dig med ‹D›em – – Rigtignok er jeg ikke så beslaaet som mange tror – Du kan tænke Dig med når der mindst er 30 forskjellige Poster at betale ud til – Og slige Poster som – Min fattige Familie – som længe har ‹Strid› for Udkommet en 7000 kr –»
Brevs. 604 (PN 733). Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 1.2.1910
«Jeg sender nogle Kritikker til Avisen – Det er utroli hvor Aften posten og Nyhedsbladets gemene Nedrakninger er trængt ind blandt Folk – Det er og blir bare en mindre Del af Kristiania publikumet som har noen Respekt for mig –»
Brevs. 604 (PN 734). Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 21.3.1910
«Jeg har havt Influenza og fuldstændig ligget under for {S}Blækskræk – så har jeg ikke fået takket og svart på Dine elskværdige Breve –»
Brevs. 604 (PN 853). Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 1910–1915
«Jeg var innom Dig men traf Dig ikke. { …  }Jeg blir fredløs af alle udstillingerne nu reiser jeg atter nedover til Kysten jeg skulde bare udrettet noget – Jeg ser Du vil næste gang skrive om min Aasgaardstrandperiode og livsfrisen»
PN 855. Ukjent
Brev til Thorolf HolmboeJappe Nilssen. Datert 2.1.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1037. Det kongelige bibliotek, København
Brev til Anker Kirkeby. Datert 8.8.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1107. Willumsens museum
Brev til Jens Willumsen. Datert 12.1.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1125. Universitetet i Oslo
Brev til Juryen for Aula-konkurransen. Datert 18.3.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1126. Universitetet i Oslo
Brev til Juryen for Aula-konkurransen. Datert 13.4.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1127. Universitetet i Oslo
Brev til Juryen for Aula-konkurransen. Datert 31.8.1910
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]