Personer

1155 personer er nå med i registeret. Registeret inkluderer avsendere, mottakere og omtalte personer i Edvard Munchs egne tekster og i korrespondansen til han.

  • For en liste over mottakere, klikk her
  • For en liste over avsendere, klikk her

En personomtale kan inneholde fire lister: avsenders brev til Munch, brev fra Munch til avsender, brev til Munch hvor personen er omtalt, brev fra og tekster av Munch hvor personen er omtalt. I tillegg inneholder omtalen en kort biografi, lenker til relaterte personer og institusjoner i det digitale arkivet og til eksterne nettressurser.

A   B   C   D   É   e   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Ø   
Tysk. Tilknyttet Kunstsalon Louis Bock & Sohn. … Les mer
Finsk autografsamler. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. Eide Kiøsterudgården i Åsgårdstrand, som forble i Kiøsterud-familiens eie fram til 1955. … Les mer
Fransk grafiker og illustratør. … Les mer
Norsk maler. På Adelsteen Normanns anbefaling ble Munch invitert til å stille ut i Verein Berli … Les mer
Norsk styrmann. Solgte Munch eiendommen på Åsgårdstrand i 1898. … Les mer
Østerriksk-tysk politiker og diktator. … Les mer
Svensk-norsk amtsgartner. Eide amtsgartneriet Ekely fram til Munch kjøpte eiendommen i 1916. … Les mer
Svensk-finsk-tysk forfatter og teaterkritiker. Med i kretsen rundt Zum schwarzen Ferkel i Berlin. … Les mer
Tysk maler, grafiker og tegner. En av grunnleggerne til sessesjonen i München. … Les mer
Tysk-jødisk kunsthistoriker. … Les mer
Tysk maler, tegner, illustratør. Bosatt i Berlin. … Les mer
Norsk. Gift med Vilhelm Frimann Koren … Les mer
Norsk lærer. Grunnla Nordstrand Middelskole i 1889. Skrev til Munch med spørsmål om et bidrag t … Les mer
Finsk maler. Kjente Munch fra kunstnermiljøet i Berlin i begynnelsen av 1890-årene. … Les mer
Norsk høyesterettsadvokat og redaktør. … Les mer
Norsk filolog, bibliotekar og stedsnavngransker. … Les mer
M0595.jpg
Tysk forretningsmann, samler. Eide en stor samling av Munchs grafikk. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk bokhandler og prokurist. Tilknyttet Galerie Commeter i Hamburg. … Les mer
Sveitsisk kunstner. … Les mer
Norsk kunstner. … Les mer
Svensk maler og billedhugger. … Les mer
Tysk bankmann. Far til Ellen Warburg. … Les mer
Norsk. Gift med Johanne Munch, enken etter Andreas Munch, i 1903. … Les mer
No-MM_G0276.jpg
Dansk skuespiller og maler. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Polsk kunstsamler, mesen, og direktøren ved Kunst-Salon (Salon Sztuk Pięknych) i Warszawa og Krakow. … Les mer
Norsk medisiner. Fikk ingen akademisk stilling, men drev forskning sammen med sin mann, Kristian … Les mer
Tysk professor og museumsdirektør, bl.a. for Landesmuseum og Kestner Gesellschaft i Hannover. E … Les mer
Kielkopi.jpg
Norsk forfatter. Kielland regnes som en av «de fire store» i norsk litteraturhistorie, og han var en … Les mer
Norsk. Gift med Halfdan Hertzberg. … Les mer
Norsk. Søster av Oda Krohg og Bokken Lasson. Gift med Frits Thaulow. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk. Edvard Munchs kusine, datter av Edvard Storm Munch. Ugift. … Les mer
Norsk forretningsmann og NS-politiker. Nabo til Munch på Ekely. … Les mer
Norsk. Edvard Munchs onkel. Skipsfører, havnefogd i Fredrikstad 1897-1914. … Les mer
Dansk samler og tannlege. … Les mer
Fransk offiser. … Les mer
Norsk, gårdbruker og tømmerbetinger. Munch leide grunden der huset i Åsgårdstrand står av ham. … Les mer
Tysk kunsthandler. … Les mer
Norsk maler, grafiker. Tilknyttet Norske Grafikere. … Les mer
portrait_of_the_painter_alfred_hauge-400.jpg
Norsk maler. Delte atelier og leilighet med Munch i 1895-96 i Universitetsgaten 22 og oppholdt seg i … Les mer
Norsk. Barndomsvenn. … Les mer
Fransk trykker og kunstner. … Les mer
Tysk kunsthistoriker, museumsleder og kunstpedagog. Første direktør for Hamburger Kunsthalle. … Les mer
Sveitsisk maler, tegner. … Les mer
Tysk forfatter, lyriker og forlegger. Deltok i "Aktionskomité zur Ehrung von Herwarth Walden am fünf … Les mer
Sveitsisk forretningsmann, kunstsamler. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk forfatter, kunstsamler og forlegger. Grunnla tidsskriftet og forlaget “Die Insel”. … Les mer
Norsk maler, tegner, grafiker, kunstskribent. Utførte flere utsmykninger i fresko-teknikk. … Les mer
Tysk? For øvrig uidentifisert. … Les mer
Dansk-norsk skuespiller og instruktør. Gift med Johan Fahlstrøm. … Les mer
Norsk landskapsmaler fra Mandal. Elev ved Kunstakademiet i København og av Hans Gude i Düsseldo … Les mer
Dansk. Gift med Munchs slektning, forfatteren Andreas Munch. … Les mer
Norsk forfatter. … Les mer
Norsk aviseier og redaktør. Eier og sjefredaktør i Aftenposten. Munch mislikte Aftenposten etter … Les mer
Norsk. Trolig ansatt hos Munch på Ekely. … Les mer
Norsk maler. Elev av Léon Bonnat og Fernand Cormon, 1889-1894. … Les mer
Norsk maler. Gift med Sigrid Undset. … Les mer
Svensk maler, grafiker og billedhugger. … Les mer
Norsk. Datter av Andreas og Johanne (f. Kinck) Munch. Edvard Munchs niese. Gift med Arne Ellingsen ( … Les mer
Norsk kunsthistoriker og kunstkritiker. Regnet som en av Norges fremste kunstkritikere. Han ble … Les mer
M1094.jpg
Norsk. Munchs morfar. Gift med Inger Bjølstad. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk. Halvbror til Edvard Munchs mor. Emigrerte til USA og ble visekonsul i San Francisco. … Les mer
Norsk skolemann og historiker. Utga “Dansk og Norsk Literaturhistorie til Skolebrug”, 1878. … Les mer
Norsk lege. … Les mer
Norsk forfatter. Regnes for å være vår første proletar- og rallardikter. … Les mer
Norsk. Embetsmann, bl.a. jernbanedirektør. Forfatter. Formann i Christiania Kunstforening. Innehaver … Les mer
M0202.jpg
Norsk lege. Edvard Munchs bror. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk forfatter. Slektning av Edvard Munch. … Les mer
Fransk. Direktør ved Galerie nationale du Jeu de Paume. … Les mer
Norsk. Gift med industrimannen Hans Gutzeit. Familien bodde i Paris på slutten av 1800-tallet. … Les mer
Dansk journalist. … Les mer
Tysk. Gift med fysikeren Felix Auerbach. … Les mer
Norsk. Hjalp til med Laura. Mulig knyttet til et pleiehjem eller asyl. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. Gift med Hieronymus Heyerdahl. … Les mer
Dansk. Kjøpte tresnittet "Adskillelsen" ved Jurylokalet i Drammen i 1902 sammen min sin mann, Willia … Les mer
Fransk skuespiller. … Les mer
No-MM_G0243.jpg
Dansk dikter, oversetter. Gift med Walter Leistikow. Ønsket at Munch skulle lage illustrasjoner … Les mer
Tysk. Gift med Julius Meier-Graefe. … Les mer
Norsk. Født i Ålesund, oppvokst i Moss, bosatt noen år i Amerika, Tromsø og Stavanger. Fra 1892 i Os … Les mer
Norsk. Bodde på Ekely rundt 1916 sammen med sin mann Olaus Barbøl. Iflg. hennes brev til Munch … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Østerriksk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
No-MM_G0222.jpg
Svensk. Gift med den tyske forfatteren og maleren Max Dauthendey (1867-1918). Portrettert av Mu … Les mer
Norsk modell, danser, revyartist. Modell for Munch 1918-23. Annie Fjeldbu var hennes “kunstnern … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. Gift med Axel Gunnerud. … Les mer
M0140.jpg
Tysk fabrikkeier (såpefabrikant), direktør. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk. Venn av familien Munch. Flyttet til USA. … Les mer
Dansk tegner, utdannet maler. Tegner i Ekstra Bladet 1909-18. Bosatt i Kristiania fra 1919-1924. … Les mer
Tjekkisk kunstner. … Les mer
Norsk kjøpmann og vinhandler. … Les mer
Norsk professor, dr. med. Samler, inngiftet i Mustad-familien. … Les mer
Norsk, agent i landeiendom. … Les mer
Norsk. Sjefbibliotekar ved Deichmanske Bibliotek. … Les mer
Norsk. Sekretær i Stavanger kunstforening. … Les mer
Norsk disponent. Bror til Dag Ellingsen. Gift med Andrea Sophie Munch, Edvard Munchs niese. … Les mer
Norsk forfatter, redaktør. … Les mer
Norsk maler og grafiker. Gift med Mathilde “Tulla” Larsen 1903-10. … Les mer
Norsk kunsthistoriker. Medredaktør i tidsskriftet Kunst og Kultur fra 1927. … Les mer
Norsk minister og diplomat. Tjenestegjorde bl.a. i Berlin. … Les mer
Sveitsisk-tysk maler. … Les mer
Norsk jurist, politiker. … Les mer
Tysk. Innehaver av Dresdner Kunst-Salon, Victoria-Haus, Dresden, hvor Munch stilte ut i desembe … Les mer
No-MM_G0399.jpg
Norsk arkitekt. Tegnet muratelieret på Ekely i 1918. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk kunsthistoriker. Professor ved Christian-Albrechts-Universität i Kiel og direktør for Kuns … Les mer
Ungarsk skribent. … Les mer
Polsk. Eier av "Arthur Lichtenberg" og tidligere eier av "Kunsthandlung Theodor Lichtenberg". … Les mer
Tysk kunsthistoriker, konservativ kulturhistoriker og statsteoretiker. Utga i 1923 boken “Das D … Les mer
Tysk fabrikkeier og kunstsamler. Eugen von Franquets bror. … Les mer
No-MM_G0475.jpg
Italiensk kunstner. Portrettert av Munch sammen med Ludvig Ravensberg. … Les mer
No-MM_G0405.jpg
Norsk komponist. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Norsk skribent. Datter av Jonas Lie, Thomasine Lie; ektefelle til Daniel Isaachsen. … Les mer
Tysk-norsk. Mor til Carl og Meisse Dørnberger. … Les mer
Norsk forretningsmann og kunsthandler. Medinnehaver i kunstforlaget og kunsthandelen Winkel & M … Les mer
Fransk litograf og trykker. … Les mer
Fransk maler. … Les mer
Fransk skulptør, billedhugger. … Les mer
769px-August_Macke_043.jpg
Tysk maler. En av de mest kjente innenfor tysk ekspresjonisme og medstifter av grupperingen Der … Les mer
No-MM_G0219.jpg
Svensk forfatter. Ble kjent med Munch i Berlin høsten 1892 og traff hverandre i Paris i 1896 der … Les mer
Fransk teaterleder og skuespiller. … Les mer
Svensk kunsthistoriker og museumsdirektør. … Les mer
Norsk. Munchs nabo på Ekely, eier av den 'famøse' hunden Rolle, av Munch konsekvent omtalt som «Gunn … Les mer
Norsk forretningsmann, mesen, konsul. Munch utførte dekorasjon i Heibergs villa, Havfrue. Munch … Les mer
Norsk forfatter. Tilhørte en tid Ferkel-kretsen i Berlin. … Les mer
Norsk maler. Pioner i den såkalte freskoepoken i norsk kunst, og utsmykket Bergen Børs (1921-23 … Les mer
Svensk kunsthistoriker. Amanuenis ved Nationalmuseum 1903 og ved Nordiska Museet 1904-06. Inten … Les mer
Dansk keramiker, grafiker og maler. Munch kjøpte et av hans grafiske blad. … Les mer
Norsk. Høyesterettsadvokat. … Les mer
Norsk lege. Eide den første versjonen av “Pubertet”/ (”Piken på sengekanten”) fra 1894. Bildet … Les mer
Norsk. Gift med Wilhelm le Fèvre Grimsgaard. … Les mer
Norsk. Husvertinne for Inger Munch i Munkeengveien 8, Smestad. … Les mer
M0709.jpg
Norsk maler. Munchs gode venninne gjennom mange år. Gift Med Harald Nørregaard. Portrettert av … Les mer
Norsk. Tilknyttet Bestumkilens Kuloplag. … Les mer
For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. Sønn av Oda og Jørgen Engelhart. Oda ble senere gift med Christian Krohg. … Les mer
Norsk forfatter. Rings barne- og ungpikeromaner var populære i sin samtid. Hun skrev også erind … Les mer
Dansk musiker. Spilte og turnerte sammen med Eva Mudocci. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk skribent og forfatter. Portrettert av Munch. … Les mer
Svensk botaniker, forfatter. … Les mer
Norsk disponent for sagbruk, høvleri og trelastforretning. Eier av gården Søndre Huseby fra 1891. Mu … Les mer
Norsk. Gårdbruker på Hoff gård. Ble kjent med Munch like etter å ha flyttet hit i 1925. De to utvikl … Les mer
Norsk maler, tegner, kunstsamler og kunstformidler. … Les mer
PE0703.jpg
Norsk jurist. Gruppeportrett med Knud Knudsen og Johan Michelsen “Jus”. Tilknyttet Kristianiabohemen … Les mer
Norsk gårdbruker, landbruksskolebestyrer og politiker (stortingsrepresentant og landbruksminister). … Les mer
Norsk løytnant, bokhandler. Bror av Vilhelm Dybwad og svoger av Bokken Lasson. Reiste med Munch, Eyo … Les mer
Norsk modell for “Det syke barn” og “ Vår”. Traff Munch tilfeldig på gaten i 1935, besøkte ham … Les mer
Svensk maler, professor ved Konstakademien i Stockholm. … Les mer
Norsk. Kontorsjef ved Åsgårdstrand kommunale kontor. … Les mer
M0131.jpg
Norsk. Modell for Munch. Munch kalte henne “Birgitte” og “Den gotiske pike”. … Les mer
Norsk. Pianoelev av Inger. Datter av Lars og Caroline Herseth som leide ut til Karen og Inger i 1896 … Les mer
Norsk. Lege og skribent. Begynte i 1903 som korrespondent fra kunstnerkretsen i Paris for Aftenposte … Les mer
Norsk maler. Kjente Munch fra Tegneskolen. … Les mer
Norsk lege, entomolog og industrimann. Samler. … Les mer
Norsk sakfører. … Les mer
Norsk skuespiller, teatersjef og dramatiker, sønn av Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson. … Les mer
M0716.jpg
Norsk dikter. Protesterte mot at Munch for tredje gang ble innstilt til Statens kunstnerstipend … Les mer
Norsk? For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tjekkisk billedhuggger og pedagog. … Les mer
Norsk sanger, kabaretkunstner. Søster av Oda Krohg. Var i flere år forlovet med Inge Heiberg. G … Les mer
Norsk komponist, pianist, pedagog. … Les mer
Tysk arkeolog og kunsthistoriker. … Les mer
Tysk. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk jurist og sosialøkonom. Rektor ved Universitetet i Oslo 1912-18. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Svensk, fil. lic. født 1904 i Gøteborg som sønn av Jean Olof Erikson og Signe Hvistendahl. Også … Les mer
Svensk? For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tysk forlegger. Grunnla sammen med fetteren Paul Cassirer i 1898 Kunstsalon und Verlagsbuchhand … Les mer
Amerikansk soldat, bøffeljeger og showmann. Reiste rundt i USA og Europa med sitt Wild West Show. … Les mer
Tysk autografsamler. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk sjømann og verftsarbeider. I 1909 satt han modell for den gamle mannen under eika i “Hist … Les mer
Norsk kontrollør. Fetter til Edvard Munchs far. … Les mer
No-MM_G0345.jpg
Norsk sanger. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk. Mor til Marit Nørregaard, gift med Harald Nørregaard. … Les mer
Norsk forfatter og kvinnesaksforkjemper. … Les mer
Tysk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk professor i matematikk ved Det kongelige Frederiks universitet, Kristiania. … Les mer
Svensk kunstskribent, kritiker. … Les mer
Norsk maler. Bror av Charlotte Dørnberger. … Les mer
Norsk. «Vagtmester ved Kunstmuseet». Brandt arbeidet ved Nasjonalgalleriet (både ved «Kunstmuseet» o … Les mer
Tysk kunsthistoriker, museumsdirektør. … Les mer
Svensk kunsthandler. Innehaver av Carl Gummesons Konsthandeln. … Les mer
Dansk konditor i Kragerø. … Les mer
Norsk. Sønn av Heinrich Carl Hudtwalcker. … Les mer
Svensk kammerherre. Amanuensis ved Göteborgs Museum 1886, 1887 intendant for museets myntkabinett … Les mer
Norsk. Drev et spedisjonsfirma. … Les mer
Østerriksk maler. En av grunnleggerne av Wiener Secession. … Les mer
Tysk?. Munchs husvert i Warnemünde, Am Strom 53. … Les mer
Norsk litteraturkritiker. … Les mer
Tysk kirurg, forfatter. … Les mer
Tysk. Sekretær, og senere konservator, ved Kunsthalle Bremen. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Dansk lærer og autografsamler. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Svensk greve, forfatter og embetsmann. … Les mer
Tysk. Far til Irmgard Steinbarth. Datteren ble portrettert av Munch på Jeløya i 1913. Hugo Perls for … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Tysk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk lege, med militær karriere, bl.a. som sanitetskaptein. Bror av Frits Thaulow, og Edvard M … Les mer
Svensk forfatter. … Les mer
Norsk marinemaler og tegner. … Les mer
Norsk. Mor til Ludvig Ravensberg, kusine til Edvard Munch. … Les mer
Norsk. Gift med Frits Kiær … Les mer
Norsk. Gift med Lars Herseth. Husvertinne for Karen og Inger fra 1896. Mor til operasanger og seiler … Les mer
Norsk maler. Venninne av Tulla Larsen. … Les mer
Norsk diakonisse. Bestyrerinne ved pleiehjemmet i Geitmyrsveien der Laura Munch bodde en period … Les mer
Tysk grevinne, oversetter, nevnt i Ravensbergs dagbok (LR 377). Portrettert av Munch. … Les mer
Fransk. Portrettert av Munch. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Fransk dikter, litteratur- og kunstkritiker. … Les mer
Britisk naturforsker. Mest kjent for å ha beskjeftiget seg med spørsmålet om artenes opprinnels … Les mer
Norsk. Gift med Christian Mustad. … Les mer
M0003.jpg
Norsk sjøoffiser, forretningsmann, tysk visekonsul. Forfatter under pseudonymet Birger Widt. Ve … Les mer
Norsk. Barndomsvenn av Edvard Munch. Tilknyttet det ulønnede generalkonsulatet i Berlin fra 1911-192 … Les mer
Norsk marinekaptein. Nabo til Munch på Ekely. Far til maleren Chrix Dahl. … Les mer
M0005.jpg
Norsk forfatter og journalist. Gift med Hjørdis Gierløff og far til Åge Christian Gierløff. Man … Les mer
Norsk maler, forfatter. Gift med Oda Krohg, f. Lasson. Far til Per Krohg. Uformelt lærer for Munch … Les mer
Norsk forretningsmann og samler. … Les mer
Norsk politiker. … Les mer
M1048.jpg
Norsk militærlege. Edvard Munchs far. Portrettert av Munch. … Les mer
No-MM_G0339.jpg
Norsk komponist. Bror av Otto og Stephan Sinding. Portrettert av Munch. … Les mer
Svensk rammemaker og forgyller. Etablerte Blomqvist Kunsthandel i Christiania 1870. … Les mer
Norsk ingeniør. … Les mer
Norsk skipper, skipsreder og stortingsmann. … Les mer
Norsk arkivar og historiker. Skrev bl. a. boken Nationalforskeren P. A. Munch: hans liv og virke (19 … Les mer
Norsk ingeniør. … Les mer
Norsk tegner, grafiker og maler. Vokste opp som nabo til Munch på Ekely. … Les mer
Dansk. Emanuel Goldsteins søster. … Les mer
Fransk maler. … Les mer
Svensk forretningsmann, mesen og kunstsamler. Gift med Dagny Pineus. … Les mer
No-MM_G0366.jpg
Tysk lege, kunsthistoriker, kunstkritiker og samler. Fetter av Hugo Perls, g.m. Käthe P. Første … Les mer
Tysk. Ansatt hos Alfred Flechtheim i Berlin. … Les mer
Norsk. Bror til Arne Ellingsen. Svoger til Andrea Munch-Ellingsen. Gift med Louise Ellingsen. … Les mer
M0314.jpg
Norsk. Gift med Thv. Bohr Olsen og senere med Einar Konow. Portrettert av Munch. … Les mer
Svensk-norsk. Gift med forretningsmannen og kunstsamleren Conrad Pineus. Portrettert av Anders Zorn. … Les mer
M0212.jpg
Norsk-polsk forfatter, oversetter. Datter av Hans L. Juel, søster Ragnhild Bäckström, gift med … Les mer
Norsk. Pianoelev av Inger. … Les mer
M0230.jpg
Dansk lege, spesialist innen nervemedisin. Drev privatklinikk der Munch hadde et lengre opphold … Les mer
Tysk overtrykker hos Lassally. … Les mer
Norsk trykker, litograf. Ansatt hos Hagen & Harmann i 1923. … Les mer
Tysk offiser, forfatter og lyriker. … Les mer
Norsk marinekaptein. Nabo av Munch på Ekely. Nevnes i forbindelse med Gunneruds hund. Omtales som “K … Les mer
Tysk maler og keramiker. … Les mer
No-MM_T0245-13r.jpg
Norsk jusstudent, senere advokat. Modell for Munch i 1942. Flyktet fra Norge til Sverige under krige … Les mer
Dansk. Søster til Sten Drewsen. … Les mer
Amerikansk kunstsamler. … Les mer
Norsk kunstner. Sønn av Munchs fetter, Edvard Diriks og Anna Diriks. … Les mer
Édouard_Manet-crop.jpg
Fransk maler. … Les mer
ZOLA_1902B.jpg
Fransk forfatter. Zola var den viktigste representanten for den naturalistiske romanen i Frankrike. … Les mer
Gresk maler. … Les mer
Latvisk. Besøkte Munch på Ekely i desember 1937. Sendte Munch en bok om latvisk kunst. … Les mer
Sveitsisk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Svensk maler. Portrettert av Munch. … Les mer
M0178.jpg
Tysk filosof, pedagog, professor. Møtte Munch sommeren 1908 i Warnemünde. Forble venn og støtte … Les mer
No-MM_G0022.jpg
Tysk kunsthistoriker og industrileder. Medstifter av og skribent i tidsskriftet Pan. Omgikkes e … Les mer
Tysk kunsthistoriker. … Les mer
Amerikansk forfatter. … Les mer
Tysk. Eier av noen eiendommer i Belle-Alliance-Strasse, Berlin. … Les mer
No-MM_G0275.jpg
Dansk forfatter. Gift med Helge Rode. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk diplomat. Utsending ved det tyske konsulat i Oslo fra 1920 til 1928. … Les mer
Tysk. Tilknyttet Städtische Kunsthalle Mannheim. … Les mer
Tysk maler og kunstprofessor. Født i Estland, levde og døde i Tyskland. Arbeidet ved Kunstakade … Les mer
Fransk kunstanmelder. Munch lot trykke en norsk oversettelse av Gérards anmeldelse av Munchs ut … Les mer
Tysk gallerist. Eide galleri i Alleestrasse, Düsseldorf. Far til Hermann Schulte (1850-1940) so … Les mer
Norsk. Edvard Munchs tremenning. Datter til Jacob Edvardsen Munch og Emerentze Carlsen Barclay (1786 … Les mer
Svensk oversetter, kritiker og politiker. … Les mer
Dansk forfatter og politiker. … Les mer
Norsk maler. Edvard Munchs fetter. … Les mer
M0023.jpg
Norsk kunstmaler. … Les mer
Norsk prest, senere stiftsprost i Christiania. Edvard Munchs bestefar. … Les mer
Norsk. Edvard Munchs fetter. Lensmann i Gimsøy i Lofoten. Sønn av Johanne Sophie Munch og Wilhe … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Norsk forfatter. Fra 1769 bosatt i København. Særlig kjent for sine bygdemålsviser. … Les mer
Skotsk jurist, politiker og dommer. Norsk konsul i Leith, Skottland. Sønn av den norskfødte Chr … Les mer
Svensk kunsthistoriker. … Les mer
Eilif_Peterssen.png
Norsk maler. … Les mer
Norsk advokat. Bror til Louise Ellingsen, gift med Dag Ellingsen. … Les mer
Norsk. Eier av Ålerud gård i Vestby som Munch kjøpte i 1918. Dehli fortsatte å arbeide på gården ett … Les mer
Norsk. Halvbroren til Andrea Munch-Ellingsen. … Les mer
Norsk. Munchs grandnevø. Sønn av Munchs niese Andrea Munch-Ellingsen og Arne Ellingsen. … Les mer
Norsk pressemann, litteratur- og teaterkritiker, teaterleder. Gift med Grete Skavlan. Engasjerte seg … Les mer
Norsk arkitekt. … Les mer
Norsk. Innehaver av Schies Transportkompagnie. … Les mer
Norsk overrettssakfører. … Les mer
Norsk. Jobbet som gartner hos Munch i Hvitsten, og sto visstnok modell. … Les mer
Norsk lege. Onkel (morbror) til Andrea Munch-Ellingsen. … Les mer
Tysk. Modell? For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk kunsthistoriker. Tilknyttet Nasjonalgalleriet. … Les mer
Norsk. Datter av Ludvig Meyer, gift med Helge Krog. Portrettert av Munch som barn i 1894. … Les mer
Norsk. Gift med forfatteren Gabriel Finne. … Les mer
M0378.jpg
Tysk forfatter. Søster av Friedrich Nietzsche og brorens biograf. Gift med Bernhard Förster. Po … Les mer
Norsk. Gift med Per L'Orsa. Bosatt Kristiania. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk. Venninne av Karen og kjente Laura, Edvards mor, fra Elverum hvor hun arbeidet som husjomfru h … Les mer
Norsk. Edvard Munchs kusine, datter av Edvard Storm Munch. Ugift. … Les mer
Norsk tidligere verftsarbeider. Satt modell sammen med Børre Eriksen for maleriet “De to gamle”, … Les mer
Norsk godseier, forretningsmann, østerriksk generalkonsul i Oslo. Overtok slektsgården i Krødsh … Les mer
Norsk. Søster til Bjarne Falk. Munch besøkte familien Falk på Hamar sommeren 1882. … Les mer
Tysk lege. Gift med Dr. jur. Edgar Burchard (1877-1942). Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk matematiker, forfatter. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
M0556.jpg
Tysk. Gift med Curt Glaser i 1903. Kusine av Käthe Perls. Var medforfatter til mange av sin man … Les mer
Konsertsangerinne. Gift med kunstneren August Brömse i 1910 og frem til hans død. … Les mer
Gift med Arnold Budczies. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. Gift med Wilhelm Mustad. Portrettert av Munch. … Les mer
No-MM_G0115.jpg
Dansk forfatter. Sammen med Munch i Saint-Cloud i 1890. Utga diktsamlingen Alruner med illustrasjon … Les mer
Norsk maler. Ble i 1909 invitert til å delta i konkurransen om utsmykningen av Universitetets n … Les mer
Tjekkisk maler. … Les mer
Tysk maler, kunstsamler og kunstkritiker. Redaktør av tidsskriftet Kunst und Künstler, utgitt av Bru … Les mer
Dansk. Forlovet og samboer med Emanuel Goldstein. … Les mer
Dansk-norsk kjøpmann. Nabo på Nordstrand. Sønnene var elever hos Inger. … Les mer
Tysk. Grunnlegger og innehaver av Emil Richters Kunst-salon. … Les mer
Tysk forfatter, oversetter. Oversatte August Strindberg til tysk. Redaktør for tidsskriftet Qui … Les mer
Tysk typograf, grafiker, lærer, dikter. Medarbeider i tidsskriftet “Pan”. … Les mer
Norsk. Maler. … Les mer
Norsk byfogd i Kristiansand. Formann i Christianssand Kunstforening. … Les mer
Tysk. Datter av Herbert og Hanni Esche søster til Hans Herbert Esche, gift med Caspar Johannes … Les mer
Tysk kunstsamler. Antagelig sønn av kjøpmann, mesén og kunstsamler Gottlieb Bode. … Les mer
Tysk maler og grafiker. Medlem av den ekspresjonistiske kunstnergruppen "Die Brücke". … Les mer
Tysk. Sannsynligvis journalist som kritiserte Munchs malerier i Aulaen i Frankfurter Zeitung 10.8.19 … Les mer
Norsk? For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tysk. Redaktør for Berliner Tageblatts føljetonger. … Les mer
Svensk forfatter, kunsthistoriker og kritiker. Besøkte Munch på Ekely i 1927. … Les mer
Norsk. Gift med Julius Dippner (baker i Kragerø). … Les mer
Norsk fiskeeksportør. Sønnesønn av vaskekonen og hushjelp på Skrubben i Kragerø, Stina Krafft. Erik … Les mer
Norsk forfatter. Yngste sønn av Jonas Lie. Venn av Munch. … Les mer
Svensk. Sekretær i Kongl. Akademien för de Fria Konsterna. … Les mer
Norsk stedfortredende direktør ved Freia Chokoladefabrik fra 1918 til 1948. Portrettert av Munc … Les mer
Portrett_av_Erik_Werenskiold,_1880.jpg
Norsk tegner, maler, grafiker, kunstpolitiker. I dag er Werenskiold særlig kjent for sine illustrasj … Les mer
Norsk forettningsfører for Nordmanns-forbundet. … Les mer
Norsk skipsmegler. Nabo til Munch på Ekely. … Les mer
Norsk forfatter. Utga bl.a. “Edvard Munch og Jappe Nilssen : efterlatte brev og kritikker” (194 … Les mer
Norsk jurist og politiker. Høyesterettsassessor 1890-1912. … Les mer
Svensk finansmann og mesén. Opparbeidet seg en betydelig samling av Munch-arbeider. Portrettert … Les mer
Tysk pedagog, historiker og litteraturviter. … Les mer
Svensk kunsthistoriker og museumsmann. Intendant ved Malmø museum 1923-1955. … Les mer
Tysk-amerikansk psykolog og kunstkritiker. Tilknyttet bl.a. Kunst und Künstler og Frankfurter Zeitun … Les mer
Sveitsisk kunstner. … Les mer
Tysk kjøpmann i Bergedorf (Hamburg). … Les mer
Tysk generalkonsul, diplomat. Fra 1899, visekonsul flere steder i verden, bl.a. i Kristiania. F … Les mer
Fransk, redaktør for tidsskriftet Art et Décoration. … Les mer
Norsk teolog og sogneprest. Drev eldreboligene på Adamstuen der Laura Munch oppholdt seg første halv … Les mer
Eugène_Jansson_photo.jpg
Svensk kunstner. Malte gjerne store landskapsbilder med Stockholms-motiv, ofte i kvelds- eller … Les mer
Sveitsisk advokat. … Les mer
Kunstsamler. Arthur von Franquets bror. … Les mer
No-MM_G0370.jpg
Norsk. Modell for Munch, ca. 1912-13. … Les mer
No-MM_G0255.jpg
Britisk fiolinist. Møtte Munch våren 1903 i Paris. Portrettert av Munch (G 255), m.fl. Hun turnerte … Les mer
Norsk. Edvard Munchs kusine, datter av Edvard Storm Munch. Ugift. … Les mer
Norsk. Sannsynligvis Even Frøen, grosserer og gårdbruker på Lille Frøen gård. … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Tysk kunsthandler. … Les mer
Belgisk maler, raderer og litograf. … Les mer
Tysk fysiker. Gift med Anna Auerbach. Begge av jødisk herkomst og i kretsen rundt Elizabeth För … Les mer
Sveitsisk maler. … Les mer
Tysk. Eier av Theodor Lichtenberg Nachfolger. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Belgisk maler, grafiker og billedhugger. … Les mer
Italiensk komponist, pianist, dirigent og musikkteoretiker … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Dansk lege ved Tårbæk. … Les mer
Norsk advokat, senere høyesterettsadvokat. … Les mer
Tysk. Sannsynligvis tannlege. Muligens musiker Max Brodes sønn som studerte medisin ved Universität … Les mer
Tysk kunsthandler. Drev Kunst-salon Franz Hancke i Wrocław (Breslau) fra 1907-1909. … Les mer
Tysk sanger og kunsthandler. Drev Moderne Kunsthandlung fra 1905 i samarbeid med Heinrich Thannhause … Les mer
Tysk journalist, kritiker, forfatter. … Les mer
Tysk. Redaktør for tidsskriftet Deutschen Kunst und Dekoration. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk skipsreder og kunstsamler. … Les mer
Polsk komponist og pianist. … Les mer
No-MM_G0407.jpg
Britisk komponist. Gift med Jelka Delius. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Norsk. Tante til maleren Alfred Hauge. … Les mer
Norsk førsteamanuensis ved universitetsbiblioteket. … Les mer
Norsk lege. Samler. … Les mer
Svensk predikant og helbreder. … Les mer
Norsk maler. Signerte støtteerklæring til Munchs stipendsøknad i 1889. … Les mer
Norsk gartner. Gift med Sigrid Meidell, datter av Johanne Munch og Albin Conrad Vilhelm Meidell. … Les mer
Norsk kongelig fullmektig. Gift med Caroline Wilhelmine Diriks (Edvard Munchs kusine). Far til … Les mer
Norsk overlege. … Les mer
M0486.jpg
Norsk professor i rettsvitenskap, formann i Høyre, justisminister. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk farvehandler. Munchs nabo på Ekely. … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Dansk? Gift med Severin Segelcke. … Les mer
Østerriksk journalist, forfatter og oversetter. Gift med August Strindberg 1893-95 (formelt oppløst … Les mer
Fridtjof_Nansen_LOC_03377u-3.jpg
Norsk naturforsker, polarfarer, humanist, diplomat. Munch henvendte seg i 1902 til Nansen for å … Les mer
Tysk kunsthandler og gallerieier. Grunnlegger av Genossenschaft für proletarische Kunst i Berlin. … Les mer
Tysk kunsthistoriker; galleridirektør; leder for Kupferstichkabinetts i Wien; generaldirektør ved Ba … Les mer
M0254.jpg
Tysk filosof, dikter og klassisk filolog. Portrettert posthumt av Edvard Munch på oppdrag fra d … Les mer
Tysk. Direktør ved Chemnitzer Kunsthalle. … Les mer
Norsk høyesterettsadvokat og politiker. Gift med Caroline Kiær … Les mer
Frits_Thaulow_at_work.jpg
Norsk maler. Ledende norsk landskapsmaler i 1880-årene, og ble også en kjent skikkelse innenfor … Les mer
Sveitsisk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
M0471.jpg
Norsk ingeniør, direktør. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk kunsthandler. Grunnla kunsthandelen Galerie Fritz Gurlitt i 1880. … Les mer
Norsk, lektor ved Kristiansand Katedralskole. … Les mer
Norsk arkitekt, museumsmann. … Les mer
Sveitsisk kjøpmann. Bror av Hans Jenny. … Les mer
Norsk godseier. … Les mer
Sveitsisk kunstner. … Les mer
Tysk-jødisk journalist og redaktør for Berliner Tageblatt. Forfatter og kunstkritiker. … Les mer
Norsk diplomat. Brukte slektens barontittel. … Les mer
Italiensk. Gift med Vittorio Pica. … Les mer
Norsk. Sto modell for Munch 16 år gammel. Han kalte henne "Dame med blå hatt". Også modell for Chris … Les mer
Norsk lege og oberstløyntnant i Hærens sanitet. Far til Munchs nabo, Diderik Eugene Finne. … Les mer
Svensk-norsk arkeolog. … Les mer
Tysk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Dansk kritiker og kulturperson. … Les mer
Dansk kunstkritiker og -samler. Skrev bl.a. for "The Studio" … Les mer
Norsk prisbelønt kjemiker, produktutvikler ved Freia. Venn av Munch fra ungdomsårene. Sønn av Hans G … Les mer
Norsk tannlege. … Les mer
Dansk kunsthandler. … Les mer
Tysk komponist. President i Preussische Akademie der Künste 1934-1945. … Les mer
Norsk offiser og politiker. Bror av Klemens og Thorvald Stang. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk kunsthistoriker. Direktør for kunstmuseet i Frankfurt, senere kurator ved Museum of Fine Art, B … Les mer
Tysk kunsthistoriker, kunstkritiker. … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Dansk direktør og konsul. Gift med Cally Monrad. … Les mer
Tysk diplomat og forfatter. Utsending ved det tyske konsulat i Kristiania i årene 1918-1920. … Les mer
Tysk skuespiller, regissør. Tilknyttet Max Reinhardts teatre i Berlin. Underviste ved Deutsches … Les mer
Sveitsisk. Datter av Hans Jenny. … Les mer
Norsk. Barndomsvenn av Edvard Munch. … Les mer
Tysk handelsmann. Fra 1896-1913 senator i Hamburg. Max Lindes svigerfar. … Les mer
Norsk lege. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tysk. Gift med Graf Botho Schwerin. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk generalkonsul, direktør. Tidligere eier av Grimsrød, Jeløya. … Les mer
Norsk maler, tegner og grafiker. Elev av Léon Bonnat, Paris 1889-90 og Fernand Cormon 1891-92. … Les mer
Norsk arkitekt. Møtte Herman Munthe-Kaas i 1916 da de begge arbeidet i et par år som assistenter … Les mer
Norsk maler og kvinnesaksforkjemper. Gift med Viggo Beutner Drewsen i januar 1887. Kusine både av Ka … Les mer
Guglielmo_Marconi.jpg
Italiensk pionér innen radiotelegrafi. … Les mer
Norsk. Muligens bosatt i Modum. … Les mer
Norsk. Kjøpte raderinger og litografier av Munch. … Les mer
Norsk forfatter, teatermann. Fetter av lyrikeren Helge Rode. Firmenning av Jean Heiberg. Svoger … Les mer
Norsk skipsreder og politiker. … Les mer
Svensk forfatter og litteraturkritiker. … Les mer
Svensk konge. Ledet Sverige inn i stormaktstiden. … Les mer
Svensk konge fra 1907. … Les mer
Tysk soldat, maler. … Les mer
Norsk konsulent. Gift med Cally Monrad 1900-1907. … Les mer
Dansk forfatter og journalist. … Les mer
Norsk kjøpmann. Far til Bjarne Falk. Munch besøkte familien Falk på Hamar sommeren 1882. … Les mer
Tysk kunsthistoriker. Direktør ved Mannheimer Kunsthalle. … Les mer
Norsk. Sjåfør for Munch. Ansatt som sjåfør hos Sunde & Co. … Les mer
Tysk kunsthistoriker og museumsdirektør. Tilknyttet Kunsthalle Bremen. Direktør ved Hamburger K … Les mer
No-MM_G0112.jpg
Tysk jurist, kunstsamler, mesen og kunstkritiker. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk. Innehaver av Zum schwarzen Ferkel i Berlin. … Les mer
Norsk billedhugger. Bror til Emanuel Vigeland. … Les mer
Gustav_wentzel_portrett_1925.jpg
Norsk maler. Kjente Munch fra kunstnermiljøet i Kristiania i 1880-årene. … Les mer
Tysk forfatter, skribent og redaktør i Deutschen Nachrichten m. fl. tyske aviser. … Les mer
Guy_de_Maupassant_fotograferad_av_Félix_Nadar_1888.jpg
Fransk forfatter. Det har vært diskutert om Maupassant skal regnes som naturalist eller realist, … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Svensk filosof, Munch-forsker. Utga flere bøker om Munch. … Les mer
Tysk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tilknyttet Munchs gård Ålerud i Vesby. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tysk. Svoger til Carl Heise. … Les mer
Norsk kjøpmann i Åsgårdstrand. … Les mer
Norsk. I tjeneste hos Munch på Grimsrød fra sommeren 1914. Holdes under oppsyn av Munch og Ravensber … Les mer
Norsk lege, skulptør. Cand. med. 1880. Gift med Alexandra Hertzberg. Nærmest selvutdannet som s … Les mer
No-MM_G0477.jpg
Norsk filmregissør, kinodirektør, pianist og komponist. Bror av dr. Niels Roede. Portrettert av … Les mer
Norsk maler. Leide vinteren 1882 atelier på “Pultosten” sammen med blant andre Munch. … Les mer
Norsk agenturforretning, grosserer. Virksom i Gloucester. Gift med Marie Helene Holmboe, f. Hef … Les mer
Norsk høyesterettsadvokat og bankdirektør i Kristiania Folkebank. … Les mer
M0798.jpg
Norsk. Modell for Munch 1932-42. Munch kalte henne Nordlandspiken. … Les mer
Tysk. Gift med Herbert Esche, mor til Erdmute og Hans Herbert Esche. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Sveitsisk kunstner. … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Norsk kunsthistoriker og museumsmann. Publiserte i 1908 artikkelen "Edvard Munch", i Kunst og K … Les mer
Tysk. Sønn av Herbert og Hanni Esche og bror av Erdmute Esche. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk maler, billedhugger og tegner. … Les mer
Norsk maler. Kjent for sine monumentale landskapsmalerier. Særlig berømt for idylliske “Brudefe … Les mer
Norsk lege ved Modum bad og ved Blaafarveverket. Far til Georg, Henrik, Jenny, Line og Lucien Dedich … Les mer
Norsk jurist og politiker. Far til Georg, Thorvald og Klemens Stang. … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Norsk bergingeniør. Barndomsvenn av Munch. … Les mer
Norsk dikter, folkelivsgransker. Ble antakelig introdusert til Munch ved hjelp av Hans E. Kinck … Les mer
Norsk. Edvard Munchs tante. … Les mer
Sveitsisk apoteker. … Les mer
Sveitsisk. Sønn av Hans Jenny. … Les mer
Tysk soldat. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk lege. Gift med Minda Blehr i 1864. Far til Dagny, Ragnhild, Gudrun og Astrid Juell. … Les mer
No-MM_G0218.jpg
Norsk forfatter. Kjente Munch fra bohem-miljøet i Kristiania. Fikk stor betydning for Munchs fo … Les mer
Norsk forfatter. Fetter av Johanne Kinck Munch. … Les mer
Tysk grafiker. … Les mer
Tysk kunsthistoriker. Direktør ved Staatliche Gemäldegalerie Dresden 1910-42. … Les mer
Tysk kunstkritiker og kunsthistoriker. Frekventerte kunstmiljøet rundt Vereinigung der XI og se … Les mer
Tysk. Fetter av Albert Kollmann. Diplomat i Roma. … Les mer
Tysk forfatter. Skrev Der Abenteuerliche Simplicissimus Teutsch (1669) der helten, Simplicius S … Les mer
Tysk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk maler. Malte skisser fra Oslo by og omegn sammen med Munch. Leide vinteren 1882 atelier på … Les mer
Norsk maler og konservator ved Nasjonalgalleriet. … Les mer
Norsk kjøpmann og innehaver av pølsefabrikk og kjøttfabrikk i Markveien 55. … Les mer
Norsk overlege på Mesnalien kursted, Lillehammer fra 1909. Før det lege ved Grefsen tuberkulose … Les mer
Norsk kunsthandler, utstillingsarrangør, samler. … Les mer
Norsk advokat, "Overretssagfører". Virksom Christiania 1896. … Les mer
Norsk forretningsmann, konsul. Sønn av dampskipsekspeditør Ole Johan Kaarbø som drev med eksport … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk advokat. Gift med Aasta Carlsen, deretter Marit Liv Tillier. Harald Nørregaard kom gjennom … Les mer
Norsk maler. Kjente Munch fra kunstnermiljøet i Kristiania. Hadde studert ved kunstakademiet i … Les mer
Tysk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk maler. Støttet Munch. … Les mer
Norsk. Gift med kunsthistorikeren Harry Fett. … Les mer
Norsk kunsthistoriker, antikvar og fabrikkeier. Stifter av tidsskriftet Kunst og kultur. Gift m … Les mer
No-MM_G0190.jpg
Tysk museumsdirektør, forfatter, diplomat. Møtte Munch i kunstnermiljøet i Berlin i 1890-årene. … Les mer
Norsk samler. … Les mer
Norsk samler. Gift med Nils Astrup 1925. … Les mer
Ingeniør. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tysk kunsthistoriker. … Les mer
Tysk maler, fotograf og illustratør. Bror av Max Linde. Medlem av Berliner Secession i 1902. … Les mer
Tysk arkitekt. Tegnet en rekke offentlige bygg i Norge. Utga 1859 sammen med P.A. Munch plansje … Les mer
Tysk forfatter. … Les mer
M0386.jpg
Tysk forretningsmann i tran og fiskeoljer. Gift med Sigrid Holm (død 1928), datter av sognepres … Les mer
Tysk kunstner. … Les mer
Norsk konsul, grosserer, komponist. … Les mer
Svensk-norsk ingeniør. … Les mer
Tysk lege, dramatiker, forfatter. Etablerte psykoterapeutisk praksis og privatklinikk i Dresden … Les mer
Tysk arkitekt og høyskolelærer. … Les mer
Tysk kunsthandler. Drev Moderne Kunsthandlung sammen med Franz Josef Brakl fra 1905, i 1909 åpn … Les mer
Norsk. Gift med Karl Bjølstad. Han var prest og halvbror til Edvard Munchs mor. … Les mer
Norsk. Gift med Emil Moestue. Nabo på Nordstrand. Sønnene var elever hos Inger. … Les mer
Norsk kunstner. … Les mer
Norsk. Munchs husholderske og modell 1914–19. … Les mer
Svensk mineralog, professor, riksdagsmann. Formidlet kontakten mellom Munch og kunsthandleren B … Les mer
M0111.jpg
Dansk forfatter. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk. Elsa Glasers kusine. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. Gift med sogneprest Ole Moe. Nabo på Nordstrand. Inger underviste barna i piano. … Les mer
Norsk skuespiller. Adoptert av Ludvig Meyer og tok hans etternavn. Gift i 1910 med Mathias Georg … Les mer
Tysk. Sønn av Marie og Max Linde. Portrettert (gruppeportrett) av Munch. … Les mer
Polsk-tysk. Gift med Max Asch. … Les mer
Norsk arkitekt. Gikk i 17-årsalderen turer med Munch i Nordmarka. Manuskript av Klouman som fortelle … Les mer
Norsk prest og maler. … Les mer
Fransk maler. … Les mer
M0010.jpg
Norsk arkitekt. Tegnet utvidelsen av vinteratelieret på Ekely i 1929. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk psykiater, overlege ved Dr. Dedichens Privatasyl i Østre Aker fra 1901. Samler. Venn av Munch … Les mer
Norsk kunsthistoriker. … Les mer
M0717.jpg
Norsk forfatter. Ibsen ble vist rundt av Munch på utstillingen hos Blomqvist i 1895 (se notater … Les mer
M0617.jpg
Norsk maler, grafiker. Inspirert av Munchs formspråk. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Norsk forfatter. … Les mer
Fransk maler. … Les mer
Fransk journalist, litteraturkritiker og oversetter (bl.a. H. G. Wells, Rudyard Kipling, Oscar Wilde … Les mer
Fransk maler, kunstsamler. … Les mer
Tysk bankier og kunstsamler i Hamburg. … Les mer
No-MM_G0262.jpg
Belgisk maler, arkitekt, designer. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk tekstilfabrikant, kunstsamler. Venn av arkitekten Henry van de Velde som tegnet og bygde E … Les mer
Herman_Bang_sitting.jpg
Dansk forfatter. Bangs roman “Haabløse Slægter” ble rundt årsskiftet 1880–81 beslaglagt av poli … Les mer
Norsk diplomat. … Les mer
Tysk skofabrikant. … Les mer
Østerriksk forfatter, dramatiker og kritiker. Grunnlegger av avisen Die Zeit. Tilknyttet Max Reinhar … Les mer
Tysk forfatter, essayist og teateranmelder. Skrev bok om Edvard Munch, utgitt av Piper Verlag i … Les mer
Sveitsisk kunstner. … Les mer
Tysk. Innehaver av Emil Richters Kunst-salon fra begynnelsen av 1900-tallet. … Les mer
Sveitsisk kunstner. … Les mer
Tysk. Sønn av Marie og Max Linde. Portrettert (gruppeportrett) av Munch. … Les mer
Norsk landhandler og baker. Driver av Nordstrand landhandleri, hvor han også var husvert for tante K … Les mer
M0367.jpg
Tysk maler, grafiker, karikaturtegner. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk gallerist. Sønn av Eduard Schulte. Overtok farens galleri i Düsseldorf og etablerte nye i … Les mer
Tysk grafiker. Medlem av Berliner Secession fra 1904. … Les mer
Norsk forfatter og poet. … Les mer
Tysk skribent, forlegger, gallerist, musiker og komponist. Grunnlegger av tidsskriftet “Der Stu … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
M0071.jpg
Norsk jurist, kommunepolitiker. Ordfører i Oslo. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tilknyttet Ingse Vibe. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk gartner. Oppsagt fra stillingen på Nedre Ramme i 1918. … Les mer
Norsk komponist, musikkritiker, journalist. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk forfatter og kritiker. … Les mer
Norsk lege. … Les mer
M0005.jpg
Norsk. Gift med Christian Gierløff. Mor til Åge Christian Gierløff. Portrettert av Munch sammen … Les mer
M0985.jpg
Dansk forfatter. En av de ledende skikkelsene i det såkalte moderne gjennombrudd. Portrettert av … Les mer
Amerikansk. Direktør ved Carnegie Institute. … Les mer
Norsk prest, forfatter og pioner i arbeiderbevegelsen. … Les mer
Tysk tekstilfabrikant fra Breslau, konsul av Portugal. Far til Elsa Glaser. Curt Glaser kjøpte på ve … Les mer
Tjekkisk forfatter og oversetter, særlig av nordisk og norsk litteratur, bl.a. Ibsen, Hamsun og … Les mer
M0259.jpg
Tysk-amerikansk jurist, kunsthandler og forfatter. Portrettert av Munch. … Les mer
Østerriksk-tysk kunsthistoriker, museumskurator og museumsdirektør for Nationalgalerie i Berlin. … Les mer
Dansk-norsk. Norges konge 1905-1957. … Les mer
Norsk forfatter, pressemann, oversetter. Venn av Johan Borgen og Rolf Stenersen. Ønsket på 1930 … Les mer
Norsk bibliotekar, leksikonredaktør og forfatter. Gift med Kinka Nyhuus. Kom på midten av 1880- … Les mer
For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. Gift med Halfdan Nobel Roede. Portrettert av Munch. … Les mer
Dansk. Gift med maleren R. R. Junghanns. … Les mer
Norsk. Arbeidet som husholderske og kokke på Skrubben i Kragerø. Fulgte også med som husholders … Les mer
Norsk forfatter. Datterdatter av P. A. Munch. … Les mer
Norsk. Hushjelp og modell for Munch. Munch kalte henne “Mossepiken”. Gift med Søren Onsager, se … Les mer
Norsk lege. Bror av Gunnar Heiberg. Han var en nær venn av Hans Jæger og var i mange år forlovet … Les mer
Norsk. Edvard Munchs mormor. Gift med Andreas Bjølstad. … Les mer
M0234.jpg
Norsk. Munchs søster. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
M0272.jpg
Norsk skuespiller. Munch kalte henne også “Ingstad”. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk. Ansatt som sveiser og altmuligmann på Ekely. … Les mer
M0415.jpg
Tysk. Datter av Carl Steinbart. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk, amerikansk kunsthandler, samler. … Les mer
Fransk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Dansk kunstfotograf og kunstforlegger.. … Les mer
Tjekkisk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. Gartner på Ekely rundt 1943. … Les mer
No-MM_G0258.jpg
Dansk grosserer. Clara og Emanuel Goldsteins far. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Norsk offiser og maler. Morfar til Frits Thaulow. Slektning av Edvard Munch. … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Norsk historiker. Professor ved Universitetet i Oslo. … Les mer
Norsk prest. Fengselsprest på botsfengselet fra 1879 til 1886. Far til landskapsmaleren Johannes Mül … Les mer
Tjekkisk maler, illustratør. Medgrunnlegges av kunstnergruppen Manes i Praha. … Les mer
Tjekkisk billedhugger. … Les mer
M0008.jpg
Norsk forfatter, kunstkritiker, oversetter. Nilssen var bare 17 år da han møtte Munch første ga … Les mer
Norsk. Portrettert av Munch. … Les mer
Fransk. Eier av Hôtel d'Alsace. … Les mer
Jean-Jacques_Rousseau_(painted_portrait).jpg
Fransk filosof og forfatter. … Les mer
Fransk maler og skulptør. … Les mer
Sveitsisk. Svigerinne av Hans Jenny. … Les mer
Serbisk maler. Gift med Frederick Delius. … Les mer
Norsk. Far til Arne og Dag Ellingsen. Svigerfar til Andrea Munch-Ellingsen. … Les mer
Norsk skolemann, historisk forfatter. Lengre opphold i Paris og London slutten av 1880-årene. A … Les mer
M0390.jpg
Norsk kunsthistoriker. Bestyrer for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim (jobbet der … Les mer
Dansk maler, grafiker, billedhugger, keramiker, fotograf og arkitekt. … Les mer
Norsk arkitekt. Utdannet i Berlin. Ansatt ved arkitekt Hans Griesebachs kontor i Berlin 1892–94. … Les mer
Norsk. Edvard Munchs tante. Gift med Christian Ludvig Diriks. Mor til maleren Edvard Diriks. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Dansk maler, billedhugger og dekorativ kunstner. … Les mer
Tysk. Innehaver av Villa Nordsee eller Giebfried’s Hotel i bydelen St. Georg i Hamburg. … Les mer
Norsk ingeniør, båtkonstruktør og seiler. Samler. Engasjerte seg for Munchs Aula-dekorasjoner. … Les mer
Norsk kordirigent og sangpedagog. … Les mer
Norsk forfatter, journalist og litteraturkritiker. … Les mer
Norsk kunsthistoriker og museumsmann. … Les mer
Norsk maler. Munch fikk tilsendt en bok om Dahl fra Andreas Aubert, som utga bøkene “Professor … Les mer
Norsk bokhandler og redaktør. … Les mer
Norsk kunsthistoriker, museumsmann. Første direktør for Oslo kommunes kunstsamlinger og ansvarl … Les mer
Norsk storbonde og landbrukspolitiker. Barnebarn til P.A. Munch. … Les mer
PE0703.jpg
Norsk. Portrettert av Munch. M. studerte jus og litteratur og var ivrig medlem av Studentersamfundet … Les mer
Tysk? For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk skuespiller. Ansatt ved Nationaltheateret. … Les mer
Norsk. Gift med Andreas Munch i 1895. Mor til Andrea Munch-Ellingsen. Kusine av dikteren Hans E … Les mer
Norsk finansmann og mesen. Samler. … Les mer
Norsk politimester. … Les mer
Norsk-finsk jurist, musiker. Sønn av dirigent og professor Robert Kajanus. Kjøpte mye grafikk. Stor … Les mer
Norsk aksjemegler, samler. Gift med Julie Lynneberg, far til Thora Lynneberg og bror av Marcus … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Norsk advokat. En av Munchs juridiske rådgivere. … Les mer
Dansk forfatter, fikk Nobelprisen i litteratur i 1944. … Les mer
Norsk maler. Utdannet translatør, virket også som journalist før han ble kunstner. Malte særlig … Les mer
Norsk skuespiller. … Les mer
Norsk grafiker og maler. Far til arkitekt Olaf Nordhagen. … Les mer
Tysk forfatter. En av de største i europeisk litteratur på 17- og 1800-tallet. Faust regnes som … Les mer
Sveitsisk kunstner. … Les mer
Dansk maler, grafiker og formgiver. Forretningsfører for Den frie Udst. 1891-93. … Les mer
Norsk øyelege ved Rikshospitalet og senere ved Ullevål sykehus. Behandlet Munch under «øyesykdommen» … Les mer
34552_Johan_Scharffenberg.jpg
Norsk. Psykiater og sosialpolitiker. … Les mer
Norsk forfatter. … Les mer
Norsk prest, skolemann. Grunnla Sjømannsmisjonen. … Les mer
Johan_Sverdrup.jpg
Norsk jurist og markant Venstre-politiker. … Les mer
Norsk fisker. Pakket og sendte kunstverk for Munch. … Les mer
Norsk grosserer, konsul. Var bl.a. medlem av styret i Bergen kunstforening og styret i Vestland … Les mer
Norsk boktrykker, forlagsbokhandler. … Les mer
Svensk kunsthistoriker. … Les mer
Norsk forfatter. Far til Erik og Aasta Lie. Fra 1882 og i nærmere 20 år framover, bodde familien … Les mer
Norsk jurist. Kunstkritiker i Aftenposten på 1870-80-tallet, og senere i Dagen og Dagbladet. Sk … Les mer
Norsk kaptein og redaktør. Nabo av Munch på Skøyen. … Les mer
Tsjekkisk lærer, historiker, poet og forfatter. Gikk også under pseudonymet Josef Klos. … Les mer
Tjekkisk arkitekt. … Les mer
Norsk. Datter av hotellvert Severin August Bjurstedt i Moss. Arbeidet som husbestyrerinne for Westye … Les mer
Sveitsisk samler. … Les mer
Tjekkisk-britisk kunsthistoriker. Skrev bok om Munch. … Les mer
Russisk politiker og diktator. … Les mer
Tysk kunsthistoriker. … Les mer
Norsk. Edvard Munchs tante. Gift med Wilhelm Gottlieb Roll i 1854. Roll var tidligere gift med … Les mer
Fransk general i den franske hær. Ansvarlig for slaget ved Marne og stabiliseringen av nordfron … Les mer
Norsk billedhugger. Studerte under Julius Middelthun på Den kgl. Tegneskole fra 1883 hvor han t … Les mer
Svensk-fransk kunstner. Datter av kunstneren Ida Ericson og operasangeren Fritz Arlberg. Vokste opp … Les mer
Tysk skribent. Gift med Julius Elias. … Les mer
Norsk. Gift med Thorolf Holmboe. Søster av Jappe Nilssen. … Les mer
Norsk. Gift med Lemich Wiehe. Husvertinne for Karen og Inger i Kirsebærhaven, Nordstrand. … Les mer
Romersk statsmann, feltherre og forfatter. … Les mer
Norsk baker i Kragerø. Gift med Erikka Dippner. … Les mer
Tysk forfatter, oversetter, litteratur- og kunsthistoriker, kunstsamler. Gift med Julie Elias. … Les mer
Tysk medisiner, skribent og instrumentmaker. Nær venn av Julius Meier-Graefe. … Les mer
Tysk kunsthistoriker, kunstkritiker og forfatter. Skrev sitt første kritiske essay om Munch, tr … Les mer
Norsk billedhugger. Styremedlem i Nasjonalgalleriet 1869-86 og Kunstindustrimuseet 1876-86. … Les mer
Tysk samler, mesen og bankmann. … Les mer
Tysk. Sønn av Heinrich C. Hudtwalcker. … Les mer
Norsk gårdbruker. Drev gården Engelaug vestre på Løten, nabogården til Engelaug østre, hvor Munch bl … Les mer
Norsk skipsreder. Handelsutdannet. Dannet sitt eget skipsrederi i 1916. Viseformann i Nasjonalg … Les mer
Norsk maler. Jørgensen og Munch malte sammen tidlig i 1880-årene. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk bokhandler, forlegger og samler. … Les mer
Svensk. Innehaver av Salong Joël. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Dansk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk godseier, organisasjonsmann og politiker. Portrettert av Munch. … Les mer
Svensk lærer. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk maler og skuespiller. Ungdomsvenn av Munch. Bror av Thorvald Løchen. Elev hos Léon Bonnat … Les mer
Tjekkisk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tjekkisk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
M1057.jpg
Norsk. Munchs tante. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk billedhugger, litograf og professor i billedkunst ved Akademie der Bildenden Künste i Dresden. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk prest og halvbror til Edvard Munchs mor. Gift med Helene Bjølstad. … Les mer
Tysk kunstner. Tilknyttet Bayerischen Akademie der Bildenden Künste. Gift med Maria Caspar-Filser. … Les mer
Norsk bibliotekar. … Les mer
Norsk. Flod var utdannet gartner, arbeidet i mange år som herredsgartner i Aker og var bygartner i O … Les mer
Sveitsisk kunstner. … Les mer
Sveitsisk kunstner. … Les mer
Kunstmaler_Karl_Jensen_Hjell.jpg
Norsk maler. Hørte til vennekretsen rundt Munch, sammen med bl.a. Kalle Løchen. … Les mer
Norsk maler. Elev av Léon Bonnat og Fernand Cormon, 1889-1890. … Les mer
Dansk maler og kunsthistoriker. … Les mer
Norsk. Sønn av Ludvig Meyer. Portrettert av Munch i 1894. … Les mer
Tysk kunsthandler. Drev Graphische kabinett fra 1923 etter J.B. Neumann. … Les mer
Tysk kunsthistoriker og kunstkritiker tilknyttet tidsskriftet Kunst und Künstler. … Les mer
Tysk maler og grafiker. Medlem av den ekspresjonistiske kunstnergruppen Die Brücke. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk maler. Kjent for sine dyrebilder, særlig av hunder. … Les mer
Norsk redaktør (VG), førstearkivar i Utenriksdepartementet, samler. Gift med Valborg Fredrikke Hamme … Les mer
M0461.jpg
Norsk lege og politiker. Venn av Munch. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk maler. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Amerikansk. Kunststudent i Berlin 1894–95. Muligens portrettert av Munch i et maleri (Woll M 370) og … Les mer
Norsk. Gift med Haakon Nyhuus. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Svensk forretningmann, kunstskribent og kunstsamler. … Les mer
Norsk høyesterettsadvokat. Portrettert av Munch. … Les mer
Egyptisk dronning. … Les mer
Norsk kaptein. Omtalt i Album «Kystens Mænd» : Billeder og Biografier fra Bladet «Kysten» … Les mer
PE0703.jpg
Norsk jurist. Hadde våren 1880 vært med på å stifte den radikale studentforeningen Fram, en forløper … Les mer
No-MM_G0040.jpg
Norsk forfatter. Munch og Hamsun kjente hverandre fra midt på 1890-tallet. Trolig vanket de sam … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Svensk? Brev fra Gierløff til Munch, Udatert, sannsynligvis fra 1905, har også hilsen fra Krist … Les mer
Norsk. Ordfører i Ålesund og Aalesunds Kunstforenings første formann. … Les mer
Norsk maler og kunstkritiker. … Les mer
Norsk trykker, litograf. Hadde litografisk anstalt i Kristiania 1896-1915. … Les mer
No-MM_G0551.jpg
Norsk lege, professor i anatomi. Munchs lege og nære venn. Var involvert i sorteringen av Munchs … Les mer
Dansk maler. … Les mer
Norsk lege. Edvard Munchs tremenning. … Les mer
Norsk maler, tegner og grafiker. Formann i foreningen Norske Grafikere 1930-39. … Les mer
Dansk kunstner og professor. … Les mer
Tysk samler, kunsthistoriker og lærer. … Les mer
Sannsynligvis maleren, grafikeren, bokillustratøren og kunstsamleren Kurt Tuch. … Les mer
Tysk filolog og professor. … Les mer
M0259.jpg
Tysk. Gift med Hugo Perls. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk barnelege. Oldebarn av Jørgen Engelaug som drev gården Engelaug vestre da familien Munch bodde … Les mer
Norsk gartner og sjåfør, ansatt hos Munch på Ekely. … Les mer
Dansk trafikassistent og kunstsamler. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tjekkisk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tysk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. Husvert for Karen Bjølstad og Inger fra 1896. Far til operasanger og seiler Erik Herseth. … Les mer
Norsk. Barndomsvenn. … Les mer
Svensk-norsk forlagsbokhandler. Ledet Cammermeyers forlag. … Les mer
Norsk. Halvsøster til Edvard Munchs mor. Røde Kors-søster. Pleiet Henrik Ibsen under hans siste … Les mer
Dansk-norsk, svensk, latvisk forfatter. Skrev under pseudonymet Laura Marholm. Gift med Ola Hansson … Les mer
M1045.jpg
Norsk. Munchs søster. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk. Edvard Munchs mor. Kjøpmannsdatter fra Fredrikstad. Giftet seg med Christian Munch i 186 … Les mer
Norsk. Gift med Herman Nordby. Husvertinne for tante Karen og familien fra 1890-92. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk apoteker. … Les mer
Norsk landhandler. Husvert for Karen og Inger i Kirsebærhaven, Nordstrand. … Les mer
Tysk kunsthandler og eier av Arnold Blumenreich. … Les mer
Leonardo_da_Vinci_-_Self-Portrait_-_WGA12798.jpg
Italiensk maler, billedhugger, ingeniør og vitenskapsmann i renessansens Europa. For Leonardo da … Les mer
Fransk maler. … Les mer
Tysk maler. … Les mer
Russisk journalist og dansekritiker. … Les mer
Russisk forfatter. … Les mer
Norsk. Skuespiller og modell fra Oslo. Hun spilte i den svenske stumfilmen «Hårda viljor» (1923), ba … Les mer
Norsk kunstner. Bekjent av Munch. … Les mer
Svensk?. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Dansk. Oldfrue på Professor Jacobsons klinikk, hvor Munch ble kjent med henne. De brevvekslet i ette … Les mer
Norsk. Munchs husholderske på Ekely 1937-1944. Modell for Munch. Hun skal også ha vært der på dødsda … Les mer
Fransk-spansk operasangerinne. … Les mer
Norsk. Gift med Sigurd Høst. Søster av Ingse Vibe. … Les mer
Norsk kunsthistoriker og forfatter. … Les mer
Tysk. Sønn av Marie og Max Linde. Portrettert (gruppeportrett) av Munch. … Les mer
Tysk jurist, dramaturg, maler og forfatter. Deltok i "Aktionskomité zur Ehrung von Herwarth Walden a … Les mer
Norsk. Gift med Dag Ellingsen. Svigerinne til Arne Ellingsen og Andrea Munch-Ellingsen. Søster … Les mer
No-MM_G0408.jpg
Norsk. Datter av Hieronymus Heyerdahl. Portrettert av Munch (sammen med sin søster Else), litog … Les mer
Alexandre_Cabanel_002.jpg
Fransk president (1848–52) og keiser (1852–70). … Les mer
Tysk maler. … Les mer
M0335.jpg
Norsk lege, bl.a. ved Gausdal Sanatorium fra 1916 og ved Modum Bad fra 1928. Venn av Munch fra ungdo … Les mer
Fransk konge fra 1643. … Les mer
Tysk konge. … Les mer
Norsk skuespiller og teaterdirektør. Gift i 1891 med Milly Thaulow. … Les mer
Norsk maler. Kjente Munch fra sommeropphold i Åsgårstrand 1901-05, hvor han hentet inspirasjon … Les mer
Norsk handelsmann, ordfører. En av Munchs naboer i Åsgårdstrand. Drev Aasgaardstrands Samlag for Bre … Les mer
Norsk advokat, politiker, eiendomsspekulant. … Les mer
Norsk skuespiller. Sønn av Amalie Skram. Jobbet på Christiania Theater, Nationaltheatret og Centralt … Les mer
M0355.jpg
Norsk maler. Slektning av Edvard Munch. Han var i mange år Munchs medhjelper ved arrangering av … Les mer
Norsk kunsthandler. Bror av teatermaler Jens Wang. Etablerte sin første kunsthandel i 1893 og a … Les mer
No-MM_G0453.jpg
Tysk kunsthistoriker. Direktør ved Nationalgalerie Berlin 1909-33. Bygde opp verdens første mus … Les mer
Tysk komponist. … Les mer
Tysk maler, grafiker og formgiver. … Les mer
Tysk kunsthandler, tilhold i Dresden. … Les mer
Tysk. Gift med Gustav Schiefler. … Les mer
Tysk maler. Munch traff ham i Weimar. Trolig en bekjent av Harald Sohlberg. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tysk. Tilknyttet Emil Richters Kunst-salon. … Les mer
Norsk. Gift med Christian Skredsvig. … Les mer
Norsk kunstbroderi og porselensmaler. Gift med Egil Fischer. … Les mer
Norsk. Bybud i Moss. Munch støttet Bugge med pengebidrag og besøkte ham i 1934 eller tidlig i 1935. … Les mer
Norsk arkitekt. Onkel til fru Marcussen, Munchs nabo på Ekely. … Les mer
Norsk musikkritiker og journalist, bosatt i Paris. Sønn av den norske konsul der. Medlem av Les … Les mer
Norsk. Modell for Munch 1916. Av Munch også kalt «Mademoiselle», «La petite mademoiselle». … Les mer
M1000.jpg
Fransk forfatter. Av Munch kalt Franskmannen. Portrettert av Munch. … Les mer
No-MM_G0691.jpg
Fransk psykiater og forfatter. Navnet Marcel Réja er et pseudonym, og han het i virkeligheten Paul G … Les mer
Norsk ingeniør. Reiste to ganger til USA ifølge emigrantprotokollene, men vendte hjem igjen begge ga … Les mer
Norsk. Bror av Johannes Lynneberg. Svoger av Julie Lynneberg og onkel til Thora Lynneberg. I Fo … Les mer
Norsk. Slektning av Edvard Munch. Hans farfar Edvard Storm Munch (f. 1780) var hennes tippoldefar. … Les mer
Tsjekkisk. Tilknyttet Pfeifenroth instrumentmakeri i Budapest. For øvrig uidentifisert. … Les mer
For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Dansk. Datter av Orla Lehmann, og mor til Helge og Ove Rode. Senere gift med Erik Vullum i VG. … Les mer
Sveitsisk. Gift med Hans Jenny. … Les mer
Tysk kunstner. Gift med Karl Caspar. … Les mer
Tysk. Giftet seg med Heinrich C. Hudtwalcker først i 1934, men ble hans husbestyrerinne da hans … Les mer
Dansk. Gift med legen Daniel Jacobson. … Les mer
Fransk kunstner, musiker, forfatter. Gift med Henry van de Velde. … Les mer
Norsk. Husholderske. Vikar for Munchs husholderske på Ekely i 1930. Siden fornavnet ikke blir nevnt … Les mer
Polsk forsker. … Les mer
Norsk. Gift med Munchs barndomsvenn Halvard Stub Holmboe. Ekteskapet oppløst ca. 1900. Portrett … Les mer
No-MM_G0079.jpg
Tysk. Gift med Max Linde. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk. Ungdomsvenninne av Munch. Søster til Fanny Schjelderup. Datter av grosserer og portugisisk ko … Les mer
Norsk. Datter av Otto Blehr. Student 1897. Besøkte Munch på Ekely i 1928, takker i brevet for a … Les mer
No-MM_G0401.jpg
Norsk maler. Gift Med Harald Nørregaard. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk forfatter. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk forfatter og kvinnesakskvinne. Gift 1. gang med filosofen Kristian Birch-Reichenwald Aars (186 … Les mer
No-MM_G0245.jpg
Norsk-amerikansk sanger. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk. Driver antikvitetsforretningen "Alte u. Neue Kunst" i Frankfurt am Main. … Les mer
Dansk kunsthandler. Eier og grunnlegger av Arnbak kunsthandel i Kjøbenhavn. … Les mer
Tysk. Driver av strømpe- og hanskefabrikk i Chemnitz inntil han flykter til Norge på 30-tallet. … Les mer
Norsk. Munchs nabo i Åsgårdstrand. … Les mer
Norsk. Edvard Munch tante, søster til Christian Munch. … Les mer
No-MM_G0026.jpg
Polsk-tysk hjertespesialist, interessert i moderne kunst. Del av miljøet i Berlin på 1890-tallet. Gi … Les mer
No-MM_G0441.jpg
Tysk forfatter og maler. Gift med Annie Dauthendey. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk kunsthistoriker. Assistent ved Berliner Gemäldegalerie fra 1896. I 1908 direktør ved Kupferstic … Les mer
Tysk industrileder og kunstsamler. Eier av Email-Fabrik Eselfurth. Besøkte Munch på Ekely i 1927. … Les mer
Tysk publisist, kritiker og journalist. Gift med Selma Harden. … Les mer
Tysk maler, raderer og billedhugger. … Les mer
Tysk maler og grafiker. Grunnla i 1899 Berliner Secession sammen med Walther Leistikow. … Les mer
No-MM_G0080.jpg
Tysk øyelege, mesen og kunstsamler. Gift med Marie Linde og bror av Heinrich Eduard Linde-Walth … Les mer
Tysk-østerriksk regissør og teaterleder. … Les mer
Tysk kunsthistoriker. Direktør ved Museum für Kunst und Gewerbe i Hamburg. … Les mer
Tjekkisk kunstner og professor. … Les mer
Norsk. Hadde en 'romanse' med Munch, våren og sommeren 1889. Søster av maleren Carl Dørnberger. … Les mer
Italiensk billedhugger, maler og arkitekt. … Les mer
Norsk. Gift med Frits Thaulows bror, sanitetskaptein Carl Thaulow. Sommeren og høsten 1885 hadd … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Dansk maler, illustratør og forfatter. … Les mer
Russisk diplomat, oversetter. … Les mer
Russisk. Gift med Alexander Ivanovich Morosow (1835-1904), russisk landskapsmaler. … Les mer
Norsk. Fisker. En av Munchs naboer i Åsgårdstrand. … Les mer
Tysk. Prokurist for Gerresheimer Glashüttenwerke. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. Mor til Johanne, som var gift med Edvard Munchs bror Andreas. … Les mer
For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. Gift med Ole Martin Smedsrud. Husfrue ved gården Solhaug der Laura var til forpleining en per … Les mer
Amerikansk. Kunststudent i Berlin 1894–95. Søster av Kate Crawley. … Les mer
Norsk forretningsmann. Samler. … Les mer
Norsk advokat. Drev et skadedyrfirma. … Les mer
Norsk dampskipsfører. Karen og Ingers husvert i Ole Moes vei 2. … Les mer
Norsk. Søster til Henrik, Lucien, Hagbart og Georg Dedichen, som alle var ungdomsvenner av Edvard Mu … Les mer
Dansk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Dansk sangerinne. … Les mer
Norsk maler og grafiker. … Les mer
Norsk skipsreder. Gift med Heddy Astrup 1925. … Les mer
Norsk maler. Sønn av Hans F. Gude. … Les mer
Norsk landskaps- og marinemaler. Han utdannet seg til kobberstikker i København fra 1887-1892. … Les mer
Norsk forfatter og kritiker. … Les mer
No-MM_G0483.jpg
Norsk høyesterettsadvokat. Styremedlem i flere kunst- og kulturforeninger. Portrettert av Munch … Les mer
Norsk forfatter. Gift 1) med godseier Peter Martin Anker 2) med båtbygger Johan A. Anker. … Les mer
Tysk. Datter av forretningsmannen Richard Mengelberg. Portrettert (1894) av Munch . … Les mer
Norsk forfatter. … Les mer
Tyrkisk offiser og hærfører. Deltok i den gresk-tyrkiske krig 1897 og sloss mot geriljaen i Mac … Les mer
Oda-jappe.jpg
Norsk maler. Ble kjent med Munch i kunstnermiljøet i Kristiania i 1880-årene. Gift med Christian … Les mer
Norsk journalist, forfatter. … Les mer
Norsk maler og lege. … Les mer
Norsk maler, tegner og grafiker. Forfatter. Munch sendte Abrahamsson pengestøtte, men Abrahamss … Les mer
Norsk oberst. Barndomsvenn av Edvard Munch. Sønn av Theodor Abildgaard. … Les mer
Norsk forfatter. … Les mer
Norsk maler, grafiker og tegner. … Les mer
Norsk kulturarbeider, amatørgeolog, amatørbotaniker og nynorskforkjemper. … Les mer
Norsk maler, tegner, skuespiller, forfatter. Best kjent som karikaturtegner. Av hans portretteg … Les mer
Norsk arkitekt. Ledet restaureringsarbeidet ved Nidarosdomen fra 1909. Sønn av kunstneren Johan Nord … Les mer
Norsk. Medeier i Hjula Væverier og Schous Bryggeri, men viet seg først og fremt til å fremme ku … Les mer
Norsk kunstner. Kjente Munch fra Tegneskolen 1880-81. … Les mer
Svensk dikter, forfatter, journalist og kritiker. … Les mer
Norsk konge 995-1000. … Les mer
Norsk billedhugger, maler, offiser. Barndomsvenn av Munch. Studerte ved Den kgl. Tegneskole und … Les mer
Svensk-norsk gipsmaker, drev egen forretning i Oslo. … Les mer
Norsk bonde. Barndomsvenn. Også omtalt i brev fra datteren Signe Ingeborg Lang-Ree, der hun tak … Les mer
Norsk konservator ved Nasjonalgalleriet. … Les mer
Norsk kjøpmann i Åsgårdstrand. … Les mer
Norsk. Teologisk professor og lærer ved Menighetsfakultetet. … Les mer
Norsk maler. Skiftet navn 1926 fra Korn Olsen. Opplevde Munch mens han malte Aula-dekorasjonene … Les mer
Norsk lensmann ved Vestby lendsmandskontor fram til 1. juli 1942 da han ble avsatt av nazistene. … Les mer
Norsk. Gift med Necoline Smedsrud. Eier av gården Solhaug hvor Laura var til forpleining en periode. … Les mer
Norsk sogneprest. Nabo på Nordstrand. Inger underviste barna i piano. … Les mer
Norsk tannlege. Kjøpte maleri av Munch. … Les mer
Norsk arkitekt. … Les mer
olga_buhre.jpg
Norsk. Venninne av Julie Holmboe. Forlovet med Torvald Stang. Portrettert av Munch. … Les mer
Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk. Munchs husholderske. … Les mer
Norsk. Arbeidet ifølge folketellingen 1865 som tjenestepike hos familien Munch i Nedre Slottsgate 9. … Les mer
Norsk. Sto modell for Munch. Søster av Frøydis Mjølstad. Modell sammen med sin søster i akvarellen " … Les mer
Norsk embetsmann, forfatter og forlagsmann. … Les mer
600_Norwegian_Lion_King_Oscar_II.jpg
Svensk konge. Konge av Sverige 1872–1907 og Norge 1872–1905. … Les mer
Irsk forfatter. … Les mer
Tysk grafiker. … Les mer
Tysk komponist og dirigent. … Les mer
Østerriksk maler, grafiker, skulptør og dramatiker … Les mer
Tjekkisk arkitekt. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
No-MM_G0125.jpg
Tysk. Datter til Gustav og Luise Schiefler. Portrettert av Munch (G111, G 125, G 268). … Les mer
M0701.jpg
Norsk politiker, statsminister, jurist. Portrettert av Munch. Munch fikk i oppdrag av politiske … Les mer
Tysk kritiker, teaterdirektør og regissør. Sjefsredaktør i “Freie Bühne für modernes Leben” i 1 … Les mer
Norsk skogforvalter. Ansatt på Kongsberg 1935-1941. Hospitant ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt i … Les mer
Tysk maler. … Les mer
Tysk. Deltok i "Aktionskomité zur Ehrung von Herwarth Walden am fünfzigsten Geburtstag". For øvrig u … Les mer
Tysk kunsthistoriker. Direktør ved Württembergische Museum der Bildenden Künste i Staatsgalerie … Les mer
Tysk maler. Professor ved Königlichen Akademie der Bildenden Künste. … Les mer
Tysk maler, grafiker, professor ved Akademie der bildenden Künste i Dresden. … Les mer
Norsk. Sønn av Ole Johan Kaarbø, bror til Harald Kaarbø. Drev ekspeditør- og meglerforretning i … Les mer
Norsk maler. Bror av Stephan og Christian Sinding. … Les mer
Østerriksk filosof. Hovedverket Geschlecht und Charakter utkom 1903. … Les mer
Spansk maler, tegner, grafiker m.m. En av 1900-tallets mest inflytelsesrike kunstnere. Picasso var s … Les mer
Tysk kunsthandler, forlegger og forfatter. Grunnla i 1898 en kunsthandel og forlag sammen med sin fe … Les mer
Fransk maler. … Les mer
Fransk lege. Portrettert av Munch (i dobbeltportrettet «Paul Herrmann og Paul Contard» i dag i Belve … Les mer
Fransk samler og kunsthandler. … Les mer
Fransk maler. … Les mer
Tysk maler og grafiker. Traff Munch i Paris på midten av 1890-tallet. Bekjent av August Strindberg o … Les mer
Paul_Johann_Ludwig_Heyse.jpg
Tysk forfatter. Heyse skrev dramaer, romaner og noveller. Mest kjent som novelleforfatter. Ble … Les mer
Norsk. Arbeidet for Rasmus Meyer med innkjøp til samlingen. … Les mer
Tysk maler, restaurator og professor ved Kunstgewerbe-Akademie i Dresden. … Les mer
Fransk maler. … Les mer
Fransk dikter. … Les mer
Tysk offiser og politiker. … Les mer
Tysk kunsthistoriker. Utga “Das Kunstblatt” 1917-33. … Les mer
Norsk byggmester. Husvert for Karen og Inger i Villa Solstad, Nordstrand. … Les mer
Norsk premierløytnant. Senere direktør i forsikringsselskapet Skogbrand. Nabo til Munch på Ekely. … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Norsk maler. Sønn av Christian og Oda Krohg, født i Åsgårdstrand 18.06.1889. Munch var hans fad … Les mer
Norsk elektrotekniker og næringslivsleder. Han var en sentral person ved innføringen av elektrisitet … Les mer
Norsk skolemann og politiker. … Les mer
Norsk komponist. Bror av Oda Krohg, Bokken Lasson m.fl. … Les mer
Norsk ingeniør. Slektning av Edvard Munch. … Les mer
Norsk vinhandler. Tulla Larsens far. … Les mer
Norsk vitenskapsmann innen flere fagfelt, særlig historie. Edvard Munchs onkel, bror av Christi … Les mer
Norsk lege. Gift med Inger Barth. Omgangsvenn med Edvard Munch. … Les mer
Tysk-dansk litograf. Utmerket seg ved å produsere fargelitografier av sentrale nordiske malerier. … Les mer
Norsk prest. Edvard Munchs oldefar. … Les mer
Norsk. Munchs grandnevø. Sønn av Munchs niese Andrea Munch-Ellingsen og Arne Ellingsen. … Les mer
Dansk overrettssakfører. Tilknyttet Kunstnernes Efterårsutstillingen i København. … Les mer
Dansk-norsk sjøoffiser. … Les mer
Norsk. Husholderske hos Munch i Åsgårdstrand. Datter av handelsgartneren Carl Johan Johanssen B … Les mer
Norsk prest og dikter. … Les mer
Fransk-tysk medisiner og talsperson for innlemmelse av Alsace i Frankrike … Les mer
Fransk forsker. … Les mer
Frankisk. Enehersker over Frankerriket fra 747. Far til Karl den store. … Les mer
Gresk filosof. … Les mer
Norsk maler, grafiker og skribent. Sønn av Paul Gauguin. Utga flere artikler og bøker om Munch, … Les mer
Svensk prins og kunstner, kjent som “malerprinsen”. Sønn av Oscar 2. … Les mer
Britisk. Tilknyttet The Society of Scottish Artists. … Les mer
Sanzio_00.jpg
Italiensk maler og arkitekt. … Les mer
Norsk. Gift med Henning Kloumann … Les mer
Svensk. Forsker? For øvrig uidentifisert. … Les mer
Svensk kunsthistoriker, kritiker og museumsintendant. … Les mer
Norsk direktør. Munchs nabo på Ekely. … Les mer
Norsk. Gift med Jens Thiis 1895. … Les mer
Norsk. Slektning av Lilla Bye. … Les mer
Norsk-svensk. Søster af Dagny Juel Przybyszewska (se denne). Gift med Helge Bäckström og datter av … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk maler. Livnærte seg som tegnelærer etter endt utdannelse. Delte en kort stund hybel med Jo … Les mer
Norsk lærer. Edvard Munchs fetter, sønn av Edvard Storm Munch. … Les mer
Norsk fotograf. … Les mer
Egyptisk farao, regjerte ca. 1290-1224 f.Kr. … Les mer
Norsk kvinnesaksforkjemper. Gift i 1876 med Otto Blehr. … Les mer
Norsk kunstsamler, brukseier og kjøpmann. Hans kunstsamling hadde hovedvekt på Munch. … Les mer
Tysk. Trolig Wilhelm Wartmanns kone. … Les mer
Tysk forfatter. Deltok i "Aktionskomité zur Ehrung von Herwarth Walden am fünfzigsten Geburtstag". … Les mer
Tysk kunsthistoriker og forlegger. … Les mer
Svensk kunstsamler. … Les mer
Rembrandt_self_portrait.jpg
Nederlandsk maler, tegner og grafiker. … Les mer
Fransk sosiolog. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Amerikansk jurist og forretningsmann. … Les mer
Svensk maler. … Les mer
Tysk forfatter, symbolistisk dikter. Befant seg i krestsen av kunstnere og forfattere som holdt … Les mer
No-MM_G0001.jpg
Tysk forretningsmann. Utga i 1894 artikkel om Munchs arbeider i Frankfurter Zeitung. Far til No … Les mer
Tysk kunsthistoriker. … Les mer
Tysk kunsthistoriker tilknyttet Sonderbund og Kunstverein in Barmen. … Les mer
No-MM_G0393.jpg
Tysk dyretemmer og sirkusartist. Munch laget litografier av tigeren ‘Alexander’ da sirkuset Ado … Les mer
Norsk kaptein, oppfinner. Kystartillerist. Oppfant sportsutstyr, som Skanckes ryggsekk og Skanc … Les mer
Tysk. Eier av Hotel Victoria. … Les mer
Fransk kunstner. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tysk maler og grafiker. … Les mer
Dansk maler, forfatter, skuespiller og «oppfinner» mest kjent under kallenavnet Storm P. … Les mer
Amerikansk. Direktør? Svoger til legen og kunstsamleren Albert Robin. … Les mer
Norsk kontorsjef i Thunes mekaniske verksted, senere kunsthandler og innehaver av Galleri Moderne Ku … Les mer
Norsk jurist og politiker. Sentral i kretsen rundt Quisling. Kultur- og folkeopplysningsminister … Les mer
Norsk. Sønn av Ludvig Meyer. Portrettert av Munch. … Les mer
M0434.jpg
Norsk forretningsmann, forfatter og kunstsamler. Opparbeidet en stor og representativ samling av … Les mer
Norsk forfatter, kritiker og journalist. … Les mer
Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk journalist og forfatter. … Les mer
Rubens_Self-portrait_1623.jpg
Nederlandsk maler. … Les mer
Dansk journalist, kunstpedagog og forfatter. Anmeldte i 1926 Munchs deltakelse på Efteraarsudst … Les mer
Norsk jurist. Direktør ved Eldorado Teater 1893–95. Fra 1900 drev han eget teater- og konsertbyrå. … Les mer
Tysk-tsjekkisk. Innehaver av Gross- und Exporthaus R. Smichovsky. … Les mer
Norsk maler. Studerte bl.a. hos Christian Skredsvig, Harriet Backer og ved Zartmanns skole i Kø … Les mer
Norsk. Munchs nabo på Ekely. … Les mer
Tysk-fransk kunsthandler. Åpnet Maison de l'Art Nouveau, forretning for dekorativ kunst i Paris i … Les mer
Fransk skuespiller. … Les mer
Norsk. Datter av Oda og Jørgen Engelhart. Oda ble senere gift med Christian Krohg. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tysk. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk. Gift med den kjente journalisten Maximilian Harden. Tidligere gift Fontheim. Portrettert av Mu … Les mer
Norsk professor i fysikk ved Norges tekniske høyskole (NTH). Sæland ble den første rektoren ved … Les mer
Russisk kunstkritiker, velgjører og grunnlegger av Ballets Russes. … Les mer
Norsk offiser, billedkunstner og illustratør. Gift med Frey Segelcke. … Les mer
Norsk fotograf. Fotograferte på oppdrag for Munch. Overtok også de originale glassplatene til o … Les mer
No-MM_G0048.jpg
Norsk forfatter. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk komponist og dirigent … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk maler. Portrettert av Tulla Larsen. … Les mer
Svensk. Gift med Ernest Thiel 1897. … Les mer
Norsk. Søster til Bjarne Falk. Munch besøkte familien Falk på Hamar sommeren 1882. … Les mer
Norsk teaterkritiker, forfatter. Svoger til Gunnar Heiberg. … Les mer
Norsk skolemann, lærebokforfatter. Gift med Isabella "Lolly" Alver, født Vibe, søster til Ingse … Les mer
Norsk lærer. Oppvokst på Østre Engelaug i Løten, og skal ha møtt Munch flere ganger. … Les mer
Norsk forfatter. Gift med forfatteren Anna Munch. Sigurd Mathiesen opptrer under pseudonym “Pet … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk maler. Utga i 1933 “Tre 80 års-malere” i Kunst og Kultur, hvor han etter Munchs mening ga … Les mer
Svensk kunsthistoriker. Intendant ved Nationalmuseum 1919-49. Professor i kunsthistorie ved Göt … Les mer
Gresk tragediedikter. … Les mer
Norsk lege. … Les mer
M0917.jpg
Gresk filosof. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk. Gift med Lucien Dedichen. … Les mer
Norsk. Edvard Munchs søster. … Les mer
. Edvard Munchs tante. Gift med Wilhelm Gottlieb Roll. … Les mer
Tjekkisk billedhugger og professor. … Les mer
M0134.jpg
Polsk forfatter. Gift med Dagny Juel. Portrettert av Munch. … Les mer
Dansk forfatter, journalist. Portrettert av Munch. Dobbeltportrett sammen med Albert Kollmann. … Les mer
No-MM_G0164.jpg
Fransk dikter. Munch ble i 1895 introdusert for Mallarmé og fikk låne et fotografi som forelegg … Les mer
Dansk-norsk billedhugger. Bosatt fra 1883 i København. Bror av Otto og Christian Sinding. … Les mer
Amerikansk dikter. … Les mer
Norsk skuespiller. … Les mer
Norsk sjømann, hvalfanger, oppfinner. Munch kjente sannsynligvis ikke Foyn, men han oppsøkte Fo … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Norsk brukseier, kunstsamler. Eide setre i Hallingdal og en større malerisamling med norske kun … Les mer
Dansk filosof. Munch omtaler Kierkegaard som en av de viktigste “i nord” innenfor kunst og filo … Les mer
Norsk maler. Elev av Harriet Backer og Kristian Zahrtmann. Inspirert av Edvard Munch og fransk … Les mer
Tysk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk arbeiderfører. Var en sentral figur i den første organiseringen av arbeiderklassen rundt 1850. … Les mer
Tysk-svensk restaurantør og kunsthandler i Stockholm. Organiserte Munchs utstilling i Stockholm … Les mer
Tysk forfatter og kunstkritiker. … Les mer
Norsk maler, tegner. … Les mer
Norsk maler, grafiker. Traff Munch i Berlin i 1902, og Munchs malerier og grafikk, særlig tresn … Les mer
Tysk. Sønn av Marie og Max Linde. Portrettert (gruppeportrett) av Munch. … Les mer
Tysk. Redaktør i Berliner Tageblatt. … Les mer
Romersk keiser i Øst-Romerriket fra 379, fra 392 enehersker i hele Romerriket. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tysk arkitekt. Bosatt i Norge fra 1933. … Les mer
Fransk maler. Elev av Gros og Delarouche, en av sin tids mest berømte historiemalere. … Les mer
Amerikansk oppfinner. … Les mer
Norsk lege i Kabelvåg, Vågan i perioden 1928–1934. … Les mer
Tysk. Tilknyttet Albert Warburg. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk forfatter. Bror av Vilhelm Krag. … Les mer
Norsk skipsreder. Gift med Henriette Olsen. … Les mer
Norsk lege og tuberkulosespesialist. Han var overlege ved Vensmoen Sanatorium i Saltdal fra 1921 og … Les mer
Norsk. Munchs nabo på Ekely. Gift 1911 med Diderik Eugene Finne, kalt kaptein Finne av Munch. … Les mer
Norsk. Munchs sjåfør, hjelper og vaktmester på Ekely. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk kongelig fullmektig ved Finansdepartementet. Husvert for Karen og familien før mai 1894. … Les mer
Norsk høyesterettsadvokat. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk lege. Pianoelev av Inger. … Les mer
Norsk maler, tegner. Gift med Julie Holmboe. Svoger av Jappe Nilssen. Livslangt vennskap med Mu … Les mer
Norsk tollbetjent. Far til Thormod og Dagny Sommerfeldt som begge var Ingers elever. … Les mer
Norsk grosserer. Gift med Tulla Larsens eldste søster Beata. … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Norsk amtmann, fylkesmann. Bror av Kalle Løchen. Gift med Ingeborg Motzfeldt Løchen. Portrettert … Les mer
Norsk maler. Studerte og malte sammen med Munch tidlig i 1880-årene. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk diplomat. En av de høyest rangerte embetsmenn i Norge både før og etter unionsoppløsningen … Les mer
Norsk. Mor til Thormod og Dagny Sommerfeldt som begge var Ingers elever. … Les mer
Norsk forfatter og lærer. … Les mer
Italiensk maler. … Les mer
Italiensk maler. … Les mer
Norsk konsul i Kragerø. Gikk konkurs 1914. … Les mer
Norsk journalist, forfatter og redaktør. … Les mer
No-MM_G0340.jpg
Svensk forfatter, dramatiker. Portrettert av Munch. … Les mer
Finsk kunsthistoriker. … Les mer
M0139.jpg
Norsk jurist. Bror av Klemens og Georg Stang. Forlovet med Olga Buhre. Portrettert av Munch. … Les mer
Norsk forfatter. … Les mer
M0740.jpg
Norsk. Datter av vinhandler Peter Andreas Larsen, og hadde egen formue. Ble kjent med Munch høs … Les mer
Norsk. Søster av Milly Thaulow. … Les mer
Dansk. Tilknyttet kunsttidsskriftet "Samleren". For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. Gift med Karl Vilhelm Hammer. … Les mer
Norsk. Kasserer ved Aasgaardstrand kommunale Elektricitetsverk. … Les mer
Dansk kunsthandler. … Les mer
Norsk billedhugger. Studeieopphold i Paris 1889-90 hos bl.a. Henri Chapu og Léon Bonnat. Bodde da en … Les mer
Italiensk poet og essayist, journalist og kunstkritiker. … Les mer
Norsk politiker og journalist. … Les mer
Norsk offiser, politiker og diplomat. Grunnlegger og leder av det fascistiske partiet Nasjonal Samli … Les mer
Dansk-norsk kjemiker. Gift med Gudrun Drewsen fra januar 1887. … Les mer
Norsk høyesterettsadvokat, visedikter, forfatter. Gift med skuespiller Johanne Dybwad fra 1891- … Les mer
Svensk forfatter. … Les mer
M0125.jpg
Norsk lege. Barndomsvenn av Munch. Portrettert av Munch i 1927, rett før sin død. Gift med Agnes Kor … Les mer
No-MM_G0406.jpg
Norsk forfatter. Bror av Thomas Krag. Gift med Beate Kielland, datter av Alexander Kielland. Po … Les mer
Norsk skipsreder. Samler. … Les mer
Nederlandsk maler. Forløper for ekspresjonismen i malerkunsten. … Les mer
Italiensk. Forfatter og kunstkritiker. … Les mer
Atelier_de_Nicolas_de_Largillière,_portrait_de_Voltaire,_détail_(musée_Carnavalet)_-002.jpg
Fransk forfatter. Opplysningstidens fremste representant i Frankrike som med sitt mangfoldige f … Les mer
Tysk kaptein. Munch leide et hus av Voss i Warnemünde. … Les mer
Tjekkisk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Sveitsisk. For øvrig uidentifisert. Kanskje bakermester Werner Gass, f. 1902. … Les mer
Tysk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Norsk professor i geologi ved Universitetet i Oslo. Formann i byggekomiteen for den nye Univers … Les mer
Svensk-norsk kunsthandler i Kristiania, født i Sverige. Chr. Walfrid Blomqvists nevø. Overtok som le … Les mer
Tysk trykker. … Les mer
No-MM_G0243.jpg
Tysk maler og grafiker. Omgangsvenn av Munch. Medlem av kunstnergruppen “XI” som ble stiftet so … Les mer
Tysk industrimann og liberal politiker og statsmann. Han var Tysklands gjenoppbygningsminister … Les mer
Amerikansk maler. Organiserte “The modern art Armory Show of 1913” i New York. Dette var en viktig … Les mer
Tysk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tysk. Ansatt hos Geschwister Marschalk, Photografisches Atelier. … Les mer
Tysk. Direktør i Leipziger Kunstverein. … Les mer
Ukjent nasjonalitet. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Tysk karikaturtegner, maler, poet. Kjent for sine tegninger med tilhørende satiriske vers og hu … Les mer
Tysk trykker, kobberstikker og kunstner. Innehaver av O. Felsing Hof-Kunstkupferdruckerei i perioden … Les mer
Norsk lege. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk kunsthandler. Tilknyttet Gustav Gerstenberger Abt. Kunsthandlung. … Les mer
Tysk diplomat, forfatter, kunstkritiker, kulturhistoriker. … Les mer
Norsk sosialøkonom og historiker. … Les mer
Tysk møbelsnekker, interiørarkitekt og maler. Venn av Paul Herrmann. … Les mer
Norsk billedhugger. … Les mer
Norsk lege. Gift med Johanne Sophie Munch 30.5 1844. Etter hennes død giftet han seg i 1854 med … Les mer
Tysk kunsthandler. … Les mer
M0358.jpg
Sveitsisk kunsthistoriker, museumsdirektør. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk kunsthistoriker og kunstkritiker. … Les mer
Britisk. Maler, grafiker og satiriker, regnes som den første betydelige britiske maler. … Les mer
Amerikansk. For øvrig uidentifisert. … Les mer
Fransk-norsk komponist. Paul Gauguins nabo i Paris 1893-94. Kjente Munch fra hans opphold i Paris … Les mer
Sveitsisk kunstkritiker, forfatter og journalist. … Les mer
Engelsk forfatter. Regnes som verdenslitteraturens største dramatiker siden antikken. … Les mer
Tysk skulptør, kunstkritiker, redaktør, regissør. … Les mer
Norsk maler. … Les mer
Tysk forfatter og journalist. Skrev et av essayene i boken “Edvard Munch. Vier Beiträge” (1894) … Les mer
No-MM_G0343.jpg
Tysk forlegger og gallerist. Portrettert av Munch. … Les mer
Tysk forfatter, illustratør og journalist. … Les mer
Norsk tegner. … Les mer